Role vyučujících - anketa MUVS


Toto je aktuální stav rolí učitelů v anketních lístcích jedntolivých předmětů.
Je důležité kontrolovat zejména role P, p, C, c, L, l. Role Z, z, K se během ankety doplní samy až příslušný učitel zapíše do KOSu známku / zápočet / klasifikovaný zápočet (se zpožděním cca 24 hodin).
Vysvětlení procesu generování rolí učitelů v aplikaci Anketa ČVUT.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti v rolích P, p, C, c, L, l, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
magda.matuskova@muvs.cvut.cz
Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:15

Předměty zařazené do ankety

Katedra Učitel Kód př. Role R.zař. Předmět
32000 Bínová Helena doc. Ing. Ph.D. G77C0003 C A Projekty v dopravě
32000 Bínová Helena doc. Ing. Ph.D. G77C0003 P A Projekty v dopravě
32000 Civínová Zdeňka Mgr. G16C0602 C A Transfer technologií
32000 Civínová Zdeňka Mgr. G16C0602 P A Transfer technologií
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9909 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Ferkl Lukáš doc. Ing. Ph.D. G77C0002 C A Udržitelný rozvoj ve stavebnictví
32000 Ferkl Lukáš doc. Ing. Ph.D. G77C0002 P A Udržitelný rozvoj ve stavebnictví
32000 Holá Hana Ing. G88C0101 C A Seminář manažerských kompetencí
32000 Holá Hana Ing. G88C0101 P A Seminář manažerských kompetencí
32000 Jílková Petra Ing. Ph.D. G88C0101 C A Seminář manažerských kompetencí
32000 Jílková Petra Ing. Ph.D. G88C0101 K A Seminář manažerských kompetencí
32000 Jílková Petra Ing. Ph.D. G88C0101 P A Seminář manažerských kompetencí
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C9909 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Mařík Vladimír prof. Ing. DrSc., Dr. h. c. G77C2011 C A Průmysl 4.0
32000 Mařík Vladimír prof. Ing. DrSc., Dr. h. c. G77C2011 P A Průmysl 4.0
32000 Mařík Vladimír prof. Ing. DrSc., Dr. h. c. G77C2011 Z A Průmysl 4.0
32000 Mráček Karel Ing. CSc. G77C0001 C A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 Mráček Karel Ing. CSc. G77C0001 P A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9908 K A Pedagogická praxe
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9908 P A Pedagogická praxe
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Říčka Tomáš Ph.D. U88E0203 C A Vybrané otázky managementu podniku B-1
32000 Říčka Tomáš Ph.D. U88E0203 P A Vybrané otázky managementu podniku B-1
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. G66C0101 C A Odrazy technických inovací v kultuře
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. G66C0101 P A Odrazy technických inovací v kultuře
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0101 C A Vývoj techniky
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0101 P A Vývoj techniky
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0101 z A Vývoj techniky
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0103 C A Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0103 P A Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0104 C A Vývoj techniky
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0104 P A Vývoj techniky
32000 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. U66C0104 z A Vývoj techniky
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0201 C A Odraz řemesel v umění
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0201 P A Odraz řemesel v umění
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0202 C A Odraz řemesel v umění
32000 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U66C0202 P A Odraz řemesel v umění
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 C A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 P A Bakalářská práce
32000 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C6101 z A Bakalářská práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9908 K A Pedagogická praxe
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9908 P A Pedagogická praxe
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4102 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4102 K A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4102 P A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4103 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4103 K A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C4103 P A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 C A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9907 P A Seminář k bakalářské práci
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0201 C A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0201 P A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0201 z A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0202 C A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0202 P A Odraz řemesel v umění
32000 Škrabal Milan PaedDr. U66C0202 z A Odraz řemesel v umění
32000 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. G16C0601 C A Technologické prognózy
32000 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. G16C0601 P A Technologické prognózy
32000 Štědroň Bohumír doc. RNDr. CSc. G16C0601 Z A Technologické prognózy
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G77C0004 C A Technologie pro Smart Cities
32000 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G77C0004 P A Technologie pro Smart Cities
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 C A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C3101 P A Projekt diplomové práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 C A Diplomová práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 P A Diplomová práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G00C4101 z A Diplomová práce
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C0104 C A Řešení reálných problémů
32000 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C0104 P A Řešení reálných problémů
32000 Tichá Ludmila PhDr. G16C0602 C A Transfer technologií
32000 Tichá Ludmila PhDr. G16C0602 P A Transfer technologií
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9909 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 C A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 K A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9908 P A Pedagogická praxe
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9909 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G88E0205 C A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G88E0205 P A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G88E0205 z A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 C A Zahraniční praxe
32000 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. U88E0205 P A Zahraniční praxe
