Otázky - anketa FA - ateliéry


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
anketa@fa.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:00
Vysvětlivky


Oddil: ATELIERY OBECNĚ role učitele: X
 1. Považujete ateliery za dostatečně propojené s teoretickou částí výuky? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. nevím váha : 0
  4. spíše ne váha : 3
  5. ne váha : 4
 2. Je pro Vás atelier nejdůležitější předmět? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. ano
  2. spíše ano
  3. nevím
  4. spíše ne
  5. ne
 3. Jakou část svého času věnujete ateliéru ve vztahu k ostatním předmětům? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. výrazně menší
  2. menší
  3. stejnou
  4. větší
  5. výrazně větší
 4. Podle čeho si primárně vybíráte atelier? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. vedoucí
  2. téma
  3. ostatní studenti
  4. množství práce
 5. Volný komentář: [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: ATELIER role učitele: C
 1. Kolik času vedoucí poskytl studentům svého atelieru? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. hodiny určené rozvrhem
  2. pouze pondělí
  3. pouze čtvrtek
  4. byl k dispozici častěji
 2. Jaká byla role asistenta/asistentů? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. doplnění vedoucího
  2. pouze administrativní
  3. shodná s vedoucím
  4. žádná
 3. Jak probíhaly obvykle konzultace? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. individuálně
  2. skupinově
  3. prezentací
  4. elektronicky - e-mail, blog
 4. Jak často probíhaly prezentace za účasti většiny studentů? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. neproběhla žádná
  2. méně než 5x za semestr
  3. 5x za semestr
  4. více než 5x za semestr
  5. každý týden
 5. Byl(a) jste vybízen(a) ke konzultacím se specialisty (staviteslví, TZB, statika, požár, doprava, historie)? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. ano
  2. spíše ano
  3. nevím
  4. spíše ne
  5. ne
 6. Suploval atelier výuku jiných předmětů (konstrukce, typologie, atd.)? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. ano
  2. spíše ano
  3. nevím
  4. spíše ne
  5. ne
 7. Organizoval atelier akce nad rámec výuky (workshopy, exkurze, návštěvy výstav)? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]