Otázky - anketa FA


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
anketa@fa.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:00
Vysvětlivky


Oddil: ŠKOLA OBECNĚ role učitele: X
 1. Naplňuje studium vaše očekávání? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
 2. Co považujete za slabé stránky FA ČVUT? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 3. Chybí Vám ve výuce některá problematika, téma nebo předmět? Pokud ano, jaká? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 4. Co by bylo třeba k tomu, abyste ve škole mohl(a), případně chtěl(a) trávit více času? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 5. Máte pocit, že škola dostatečně informuje studenty o náležitostech studia? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. ano
  2. spíše ano
  3. nevím
  4. spíše ne
  5. ne
 6. Jak ve škole fungují služby studentům? (dílna, prodejna materiálů, tisk, bufet, atd.)? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. výborně
  2. dostatečně
  3. nedostatečně
  4. vůbec
 7. Pracujete při studiu? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. ne
  2. 1 den v týdnu
  3. 2 dny v týdnu
  4. 3 a více dnů v týdnu
 8. Volný komentář: [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: PŘEDMĚT OBECNĚ role učitele: N
 1. Byl pro Vás předmět přínosný? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. nevím váha : 0
  4. spíše ne váha : 3
  5. ne váha : 4
 2. Byl pro Vás předmět obtížný? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. příliš lehký(á) váha : 1
  2. lehký(á) váha : 1
  3. standardní váha : 1
  4. obtížný(á) váha : 1
  5. příliš obtížný(á) váha : 1
 3. Měl předmět promyšlenou koncepci, tvořily cvičení a přednášky ucelený celek? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. nevím váha : 0
  4. spíše ne váha : 3
  5. ne váha : 4
 4. Duplikuje se část probírané látky s jiným předmětem? Pokud ano, jaká a se kterým? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ano ]
 5. Míra použitelnosti získaných vědomostí: [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. velmi dobré(á)
  2. dobré(á)
  3. dostačující
  4. špatné(á)
  5. velmi špatné(á)
 6. Volný komentář: [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Jaká byla pedagogická úroveň přednášejícího? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. velmi dobré(á) váha : 1
  2. dobré(á) váha : 2
  3. dostačující váha : 3
  4. špatné(á) váha : 4
  5. velmi špatné(á) váha : 5
  6. nevím váha : 0
 2. Uvedl(a) přednášející pro Vás hodnotnou a dostupnou literaturu? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
 3. Jak velkou část přednášek jste během semestru navštívil(a)? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
 4. Přednášel(a) vyučující informace, které bylo obtížné získat jinde (scripta, literatura)? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]