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C6103 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C6103 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C6103 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9909 C A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9909 P A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9909 z A Tvorba bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 C A Projekt bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 P A Projekt bakalářské práce
32000 Vobořilová Jarmila PhDr. U00C9910 z A Projekt bakalářské práce
32000 Zahrádka Jaromír Ing. RNDr. Ph.D. G16C0602 C A Transfer technologií
32000 Zahrádka Jaromír Ing. RNDr. Ph.D. G16C0602 P A Transfer technologií
32000 Zahrádka Jaromír Ing. RNDr. Ph.D. G16C0602 z A Transfer technologií
32000 Zahrádka Jaromír Ing. RNDr. Ph.D. G16C0602 Z A Transfer technologií
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04E0201 C A Networking in English
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04E0201 P A Networking in English
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Briggs Iii George Leonard BA. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4401 C A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4401 P A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L4401 z A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L9910 C A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L9910 P A Německý jazyk 4-1
32104 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. U04L9910 z A Německý jazyk 4-1
32104 Diaz Michael John Mgr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Diaz Michael John Mgr. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Diaz Michael John Mgr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Diaz Michael John Mgr. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Diaz Michael John Mgr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Diaz Michael John Mgr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Eade Callum James BA. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Eade Callum James BA. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Eade Callum James BA. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Eade Callum James BA. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Eade Callum James BA. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Eade Callum James BA. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Gajdošová Anna PhDr. G04E4201 C A Concept Note
32104 Gajdošová Anna PhDr. G04E4201 P A Concept Note
32104 Geer Alexander George BA. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Geer Alexander George BA. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Geer Alexander George BA. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Geer Alexander George BA. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Geer Alexander George BA. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Geer Alexander George BA. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 C A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 P A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 z A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. G04E0201 Z A English for Intercultural Communication
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04E0203 C A Presentation Skills
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04E0203 P A Presentation Skills
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Hřebačková Monika PhDr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Chvatíková Zuzana Mgr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Chvatíková Zuzana Mgr. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Chvatíková Zuzana Mgr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Chvatíková Zuzana Mgr. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Chvatíková Zuzana Mgr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Chvatíková Zuzana Mgr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L0101 C A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L0101 P A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L0101 z A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Nováková Irena Petra PhDr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04E0202 C A Business Correspondence
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04E0202 P A Business Correspondence
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. G04E0202 C A Meetings and Negotiations in English
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. G04E0202 P A Meetings and Negotiations in English
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. G04E0202 Z A Meetings and Negotiations in English
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Richterová Jana Mgr. Ph.D. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04E0203 C A Presentation Skills
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04E0203 P A Presentation Skills
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L2101 z A Anglický jazyk 2
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4101 z A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4101 Z A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L4102 Z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. U04L9909 Z A Anglický jazyk 4-1
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4 C A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4 P A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4 z A Anglický jazyk 4
32104 Rinnová Eugenie Mgr. 04BJA4 Z A Anglický jazyk 4
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 C A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 P A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 z A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E0202 Z A Meetings and Negotiations in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 C A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 P A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. G04E4201 z A Concept Note
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0201 C A Networking in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0201 P A Networking in English
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0204 C A Critical Thinking
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04E0204 P A Critical Thinking
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L4101 z A Anglický jazyk 4
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L4101 Z A Anglický jazyk 4
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Štefl Martin Mgr. Ph.D. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G04E0202 z A Meetings and Negotiations in English
32104 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G04E0202 Z A Meetings and Negotiations in English
