Role vyučujících - anketa FJFI


Toto je aktuální stav rolí učitelů v anketních lístcích jedntolivých předmětů.
Je důležité kontrolovat zejména role P, p, C, c, L, l. Role Z, z, K se během ankety doplní sami až příslušný učitel zapíše do KOSu známku / zápočet / klasifikovaný zápočet (se zpožděním cca 24 hodin).
Vysvětlení procesu generování rolí učitelů v aplikaci Anketa ČVUT.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti v rolích P, p, C, c, L, l, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
jiri.mikyska@fjfi.cvut.cz
Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:00

Předměty zařazené do ankety

Katedra Učitel Kód př. Role R.zař. Předmět
14000 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 00ZST1 z A Zahr. stáž v rámci programů výměny studentů přes rektorát
14000 Břeň David RNDr. Ph.D. 00MAM1 C A Matematické minimum 1
14000 Břeň David RNDr. Ph.D. 00MAM1 z A Matematické minimum 1
14000 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 00MAM2 C A Matematické minimum 2
14000 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 00MAM2 z A Matematické minimum 2
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01EIGR C A Elementary Introduction to Graph Theory
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01EIGR K A Elementary Introduction to Graph Theory
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01EIGR P A Elementary Introduction to Graph Theory
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LAL P A Lineární algebra 1
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LALA P A Lineární algebra A 1, zkouška
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01LALB P A Lineární algebra B 1, zkouška
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01DRCH C A Diferenciální rovnice a chaos
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01DRCH z A Diferenciální rovnice a chaos
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01GTDR C A Geometrická teorie diferenciálních rovnic
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01GTDR z A Geometrická teorie diferenciálních rovnic
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01MKO C A Metoda konečných objemů
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01MKO K A Metoda konečných objemů
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01MKO P A Metoda konečných objemů
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01MMNS P A Matematické modelování nelineárních systémů
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01VAM P A Variační metody
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01VAMB C A Variační metody B
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01VAMB K A Variační metody B
14101 Beneš Michal prof. Dr. Ing. 01VAMB P A Variační metody B
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01KVGR1 C A Kvantové grupy 1
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01KVGR1 z A Kvantové grupy 1
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01LIP C A Lineární programování
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01LIP P A Lineární programování
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01LIPB C A Lineární programování B
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01LIPB P A Lineární programování B
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01LIPB z A Lineární programování B
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01LIPB Z A Lineární programování B
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01NELI P A Nelineární programování
14101 Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. 01TOP P A Topologie
14101 Celný David Ing. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Celný David Ing. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Cintula Petr doc. Ing. Ph.D. 01MAL C A Matematická logika
14101 Cintula Petr doc. Ing. Ph.D. 01MAL P A Matematická logika
14101 Cintula Petr doc. Ing. Ph.D. 01MAL z A Matematická logika
14101 Cintula Petr doc. Ing. Ph.D. 01MAL Z A Matematická logika
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01PERI C A Programování periferií
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01PERI z A Programování periferií
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01PW C A Programování pro Windows
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01PW z A Programování pro Windows
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01SOS1 C A Softwarový seminář 1
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01SOS1 z A Softwarový seminář 1
14101 Čulík Zdeněk Ing. 01UOP C A Úvod do objektového programování
14101 Faltys Ondřej Ing. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Faltys Ondřej Ing. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Flusser Jan prof. Ing. DrSc. 01ROZP2 C A Zpracování a rozpoznávání obrazu 2
14101 Flusser Jan prof. Ing. DrSc. 01ROZP2 P A Zpracování a rozpoznávání obrazu 2
14101 Fořt Jaroslav prof.Ing. CSc. 01MMDT1 C A Matematické metody v dynamice tekutin 1
14101 Fořt Jaroslav prof.Ing. CSc. 01MMDT1 z A Matematické metody v dynamice tekutin 1
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01KAP P A Kombinatorika a pravděpodobnost
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01NEX C A Návrh experimentů
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01NEX P A Návrh experimentů
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01REAN C A Regresní analýza dat
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01REAN z A Regresní analýza dat
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01REAN Z A Regresní analýza dat
14101 Franc Jiří Ing. Ph.D. 01STOM C A Stochastické metody
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAA3 C A Matematická analýza A3
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAA3 z A Matematická analýza A3
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MATZ1 P A Matematika, zkouška 1
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAT1 C A Matematika 1
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAT1 P A Matematika 1
14101 Fučík Radek Ing. Ph.D. 01MAT1 z A Matematika 1
14101 Fürst Jiří doc. Ing. Ph.D. 01NUSO C A Numerický software
14101 Guy Tatiana Valentine Ing. Ph.D. 01DRO2 P A Dynamické rozhodování 2
14101 Hakl František Ing. CSc. 01NSAP P A Neuronové sítě a jejich aplikace
14101 Hakl František Ing. CSc. 01PMU P A Pravděpodobnostní modely učení
14101 Havlíček Miloslav prof. Ing. DrSc. 01FA3 C A Funkcionální analýza 3
14101 Havlíček Miloslav prof. Ing. DrSc. 01FA3 P A Funkcionální analýza 3
14101 Havlíček Miloslav prof. Ing. DrSc. 01FA3 z A Funkcionální analýza 3
14101 Havlíček Miloslav prof. Ing. DrSc. 01FA3 Z A Funkcionální analýza 3
14101 Henclová Kateřina Mgr. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Henclová Kateřina Mgr. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Hobza Tomáš Ing. Ph.D. 01MAB3 C A Matematická analýza B3
14101 Hobza Tomáš Ing. Ph.D. 01PRST C A Pravděpodobnost a statistika
14101 Hobza Tomáš Ing. Ph.D. 01PRST P A Pravděpodobnost a statistika
14101 Hobza Tomáš Ing. Ph.D. 01PRST z A Pravděpodobnost a statistika
14101 Hobza Tomáš Ing. Ph.D. 01PRST Z A Pravděpodobnost a statistika
14101 Hobza Tomáš Ing. Ph.D. 01TIN P A Teorie informace
14101 Holeňa Martin Doc. Ing. RNDr. CSc. 01NSAP P A Neuronové sítě a jejich aplikace
14101 Hora Jan Mgr. 01FIMA P A Finanční a pojistná matematika
14101 Hrabák Pavel Ing. Ph.D. 01SSI C A Sociální systémy a jejich simulace
14101 Hrabák Pavel Ing. Ph.D. 01SSI P A Sociální systémy a jejich simulace
14101 Kárný Miroslav Ing. DrSc. 01DRO2 P A Dynamické rozhodování 2
14101 Kautský Václav Ing. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Kautský Václav Ing. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Klement Vladimír Ing. 01PROP C A Programátorské praktikum
14101 Klement Vladimír Ing. 01PROP z A Programátorské praktikum
14101 Klinkovský Jakub Ing. 01MAT1 C A Matematika 1
14101 Kolář Miroslav Ing. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Kolář Miroslav Ing. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Kollert Ondřej Ing. 01TNM P A Teorie náhodných matic
14101 Kořenek Jakub Ing. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Kořenek Jakub Ing. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Kostková Jitka Ing. 01MAB3 C A Matematická analýza B3
14101 Kozák Michal Mgr. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Kozák Michal Mgr. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Kozák Michal Mgr. 01RMF C A Rovnice matematické fyziky
14101 Kozák Michal Mgr. 01RMF P A Rovnice matematické fyziky
14101 Kozák Michal Mgr. 01RMF z A Rovnice matematické fyziky
14101 Kozák Michal Mgr. 01RMF Z A Rovnice matematické fyziky
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB3 C A Matematická analýza B3
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB3 P A Matematická analýza B3
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB3 z A Matematická analýza B3
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MAB3 Z A Matematická analýza B3
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MCS C A Matematika částicových systémů
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MCS K A Matematika částicových systémů
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01MCS P A Matematika částicových systémů
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01SMB1 C A Seminář z matematické analýzy B1
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01SMB1 z A Seminář z matematické analýzy B1
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01SZMA1 P A Souborná zkouška z matematiky A 1
14101 Krbálek Milan doc. Mgr. Ph.D. 01SZMB P A Souborná zkouška z matematiky B
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01MAT3 C A Matematika 3
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01MAT3 P A Matematika 3
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01MAT3 z A Matematika 3
14101 Krejčiřík David Mgr. DSc. 01MAT3 Z A Matematika 3
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01BAPS P A Bayesovské principy ve statistice
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01MIP C A Míra a pravděpodobnost
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01MIP P A Míra a pravděpodobnost
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01MIP z A Míra a pravděpodobnost
14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. 01MIP Z A Míra a pravděpodobnost
14101 Mácha Václav Ing. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Mácha Václav Ing. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Majerech Vladan Ph.D. 01TSLO P A Teorie složitosti
14101 Malachov Martin Ing. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Malachov Martin Ing. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Mařík Radek Ing. CSc. 01TVS C A Testování a verifikace software
14101 Mařík Radek Ing. CSc. 01TVS P A Testování a verifikace software
14101 Mařík Radek Ing. CSc. 01TVS Z A Testování a verifikace software
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01APST1 C A Aperiodické struktury 1
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01APST1 z A Aperiodické struktury 1
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01DIM1 C A Diskretní matematika 1
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01DIM1 z A Diskretní matematika 1
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01DIM3 C A Diskrétní matematika 3
14101 Masáková Zuzana prof. Ing. Ph.D. 01DIM3 z A Diskrétní matematika 3
14101 Medková Kateřina Ing. 01DIM1 C A Diskretní matematika 1
14101 Medková Kateřina Ing. 01DIM1 z A Diskretní matematika 1
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01MRM P A Metody pro řídké matice
14101 Mikyška Jiří doc. Ing. Ph.D. 01PNLA P A Pokročilé partie numerické lineární algebry
14101 Minárik Miroslav Ing. 01SITE1 C A Počítačové sítě 1
14101 Minárik Miroslav Ing. 01SITE1 P A Počítačové sítě 1
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01NUM1 C A Numerická matematika
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01NUM1 P A Numerická matematika
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01NUM1 z A Numerická matematika
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01NUM1 Z A Numerická matematika
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01PALG C A Pokročilá algoritmizace
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01UMF C A Úvod do mainframe
14101 Oberhuber Tomáš Ing. Ph.D. 01UMF z A Úvod do mainframe
14101 Pártl Ondřej Ing. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Pártl Ondřej Ing. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Pauš Petr Ing. Ph.D. 01MAT1 C A Matematika 1
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01SSM1 C A Seminář současné matematiky 1
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01TEMA C A Teorie matic
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01TEMA z A Teorie matic
14101 Pelantová Edita prof. Ing. CSc. 01ZTG P A Základy teorie grafů
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01ALTI C A Algebraické struktury v teoretické informatice
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01ALTI P A Algebraické struktury v teoretické informatice
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MAN P A Matematická analýza 1
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MANA P A Matematická analýza A 1, zkouška
14101 Pošta Severin doc. Ing. Ph.D. 01MANB P A Matematická analýza B 1, zkouška
14101 Rubeš Přemysl 01MKI C A Management, komunikace a inovace
14101 Rubeš Přemysl 01MKI z A Management, komunikace a inovace
14101 Seifert Radek 01ASTE C A Asistivní technologie
14101 Seifert Radek 01ASTE z A Asistivní technologie
14101 Smejkal Tomáš Ing. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Smejkal Tomáš Ing. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Solovský Jakub Ing. 01MAT1 C A Matematika 1
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01MAB3 C A Matematická analýza B3
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01POGR1 C A Počítačová grafika 1
14101 Strachota Pavel Ing. Ph.D. 01POGR1 z A Počítačová grafika 1
14101 Svobodová Milena Ing. Ph.D. 01ALTI C A Algebraické struktury v teoretické informatice
14101 Svobodová Milena Ing. Ph.D. 01ALTI P A Algebraické struktury v teoretické informatice
14101 Štěch Jakub Ing. 01LAL C A Lineární algebra 1
14101 Štěch Jakub Ing. 01LAL z A Lineární algebra 1
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01ALGE C A Algebra
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01ALGE P A Algebra
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01ALGE z A Algebra
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01ALGE Z A Algebra
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FAN1 C A Funkcionální analýza 1
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FAN1 P A Funkcionální analýza 1
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FAN1 z A Funkcionální analýza 1
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01FAN1 Z A Funkcionální analýza 1
