Role vyučujících - anketa FJFI


Toto je aktuální stav rolí učitelů v anketních lístcích jedntolivých předmětů.
Je důležité kontrolovat zejména role P, p, C, c, L, l. Role Z, z, K se během ankety doplní samy až příslušný učitel zapíše do KOSu známku / zápočet / klasifikovaný zápočet (se zpožděním cca 24 hodin).
Vysvětlení procesu generování rolí učitelů v aplikaci Anketa ČVUT.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti v rolích P, p, C, c, L, l, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
jiri.mikyska@fjfi.cvut.cz
Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:04

Předměty zařazené do ankety

Katedra Učitel Kód př. Role R.zař. Předmět
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZFY C A Základy fyziky
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZFY P A Základy fyziky
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZFY z A Základy fyziky
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZMA C A Základy matematické analýzy
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZMA P A Základy matematické analýzy
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZMA z A Základy matematické analýzy
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZPR C A Základy programování
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZPR P A Základy programování
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZPR z A Základy programování
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01DSEMI C A Předdiplomní seminář
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01DSEMI z A Předdiplomní seminář
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01JAVY C A Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01JAVY P A Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01JAVY z A Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01JAVY Z A Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LAB2 C A Lineární algebra B2
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LAB2 P A Lineární algebra B2
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LAB2 z A Lineární algebra B2
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LAB2 Z A Lineární algebra B2
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01PSL C A Publikační systém LaTeX
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01PSL z A Publikační systém LaTeX
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01UTI C A Úvod do teoretické informatiky
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01UTI K A Úvod do teoretické informatiky
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01UTI P A Úvod do teoretické informatiky
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01DIFR C A Diferenciální rovnice
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01DIFR P A Diferenciální rovnice
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01DIFR z A Diferenciální rovnice
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01DIFR Z A Diferenciální rovnice
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01MKP P A Metoda konečných prvků
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01NME2 C A Numerické metody 2
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01NME2 K A Numerické metody 2
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01NME2 P A Numerické metody 2
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01NUM2 C A Numerická matematika 2
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01NUM2 P A Numerická matematika 2
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01NUM2 z A Numerická matematika 2
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01NUM2 Z A Numerická matematika 2
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01PNM C A Pokročilé numerické metody
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01PNM K A Pokročilé numerické metody
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01PNM P A Pokročilé numerické metody
14101 Bojar Ondřej Mgr. 01POPJ2 C A Počítače a přirozený jazyk 2
14101 Celný David Ing. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Cintula Petr doc. Ing. Ph.D. 01LOM P A Logika pro matematiky
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01JEPR C A Jednoduché překladače
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01JEPR z A Jednoduché překladače
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01SOS2 C A Softwarový seminář 2
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01SOS2 z A Softwarový seminář 2
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01ZOS C A Základy operačních systémů
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01ZOS P A Základy operačních systémů
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01ZOS z A Základy operačních systémů
14101 Dvořáková Lubomíra doc. Ing. Ph.D. 01LAA2 C A Lineární algebra A2
14101 Dvořáková Lubomíra doc. Ing. Ph.D. 01LAA2 P A Lineární algebra A2
14101 Dvořáková Lubomíra doc. Ing. Ph.D. 01LAA2 z A Lineární algebra A2
14101 Dvořáková Lubomíra doc. Ing. Ph.D. 01LAA2 Z A Lineární algebra A2
14101 Flusser Jan Ing. DrSc. 01SFTO P A Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01LAB2 C A Lineární algebra B2
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01LAB2 z A Lineární algebra B2
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01MAT4 C A Matematika 4
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01MAT4 z A Matematika 4
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01DYK C A Úvod do dynamiky kontinua
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAA4 C A Matematická analýza A4
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAA4 z A Matematická analýza A4
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MATZ2 P A Matematika, zkouška 2
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAT2 C A Matematika 2
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAT2 P A Matematika 2
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAT2 z A Matematika 2
14101 Hanousek Vít Ing. 01SMF C A Moderní trendy v korporátních informačních technologiích
14101 Hanousek Vít Ing. 01SMF z A Moderní trendy v korporátních informačních technologiích
14101 Havlíček Miloslav prof. Ing. DrSc. 01KF P A Kvantová fyzika
14101 Havlíček Miloslav prof. Ing. DrSc. 01KF Z A Kvantová fyzika
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01ASM C A Aplikace statistických metod
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01ASM K A Aplikace statistických metod
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01ASM P A Aplikace statistických metod
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01MASC C A Matematická statistika - cvičení
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01MASC z A Matematická statistika - cvičení
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01SME C A Statistické metody a jejich aplikace
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01SME K A Statistické metody a jejich aplikace
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01ZLIM C A Zobecněné lineární modely a aplikace
14101 Hobza Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01ZLIM P A Zobecněné lineární modely a aplikace
14101 Kárný Miroslav Ing. DrSc. 01DROS C A Seminář z dynamického rozhodování
14101 Kárný Miroslav Ing. DrSc. 01DRO1 P A Dynamické rozhodování 1
14101 Kautský Václav Ing. 01MAB2 C A Matematická analýza B2
14101 Kautský Václav Ing. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Klinkovský Jakub Ing. 01MAT2 C A Matematika 2
14101 Kolář Miroslav Ing. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Kořenek Jakub Ing. 01MAA2 C A Matematická analýza A2
14101 Kořenek Jakub Ing. 01MAA2 z A Matematická analýza A2
14101 Kostková Jitka Ing. 01MAB4 C A Matematická analýza B4
14101 Kozák Michal Mgr. 01MAB2 C A Matematická analýza B2
14101 Kozák Michal Mgr. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Kozák Michal Mgr. 01MAB4 C A Matematická analýza B4
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB4 C A Matematická analýza B4
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB4 P A Matematická analýza B4
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB4 z A Matematická analýza B4
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB4 Z A Matematická analýza B4
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MMDS C A Matematické modely dopravních systémů
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MMDS P A Matematické modely dopravních systémů
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MMDS z A Matematické modely dopravních systémů
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MMDS Z A Matematické modely dopravních systémů
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01SMB2 C A Seminář z matematické analýzy B2
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01SMB2 z A Seminář z matematické analýzy B2
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01LAA2 C A Lineární algebra A2
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01MAA2 C A Matematická analýza A2
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01MAA2 z A Matematická analýza A2
14101 Kroupa Tomáš doc. Ing. Ph.D. 01TEH P A Teorie her
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01MAS P A Matematická statistika
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01MEX P A Modelování extrémních událostí
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01SKE C A Spolehlivost systémů a klinické experimenty
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01SKE K A Spolehlivost systémů a klinické experimenty
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01SKE P A Spolehlivost systémů a klinické experimenty
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01STR P A Statistická teorie rozhodování
14101 Malachov Martin Ing. 01LAA2 C A Lineární algebra A2
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01APST2 C A Aperiodické struktury 2
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01APST2 z A Aperiodické struktury 2
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01DIM2 C A Diskretní matematika 2
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01DIM2 P A Diskretní matematika 2
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01DIM2 z A Diskretní matematika 2
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01TC P A Teorie čísel
14101 Medková Kateřina Ing. 01DIM2 C A Diskretní matematika 2
14101 Medková Kateřina Ing. 01DIM2 z A Diskretní matematika 2
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01ASY C A Asymptotické metody
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01ASY P A Asymptotické metody
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01ASY z A Asymptotické metody
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01ASY Z A Asymptotické metody
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01MAA2 C A Matematická analýza A2
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01MAA2 z A Matematická analýza A2
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01MMPV C A Matematické modely proudění podzemních vod
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01MMPV K A Matematické modely proudění podzemních vod
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01MMPV P A Matematické modely proudění podzemních vod
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01SVK C A Studentská vědecká konference
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01VYMA P A Vybrané partie z matematiky
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01VYMA Z A Vybrané partie z matematiky
14101 Minárik Miroslav Ing. 01SITE2 C A Počítačové sítě 2
14101 Noguera Carles Mgr. Ph.D. 01LOI P A Logika v informatice
14101 Novotná Jarmila doc. 01LAWA P A Linear Algebra with Applications
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01NUM2 C A Numerická matematika 2
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01PAA C A Paralelní algoritmy a architektury
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01PAA K A Paralelní algoritmy a architektury
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01PAA P A Paralelní algoritmy a architektury
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01PMF C A Programování pro mainframe
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01PMF z A Programování pro mainframe
14101 Pártl Ondřej Ing. 01MAB2 C A Matematická analýza B2
14101 Pártl Ondřej Ing. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Pauš Petr Ing. Ph.D. 01MAT2 C A Matematika 2
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01MAA2 C A Matematická analýza A2
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01MAA2 P A Matematická analýza A2
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01MAA2 z A Matematická analýza A2
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01MAA2 Z A Matematická analýza A2
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01SSM2 C A Seminář současné matematiky 2
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01TKO P A Teorie kódování
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01TKOB P A Teorie kódování B
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAA2 C A Matematická analýza A2
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAA2 z A Matematická analýza A2
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAB2 C A Matematická analýza B2
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAB2 P A Matematická analýza B2
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAB2 Z A Matematická analýza B2
14101 Převorovský Zdeněk Ing. CSc. 01ZASIG P A Analýza a zpracování diagnostických signálů
14101 Smejkal Tomáš Ing. 01VYMA C A Vybrané partie z matematiky
14101 Smejkal Tomáš Ing. 01VYMA z A Vybrané partie z matematiky
14101 Solovský Jakub Ing. 01MAT2 C A Matematika 2
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01BSEM C A Seminář k bakalářské práci
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01BSEM z A Seminář k bakalářské práci
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01DIFR C A Diferenciální rovnice
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01DYK C A Úvod do dynamiky kontinua
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01DYK z A Úvod do dynamiky kontinua
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01POGR2 C A Počítačová grafika 2
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01POGR2 z A Počítačová grafika 2
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01VYMA C A Vybrané partie z matematiky
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01VYMA z A Vybrané partie z matematiky
14101 Šembera Ondřej Ing. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FA2 C A Funkcionální analýza 2
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FA2 P A Funkcionální analýza 2
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FA2 z A Funkcionální analýza 2
