Role vyučujících - anketa MUVS


Toto je aktuální stav rolí učitelů v anketních lístcích jedntolivých předmětů.
Je důležité kontrolovat zejména role P, p, C, c, L, l. Role Z, z, K se během ankety doplní sami až příslušný učitel zapíše do KOSu známku / zápočet / klasifikovaný zápočet (se zpožděním cca 24 hodin).
Vysvětlení procesu generování rolí učitelů v aplikaci Anketa ČVUT.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti v rolích P, p, C, c, L, l, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
magda.matuskova@muvs.cvut.cz
Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 10.12.2017 23:15

Předměty zařazené do ankety

Katedra Učitel Kód př. Role R.zař. Předmět
32000 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Emrová Lenka PhDr. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Emrová Lenka PhDr. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Emrová Lenka PhDr. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Jílková Petra Ing. Ph.D. G88C0101 C A Seminář manažerských kompetencí
32000 Jílková Petra Ing. Ph.D. G88C0101 K A Seminář manažerských kompetencí
32000 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Krejčí Miloš Ing. G88C0101 C A Seminář manažerských kompetencí
32000 Krejčí Miloš Ing. G88C0101 K A Seminář manažerských kompetencí
32000 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Mráček Karel Ing. CSc. G77C0001 P A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9908 K A Pedagogická praxe
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. G66C0101 P A Odrazy technických inovací v kultuře
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0103 P A Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0104 C A Vývoj techniky
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0104 P A Vývoj techniky
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0104 z A Vývoj techniky
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0201 C A Odraz řemesel v umění
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0201 P A Odraz řemesel v umění
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0202 C A Odraz řemesel v umění
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0202 P A Odraz řemesel v umění
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 C A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 P A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 z A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U77C0005 C A Vybrané techniky a technologie
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U77C0005 P A Vybrané techniky a technologie
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9908 K A Pedagogická praxe
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4102 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4102 K A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 K A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 P A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0201 C A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0201 P A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0202 C A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0202 P A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0202 z A Odraz řemesel v umění
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 C A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 P A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 z A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 C A Diplomová práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 z A Diplomová práce
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 K A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 C A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 P A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 z A Zahraniční praxe
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04E0201 C A Networking in English
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04E0201 P A Networking in English
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4401 C A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4401 z A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L9910 C A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L9910 P A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L9910 z A Německý jazyk 4-1
32104 Eade Callum James U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Eade Callum James U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Gajdošová Anna PhDr. G04E0202 C A Meetings and Negotiations in English
32104 Gajdošová Anna PhDr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Gajdošová Anna PhDr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Gajdošová Anna PhDr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Geer Alexander George BA. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Geer Alexander George BA. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Geer Alexander George BA. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 C A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 z A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 Z A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04E0203 C A Presentation Skills
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04E0203 P A Presentation Skills
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L0101 C A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L0101 P A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Chvatíková Zuzana U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Němečková Lenka Mgr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Němečková Lenka Mgr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Němečková Lenka Mgr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L0101 C A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L0101 P A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Nováková Irena Petra PhDr. 04JA2 C A Anglický jazyk 2
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04E0202 C A Business Correspondence
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04E0202 P A Business Correspondence
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Peer Carolyne Dolores G04E0202 C A Meetings and Negotiations in English
32104 Peer Carolyne Dolores G04E4201 C A Concept Note
32104 Plíčková Marie PhDr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Plíčková Marie PhDr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Podolyan Ilona PhDr. CSc. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Podolyan Ilona PhDr. CSc. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Podolyan Ilona PhDr. CSc. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04E0203 C A Presentation Skills
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04E0203 P A Presentation Skills
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L0101 C A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L0101 P A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L0101 z A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L2101 z A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4101 z A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4101 Z A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 Z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 Z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA2 C A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA2 z A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4 C A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4 z A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4 Z A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4-1 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4-1 z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4-1 Z A Anglický jazyk 4-1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 C A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 P A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 z A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 Z A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 C A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 z A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0201 C A Networking in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0201 P A Networking in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0204 C A Critical Thinking
