Role vyučujících - anketa MUVS


Toto je aktuální stav rolí učitelů v anketních lístcích jedntolivých předmětů.
Je důležité kontrolovat zejména role P, p, C, c, L, l. Role Z, z, K se během ankety doplní sami až příslušný učitel zapíše do KOSu známku / zápočet / klasifikovaný zápočet (se zpožděním cca 24 hodin).
Vysvětlení procesu generování rolí učitelů v aplikaci Anketa ČVUT.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti v rolích P, p, C, c, L, l, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
magda.matuskova@muvs.cvut.cz
Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:16

Předměty zařazené do ankety

Katedra Učitel Kód př. Role R.zař. Předmět
32000 Bínová Helena doc. Ing. Ph.D. G77C0003 C A Projekty v dopravě
32000 Bínová Helena doc. Ing. Ph.D. G77C0003 P A Projekty v dopravě
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Lhotská Lenka doc. Ing. CSc. U77C0006 C A Umělá inteligence
32000 Lhotská Lenka doc. Ing. CSc. U77C0006 P A Umělá inteligence
32000 Macaš Martin Ing. Ph.D. U77C0006 C A Umělá inteligence
32000 Macaš Martin Ing. Ph.D. U77C0006 P A Umělá inteligence
32000 Mráček Karel Ing. CSc. G77C0001 C A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 Mráček Karel Ing. CSc. G77C0001 P A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9907 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9907 P A Seminář k bakalářské práci
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. G66C0101 C A Odrazy technických inovací v kultuře
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. G66C0101 P A Odrazy technických inovací v kultuře
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 C A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 P A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 z A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C9901 C A Projekt bakalářské práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C9901 P A Projekt bakalářské práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C9901 z A Projekt bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9907 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9907 P A Seminář k bakalářské práci
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 K A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 P A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9908 P A Pedagogická praxe
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. U77C0003 C A Ekologie a technika
32000 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. U77C0003 P A Ekologie a technika
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G77C0004 C A Technologie pro Smart Cities
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G77C0004 P A Technologie pro Smart Cities
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U77C0003 C A Ekologie a technika
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U77C0003 P A Ekologie a technika
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U77C0003 z A Ekologie a technika
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U77C0003 Z A Ekologie a technika
32000 Štěpánková Olga prof. RNDr. CSc. U77C0006 C A Umělá inteligence
32000 Štěpánková Olga prof. RNDr. CSc. U77C0006 P A Umělá inteligence
32000 Štěpánková Olga prof. RNDr. CSc. U77C0006 Z A Umělá inteligence
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 C A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 P A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 z A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 C A Diplomová práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 P A Diplomová práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 z A Diplomová práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U00C9901 C A Projekt bakalářské práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U00C9901 P A Projekt bakalářské práce
32000 Tichá Ludmila PhDr. U00C9901 C A Projekt bakalářské práce
32000 Tichá Ludmila PhDr. U00C9901 P A Projekt bakalářské práce
32000 Valach Jaroslav Ing. Ph.D. U77C0004 C A Materiály technické praxe
32000 Valach Jaroslav Ing. Ph.D. U77C0004 P A Materiály technické praxe
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 K A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 P A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 C A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 P A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 z A Zahraniční praxe
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L3401 C A Německý jazyk 3-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L3401 z A Německý jazyk 3-1
32104 Gajdošová Anna PhDr. G04E0202 C A Meetings and Negotiations in English
32104 Geer Alexander George BA. U04L3501 C A Francouzský jazyk 3-1
32104 Geer Alexander George BA. U04L3501 P A Francouzský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 C A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 P A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 z A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 Z A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E4201 C A Concept Note
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E4201 P A Concept Note
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L1101 C A Anglický jazyk 1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L1101 P A Anglický jazyk 1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3101 C A Anglický jazyk 3
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3101 P A Anglický jazyk 3
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3102 C A Anglický jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3102 P A Anglický jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3103 C A Anglický jazyk
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3103 P A Anglický jazyk
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3401 C A Německý jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3401 P A Německý jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3501 C A Francouzský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3501 P A Francouzský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3502 C A Španělský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3502 P A Španělský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3503 C A Portugalský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3503 P A Portugalský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3601 C A Ruský jazyk 3-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L3601 P A Ruský jazyk 3-1
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L3103 C A Anglický jazyk
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L3103 K A Anglický jazyk
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L3103 P A Anglický jazyk
32104 Peer Carolyne Dolores G04E4201 C A Concept Note
32104 Peer Carolyne Dolores G04E4201 P A Concept Note