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FA2 Z A Funkcionální analýza 2
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FKO C A Funkce komplexní proměnné
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FKO P A Funkce komplexní proměnné
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FKO z A Funkce komplexní proměnné
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FKO Z A Funkce komplexní proměnné
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01DPV P A Diferenciální počet na varietách
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01KF C A Kvantová fyzika
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01KF z A Kvantová fyzika
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01MAT4 C A Matematika 4
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01MAT4 P A Matematika 4
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01MAT4 Z A Matematika 4
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01PDR P A Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic
14101 Vacková Jana Ing. 01MAB2 C A Matematická analýza B2
14101 Vacková Jana Ing. 01MAB2 z A Matematická analýza B2
14101 Vacková Jana Ing. 01MMDS C A Matematické modely dopravních systémů
14101 Vokáč Petr Ing. 01ZPB1 C A Základy počítačové bezpečnosti 1
14101 Vokáč Petr Ing. 01ZPB1 P A Základy počítačové bezpečnosti 1
14101 Vokáč Petr Ing. 01ZPB1 z A Základy počítačové bezpečnosti 1
14101 Vrána Leopold Ing. 01MAA4 P A Matematická analýza A4
14101 Vrána Leopold Ing. 01MAA4 Z A Matematická analýza A4
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAA4 C A Matematická analýza A4
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAA4 z A Matematická analýza A4
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAPR C A Markovské procesy
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAPR P A Markovské procesy
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAPR z A Markovské procesy
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAPR Z A Markovské procesy
14101 Zitová Barbara doc. RNDr. Ph.D. 01ROZ1 C A Zpracování a rozpoznávání obrazu 1
14101 Zitová Barbara doc. RNDr. Ph.D. 01ROZ1 P A Zpracování a rozpoznávání obrazu 1
14102 Adam Jiří prom. fyz. CSc. 02FAJ P A Fyzika atomového jádra
14102 Adam Jiří prom. fyz. CSc. 02KVA2B P A Kvantová mechanika 2
14102 Adam Jiří prom. fyz. CSc. 02QFT2 P A Kvantová teorie pole 2
14102 Adam Jiří prom. fyz. CSc. 02QFT2 Z A Kvantová teorie pole 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ2 C A Fyzika 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ2 P A Fyzika 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ2 z A Fyzika 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ2 Z A Fyzika 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02LCF2 C A Laboratorní cvičení z fyziky 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02LCF2 z A Laboratorní cvičení z fyziky 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP2 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP2 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP2 z A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP4 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP4 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP4 z A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP6 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP6 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP6 z A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02UJF P A Užitá jaderná fyzika
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP2 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP2 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP4 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP4 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP6 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP6 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02ZQCD P A Základy kvantové chromodynamiky
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02ZQCD Z A Základy kvantové chromodynamiky
14102 Broz Michal Mgr. Ph.D. 02EMSF P A Experimentální metody subjaderné fyziky
14102 Brus Adam Ing. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Brus Adam Ing. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Brus Adam Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02ELMA Z A Elektřina a magnetismus
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02DPD P A Detektory a principy detekce
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02PPRA2 C A Projektové praktikum 2
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02PPRA2 K A Projektové praktikum 2
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02PRX C A Praxe
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02SF2 C A Subatomová fyzika 2
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02SPRA2 C A Specializované praktikum 2
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02ZQCD C A Základy kvantové chromodynamiky
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02ZQCD z A Základy kvantové chromodynamiky
14102 Entler Slavomír Ing. 02TTJZ P A Technika termojaderných zařízení
14102 Exner Pavel prof.RNDr. DrSc. 02KVK2 C A Kvantový kroužek 2
14102 Exner Pavel prof.RNDr. DrSc. 02PPKT P A Pokročilejší partie kvantové teorie
14102 Ficker Ondřej Ing. 02UFU C A Úvod do termojaderné fúze
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02RMMF C A Řešitelné modely matematické fyziky
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02RMMF P A Řešitelné modely matematické fyziky
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02RMMF z A Řešitelné modely matematické fyziky
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02UKP C A Úvod do křivek a ploch
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02UKP P A Úvod do křivek a ploch
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02UKP z A Úvod do křivek a ploch
14102 Horák David Ing. 02NVKM2 C A Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2
14102 Horák David Ing. 02NVKM2 z A Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2
14102 Hořejší Jiří prof. RNDr. DrSc. 02KTP2 P A Kvantová teorie pole 2
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02KVAN2 C A Kvantová mechanika 2
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02KVAN2 z A Kvantová mechanika 2
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02TSFA C A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02TSFA z A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02ELMA P A Elektřina a magnetismus
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02ELMA Z A Elektřina a magnetismus
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02NSAD2 C A Nástroje pro simulace a analýzu dat 2
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02NSAD2 P A Nástroje pro simulace a analýzu dat 2
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02QFT2 C A Kvantová teorie pole 2
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02ZSM P A Základy standardního modelu mikrosvěta
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ELMA P A Elektřina a magnetismus
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ELMA Z A Elektřina a magnetismus
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ZST C A Základy strojírenské technologie
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ZST P A Základy strojírenské technologie
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02EXF1 C A Experimentální fyzika 1
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02EXF1 P A Experimentální fyzika 1
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02EXF1 z A Experimentální fyzika 1
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02SF2 P A Subatomová fyzika 2
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02SF2 Z A Subatomová fyzika 2
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02ZFM2 z A Základy fyzikálních měření 2
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02DEF2 C A Dějiny fyziky 2
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02DEF2 P A Dějiny fyziky 2
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02DEF2 z A Dějiny fyziky 2
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02TJNS C A Transportní jevy / Nerovnovážné systémy
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02TJNS K A Transportní jevy / Nerovnovážné systémy
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02TJNS P A Transportní jevy / Nerovnovážné systémy
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02TSFA P A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02TSFA Z A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Jizba Petr Ing. Mgr. Ph.D. 02FCI2 C A Funkcionální integrál 2
14102 Jizba Petr Ing. Mgr. Ph.D. 02FCI2 P A Funkcionální integrál 2
14102 Jizba Petr Ing. Mgr. Ph.D. 02FCI2 z A Funkcionální integrál 2
14102 Jizba Petr Ing. Mgr. Ph.D. 02TER C A Termika a molekulová fyzika
14102 Jizba Petr Ing. Mgr. Ph.D. 02TER P A Termika a molekulová fyzika
14102 Jizba Petr Ing. Mgr. Ph.D. 02TER z A Termika a molekulová fyzika
14102 Jizba Petr Ing. Mgr. Ph.D. 02TER Z A Termika a molekulová fyzika
14102 Kocan Michal Ing. 02FYZ2 C A Fyzika 2
14102 Kocan Michal Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Kramárik Lukáš Ing. 02FYZ2 C A Fyzika 2
14102 Kramárik Lukáš Ing. 02SF2 C A Subatomová fyzika 2
14102 Kramárik Lukáš Ing. 02SF2 z A Subatomová fyzika 2
14102 Krejčiřík David Mgr. DSc. 02SPEC P A Geometrické aspekty spektrální teorie
14102 Krůs Miroslav Ing. Ph.D. 02UC2 P A Urychlovače částic 2
14102 Kubeš Pavel prof. RNDr. CSc. 02DPLA C A Diagnostika plazmatu
14102 Kubeš Pavel prof. RNDr. CSc. 02DPLA P A Diagnostika plazmatu
14102 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 02TPLA2 C A Teorie plazmatu 2
14102 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 02TPLA2 P A Teorie plazmatu 2
14102 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 02TPLA2 Z A Teorie plazmatu 2
14102 Lavička Roman Ing. 02SPRA2 C A Specializované praktikum 2
14102 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 02STF2 C A Seminář FTTF2
14102 Malachov Martin Ing. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Malachov Martin Ing. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Mareš Jan Mgr. Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Maryška Jiří Ing. 02TSFA C A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Maryška Jiří Ing. 02TSFA z A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Maryška Jiří Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Matonoha Oliver Bc. 02FYZ2 C A Fyzika 2
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02STF2 C A Seminář FTTF2
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02STF2 z A Seminář FTTF2
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02UFU C A Úvod do termojaderné fúze
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02UFU P A Úvod do termojaderné fúze
14102 Motlochová Lenka Bc. Ph.D. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Motlochová Lenka Bc. Ph.D. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02PPRA2 C A Projektové praktikum 2
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02SSD2 C A Statistické zpracování dat 2
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02SSD2 P A Statistické zpracování dat 2
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02SSD2 z A Statistické zpracování dat 2
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02SSD2 Z A Statistické zpracování dat 2
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Navrátil Josef Ing. 02TER C A Termika a molekulová fyzika
14102 Navrátil Josef Ing. 02TER z A Termika a molekulová fyzika
14102 Nemčík Ján RNDr. CSc. 02AQCD P A Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích
14102 Nemčík Ján RNDr. CSc. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Nguyen Zbyněk Bc. 02TER C A Termika a molekulová fyzika
14102 Nguyen Zbyněk Bc. 02TER z A Termika a molekulová fyzika
14102 Nosek Dalibor RNDr. Dr. 02KZ P A Kosmické záření
14102 Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. 02OKS C A Otevřené kvantové systémy
14102 Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. 02OKS P A Otevřené kvantové systémy
14102 Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. 02OKS z A Otevřené kvantové systémy
14102 Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. 02TSFA C A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. 02TSFA z A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Novotný Jiří RNDr. CSc. 02KTP2 P A Kvantová teorie pole 2
14102 Novotný Lukáš Bc. 02SPRA2 C A Specializované praktikum 2
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02TEF2 C A Teoretická fyzika 2
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02TEF2 z A Teoretická fyzika 2
14102 Novotný Radek Ing. 02SPRA2 C A Specializované praktikum 2
14102 Novotný Radek Ing. 02SPRA2 K A Specializované praktikum 2
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EXF3 P A Experimentální fyzika 3
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EXK C A Exkurze
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EXK P A Exkurze
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EXK z A Exkurze
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02SEMI2 C A Seminář 2
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02SEMI2 z A Seminář 2
14102 Petrásek Filip Ing. 02TEF2 C A Teoretická fyzika 2
14102 Petrásek Filip Ing. 02TEF2 z A Teoretická fyzika 2
14102 Petrásek Filip Ing. 02TER C A Termika a molekulová fyzika
14102 Petrásek Filip Ing. 02TER z A Termika a molekulová fyzika
14102 Plašil Radek Doc. RNDr. Ph.D. 02PMPL C A Počítačové modelování plazmatu
14102 Plašil Radek Doc. RNDr. Ph.D. 02PMPL P A Počítačové modelování plazmatu
14102 Plašil Radek Doc. RNDr. Ph.D. 02PMPL z A Počítačové modelování plazmatu
14102 Plašil Radek Doc. RNDr. Ph.D. 02PMPL Z A Počítačové modelování plazmatu
14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. 02KVAN2 P A Kvantová mechanika 2
14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. 02KVAN2 Z A Kvantová mechanika 2
14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. 02TEF2 C A Teoretická fyzika 2
14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. 02TEF2 z A Teoretická fyzika 2
14102 Prokš Martin Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Růžička František Ing. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Růžička František Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Semerák Oldřich doc.RNDr. Dr., DSc. 02OR P A Obecná teorie relativity
14102 Semerák Oldřich doc.RNDr. Dr., DSc. 02REL2 C A Relativistická fyzika 2
14102 Semerák Oldřich doc.RNDr. Dr., DSc. 02REL2 P A Relativistická fyzika 2
14102 Semorádová Iveta Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Schäfer Martin Ing. 02KVA2B C A Kvantová mechanika 2