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01VPF C A Vybrané partie z funkcionální analýzy
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01VPF P A Vybrané partie z funkcionální analýzy
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01VPF z A Vybrané partie z funkcionální analýzy
14101 Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. 01VPF Z A Vybrané partie z funkcionální analýzy
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01RMF C A Rovnice matematické fyziky
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01RMF z A Rovnice matematické fyziky
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01SSM1 C A Seminář současné matematiky 1
14101 Tušek Matěj Ing. Ph.D. 01SSM1 z A Seminář současné matematiky 1
14101 Ulrych Lukáš Ing. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Ulrych Lukáš Ing. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Vacková Jana Ing. 01MAN C A Matematická analýza 1
14101 Vacková Jana Ing. 01MAN z A Matematická analýza 1
14101 Vejnarová Jiřina Doc. RNDr. CSc. 01UMIN C A Pravděpodobnostní modely umělé inteligence
14101 Vejnarová Jiřina Doc. RNDr. CSc. 01UMIN K A Pravděpodobnostní modely umělé inteligence
14101 Víšek Jan Ámos prof.RNDr. CSc. 01REAN P A Regresní analýza dat
14101 Vokáč Petr Ing. 01ZPB2 C A Základy počítačové bezpečnosti 2
14101 Vokáč Petr Ing. 01ZPB2 P A Základy počítačové bezpečnosti 2
14101 Vrána Leopold Ing. 01MAA3 P A Matematická analýza A3
14101 Vrána Leopold Ing. 01MAA3 Z A Matematická analýza A3
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAA3 C A Matematická analýza A3
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01MAA3 z A Matematická analýza A3
14101 Vybíral Jan doc. RNDr. Ph.D. 01NAH P A Teorie náhodných procesů
14101 Zeman Daniel Mgr. 01POPJ1 C A Počítače a přirozený jazyk 1
14102 Adam Jiří prom. fyz. CSc. 02QFT1 P A Kvantová teorie pole 1
14102 Adam Jiří prom. fyz. CSc. 02QFT1 Z A Kvantová teorie pole 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ1 C A Fyzika 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ1 P A Fyzika 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ1 z A Fyzika 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02FYZ1 Z A Fyzika 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02LCF1 C A Laboratorní cvičení z fyziky 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02LCF1 z A Laboratorní cvičení z fyziky 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP1 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP1 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP3 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP3 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP3 z A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP5 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP5 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02RQGP5 z A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02UFEC C A Úvod do fyziky elementárních částic
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02UFEC P A Úvod do fyziky elementárních částic
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02UFEC z A Úvod do fyziky elementárních částic
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP1 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP1 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP3 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP3 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP5 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02RQGP5 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02ZESI C A Základy teorie elektroslabých interakcí
14102 Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. 02ZESI P A Základy teorie elektroslabých interakcí
14102 Brus Adam Ing. 02MECH C A Mechanika
14102 Brus Adam Ing. 02MECH z A Mechanika
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02AMF P A Atomová a molekulová fyzika
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02AMF Z A Atomová a molekulová fyzika
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02FT C A Fyzika tokamaků
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02MECH P A Mechanika
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02MECHZ P A Mechanika - zkouška
14102 Civiš Svatopluk prof.RNDr. CSc. 02AMS C A Atomová a molekulová spektroskopie
14102 Civiš Svatopluk prof.RNDr. CSc. 02AMS P A Atomová a molekulová spektroskopie
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02IJZ C A Interakce jaderného záření s látkou
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02IJZ P A Interakce jaderného záření s látkou
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02IJZ z A Interakce jaderného záření s látkou
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02IJZ Z A Interakce jaderného záření s látkou
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02RFTI C A Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02RFTI P A Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02RFTI z A Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek
14102 Contreras Nuno Guillermo prof. Ph.D. 02RFTI Z A Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02EJFS1 C A Výjezdní seminář EJF1
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02PPRA1 C A Projektové praktikum 1
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02PPRA1 z A Projektové praktikum 1
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02SF C A Subatomová fyzika
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02SF z A Subatomová fyzika
14102 Čepila Jan Ing. Ph.D. 02SPRA1 C A Specializované praktikum 1
14102 Doležal Zdeněk Doc RNDr. Dr. 02UC P A Urychlovače částic
14102 Doležal Zdeněk Doc RNDr. Dr. 02UNC P A Urychlovače nabitých částic
14102 Exner Pavel prof.RNDr. DrSc. 02KVK1 C A Kvantový kroužek 1
14102 Gábris Aurél Ph.D. 02KIK C A Kvantová informace a komunikace
14102 Gábris Aurél Ph.D. 02KIK P A Kvantová informace a komunikace
14102 Gábris Aurél Ph.D. 02KIK z A Kvantová informace a komunikace
14102 Gajdošová Zuzana Bc. 02FYZ1 C A Fyzika 1
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02SMF C A Seminář matematické fyziky
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02SMF z A Seminář matematické fyziky
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02TEF1 P A Teoretická fyzika 1
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02TEF1 Z A Teoretická fyzika 1
14102 Hlavatý Ladislav prof. RNDr. DrSc. 02ZS C A Zimní škola matematické fyziky
14102 Horák David Ing. 02NVKM1 C A Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1
14102 Horák David Ing. 02NVKM1 z A Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1
14102 Hořejší Jiří prof. RNDr. DrSc. 02KTP1 P A Kvantová teorie pole 1
14102 Hořejší Jiří prof. RNDr. DrSc. 02KTP1 Z A Kvantová teorie pole 1
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02KVAN C A Kvantová mechanika
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02KVAN z A Kvantová mechanika
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02MECH C A Mechanika
14102 Hoskovec Antonín Ing. 02MECH z A Mechanika
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02COX C A Coxeterovy grupy
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02COX P A Coxeterovy grupy
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02COX z A Coxeterovy grupy
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02TEF1 C A Teoretická fyzika 1
14102 Hrivnák Jiří Ing. Ph.D. 02TEF1 z A Teoretická fyzika 1
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02NSAD C A Nástroje pro simulace a analýzu dat
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02QFT1 C A Kvantová teorie pole 1
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02QFT1 z A Kvantová teorie pole 1
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02ZJF C A Základy jaderné fyziky
14102 Hubáček Zdeněk Ing. Ph.D. 02ZJF z A Základy jaderné fyziky
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ACD C A AutoCAD
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ACD P A AutoCAD
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02GR C A Grupy a reprezentace
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02GR P A Grupy a reprezentace
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02GR Z A Grupy a reprezentace
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ZS C A Zimní škola matematické fyziky
14102 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 02ZS z A Zimní škola matematické fyziky
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02EXF2 C A Experimentální fyzika 2
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02EXF2 P A Experimentální fyzika 2
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02ZFM1 C A Základy fyzikálních měření 1
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02ZFM1 P A Základy fyzikálních měření 1
14102 Chaloupka Petr RNDr. Ph.D. 02ZFM1 z A Základy fyzikálních měření 1
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02DEF1 C A Dějiny fyziky 1
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02DEF1 P A Dějiny fyziky 1
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02DEF1 z A Dějiny fyziky 1
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02VPSF C A Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02VPSF P A Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
14102 Jex Igor prof. Ing. DrSc. 02VPSF Z A Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02DRI C A Dráhový integrál
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02DRI P A Dráhový integrál
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02DRI z A Dráhový integrál
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02FCI1 C A Funkcionální integrál 1
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02FCI1 P A Funkcionální integrál 1
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02FCI1 z A Funkcionální integrál 1
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02KF P A Kvantová fyzika
14102 Jizba Petr Ing. Ph.D. 02KF Z A Kvantová fyzika
14102 Kramárik Lukáš Ing. 02FYZ1 C A Fyzika 1
14102 Kubeš Pavel prof. RNDr. CSc. 02PINC P A Pinče
14102 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 02TPLA1 C A Teorie plazmatu 1
14102 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 02TPLA1 P A Teorie plazmatu 1
14102 Kulhánek Petr prof. RNDr. CSc. 02TPLA1 Z A Teorie plazmatu 1
14102 Leitner Rupert prof. DrSc. 02ETSM P A Experimentální testy standardního modelu
14102 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 02STF1 C A Seminář FTTF1
14102 Maryška Jiří Ing. 02KVAN C A Kvantová mechanika
14102 Matonoha Oliver Bc. 02FYZ1 C A Fyzika 1
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02FT C A Fyzika tokamaků
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02FT P A Fyzika tokamaků
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02FT z A Fyzika tokamaků
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02FT Z A Fyzika tokamaků
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02ITER P A ITER a doprovodný program
14102 Mlynář Jan doc. RNDr. Ph.D. 02STF1 C A Seminář FTTF1
14102 Motlochová Lenka Bc. Ph.D. 02GR C A Grupy a reprezentace
14102 Motlochová Lenka Bc. Ph.D. 02GR P A Grupy a reprezentace
14102 Motlochová Lenka Bc. Ph.D. 02GR z A Grupy a reprezentace
14102 Motlochová Lenka Bc. Ph.D. 02VOAF C A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Motlochová Lenka Bc. Ph.D. 02VOAF z A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02PPRA1 C A Projektové praktikum 1
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02SSD C A Statistické zpracování dat
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02SSD z A Statistické zpracování dat
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02ZESI C A Základy teorie elektroslabých interakcí
14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 02ZESI z A Základy teorie elektroslabých interakcí
14102 Navrátil Josef Ing. 02MECH C A Mechanika
14102 Navrátil Josef Ing. 02MECH z A Mechanika
14102 Navrátil Josef Ing. 02VOAF C A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Navrátil Josef Ing. 02VOAF z A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Nguyen Zbyněk Bc. 02MECH C A Mechanika
14102 Nguyen Zbyněk Bc. 02MECH z A Mechanika
14102 Nosek Dalibor RNDr. Dr. 02JAS P A Jaderná astrofyzika
14102 Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. 02VPSF C A Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
14102 Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. 02VPSF z A Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
14102 Novotný Jiří RNDr. CSc. 02KTP1 P A Kvantová teorie pole 1
14102 Novotný Lukáš Bc. 02SPRA1 C A Specializované praktikum 1
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02TEF1 C A Teoretická fyzika 1
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02TEF1 z A Teoretická fyzika 1
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02VOAF C A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Novotný Petr Ing. Ph.D. 02VOAF z A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Novotný Radek Ing. 02SPRA1 C A Specializované praktikum 1
14102 Novotný Radek Ing. 02SPRA1 K A Specializované praktikum 1
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EJFS1 C A Výjezdní seminář EJF1
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EJFS1 P A Výjezdní seminář EJF1
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EJFS2 C A Výjezdní seminář EJF2
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EJFS2 P A Výjezdní seminář EJF2
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EJFS3 C A Výjezdní seminář EJF3
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EJFS3 P A Výjezdní seminář EJF3
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EJFS3 z A Výjezdní seminář EJF3
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02EXF2 P A Experimentální fyzika 2
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02SEMI1 C A Seminář 1
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02SEMI1 z A Seminář 1
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02SF P A Subatomová fyzika
14102 Petráček Vojtěch doc. RNDr. CSc. 02SF Z A Subatomová fyzika
14102 Petrásek Filip Ing. 02MECH C A Mechanika
14102 Petrásek Filip Ing. 02MECH z A Mechanika
14102 Petrásek Filip Ing. 02TEF1 C A Teoretická fyzika 1
14102 Petrásek Filip Ing. 02TEF1 z A Teoretická fyzika 1
14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. 02TEF1 C A Teoretická fyzika 1
14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. 02TEF1 z A Teoretická fyzika 1
14102 Rusňáková Olga Ing. Ph.D. 02SSD P A Statistické zpracování dat
14102 Řípa Milan Ing. CSc. 02HSEF C A Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze
14102 Řípa Milan Ing. CSc. 02HSEF P A Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze
14102 Semerák Oldřich doc.RNDr. Dr., DSc. 02REL1 C A Relativistická fyzika 1
14102 Semerák Oldřich doc.RNDr. Dr., DSc. 02REL1 P A Relativistická fyzika 1
14102 Semerák Oldřich doc.RNDr. Dr., DSc. 02REL1 z A Relativistická fyzika 1