32104 Podolyan Ilona PhDr. CSc. U04L3601 C A Ruský jazyk 3-1
32104 Podolyan Ilona PhDr. CSc. U04L3601 P A Ruský jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L1101 C A Anglický jazyk 1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L1101 P A Anglický jazyk 1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L1101 z A Anglický jazyk 1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3101 C A Anglický jazyk 3
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3101 P A Anglický jazyk 3
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3101 z A Anglický jazyk 3
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3102 C A Anglický jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3102 P A Anglický jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3102 z A Anglický jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3103 C A Anglický jazyk
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3103 P A Anglický jazyk
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3401 C A Německý jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3401 P A Německý jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3401 z A Německý jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3501 C A Francouzský jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3501 P A Francouzský jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3502 C A Španělský jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3502 P A Španělský jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3601 C A Ruský jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L3601 P A Ruský jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9903 C A Anglický jazyk 3
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9903 z A Anglický jazyk 3
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9904 C A Anglický jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9904 z A Anglický jazyk 3-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA3 C A Anglický jazyk 3
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA3 z A Anglický jazyk 3
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 C A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 P A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 z A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 Z A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 C A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 P A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 z A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L1101 C A Anglický jazyk 1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L1101 P A Anglický jazyk 1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L1101 z A Anglický jazyk 1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3101 C A Anglický jazyk 3
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3101 P A Anglický jazyk 3
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3101 z A Anglický jazyk 3
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3102 C A Anglický jazyk 3-1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3102 P A Anglický jazyk 3-1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3102 z A Anglický jazyk 3-1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3401 C A Německý jazyk 3-1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L3401 P A Německý jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3401 C A Německý jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3401 P A Německý jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3501 C A Francouzský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3501 P A Francouzský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3501 z A Francouzský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3502 C A Španělský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3502 P A Španělský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3503 C A Portugalský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3503 P A Portugalský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3601 C A Ruský jazyk 3-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L3601 P A Ruský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 C A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 P A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 z A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 Z A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0203 C A Global Virtual Teams
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0203 P A Global Virtual Teams
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0203 z A Global Virtual Teams
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0203 Z A Global Virtual Teams
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L1101 C A Anglický jazyk 1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L1101 P A Anglický jazyk 1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3101 C A Anglický jazyk 3
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3101 P A Anglický jazyk 3
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3102 C A Anglický jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3102 P A Anglický jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3401 C A Německý jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3401 P A Německý jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3501 C A Francouzský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3501 P A Francouzský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3502 C A Španělský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3502 P A Španělský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3502 z A Španělský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3503 C A Portugalský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3503 P A Portugalský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3601 C A Ruský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3601 P A Ruský jazyk 3-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L3601 z A Ruský jazyk 3-1
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 C A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 P A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 z A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 Z A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9906 C A Projektové řízení
32116 Cupal Libor Ing. U16C9906 P A Projektové řízení
32116 Cupal Libor Ing. U16C9906 z A Projektové řízení
32116 Cupal Libor Ing. U16C9906 Z A Projektové řízení
32116 Cupal Libor Ing. U16C9923 C A Projektové řízení
32116 Cupal Libor Ing. U16C9923 P A Projektové řízení
32116 Cupal Libor Ing. U16C9923 z A Projektové řízení
32116 Cupal Libor Ing. U16C9923 Z A Projektové řízení
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 C A Malé a střední podnikání
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 z A Malé a střední podnikání