14102 Schäfer Martin Ing. 02KVA2B z A Kvantová mechanika 2
14102 Schäfer Martin Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Schmidt Josef Ing. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Schmidt Josef Ing. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Schmidt Josef Ing. 02TER C A Termika a molekulová fyzika
14102 Schmidt Josef Ing. 02TER z A Termika a molekulová fyzika
14102 Schmidt Josef Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Skoupý Stanislav Ing. 02TER C A Termika a molekulová fyzika
14102 Skoupý Stanislav Ing. 02TER z A Termika a molekulová fyzika
14102 Skoupý Stanislav Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02FYS2 C A Fyzikální seminář 2
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02PRPL2 C A Praktika fyziky plazmatu 2
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02PRPL2 K A Praktika fyziky plazmatu 2
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02ZLSTF2 C A Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02ZLSTF2 z A Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze
14102 Šaroun Jan RNDr. CSc. 02NF C A Neutronová fyzika
14102 Šaroun Jan RNDr. CSc. 02NF P A Neutronová fyzika
14102 Šaroun Jan RNDr. CSc. 02NF z A Neutronová fyzika
14102 Šaroun Jan RNDr. CSc. 02NF Z A Neutronová fyzika
14102 Škoda Libor Ing. 02LCF2 C A Laboratorní cvičení z fyziky 2
14102 Škoda Libor Ing. 02PRX C A Praxe
14102 Škoda Libor Ing. 02PRX z A Praxe
14102 Škoda Libor Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02GMF1 C A Geometrické metody fyziky 1
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02GMF1 P A Geometrické metody fyziky 1
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02GMF1 z A Geometrické metody fyziky 1
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02GMF1 Z A Geometrické metody fyziky 1
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02LIAG C A Lieovy algebry a grupy
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02LIAG P A Lieovy algebry a grupy
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02LIAG z A Lieovy algebry a grupy
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02LIAG Z A Lieovy algebry a grupy
14102 Špačková Hana Ing. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Štefaňák Martin Ing. Ph.D. 02TSFA C A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Štefaňák Martin Ing. Ph.D. 02TSFA z A Termodynamika a statistická fyzika
14102 Štefaňák Martin Ing. Ph.D. 02ZFM2 C A Základy fyzikálních měření 2
14102 Šumbera Michal doc. CSc., DSc. 02ESH C A Extrémní stavy hmoty
14102 Šumbera Michal doc. CSc., DSc. 02ESH P A Extrémní stavy hmoty
14102 Šumbera Michal doc. CSc., DSc. 02ESH z A Extrémní stavy hmoty
14102 Tolar Jiří prof. Ing. DrSc. 02TEF2 P A Teoretická fyzika 2
14102 Tolar Jiří prof. Ing. DrSc. 02TEF2 Z A Teoretická fyzika 2
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP2 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP2 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP4 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP4 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP6 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP6 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 Vacík Jiří CSc. 02NF C A Neutronová fyzika
14102 Vacík Jiří CSc. 02NF P A Neutronová fyzika
14102 Veselý Petr Mgr. Ph.D. 02FAJ P A Fyzika atomového jádra
14102 Vysoký Jan Ing. 02GMF2 C A Geometrické metody fyziky 2
14102 Vysoký Jan Ing. 02GMF2 P A Geometrické metody fyziky 2
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02JSP C A Jaderná spektroskopie
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02JSP P A Jaderná spektroskopie
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02JSP z A Jaderná spektroskopie
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02JSP Z A Jaderná spektroskopie
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZAJF C A Základy atomové a jaderné fyziky
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZAJF P A Základy atomové a jaderné fyziky
14102 Zaplatílek Ota Bc. 02FYZ2 C A Fyzika 2
14102 Zatloukal Václav Ing. Ph.D. 02ELMA C A Elektřina a magnetismus
14102 Zatloukal Václav Ing. Ph.D. 02ELMA z A Elektřina a magnetismus
14102 Zdráhal Martin Mgr. Ph.D. 02KTP2 C A Kvantová teorie pole 2
14102 Zdráhal Martin Mgr. Ph.D. 02KTP2 z A Kvantová teorie pole 2
14104 Bezděková Iva Ing. Ph.D. 04CZVFYZ2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Bezděková Iva Ing. Ph.D. 04CZVFYZ2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04CZVCJK2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04CZVCJK2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SM2 C A Španělština M2
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SM2 z A Španělština M2
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SP2 C A Španělština P2
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SP2 z A Španělština P2
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ1 C A Španělština Z1
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ1 z A Španělština Z1
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ3 C A Španělština Z3
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ3 z A Španělština Z3
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ5 C A Španělština Z5
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ5 z A Španělština Z5
14104 Clarke Dunstan M.A. 04AP2 C A Angličtina P2
14104 Clarke Dunstan M.A. 04AP2 z A Angličtina P2
14104 Clarke Dunstan M.A. 04CZVAJ2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 Clarke Dunstan M.A. 04CZVAJ2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 Clarke Dunstan M.A. 04MGA2 C A Magisterská angličtina 2
14104 Clarke Dunstan M.A. 04MGA2 z A Magisterská angličtina 2
14104 Čápová Hana Mgr. 04ABJP C A Jazyková podpora bakalářské práce
14104 Čápová Hana Mgr. 04ABO2 C A Práce s odborným textem 2
14104 Čápová Hana Mgr. 04ABO2 z A Práce s odborným textem 2
14104 Čápová Hana Mgr. 04AM2 C A Angličtina M2
14104 Čápová Hana Mgr. 04AM2 z A Angličtina M2
14104 Čápová Hana Mgr. 04CZVCJG2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Čápová Hana Mgr. 04CZVCJG2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04CZVCJK2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04CZVCJK2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NM2 C A Němčina M2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NM2 z A Němčina M2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NP2 C A Němčina P2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NP2 z A Němčina P2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RM2 C A Ruština M2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RM2 z A Ruština M2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RP2 C A Ruština P2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ1 C A Ruština Z1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ1 z A Ruština Z1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ3 C A Ruština Z3
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ3 z A Ruština Z3
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ5 C A Ruština Z5
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ5 z A Ruština Z5
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AKS C A Konverzační seminář v angličtině
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AKS z A Konverzační seminář v angličtině
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AM2 C A Angličtina M2
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AM2 z A Angličtina M2
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CESBJP C A Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CESM2 C A Čeština pro cizince mírně pokročilí 2
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CESM2 z A Čeština pro cizince mírně pokročilí 2
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJG2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJG2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FM2 C A Francouzština M2
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FM2 z A Francouzština M2
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FP2 C A Francouzština P2
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FP2 z A Francouzština P2
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ1 C A Francouzština Z1
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ1 z A Francouzština Z1
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ3 C A Francouzština Z3
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ3 z A Francouzština Z3
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ5 C A Francouzština Z5
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ5 z A Francouzština Z5
14104 Pártl Ondřej Ing. 04CZVFYZ2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Pártl Ondřej Ing. 04CZVFYZ2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Pártl Ondřej Ing. 04CZVMAT2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 Pártl Ondřej Ing. 04CZVMAT2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVAJ2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVAJ2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJF2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJF2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJF2 z A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJG2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJG2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJK2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJK2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJK2 z A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVFYZ2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVFYZ2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVMAT2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVMAT2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04NM2 C A Němčina M2
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04NM2 z A Němčina M2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABA C A Aplikace jazykového systému
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABA z A Aplikace jazykového systému
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABJP C A Jazyková podpora bakalářské práce
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABK2 C A Rozvíjení řečových dovedností 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABK2 z A Rozvíjení řečových dovedností 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABR1 C A Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABR1 z A Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABS2 C A Systematizace jazykových prostředků 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABS2 K A Systematizace jazykových prostředků 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABU2 C A Úvod do odborného jazyka 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABU2 z A Úvod do odborného jazyka 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04CZVCJG2 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04CZVCJG2 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14111 Andrey Ladislav Dr. 11KVAP C A Kvantové počítání
14111 Andrey Ladislav Dr. 11KVAP P A Kvantové počítání
14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. 11POL2 C A Fyzika polovodičů 2
14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. 11POL2 P A Fyzika polovodičů 2
14111 Bryknar Zdeněk prof. Ing. CSc. 11DIEL C A Fyzika dielektrik
14111 Bryknar Zdeněk prof. Ing. CSc. 11DIEL P A Fyzika dielektrik
14111 Drahokoupil Jan Ing. Ph.D. 11VPS C A Vybrané partie ze struktury pevných látek
14111 Drahokoupil Jan Ing. Ph.D. 11VPS P A Vybrané partie ze struktury pevných látek
14111 Ganev Nikolaj prof. Ing. CSc. 11SPL2 C A Struktura pevných látek 2
14111 Ganev Nikolaj prof. Ing. CSc. 11SPL2 P A Struktura pevných látek 2
14111 Hejtmánek Jiří Ing. CSc. 11KO C A Kovové oxidy
14111 Hejtmánek Jiří Ing. CSc. 11KO P A Kovové oxidy
14111 Hlinka Jiri Ing. Ph.D. 11FPPL C A Fázové přechody v PL
14111 Hlinka Jiri Ing. Ph.D. 11FPPL P A Fázové přechody v PL
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11FYPO2 C A Fyzika povrchů 2
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11FYPO2 P A Fyzika povrchů 2
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11POR C A Povrchy a rozhraní
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11POR P A Povrchy a rozhraní
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11PMK2 C A Praktikum z makromolekulární krystalografie 2
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11PMK2 K A Praktikum z makromolekulární krystalografie 2
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11PMK2 P A Praktikum z makromolekulární krystalografie 2
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11NAMA C A Nanomateriály - příprava a vlastnosti
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11NAMA P A Nanomateriály - příprava a vlastnosti
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11NAMA z A Nanomateriály - příprava a vlastnosti
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11NAMA Z A Nanomateriály - příprava a vlastnosti
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11ZFKL2 P A Základy fyziky kondenzovaných látek 2
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11ZFKL2 z A Základy fyziky kondenzovaných látek 2
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11ZFKL2 Z A Základy fyziky kondenzovaných látek 2
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SMX2 C A Seminář 2
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SMX4 C A Seminář 4
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SMX4 P A Seminář 4
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11UFPLN C A Úvod do fyziky pevných látek
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11UFPLN P A Úvod do fyziky pevných látek
14111 Kučeráková Monika Ing. Ph.D. 11ZFKL2 C A Základy fyziky kondenzovaných látek 2
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11APLG C A Aplikace teorie grup ve FPL
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11APLG P A Aplikace teorie grup ve FPL
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11OSAL C A Optická spektroskopie anorganických pevných látek
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11OSAL P A Optická spektroskopie anorganických pevných látek
14111 Sedlák Petr Ing. Ph.D. 11STPL C A Seminář teorie pevných látek
14111 Sedlák Petr Ing. Ph.D. 11STPL P A Seminář teorie pevných látek
14111 Sedlák Petr Ing. Ph.D. 11TPL2 C A Teorie pevných látek 2
14111 Sedlák Petr Ing. Ph.D. 11TPL2 P A Teorie pevných látek 2
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11STPL C A Seminář teorie pevných látek
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11STPL P A Seminář teorie pevných látek
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11TPL2 C A Teorie pevných látek 2
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11TPL2 P A Teorie pevných látek 2
