Otázky - anketa FEL


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
anketa@fel.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:04
Vysvětlivky


Oddil: PREDMET role učitele: N
 1. Předmět byl pro mne přínosem [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Studijní materiály byly kvalitní [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Váš komentář k předmětu (podrobnější a konkrétní komentář co se vám na předmětu líbilo, co by šlo zlepšit, jak jste spokojen(a) se studijními materiály apod.) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 4. Jak vidíte obtížnost předmětu [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. příliš vysoká
  2. trochu vysoká
  3. přiměřená
  4. mohlo to být těžší
  5. bylo to velmi snadné
 5. Na předmět jsem se připravoval(a) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. pravidelně během semestru
  2. občas během semestru
  3. během semestru (skoro) vůbec, převážně jen ve zkouškovém období
  4. (skoro) vůbec
 6. Konkrétní připomínky ke zkouškám a zkoušejícím (objektivita, férovost, apod.) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Přednášející byl(a) vstřícný(a) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Organizace předmětu, komunikace a informovanost studentů byly dobré [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 4. Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit, co na přednášejícím oceňujete apod. [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: 2. PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: p
 1. Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Přednášející byl(a) vstřícný(a) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0