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 Z A Malé a střední podnikání
32116 Drábek Michal Ing. Ph.D. U77C0002 C A Technologie dopravy
32116 Drábek Michal Ing. Ph.D. U77C0002 P A Technologie dopravy
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. G16C1201 C A Projektové řízení
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. G16C1201 P A Projektové řízení
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C9906 C A Projektové řízení
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C9906 P A Projektové řízení
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 P A Social Competences in Project and Process Management
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 C A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 P A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 z A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 Z A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C2401 C A Marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C2401 P A Marketing
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 C A Marketing
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 P A Marketing
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 z A Marketing
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 Z A Marketing
32116 Kačín Radovan Ing. G16E1201 C A Standards of Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E1201 P A Standards of Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E1201 z A Standards of Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E1201 Z A Standards of Project Management
32116 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U77C9903 C A Projektování produkčních systémů
32116 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U77C9903 P A Projektování produkčních systémů
32116 Kostelencová Kristýna Ing. Bc. G16C1301 C A Projektový výrobní management
32116 Kostelencová Kristýna Ing. Bc. G16C1301 Z A Projektový výrobní management
32116 Kříž Milan Ing. U77C0002 C A Technologie dopravy
32116 Kříž Milan Ing. U77C0002 P A Technologie dopravy
32116 Maialeh Robin Ing. Ph.D. 16MI1 C A Mikroekonomie
32116 Maialeh Robin Ing. Ph.D. 16MI1 P A Mikroekonomie
32116 Maialeh Robin Ing. Ph.D. 16MI1 z A Mikroekonomie
32116 Maialeh Robin Ing. Ph.D. 16MI1 Z A Mikroekonomie
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MI1 C A Mikroekonomie
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MI1 P A Mikroekonomie
32116 Mašín Petr PhDr. Ing. MBA G16C3101 C A Strategické řízení
32116 Mašín Petr PhDr. Ing. MBA G16C3101 P A Strategické řízení
32116 Mašín Petr PhDr. Ing. MBA U16C1101 C A Základy managementu
32116 Mašín Petr PhDr. Ing. MBA U16C1101 P A Základy managementu
32116 Mašín Petr PhDr. Ing. MBA U16C1101 z A Základy managementu
32116 Mašín Petr PhDr. Ing. MBA U16C1101 Z A Základy managementu
32116 Michl Zdeněk Ing. U77C0002 C A Technologie dopravy
32116 Michl Zdeněk Ing. U77C0002 P A Technologie dopravy
32116 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U16C1102 C A Etika
32116 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U16C1102 P A Etika
32116 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U16C1102 z A Etika
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E1301 C A Business Process Management and Production Systems
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E1301 P A Business Process Management and Production Systems
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E1301 z A Business Process Management and Production Systems
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E1301 Z A Business Process Management and Production Systems
32116 Pilík Michal doc. Ing. Ph.D. G16C1401 C A Marketing inovací
32116 Pilík Michal doc. Ing. Ph.D. G16C1401 P A Marketing inovací
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MA2 C A Makroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MA2 P A Makroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MA2 z A Makroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MA2 Z A Makroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MI1 C A Mikroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MI1 P A Mikroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MI1 Z A Mikroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MI2 C A Mikroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MI2 P A Mikroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MI2 z A Mikroekonomie
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MI2 Z A Mikroekonomie
32116 Prchlíková Hana Ing. G16E3301 C A Six Sigma
32116 Prchlíková Hana Ing. G16E3301 P A Six Sigma
32116 Pros Josef Ing. U16C5302 C A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C5302 P A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C5405 C A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C5405 P A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C9912 C A Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C9912 K A Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C9912 P A Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32116 Říčka Tomáš Ph.D. G16E1201 C A Standards of Project Management
32116 Říčka Tomáš Ph.D. G16E1201 P A Standards of Project Management
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C3501 C A Řízení lidských zdrojů
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C3501 P A Řízení lidských zdrojů
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9917 C A Nové trendy v personalistice
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9917 P A Nové trendy v personalistice
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9917 Z A Nové trendy v personalistice
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9919 C A Personální informační systémy
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9919 P A Personální informační systémy
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9919 z A Personální informační systémy
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9919 Z A Personální informační systémy
32116 Šimonová Klára Ing. U16C3501 C A Řízení lidských zdrojů
32116 Šimonová Klára Ing. U16C3501 P A Řízení lidských zdrojů
32116 Škorňová Eva Ing. U16C9917 C A Nové trendy v personalistice
32116 Škorňová Eva Ing. U16C9917 z A Nové trendy v personalistice
32116 Štefl Martin Mgr. Ph.D. DH12 C A Německý jazyk
32116 Štefl Martin Mgr. Ph.D. DH12 P A Německý jazyk
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U16C2401 C A Marketing
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U16C2401 P A Marketing
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C1201 C A Projektové řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C1201 P A Projektové řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C1301 C A Projektový výrobní management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C1301 P A Projektový výrobní management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3101 C A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3101 P A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3101 z A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3101 Z A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3102 C A Řízení inovací a inovační projekt
