Otázky - anketa FIT


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
anketa@fit.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:04
Vysvětlivky


Oddil: PŘEDMĚT role učitele: N
 1. Předmět byl pro mne přínosem [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Studijní materiály byly kvalitní [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Souhlasila specifikace předmětu v KOSu s jeho obsahem. V případě negativní odpovědi konkretizujte. [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 4. Duplicity nebo nekonzistence s ostatními předměty [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 5. Co se vám na předmětu líbilo [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 6. Co by se dalo zlepšit [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 7. Jak hodnotíte obtížnost předmětu [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. příliš vysoká
  2. trochu vysoká
  3. přiměřená
  4. mohlo to být těžší
  5. zvládl by to "deváťák"
 8. Můj vztah k předmětu vystihuje možnost [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. zajímavé téma dobře odpřednášené
  2. zajímavé téma, ale špatně odpřednášené
  3. nezajímavé téma, ale dobře odpřednášené
  4. nezajímavé téma špatně odpřednášené
  5. ani jedna z těchto variant, neumím se rozhodnout
 9. Připravoval(a) jsem se pravidelně během semestru [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. ano
  2. občas
  3. ne, jen ve zkouškovém období

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Přednášející byl(a) vstřícný(a) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Organizace předmětu, komunikace a informovanost studentů byly dobré [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 4. Napište, co na přednášejícím oceňujete [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 5. Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 6. Počet navštívených přednášek - pokud jste navšívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
  1. 0 - 2