14111 Sopko Bruno prof. RNDr. DrSc. 11DETE C A Polovodičové detektory
14111 Sopko Bruno prof. RNDr. DrSc. 11DETE P A Polovodičové detektory
14111 Sopko Bruno prof. RNDr. DrSc. 11KPS C A Konstrukce polovodičových součástek
14111 Sopko Bruno prof. RNDr. DrSc. 11KPS P A Konstrukce polovodičových součástek
14111 Sopko Bruno prof. RNDr. DrSc. 11TVOS C A Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč.
14111 Sopko Bruno prof. RNDr. DrSc. 11TVOS P A Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč.
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX2 C A Seminář 2
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX2 P A Seminář 2
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX2 z A Seminář 2
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX4 C A Seminář 4
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX4 P A Seminář 4
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX4 z A Seminář 4
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11MAGN C A Fyzika magnetických látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11MAGN P A Fyzika magnetických látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11TPL2 C A Teorie pevných látek 2
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11TPL2 P A Teorie pevných látek 2
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12PDR2 C A Přenosy dat a rozhraní 2
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12PDR2 P A Přenosy dat a rozhraní 2
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12ZPLT C A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12ZPLT P A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Burda Milan Ing. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Čech Miroslav doc. Ing. CSc. D12POEX P A Počítačové řízení experimentu
14112 Červenka Milan Ing. Ph.D. 12ASF C A Astrofyzika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12ELDY2 C A Elektrodynamika 2
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12ELDY2 P A Elektrodynamika 2
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12ELDY2 z A Elektrodynamika 2
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12ELDY2 Z A Elektrodynamika 2
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12OPEL C A Optoelektronika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12OPEL P A Optoelektronika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12OPEL z A Optoelektronika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12OPEL Z A Optoelektronika
14112 Dvořák Miroslav Ing. Ph.D. 12GEOP C A Geometrická optika
14112 Dvořák Miroslav Ing. Ph.D. 12GEOP P A Geometrická optika
14112 Dvořák Miroslav Ing. Ph.D. 12GEOP z A Geometrická optika
14112 Dvořák Miroslav Ing. Ph.D. 12GEOP Z A Geometrická optika
14112 Gavrilov Petr Ing. CSc. 12ZPLT C A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Gavrilov Petr Ing. CSc. 12ZPLT K A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Gavrilov Petr Ing. CSc. 12ZPLT P A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Grepl Filip Ing. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Havel Filip Ing. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Havlíková Radka Bc. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Homola Jiří prof. Ing. CSc. 12OSE C A Optické senzory
14112 Homola Jiří prof. Ing. CSc. 12OSE P A Optické senzory
14112 Homola Jiří Prof. Ing. CSc. 12OSE C A Optické senzory
14112 Homola Jiří Prof. Ing. CSc. 12OSE P A Optické senzory
14112 Hubka Zbyněk Ing. 12FLA C A Fyzika laserů
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12LPST C A Laserové, plazmové a svazkové technologie
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12LPST P A Laserové, plazmové a svazkové technologie
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12RTGL C A Plynové a rentgenové lasery
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12RTGL P A Plynové a rentgenové lasery
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12RTGL z A Plynové a rentgenové lasery
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12RTGL Z A Plynové a rentgenové lasery
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12ZPOP K A Základní praktikum z optiky
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12ZPOP P A Základní praktikum z optiky
14112 Jelínek Michal Ing. Ph.D. 12LAS C A Laserové systémy
14112 Jelínek Michal Ing. Ph.D. 12ZPLT C A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Jelínek Michal Ing. Ph.D. 12ZPLT P A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSELT2 C A Seminář k diplomové práci 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSELT2 P A Seminář k diplomové práci 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSELT2 z A Seminář k diplomové práci 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF1 C A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF1 P A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF1 z A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF2 C A Seminář k diplomové práci 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF2 P A Seminář k diplomové práci 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF2 z A Seminář k diplomové práci 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12LPST C A Laserové, plazmové a svazkové technologie
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12LPST P A Laserové, plazmové a svazkové technologie
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12LT2 C A Laserová technika 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12LT2 P A Laserová technika 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12LT2 z A Laserová technika 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12LT2 Z A Laserová technika 2
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12PDBL C A Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12PDBL P A Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12PDBL z A Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12PDBL Z A Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12PLM C A Praktikum z laserové medicíny
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12PLM K A Praktikum z laserové medicíny
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12PLM P A Praktikum z laserové medicíny
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12SBP C A Seminář k bakalářské práci
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12SBP P A Seminář k bakalářské práci
14112 Kerepecký Tomáš Ing. 12NME1 C A Numerické metody
14112 Kléma Jiří doc. Ing. Ph.D. 12ZUMI C A Základy umělé inteligence
14112 Kléma Jiří doc. Ing. Ph.D. 12ZUMI P A Základy umělé inteligence
14112 Kléma Jiří doc. Ing. Ph.D. 12ZUMI Z A Základy umělé inteligence
14112 Klíma Matěj Ing. 12PIN1 C A Praktická informatika pro inženýry 1
14112 Klíma Matěj Ing. 12PIN1 z A Praktická informatika pro inženýry 1
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. 12MPF2 C A Metody počítačové fyziky 2
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. 12MPF2 P A Metody počítačové fyziky 2
14112 Kotrla Miroslav RNDr. CSc. 12SFMC2 C A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
14112 Kotrla Miroslav RNDr. CSc. 12SFMC2 P A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
14112 Král Jaroslav prof. Ing. CSc. 12LPST C A Laserové, plazmové a svazkové technologie
14112 Král Jaroslav prof. Ing. CSc. 12LPST P A Laserové, plazmové a svazkové technologie
14112 Král Jaroslav prof. Ing. CSc. 12TAIS C A Technika a aplikace iontových svazků
14112 Král Jaroslav prof. Ing. CSc. 12TAIS P A Technika a aplikace iontových svazků
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12LAS C A Laserové systémy
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12LAS P A Laserové systémy
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12PDBL C A Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12PDBL P A Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12ZPLT C A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12ZPLT P A Základní praktikum z laserové techniky
14112 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 12ASF C A Astrofyzika
14112 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 12ASF P A Astrofyzika
14112 Kwiecien Pavel Ing. 12KVO C A Kvantová optika
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12NLOP C A Nelineární optika
14112 Langer Jiří doc.RNDr. CSc. 12FLP C A Fyzika a lidské poznání
14112 Langer Jiří doc.RNDr. CSc. 12FLP P A Fyzika a lidské poznání
14112 Langer Jiří doc.RNDr. CSc. 12FLP z A Fyzika a lidské poznání
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12DSEIF2 C A Seminář k diplomové práci 2
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12DSEIF2 P A Seminář k diplomové práci 2
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12DSEIF2 z A Seminář k diplomové práci 2
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12NMEA C A Numerické metody
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12NMEA P A Numerické metody
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12NME1 C A Numerické metody
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12NME1 P A Numerické metody
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12NME1 z A Numerické metody
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12NME1 Z A Numerické metody
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12ZFP C A Základy fyziky plazmatu
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12ZFP P A Základy fyziky plazmatu
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12ZFP z A Základy fyziky plazmatu
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12ZFP Z A Základy fyziky plazmatu
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12KOF2 C A Koncepce informatické fyziky 2
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12KOF2 P A Koncepce informatické fyziky 2
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12PIN1 C A Praktická informatika pro inženýry 1
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12PIN1 P A Praktická informatika pro inženýry 1
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12PIN1 z A Praktická informatika pro inženýry 1
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12SFMC2 C A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12SFMC2 P A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
14112 Matys Martin Ing. 12NME1 C A Numerické metody
14112 Michl Martin RNDr. Ph.D. 12MOF C A Molekulová fyzika
14112 Michl Martin RNDr. Ph.D. 12MOF P A Molekulová fyzika
14112 Michl Martin RNDr. Ph.D. 12OPS C A Optické spektroskopie
14112 Michl Martin RNDr. Ph.D. 12OPS P A Optické spektroskopie
14112 Němec Michal Ing. Ph.D. 12PLM C A Praktikum z laserové medicíny
14112 Nevrkla Michal Ing. Ph.D. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Nikl Jan Ing. 12PIN1 C A Praktická informatika pro inženýry 1
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EP2 C A Praktikum z elektroniky 2
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EP2 K A Praktikum z elektroniky 2
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EP2 P A Praktikum z elektroniky 2
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12VFT C A Vysokofrekvenční a impulsní technika
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12VFT P A Vysokofrekvenční a impulsní technika
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12VFT z A Vysokofrekvenční a impulsní technika
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12VFT Z A Vysokofrekvenční a impulsní technika
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL2 C A Základy elektroniky 2
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL2 P A Základy elektroniky 2
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL2 z A Základy elektroniky 2
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL2 Z A Základy elektroniky 2
14112 Pína Ladislav doc. Ing. DrSc. 12MMEO C A Měřící metody elektroniky a optiky
14112 Pína Ladislav doc. Ing. DrSc. 12MMEO P A Měřící metody elektroniky a optiky
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12VTV C A Vědeckotechnické výpočty
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12VTV P A Vědeckotechnické výpočty
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12VTV z A Vědeckotechnické výpočty
14112 Proška Jan RNDr. 12MOF P A Molekulová fyzika
14112 Předota Milan RNDr. PhD. 12SFMC2 C A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
14112 Předota Milan RNDr. PhD. 12SFMC2 P A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
14112 Pšikal Jan Ing. Ph.D. 12UMF C A Úvod do moderní fyziky
14112 Pšikal Jan Ing. Ph.D. 12UMF P A Úvod do moderní fyziky
14112 Pšikal Jan Ing. Ph.D. 12UMF z A Úvod do moderní fyziky
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12KVO C A Kvantová optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12KVO P A Kvantová optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12NLOP C A Nelineární optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12NLOP P A Nelineární optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12NLOP z A Nelineární optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12NLOP Z A Nelineární optika
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12AUX C A Administrace systému UNIX
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12AUX K A Administrace systému UNIX
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12AUX P A Administrace systému UNIX
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12BFY4 C A Fyzika 4
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12BFY4 P A Fyzika 4
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12BFY4 z A Fyzika 4
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12BFY4 Z A Fyzika 4
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12PIN3 C A Praktická informatika pro inženýry 3
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12PIN3 P A Praktická informatika pro inženýry 3