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3102 P A Řízení inovací a inovační projekt
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3102 z A Řízení inovací a inovační projekt
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C3102 Z A Řízení inovací a inovační projekt
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E1201 C A Standards of Project Management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E1201 P A Standards of Project Management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E3301 C A Six Sigma
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E3301 P A Six Sigma
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C2401 z A Marketing
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C2401 Z A Marketing
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9906 C A Projektové řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9906 P A Projektové řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9917 z A Nové trendy v personalistice
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9917 Z A Nové trendy v personalistice
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9919 z A Personální informační systémy
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9919 Z A Personální informační systémy
32116 Tichá Ludmila PhDr. U77C9901 C A Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32116 Tichá Ludmila PhDr. U77C9901 K A Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32116 Tichá Ludmila PhDr. U77C9901 P A Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 P A Social Competences in Project and Process Management
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32116 Tuček David doc. Ing. Ph.D. G16E1301 C A Business Process Management and Production Systems
32116 Tuček David doc. Ing. Ph.D. G16E1301 P A Business Process Management and Production Systems
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. G16C3101 C A Strategické řízení
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. G16C3101 P A Strategické řízení
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C1101 C A Základy managementu
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C1101 P A Základy managementu
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C1101 z A Základy managementu
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C1101 Z A Základy managementu
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C3101 C A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C3101 P A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C3101 Z A Strategické řízení
32116 Valach Jaroslav Ing. Ph.D. U77C9904 C A Perspektivní technologie
32116 Valach Jaroslav Ing. Ph.D. U77C9904 P A Perspektivní technologie
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. G16C1301 C A Projektový výrobní management
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. G16C1301 P A Projektový výrobní management
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C1101 C A Základy managementu
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C1101 P A Základy managementu
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C1101 z A Základy managementu
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C1101 Z A Základy managementu
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C9905 C A Management jakosti
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C9905 P A Management jakosti
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C9905 z A Management jakosti
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C9905 Z A Management jakosti
32116 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0101 C A Current Issues in Business from a V4 Perspective
32116 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0101 K A Current Issues in Business from a V4 Perspective
32116 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0101 P A Current Issues in Business from a V4 Perspective
32116 Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. G16C1201 C A Projektové řízení
32116 Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. G16C1201 P A Projektové řízení
32116 Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. G16C1201 Z A Projektové řízení
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 162KNU C A Nákladové (manažerské) účetnictví
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 162KNU P A Nákladové (manažerské) účetnictví
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 162KNU z A Nákladové (manažerské) účetnictví
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 162KNU Z A Nákladové (manažerské) účetnictví
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 P A Social Competences in Project and Process Management
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP C A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP P A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP z A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP Z A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. 51PE C A Podniková ekonomika
32151 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. 51PE P A Podniková ekonomika
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0305 C A Sociálně psychologický trénink
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0305 P A Sociálně psychologický trénink
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0305 z A Sociálně psychologický trénink
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C1302 C A Obecná psychologie a psychologie osobnosti
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C1302 P A Obecná psychologie a psychologie osobnosti
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C1302 z A Obecná psychologie a psychologie osobnosti
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C1302 Z A Obecná psychologie a psychologie osobnosti
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51E0301 C A Psychology of Negotiation
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51E0301 P A Psychology of Negotiation
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51E0301 z A Psychology of Negotiation
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C9904 C A Duševní hygiena a stres
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C9904 P A Duševní hygiena a stres
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C9904 z A Duševní hygiena a stres
32151 Kříha Vítězslav MUDr. Ing. Ph.D. 51M C A Matematika
32151 Kříha Vítězslav MUDr. Ing. Ph.D. 51M P A Matematika
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0303 C A Multikulturní výchova
