Otázky - anketa FJFI


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
jiri.mikyska@fjfi.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:05
Vysvětlivky


Oddil: PŘEDMĚT role učitele: N
 1. Oznámkujte předmět [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. 1 (výborně) váha : 1
  2. 2 váha : 2
  3. 3 váha : 3
  4. 4 váha : 4
  5. 5 váha : 5
 2. Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. nevyjádřeno
  2. ano
  3. Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
  4. Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká
 3. Obecné poznámky k předmětu jako celku. [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ano ]

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Oznámkujte přednášející(ho) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. 1 (výborný) váha : 1
  2. 2 váha : 2
  3. 3 váha : 3
  4. 4 váha : 4
  5. 5 váha : 5
 2. Co na přednášející(m) oceňujete? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 3. V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 4. Kolik jste odhadem navštívili přednášek? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. 90%-100%
  2. 75%-90%
  3. 50%-75%
  4. méně než 50%
 5. Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: CVIČÍCÍ / ASISTENT role učitele: C
 1. Oznámkujte cvičící(ho) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. 1 váha : 1
  2. 2 váha : 2
  3. 3 váha : 3
  4. 4 váha : 4
  5. 5 váha : 5
 2. Jaké byly nároky na získání zápočtu? [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. velmi obtížný
  2. obtížný
  3. středně obtížný
  4. lehký
  5. velmi lehký
 3. Napište, co na cvičícím oceňujete [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 4. V čem by se měl(a) cvičící zlepšit? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 5. Poznámky ke cvičení obecně (nevztahující se ke konkrétnímu cvičícímu) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: ZKOUŠKA A ZKOUŠEJÍCÍ role učitele: Z
 1. Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ne Ne ]
  1. nevyjádřeno
  2. Ano a byly dobře rozvrstvené
  3. Ano, ale byly špatně rozvrstvené
  4. ne
 2. Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
  1. Vlastní zápisky
  2. Skripta
  3. Wikiskripta
  4. Jiné zdroje (do komentáře napište jaké)
 3. Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]