Stav vyplnění ankety


Anketa


Informace o anketě


Stav vyplnění ankety - anketa FIT

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Zapsaných st.
Ukončených st.
Vyplněných l.
Vyplněnost (%)
18101 BI-ACM3 3029706 Programovací praktika 3 28 28 9 32%
18101 BI-AG2 3458206 Algoritmy a grafy 2 53 22 7 13%
18101 BIE-AG2 3464406 Algorithms and Graphs 2 3 2 0 0%
18101 BIE-PA2 1447506 Programming and Algorithmics 2 53 11 2 4%
18101 BIE-PJP 1447806 Programming Languages and Compilers 9 4 2 22%
18101 BI-EP2 1684706 Efektivní programování 2 9 6 3 33%
18101 BIK-PA2 1444006 Programování a algoritmizace 2 57 10 2 4%
18101 BI-PA2 1121606 Programování a algoritmizace 2 604 218 105 17%
18101 BI-PJP 1123106 Programovací jazyky a překladače 37 13 8 22%
18101 BI-PPA 3461206 Programovací paradigmata 1 1 0 0%
18101 BI-TEX 3407206 Typografie a TeX 23 9 7 30%
18101 BI-TS4 2676906 Teoretický seminář IV 4 2 1 25%
18101 MI-AVY 1433406 Automaty ve vyhledávání v textech 15 10 5 33%
18101 MIE-GEN 1436206 Code Generators 1 0 0 0%
18101 MIE-KOD.16 4658306 Data Compression 4 2 0 0%
18101 MI-FLP.16 4655006 Funkcionální a logické programování 11 8 0 0%
18101 NI-APR 6082106 Vybrané metody analýzy programů 13 6 1 8%
18101 NI-GAK 6120006 Grafy a kombinatorika 17 11 6 35%
18101 NI-GEN 6114906 Generování kódu 19 4 1 5%
18101 NI-KOD 6120206 Komprese dat 17 14 5 29%
18101 NI-KTH 6290706 Kombinatorická teorie her 11 3 3 27%
18101 NI-PAM 6166506 Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 2 2 1 50%
18101 NI-RUN 6114506 Runtime systémy 12 9 1 8%
18101 NI-TS4 6164606 Teoretický seminář magisterský IV 2 0 0 0%
18102 BI-AND 2056806 Programování pro operační systém Android 31 4 5 16%
18102 BI-ANG 1148406 Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L 93 93 23 25%
18102 BI-ANG1 2379506 Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů 80 67 19 24%
18102 BI-A0L 2644806 Anglický jazyk 0-2 13 5 3 23%
18102 BI-A1L 2644906 Anglický jazyk 1-2 31 12 7 23%
18102 BI-A2L 1324006 Anglický jazyk, příprava na zkoušku na úrovni B2 115 100 29 25%
18102 BI-BLE 5240406 Blender 48 8 3 6%
18102 BI-CS1 5073506 Programování v C# 168 136 45 27%
18102 BI-CS3 5073306 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 49 32 7 14%
18102 BI-DBS 1122406 Databázové systémy 516 371 144 28%
18102 BI-DPR 3459206 Dokumentace, prezentace, rétorika 218 189 47 22%
18102 BIE-CZ0 5077306 Czech Language for Foreigners 22 14 3 14%
18102 BIE-DBS 1448706 Database Systems 49 30 9 18%
18102 BIE-DPR 3465306 Documentation, Presentation, Rhetorics 9 7 1 11%
18102 BIE-EEC 5155306 English external certificate 16 12 3 19%
18102 BIE-EHD 4730006 Introduction to European Economic History 8 4 0 0%
18102 BIE-EMP 3465406 Economic and management principles 26 14 3 12%
18102 BIE-EPR 5171406 Economic project 7 5 0 0%
18102 BI-EJA 1678506 Enterprise java 21 4 0 0%
18102 BI-EMP 3459306 Ekonomické a manažerské principy 161 129 29 18%
18102 BIE-SI1.2 2779206 Software Engineering I 10 7 1 10%
18102 BIE-SP1 1469306 Team Software Project 1 6 5 2 33%
18102 BI-FTR.1 3459506 Finanční trhy 48 35 9 19%