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0303 P A Multikulturní výchova
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0303 z A Multikulturní výchova
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C1401 C A Techniky mluveného slova
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C1401 K A Techniky mluveného slova
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C1401 P A Techniky mluveného slova
32151 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 51M C A Matematika
32151 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 51M P A Matematika
32151 Moll Ivo RNDr. CSc. 51M C A Matematika
32151 Moll Ivo RNDr. CSc. 51M P A Matematika
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9905 C A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9905 K A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9905 P A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C5201 C A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C5201 P A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C5201 z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C5201 Z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9918 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9918 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9918 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9918 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9919 C A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9919 P A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9919 z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9919 Z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9925 C A Didaktika odborného vyučování
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9925 P A Didaktika odborného vyučování
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9925 z A Didaktika odborného vyučování
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C9925 Z A Didaktika odborného vyučování
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KSBCP C A Seminář k bakalářské práci
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KSBCP P A Seminář k bakalářské práci
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C3301 C A Sociální psychologie
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C3301 P A Sociální psychologie
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C9922 C A Sociální psychologie
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C9922 P A Sociální psychologie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 C A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 P A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 z A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 Z A Filozofie
32151 Pourová Irena JUDr. 51PP2 C A Právo a podnikání 2
32151 Pourová Irena JUDr. 51PP2 P A Právo a podnikání 2
32151 Pourová Irena JUDr. 51PP2 z A Právo a podnikání 2
32151 Pourová Irena JUDr. 51PP2 Z A Právo a podnikání 2
32151 Pros Josef Ing. U51C9929 C A Zásady BOZP a PO
32151 Pros Josef Ing. U51C9929 P A Zásady BOZP a PO
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C0304 C A Utváření tvořivých dovedností
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C0304 P A Utváření tvořivých dovedností
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C1102 C A Obecné otázky výchovy a vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C1102 P A Obecné otázky výchovy a vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C1102 z A Obecné otázky výchovy a vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C1102 Z A Obecné otázky výchovy a vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C3102 C A Sociální výchova
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C3102 P A Sociální výchova
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C9921 C A Sociální pedagogika
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C9921 P A Sociální pedagogika
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51PE C A Podniková ekonomika
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51PE P A Podniková ekonomika
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C1101 C A Úvod do studia učitelství
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C1101 P A Úvod do studia učitelství
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C1101 z A Úvod do studia učitelství
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9905 C A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9905 K A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9905 P A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C5201 C A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C5201 P A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C5201 z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C5201 Z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C9925 C A Didaktika odborného vyučování
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C9925 P A Didaktika odborného vyučování
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C9925 z A Didaktika odborného vyučování
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C9925 Z A Didaktika odborného vyučování
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. 51KSBCP C A Seminář k bakalářské práci
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. 51KSBCP P A Seminář k bakalářské práci
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U51C0106 C A M-learning
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U51C0106 P A M-learning
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U51C0106 z A M-learning
32151 Škrabal Milan PaedDr. U00C1102 C A Úvod do studia
32151 Škrabal Milan PaedDr. U00C1102 P A Úvod do studia
32151 Škrabal Milan PaedDr. U00C1102 z A Úvod do studia
32151 Škrabal Milan PaedDr. U51C0304 C A Utváření tvořivých dovedností
32151 Škrabal Milan PaedDr. U51C0304 P A Utváření tvořivých dovedností
32151 Škrabal Milan PaedDr. U51C0304 z A Utváření tvořivých dovedností
32151 Škrabal Milan PaedDr. U51C9929 C A Zásady BOZP a PO
32151 Škrabal Milan PaedDr. U51C9929 P A Zásady BOZP a PO
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KSBCP C A Seminář k bakalářské práci
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KSBCP P A Seminář k bakalářské práci
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0307 C A Self management učitele
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0307 P A Self management učitele
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U51C9904 z A Duševní hygiena a stres
32151 Toth Daniel Ing. Ph.D. 51PE C A Podniková ekonomika
32151 Toth Daniel Ing. Ph.D. 51PE P A Podniková ekonomika
