Otázky - anketa FS


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
hlavac@fs.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:09
Vysvětlivky


Oddil: PŘEDMĚT role učitele: N
 1. Předmět považuji za přínosný pro další studium či pro praxi [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. nevím váha : 3
  4. spíše ne váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
 2. Je počet kreditů u předmětu přiměřený? (kredit je definován jako jedna třicetina průměrné zátěže za semestr) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. předmět je mnohem těžší, než by odpovídalo počtu kreditů
  2. předmět je těžší, než by odpovídalo počtu kreditů
  3. počet kreditů odpovídá náročnosti
  4. předmět je lehčí, než odpovídá jeho počtu kreditů
  5. mohl by být poloviční
 3. Studijní literatura (skripta, internet, návody) byla dostačující [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. většinou ano váha : 3
  4. spíše ne váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
 4. Kolik hodin týdně jste v průběhu semestru strávil/a doma přípravou na tento předmět? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. nevyžadoval domácí přípravu váha : 1
  2. do 20 minut týdně váha : 2
  3. půl až hodinu týdně váha : 3
  4. hodinu až dvě, někdy více váha : 4
  5. 2 - 4 hodiny váha : 5
  6. 5 a více hodin týdně váha : 6
 5. Můžete napsat, co vám v tomto předmětu chybělo, či co z obsahu předmětu považujete za zbytečné pro vaše další studium či praxi? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 6. Poznámky k předmětu (např. jméno předmětu, kde se probírá totéž, popř. komentář k předchozím otázkám) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Přednáška byla připravená, logicky uspořádaná a ústní projev byl srozumitelný [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. částečně (špatně odhadoval čas, selhávala technika, ...) váha : 3
  4. spíše ne, improvizoval váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
  6. nemohu posoudit váha : 0
 2. Případné slovní hodnocení či návrhy na zlepšení práce učitele: [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 3. Počet navštívených přednášek - pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
  1. žádnou nebo nejvýš jednu
  2. méně než polovinu
  3. více než polovinu
  4. skoro všechny nebo všechny

Oddil: CVIČÍCÍ role učitele: C
 1. Cvičící byl(a) připraven(a), reagoval(a) pružně na dotazy, ovládá danou problematiku [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. výborně váha : 1
  2. velmi dobře váha : 2
  3. dobře váha : 3
  4. dostatečně váha : 4
  5. nedostatečně váha : 5
 2. Hodnocení, které jsem získal(a) od cvičícího, bylo objektivní [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. nevím váha : 3
  4. spíše ne váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
  6. cvičící mne nehodnotil(a) váha : 0
 3. Případné slovní hodnocení či návrhy na zlepšení práce učitele: [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: LABORATOŘE role učitele: L