18102 BI-GIT 4255206 Systém pro správu verzí Git 246 112 57 23%
18102 BIK-DBS 1442406 Databázové systémy 54 31 8 15%
18102 BIK-DPR 3469906 Dokumentace, prezentace, rétorika 17 12 5 29%
18102 BIK-EMP 3470006 Ekonomické a manažerské principy 21 12 1 5%
18102 BIK-KSA 2836106 Úvod do kulturní a sociální antropologie 15 11 2 13%
18102 BIK-MEK 2162806 Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 20 6 2 10%
18102 BI-KOT 5712106 Programování v jazyku Kotlin 43 20 6 14%
18102 BI-KSA 6183506 Úvod do kulturní a sociální antropologie 83 69 23 28%
18102 BIK-SI1.2 2779006 Softwarové inženýrství I 11 8 1 9%
18102 BIK-SP1 1441106 Softwarový týmový projekt 1 12 12 1 8%
18102 BIK-SQL.1 3319206 Jazyk SQL, pokročilý 24 14 4 17%
18102 BI-MMP 2960906 Multimediální týmový projekt 10 8 3 30%
18102 BI-OPJ 3429206 Objektové programování v Javě 20 4 0 0%
18102 BI-PGR.1 3460906 Počítačová grafika 62 33 7 11%
18102 BI-PJS.1 5124306 Programování v jazyku Javascript 56 47 16 29%
18102 BI-PJV 1336206 Programování v Javě 154 88 22 14%
18102 BI-PRP 1125406 Právo a podnikání 101 91 28 28%
18102 BI-PRR 1809006 Projektové řízení 73 70 19 26%
18102 BI-PYT.21 6601206 Programování v Pythonu 79 26 8 10%
18102 BI-SEP 4730106 Světová ekonomika a podnikání I. 38 12 5 13%
18102 BI-SI1.2 2778806 Softwarové inženýrství I 225 192 50 22%
18102 BI-SP1 1123606 Softwarový týmový projekt 1 149 144 33 22%
18102 BI-SQL.1 3319306 Jazyk SQL, pokročilý 44 29 13 30%
18102 BI-TWA.1 3462906 Tvorba webových aplikací 1 1 0 0%
18102 BI-VR1 5712306 Virtuální realita I 94 48 16 17%
18102 BI-VR2 6609806 Virtuální realita II 27 14 4 15%
18102 BI-VWM 1123906 Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích 136 99 30 22%
18102 BI-XML 1679006 Technologie XML 22 7 2 9%
18102 BI-ZPI 2532806 Základy procesního inženýrství 16 13 6 38%
18102 BI-ZWU 2302806 Základy webu a uživatelská rozhraní 47 8 4 9%
18102 FI-FIL 2375506 Filosofie 70 57 12 17%
18102 FI-HTE 2375406 Historie techniky a ekonomiky 56 47 8 14%
18102 MIE-DDW.16 4652906 Web Data Mining 6 4 1 17%
18102 MIE-FME.16 4653106 Formal Methods and Specifications 3 3 0 0%
18102 MIE-W20.16 4654206 Web 2.0 13 9 0 0%
18102 NI-AFP 6157506 Aplikované funkcionální programování 27 18 6 22%
18102 NI-AM2 6076106 Architektura middleware 2 43 33 10 23%
18102 NI-BUI 6075706 Podniková informatika 24 19 4 17%
18102 NI-CCC 6283506 Kreativní programování 8 6 1 13%
18102 NI-DDW 6119706 Dolování dat z webu 45 38 13 29%
18102 NI-DSP 6293806 Databázové systémy v praxi 31 11 3 10%
18102 NI-DZO 6174506 Digitální zpracování obrazu 6 2 0 0%
18102 NI-FME 6114806 Formální metody a specifikace 50 40 18 36%
18102 NI-IOS 6172206 Pokročilé techniky v iOS aplikacích 6 4 0 0%
18102 NI-LNG 6601306 Úvod do lingvistiky pro informatiky 84 74 20 24%
18102 NI-MPL 6161706 Manažerská psychologie 75 60 19 25%
18102 NI-MPX 6143506 Manažerská praxe 6 5 0 0%
18102 NI-NSS 6111806 Normalized Software Systems 50 48 20 40%
18102 NI-PG1 6083506 Počítačová grafika 1 6 3 0 0%
18102 NI-PIS 6114006 Podnikové informační systémy 62 57 20 32%
18102 NI-SEP 6143706 Světová ekonomika a podnikání II. 1 1 0 0%