14102 Semerák Oldřich doc.RNDr. Dr., DSc. 02REL1 Z A Relativistická fyzika 1
14102 Semorádová Iveta Ing. 02MECH C A Mechanika
14102 Semorádová Iveta Ing. 02MECH z A Mechanika
14102 Schmidt Josef Ing. 02MECH C A Mechanika
14102 Schmidt Josef Ing. 02MECH z A Mechanika
14102 Schmidt Josef Ing. 02VOAF C A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Schmidt Josef Ing. 02VOAF z A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Skoupý Stanislav Ing. 02MECH C A Mechanika
14102 Skoupý Stanislav Ing. 02MECH z A Mechanika
14102 Spousta Martin Mgr. Ph.D. 02ETSM P A Experimentální testy standardního modelu
14102 Svoboda Václav Ing. 02KF C A Kvantová fyzika
14102 Svoboda Václav Ing. 02KF z A Kvantová fyzika
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02FYS1 C A Fyzikální seminář 1
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02FYS1 z A Fyzikální seminář 1
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02PRPL1 C A Praktika fyziky plazmatu 1
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02ZLSTF1 C A Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02ZLSTF1 P A Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze
14102 Svoboda Vojtěch Ing. CSc. 02ZLSTF1 z A Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze
14102 Škoda Libor Ing. 02LCF1 C A Laboratorní cvičení z fyziky 1
14102 Škoda Libor Ing. 02MAT P A Materiály pro experimentální jadernou fyziku
14102 Škoda Libor Ing. 02UMAT P A Úvod do materiálů pro EJF
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02DRG C A Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02DRG P A Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
14102 Šnobl Libor doc. Ing. Ph.D. 02DRG z A Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
14102 Špaček Michal Ing. 02AMF C A Atomová a molekulová fyzika
14102 Špaček Michal Ing. 02AMF z A Atomová a molekulová fyzika
14102 Štefaňák Martin Ing. Ph.D. 02KVAN C A Kvantová mechanika
14102 Štefaňák Martin Ing. Ph.D. 02KVAN P A Kvantová mechanika
14102 Štefaňák Martin Ing. Ph.D. 02KVAN z A Kvantová mechanika
14102 Štefaňák Martin Ing. Ph.D. 02KVAN Z A Kvantová mechanika
14102 Tolar Jiří prof. Ing. DrSc. 02VOAF P A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Tolar Jiří prof. Ing. DrSc. 02VOAF Z A Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 Tolar Jiří prof. Ing. DrSc. 02ZS C A Zimní škola matematické fyziky
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP1 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP1 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP3 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP3 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP5 C A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 Tomášik Boris doc. Mgr. Ph.D. 02RQGP5 P A Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 Vrba Václav prom. fyz. CSc. 02EMJF P A Experimentální metody jaderné fyziky
14102 Vysoký Jan Ing. 02KOHOM C A Kohomologické metody v teoretické fyzice
14102 Vysoký Jan Ing. 02KOHOM P A Kohomologické metody v teoretické fyzice
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZJF C A Základy jaderné fyziky
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZJF P A Základy jaderné fyziky
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZJF z A Základy jaderné fyziky
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZJF Z A Základy jaderné fyziky
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZJFB C A Základy jaderné fyziky B
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZJFB K A Základy jaderné fyziky B
14102 Wagner Vladimír RNDr. CSc. 02ZJFB P A Základy jaderné fyziky B
14102 Zaplatílek Ota Bc. 02FYZ1 C A Fyzika 1
14102 Zatloukal Václav Ing. Ph.D. 02MECH C A Mechanika
14102 Zatloukal Václav Ing. Ph.D. 02MECH z A Mechanika
14102 Zdráhal Martin Mgr. Ph.D. 02KTP1 C A Kvantová teorie pole 1
14102 Zdráhal Martin Mgr. Ph.D. 02KTP1 z A Kvantová teorie pole 1
14104 Bezděková Iva Ing. 04CZVFYZ1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Bezděková Iva Ing. 04CZVFYZ1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SM1 C A Španělština M1
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SM1 z A Španělština M1
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SP1 C A Španělština P1
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SP1 z A Španělština P1
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ2 C A Španělština Z2
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ2 z A Španělština Z2
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ4 C A Španělština Z4
14104 Bezusová Vlasta prom. fil. 04SZ4 z A Španělština Z4
14104 Clarke Dunstan M.A. 04AP1 C A Angličtina P1
14104 Clarke Dunstan M.A. 04AP1 z A Angličtina P1
14104 Clarke Dunstan M.A. 04AP3 C A Angličtina P3
14104 Clarke Dunstan M.A. 04AP3 z A Angličtina P3
14104 Clarke Dunstan M.A. 04CZVAJ1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 Clarke Dunstan M.A. 04CZVAJ1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 Clarke Dunstan M.A. 04MGA1 C A Magisterská angličtina 1
14104 Čápová Hana Mgr. 04ABI C A Prezentace a interpretace textu
14104 Čápová Hana Mgr. 04ABI z A Prezentace a interpretace textu
14104 Čápová Hana Mgr. 04ABO1 C A Práce s odborným textem 1
14104 Čápová Hana Mgr. 04ABO1 z A Práce s odborným textem 1
14104 Čápová Hana Mgr. 04AM1 C A Angličtina M1
14104 Čápová Hana Mgr. 04AM1 z A Angličtina M1
14104 Čápová Hana Mgr. 04AM3 C A Angličtina M3
14104 Čápová Hana Mgr. 04AM3 z A Angličtina M3
14104 Čápová Hana Mgr. 04AP1 z A Angličtina P1
14104 Čápová Hana Mgr. 04CZVCJG1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Čápová Hana Mgr. 04CZVCJG1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04CZVCJK1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04CZVCJK1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NM1 C A Němčina M1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NM1 z A Němčina M1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NM3 C A Němčina M3
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NM3 z A Němčina M3
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NP1 C A Němčina P1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NP1 z A Němčina P1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NP3 C A Němčina P3
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04NP3 z A Němčina P3
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RM1 C A Ruština M1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RM1 z A Ruština M1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RM3 C A Ruština M3
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RP1 C A Ruština P1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RP1 z A Ruština P1
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ2 C A Ruština Z2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ2 z A Ruština Z2
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ4 C A Ruština Z4
14104 Čechová Miloslava Mgr. 04RZ4 z A Ruština Z4
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AM1 C A Angličtina M1
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AM1 z A Angličtina M1
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AM3 C A Angličtina M3
14104 Kovářová Jana Mgr. 04AM3 z A Angličtina M3
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CESM1 C A Čeština pro cizince mírně pokročilí 1
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CESM1 z A Čeština pro cizince mírně pokročilí 1
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CESM3 C A Čeština pro cizince mírně pokročilí 3
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CESM3 z A Čeština pro cizince mírně pokročilí 3
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJF1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJF1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJG1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJG1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJK1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJK1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Kovářová Jana Mgr. 04CZVCJK1 z A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FM1 C A Francouzština M1
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FM1 z A Francouzština M1
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FM3 C A Francouzština M3
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FM3 z A Francouzština M3
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FP1 C A Francouzština P1
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FP1 z A Francouzština P1
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FP3 C A Francouzština P3
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FP3 z A Francouzština P3
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ2 C A Francouzština Z2
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ2 z A Francouzština Z2
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ4 C A Francouzština Z4
14104 Panáčková Zuzana PhDr. 04FZ4 z A Francouzština Z4
14104 Pártl Ondřej Ing. 04CZVMAT1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 Pártl Ondřej Ing. 04CZVMAT1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 Pártl Ondřej Ing. 04CZVMAT1 z A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJF1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJF1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJG1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJG1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJK1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04CZVCJK1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04NM1 C A Němčina M1
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04NM1 z A Němčina M1
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04NM3 C A Němčina M3
14104 Pavlíková Ivana Mgr. 04NM3 z A Němčina M3
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABK1 C A Rozvíjení řečových dovedností 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABK1 z A Rozvíjení řečových dovedností 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABK3 C A Rozvíjení řečových dovedností 3
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABK3 z A Rozvíjení řečových dovedností 3
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABR2 C A Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABR2 z A Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABS1 C A Systematizace jazykových prostředků 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABS1 K A Systematizace jazykových prostředků 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABS3 C A Systematizace jazykových prostředků 3
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABS3 z A Systematizace jazykových prostředků 3
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABU1 C A Úvod do odborného jazyka 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04ABU1 z A Úvod do odborného jazyka 1
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04CZVCJG1 C A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 Rafajová Eliška PaedDr. 04CZVCJG1 P A Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. 11PAO C A Principy a aplikace optických sensorů
14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. 11PAO P A Principy a aplikace optických sensorů
14111 Bryknar Zdeněk prof. Ing. CSc. 11OPT C A Optické vlastnosti pevných látek
14111 Bryknar Zdeněk prof. Ing. CSc. 11OPT P A Optické vlastnosti pevných látek
14111 Drahokoupil Jan Ing. Ph.D. 11MEM1 C A Moderní experimentální metody
14111 Drahokoupil Jan Ing. Ph.D. 11MEM1 P A Moderní experimentální metody
14111 Drahokoupil Jan Ing. Ph.D. 11MEM1 z A Moderní experimentální metody
14111 Fojtíková Jaroslava Ing. 11ZFPL C A Základy fyziky pevných látek
14111 Fojtíková Jaroslava Ing. 11ZFPL K A Základy fyziky pevných látek
14111 Fojtíková Jaroslava Ing. 11ZFPL P A Základy fyziky pevných látek
14111 Ganev Nikolaj prof. Ing. CSc. 11DAN C A Difrakční analýza mechanických napětí
14111 Ganev Nikolaj prof. Ing. CSc. 11DAN P A Difrakční analýza mechanických napětí
14111 Heczko Oleg Mgr. et Ing. Dr. 11MAM C A Magnetické materiály
14111 Heczko Oleg Mgr. et Ing. Dr. 11MAM P A Magnetické materiály
14111 Janů Zdeněk RNDr. CSc. 11SUPR C A Supravodivost a fyzika nízkých teplot
14111 Janů Zdeněk RNDr. CSc. 11SUPR P A Supravodivost a fyzika nízkých teplot
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11FYPO1 C A Fyzika povrchů 1
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11FYPO1 P A Fyzika povrchů 1
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11SFIPL C A Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11SFIPL K A Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11SFIPL P A Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11SIKL C A Počítačové simulace kondenzovaných látek
14111 Kalvoda Ladislav doc. Ing. CSc. 11SIKL P A Počítačové simulace kondenzovaných látek
14111 Klepáček Rudolf Ing. Ph.D. 11FKO1 C A Fyzika kovů 1
14111 Klepáček Rudolf Ing. Ph.D. 11FKO1 P A Fyzika kovů 1
14111 Knížek Karel RNDr. Dr. 11CHA C A Chemické aspekty pevných látek
14111 Knížek Karel RNDr. Dr. 11CHA P A Chemické aspekty pevných látek
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11PMK1 C A Praktikum z makromolekulární krystalografie 1
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11PMK1 P A Praktikum z makromolekulární krystalografie 1
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11SFBM C A Struktura a funkce biologických molekul
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11SFBM P A Struktura a funkce biologických molekul
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11SFBM z A Struktura a funkce biologických molekul
14111 Kolenko Petr Ing. Ph.D. 11SFBM Z A Struktura a funkce biologických molekul
14111 Kopeček Jaromír RNDr. Ph.D. 11SEM C A Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy
14111 Kopeček Jaromír RNDr. Ph.D. 11SEM P A Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11MONA C A Molekulární nanosystémy
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11MONA P A Molekulární nanosystémy
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11ZFKL1 C A Základy fyziky kondenzovaných látek 1
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11ZFKL1 P A Základy fyziky kondenzovaných látek 1
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11ZFKL1 z A Základy fyziky kondenzovaných látek 1
14111 Kratochvílová Irena doc. Ing. Ph.D. 11ZFKL1 Z A Základy fyziky kondenzovaných látek 1
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11DAN C A Difrakční analýza mechanických napětí
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11DAN P A Difrakční analýza mechanických napětí
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SMX1 C A Seminář 1
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SMX1 P A Seminář 1
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SMX3 C A Seminář 3
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SMX3 P A Seminář 3
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SPL1 C A Struktura pevných látek 1
14111 Kraus Ivo prof. RNDr. DrSc. 11SPL1 P A Struktura pevných látek 1