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L0101 C A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L0101 P A Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L2101 z A Anglický jazyk 2
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4101 z A Anglický jazyk 4
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4101 Z A Anglický jazyk 4
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4102 z A Anglický jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4102 Z A Anglický jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4401 C A Německý jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4401 P A Německý jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4501 C A Francouzský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4501 P A Francouzský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4501 z A Francouzský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4502 C A Španělský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4502 P A Španělský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4503 C A Portugalský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4503 P A Portugalský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4601 C A Ruský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L4601 P A Ruský jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L9910 C A Německý jazyk 4-1
32104 Vít Radek PhDr. Mgr. Ph.D. U04L9910 P A Německý jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 C A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. G04E0201 P A English for Intercultural Communication
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L2101 C A Anglický jazyk 2
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L2101 P A Anglický jazyk 2
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4101 C A Anglický jazyk 4
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4101 P A Anglický jazyk 4
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4102 C A Anglický jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4102 P A Anglický jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4401 C A Německý jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4401 P A Německý jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4501 C A Francouzský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4501 P A Francouzský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4502 C A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4502 P A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4502 z A Španělský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4503 C A Portugalský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4503 P A Portugalský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4503 z A Portugalský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4601 C A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4601 P A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L4601 z A Ruský jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9910 C A Německý jazyk 4-1
32104 Zvěřinová Jana Mgr. U04L9910 P A Německý jazyk 4-1
32116 Březina Edvard Ing. CSc. U16C2301 C A Logistika
32116 Březina Edvard Ing. CSc. U16C2301 P A Logistika
32116 Březina Edvard Ing. CSc. U16C9902 C A Provozní management a logistika
32116 Březina Edvard Ing. CSc. U16C9902 P A Provozní management a logistika
32116 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. DH12 C A Německý jazyk
32116 Císlerová Eva PhDr. Ph.D. DH12 P A Německý jazyk
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 C A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 P A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 z A Globalizace
32116 Cupal Libor Ing. U16C9904 Z A Globalizace
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 C A Malé a střední podnikání
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 P A Malé a střední podnikání
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 z A Malé a střední podnikání
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G16C0102 Z A Malé a střední podnikání
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. U16C6104 C A Malé a střední podnikání
32116 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. U16C6104 P A Malé a střední podnikání
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C2201 C A Projektový management
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C2201 P A Projektový management
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C9906 C A Projektové řízení
32116 Fanta Petr Ing. Ph.D. U16C9906 P A Projektové řízení
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 P A Social Competences in Project and Process Management
32116 Hřebačková Monika PhDr. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 C A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 P A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 z A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. G16C1401 Z A Marketing inovací
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C4401 C A Marketingové aplikace
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C4401 P A Marketingové aplikace
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C4401 z A Marketingové aplikace
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C4401 Z A Marketingové aplikace
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 C A Marketingový výzkum
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 P A Marketingový výzkum
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 z A Marketingový výzkum
32116 Jílková Petra Ing. Ph.D. U16C5401 Z A Marketingový výzkum
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 C A Marketingový výzkum
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 P A Marketingový výzkum
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 z A Marketingový výzkum
32116 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U16C5401 Z A Marketingový výzkum
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 C A Marketing
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 P A Marketing
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 z A Marketing
32116 Johnová Radka Ing. Ph.D. U16C2401 Z A Marketing
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 C A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 P A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 z A Modern Approaches in Project Management
32116 Kačín Radovan Ing. G16E2201 Z A Modern Approaches in Project Management
32116 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U16C5401 C A Marketingový výzkum
32116 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U16C5401 P A Marketingový výzkum