18102 NI-VEM 6143806 Vědecké myšlení 28 25 6 21%
18103 BI-ARD 4723306 Interaktivní aplikace s Arduinem 92 71 23 25%
18103 BIE-SAP 1448306 Computer Structures and Architectures 48 31 5 10%
18103 BIE-TUR 1448906 User Interface Design 12 8 1 8%
18103 BIE-ZRS 3335206 Basics of System Control 14 12 5 36%
18103 BI-HAM 6609706 Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu 19 5 2 11%
18103 BIK-SAP 1445606 Struktura a architektura počítačů 52 16 5 10%
18103 BIK-TUR 1443606 Tvorba uživatelského rozhraní 18 2 2 11%
18103 BI-SAP 1121806 Struktura a architektura počítačů 543 369 152 28%
18103 BI-SCE1 5549206 Seminář počítačového inženýrství I 6 2 0 0%
18103 BI-TUR 1125906 Tvorba uživatelského rozhraní 50 36 12 24%
18103 BI-VES 1123806 Vestavné systémy 26 16 5 19%
18103 NI-BKO 6099906 Bezpečnostní kódy 13 11 4 31%
18103 NI-BVS 6071706 Bezpečnost vestavných systémů 12 11 2 17%
18103 NI-OLI 6166906 Ovladače pro Linux 18 7 2 11%
18103 NI-SCE2 6165106 Seminář počítačového inženýrství II 1 0 0 0%
18103 NI-SIM 6115306 Simulace a verifikace číslicových obvodů 6 4 1 17%
18104 BI-ADU.1 3457906 Administrace OS Unix 63 33 15 24%
18104 BIE-ADU.1 3464106 Unix Administration 17 8 1 6%
18104 BIE-OSY 1447306 Operating Systems 27 10 4 15%
18104 BIE-PSI 1446306 Computer Networks 36 16 2 6%
18104 BIE-PS2 4672806 Programming in shell 2 7 1 0 0%
18104 BIK-ADU.1 3468806 Administrace OS Unix 11 5 2 18%
18104 BIK-OSY 1444306 Operační systémy 25 18 7 28%
18104 BIK-PSI 1445506 Počítačové sítě 26 11 2 8%
18104 BI-OSY 1121406 Operační systémy 385 285 89 23%
18104 BI-PSI 1123206 Počítačové sítě 378 274 84 22%
18104 BI-PS2 4672506 Programování v shellu 2 22 4 4 18%
18104 BI-ST2 3100406 Síťové technologie 2 25 16 5 20%
18104 BI-ST4 3045806 Síťové technologie 4 9 5 1 11%
18104 MIE-BPS 1438906 Wireless Computer Networks 5 5 0 0%
18104 MIE-PAP.16 4659406 Parallel Computer Architectures 1 1 0 0%
18104 MIE-PDP.16 4661606 Parallel and Distributed Programming 4 2 0 0%
18104 MI-POA.16 4656506 Pokročilé architektury počítačových systémů 1 1 0 0%
18104 NI-BPS 6161606 Bezdrátové počítačové sítě 16 8 3 19%
18104 NI-GPU 6072006 Programování a architektury grafických procesorů 16 11 2 13%
18104 NI-IAM 6069506 Internet a multimédia 7 4 0 0%
18104 NI-IOT 6170506 Internet of Things 14 8 3 21%
18104 NI-PDP 6099506 Paralelní a distribuované programování 170 147 45 26%
18104 NI-VCC 6071906 Virtualizace a cloud computing 68 37 16 24%
18105 BI-ALO 5069606 Algebra a logika 36 7 4 11%
18105 BIE-HMI 5433306 History of Mathematics and Informatics 28 21 6 21%
18105 BIE-LIN 1446506 Linear Algebra 47 21 6 13%
18105 BIE-ZUM 2358306 Artificial Intelligence Fundamentals 24 11 2 8%
18105 BI-HMI 2960606 Historie matematiky a informatiky 46 22 7 15%
18105 BIK-HMI 2552806 Historie matematiky a informatiky 11 7 3 27%
18105 BIK-LIN 1442206 Lineární algebra 65 19 4 6%
18105 BI-LIN 1121206 Lineární algebra 678 248 137 20%
18105 BI-SVZ 5575306 Strojové vidění a zpracování obrazu 31 14 8 26%
18105 BI-SZ1 5543406 Seminář znalostního inženýrství I 4 1 1 25%
18105 BI-SZ2 5543506 Seminář znalostního inženýrství II 3 3 2 67%