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12PIN3 z A Praktická informatika pro inženýry 3
14112 Škereň Marek Ing. Ph.D. 12FOPT2 C A Fyzikální optika 2
14112 Škereň Marek Ing. Ph.D. 12FOPT2 P A Fyzikální optika 2
14112 Štěpánková Olga prof. RNDr. CSc. 12ZUMI C A Základy umělé inteligence
14112 Štěpánková Olga prof. RNDr. CSc. 12ZUMI P A Základy umělé inteligence
14112 Štěpánková Olga prof.RNDr. CSc. 12ZUMI C A Základy umělé inteligence
14112 Štěpánková Olga prof.RNDr. CSc. 12ZUMI P A Základy umělé inteligence
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12FLA C A Fyzika laserů
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12FLA P A Fyzika laserů
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12FLA z A Fyzika laserů
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12FLA Z A Fyzika laserů
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12NMEA C A Numerické metody
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12NMEA P A Numerické metody
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12NME1 C A Numerické metody
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12NME1 P A Numerické metody
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12NME1 z A Numerické metody
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12NME1 Z A Numerické metody
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12RNA C A Robustní numerické algoritmy
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12RNA P A Robustní numerické algoritmy
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12RNA z A Robustní numerické algoritmy
14112 Valenta Petr Ing. 12NME1 C A Numerické metody
14112 Vaněk Martin Ing. 12PIN3 C A Praktická informatika pro inženýry 3
14112 Vaněk Martin Ing. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Zavadilová Alena Ing. Ph.D. 12NMEA C A Numerické metody
14112 Zavadilová Alena Ing. Ph.D. 12NMEA K A Numerické metody
14112 Zikmund Tomáš Ing. 12ZPOP C A Základní praktikum z optiky
14112 Žáková Martina Ing. 12ZFP C A Základy fyziky plazmatu
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14FYM2 C A Fyzikální metalurgie 2
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14FYM2 P A Fyzikální metalurgie 2
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14FYM2 z A Fyzikální metalurgie 2
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14FYM2 Z A Fyzikální metalurgie 2
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14NMR C A Nauka o materiálech pro reaktory
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14NMR P A Nauka o materiálech pro reaktory
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14ELMI C A Elektronová mikroskopie
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14ELMI P A Elektronová mikroskopie
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14ELMI z A Elektronová mikroskopie
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14ELMI Z A Elektronová mikroskopie
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED2 C A Analýza experimentálních dat 2
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED2 P A Analýza experimentálních dat 2
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED2 z A Analýza experimentálních dat 2
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED2 Z A Analýza experimentálních dat 2
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14ELMI C A Elektronová mikroskopie
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14ELMI P A Elektronová mikroskopie
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. D14ALM C A Aplikovaná lomová mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. D14ALM P A Aplikovaná lomová mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14DYLS C A Dynamika lineárních soustav
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14DYLS P A Dynamika lineárních soustav
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME2 C A Lomová mechanika 2
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME2 P A Lomová mechanika 2
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME2 z A Lomová mechanika 2
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME2 Z A Lomová mechanika 2
14114 Lauschmann Hynek doc. Ing. CSc. 14UNMA C A Únava materiálů
14114 Lauschmann Hynek doc. Ing. CSc. 14UNMA K A Únava materiálů
14114 Lauschmann Hynek doc. Ing. CSc. 14UNMA P A Únava materiálů
14114 Lauschmann Hynek doc. Ing. CSc. 14ZZKS C A Zkoušení a zpracování kovů a slitin
14114 Lauschmann Hynek doc. Ing. CSc. 14ZZKS P A Zkoušení a zpracování kovů a slitin
14114 Materna Aleš Ing. Ph.D. 14EME1 C A Elastomechanika 1
14114 Materna Aleš Ing. Ph.D. 14EME1 P A Elastomechanika 1
14114 Nedbal Ivan prof. Ing. CSc. 14EXM2 C A Experimentální metody 2
14114 Nedbal Ivan prof. Ing. CSc. 14EXM2 K A Experimentální metody 2
14114 Nedbal Ivan prof. Ing. CSc. 14EXM2 P A Experimentální metody 2
14114 Okrouhlík Miloslav prof.Ing. CSc. 14PME C A Počítačová mechanika
14114 Okrouhlík Miloslav prof.Ing. CSc. 14PME P A Počítačová mechanika
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14EME1 C A Elastomechanika 1
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14EME1 P A Elastomechanika 1
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14PLAS1 C A Plasticita 1
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14PLAS1 P A Plasticita 1
14114 Siegl Jan doc. Ing. CSc. 14EXM2 C A Experimentální metody 2
14114 Siegl Jan doc. Ing. CSc. 14EXM2 P A Experimentální metody 2
14115 Bárta Jan Ing. Ph.D. 15FCHN4 C A Fyzikální chemie 4
14115 Bárta Jan Ing. Ph.D. 15FCHN4 P A Fyzikální chemie 4
14115 Bárta Jan Ing. Ph.D. 15PRACH C A Praktikum z radiační chemie
14115 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 15ZKJE P A Základy konstrukce a funkce jader. elektráren
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15JACH1 C A Jaderná chemie 1
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15JACH1 P A Jaderná chemie 1
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15PRACH C A Praktikum z radiační chemie
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15PRAKN C A Praxe
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15PRAKN z A Praxe
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15RMBM P A Radiační metody v biologii a medicíně
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15DEIZ C A Praktikum z detekce ionizujícího záření
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15SEM2 C A Seminář 2
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15SEM2 z A Seminář 2
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15SEPM C A Praktikum ze separačních metod
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15VJZ P A Vyřazování jaderných zařízení z provozu
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15EXK1 C A Exkurze 1
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15EXK2 C A Exkurze 2
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15CHB C A Chemie
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15CHB P A Chemie
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15CHB z A Chemie
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15CHB Z A Chemie
14115 Ferus Martin RNDr. Ph.D. 15ASCH C A Astrochemie
14115 Ferus Martin RNDr. Ph.D. 15ASCH P A Astrochemie
14115 Frýbortová Lenka Ing. Ph.D. 15ZKJE P A Základy konstrukce a funkce jader. elektráren
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15DIZ P A Detekce ionizujícího záření
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH1 C A Jaderná chemie 1
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH1 P A Jaderná chemie 1
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH1 z A Jaderná chemie 1
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH1 Z A Jaderná chemie 1
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15RAM P A Radioanalytické metody
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15ANCH2 C A Anorganická chemie 2
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15ANCH2 P A Anorganická chemie 2
14115 Kozempel Ján doc. RNDr. Ph.D. 15ORC1 C A Organická chemie 1
14115 Kozempel Ján doc. RNDr. Ph.D. 15ORC1 P A Organická chemie 1
14115 Kozempel Ján doc. RNDr. Ph.D. 15PRMB C A Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně
14115 Kozempel Ján doc. RNDr. Ph.D. 15STA C A Strukturní analýza 1
14115 Kozempel Ján doc. RNDr. Ph.D. 15STA P A Strukturní analýza 1
14115 Křížek Tomáš RNDr. Ph.D. 15ANAL1 C A Analytická chemie 1
14115 Křížek Tomáš RNDr. Ph.D. 15ANAL1 z A Analytická chemie 1
14115 Kubíček Vojtěch RNDr. Ph.D. 15ANP C A Anorganické praktikum
14115 Kukleva Ekaterina Ing. 15ORC1 C A Organická chemie 1
14115 Kukleva Ekaterina Ing. 15ORC1 z A Organická chemie 1
14115 Mizera Jiří Ing. Ph.D. 15NUK2 P A Aplikace radionuklidů 2
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15CH2 C A Obecná chemie 2
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15CH2 P A Obecná chemie 2
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15CH2 z A Obecná chemie 2
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15CH2 Z A Obecná chemie 2
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15RACH P A Radiační chemie
14115 Múčka Viliam prof. Ing. DrSc. 15APRM P A Aplikace radiačních metod
14115 Múčka Viliam prof. Ing. DrSc. 15FCHN4 C A Fyzikální chemie 4
14115 Múčka Viliam prof. Ing. DrSc. 15FCHN4 P A Fyzikální chemie 4
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15DEIZ C A Praktikum z detekce ionizujícího záření
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15SEPM C A Praktikum ze separačních metod
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15SEPM K A Praktikum ze separačních metod
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15SMJ2 P A Separační metody v jaderné chemii 2
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15SRZP P A Stanovení radionuklidů v životním prostředí
14115 Opekar František prof. RNDr. CSc. 15ANAL1 C A Analytická chemie 1
14115 Pompach Petr RNDr. Ph.D. 15GIMCH P A Glykokonjugáty a Imunochemie
14115 Popovich Kseniya Ing. 15JACH1 C A Jaderná chemie 1
14115 Popovich Kseniya Ing. 15JACH1 z A Jaderná chemie 1
14115 Semelová Miroslava Ing. Ph.D. 15DEIZ C A Praktikum z detekce ionizujícího záření
14115 Semelová Miroslava Ing. Ph.D. 15SEPM C A Praktikum ze separačních metod
14115 Schulz Jiří RNDr. Ph.D. 15ANP C A Anorganické praktikum
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15FCHN4 C A Fyzikální chemie 4
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15FCHN4 P A Fyzikální chemie 4
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15CHB C A Chemie
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15CHB P A Chemie
14115 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 15ZKJE P A Základy konstrukce a funkce jader. elektráren
14115 Smrček Stanislav doc. Ing. CSc. 15CHL1 P A Chemie léčiv
14115 Smrček Stanislav doc. Ing. CSc. 15ORC1 C A Organická chemie 1
14115 Smrček Stanislav doc. Ing. CSc. 15ORC1 P A Organická chemie 1
14115 Smrček Stanislav doc. Ing. CSc. 15ORC1 Z A Organická chemie 1
14115 Stiborová Marie doc. RNDr. CSc. 15ZBCH C A Základy biochemie
14115 Stiborová Marie doc. RNDr. CSc. 15ZBCH P A Základy biochemie
14115 Štěpnička Petr prof. RNDr. Ph.D. 15ANCH2 C A Anorganická chemie 2
14115 Štěpnička Petr prof. RNDr. Ph.D. 15ANCH2 P A Anorganická chemie 2
14115 Štěpnička Petr prof. RNDr. Ph.D. 15ANCH2 Z A Anorganická chemie 2
14115 Šulc Miroslav doc.RNDr. Ph.D. 15ZBCH C A Základy biochemie
14115 Šulc Miroslav doc.RNDr. Ph.D. 15ZBCH P A Základy biochemie
14115 Šulc Miroslav doc.RNDr. Ph.D. 15ZBCH z A Základy biochemie
14115 Šulc Miroslav doc.RNDr. Ph.D. 15ZBCH Z A Základy biochemie
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15POLE C A Teorie elektromagnetického pole a vlnění
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15POLE P A Teorie elektromagnetického pole a vlnění
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15POLE z A Teorie elektromagnetického pole a vlnění
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15POLE Z A Teorie elektromagnetického pole a vlnění
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15INSN1 P A Instrumentální metody 1
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15ORC1 C A Organická chemie 1
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15ORC1 P A Organická chemie 1
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15PINS C A Praktikum z instrumentálních metod
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15PRMB C A Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15STA C A Strukturní analýza 1
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15STA P A Strukturní analýza 1
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15STA z A Strukturní analýza 1
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15STA Z A Strukturní analýza 1
14115 Vojtíšek Pavel doc.RNDr. CSc. 15ANP C A Anorganické praktikum
14115 Zavadilová Alena Ing. Ph.D. 15EXK1 C A Exkurze 1
14115 Zavadilová Alena Ing. Ph.D. 15EXK2 C A Exkurze 2
14115 Zavadilová Alena Ing. Ph.D. 15INSN1 P A Instrumentální metody 1
14115 Zavadilová Alena Ing. Ph.D. 15PINS C A Praktikum z instrumentálních metod
14116 Ambrožová Iva Ing. Ph.D. 16IDOB P A Principy integrujících dozimetrických metod
14116 Ambrožová Iva Ing. Ph.D. 16IDOZ P A Integrující dozimetrické metody
14116 Bártová Hana Mgr. 16AMM P A Analytické měřicí metody
14116 Bártová Hana Mgr. 16APLB P A Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách
14116 Bártová Hana Mgr. 16APLV P A Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice
14116 Bártová Hana Mgr. 16ZPRA C A Základní praktikum
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. 16APLB P A Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. 16APLV P A Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. 16DRZP P A Dozimetrie a radioaktivita životního prostř.