32116 Krejčí Miloš Ing. U16E0501 C A Talent Management
32116 Krejčí Miloš Ing. U16E0501 P A Talent Management
32116 Krejčí Miloš Ing. U16E0501 z A Talent Management
32116 Krejčí Miloš Ing. U16E0501 Z A Talent Management
32116 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 16MATH2 C A Aplikovaná matematika
32116 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 16MATH2 P A Aplikovaná matematika
32116 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 16MATH2 z A Aplikovaná matematika
32116 Mácha Václav RNDr. Ph.D. 16MATH2 Z A Aplikovaná matematika
32116 Maialeh Robin Ing. Ph.D. 16MA1 C A Makroekonomie
32116 Maialeh Robin Ing. Ph.D. 16MA1 P A Makroekonomie
32116 Maialeh Robin Ing. Ph.D. 16MA1 Z A Makroekonomie
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MA1 C A Makroekonomie
32116 Makovský Petr Ing. Ph.D. 16MA1 P A Makroekonomie
32116 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U16C4401 C A Marketingové aplikace
32116 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. U16C4401 P A Marketingové aplikace
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 C A Lean Manufacturing
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 P A Lean Manufacturing
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 z A Lean Manufacturing
32116 Opletalová Michaela Ing. G16E2301 Z A Lean Manufacturing
32116 Ostapenko Galina doc. CSc. U16E0102 C A Cross-cultural Management
32116 Ostapenko Galina doc. CSc. U16E0102 P A Cross-cultural Management
32116 Ostapenko Galina doc. CSc. U16E0102 z A Cross-cultural Management
32116 Ostapenko Galina doc. CSc. U16E0102 Z A Cross-cultural Management
32116 Pros Josef Ing. U16C5302 C A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Pros Josef Ing. U16C5302 P A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 Říčka Tomáš Ph.D. G16E2201 C A Modern Approaches in Project Management
32116 Říčka Tomáš Ph.D. G16E2201 P A Modern Approaches in Project Management
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. G16C4501 C A Organizace a vedení lidí
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. G16C4501 P A Organizace a vedení lidí
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. G16C4501 z A Organizace a vedení lidí
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C4501 C A Řízení a hodnocení pracovního výkonu
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C4501 P A Řízení a hodnocení pracovního výkonu
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C4501 z A Řízení a hodnocení pracovního výkonu
32116 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U16C4501 Z A Řízení a hodnocení pracovního výkonu
32116 Šimonová Klára Ing. G16C4501 C A Organizace a vedení lidí
32116 Šimonová Klára Ing. G16C4501 P A Organizace a vedení lidí
32116 Šimonová Klára Ing. G16C4501 z A Organizace a vedení lidí
32116 Šimonová Klára Ing. G16C4501 Z A Organizace a vedení lidí
32116 Šimonová Klára Ing. U16C4501 C A Řízení a hodnocení pracovního výkonu
32116 Šimonová Klára Ing. U16C4501 P A Řízení a hodnocení pracovního výkonu
32116 Škorňová Eva Ing. U16C6102 C A Prezentační dovednosti
32116 Škorňová Eva Ing. U16C6102 P A Prezentační dovednosti
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C4101 C A Školský management
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C4101 P A Školský management
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C9925 C A Školský management
32116 Škrabal Milan PaedDr. U16C9925 P A Školský management
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U16C5402 C A Design a brand management
32116 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. U16C5402 P A Design a brand management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 C A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 P A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 z A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C2101 Z A Manažerské rozhodování
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C4501 z A Organizace a vedení lidí
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G16C4501 Z A Organizace a vedení lidí
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C2201 C A Projektový management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C2201 P A Projektový management
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C6101 C A Etiketa pro manažery
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C6101 P A Etiketa pro manažery
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9906 C A Projektové řízení
32116 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. U16C9906 P A Projektové řízení
32116 Švihlíková Svatava PhDr. U16C6102 C A Prezentační dovednosti
32116 Švihlíková Svatava PhDr. U16C6102 P A Prezentační dovednosti
32116 Švihlíková Svatava PhDr. U16C6102 z A Prezentační dovednosti
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 P A Social Competences in Project and Process Management
32116 Toth Daniel Ing. Ph.D. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32116 Tuček David doc. Ing. Ph.D. G16E2301 C A Lean Manufacturing
32116 Tuček David doc. Ing. Ph.D. G16E2301 P A Lean Manufacturing
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C2201 C A Projektový management
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C2201 P A Projektový management
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C9906 C A Projektové řízení
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C9906 P A Projektové řízení
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C9906 z A Projektové řízení
32116 Uličná Štěpánka Ing. Ph.D. U16C9906 Z A Projektové řízení
32116 Vacík Emil doc. Ing. Ph.D. G16C0101 C A Balanced Scorecard
32116 Vacík Emil doc. Ing. Ph.D. G16C0101 P A Balanced Scorecard
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C6301 C A Management jakosti
32116 Veber Jaromír prof. Ing. CSc. U16C6301 P A Management jakosti
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U77C9902 C A Základy strojírenské výroby
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U77C9902 P A Základy strojírenské výroby
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U77C9902 z A Základy strojírenské výroby
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U77C9902 Z A Základy strojírenské výroby
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP C A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP P A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP z A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16CRP Z A Controllingové řízení podniku a projektů
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP C A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP P A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP z A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zralý Martin doc. Ing. CSc. 16MNP Z A Manažerské nástroje a propočty