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0204 P A Critical Thinking
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. 04JA2 C A Anglický jazyk 2
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. 04JA2 P A Anglický jazyk 2
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. 04JA2 z A Anglický jazyk 2
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G04E0201 z A English for Intercultural Communication
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G04E0201 Z A English for Intercultural Communication
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G04E0202 z A Meetings and Negotiations in English
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G04E0202 Z A Meetings and Negotiations in English
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G04E4201 z A Concept Note
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U04L4101 z A Anglický jazyk 4
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U04L4101 Z A Anglický jazyk 4
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U04L4102 z A Anglický jazyk 4-1
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U04L4102 Z A Anglický jazyk 4-1
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U04L4601 z A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 C A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 z A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 Z A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4401 C A Německý jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4502 C A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4502 P A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4502 z A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4601 C A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4601 P A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4601 z A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9911 C A Francouzský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9911 P A Francouzský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9912 C A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9912 P A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9912 z A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9913 C A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9913 P A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9913 z A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. 04BJS4-1 C A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. 04BJS4-1 z A Španělský jazyk 4-1
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 C A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 P A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 z A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 Z A Globalizace
32116 Černý Jan PhDr. 16XCI C A Competitive Intelligence
32116 Černý Jan PhDr. 16XCI P A Competitive Intelligence
32116 Černý Jan PhDr. 16XCI z A Competitive Intelligence
32116 Černý Jan PhDr. 16XCI Z A Competitive Intelligence
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 C A Malé a střední podnikání
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C2201 C A Projektový management
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C2201 P A Projektový management
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32116 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. 16NPR C A Regionální politika
32116 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. 16NPR P A Regionální politika
32116 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. 16NPR z A Regionální politika
32116 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. 16NPR Z A Regionální politika
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C2401 C A Marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C2401 P A Marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C2401 z A Marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C2401 Z A Marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 C A Marketingový výzkum
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 P A Marketingový výzkum
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 z A Marketingový výzkum
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 Z A Marketingový výzkum
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 16NSM C A Strategický marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 16NSM P A Strategický marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 16NSM z A Strategický marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMJ C A Mezinárodní obchodní jednání
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMJ P A Mezinárodní obchodní jednání
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMJ z A Mezinárodní obchodní jednání
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMJ Z A Mezinárodní obchodní jednání
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMM C A Mezinárodní marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMM P A Mezinárodní marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMM z A Mezinárodní marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KMM Z A Mezinárodní marketing
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KOP C A Obchodní operace a platební styk se zahraničím
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KOP P A Obchodní operace a platební styk se zahraničím
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KOP z A Obchodní operace a platební styk se zahraničím
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. 162KOP Z A Obchodní operace a platební styk se zahraničím
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KFT C A Peníze, banky a finanční trhy
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KFT P A Peníze, banky a finanční trhy
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KFT z A Peníze, banky a finanční trhy
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KFT Z A Peníze, banky a finanční trhy
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KMF C A Mezinárodní finance
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KMF P A Mezinárodní finance
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KMF z A Mezinárodní finance
32116 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 161KMF Z A Mezinárodní finance
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 C A Marketingový výzkum
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 P A Marketingový výzkum
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 z A Marketingový výzkum
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 Z A Marketingový výzkum
32116 Joudalová Barbora Ing. MBA U16C2401 C A Marketing
32116 Joudalová Barbora Ing. MBA U16C2401 P A Marketing
32116 Joudalová Barbora Ing. MBA U16C2401 z A Marketing
32116 Joudalová Barbora Ing. MBA U16C2401 Z A Marketing
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 C A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 P A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 z A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 Z A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. 16S3MPM C A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. 16S3MPM P A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. 16S3MPM z A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. 16S3MPM Z A Modern Approaches in Project Management
