Otázky - anketa MUVS


Toto jsou aktuální otázky. Za jejich znění jsou odpovědní fakultní administrátoři ankety.
magda.matuskova@muvs.cvut.cz
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:15
Vysvětlivky


Oddil: PREDMET role učitele: N
 1. Předmět byl pro mne přínosem [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 2. Studijní materiály byly kvalitní [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Duplicity nebo nekonzistence s ostatními předměty [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 4. Co se vám na předmětu líbilo [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 5. Co by se dalo zlepšit [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 6. Jak hodnotíte obtížnost předmětu [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ne ]
  1. příliš vysoká váha : 1
  2. trochu vysoká váha : 2
  3. přiměřená váha : 3
  4. mohlo to být těžší váha : 4
  5. zvládl by to "deváťák" váha : 5
 7. Můj vztah k předmětu vystihuje možnost [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. zajímavé téma, dobře odpřednášené váha : 1
  2. zajímavé téma, ale špatně odpřednášené váha : 2
  3. nezajímavé téma, ale dobře odpřednášené váha : 3
  4. nezajímavé téma špatně odpřednášené váha : 4
  5. ani jedna z variant, neumím se rozhodnout váha : 0
 8. Připravoval(a) jsem se pravidelně během semestru [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ano Ano ]
  1. ano váha : 1
  2. občas váha : 2
  3. ne, jen ve zkouškovém období váha : 3

Oddil: PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: P
 1. Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. ano i ne váha : 3
  4. spíše ne váha : 4
  5. rozhodně ne váha : 5
 2. Přednášející byl(a) vstřícný(a) [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 3. Organizace předmětu, komunikace a informovanost studentů byly dobré [povinná, známka, komentář] : [ Ano Ano Ne ]
  1. rozhodně ano váha : 1
  2. spíše ano váha : 2
  3. spíše ne váha : 3
  4. rozhodně ne váha : 4
  5. nevím, neumím se vyjádřit váha : 0
 4. Napište, co na přednášejícím oceňujete [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 5. Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
 6. Počet navštívených přednášek - pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod [povinná, známka, komentář] : [ Ne Ne Ano ]
  1. 0 - 2
  2. 3 - 6
  3. 7 - 10
  4. 11 - 13

Oddil: 2. PŘEDNÁŠEJÍCÍ role učitele: p