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 C A Social Competences in Project and Process Management
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 P A Social Competences in Project and Process Management
32116 Zvěřinová Jana Mgr. G16E0501 z A Social Competences in Project and Process Management
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0306 C A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C0306 P A Interkulturní psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 C A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 P A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2302 Z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 C A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 P A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51C2305 Z A Pedagogická psychologie
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51E0301 C A Psychology of Negotiation
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51E0301 P A Psychology of Negotiation
32151 Dobrovská Dana doc. PhDr. CSc. U51E0301 z A Psychology of Negotiation
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 C A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 P A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 z A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2303 Z A Sociologie
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 C A Sociologie mládeže
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 P A Sociologie mládeže
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 z A Sociologie mládeže
32151 Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D. U51C2304 Z A Sociologie mládeže
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0101 C A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0101 P A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0101 z A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0103 C A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0103 P A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C0103 z A Specifické poruchy učení a chování
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C2401 C A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C2401 K A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C2401 P A Komunikační dovednosti
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C4102 C A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C4102 P A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C4102 z A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C4102 Z A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C9930 C A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D. U51C9930 P A Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C0105 C A Environmentální výchova
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C0105 P A Environmentální výchova
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C0105 z A Environmentální výchova
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C2201 C A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C2201 K A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C2201 P A Hodnocení vlivů techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C4202 C A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C4202 K A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mráček Karel Ing. CSc. U51C4202 P A Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9905 C A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U00C9905 P A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 C A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 P A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Mrázková Kateřina Ing. Bc. U51C6201 Z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 C A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 P A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 z A Filozofie
32151 Nesvadba Petr PhDr. CSc. U51C1501 Z A Filozofie
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 C A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 P A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 z A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Semrád Jiří doc. PhDr. CSc. U51C2202 Z A Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51TBP C A Tvorba bakalářské práce
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51TBP P A Tvorba bakalářské práce
32151 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. 51TBP z A Tvorba bakalářské práce
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9905 C A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U00C9905 P A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 C A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 P A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Emanuel prof. RNDr. CSc. U51C6201 Z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U51C0106 C A M-learning
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U51C0106 P A M-learning
32151 Svoboda Petr Ing. Ph.D., ING.PAED.IGIP U51C0106 z A M-learning
32151 Škorňová Eva Ing. U51C5401 C A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Škorňová Eva Ing. U51C5401 P A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Škorňová Eva Ing. U51C5401 z A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Škorňová Eva Ing. 51XPPD C A Prezentační dovednosti
32151 Škorňová Eva Ing. 51XPPD P A Prezentační dovednosti
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0104 C A Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0104 P A Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0104 z A Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0307 C A Self management učitele
32151 Šlajchová Ladislava PhDr. Ph.D. U51C0307 P A Self management učitele
32151 Švihlíková Svatava PhDr. 51XPPD C A Prezentační dovednosti
32151 Švihlíková Svatava PhDr. 51XPPD K A Prezentační dovednosti
32151 Švihlíková Svatava PhDr. 51XPPD P A Prezentační dovednosti
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C4101 C A Výchova a vzdělávání dospělých
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C4101 P A Výchova a vzdělávání dospělých
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 C A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 P A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 z A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C5401 Z A Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9906 C A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9906 P A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9906 z A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9906 Z A Podnikové vzdělávání