32116 Kavan Michal doc. Ing. CSc. U16C2301 P A Logistika
32116 Kavan Michal doc. Ing. CSc. U16C9902 P A Provozní management a logistika
32116 Košťálek Josef Ing. U16C9902 C A Provozní management a logistika
32116 Košťálek Josef Ing. U16C9902 K A Provozní management a logistika
32116 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U16C5401 P A Marketingový výzkum
32116 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. 16MATH2 C A Aplikovaná matematika
32116 Kouřilová Jana RNDr. Ph.D. 16NPR C A Regionální politika
32116 Kouřilová Jana RNDr. Ph.D. 16NPR P A Regionální politika
32116 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 16MATH2 C A Aplikovaná matematika
32116 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 16MATH2 Z A Aplikovaná matematika
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MA1 C A Makroekonomie
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MA1 P A Makroekonomie
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MA1 z A Makroekonomie
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MA1 Z A Makroekonomie
32116 Moll Ivo RNDr. CSc. 16MATH2 C A Aplikovaná matematika
32116 Moll Ivo RNDr. CSc. 16MATH2 P A Aplikovaná matematika
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 C A Lean Manufacturing
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 P A Lean Manufacturing
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 z A Lean Manufacturing
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 Z A Lean Manufacturing
32116 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. 16MA1 C A Makroekonomie
32116 Pros Josef Ing. U16C5302 C A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C5302 P A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9903 C A Řízení lidských zdrojů
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9903 P A Řízení lidských zdrojů
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C9903 Z A Řízení lidských zdrojů
32116 Šimonová Klára Ing. U16C9903 C A Řízení lidských zdrojů
32116 Šimonová Klára Ing. U16C9903 z A Řízení lidských zdrojů
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C9925 C A Školský management
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C9925 P A Školský management
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C9926 C A Školský management
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C9926 P A Školský management
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U16C5402 C A Design a brand management
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U16C5402 P A Design a brand management
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XENU C A Ekonomické nástroje udržitelnosti
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XENU P A Ekonomické nástroje udržitelnosti
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XENU z A Ekonomické nástroje udržitelnosti
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XENU Z A Ekonomické nástroje udržitelnosti
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XSC C A Smart Cities a Smart Regions
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XSC P A Smart Cities a Smart Regions
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XSC z A Smart Cities a Smart Regions
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 16XSC Z A Smart Cities a Smart Regions
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C0102 z A Malé a střední podnikání
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C0102 Z A Malé a střední podnikání
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C0103 C A Strategický management - simulace
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 C A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 P A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 z A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 Z A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E2201 C A Modern Approaches in Project Management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E2201 P A Modern Approaches in Project Management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E2301 C A Lean Manufacturing
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16E2301 P A Lean Manufacturing
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C1101 C A Základy managementu
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C1101 P A Základy managementu
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C2201 C A Projektový management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C2201 P A Projektový management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C6101 C A Etiketa pro manažery
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C6101 P A Etiketa pro manažery
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9902 K A Provozní management a logistika
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9903 z A Řízení lidských zdrojů
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9903 Z A Řízení lidských zdrojů
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9904 z A Globalizace
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9904 Z A Globalizace
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16DPI C A Diplomová práce
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16DPI z A Diplomová práce
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16NSM z A Strategický marketing
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16NSR C A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16NSR P A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16NSR z A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16NSR Z A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16SR C A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 16SR P A Strategické řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 162KXMR C A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 162KXMR K A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 162KXMR P A Manažerské rozhodování
32116 Švihlíková Svatava PhDr. U16C6102 C A Prezentační dovednosti
32116 Švihlíková Svatava PhDr. U16C6102 P A Prezentační dovednosti
32116 Švihlíková Svatava PhDr. U16C6102 z A Prezentační dovednosti
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32116 Tuček David doc. Ing. Ph.D. G16E2301 C A Lean Manufacturing
32116 Tuček David doc. Ing. Ph.D. G16E2301 P A Lean Manufacturing
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C2201 C A Projektový management
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C2201 P A Projektový management
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C0102 C A Malé a střední podnikání
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C0102 P A Malé a střední podnikání
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C0102 z A Malé a střední podnikání
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C0102 Z A Malé a střední podnikání
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. G16C0103 C A Strategický management - simulace
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16NSR C A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16NSR P A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16NSR z A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16NSR Z A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16SR C A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16SR P A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16SR z A Strategické řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. CSc. 16SR Z A Strategické řízení
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C6301 C A Management jakosti
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C6301 P A Management jakosti