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C0102 C A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C0102 P A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C0102 z A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9916 C A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9916 P A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9916 z A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C1101 C A Obecná pedagogika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C1101 P A Obecná pedagogika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C1101 z A Obecná pedagogika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C1101 Z A Obecná pedagogika
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9905 C A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9905 K A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9905 P A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C3201 C A Elektronické vzdělávání
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C3201 P A Elektronické vzdělávání
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C3201 z A Elektronické vzdělávání
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C3201 Z A Elektronické vzdělávání
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 C A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 P A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 Z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9914 C A Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9914 K A Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9914 P A Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9915 C A Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9915 P A Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9915 z A Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9920 C A Elektronické vzdělávání
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9920 P A Elektronické vzdělávání
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9925 C A Didaktika odborného vyučování
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9925 P A Didaktika odborného vyučování
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9925 z A Didaktika odborného vyučování
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C9925 Z A Didaktika odborného vyučování
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U66C0102 C A Současné trendy techniky
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U66C0102 P A Současné trendy techniky
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U66C0102 z A Současné trendy techniky
32151 Vaněčková Jana JUDr. 51PP2 C A Právo a podnikání 2
32151 Vaněčková Jana JUDr. 51PP2 P A Právo a podnikání 2
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C1502 C A Biologie člověka
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C1502 P A Biologie člověka
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C1502 z A Biologie člověka
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C1502 Z A Biologie člověka
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C9917 C A Školské zákony v praxi
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C9917 P A Školské zákony v praxi
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C9917 z A Školské zákony v praxi
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C9923 C A Duševní hygiena a stres
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C9923 P A Duševní hygiena a stres
32163 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1401 C A Informatika
32163 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1401 P A Informatika
32163 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1402 C A Počítačová gramotnost
32163 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1402 K A Počítačová gramotnost
32163 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1402 P A Počítačová gramotnost
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. G63C1301 C A Řízení podnikových financí
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. G63C1301 Z A Řízení podnikových financí
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C1301 C A Řízení podnikových financí
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C1301 P A Řízení podnikových financí
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C1301 Z A Řízení podnikových financí
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C1301 C A Podniková ekonomika
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C1301 P A Podniková ekonomika
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C1301 z A Podniková ekonomika
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C1301 Z A Podniková ekonomika
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 z A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Černý Jan PhDr. G63C0401 C A Competitive Intelligence
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. G63C0303 C A Finanční účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. G63C0303 P A Finanční účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 P A Účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C3401 C A Informační systémy a projektování
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C3401 P A Informační systémy a projektování
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 C A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 P A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 Z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 C A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 P A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 Z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 P A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 z A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 Z A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 C A Operační výzkum
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 P A Operační výzkum
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 z A Operační výzkum
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 Z A Operační výzkum
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. G63C1101 C A Ekonomická statistika
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. G63C1101 P A Ekonomická statistika
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. G63C1101 z A Ekonomická statistika
32163 Kramulová Jana Ing. et Ing. Ph.D. G63C1101 C A Ekonomická statistika
32163 Kramulová Jana Ing. et Ing. Ph.D. G63C1101 P A Ekonomická statistika
32163 Kramulová Jana Ing. et Ing. Ph.D. G63C1101 z A Ekonomická statistika
32163 Kříha Vítězslav MUDr. Ing. Ph.D. U63C1101 C A Matematika 1
32163 Kříha Vítězslav MUDr. Ing. Ph.D. U63C1101 P A Matematika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 C A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 P A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 z A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 Z A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 P A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 z A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 Z A Statistika 1
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C1101 C A Matematika 1
