Role vyučujících - anketa FJFI - praktika


Toto je aktuální stav rolí učitelů v anketních lístcích jedntolivých předmětů.
Je důležité kontrolovat zejména role P, p, C, c, L, l. Role Z, z, K se během ankety doplní samy až příslušný učitel zapíše do KOSu známku / zápočet / klasifikovaný zápočet (se zpožděním cca 24 hodin).
Vysvětlení procesu generování rolí učitelů v aplikaci Anketa ČVUT.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti v rolích P, p, C, c, L, l, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
jiri.mikyska@fjfi.cvut.cz
Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:05

Předměty zařazené do ankety

Katedra Učitel Kód př. Role R.zař. Předmět
14102 Bendová Dagmar Bc. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. 02PRA2 K A Fyzikální praktikum 2
14102 Broz Michal Mgr. Ph.D. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Břeň David RNDr. Ph.D. 02PRAK C A Fyzikální praktikum
14102 Ficker Ondřej Ing. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Horák David Ing. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Jačka Petr Ing. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Kocan Michal Ing. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Krbec Jaroslav Ing. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Líčeník Robert Bc. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Pokorný Jan Bc. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Škoda Libor Ing. 02PRAK C A Fyzikální praktikum
14102 Škoda Libor Ing. 02PRAK K A Fyzikální praktikum
14102 Škoda Libor Ing. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Špaček Michal Ing. 02PRAK C A Fyzikální praktikum
14102 Uchytil Josef Bc. 02PRAK C A Fyzikální praktikum
14102 Vaněk Jan Ing. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Zaplatílek Ota Bc. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14102 Žitka Vladimír Bc. 02PRA2 C A Fyzikální praktikum 2
14112 Pavel Jaroslav Ing. 12EPR2 C A Praktikum z elektroniky 2
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12EPR2 C A Praktikum z elektroniky 2
14112 Procházka Ivan prof. Ing. DrSc. 12EPR2 P A Praktikum z elektroniky 2

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 102
Katedra Kód př. Předmět Hromadně vyloučen Individuálně vyloučen