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP C A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP P A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP z A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP Z A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP C A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP P A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP z A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP Z A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITPGR C A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITPGR P A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITPGR z A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITPGR Z A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP2 C A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP2 z A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP2 Z A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Cupal Libor Ing. 51G C A Globalizace
32151 Cupal Libor Ing. 51G P A Globalizace
32151 Cupal Libor Ing. 51G z A Globalizace
32151 Cupal Libor Ing. 51G Z A Globalizace
32151 Čižmárová Elena Ing. Ph.D. 51XNM C A Nauka o materiálu
32151 Čižmárová Elena Ing. Ph.D. 51XNM P A Nauka o materiálu
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0306 C A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0306 P A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0306 z A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0308 C A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0308 P A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0308 z A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 C A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 P A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 Z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 C A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 P A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 Z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KBCPP C A Projekt bakalářské práce
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KBCPP P A Projekt bakalářské práce
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KBCPP z A Projekt bakalářské práce
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KBCPT C A Tvorba bakalářské práce
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KBCPT P A Tvorba bakalářské práce
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KBCPT z A Tvorba bakalářské práce
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KPEPS C A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KPEPS P A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KPP C A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. 51KPP P A Pedagogická psychologie
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C2301 C A Manažerská psychologie
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C2301 P A Manažerská psychologie
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C9903 C A Psychologie práce a organizace
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C9903 P A Psychologie práce a organizace
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C9903 z A Psychologie práce a organizace
32151 Emrová Lenka PhDr. U51C9903 Z A Psychologie práce a organizace
32151 Emrová Lenka PhDr. 51PPO C A Psychologie práce a organizace
32151 Emrová Lenka PhDr. 51PPO P A Psychologie práce a organizace
32151 Emrová Lenka PhDr. 51PPO z A Psychologie práce a organizace
32151 Emrová Lenka PhDr. 51PPO Z A Psychologie práce a organizace
32151 Fanta Petr Ing. Ph.D. 51PRR C A Projektové řízení
32151 Fanta Petr Ing. Ph.D. 51PRR P A Projektové řízení
32151 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. 51XDM C A Dotační management
32151 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. 51XDM K A Dotační management
32151 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. 51XDM P A Dotační management
32151 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. 51XPDM C A Dotační management
32151 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. 51XPDM K A Dotační management
32151 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. 51XPDM P A Dotační management
32151 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 51XPU C A Podnikové účetnictví
32151 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 51XPU K A Podnikové účetnictví
32151 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. 51XPU P A Podnikové účetnictví
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 C A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 P A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 z A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 Z A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 C A Sociologie mládeže
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 P A Sociologie mládeže
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 z A Sociologie mládeže
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 Z A Sociologie mládeže
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C9903 C A Psychologie práce a organizace
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C9903 z A Psychologie práce a organizace
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. 51KSOCN C A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. 51KSOCN P A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. 51PPO C A Psychologie práce a organizace
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. 51S C A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. 51S P A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. 51S z A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. 51S Z A Sociologie
32151 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. 51VIS C A Vnitropodnikové informační systémy
32151 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. 51VIS P A Vnitropodnikové informační systémy
32151 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. 51VIS Z A Vnitropodnikové informační systémy
32151 Kavan Michal doc. Ing. CSc. 51PML C A Provozní management a logistika
32151 Kavan Michal doc. Ing. CSc. 51PML P A Provozní management a logistika
32151 Kavan Michal doc. Ing. CSc. 51PRR C A Projektové řízení
32151 Kavan Michal doc. Ing. CSc. 51PRR P A Projektové řízení
32151 Kavan Michal doc. Ing. CSc. 51PRR Z A Projektové řízení
32151 Kavan Michal doc. Ing. CSc. 51XPLG C A Logistika
32151 Kavan Michal doc. Ing. CSc. 51XPLG P A Logistika
32151 Košťálek Josef Ing. 51PML C A Provozní management a logistika
32151 Košťálek Josef Ing. 51PML K A Provozní management a logistika
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C0101 C A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C0101 P A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C0101 z A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C0103 C A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C0103 P A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C0103 z A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C2401 C A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C2401 K A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C2401 P A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C9930 C A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C9930 P A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C9933 C A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. U51C9933 K A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KBCPP C A Projekt bakalářské práce
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KBCPP P A Projekt bakalářské práce
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KBCPT C A Tvorba bakalářské práce
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KBCPT P A Tvorba bakalářské práce