14116 Davídková Marie Ing. CSc. 16RBIO P A Radiobiologie
14116 Dostálová Petra Ing. 16NMKB C A Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky
14116 Dostálová Petra Ing. 16NMKP C A Nukleární medicína-klinická praxe
14116 Doubková Alena MUDr. CSc. 16ZBAF2 C A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Doubková Alena MUDr. CSc. 16ZBAF2 P A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Hanušová Tereza Ing. 16KLD P A Klinická dozimetrie
14116 Hanušová Tereza Ing. 16KLDB P A Klinická dozimetrie pro techniky
14116 Hanušová Tereza Ing. 16NMKP C A Nukleární medicína-klinická praxe
14116 Hanušová Tereza Ing. 16RFRT1 C A Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 Hanušová Tereza Ing. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Hanušová Tereza Ing. 16RTKP1 C A Radioterapie-klinická praxe 1
14116 Hanušová Tereza Ing. 16ZPRA C A Základní praktikum
14116 Jakovec Aleš Ing. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Johnová Kamila Ing. 16SED2 C A Seminář z dozimetrie 2
14116 Johnová Kamila Ing. 16SED2 z A Seminář z dozimetrie 2
14116 Johnová Kamila Ing. 16SEM C A Seminář
14116 Johnová Kamila Ing. 16SEM z A Seminář
14116 Johnová Kamila Ing. 16SEMA C A Seminář
14116 Johnová Kamila Ing. 16SEM2 C A Seminář 2
14116 Johnová Kamila Ing. 16SEM2 z A Seminář 2
14116 Kákona Martin Ing. 16KPD C A Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření
14116 Kákona Martin Ing. 16KPD z A Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření
14116 Kindlová Anna Ing. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. 16MCRB C A Transport ionizujícího záření a matoda Monte Carlo
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. 16MCRB P A Transport ionizujícího záření a matoda Monte Carlo
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. 16MCRF C A Metoda Monte Carlo v radiační fyzice
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. 16MCRF P A Metoda Monte Carlo v radiační fyzice
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT1 C A Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT1 P A Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT1 z A Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT1 Z A Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTKB z A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTKP1 C A Radioterapie-klinická praxe 1
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTRT C A Radiologická technika-radioterapie
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTRT P A Radiologická technika-radioterapie
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTRT z A Radiologická technika-radioterapie
14116 Kráčmerová Tereza Ing. 16NMKB C A Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky
14116 Malá Petra MUDr. 16RTRT P A Radiologická technika-radioterapie
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16ZPRA C A Základní praktikum
14116 Matolín Milan RNDr. 16APLB P A Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách
14116 Matolín Milan RNDr. 16APLV P A Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice
14116 Matolín Milan RNDr. 16DRZP P A Dozimetrie a radioaktivita životního prostř.
14116 Matolín Milan RNDr. 16RZP P A Radionuklidy v životním prostředí
14116 Mechl Marek doc. MUDr. Ph.D., MBA 16PAFZB P A Patofyziologie a zobrazovací metody
14116 Mechl Marek doc. MUDr. Ph.D., MBA 16PAFZ1 P A Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1
14116 Moc Pavel Bc. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16DZAR P A Dozimetrie vnitřních zářičů
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16JRF2 P A Jaderná a radiační fyzika 2
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16JRF2 Z A Jaderná a radiační fyzika 2
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF C A Úvod do radiační fyziky
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF P A Úvod do radiační fyziky
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF Z A Úvod do radiační fyziky
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF2 P A Úvod do radiační fyziky 2
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF2 Z A Úvod do radiační fyziky 2
14116 Navrátil Matěj Ing. Ph.D. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Navrátil Matěj Ing. Ph.D. 16RTRT P A Radiologická technika-radioterapie
14116 Nikl Martin doc. Ing. CSc. 16FSC P A Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů
14116 Novotný Josef doc. Ing. CSc. 16KLD P A Klinická dozimetrie
14116 Novotný Josef Ing. Ph.D. 16KLDB P A Klinická dozimetrie pro techniky
14116 Novotný Josef Ing. Ph.D. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Novotný Josef Ing. Ph.D. 16RTRT P A Radiologická technika-radioterapie
14116 Páterek Juraj Ing. 16ZPRA C A Základní praktikum
14116 Prokeš Radek Ing. 16URF C A Úvod do radiační fyziky
14116 Prokeš Radek Ing. 16URF z A Úvod do radiační fyziky
14116 Prokeš Radek Ing. 16URF2 C A Úvod do radiační fyziky 2
14116 Prokeš Radek Ing. 16URF2 z A Úvod do radiační fyziky 2
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16DETE P A Detektory ionizujícího záření
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16ZPRA C A Základní praktikum
14116 Sirák Igor MUDr. 16RFRT1 P A Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 Sirák Igor MUDr. 16RTRT P A Radiologická technika-radioterapie
14116 Solný Pavel Ing. 16NMKB C A Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky
14116 Stingl Josef 16OAF2 C A Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Stingl Josef 16OAF2 P A Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Stingl Josef 16OAF2 Z A Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Stingl Josef 16ZBAF2 P A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Stingl Josef 16ZBAF2 Z A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Stulík Jakub MUDr. 16PAFZB P A Patofyziologie a zobrazovací metody
14116 Stulík Jakub MUDr. 16PAFZ1 P A Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1
14116 Štelciková Lucie Ing. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Štika Jan Ing. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Terš Jiří Ing. 16NMKB C A Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16DRZP P A Dozimetrie a radioaktivita životního prostř.