14111 Kučeráková Monika Ing. Ph.D. 11AND C A Aplikace neutronové difrakce
14111 Kučeráková Monika Ing. Ph.D. 11AND P A Aplikace neutronové difrakce
14111 Kučeráková Monika Ing. Ph.D. 11ZFKL1 C A Základy fyziky kondenzovaných látek 1
14111 Ledinský Martin Mgr. 11SUPR C A Supravodivost a fyzika nízkých teplot
14111 Ledinský Martin Mgr. 11SUPR P A Supravodivost a fyzika nízkých teplot
14111 Lejček Pavel prof. Ing. DrSc. 11KOV C A Fyzika kovů
14111 Lejček Pavel prof. Ing. DrSc. 11KOV P A Fyzika kovů
14111 Mihóková Eva RNDr. CSc. 11TPL1 C A Teorie pevných látek 1
14111 Mihóková Eva RNDr. CSc. 11TPL1 P A Teorie pevných látek 1
14111 Pfleger Jiří Ing. CSc. 11PCPC C A Teorie a konstrukce fotovoltaických článků
14111 Pfleger Jiří Ing. CSc. 11PCPC P A Teorie a konstrukce fotovoltaických článků
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11APLG C A Aplikace teorie grup ve FPL
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11APLG P A Aplikace teorie grup ve FPL
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11POL1 C A Fyzika polovodičů 1
14111 Potůček Zdeněk Ing. Ph.D. 11POL1 P A Fyzika polovodičů 1
14111 Sedlák Petr Ing. Ph.D. 11SIKL C A Počítačové simulace kondenzovaných látek
14111 Sedlák Petr Ing. Ph.D. 11SIKL P A Počítačové simulace kondenzovaných látek
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11VDM C A Vnitřní dynamika materiálů
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11VDM P A Vnitřní dynamika materiálů
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11VDYM C A Vnitřní dynamika materiálů
14111 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 11VDYM P A Vnitřní dynamika materiálů
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11AND C A Aplikace neutronové difrakce
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11AND P A Aplikace neutronové difrakce
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11MEM1 C A Moderní experimentální metody
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11MEM1 P A Moderní experimentální metody
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX1 C A Seminář 1
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX1 z A Seminář 1
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX3 C A Seminář 3
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX3 P A Seminář 3
14111 Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. 11SMX3 z A Seminář 3
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11FYPL C A Fyzika pevných látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11FYPL P A Fyzika pevných látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11FYPL z A Fyzika pevných látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11FYPL Z A Fyzika pevných látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11SST C A Teorie pevných látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11SST P A Teorie pevných látek
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11TPL1 C A Teorie pevných látek 1
14111 Zajac Štefan doc. Ing. CSc. 11TPL1 P A Teorie pevných látek 1
14112 Batysta František Ing. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12INF0 C A Informatika 0
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12INF0 K A Informatika 0
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12INF0 P A Informatika 0
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12SBA2 C A Seminář k bakalářské práci 2
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12SBA2 P A Seminář k bakalářské práci 2
14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. 12SBA2 z A Seminář k bakalářské práci 2
14112 Burda Milan Ing. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Čech Miroslav doc. Ing. CSc. 12OSY C A Operační systémy
14112 Čech Miroslav doc. Ing. CSc. 12OSY P A Operační systémy
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. D12KO P A Krystalooptika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12ELDY1 P A Elektrodynamika 1
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12ELDY1 z A Elektrodynamika 1
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12ELDY1 Z A Elektrodynamika 1
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12INTO C A Integrovaná optika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12INTO P A Integrovaná optika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12INTO z A Integrovaná optika
14112 Čtyroký Jiří prof. Ing. DrSc. 12INTO Z A Integrovaná optika
14112 Dvořák Miroslav Ing. Ph.D. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Fejfar Antonín RNDr. CSc. 12NAN C A Nanoskopie a nanocharakterizace
14112 Fejfar Antonín RNDr. CSc. 12NAN P A Nanoskopie a nanocharakterizace
14112 Hartman Pavel Ing. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Havel Filip Ing. 12EOP C A Exkurze na optické pracoviště
14112 Havel Filip Ing. 12EOP P A Exkurze na optické pracoviště
14112 Havel Filip Ing. 12EOP z A Exkurze na optické pracoviště
14112 Havel Filip Ing. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Hulicius Eduard 12NT C A Nanotechnologie
14112 Hulicius Eduard 12NT P A Nanotechnologie
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12APL C A Aplikace laserů
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12APL P A Aplikace laserů
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12APL z A Aplikace laserů
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12APL Z A Aplikace laserů
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Jančárek Alexandr Ing. CSc. 12PPRO P A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Jelínek Michal Ing. 12LT1 C A Laserová technika 1
14112 Jelínek Michal Ing. Ph.D. 12PPLT C A Pokročilé praktikum z laserové techniky
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12APL C A Aplikace laserů
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12APL P A Aplikace laserů
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSELT1 C A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSELT1 P A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSELT1 z A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF1 C A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12DSEOF1 P A Seminář k diplomové práci 1
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12ULAT C A Úvod do laserové techniky
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12ULAT K A Úvod do laserové techniky
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12ULAT P A Úvod do laserové techniky
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12ULT C A Úvod do laserové techniky
14112 Jelínková Helena prof. Ing. DrSc. 12ULT P A Úvod do laserové techniky
14112 Jirka Martin Ing. 12ZFP C A Základy fyziky plazmatu
14112 Kálal Milan doc. Ing. CSc. 12ZELD C A Základy elektrodynamiky
14112 Kálal Milan doc. Ing. CSc. 12ZELD P A Základy elektrodynamiky
14112 Kálal Milan doc. Ing. CSc. 12ZELD z A Základy elektrodynamiky
14112 Kálal Milan doc. Ing. CSc. 12ZELD Z A Základy elektrodynamiky
14112 Klíma Matěj Ing. 12PIN2 C A Praktická informatika pro inženýry 2
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. D12FLP P A Fyzika laserového plazmatu
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. 12FIF C A Fyzika inerciální fúze
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. 12FIF P A Fyzika inerciální fúze
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. 12FIF z A Fyzika inerciální fúze
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. 12FIF Z A Fyzika inerciální fúze
14112 Klimo Ondřej doc. Ing. Ph.D. 12ZFLP P A Základy fyziky laserového plazmatu
14112 Kotrla Miroslav RNDr. CSc. 12SFMC1 C A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Kotrla Miroslav RNDr. CSc. 12SFMC1 P A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Král Jaroslav prof. Ing. CSc. 12VAK C A Vakuová fyzika a technika
14112 Král Jaroslav prof. Ing. CSc. 12VAK K A Vakuová fyzika a technika
14112 Král Jaroslav prof. Ing. CSc. 12VAK P A Vakuová fyzika a technika
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12LT1 C A Laserová technika 1
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12LT1 P A Laserová technika 1
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12ORE C A Otevřené rezonátory
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12ORE P A Otevřené rezonátory
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12ORE z A Otevřené rezonátory
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12ORE Z A Otevřené rezonátory
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12PPLT C A Pokročilé praktikum z laserové techniky
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12UKP C A Generace ultrakrátkých impulzů
14112 Kubeček Václav prof. Ing. DrSc. 12UKP P A Generace ultrakrátkých impulzů
14112 Kuchár Anton Ing. CSc. 12OPK C A Optické komunikace
14112 Kuchár Anton Ing. CSc. 12OPK P A Optické komunikace
14112 Kuchařík Milan Ing. Ph.D. 12KOF1 C A Koncepce informatické fyziky 1
14112 Kuchařík Milan Ing. Ph.D. 12KOF1 P A Koncepce informatické fyziky 1
14112 Kuchařík Milan Ing. Ph.D. 12KOF1 z A Koncepce informatické fyziky 1
14112 Kuchařík Milan Ing. Ph.D. 12MPF1 C A Metody počítačové fyziky 1
14112 Kuchařík Milan Ing. Ph.D. 12MPF1 P A Metody počítačové fyziky 1
14112 Kuchařík Milan Ing. Ph.D. 12MPF1 z A Metody počítačové fyziky 1
14112 Kuchařík Milan Ing. Ph.D. 12MPF1 Z A Metody počítačové fyziky 1
14112 Kwiecien Pavel Ing. 12KVEN C A Kvantová elektronika
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12MODO C A Vybrané kapitoly z moderní optiky
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12MODO P A Vybrané kapitoly z moderní optiky
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12MODO z A Vybrané kapitoly z moderní optiky
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12OZS C A Optické zpracování signálů
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12OZS P A Optické zpracování signálů
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12ZAOP C A Základy optiky
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12ZAOP P A Základy optiky
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12ZAOP z A Základy optiky
14112 Kwiecien Pavel Ing. Ph.D. 12ZAOP Z A Základy optiky
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. D12FLP P A Fyzika laserového plazmatu
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12DSEIF1 C A Seminář k diplomové práci 1
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12DSEIF1 P A Seminář k diplomové práci 1
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12DSEIF1 z A Seminář k diplomové práci 1
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12ZFP C A Základy fyziky plazmatu
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12ZFP P A Základy fyziky plazmatu
14112 Limpouch Jiří prof. Ing. CSc. 12ZFP Z A Základy fyziky plazmatu
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12DRP C A Diferenciální rovnice na počítači
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12DRP P A Diferenciální rovnice na počítači
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12DRP z A Diferenciální rovnice na počítači
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12DRP Z A Diferenciální rovnice na počítači
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12POAL C A Počítačová algebra
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12POAL K A Počítačová algebra
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12POAL P A Počítačová algebra
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12SFMC1 C A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Liska Richard prof. Ing. CSc. 12SFMC1 P A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Malát Petr Ing. 12UM C A Úvod do managementu
14112 Malát Petr Ing. 12UM P A Úvod do managementu
14112 Michl Martin RNDr. Ph.D. 12PLS C A Pokročilé laserové spektroskopie
14112 Michl Martin RNDr. Ph.D. 12PLS P A Pokročilé laserové spektroskopie
14112 Nejdl Jaroslav Ing. Ph.D. 12LPZ P A Laserové plazma jako zdroj záření a částic
14112 Nejdl Jaroslav Ing. Ph.D. 12LPZ Z A Laserové plazma jako zdroj záření a částic
14112 Němec Michal Ing. Ph.D. 12PPLT C A Pokročilé praktikum z laserové techniky
14112 Němec Michal Ing. Ph.D. 12ULT C A Úvod do laserové techniky
14112 Nevrkla Michal Ing. Ph.D. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Novotný Antonín doc. Ing. DrSc. 12ZDP C A Zpracování dat pro publikování
14112 Novotný Antonín doc. Ing. DrSc. 12ZDP P A Zpracování dat pro publikování
14112 Novotný Antonín doc. Ing. DrSc. 12ZDP z A Zpracování dat pro publikování
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ELA P A Elektronika pro lasery
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EL3 C A Elektronika 3
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EL3 P A Elektronika 3
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EP1 C A Praktikum z elektroniky 1
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EP1 K A Praktikum z elektroniky 1
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EP1 P A Praktikum z elektroniky 1
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL1 C A Základy elektroniky 1
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL1 P A Základy elektroniky 1
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL1 z A Základy elektroniky 1
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12ZEL1 Z A Základy elektroniky 1
14112 Peterka Pavel Ing. Ph.D. 12VLA C A Vláknové lasery a zesilovače
14112 Peterka Pavel Ing. Ph.D. 12VLA P A Vláknové lasery a zesilovače
14112 Pína Ladislav doc. Ing. DrSc. 12FDD C A Fyzika detekce a detektory optického záření
14112 Pína Ladislav doc. Ing. DrSc. 12FDD P A Fyzika detekce a detektory optického záření
14112 Pína Ladislav doc. Ing. DrSc. 12PPRO C A Pokročilé praktikum z optiky
14112 Pína Ladislav doc. Ing. DrSc. 12RFO C A Rentgenová fotonika
14112 Pína Ladislav doc. Ing. DrSc. 12RFO P A Rentgenová fotonika
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12ZMD C A Zpracování měření a dat
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12ZMD K A Zpracování měření a dat
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12ZMD P A Zpracování měření a dat
14112 Proška Jan RNDr. 12NT C A Nanotechnologie
14112 Proška Jan RNDr. 12NT P A Nanotechnologie
14112 Předota Milan RNDr. PhD. 12SFMC1 C A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Předota Milan RNDr. PhD. 12SFMC1 P A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Předota Milan RNDr. PhD. 12SFMC1 z A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Předota Milan RNDr. PhD. 12SFMC1 Z A Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 Pšikal Jan Ing. Ph.D. 12ZFLP P A Základy fyziky laserového plazmatu
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12EOP C A Exkurze na optické pracoviště
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12EOP P A Exkurze na optické pracoviště
