Otázky - anketa FBMI


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
anketa@fbmi.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:02
Vysvětlivky


Oddil: Přednášky role učitele: P
 1. Jak byste celkově ohodnotili výkon přednášejícího? (komunikace, srozumitelnost, obsah,...) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. Dobré váha : 1
  2. Spíše dobré váha : 2
  3. Podprůměrné váha : 3
  4. Špatné váha : 4
  5. Nenavštěvoval/a jsem váha : 0
 2. Kolik přednášek jste navštívil/a? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. Žádnou, nejvýše jednu
  2. Méně než polovinu
  3. Více než polovinu
  4. Všechny, nanejvýš jednu vynechal/a
 3. Slovní zhodnocení: poznámky, pochvaly, návrhy a další... [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: Přednášky - druhý vyučující role učitele: p
 1. Jak byste celkově ohodnotili výkon přednášejícího? (komunikace, srozumitelnost, obsah,...) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. Dobré váha : 1
  2. Spíše dobré váha : 2
  3. Podprůměrné váha : 3
  4. Špatné váha : 4
  5. Nenavštěvoval/a jsem váha : 0
 2. Kolik přednášek jste navštívil/a? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. Žádnou, nejvýše jednu
  2. Méně než polovinu
  3. Více než polovinu
  4. Všechny, nanejvýš jednu vynechal/a
 3. Slovní zhodnocení: poznámky, pochvaly, návrhy a další... [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: Cvičení role učitele: C
 1. Jak byste celkově ohodnotili výkon cvičícího? (komunikace, srozumitelnost, obsah,...) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. Dobré váha : 1
  2. Spíše dobré váha : 2
  3. Podprůměrné váha : 3
  4. Špatné váha : 4
 2. Byla pokryta všechna požadovaná témata? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. Rozhodně ano váha : 1
  2. Spíše ano váha : 2
  3. Spíše ne váha : 3
  4. Rozhodně ne váha : 4
 3. Slovní zhodnocení: poznámky, pochvaly, návrhy a další... [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: Cvičení - druhý vyučující role učitele: c
 1. Jak byste celkově ohodnotili výkon cvičícího? (komunikace, srozumitelnost, obsah,...) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. Dobré váha : 1
  2. Spíše dobré váha : 2
  3. Podprůměrné váha : 3
  4. Špatné váha : 4
 2. Byla pokryta všechna požadovaná témata? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. Rozhodně ano váha : 1
  2. Spíše ano váha : 2
  3. Spíše ne váha : 3
  4. Rozhodně ne váha : 4
 3. Slovní zhodnocení: poznámky, pochvaly, návrhy a další... [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: Laboratoře role učitele: L
 1. Jak byste hodnotili vedení laboratoří? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. Dobré váha : 1
  2. Spíše dobré váha : 1