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KKD C A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KKD K A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KKD P A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KPRAXE C A Pedagogická praxe
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 51KPRAXE P A Pedagogická praxe
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 514XSPU C A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 514XSPU P A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka PhDr. Ph.D. 514XSPU z A Specifické poruchy učení a chování
32151 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. 51ES C A Ekonomická statistika
32151 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. 51ES P A Ekonomická statistika
32151 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. 51ES z A Ekonomická statistika
32151 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. 51ES Z A Ekonomická statistika
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C0105 C A Environmentální výchova
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C0105 P A Environmentální výchova
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C0105 z A Environmentální výchova
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C2201 C A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C2201 K A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C2201 P A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C9931 C A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C9931 K A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C9931 P A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. 51KHVTN C A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. 51KHVTN K A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. 51KHVTN P A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. 51KHVVT C A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. 51KHVVT K A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. 51KHVVT P A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 C A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 P A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 Z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KBCPT C A Tvorba bakalářské práce
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KBCPT P A Tvorba bakalářské práce
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KBCPT z A Tvorba bakalářské práce
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KPRAXE C A Pedagogická praxe
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KPRAXE K A Pedagogická praxe
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. 51KPRAXE P A Pedagogická praxe
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C2301 C A Manažerská psychologie
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C9903 C A Psychologie práce a organizace
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C9903 z A Psychologie práce a organizace
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U51C9903 Z A Psychologie práce a organizace
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. 51KPEPS C A Pedagogická psychologie
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. 51KPEPS P A Pedagogická psychologie
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. 51PPO C A Psychologie práce a organizace
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. 51PPO z A Psychologie práce a organizace
32151 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. 51PPO Z A Psychologie práce a organizace
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 C A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 P A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 z A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 Z A Filozofie
32151 Pros Josef Ing. 51XEBOZP C A Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32151 Pros Josef Ing. 51XEBOZP K A Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32151 Pros Josef Ing. 51XEBOZP P A Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32151 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. 51XMOE C A Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32151 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. 51XMOE K A Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32151 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. 51XMOE P A Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 C A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 P A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 z A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 Z A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. 51KODID C A Obecná didaktika
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. 51KODID P A Obecná didaktika
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. 51KSV C A Sociální výchova
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. 51KSV P A Sociální výchova
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. 514XORU C A Odraz řemesel v umění
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. 514XORU P A Odraz řemesel v umění
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51PE C A Podniková ekonomika
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51PE P A Podniková ekonomika
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51PE z A Podniková ekonomika
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51PE Z A Podniková ekonomika
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51TBP C A Tvorba bakalářské práce
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51TBP P A Tvorba bakalářské práce
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51TBP z A Tvorba bakalářské práce
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 C A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 P A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 Z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. 51KBCPT C A Tvorba bakalářské práce
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. 51KBCPT P A Tvorba bakalářské práce
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. 51KPRAXE C A Pedagogická praxe
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. 51KPRAXE P A Pedagogická praxe
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITPGR C A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITPGR P A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP 51ITP2 C A Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51LZ C A Řízení lidských zdrojů
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51LZ P A Řízení lidských zdrojů
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51LZ Z A Řízení lidských zdrojů
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51PIS C A Personální informační systémy
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51PIS P A Personální informační systémy
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51PIS z A Personální informační systémy
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51SRL C A Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51SRL P A Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51VC C A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51VC K A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32151 Šikýř Martin Ing. Ph.D. 51VC P A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32151 Šimonová Klára Ing. 51LZ C A Řízení lidských zdrojů
32151 Šimonová Klára Ing. 51LZ z A Řízení lidských zdrojů
32151 Šimonová Klára Ing. 51SRL C A Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
32151 Šimonová Klára Ing. 51SRL z A Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
32151 Šimonová Klára Ing. 51SRL Z A Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
32151 Škorňová Eva Ing. U51C5401 C A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Škorňová Eva Ing. U51C5401 z A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Škorňová Eva Ing. U51C9906 C A Podnikové vzdělávání