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12KVEN C A Kvantová elektronika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12KVEN P A Kvantová elektronika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12KVEN z A Kvantová elektronika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12KVEN Z A Kvantová elektronika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12NF P A Nanofyzika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12OZS C A Optické zpracování signálů
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12OZS P A Optické zpracování signálů
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12OZS z A Optické zpracování signálů
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12OZS Z A Optické zpracování signálů
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12SOP C A Statistická optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12SOP P A Statistická optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12SOP z A Statistická optika
14112 Richter Ivan doc. Dr. Ing. 12SOP Z A Statistická optika
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12AF C A Atomová fyzika
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12AF P A Atomová fyzika
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12AF z A Atomová fyzika
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12AF Z A Atomová fyzika
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12BFY3 C A Fyzika 3
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12BFY3 P A Fyzika 3
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12NF P A Nanofyzika
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12PIN2 C A Praktická informatika pro inženýry 2
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12PIN2 P A Praktická informatika pro inženýry 2
14112 Šiňor Milan doc. Dr. Ing. 12PIN2 z A Praktická informatika pro inženýry 2
14112 Škereň Marek Ing. Ph.D. 12FOPT1 C A Fyzikální optika 1
14112 Škereň Marek Ing. Ph.D. 12FOPT1 P A Fyzikální optika 1
14112 Škereň Marek Ing. Ph.D. 12FOPT1 z A Fyzikální optika 1
14112 Škereň Marek Ing. Ph.D. 12FOPT1 Z A Fyzikální optika 1
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12LT1 C A Laserová technika 1
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12ULAT C A Úvod do laserové techniky
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12ULAT P A Úvod do laserové techniky
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12ULT C A Úvod do laserové techniky
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12ULT P A Úvod do laserové techniky
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12ULT z A Úvod do laserové techniky
14112 Šulc Jan Ing. Ph.D. 12ULT Z A Úvod do laserové techniky
14112 Urban Jakub Ing. Ph.D. 12PYTH C A Vědecké programování v Pythonu
14112 Urban Jakub Ing. Ph.D. 12PYTH P A Vědecké programování v Pythonu
14112 Váchal Pavel Ing. Ph.D. 12PYTH C A Vědecké programování v Pythonu
14112 Voves Jan doc. RNDr. CSc. 12NAE C A Nanoelektronika
14112 Voves Jan doc. RNDr. CSc. 12NAE P A Nanoelektronika
14112 Vyhlídal David Ing. Ph.D. 12RSEN C A Regulace a senzory
14112 Vyhlídal David Ing. Ph.D. 12RSEN P A Regulace a senzory
14114 Čech Jaroslav Ing. 14NMA C A Nauka o materiálu
14114 Čech Jaroslav Ing. 14NMA P A Nauka o materiálu
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14NMA C A Nauka o materiálu
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14NMA K A Nauka o materiálu
14114 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 14NMA P A Nauka o materiálu
14114 Horáček Jaromír Ing. Dr.Sc. 14DYKO C A Dynamika kontinua
14114 Horáček Jaromír Ing. Dr.Sc. 14DYKO P A Dynamika kontinua
14114 Horáček Jaromír Ing. Dr.Sc. 14DYKO z A Dynamika kontinua
14114 Horáček Jaromír Ing. Dr.Sc. 14DYKO Z A Dynamika kontinua
14114 Jaroš Petr Ing. CSc. 14EXM1 C A Experimentální metody 1
14114 Jaroš Petr Ing. CSc. 14EXM1 K A Experimentální metody 1
14114 Jaroš Petr Ing. CSc. 14EXM1 P A Experimentální metody 1
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14FYM1 C A Fyzikální metalurgie 1
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14FYM1 P A Fyzikální metalurgie 1
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14FYM1 z A Fyzikální metalurgie 1
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14FYM1 Z A Fyzikální metalurgie 1
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14NEKO C A Nekovové materiály
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14NEKO P A Nekovové materiály
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14NEKO z A Nekovové materiály
14114 Karlík Miroslav prof. Dr. RNDr. 14NEKO Z A Nekovové materiály
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED1 C A Analýza experimentálních dat 1
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED1 P A Analýza experimentálních dat 1
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED1 z A Analýza experimentálních dat 1
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14AED1 Z A Analýza experimentálních dat 1
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14TSPO C A Teorie spolehlivosti
14114 Kopřiva Petr doc. Ing. CSc. 14TSPO P A Teorie spolehlivosti
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. D14ALM C A Aplikovaná lomová mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. D14ALM P A Aplikovaná lomová mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME1 C A Lomová mechanika 1
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME1 P A Lomová mechanika 1
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME1 z A Lomová mechanika 1
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14LME1 Z A Lomová mechanika 1
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TEM C A Technická mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TEM P A Technická mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TEM z A Technická mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TEM Z A Technická mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TM C A Technická mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TM P A Technická mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TM z A Technická mechanika
14114 Kunz Jiří prof. Ing. CSc. 14TM Z A Technická mechanika
14114 Materna Aleš Ing. Ph.D. 14EME2 C A Elastomechanika 2
14114 Materna Aleš Ing. Ph.D. 14EME2 P A Elastomechanika 2
14114 Materna Aleš Ing. Ph.D. 14EME2 z A Elastomechanika 2
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. D14TP C A Teorie plasticity
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. D14TP P A Teorie plasticity
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14EME2 C A Elastomechanika 2
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14EME2 P A Elastomechanika 2
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14EME2 Z A Elastomechanika 2
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14PLAS2 C A Plasticita 2
14114 Oliva Vladislav doc. Ing. CSc. 14PLAS2 P A Plasticita 2
14114 Ondráček Jan Ing. 14TM C A Technická mechanika
14114 Ondráček Jan Ing. 14TM P A Technická mechanika
14114 Převorovský Zdeněk Ing. 14NEDI C A Nedestruktivní diagnostika
14114 Převorovský Zdeněk Ing. 14NEDI P A Nedestruktivní diagnostika
14114 Převorovský Zdeněk Ing. 14NEDI z A Nedestruktivní diagnostika
14114 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 14VDYM C A Vnitřní dynamika materiálů
14114 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 14VDYM P A Vnitřní dynamika materiálů
14114 Seiner Hanuš doc. Ing. Ph.D. 14VDYM z A Vnitřní dynamika materiálů
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15FCHN3 C A Fyzikální chemie 3
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15FCHN3 P A Fyzikální chemie 3
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15FCHN3 z A Fyzikální chemie 3
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15FCHN3 Z A Fyzikální chemie 3
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15JACH2 C A Jaderná chemie 2
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15JACH2 P A Jaderná chemie 2
14115 Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. 15RMBM P A Radiační metody v biologii a medicíně
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15PJCH C A Praktikum z jaderné chemie
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15PJCH K A Praktikum z jaderné chemie
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15RATEC C A Praktikum z radiochemické techniky
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15RATEC K A Praktikum z radiochemické techniky
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15SEM1 C A Seminář 1
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15SEM1 z A Seminář 1
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15TPC P A Technologie palivového cyklu jaderných elektráren
14115 Čubová Kateřina Ing. Ph.D. 15UFCB P A Úvod do fotochemie a fotobiologie
14115 Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. 15LMB C A Laboratoř z mikrobiologie
14115 Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. 15LMB K A Laboratoř z mikrobiologie
14115 Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. 15LMB P A Laboratoř z mikrobiologie
14115 Distler Petr Ing. RNDr. Ph.D. 15FCHN2 C A Fyzikální chemie 2
14115 Distler Petr Ing. RNDr. Ph.D. 15FCHN2 P A Fyzikální chemie 2
14115 Distler Petr Ing. RNDr. Ph.D. 15FCHN2 z A Fyzikální chemie 2
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15FCHN2 C A Fyzikální chemie 2
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15FCHN2 P A Fyzikální chemie 2
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15FCHN2 z A Fyzikální chemie 2
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15FCHN2 Z A Fyzikální chemie 2
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15CHJE P A Chemie provozu JE
14115 Drtinová Barbora Ing. Ph.D. 15SBP C A Seminář k bakalářské práci
14115 Filipská Helena Ing. 15RAEK P A Chemie prostředí a radioekologie
14115 Filipská Helena Ing. 15STP P A Radiochemie stop
14115 Filipská Helena Ing. 15ZOCH P A Ochrana životního prostředí
14115 Hraníček Jakub RNDr. Ph.D. 15ALPN C A Praktikum z analytické chemie
14115 Hraníček Jakub RNDr. Ph.D. 15ALPN z A Praktikum z analytické chemie
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15CHRP P A Chemie radioaktivních prvků
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH2 C A Jaderná chemie 2
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH2 P A Jaderná chemie 2
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH2 z A Jaderná chemie 2
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15JACH2 Z A Jaderná chemie 2
14115 John Jan prof. Ing. CSc. 15STP P A Radiochemie stop
14115 Juha Libor Ing. CSc. 15TZRCH P A Teoretické základy radiační chemie
14115 Karpenko Vladimír prof., RNDr. CSc. 15DALCH P A Dějiny alchymie a chemie
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15ANCH1 C A Anorganická chemie 1
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15ANCH1 P A Anorganická chemie 1
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15ANCH1 z A Anorganická chemie 1
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15ANCH1 Z A Anorganická chemie 1
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15LABT C A Laboratorní technika
14115 Kotek Jan doc. RNDr. Ph.D. 15LABT z A Laboratorní technika
14115 Kozempel Ján RNDr. Ph.D. 15ORC2 C A Organická chemie 2
14115 Kozempel Ján RNDr. Ph.D. 15ORC2 P A Organická chemie 2
14115 Kozempel Ján RNDr. Ph.D. 15RFM2 P A Radiofarmaka 2
14115 Kozempel Ján RNDr. Ph.D. 15STA2 P A Strukturní analýza 2
14115 Kozempel Ján RNDr. Ph.D. 15TOX P A Toxikologie
14115 Kršiak Miroslav prof. MUDr. DrSc. 15OFKL P A Obecná farmakologie
14115 Křížek Tomáš RNDr. Ph.D. 15ALPN C A Praktikum z analytické chemie
14115 Kubal Martin doc.Dr.Ing. 15TZO P A Technologie zpracování odpadů
14115 Lebeda Ondřej doc. Ing. Ph.D. 15PRN P A Příprava radionuklidů
14115 Lebeda Ondřej doc. Ing. Ph.D. 15RDFM P A Radiofarmaka 1
14115 Lorenc Miroslav Ing. 15POCH C A Praktikum z organické chemie
14115 Lorenc Miroslav Ing. 15POCH z A Praktikum z organické chemie
14115 Mizera Jiří Ing. Ph.D. 15NUK1 P A Aplikace radionuklidů 1
14115 Moša Marek RNDr. Ph.D 15RFM2 P A Radiofarmaka 2
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15CH1 C A Obecná chemie 1
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15CH1 z A Obecná chemie 1
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15OCH P A Obecná chemie
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15OCH z A Obecná chemie
14115 Motl Alois Ing. CSc. 15OCH Z A Obecná chemie
14115 Múčka Viliam prof. Ing. DrSc. 15FCHN1 P A Fyzikální chemie 1
14115 Múčka Viliam prof. Ing. DrSc. 15FCHN1 Z A Fyzikální chemie 1
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15PJCH C A Praktikum z jaderné chemie
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15PJCH K A Praktikum z jaderné chemie
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15RATEC C A Praktikum z radiochemické techniky
14115 Němec Mojmír doc. Ing. Ph.D. 15SMJ1 P A Separační metody v jaderné chemii 1
14115 Neufussová Irena Ing. Ph.D. 15RATEC C A Praktikum z radiochemické techniky
14115 Opekar František prof. RNDr. CSc. 15ANAL2 C A Analytická chemie 2
14115 Opekar František prof. RNDr. CSc. 15ANAL2 P A Analytická chemie 2
14115 Opekar František prof. RNDr. CSc. 15ANAL2 z A Analytická chemie 2
14115 Opekar František prof. RNDr. CSc. 15ANAL2 Z A Analytická chemie 2
14115 Popovich Kseniya Ing. 15JACH2 C A Jaderná chemie 2
14115 Popovich Kseniya Ing. 15JACH2 z A Jaderná chemie 2
14115 Procházková Lenka Ing. 15JACH2 C A Jaderná chemie 2
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15FCHN1 C A Fyzikální chemie 1
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15FCHN1 z A Fyzikální chemie 1
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15FCHN2 C A Fyzikální chemie 2
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15FCHN2 P A Fyzikální chemie 2
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15FCH5 P A Fyzikální chemie 5
14115 Silber Rostislav doc. Ing. CSc. 15CHJE P A Chemie provozu JE
14115 Smrček Stanislav doc. Ing. CSc. 15ORC2 C A Organická chemie 2
14115 Smrček Stanislav doc. Ing. CSc. 15ORC2 P A Organická chemie 2
14115 Smrček Stanislav doc. Ing. CSc. 15ORC2 Z A Organická chemie 2
14115 Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. 15HCHE P A Hydrochemie
14115 Štamberg Karel doc. Ing. CSc. 15TPC P A Technologie palivového cyklu jaderných elektráren
14115 Ušelová Kateřina RNDr. Ph.D. 15PFCH C A Praktikum z fyzikální chemie
14115 Ušelová Kateřina RNDr. Ph.D. 15PFCH P A Praktikum z fyzikální chemie
14115 Ušelová Kateřina RNDr. Ph.D. 15PFCH z A Praktikum z fyzikální chemie
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15MSZP C A Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15MSZP P A Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15MZD C A Měření a zpracování dat
14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. 15MZD P A Měření a zpracování dat
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15ORC2 C A Organická chemie 2
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15ORC2 P A Organická chemie 2
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15ORC2 z A Organická chemie 2
