Otázky - anketa FS


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
hlavac@fs.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:08
Vysvětlivky


Oddil: PŘEDMĚT role učitele: N
 1. Předmět považuji za přínosný pro další studium či pro praxi [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. nevím váha : 3
  4. spíše ne váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
 2. Je počet kreditů u předmětu přiměřený? (kredit je definován jako jedna třicetina průměrné zátěže za semestr) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ne ]
  1. měl by být o dost vyšší
  2. měl by být o jeden vyšší
  3. ano, je
  4. mohl by být o jeden nižší
  5. mohl by být poloviční
 3. Studijní literatura (skripta, internet, návody) byla dostačující [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. většinou ano váha : 3
  4. spíše ne váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
 4. Kolik hodin týdně jste v průběhu semestru strávil/a doma přípravou na tento předmět? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. nevyžadoval domácí přípravu váha : 1
  2. do 20 minut týdně váha : 2
  3. půl až hodinu týdně váha : 3
  4. hodinu až dvě, někdy více váha : 4
  5. 2 - 4 hodiny váha : 5
  6. 5 a více hodin týdně váha : 6
 5. Můžete napsat, co vám v tomto předmětu chybělo, či co z obsahu předmětu považujete za zbytečné pro vaše další studium či praxi? [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 6. Poznámky k předmětu (např. jméno předmětu, kde se probírá totéž, popř. komentář k předchozím otázkám) [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Přednáška byla připravená, logicky uspořádaná a ústní projev byl srozumitelný [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. částečně (špatně odhadoval čas, selhávala technika, ...) váha : 3
  4. spíše ne, improvizoval váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
  6. nemohu posoudit váha : 0
 2. Případné slovní hodnocení či návrhy na zlepšení práce učitele: [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 3. Počet navštívených přednášek - pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
  1. žádnou nebo nejvýš jednu
  2. méně než polovinu
  3. více než polovinu
  4. skoro všechny nebo všechny

Oddil: CVIČÍCÍ role učitele: C
 1. Cvičící byl(a) připraven(a), reagoval(a) pružně na dotazy, ovládá danou problematiku [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. výborně váha : 1
  2. velmi dobře váha : 2
  3. dobře váha : 3
  4. dostatečně váha : 4
  5. nedostatečně váha : 5
 2. Hodnocení, které jsem získal(a) od cvičícího, bylo objektivní [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. nevím váha : 3
  4. spíše ne váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
  6. cvičící mne nehodnotil(a) váha : 0
 3. Případné slovní hodnocení či návrhy na zlepšení práce učitele: [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]

Oddil: LABORATOŘE role učitele: L