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16EX C A Exkurze
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16EX z A Exkurze
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16PDIZ C A Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16RZP P A Radionuklidy v životním prostředí
14116 Tintěra Jaroslav doc. Ing. CSc. 16PAFZB P A Patofyziologie a zobrazovací metody
14116 Tintěra Jaroslav doc. Ing. CSc. 16PAFZ1 P A Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16NMKB C A Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16SEPB C A Semestrální práce
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZDOZ2 C A Základy dozimetrie
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZDOZ2 P A Základy dozimetrie
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16JRF2 C A Jaderná a radiační fyzika 2
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16JRF2 z A Jaderná a radiační fyzika 2
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16MCRB C A Transport ionizujícího záření a matoda Monte Carlo
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16MCRB P A Transport ionizujícího záření a matoda Monte Carlo
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16MCRF C A Metoda Monte Carlo v radiační fyzice
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16MCRF P A Metoda Monte Carlo v radiační fyzice
14116 Vaculín Šimon 16OAF2 C A Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Vaculín Šimon 16OAF2 P A Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Vaculín Šimon 16ZBAF2 C A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Vaculín Šimon 16ZBAF2 P A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
14116 Veselský Tomáš Ing. Ph.D. 16RTKB C A Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 Vošmik Milan MUDr. 16RFRT1 P A Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 Vošmik Milan MUDr. 16RTRT P A Radiologická technika-radioterapie
14116 Závoda Petr RNDr. Ph.D. 16TZP C A Technické a zdravotnické právní předpisy
14116 Závoda Petr RNDr. Ph.D. 16TZP z A Technické a zdravotnické právní předpisy
14116 Závoda Petr RNDr. Ph.D. 16TZPB C A Přehled právních předpisů ve zdravotnictví
14116 Závoda Petr RNDr. Ph.D. 16TZPB P A Přehled právních předpisů ve zdravotnictví
14116 Závoda Petr RNDr. Ph.D. 16TZPB z A Přehled právních předpisů ve zdravotnictví
14117 Bílková Hana RNDr. 17ALE C A Atomová legislativa
14117 Bílková Hana RNDr. 17ALE P A Atomová legislativa
14117 Bílková Hana RNDr. 17VPL C A Vybrané partie z legislativy
14117 Bílková Hana RNDr. 17VPL P A Vybrané partie z legislativy
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17JARE P A Jaderné reaktory
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17ZERFA C A Experimentální reaktorová fyzika A
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17ZERFA P A Experimentální reaktorová fyzika A
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17ZERFA z A Experimentální reaktorová fyzika A
14117 Fejt Filip Ing. 17ZAF2 C A Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17DERF C A Deterministické metody v reaktorové fyzice
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17DERF K A Deterministické metody v reaktorové fyzice
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17DERF P A Deterministické metody v reaktorové fyzice
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17EXZ C A Exkurze v zahraničí
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17EXZ z A Exkurze v zahraničí
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAFP C A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAFP P A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAF2 C A Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAF2 P A Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAF2 z A Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAF2 Z A Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 Frýbortová Lenka Ing. Ph.D. 17ZAFP C A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Frýbortová Lenka Ing. Ph.D. 17ZAFP P A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Frýbortová Lenka Ing. Ph.D. 17ZAF2 C A Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 Frýbortová Lenka Ing. Ph.D. 17ZAF2 P A Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 Fuchsová Dagmar Ing. 17ALE C A Atomová legislativa
14117 Fuchsová Dagmar Ing. 17ALE P A Atomová legislativa
14117 Fuchsová Dagmar Ing. 17VPL C A Vybrané partie z legislativy
14117 Fuchsová Dagmar Ing. 17VPL P A Vybrané partie z legislativy
14117 Heřmanský Bedřich prof. Ing. CSc. 17DYR C A Dynamika reaktorů
14117 Heřmanský Bedřich prof. Ing. CSc. 17DYR P A Dynamika reaktorů
14117 Heřmanský Bedřich prof. Ing. CSc. 17JARE P A Jaderné reaktory
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17DYR C A Dynamika reaktorů
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17DYR P A Dynamika reaktorů
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17DYR z A Dynamika reaktorů
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17DYR Z A Dynamika reaktorů
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17PSJR C A Provozní stavy jaderných reaktorů
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17PSJR K A Provozní stavy jaderných reaktorů
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17PSJR P A Provozní stavy jaderných reaktorů
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17ALE C A Atomová legislativa
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17CSI C A Cvičení na simulátoru
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EEZ C A Energetika a energetické zdroje
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EEZ P A Energetika a energetické zdroje
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EEZ z A Energetika a energetické zdroje
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EEZ Z A Energetika a energetické zdroje
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EXK C A Exkurze
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EXK P A Exkurze
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17SIPS C A Simulace provozních stavů JE
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17SIPS K A Simulace provozních stavů JE
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17SIPS P A Simulace provozních stavů JE
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ2 C A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ2 P A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17TMP C A Termomechanika jaderného paliva
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17TMP P A Termomechanika jaderného paliva
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17TMP z A Termomechanika jaderného paliva
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17TMP Z A Termomechanika jaderného paliva
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17UEN P A Úvod do energetiky
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17VPL C A Vybrané partie z legislativy
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17VPL P A Vybrané partie z legislativy
14117 Konopásková Soňa Ing. CSc. 17RAO P A Radioaktivní odpady
14117 Konopásková Soňa Ing. CSc. 17VPO P A Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17AEZ C A Alternativní energetické zdroje
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17AEZ P A Alternativní energetické zdroje
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17AEZ z A Alternativní energetické zdroje
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17BES C A Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17BES P A Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17BES z A Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17BES Z A Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17DSEM C A Předdiplomní seminář
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17DSEM P A Předdiplomní seminář
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17DSEM z A Předdiplomní seminář
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17OPKB C A Operátorský kurz pro bakaláře
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17OPKB P A Operátorský kurz pro bakaláře
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PLP P A Programovatelná logická pole
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PPSR C A Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PPSR P A Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17CZVINT C A Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17CZVINT P A Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ENF C A Experimentální neutronová fyzik
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ENF K A Experimentální neutronová fyzik
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ENF P A Experimentální neutronová fyzik
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ERF C A Experimentální reaktorová fyzika
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ERF K A Experimentální reaktorová fyzika
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ERF P A Experimentální reaktorová fyzika
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17OPKB C A Operátorský kurz pro bakaláře
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17OPKB P A Operátorský kurz pro bakaláře
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17REPR C A Reaktorové praktikum
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17REPR P A Reaktorové praktikum
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ZERFA C A Experimentální reaktorová fyzika A
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ZERFA P A Experimentální reaktorová fyzika A
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ZERFB C A Experimentální reaktorová fyzika B
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ZERFB P A Experimentální reaktorová fyzika B
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17ZERFB z A Experimentální reaktorová fyzika B
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17CZVINT C A Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17CZVINT P A Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17ERF C A Experimentální reaktorová fyzika
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17ERF P A Experimentální reaktorová fyzika
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17JPC C A Jaderný palivový cyklus
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17JPC K A Jaderný palivový cyklus
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17JPC P A Jaderný palivový cyklus
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17PRF C A Provozní reaktorová fyzika
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17PRF P A Provozní reaktorová fyzika
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17PRF z A Provozní reaktorová fyzika
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17PRF Z A Provozní reaktorová fyzika
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17PSJR C A Provozní stavy jaderných reaktorů
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17PSJR P A Provozní stavy jaderných reaktorů
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17REPR C A Reaktorové praktikum
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17REPR P A Reaktorové praktikum
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17UPC C A Úvod do palivového cyklu
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17UPC P A Úvod do palivového cyklu
14117 Starý Radovan Ing. 17JPC C A Jaderný palivový cyklus
14117 Starý Radovan Ing. 17JPC K A Jaderný palivový cyklus
14117 Starý Radovan Ing. 17JPC P A Jaderný palivový cyklus
14117 Starý Radovan Ing. 17ROJ P A Radiační ochrana jaderných zařízení
14117 Starý Radovan Ing. 17UPC C A Úvod do palivového cyklu
14117 Starý Radovan Ing. 17UPC P A Úvod do palivového cyklu
14117 Starý Radovan Ing. 17URO C A Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení
14117 Starý Radovan Ing. 17URO P A Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení
14117 Šedlbauer Marek 17ZERFA C A Experimentální reaktorová fyzika A
14117 Šedlbauer Marek 17ZERFA P A Experimentální reaktorová fyzika A
14117 Šedlbauer Marek 17ZERFB C A Experimentální reaktorová fyzika B
14117 Šedlbauer Marek 17ZERFB P A Experimentální reaktorová fyzika B
14117 Škorpil Jan prof. Ing. CSc. 17AEZ C A Alternativní energetické zdroje
14117 Škorpil Jan prof. Ing. CSc. 17AEZ P A Alternativní energetické zdroje
14117 Štefánik Milan Ing. Ph.D. 17CZVINT C A Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
14117 Štefánik Milan Ing. Ph.D. 17CZVINT P A Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17EEZ C A Energetika a energetické zdroje
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17EEZ P A Energetika a energetické zdroje
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17UEN P A Úvod do energetiky
14117 Uhlíř Jan Ing. CSc. 17PPSR C A Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
14117 Uhlíř Jan Ing. CSc. 17PPSR P A Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
14117 Valach Mojmír ing. CSc. 17TMP C A Termomechanika jaderného paliva
14117 Valach Mojmír ing. CSc. 17TMP P A Termomechanika jaderného paliva
14118 Barbierik Kamil Ing. 18DWH C A Datové sklady, zpracování velkých objemů dat
14118 Barbierik Kamil Ing. 18DWH P A Datové sklady, zpracování velkých objemů dat
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO2 C A Matematická ekonomie 2
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO2 P A Matematická ekonomie 2
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO2 z A Matematická ekonomie 2
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO2 Z A Matematická ekonomie 2
14118 Čulík Zdeněk Ing. 18ZALG C A Základy algoritmizace
14118 Čulík Zdeněk Ing. 18ZALG z A Základy algoritmizace
14118 Drobný Josef Bc. 18OS C A Správa operačních systémů
14118 Drobný Josef Bc. 18OS K A Správa operačních systémů
14118 Drobný Josef Bc. 18OS P A Správa operačních systémů
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18REK C A Projektové řízení ekonomických systémů
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18REK P A Projektové řízení ekonomických systémů
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18REK z A Projektové řízení ekonomických systémů
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18REK Z A Projektové řízení ekonomických systémů
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818PMT C A Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818PMT P A Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818PMT z A Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE2 C A Makroekonomie 2
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE2 P A Makroekonomie 2
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE2 z A Makroekonomie 2
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE2 Z A Makroekonomie 2