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15RFM2 P A Radiofarmaka 2
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15STA2 P A Strukturní analýza 2
14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. 15TOX P A Toxikologie
14115 Vojtíšek Pavel doc.RNDr. CSc. 15LABT C A Laboratorní technika
14115 Vojtíšek Pavel doc.RNDr. CSc. 15LABT z A Laboratorní technika
14115 Vopálka Dušan doc. Mgr. CSc. 15MSZP C A Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí
14115 Vopálka Dušan doc. Mgr. CSc. 15MSZP P A Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí
14115 Vopálka Dušan doc. Mgr. CSc. 15MZD C A Měření a zpracování dat
14115 Vopálka Dušan doc. Mgr. CSc. 15MZD P A Měření a zpracování dat
14115 Vopálka Dušan doc. Mgr. CSc. 15MZD z A Měření a zpracování dat
14115 Vopálka Dušan doc. Mgr. CSc. 15MZD Z A Měření a zpracování dat
14115 Vopálka Dušan doc. Mgr. CSc. 15RAEK P A Chemie prostředí a radioekologie
14115 Zavadilová Alena Ing. Ph.D. 15SBP C A Seminář k bakalářské práci
14115 Zusková Iva RNDr. CSc. 15PFCH C A Praktikum z fyzikální chemie
14115 Zusková Iva RNDr. CSc. 15PFCH P A Praktikum z fyzikální chemie
14116 Augsten Kamil Ing. Ph.D. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Augsten Kamil Ing. Ph.D. 16ZJTB P A Jaderně energetická zařízení a urychlovače
14116 Bártová Hana Mgr. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Bártová Hana Mgr. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Borovičková Simona Ing. Ph.D. 16RDKB C A Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky
14116 Borovičková Simona Ing. Ph.D. 16RDKP C A Rentgenová diagnostika-klinická praxe
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. D16AMIZ P A Analytické metody využívající ionizující záření
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. 16MEIZ P A Metrologie ionizujícího záření
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. 16VYPD P A Vybrané partie z dozimetrie
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. 16ZJT P A Zařízení jaderné techniky
14116 Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. 16ZJTB P A Jaderně energetická zařízení a urychlovače
14116 Černý Radek Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Daníčková Kateřina Ing. 16RDKB C A Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky
14116 Daníčková Kateřina Ing. 16RDKP C A Rentgenová diagnostika-klinická praxe
14116 Davídková Marie Ing. CSc. 16RAOB P A Základy radiační ochrany
14116 Doubková Alena MUDr. CSc. 16ZBAF1 P A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Drábová Dana Ing. 16RAO P A Radiační ochrana
14116 Drábová Dana Ing. 16RAOB P A Základy radiační ochrany
14116 Dryák Pavel 16MEIZ C A Metrologie ionizujícího záření
14116 Dryák Pavel 16MEIZ P A Metrologie ionizujícího záření
14116 Dryák Pavel 16SPDO P A Spektrometrie v dozimetrii
14116 Dudáš Denis Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Eigner Henke Kateřina Ing. 16BAF P A Biochemie a farmakologie
14116 Federičová Pavla Mgr. Ph.D. 16ZJT P A Zařízení jaderné techniky
14116 Hanušová Tereza Ing. 16RTKP2 C A Radioterapie-klinická praxe 2
14116 Hůlka Jiří Ing. 16RAO P A Radiační ochrana
14116 Hůlka Jiří Ing. 16RAOB P A Základy radiační ochrany
14116 Hýža Miroslav Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Chvátil David Ing. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Chvátil David Ing. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Chytrá Kateřina Ing. 16RTDG C A Radiologická technika-rentgenová diagnostika
14116 Chytrá Kateřina Ing. 16RTDG z A Radiologická technika-rentgenová diagnostika
14116 Chytrá Kateřina Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Jediný Filip Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Johnová Kamila Ing. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Johnová Kamila Ing. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Johnová Kamila Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Johnová Kamila Ing. 16SED1 z A Seminář z dozimetrie 1
14116 Johnová Kamila Ing. 16SEM1 C A Seminář 1
14116 Johnová Kamila Ing. 16SEM1 z A Seminář 1
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. D16MMCD P A Metoda Monte Carlo v dozimetrii
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. 16FNEI P A Fyzika a technika neionizujícího záření
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. 16MMM C A Matematické metody a modelování
14116 Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. 16MMM z A Matematické metody a modelování
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16AIZM C A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16AIZM P A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16AIZM z A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16AIZM Z A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT2 C A Radiologická fyzika-radioterapie 2
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT2 P A Radiologická fyzika-radioterapie 2
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT2 z A Radiologická fyzika-radioterapie 2
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RFRT2 Z A Radiologická fyzika-radioterapie 2
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTKP2 C A Radioterapie-klinická praxe 2
14116 Koniarová Irena Ing. Ph.D. 16RTKP2 z A Radioterapie-klinická praxe 2
14116 Kovář Jan RNDr. CSc. 16BAF P A Biochemie a farmakologie
14116 Kráčmerová Tereza Ing. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Kráčmerová Tereza Ing. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Kráčmerová Tereza Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Kráčmerová Tereza Ing. 16ZPSP C A Základy práce s počítačem
14116 Kulhová Kamila Ing. 16RDKB C A Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky
14116 Kulhová Kamila Ing. 16RDKP C A Rentgenová diagnostika-klinická praxe
14116 Kurzová Alice MUDr. 16ZPP C A Základy první pomoci
14116 Kurzová Alice MUDr. 16ZPPB C A Základy první pomoci pro techniky
14116 Lajčíková Ariana MUDr. CSc. 16HE C A Hygiena a epidemiologie
14116 Lajčíková Ariana MUDr. CSc. 16HE z A Hygiena a epidemiologie
14116 Lajčíková Ariana MUDr. CSc. 16HEB P A Základy preventivního lékařství pro techniky
14116 Lajčíková Ariana MUDr. CSc. 16HEB z A Základy preventivního lékařství pro techniky
14116 Málek Jiří doc. MUDr. CSc. 16ZPP C A Základy první pomoci
14116 Málek Jiří doc. MUDr. CSc. 16ZPP z A Základy první pomoci
14116 Málek Jiří doc. MUDr. CSc. 16ZPPB C A Základy první pomoci pro techniky
14116 Málek Jiří doc. MUDr. CSc. 16ZPPB z A Základy první pomoci pro techniky
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16DRH C A Dozimetrie a radiační ochrana
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16DRH P A Dozimetrie a radiační ochrana
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16DRH z A Dozimetrie a radiační ochrana
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16DRH Z A Dozimetrie a radiační ochrana
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Martinčík Jiří Ing. Ph.D. 16ZPSP C A Základy práce s počítačem
14116 Materna Aleš Ing. Ph.D. 16ZPSP C A Základy práce s počítačem
14116 Mechl Marek doc. MUDr. Ph.D., MBA 16PAFZ2 P A Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2
14116 Michaelidesová Anna Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16EPAM P A Exaktní metody při studiu památek
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16JRF1 P A Jaderná a radiační fyzika 1
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16JRF1 Z A Jaderná a radiační fyzika 1
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16UAZ P A Úvod do aplikací ionizujícího záření
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16UAZB P A Principy aplikací ionizujícího záření
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF C A Úvod do radiační fyziky
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF P A Úvod do radiační fyziky
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF Z A Úvod do radiační fyziky
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF1 P A Úvod do radiační fyziky 1
14116 Musílek Ladislav prof. Ing. CSc. 16URF1 Z A Úvod do radiační fyziky 1
14116 Novák Leoš Ing. 16RDKB C A Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky
14116 Novák Leoš Ing. 16RDKP C A Rentgenová diagnostika-klinická praxe
14116 Novák Leoš Ing. 16RFRD C A Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika
14116 Novák Leoš Ing. 16RFRD P A Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika
14116 Novák Leoš Ing. 16RFRD z A Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika
14116 Novák Leoš Ing. 16RFRD Z A Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika
14116 Novák Leoš Ing. 16RTDG C A Radiologická technika-rentgenová diagnostika
14116 Novák Leoš Ing. 16RTDG P A Radiologická technika-rentgenová diagnostika
14116 Novotný Pavel Ing. 16MEIZ C A Metrologie ionizujícího záření
14116 Novotný Pavel Ing. 16MEIZ P A Metrologie ionizujícího záření
14116 Novotný Pavel Ing. 16MEIZ z A Metrologie ionizujícího záření
14116 Novotný Pavel Ing. 16MEIZ Z A Metrologie ionizujícího záření
14116 Novotný Pavel Ing. 16MEZB C A Základy metrologie ionizujícího záření
14116 Novotný Pavel Ing. 16MEZB P A Základy metrologie ionizujícího záření
14116 Pachnerová Kateřina Ing. Ph.D. 16MDOZ P A Mikrodozimetrie
14116 Pašková Zuzana Ing. MBA 16DRH P A Dozimetrie a radiační ochrana
14116 Paštyková Veronika Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Pešek Jaromír Ing. 16USRJ C A Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví
14116 Pešek Jaromír Ing. 16USRJ z A Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví
14116 Pilařová Kateřina Ing. Ph.D. 16REB P A Působení ionizujícího záření na látku
14116 Pilařová Kateřina Ing. Ph.D. 16REL P A Radiační efekty v látce
14116 Pilařová Kateřina Ing. Ph.D. 16ZED P A Zpracování experimentálních dat
14116 Pilařová Kateřina Ing. Ph.D. 16ZEDB P A Základy zpracování experimentálních dat
14116 Ploc Ondřej Ing. Ph.D. 16DNEU P A Dozimetrie neutronů
14116 Polívková Zdeňka RNDr. 16ZBAF1 P A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Prokeš Radek Ing. 16URF1 C A Úvod do radiační fyziky 1
14116 Prokeš Radek Ing. 16URF1 z A Úvod do radiační fyziky 1
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16MER P A Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16PDZ K A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16PMM C A Praktikum z metod měření ionizujícího záření
14116 Průša Petr Ing. Ph.D. 16PMM z A Praktikum z metod měření ionizujícího záření
14116 Smolík Jan RNDr. Ph.D. 16UCF P A Úvod do částicové fyziky
14116 Sommer Marek Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Stingl Josef 16OAF1 C A Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Stingl Josef 16OAF1 P A Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Stingl Josef 16OAF1 Z A Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Stingl Josef 16ZBAF1 C A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Stingl Josef 16ZBAF1 P A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Stingl Josef 16ZBAF1 Z A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Stránský Vojtěch Ing. 16ZEDB P A Základy zpracování experimentálních dat
14116 Strobachová Ingrid PhDr. Ph.D. 16EZ C A Etika ve zdravotnictví
14116 Strobachová Ingrid PhDr. Ph.D. 16EZ z A Etika ve zdravotnictví
14116 Strobachová Ingrid PhDr. Ph.D. 16EZB C A Principy etického chování ve zdravotnictví
14116 Strobachová Ingrid PhDr. Ph.D. 16EZB P A Principy etického chování ve zdravotnictví
14116 Strobachová Ingrid PhDr. Ph.D. 16EZB z A Principy etického chování ve zdravotnictví
14116 Súkupová Lucie Ing. Ph.D. 16AIZM C A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Súkupová Lucie Ing. Ph.D. 16AIZM P A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Súkupová Lucie Ing. Ph.D. 16RDKB C A Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky
14116 Súkupová Lucie Ing. Ph.D. 16RDKP C A Rentgenová diagnostika-klinická praxe
14116 Svoboda Tomáš Ing. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Svoboda Tomáš Ing. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Šlegl Jakub Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Šťastná Simona Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Štika Jan Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Tamášová Jana Ing. 16RDKB C A Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky
14116 Tamášová Jana Ing. 16RDKP C A Rentgenová diagnostika-klinická praxe
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16FNEI P A Fyzika a technika neionizujícího záření
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16FNZB P A Problematika neionizujícího záření
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16ZIVB C A Úvod do ekologie
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16ZIVB K A Úvod do ekologie
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16ZIVB P A Úvod do ekologie
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16ZIVO C A Úvod do životního prostředí
14116 Thinová Lenka RNDr. Ph.D. 16ZIVO K A Úvod do životního prostředí
14116 Tomášek Ladislav RNDr. 16RAO P A Radiační ochrana
14116 Tomášek Ladislav RNDr. 16RAOB P A Základy radiační ochrany
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16AIZM C A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16AIZM P A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16AIZM z A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16AIZM Z A Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16RFNM C A Radiologická fyzika-nukleární medicína
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16RFNM P A Radiologická fyzika-nukleární medicína
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16RFNM z A Radiologická fyzika-nukleární medicína
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16RFNM Z A Radiologická fyzika-nukleární medicína
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16RTNM C A Radiologická technika-nukleární medicína
14116 Trnka Jiří Ing. Ph.D. 16RTNM P A Radiologická technika-nukleární medicína
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16SEPB C A Semestrální práce
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16SEPB z A Semestrální práce
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZDO P A Základy dozimetrie
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZDOZ1 C A Základy dozimetrie
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZDOZ1 P A Základy dozimetrie
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZDOZ1 z A Základy dozimetrie
14116 Trojek Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZDOZ1 Z A Základy dozimetrie
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16INZ C A Informatika ve zdravotnictví
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16INZ K A Informatika ve zdravotnictví
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16INZ P A Informatika ve zdravotnictví
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16INZB C A Lékařská informatika pro techniky
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16INZB K A Lékařská informatika pro techniky