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C1101 P A Matematika 1
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C1101 z A Matematika 1
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C1101 Z A Matematika 1
32163 Maialeh Robin Ing. Ph.D. U63C3201 C A Mikroekonomie
32163 Maialeh Robin Ing. Ph.D. U63C3201 P A Mikroekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3201 C A Mikroekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3201 P A Mikroekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3202 C A Základy ekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3202 P A Základy ekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3202 z A Základy ekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3202 Z A Základy ekonomie
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C1101 C A Matematika 1
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C1101 P A Matematika 1
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C1101 z A Matematika 1
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C1101 Z A Matematika 1
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 P A Účetnictví
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C2201 C A Mikroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C2201 P A Mikroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C3201 C A Makroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C3201 P A Makroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C3201 C A Mikroekonomie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C3201 P A Mikroekonomie
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C1301 C A Řízení podnikových financí
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C1301 P A Řízení podnikových financí
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C1301 z A Řízení podnikových financí
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C1301 Z A Řízení podnikových financí
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C1301 C A Podniková ekonomika
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C1301 P A Podniková ekonomika
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C1301 z A Podniková ekonomika
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C9907 C A Finanční gramotnost
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C9907 P A Finanční gramotnost
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C9920 C A Finanční gramotnost
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C9920 K A Finanční gramotnost
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C9920 P A Finanční gramotnost
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 P A Účetnictví
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1401 C A Informatika
32163 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1401 P A Informatika
32163 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1402 C A Počítačová gramotnost
32163 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1402 K A Počítačová gramotnost
32163 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1402 P A Počítačová gramotnost
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9929 C A Ekonomika vzdělávání
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9929 P A Ekonomika vzdělávání
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9929 z A Ekonomika vzdělávání
32163 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. U63C3102 C A Logika
32163 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. U63C3102 P A Logika
32163 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. U63C9926 C A Logika
32163 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. U63C9926 P A Logika
32163 Toth Daniel Ing. Ph.D. U63C1301 C A Podniková ekonomika
32163 Toth Daniel Ing. Ph.D. U63C1301 P A Podniková ekonomika
32163 Toth Daniel Ing. Ph.D. U63C1301 Z A Podniková ekonomika
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 C A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 P A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 z A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 Z A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E1301 C A Corporate Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E1301 P A Corporate Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E1301 z A Corporate Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E1301 Z A Corporate Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E3301 C A Economic and Financial Modelling
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E3301 K A Economic and Financial Modelling
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E3301 P A Economic and Financial Modelling
32163 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. U63C3101 P A Statistika 1
32163 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. U63C3101 Z A Statistika 1
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C1301 C A Podniková ekonomika
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C1301 P A Podniková ekonomika
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C1301 Z A Podniková ekonomika
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 C A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 P A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 z A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 Z A Regional Development and Planning
32165 Fanta Petr Ing. Ph.D. G65E4101 C A European Union and Regional Policy
32165 Fanta Petr Ing. Ph.D. G65E4101 P A European Union and Regional Policy
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 C A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 P A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 z A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 Z A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65E3101 C A City Competitiveness
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65E3101 P A City Competitiveness
32165 Pourová Irena JUDr. G65C0301 C A Korporátní právo
32165 Pourová Irena JUDr. G65C0301 P A Korporátní právo
32165 Pourová Irena JUDr. U65C9902 C A Právo a podnikání 2
32165 Pourová Irena JUDr. U65C9902 P A Právo a podnikání 2
32165 Pourová Irena JUDr. U65C9902 z A Právo a podnikání 2
32165 Pourová Irena JUDr. U65C9902 Z A Právo a podnikání 2
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 C A Smart Cities and Regions
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 P A Smart Cities and Regions
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 z A Smart Cities and Regions
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 Z A Smart Cities and Regions
32165 Vobořilová Jarmila PhDr. U65C0301 C A Školské zákony v praxi
32165 Vobořilová Jarmila PhDr. U65C0301 P A Školské zákony v praxi
32165 Vobořilová Jarmila PhDr. U65C0301 z A Školské zákony v praxi

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 102
Katedra Kód př. Předmět Hromadně vyloučen Individuálně vyloučen