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9916 C A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Tureckiová Michaela PhDr. CSc. U51C9916 P A Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 C A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 P A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 z A Obecná didaktika
32151 Vališová Alena prof. PhDr. CSc. U51C2101 Z A Obecná didaktika
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 C A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 P A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 z A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C4201 Z A Didaktika odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 C A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 P A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C5201 Z A Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 C A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 P A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U51C6201 Z A Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 Vaněček David Ing. Ph.D. U00C9905 C A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Vaněček David Ing. Ph.D. U00C9905 P A Propedeutikum pedagogické praxe
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C0501 C A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C0501 P A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C0501 z A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 C A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 P A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 z A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2501 Z A Biologie mládeže a školní hygiena
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2502 C A Školní hygiena a první pomoc
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C2502 P A Školní hygiena a první pomoc
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C4501 C A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C4501 P A Člověk a zdraví
32151 Vobořilová Jarmila PhDr. U51C4501 z A Člověk a zdraví
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 z A Podnikové finance
32163 Cipovová Eva Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Civínová Zdeňka Mgr. U00C4101 C A Jak psát kvalifikační práci
32163 Civínová Zdeňka Mgr. U00C4101 P A Jak psát kvalifikační práci
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 C A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 P A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 z A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. G63C0302 Z A Podniková krize
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C3301 P A Účetnictví
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 z A Podnikové finance
32163 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Černý Jan PhDr. G63C0401 C A Competitive Intelligence
32163 Černý Jan PhDr. G63C0401 P A Competitive Intelligence
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C4302 z A Podnikové finance
32163 Jindřichovská Irena doc. Ing. CSc. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. G63C2401 C A Projektování informačních systémů
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. G63C2401 P A Projektování informačních systémů
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. G63C2401 Z A Projektování informačních systémů
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C4401 C A Manažerská informatika
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C4401 P A Manažerská informatika
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C4401 Z A Manažerská informatika
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C9908 C A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C9908 P A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. U63C9908 Z A Vnitropodnikové informační systémy
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C3101 P A Statistika 1
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C4101 C A Statistika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C4101 P A Statistika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C4101 z A Statistika 2
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 C A Operační výzkum
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 P A Operační výzkum
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 z A Operační výzkum
32163 Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. U63C5101 Z A Operační výzkum
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. U63C3101 P A Statistika 1
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. U63C4101 C A Statistika 2
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. U63C4101 P A Statistika 2
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. U63C4101 z A Statistika 2
32163 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. U63C4101 Z A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 C A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 P A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 z A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C3101 Z A Statistika 1
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 C A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 P A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 z A Statistika 2
32163 Macák Tomáš doc. Ing. Ph.D. U63C4101 Z A Statistika 2
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C2101 C A Matematika 2
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C2101 P A Matematika 2
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C2101 z A Matematika 2
32163 Mácha Václav RNDr. Ph.D. U63C2101 Z A Matematika 2
32163 Maialeh Robin Ing. Ph.D. U63C3201 C A Mikroekonomie
32163 Maialeh Robin Ing. Ph.D. U63C3201 P A Mikroekonomie
32163 Maialeh Robin Ing. Ph.D. U63C4201 C A Makroekonomie
32163 Maialeh Robin Ing. Ph.D. U63C4201 P A Makroekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. G63C2201 C A Mikroekonomická teorie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. G63C2201 P A Mikroekonomická teorie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3201 C A Mikroekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C3201 P A Mikroekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C4201 C A Makroekonomie
32163 Makovský Petr Ing. Ph.D. U63C4201 P A Makroekonomie
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 C A Matematika 2
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 P A Matematika 2
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 z A Matematika 2
32163 Moll Ivo RNDr. CSc. U63C2101 Z A Matematika 2
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 P A Účetnictví