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK2 C A Mikroekonomie 2
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK2 P A Mikroekonomie 2
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK2 z A Mikroekonomie 2
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK2 Z A Mikroekonomie 2
14118 Hohenbergerová Marie JUDr. 818UPRA2 C A Úvod do práva 2
14118 Hohenbergerová Marie JUDr. 818UPRA2 P A Úvod do práva 2
14118 Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. 818MAB4 C A Matematická analýza B 4
14118 Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. 818MAB4 P A Matematická analýza B 4
14118 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 802FYZ2 C A Fyzika 2
14118 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 802FYZ2 P A Fyzika 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18ESPG2 C A Evropský standard počítačové gramotnosti 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18ESPG2 P A Evropský standard počítačové gramotnosti 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18ESPG2 z A Evropský standard počítačové gramotnosti 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18PRC2 C A Programování v C++ 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18PRC2 P A Programování v C++ 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18UIA2 C A Pokročilé algoritmy 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18UIA2 P A Pokročilé algoritmy 2
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18UIA2 z A Pokročilé algoritmy 2
14118 Kosejk Vladislav Ing. 818DEF1 C A Dějiny fyziky 1
14118 Kosejk Vladislav Ing. 818DEF1 P A Dějiny fyziky 1
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818LPB C A Lineární programování
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818LPB P A Lineární programování
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818MAB2 C A Matematická analýza B 2
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818MAB2 P A Matematická analýza B 2
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818UPYT C A Úvod do programování v Pythonu
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818UPYT P A Úvod do programování v Pythonu
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18AMTL C A Aplikace MATLABu
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18AMTL K A Aplikace MATLABu
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18AMTL P A Aplikace MATLABu
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18DATS C A Dekompozice databazových systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18DATS K A Dekompozice databazových systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18DATS P A Dekompozice databazových systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18HEUR C A Heuristické algoritmy
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18HEUR K A Heuristické algoritmy
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18HEUR P A Heuristické algoritmy
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18RDS C A Řízení diskrétních systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18RDS K A Řízení diskrétních systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18RDS P A Řízení diskrétních systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18ZPS C A Základy počítačových simulací
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18ZPS P A Základy počítačových simulací
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18ZTI C A Základy teorie informace
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18ZTI K A Základy teorie informace
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18ZTI P A Základy teorie informace
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 18DWH C A Datové sklady, zpracování velkých objemů dat
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 18DWH P A Datové sklady, zpracování velkých objemů dat
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 18FULS C A Fulltextové systémy
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 18FULS K A Fulltextové systémy
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 18FULS P A Fulltextové systémy
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 18INTA C A Tvorba internetových aplikací
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 18INTA K A Tvorba internetových aplikací
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 18INTA P A Tvorba internetových aplikací
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818INT2 C A Tvorba internetových aplikací 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818INT2 P A Tvorba internetových aplikací 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818LI2 C A Lineární algebra B 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818LI2 P A Lineární algebra B 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818LI2 z A Lineární algebra B 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818SBAK C A Seminář k bakalářské práci
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818SBAK P A Seminář k bakalářské práci
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV2 C A Tělesná výchova 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV2 P A Tělesná výchova 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV2 z A Tělesná výchova 2
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV4 C A Tělesná výchova 4
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV4 P A Tělesná výchova 4
14118 Merunka Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 18MUML C A Modelování v UML
14118 Merunka Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 18MUML P A Modelování v UML
14118 Merunka Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 18MUML Z A Modelování v UML
14118 Moc Michal Ing. 18PPT C A Pokročilé programovací techniky
14118 Moc Michal Ing. 18PPT P A Pokročilé programovací techniky
14118 Moc Michal Ing. 818ESPG1 C A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Moc Michal Ing. 818ESPG1 P A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Moc Michal Ing. 818ESPG1 z A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Moc Michal Ing. 818JAV2 C A Programování v Javě 2
14118 Moc Michal Ing. 818JAV2 P A Programování v Javě 2
14118 Moc Michal Ing. 818PPT C A Pokročilé programovací techniky
14118 Moc Michal Ing. 818PPT P A Pokročilé programovací techniky
14118 Moc Michal Ing. 818TVS2 C A Týmový vývoj softwaru 2
14118 Moc Michal Ing. 818TVS2 P A Týmový vývoj softwaru 2
14118 Moc Michal Ing. 818TVS4 C A Týmový vývoj softwaru 4
14118 Moc Michal Ing. 818TVS4 P A Týmový vývoj softwaru 4
14118 Moc Michal Ing. 818TV2 C A Tělesná výchova 2
14118 Moc Michal Ing. 818TV2 P A Tělesná výchova 2
14118 Moc Michal Ing. 818TV4 C A Tělesná výchova 4
14118 Moc Michal Ing. 818TV4 P A Tělesná výchova 4
14118 Mojzeš Matej Ing. Ph.D. 18HEUR C A Heuristické algoritmy
14118 Mojzeš Matej Ing. Ph.D. 18HEUR K A Heuristické algoritmy
14118 Mojzeš Matej Ing. Ph.D. 18HEUR P A Heuristické algoritmy
14118 Mrázková Linda Ing. 818PKM2 C A Přípravný kurz z matematiky 2
14118 Mrázková Linda Ing. 818PKM2 P A Přípravný kurz z matematiky 2
14118 Mrázková Linda Ing. 818PKM2 z A Přípravný kurz z matematiky 2
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ2 C A Fyzika 2
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ2 P A Fyzika 2
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ2 z A Fyzika 2
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ2 Z A Fyzika 2
14118 Nový Josef Ing. 818DIM2 C A Diskrétní matematika 2
14118 Nový Josef Ing. 818DIM2 P A Diskrétní matematika 2
14118 Nový Josef Ing. 818DIM2 z A Diskrétní matematika 2
14118 Nový Josef Ing. 818KOD C A Teorie kódování B
14118 Nový Josef Ing. 818KOD P A Teorie kódování B
14118 Nový Josef Ing. 818NES2 C A Neuronové sítě 2
14118 Nový Josef Ing. 818NES2 P A Neuronové sítě 2
14118 Nový Josef Ing. 818PRC2 C A Programování v C++ 2
14118 Nový Josef Ing. 818PRC2 K A Programování v C++ 2
14118 Nový Josef Ing. 818PRC2 P A Programování v C++ 2
14118 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 18ZALG C A Základy algoritmizace
14118 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 18ZALG z A Základy algoritmizace
14118 Petrášek Jiří Ing. 818MARK C A Marketing
14118 Petrášek Jiří Ing. 818MARK K A Marketing
14118 Petrášek Jiří Ing. 818MARK P A Marketing
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N0 C A Německý jazyk začátečníci
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N0 P A Německý jazyk začátečníci
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N2 C A Německý jazyk 2
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N2 P A Německý jazyk 2
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N2 z A Německý jazyk 2
14118 Petříčková Zuzana RNDr. Ph.D. 18ZALG C A Základy algoritmizace
14118 Petříčková Zuzana RNDr. Ph.D. 18ZALG P A Základy algoritmizace
14118 Petříčková Zuzana RNDr. Ph.D. 18ZALG z A Základy algoritmizace
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18EKONS C A Ekonometrie
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18EKONS P A Ekonometrie
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18EKONS z A Ekonometrie
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18EKONS Z A Ekonometrie
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 818EKON C A Ekonometrie
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 818EKON P A Ekonometrie
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 818EKON z A Ekonometrie
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 818EKON Z A Ekonometrie
14118 Spěvák Jan Mgr. Ph.D. 818PST C A Pravděpodobnost a statistika
14118 Spěvák Jan Mgr. Ph.D. 818PST P A Pravděpodobnost a statistika
14118 Spěvák Jan Mgr. Ph.D. 818PST z A Pravděpodobnost a statistika
14118 Spěvák Jan Mgr. Ph.D. 818PST Z A Pravděpodobnost a statistika
14118 Tashpulatov Sherzod PhDr. Mgr. Ph.D. 18MIK2 C A Mikroekonomie 2
14118 Tashpulatov Sherzod PhDr. Mgr. Ph.D. 18MIK2 P A Mikroekonomie 2
14118 Tashpulatov Sherzod PhDr. Mgr. Ph.D. 18MIK2 Z A Mikroekonomie 2
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK2 C A Makroekonomie 2
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK2 P A Makroekonomie 2
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK2 z A Makroekonomie 2
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK2 Z A Makroekonomie 2
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 818ME2 C A Matematická ekonomie 2
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 818ME2 P A Matematická ekonomie 2
14118 Veselá Alena 818A0 C A Anglický jazyk začátečníci
14118 Veselá Alena 818A0 P A Anglický jazyk začátečníci
14118 Veselá Alena 818A2 C A Anglický jazyk 2
14118 Veselá Alena 818A2 P A Anglický jazyk 2
14118 Veselá Alena 818A2 z A Anglický jazyk 2
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PCP C A Pokročílé programování v C++
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PCP P A Pokročílé programování v C++
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PCP z A Pokročílé programování v C++
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PCP Z A Pokročílé programování v C++
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PRC2 C A Programování v C++ 2
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PRC2 P A Programování v C++ 2
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PVP C A Programování v Pascalu
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PVP P A Programování v Pascalu
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SBAK C A Seminář k bakalářské práci
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SBAK P A Seminář k bakalářské práci
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SDI2 C A Seminář k diplomové práci 2
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SDI2 P A Seminář k diplomové práci 2
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SDI2 z A Seminář k diplomové práci 2
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18ZALG C A Základy algoritmizace
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18ZALG P A Základy algoritmizace
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18ZALG Z A Základy algoritmizace
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 818ZALG C A Základy algoritmizace
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 818ZALG P A Základy algoritmizace
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 818ZALG z A Základy algoritmizace
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 818ZALG Z A Základy algoritmizace

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra Kód př. Předmět Hromadně vyloučen Individuálně vyloučen
14101 01BPAI2 Bakalářská práce 2 A
14101 01BPAM2 Bakalářská práce 2 A
14101 01BPMM2 Bakalářská práce 2 A
14101 01BPSI2 Bakalářská práce 2 A
14101 01DPAM1 Diplomová práce 1 A
14101 01DPAM2 Diplomová práce 2 A
14101 01DPMM1 Diplomová práce 1 A
14101 01DPMM2 Diplomová práce 2 A
14101 01DPSI1 Diplomová práce 1 A
14101 01DPSI2 Diplomová práce 2 A
14101 01VUAM1 Výzkumný úkol 1 A
14101 01VUAM2 Výzkumný úkol 2 A
14101 01VUMM2 Výzkumný úkol 2 A
14101 01VUSI1 Výzkumný úkol 1 A
14101 01VUSI2 Výzkumný úkol 2 A
14102 02BPEF2 Bakalářská práce 2 A
14102 02BPFY2 Bakalářská práce 2 A
14102 02BPMF2 Bakalářská práce 2 A
14102 02BPTF2 Bakalářská práce 2 A
14102 02DPEF1 Diplomová práce 1 A
14102 02DPEF2 Diplomová práce 2 A
14102 02DPMF2 Diplomová práce 2 A
14102 02DPTF2 Diplomová práce 2 A
14102 02VUEF2 Výzkumný úkol 2 A
14102 02VUMF1 Výzkumný úkol 1 A
14102 02VUMF2 Výzkumný úkol 2 A
14102 02VUTF2 Výzkumný úkol 2 A
14111 11BPIP2 Bakalářská práce 2 A
14111 11DPIP2 Diplomová práce 2 A
14111 11VUIP2 Výzkumný úkol 2 A
14112 12BPFE2 Bakalářská práce 2 A
14112 12BPIF2 Bakalářská práce 2 A
14112 12DPIF2 Diplomová práce 2 A
14112 12DPLT1 Diplomová práce 1 A
14112 12DPLT2 Diplomová práce 2 A
14112 12DPOF1 Diplomová práce 1 A
14112 12DPOF2 Diplomová práce 2 A
14112 12VUIF2 Výzkumný úkol 2 A
14112 12VULT2 Výzkumný úkol 2 A
14112 12VUOF2 Výzkumný úkol 2 A
14114 14DPSM2 Diplomová práce 2 A
14114 14VUSM2 Práce na výzkumném úkolu 2 A
14115 15BPCH2 Bakalářská práce 2 A
14115 15DPCH2 Diplomová práce 2 A
14115 15VUCH2 Výzkumný úkol 2 A
14116 16BPDZ2 Bakalářská práce 2 A
14116 16BPRT1 Bakalářská práce 1 A
14116 16BPRT2 Bakalářská práce 2 A
14116 16DPDZ1 Diplomová práce 1 A
14116 16DPDZ2 Diplomová práce 2 A
14116 16DPRF1 Diplomová práce 1 A
14116 16DPRF2 Diplomová práce 2 A
14116 16VUDZ2 Výzkumný úkol 2 A
14116 16VURF2 Výzkumný úkol 2 A
14117 17BPJR2 Bakalářská práce 2 A
14117 17DPJR1 Diplomová práce 1 A
14117 17DPJR2 Diplomová práce 2 A
14117 17VUJR1 Výzkumný úkol 1 A
14117 17VUJR2 Výzkumný úkol 2 A
14118 18DPSE1 Diplomová práce 1 A
14118 18DPSE2 Diplomová práce 2 A
14118 18VUSE1 Výzkumný úkol 1 A
14118 18VUSE2 Výzkumný úkol 2 A

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:04