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16INZB P A Lékařská informatika pro techniky
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16JRF1 C A Jaderná a radiační fyzika 1
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16JRF1 z A Jaderná a radiační fyzika 1
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16MMM C A Matematické metody a modelování
14116 Urban Tomáš Ing. Ph.D. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Vaculín Šimon 16OAF1 C A Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Vaculín Šimon 16OAF1 P A Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Vaculín Šimon 16ZBAF1 C A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Vaculín Šimon 16ZBAF1 P A Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 Veselský Tomáš Ing. Ph.D. 16RFRT2 C A Radiologická fyzika-radioterapie 2
14116 Vošmik Milan MUDr. 16RFRT2 P A Radiologická fyzika-radioterapie 2
14116 Votrubová Jana MUDr. CSc. 16KPR P A Klinická propedeutika
14116 Vrba Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16RAO P A Radiační ochrana
14116 Vrba Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16RAOB P A Základy radiační ochrany
14116 Vrba Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZPSP C A Základy práce s počítačem
14116 Vrba Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZRAO C A Základy radiační ochrany
14116 Vrba Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZRAO P A Základy radiační ochrany
14116 Vrba Tomáš doc. Ing. Ph.D. 16ZRAO z A Základy radiační ochrany
14116 Vyletělová Petra Ing. 16SED1 C A Seminář z dozimetrie 1
14116 Zelenka Zdeněk Ing. 16PDZ C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 Zelenka Zdeněk Ing. 16PDZB C A Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17NJZ P A Nové jaderné zdroje
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17TERR C A Termomechanika reaktorů
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17TERR P A Termomechanika reaktorů
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17TERR z A Termomechanika reaktorů
14117 Bílý Tomáš Ing. Ph.D. 17TERR Z A Termomechanika reaktorů
14117 Bouček Stanislav Ing. 17ELZ C A Elektrická zařízení jaderných elektráren
14117 Bouček Stanislav Ing. 17ELZ P A Elektrická zařízení jaderných elektráren
14117 Bouček Stanislav Ing. 17ELZ Z A Elektrická zařízení jaderných elektráren
14117 Bouček Stanislav Ing. 17TCJ1 C A Technologické celky jaderných elektráren 1
14117 Bouček Stanislav Ing. 17TCJ1 P A Technologické celky jaderných elektráren 1
14117 Bouček Stanislav Ing. 17TCJ1 Z A Technologické celky jaderných elektráren 1
14117 Bouda Jaroslav Mgr. 17PROJ C A Úvod do projektování jaderných zařízení
14117 Bouda Jaroslav Mgr. 17PROJ P A Úvod do projektování jaderných zařízení
14117 Bouda Jaroslav Mgr. 17PROJ z A Úvod do projektování jaderných zařízení
14117 Bouda Jaroslav Mgr. 17UINZ C A Úvod do inženýrství
14117 Bouda Jaroslav Mgr. 17UINZ P A Úvod do inženýrství
14117 Bouda Jaroslav Mgr. 17UINZ z A Úvod do inženýrství
14117 Bouda Jaroslav Mgr. 17UINZ Z A Úvod do inženýrství
14117 Dušek Josef Ing. CSc. 17SPJE P A Spolehlivost jaderných elektráren
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17FAR C A Fyzika jaderných reaktorů
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17FAR P A Fyzika jaderných reaktorů
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17FAR z A Fyzika jaderných reaktorů
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17FAR Z A Fyzika jaderných reaktorů
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17IMF C A Informatika pro moderní fyziky
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17IMF P A Informatika pro moderní fyziky
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAFP C A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. 17ZAFP P A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 17UINZ C A Úvod do inženýrství
14117 Haušild Petr doc. Dr. Ing. 17UINZ P A Úvod do inženýrství
14117 Havlůj František Ing. 17IMF C A Informatika pro moderní fyziky
14117 Havlůj František Ing. 17IMF K A Informatika pro moderní fyziky
14117 Havlůj František Ing. 17IMF P A Informatika pro moderní fyziky
14117 Heraltová Lenka Ing. Ph.D. 17FAR C A Fyzika jaderných reaktorů
14117 Heraltová Lenka Ing. Ph.D. 17FAR P A Fyzika jaderných reaktorů
14117 Heraltová Lenka Ing. Ph.D. 17JBEZ P A Jaderná bezpečnost
14117 Heraltová Lenka Ing. Ph.D. 17ZAFP C A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Heraltová Lenka Ing. Ph.D. 17ZAFP P A Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 Heraltová Lenka Ing. Ph.D. 17ZJBE P A Základy jaderné bezpečnosti
14117 Heřmanský Bedřich prof. Ing. CSc. 17JBEZ P A Jaderná bezpečnost
14117 Heřmanský Bedřich prof. Ing. CSc. 17TERR C A Termomechanika reaktorů
14117 Heřmanský Bedřich prof. Ing. CSc. 17TERR P A Termomechanika reaktorů
14117 Heřmanský Bedřich prof. Ing. CSc. 17ZJBE P A Základy jaderné bezpečnosti
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17KE C A Kritický experiment
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17KE P A Kritický experiment
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17SMRF C A Stochastické metody v reaktorové fyzice
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17SMRF K A Stochastické metody v reaktorové fyzice
14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. 17SMRF P A Stochastické metody v reaktorové fyzice
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EZE C A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EZE P A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EZE z A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17EZE Z A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17SAZ C A Stroje a zařízení jaderných elektráren
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17SAZ P A Stroje a zařízení jaderných elektráren
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17SAZ z A Stroje a zařízení jaderných elektráren
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17SAZ Z A Stroje a zařízení jaderných elektráren
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17TCJ2 P A Technologické celky jaderných elektráren 2
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ1 C A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ1 P A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ1 z A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ3 C A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ3 P A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ3 z A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ3 Z A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ4 C A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ4 P A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ4 z A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4
14117 Kobylka Dušan Ing. Ph.D. 17THNJ4 Z A Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17BES C A Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17BES P A Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17CIBS C A Číslicové bezpečnostní systémy
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17CIBS P A Číslicové bezpečnostní systémy
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17CIBS z A Číslicové bezpečnostní systémy
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17CIBS Z A Číslicové bezpečnostní systémy
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17ELZ C A Elektrická zařízení jaderných elektráren
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17ELZ P A Elektrická zařízení jaderných elektráren
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17NRE C A Návrh a řízení experimentu
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17NRE P A Návrh a řízení experimentu
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17NRE z A Návrh a řízení experimentu
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17NRE Z A Návrh a řízení experimentu
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17OPK C A Operátorský kurz na reaktoru VR-1
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17OPK P A Operátorský kurz na reaktoru VR-1
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PRAXB C A Závěrečná praxe
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PRAXB P A Závěrečná praxe
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PRAXD C A Závěrečná předdiplomní praxe
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PRAXD P A Závěrečná předdiplomní praxe
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PRAXD z A Závěrečná předdiplomní praxe
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PRE C A Počítačové řízení experimentů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17PRE P A Počítačové řízení experimentů
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17SPJE C A Spolehlivost jaderných elektráren
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17SPJE P A Spolehlivost jaderných elektráren
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17TCJ1 C A Technologické celky jaderných elektráren 1
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17TCJ1 P A Technologické celky jaderných elektráren 1
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17ZEL C A Základy elektroniky
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17ZEL K A Základy elektroniky
14117 Kropík Martin doc. Ing. CSc. 17ZEL P A Základy elektroniky
14117 Kříž Zdeněk Ing. 17JBEZ P A Jaderná bezpečnost
14117 Kříž Zdeněk Ing. 17ZJBE P A Základy jaderné bezpečnosti
14117 Matějka jr. Karel Ing. MTh. 17SPJE P A Spolehlivost jaderných elektráren
14117 Miglierini Marcel prof. Ing. DrSc. 17DEZ C A Detekce záření
14117 Miglierini Marcel prof. Ing. DrSc. 17DEZ P A Detekce záření
14117 Miglierini Marcel prof. Ing. DrSc. 17PTA P A Přístrojová technika
14117 Mušálek Radek Ing. Ph.D. 17UINZ C A Úvod do inženýrství
14117 Mušálek Radek Ing. Ph.D. 17UINZ P A Úvod do inženýrství
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17KE C A Kritický experiment
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17KE P A Kritický experiment
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17OPK C A Operátorský kurz na reaktoru VR-1
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17OPK P A Operátorský kurz na reaktoru VR-1
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17OPK z A Operátorský kurz na reaktoru VR-1
14117 Rataj Jan Ing. Ph.D. 17OPK Z A Operátorský kurz na reaktoru VR-1
14117 Sklenka Ľubomír doc. Ing. Ph.D. 17VYR P A Výzkumné reaktory
14117 Starý Radovan Ing. 17EHJE P A Ekonomické hodnocení JE
14117 Starý Radovan Ing. 17ZEH P A Základy ekonomického hodnocení
14117 Štefánik Milan Ing. Ph.D. 17ZAF1 C A Základy fyziky jaderných reaktorů 1
14117 Štefánik Milan Ing. Ph.D. 17ZAF1 K A Základy fyziky jaderných reaktorů 1
14117 Štefánik Milan Ing. Ph.D. 17ZAF1 P A Základy fyziky jaderných reaktorů 1
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17DEZ C A Detekce záření
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17DEZ P A Detekce záření
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17DEZ z A Detekce záření
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17DEZ Z A Detekce záření
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17EZE C A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17EZE P A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17EZE z A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17EZE Z A Základy energetiky a zdroje energie
14117 Tichý Miloš Ing. CSc. 17PTA P A Přístrojová technika
14118 Belal Alkomiet Ing. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO1 C A Matematická ekonomie 1
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO1 P A Matematická ekonomie 1
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO1 z A Matematická ekonomie 1
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18EKO1 Z A Matematická ekonomie 1
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18MOPR C A Modelování produkčních systémů v ekonomice
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18MOPR P A Modelování produkčních systémů v ekonomice
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18MOPR z A Modelování produkčních systémů v ekonomice
14118 Borovička Adam Ing. Ph.D. 18MOPR Z A Modelování produkčních systémů v ekonomice
14118 Bukáček Marek Ing. 18MMC C A Metoda Monte Carlo
14118 Čulík Zdeněk Ing. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Čulík Zdeněk Ing. 18ZPRO z A Základy programování
14118 Doubek Jan Ing. Ph.D. 18PVS C A Průmyslový vývoj softwaru
14118 Doubek Jan Ing. Ph.D. 18PVS P A Průmyslový vývoj softwaru
14118 Doubek Jan Ing. Ph.D. 18PVS z A Průmyslový vývoj softwaru
14118 Drobný Josef Bc. 818OSY C A Správa operačních systémů
14118 Drobný Josef Bc. 818OSY K A Správa operačních systémů
14118 Drobný Josef Bc. 818OSY P A Správa operačních systémů
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18MEK C A Modely a metody ekonomického rozhodování
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18MEK P A Modely a metody ekonomického rozhodování
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18MEK z A Modely a metody ekonomického rozhodování
14118 Fiala Petr prof. RNDr. CSc. 18MEK Z A Modely a metody ekonomického rozhodování
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818PIN1 C A Praktická informatika pro inženýry 1
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818PIN1 P A Praktická informatika pro inženýry 1
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818PSL C A Publikační systém LaTeX
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818PSL P A Publikační systém LaTeX
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818ZDP C A Zpracování dat pro publikování
14118 Fišer Jiří Mgr. Ph.D. 818ZDP P A Zpracování dat pro publikování
14118 Flusser Martin Ing. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Hanousek Vít Ing. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE1 C A Makroekonomie 1
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE1 P A Makroekonomie 1
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE1 z A Makroekonomie 1
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MAKE1 Z A Makroekonomie 1
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK1 C A Mikroekonomie 1
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK1 P A Mikroekonomie 1
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK1 z A Mikroekonomie 1
14118 Hladík René PhDr. CSc. 818MIK1 Z A Mikroekonomie 1
14118 Hohenbergerová Marie JUDr. 818UPRA1 C A Úvod do práva 1
14118 Hohenbergerová Marie JUDr. 818UPRA1 P A Úvod do práva 1
14118 Hohenbergerová Marie JUDr. 818UPRA1 z A Úvod do práva 1
14118 Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. 818MAB3 C A Matematická analýza B 3
14118 Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. 818MAB3 P A Matematická analýza B 3
14118 Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. 818MAB3 z A Matematická analýza B 3
14118 Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. 818MAB3 Z A Matematická analýza B 3