32151 Škorňová Eva Ing. U51C9906 z A Podnikové vzdělávání
32151 Škorňová Eva Ing. 51PV C A Podnikové vzdělávání
32151 Škorňová Eva Ing. 51PV z A Podnikové vzdělávání
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KEV C A Ekonomika vzdělávání
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KEV P A Ekonomika vzdělávání
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KEV z A Ekonomika vzdělávání
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KPRAXE C A Pedagogická praxe
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KPRAXE P A Pedagogická praxe
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KSBCP C A Seminář k bakalářské práci
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KSBCP K A Seminář k bakalářské práci
32151 Škrabal Milan PaedDr. 51KSBCP P A Seminář k bakalářské práci
32151 Škrabal Milan PaedDr. 514XORU C A Odraz řemesel v umění
32151 Škrabal Milan PaedDr. 514XORU P A Odraz řemesel v umění
32151 Škrabal Milan PaedDr. 514XORU z A Odraz řemesel v umění
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0104 C A Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0104 P A Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0104 z A Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0307 C A Self management učitele
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0307 P A Self management učitele
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0307 z A Self management učitele
32151 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 51XDBM C A Design and Brand Management
32151 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 51XDBM K A Design and Brand Management
32151 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. 51XDBM P A Design and Brand Management
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U51C9903 z A Psychologie práce a organizace
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U51C9903 Z A Psychologie práce a organizace
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 51G z A Globalizace
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 51G Z A Globalizace
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 51XEM C A Etiketa pro manažery
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 51XEM K A Etiketa pro manažery
32151 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. 51XEM P A Etiketa pro manažery
32151 Švihlíková Svatava PhDr. 51XPD C A Prezentační dovednosti
32151 Švihlíková Svatava PhDr. 51XPD K A Prezentační dovednosti
32151 Švihlíková Svatava PhDr. 51XPPD C A Prezentační dovednosti
32151 Tichá Ludmila PhDr. 51PDTB C A Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32151 Tichá Ludmila PhDr. 51PDTB K A Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32151 Tichá Ludmila PhDr. 51PDTB P A Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C4101 C A Výchova a vzdělávání dospělých
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C4101 P A Výchova a vzdělávání dospělých
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 C A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 P A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 z A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 Z A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9906 C A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9906 P A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9906 Z A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. 51PV C A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. 51PV P A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. 51PV Z A Podnikové vzdělávání
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 C A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 P A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 z A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 Z A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. 51KODID C A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. 51KODID P A Obecná didaktika
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 C A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 P A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 Z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KBCPP C A Projekt bakalářské práce
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KBCPP P A Projekt bakalářské práce
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KBCPP z A Projekt bakalářské práce
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KBCPT C A Tvorba bakalářské práce
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KBCPT P A Tvorba bakalářské práce
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KBCPT z A Tvorba bakalářské práce
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KPRAXE C A Pedagogická praxe
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. 51KPRAXE P A Pedagogická praxe
32151 Vaněčková Jana JUDr. 51PPP1 C A Právo a podnikání 1
32151 Vaněčková Jana JUDr. 51PPP1 P A Právo a podnikání 1
32151 Vaněčková Jana JUDr. 51PPP1 z A Právo a podnikání 1
32151 Vaněčková Jana JUDr. 51PPP1 Z A Právo a podnikání 1
32151 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. 51XMKV C A Management kvality pro personalisty
32151 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. 51XMKV K A Management kvality pro personalisty
32151 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. 51XMKV P A Management kvality pro personalisty
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C0501 C A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C0501 P A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C0501 z A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 C A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 P A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 z A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 Z A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2502 C A Školní hygiena a první pomoc
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2502 P A Školní hygiena a první pomoc
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C4501 C A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C4501 P A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C4501 z A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C9934 C A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C9934 P A Člověk a zdraví
32151 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 51PMNP C A Manažerské nástroje a propočty
32151 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 51PMNP P A Manažerské nástroje a propočty
32151 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 51PMNP z A Manažerské nástroje a propočty
32151 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 51PMNP Z A Manažerské nástroje a propočty
32163 Andres Pavel Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP U63C1401 C A Informatika
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 C A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 P A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 z A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 Z A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 z A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Černý Jan PhDr. G63C0401 C A Competitive Intelligence
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 P A Účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. G63C2401 C A Projektování informačních systémů
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. G63C2401 P A Projektování informačních systémů
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. G63C2401 Z A Projektování informačních systémů
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C5401 C A Zpracování dat a informační bezpečnost