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C4303 C A Účetnictví v České republice
32163 Myšková Renáta doc. Ing. Ph.D. U63C4303 P A Účetnictví v České republice
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C2201 C A Mikroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C2201 P A Mikroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C3201 C A Makroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. G63C3201 P A Makroekonomická teorie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C0201 C A Makroekonomická analýza
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C0201 P A Makroekonomická analýza
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C3201 C A Mikroekonomie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C3201 P A Mikroekonomie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C4201 C A Makroekonomie
32163 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. U63C4201 P A Makroekonomie
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 C A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 P A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 z A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. G63C0301 Z A Oceňování podniku a projektů
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C4101 C A Jak psát kvalifikační práci
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U00C4101 P A Jak psát kvalifikační práci
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 C A Podnikové finance
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 P A Podnikové finance
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 z A Podnikové finance
32163 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. U63C4302 Z A Podnikové finance
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 C A Účetnictví
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 P A Účetnictví
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 z A Účetnictví
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C3301 Z A Účetnictví
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C4303 C A Účetnictví v České republice
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C4303 P A Účetnictví v České republice
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C4303 z A Účetnictví v České republice
32163 Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D. U63C4303 Z A Účetnictví v České republice
32163 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U63C9922 C A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U63C9922 K A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 Šikýř Martin Ing. Ph.D. U63C9922 P A Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9930 C A Ekonomika vzdělávání
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9930 P A Ekonomika vzdělávání
32163 Škrabal Milan PaedDr. U63C9930 z A Ekonomika vzdělávání
32163 Tichá Ludmila PhDr. U00C4101 C A Jak psát kvalifikační práci
32163 Tichá Ludmila PhDr. U00C4101 P A Jak psát kvalifikační práci
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 C A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 P A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 z A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vaněček David doc. Ing. Ph.D. U63C4402 Z A Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 C A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 P A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 z A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E2301 Z A Financial Markets and Risk Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E4301 C A Advanced Topics in Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E4301 P A Advanced Topics in Financial Management
32163 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. G63E4301 z A Advanced Topics in Financial Management
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 C A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 P A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 z A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. G63C2301 Z A Controllingové řízení
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C4401 C A Manažerská informatika
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C4401 P A Manažerská informatika
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 C A Manažerské nástroje a propočty
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 P A Manažerské nástroje a propočty
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 z A Manažerské nástroje a propočty
32163 Zralý Martin doc. Ing. CSc. U63C5302 Z A Manažerské nástroje a propočty
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 C A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 P A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 z A Regional Development and Planning
32165 Dobrucká Lucia Mgr. Ph.D. G65E2301 Z A Regional Development and Planning
32165 Fanta Petr Ing. Ph.D. G65E4101 C A European Union and Regional Policy
32165 Fanta Petr Ing. Ph.D. G65E4101 P A European Union and Regional Policy
32165 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. U65C6101 C A Dotační management
32165 Havránek Jan Ing. Ph.D., MBA. U65C6101 P A Dotační management
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 C A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 P A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 z A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0101 Z A Konkurenceschopnost měst
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0102 C A Řízení a rozhodování ve veřejné správě
32165 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. G65C0102 P A Řízení a rozhodování ve veřejné správě
32165 Pourová Irena JUDr. G65C0301 C A Korporátní právo
32165 Pourová Irena JUDr. G65C0301 P A Korporátní právo
32165 Pourová Irena JUDr. U65C2301 C A Právo
32165 Pourová Irena JUDr. U65C2301 P A Právo
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 C A Smart Cities and Regions
32165 Štěpánek Petr Ing. arch. Ph.D. G65E1301 P A Smart Cities and Regions
32165 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G65E2301 z A Regional Development and Planning
32165 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. G65E2301 Z A Regional Development and Planning
32165 Vaněčková Jana JUDr. G65C0301 C A Korporátní právo
32165 Vaněčková Jana JUDr. G65C0301 P A Korporátní právo
32165 Vaněčková Jana JUDr. U65C5301 C A Pracovní právo
32165 Vaněčková Jana JUDr. U65C5301 P A Pracovní právo
32165 Vaněčková Jana JUDr. U65C6301 C A Právní aspekty ochrany spotřebitele
32165 Vaněčková Jana JUDr. U65C6301 P A Právní aspekty ochrany spotřebitele

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 102
Katedra Kód př. Předmět Hromadně vyloučen Individuálně vyloučen