14118 Hrušovský Jan Bc. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Hrušovský Jan Bc. 18ZPRO P A Základy programování
14118 Hrušovský Jan Bc. 18ZPRO z A Základy programování
14118 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 802FYZ1 C A Fyzika 1
14118 Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. 802FYZ1 P A Fyzika 1
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18PRC1 C A Programování v C++ 1
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18PRC1 P A Programování v C++ 1
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18PRC1 z A Programování v C++ 1
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18UIA1 C A Úvod do pokročilých algoritmů 1
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18UIA1 P A Úvod do pokročilých algoritmů 1
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18UIA1 z A Úvod do pokročilých algoritmů 1
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18ZPRO P A Základy programování
14118 Jarý Vladimír Ing. Ph.D. 18ZPRO z A Základy programování
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818MA1 C A Matematická analýza 1
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818MA1 P A Matematická analýza 1
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818MA1 z A Matematická analýza 1
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818NME1 C A Numerické metody 1
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818NME1 P A Numerické metody 1
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818NME1 z A Numerické metody 1
14118 Kubera Petr RNDr. Ph.D. 818NME1 Z A Numerické metody 1
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18ESPG1 C A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18ESPG1 P A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18MPT C A Programování v MATLABu
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18MPT K A Programování v MATLABu
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18MPT P A Programování v MATLABu
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18MRSS C A Modelování a řízení spojitých systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18MRSS P A Modelování a řízení spojitých systémů
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SOFC C A Softcomputing
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SOFC K A Softcomputing
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SOFC P A Softcomputing
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SQL C A Aplikace SQL
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SQL P A Aplikace SQL
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SQL z A Aplikace SQL
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SROZ C A Statistické metody rozpoznávání a rozhodování
14118 Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. 18SROZ P A Statistické metody rozpoznávání a rozhodování
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 18WEB C A Prostředí webu, programovací a popisné jazyky
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 18WEB P A Prostředí webu, programovací a popisné jazyky
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 818WEB C A Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 818WEB K A Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky
14118 Liška Tomáš Ing. Ph.D. 818WEB P A Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818DB C A Databáze
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818DB P A Databáze
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818INT1 C A Tvorba internetových aplikací 1
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818INT1 P A Tvorba internetových aplikací 1
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818LI1 C A Lineární algebra 1
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818LI1 P A Lineární algebra 1
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818LI1 z A Lineární algebra 1
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818MTL C A Programování v MATLABU
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818MTL P A Programování v MATLABU
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818MTL z A Programování v MATLABU
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818MTL Z A Programování v MATLABU
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV1 C A Tělesná výchova 1
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV1 z A Tělesná výchova 1
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV3 C A Tělesná výchova 3
14118 Majerová Dana Mgr. Ph.D. 818TV3 P A Tělesná výchova 3
14118 Merunka Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 18SWI C A Softwarové inženýrství
14118 Merunka Vojtěch doc. Ing. Ph.D. 18SWI P A Softwarové inženýrství
14118 Moc Michal Ing. 818JAV1 C A Programování v Javě 1
14118 Moc Michal Ing. 818JAV1 P A Programování v Javě 1
14118 Moc Michal Ing. 818JAV1 z A Programování v Javě 1
14118 Moc Michal Ing. 818TVS1 C A Týmový vývoj softwaru 1
14118 Moc Michal Ing. 818TVS1 P A Týmový vývoj softwaru 1
14118 Moc Michal Ing. 818TVS3 C A Týmový vývoj softwaru 3
14118 Moc Michal Ing. 818TVS3 P A Týmový vývoj softwaru 3
14118 Moc Michal Ing. 818TV1 C A Tělesná výchova 1
14118 Moc Michal Ing. 818TV3 C A Tělesná výchova 3
14118 Moc Michal Ing. 818TV3 P A Tělesná výchova 3
14118 Moc Michal Ing. 818ZPRO C A Základy programování
14118 Moc Michal Ing. 818ZPRO P A Základy programování
14118 Moc Michal Ing. 818ZPRO z A Základy programování
14118 Mojzeš Matej Ing. 18BI C A Business Intelligence
14118 Mojzeš Matej Ing. 18BI P A Business Intelligence
14118 Mrázková Linda Ing. 818PKM1 C A Přípravný kurz z matematiky 1
14118 Mrázková Linda Ing. 818PKM1 P A Přípravný kurz z matematiky 1
14118 Mrázková Linda Ing. 818PKM1 z A Přípravný kurz z matematiky 1
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ1 C A Fyzika 1
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ1 P A Fyzika 1
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ1 z A Fyzika 1
14118 Myška Miroslav Ing. Ph.D. 802FYZ1 Z A Fyzika 1
14118 Nový Josef Ing. 818DIM1 C A Diskrétní matematika 1
14118 Nový Josef Ing. 818DIM1 P A Diskrétní matematika 1
14118 Nový Josef Ing. 818DIM1 z A Diskrétní matematika 1
14118 Nový Josef Ing. 818NES1 C A Neuronové sítě 1
14118 Nový Josef Ing. 818NES1 P A Neuronové sítě 1
14118 Nový Josef Ing. 818NES1 z A Neuronové sítě 1
14118 Nový Josef Ing. 818PRC1 C A Programování v C++ 1
14118 Nový Josef Ing. 818PRC1 P A Programování v C++ 1
14118 Nový Josef Ing. 818PRC1 z A Programování v C++ 1
14118 Pecinovský Rudolf Ing. CSc. 18UOA C A Úvod do objektové architektury
14118 Pecinovský Rudolf Ing. CSc. 18UOA P A Úvod do objektové architektury
14118 Petrášek Jiří Ing. 818ZNEK C A Znalostní ekonomika
14118 Petrášek Jiří Ing. 818ZNEK K A Znalostní ekonomika
14118 Petrášek Jiří Ing. 818ZNEK P A Znalostní ekonomika
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N1 C A Německý jazyk 1
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N1 P A Německý jazyk 1
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N1 z A Německý jazyk 1
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N3 C A Německý jazyk 3
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N3 P A Německý jazyk 3
14118 Petrová Světlana Mgr. 818N3 z A Německý jazyk 3
14118 Plajner Martin Ing. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AEK C A Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AEK P A Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AEK z A Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AEK Z A Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AST C A Pravděpodobnost a aplikovaná statistika
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AST P A Pravděpodobnost a aplikovaná statistika
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AST z A Pravděpodobnost a aplikovaná statistika
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18AST Z A Pravděpodobnost a aplikovaná statistika
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18PST C A Pravděpodobnost a statistika
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18PST P A Pravděpodobnost a statistika
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18PST z A Pravděpodobnost a statistika
14118 Sekničková Jana Mgr. Ph.D. 18PST Z A Pravděpodobnost a statistika
14118 Smolka Josef Ing. 18DSJ C A Tvorba doménově specifických jazyků
14118 Smolka Josef Ing. 18DSJ P A Tvorba doménově specifických jazyků
14118 Škvára Vít Ing. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Šrédl Karel doc. PhDr. CSc. 18ZNEK C A Znalostní ekonomika
14118 Šrédl Karel doc. PhDr. CSc. 18ZNEK P A Znalostní ekonomika
14118 Tashpulatov Sherzod PhDr. Mgr. Ph.D. 18MIK1 C A Mikroekonomie 1
14118 Tashpulatov Sherzod PhDr. Mgr. Ph.D. 18MIK1 P A Mikroekonomie 1
14118 Tashpulatov Sherzod PhDr. Mgr. Ph.D. 18MIK1 Z A Mikroekonomie 1
14118 Tomsa Jan Ing. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK1 C A Makroekonomie 1
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK1 P A Makroekonomie 1
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK1 z A Makroekonomie 1
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MAK1 Z A Makroekonomie 1
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MPT C A Programování v MATLABu
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MPT K A Programování v MATLABu
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18MPT P A Programování v MATLABu
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18TFT C A Teorie finančních trhů
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 18TFT P A Teorie finančních trhů
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 818ME1 C A Matematická ekonomie 1
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 818ME1 P A Matematická ekonomie 1
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 818ME1 z A Matematická ekonomie 1
14118 Tran Quang Van Ing. Ph.D. 818ME1 Z A Matematická ekonomie 1
14118 Tylová Lucie Ing. 18ESPG1 C A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Tylová Lucie Ing. 18ESPG1 P A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Tylová Lucie Ing. 18ESPG1 z A Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 Urbánková Erika Ing Ph.D. 18ZNEK C A Znalostní ekonomika
14118 Urbánková Erika Ing Ph.D. 18ZNEK K A Znalostní ekonomika
14118 Urbánková Erika Ing Ph.D. 18ZNEK P A Znalostní ekonomika
14118 Veselá Alena 818A1 C A Anglický jazyk 1
14118 Veselá Alena 818A1 P A Anglický jazyk 1
14118 Veselá Alena 818A1 z A Anglický jazyk 1
14118 Veselá Alena 818A3 C A Anglický jazyk 3
14118 Veselá Alena 818A3 P A Anglický jazyk 3
14118 Veselá Alena 818A3 z A Anglický jazyk 3
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18MMC C A Metoda Monte Carlo
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18MMC P A Metoda Monte Carlo
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18MMC z A Metoda Monte Carlo
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18NET C A Programování pro .NET
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18NET P A Programování pro .NET
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18NET z A Programování pro .NET
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18NET Z A Programování pro .NET
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18OOP C A Objektově orientované programování
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18OOP P A Objektově orientované programování
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18OOP z A Objektově orientované programování
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PJ C A Programování v JAVĚ
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PJ P A Programování v JAVĚ
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PJ z A Programování v JAVĚ
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PJ Z A Programování v JAVĚ
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PRC1 C A Programování v C++ 1
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PRC1 P A Programování v C++ 1
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PVS C A Průmyslový vývoj softwaru
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18PVS P A Průmyslový vývoj softwaru
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SDI1 C A Seminář k diplomové práci 1
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SDI1 P A Seminář k diplomové práci 1
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18SDI1 z A Seminář k diplomové práci 1
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18ZPRO P A Základy programování
14118 Virius Miroslav doc. Ing. CSc. 18ZPRO z A Základy programování
14118 Zemko Martin Bc. 18ZPRO C A Základy programování
14118 Žák Alexandr Ing. 18ZPRO C A Základy programování

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra Kód př. Předmět Hromadně vyloučen Individuálně vyloučen
14101 01BPAI1 Bakalářská práce 1 A
14101 01BPAM1 Bakalářská práce 1 A
14101 01BPMM1 Bakalářská práce 1 A
14101 01BPSI1 Bakalářská práce 1 A
14101 01DPAM1 Diplomová práce 1 A
14101 01DPAM2 Diplomová práce 2 A
14101 01DPMM1 Diplomová práce 1 A
14101 01DPMM2 Diplomová práce 2 A
14101 01DPSI1 Diplomová práce 1 A
14101 01DPSI2 Diplomová práce 2 A
14101 01VUAM1 Výzkumný úkol 1 A
14101 01VUAM2 Výzkumný úkol 2 A
14101 01VUMM1 Výzkumný úkol 1 A
14101 01VUMM2 Výzkumný úkol 2 A
14101 01VUSI1 Výzkumný úkol 1 A
14101 01VUSI2 Výzkumný úkol 2 A
14102 02BPEF1 Bakalářská práce 1 A
14102 02BPFY1 Bakalářská práce 1 A
14102 02BPMF1 Bakalářská práce 1 A
14102 02BPTF1 Bakalářská práce 1 A
14102 02DPEF1 Diplomová práce 1 A
14102 02DPEF2 Diplomová práce 2 A
14102 02DPMF1 Diplomová práce 1 A
14102 02DPTF1 Diplomová práce 1 A
14102 02DPTF2 Diplomová práce 2 A
14102 02VUEF1 Výzkumný úkol 1 A
14102 02VUEF2 Výzkumný úkol 2 A
14102 02VUMF1 Výzkumný úkol 1 A
14102 02VUMF2 Výzkumný úkol 2 A
14102 02VUTF1 Výzkumný úkol 1 A
14111 11BPIP1 Bakalářská práce 1 A
14111 11DPIP1 Diplomová práce 1 A
14111 11VUIP1 Výzkumný úkol 1 A
14112 12BPFE1 Bakalářská práce 1 A
14112 12BPIF1 Bakalářská práce 1 A
14112 12BPLA2 Bakalářská práce 2 A
14112 12DPIF1 Diplomová práce 1 A
14112 12DPLT1 Diplomová práce 1 A
14112 12DPLT2 Diplomová práce 2 A
14112 12DPOF1 Diplomová práce 1 A
14112 12DPOF2 Diplomová práce 2 A
14112 12VUIF1 Výzkumný úkol 1 A
14112 12VULT1 Výzkumný úkol 1 A
14112 12VUOF1 Výzkumný úkol 1 A
14114 14DPSM1 Diplomová práce 1 A
14114 14VUSM1 Práce na výzkumném úkolu 1 A
14115 15BPCH1 Bakalářská práce 1 A
14115 15BPCH2 Bakalářská práce 2 A
14115 15DPCH1 Diplomová práce 1 A
14115 15DPCH2 Diplomová práce 2 A
14115 15VUCH1 Výzkumný úkol 1 A
14115 15VUCH2 Výzkumný úkol 2 A
14116 16BPDZ1 Bakalářská práce 1 A
14116 16BPRT1 Bakalářská práce 1 A
14116 16BPRT2 Bakalářská práce 2 A
14116 16DPDZ1 Diplomová práce 1 A
14116 16DPDZ2 Diplomová práce 2 A
14116 16DPRF1 Diplomová práce 1 A
14116 16DPRF2 Diplomová práce 2 A
14116 16VUDZ1 Výzkumný úkol 1 A
14116 16VUDZ2 Výzkumný úkol 2 A
14116 16VURF1 Výzkumný úkol 1 A
14116 16VURF2 Výzkumný úkol 2 A
14117 17BPJR1 Bakalářská práce 1 A
14117 17BPJR2 Bakalářská práce 2 A
14117