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C5401 P A Zpracování dat a informační bezpečnost
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C5401 Z A Zpracování dat a informační bezpečnost
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C9908 C A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C9908 P A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C9908 Z A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Košťálek Josef Ing. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Košťálek Josef Ing. U63C4101 C A Statistika 2
32163 Košťálek Josef Ing. U63C4101 P A Statistika 2
32163 Košťálek Josef Ing. U63C4101 z A Statistika 2
32163 Košťálek Josef Ing. U63C4101 Z A Statistika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 C A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 P A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C1101 Z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 C A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 P A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. G63C9908 Z A Ekonomická statistika
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C2101 C A Matematika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C2101 P A Matematika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 z A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 Z A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C4101 C A Statistika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C4101 P A Statistika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C4101 z A Statistika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C4101 Z A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 C A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 P A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 z A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. G63C1101 Z A Ekonomická statistika
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 P A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 Z A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 C A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 P A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 z A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 Z A Statistika 2
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. G63C2201 C A Mikroekonomická teorie
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 C A Matematika 2
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 P A Matematika 2
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 z A Matematika 2
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 Z A Matematika 2
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C0201 C A Modelování v ekonomické analýze
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C0201 P A Modelování v ekonomické analýze
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C2201 C A Mikroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C2201 P A Mikroekonomická teorie
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 C A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 P A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 z A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 Z A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C1301 C A Podniková ekonomika
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C1301 P A Podniková ekonomika
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C1301 z A Podniková ekonomika
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C1301 Z A Podniková ekonomika
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. G63C0303 P A Finanční účetnictví
32163 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U63C9922 C A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U63C9922 K A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U63C9922 P A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9930 C A Ekonomika vzdělávání
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9930 P A Ekonomika vzdělávání
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9930 z A Ekonomika vzdělávání
32163 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G63E2301 z A Financial Markets and Risk Management
32163 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G63E2301 Z A Financial Markets and Risk Management
32163 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U63C4302 z A Podnikové finance
32163 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U63C9908 z A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U63C9908 Z A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Toth Daniel Ing. Ph.D. U63C5302 C A Manažerské nástroje a propočty
32163 Toth Daniel Ing. Ph.D. U63C5302 z A Manažerské nástroje a propočty
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C9931 C A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C9931 P A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 C A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 P A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 z A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 Z A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E4301 C A Advanced Topics in Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E4301 P A Advanced Topics in Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E4301 z A Advanced Topics in Financial Management
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 C A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 P A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 z A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 Z A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 C A Manažerské nástroje a propočty
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 P A Manažerské nástroje a propočty
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 z A Manažerské nástroje a propočty
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 Z A Manažerské nástroje a propočty
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 C A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 P A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 z A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 Z A Regional Development and Planning
32165 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. U65C6101 C A Dotační management
32165 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. U65C6101 P A Dotační management
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 C A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 P A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 z A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 Z A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0102 C A Řízení a rozhodování ve veřejné správě
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0102 P A Řízení a rozhodování ve veřejné správě
32165 Pourová Irena JUDr. G65C0301 P A Korporátní právo
32165 Pourová Irena JUDr. U65C2301 P A Právo
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65C9909 C A Ekonomické nástroje udržitelnosti
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65C9909 P A Ekonomické nástroje udržitelnosti
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 C A Smart Cities and Regions
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 P A Smart Cities and Regions
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 z A Smart Cities and Regions
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 Z A Smart Cities and Regions
32165 Vaněčková Jana JUDr. U65C5301 P A Pracovní právo
32165 Vaněčková Jana JUDr. U65C6301 C A Právní aspekty ochrany spotřebitele
32165 Vaněčková Jana JUDr. U65C6301 P A Právní aspekty ochrany spotřebitele

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 102
Katedra Kód př. Předmět Hromadně vyloučen Individuálně vyloučen