Otázky - anketa FD


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
anketa@fd.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:03
Vysvětlivky


Oddil: PŘEDMĚT role učitele: N
 1. Předmět byl pro mne přínosem [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Studijní materiály byly kvalitní [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Měl(a) jsem o studium předmětu zájem [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. rozhodně ano
  2. spíše ano
  3. spíše ne
  4. rozhodně ne
  5. nevím, neumím se vyjádřit
 4. Předmět byl pro mne obtížný/lehký [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. velmi obtížný
  2. obtížný
  3. středně obtížný
  4. lehký, mohlo to být těžší
  5. velmi lehký
  6. nevím, neumím se vyjádřit
 5. Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost studentů byly dobré [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 6. Slovní poznámky k předmětu (k duplicitě probírané látky, co se vám na předmětu líbilo, co by se dalo zlepšit, ... [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 7. Doporučil bys předmět svým mladším kolegům? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. rozhodně ano
  2. spíše ano
  3. nevím
  4. spíše ne
  5. rozhodně ne

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Výuku měl(a) logicky uspořádanou [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Měl(a) odborné znalosti [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 4. Přednášející byl(a) vstřícný(á) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2