18105 BI-VMM 3315206 Vybrané matematické metody 23 3 4 17%
18105 BI-VZD 1126006 Vytěžování znalostí z dat 15 12 2 13%
18105 BI-ZUM 2357506 Základy umělé inteligence 130 90 26 20%
18105 MIE-SPI.16 4662006 Statistics for Informatics 1 1 0 0%
18105 NI-ADM 6099706 Algoritmy data miningu 68 60 13 19%
18105 NI-BML 6105606 Bayesovské metody ve strojovém učení 57 55 15 26%
18105 NI-EDW 6445506 Podnikové datové sklady 20 19 6 30%
18105 NI-IKM 6173006 Internet a klasifikační metody 11 3 0 0%
18105 NI-PON 6085506 Vybrané partie z optimalizace a numeriky 48 43 9 19%
18105 NI-SZ1 6297706 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 11 10 2 18%
18105 NI-SZ2 6297806 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 9 9 3 33%
18105 NI-TNN 6141506 Teorie neuronových sítí 12 1 1 8%
18105 NI-VSM 6098106 Vybrané statistické metody 161 130 43 27%
18105 NI-VYC 6163906 Vyčíslitelnost 7 1 0 0%
18106 BI-BEK 3458606 Bezpečný kód 86 51 23 27%
18106 BI-BEZ 1124706 Bezpečnost 388 302 95 24%
18106 BIE-BEK 3464706 Secure Code 9 2 1 11%
18106 BIE-BEZ 1450806 Security 28 11 3 11%
18106 BI-EHA 5083506 Etické hackování 45 18 9 20%
18106 BIK-BEK 3469406 Bezpečný kód 13 7 3 23%
18106 BIK-BEZ 1442306 Bezpečnost 29 12 4 14%
18106 MIE-HWB.16 4675306 Hardware Security 4 4 1 25%
18106 MIE-MKY.16 4658806 Mathematics for Cryptology 4 2 0 0%
18106 MIE-SYB.16 4660106 System Security 11 11 2 18%
18106 NI-HWB 6117606 Hardwarová bezpečnost 25 23 11 44%
18106 NI-MKY 6119806 Matematika pro kryptologii 26 18 9 35%
18106 NI-SIB 6115206 Síťová bezpečnost 22 21 8 36%
Celkem 9849 2077 21%

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Individuálně vyloučen
Hromadně vyloučen
18000 BI-BAP 1142806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BPR 3458906 Bakalářský projekt N Y
18000 BIE-BAP 1510606 Bachelor Thesis N Y
18000 BIE-BPR 3465006 Bachelor Project N Y
18000 BIK-BPR 3469606 Bakalářský projekt N Y
18000 MI-DIP 1495306 Magisterská práce N Y
18000 MIE-DIP 1495406 Diploma Project N Y
18000 MIE-MPR 4887406 Master Project N Y
18000 NI-DIP 5529206 Magisterská práce N Y
18000 NI-MPR 6098206 Magisterský projekt N Y
18000 VYJEZD 1760806 Výjezd na krátkodobý pobyt do zahraničí, fiktivní předmět N Y
18101 PI-ASP 1601006 Architektura symbolických počítačů N Y
18101 PI-ROZ 1601906 Pokročilé rozpoznávání N Y
18101 PI-TGR 1602206 Teorie grafů N Y
18102 PI-AWR.1 2950806 Academic Writing N Y
18102 PI-FME.1 5683206 Seminář z formálních specifikací N Y
18102 PI-IRT 2120806 Information retrieval N Y
18103 PI-CFR 6323506 Computer Assisted Formal Reasoning N Y
18103 PI-EXA 4807306 Experimentální algoritmika N Y
18103 PI-PSC 1601806 Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu) N Y
18103 PI-SCN 1602506 Semináře z číslicového návrhu N Y
18104 MI-BPR.16 4654606 Bezpečnost a bezpečné programování N Y
18104 PI-KP 1601506 Komunikační protokoly N Y
18104 PI-VAP 1602306 Vyšší architektura počítačů N Y
18105 PI-NSV 1601606 Neuronové sítě a výpočetní inteligence N Y
18105 PI-SPL 6219606 Splnitelnost a plánování N Y

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 29.07.2021 00:02