Role po předmětech - anketa FA


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fa.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:00

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
15000 500DS C,K,N Diploma Seminar
15111 511VT2 C,K,N Výtvarná tvorba II
15111 511VT2K C,K,N Výtvarná tvorba II
15111 511VT3 C,K,N,P Výtvarná tvorba III
15111 511VT3K C,K,N Výtvarná tvorba III
15111 511VT4 C,K,N,P Výtvarná tvorba IV
15111 511VT4K C,K,N Výtvarná tvorba IV
15111 511VT5 C,K,N Výtvarná tvorba V
15111 511VT5K C,K,N Výtvarná tvorba V
15111 511VT6 C,K,N,P Výtvarná tvorba VI
15113 500DA3-4 C,N,P,Z History of Architecture III/IV
15113 512TA1 C,N,P,Z Teorie arch.,estetika I
15113 513DA2 C,N,P,Z,z Dějiny architektury II
15113 513DA2D C,N,P,Z,z Dějiny architektury II
15113 513DA2K C,N,P,Z,z Dějiny architektury II
15113 513DA4A N,P,Z Dějiny architektury IV
15113 513DA4DB N,P,Z Dějiny architektury IV
15113 513DA4K N,P,Z Dějiny architektury IV
15113 513DD2 N,P,Z Dějiny už.umění a designu II
15113 513DU2B C,K,N,P Dějiny umění IIbc
15113 513DU2D C,K,N,P Dějiny umění II
15113 513DU2K C,K,N,P Dějiny umění II
15113 513DU3D C,K,N,P Dějiny umění III
15113 513DU3N C,K,N,P Dějiny umění III
15113 513F2 C,K,N,P Filosofie II
15113 513F2D C,K,N,P Filosofie II
15113 513F2K K,N,P Filosofie II
15113 513HS2N C,K,N,P Hist.stavby,sídla II
15113 513SOC2 C,K,N,P Sociologie a psychol.II
15113 513SOC2D C,K,N,P Sociologie a psychologie II
15113 513TA1 N,P,Z Teorie arch.,estetika I
15113 555DA3/4 C,N,P,Z History of Architecture 3/4
15114 500PP2 C,N,P,Z,z Monument Preservation
15114 514DSN C,K,N Diplomní seminář
15114 514PP2B C,K,N,P Památková péče II
15114 514SHP1 C,K,N,P Stavebně historický průzkum I
15114 514SHP3 C,K,N,P Stavebně historický průzkum III
15114 555PP2 C,N,P,Z,z Monument Preservation 2
15115 500I2 C,N,P,Z Interior-History of Interior
15115 515DSN C,K,N Diplomní seminář
15115 515I3 C,K,N,P Multimediální tvorba
15115 515I3D C,K,N,P Multimediální tvorba
15115 555I2 C,N,P,Z Interior 2 - History
15116 500CAD4 C,K,N Computer Aided Design IV
15116 516CAD1K C,K,N CAD I
15116 516CAD2 C,K,N,P CAD II
15116 516CAD3K C,K,N CAD III
15116 516CAD4 C,K,N CAD IV
15116 516PG1 C,K,N Počítačová grafika I
15116 516PG1K C,K,N Počítačová grafika I
15116 516PG2N C,K,N,P Počítačová grafika II
15116 550DZ2 C,K,N,P Digitální zobrazování II
15116 550DZ4 C,K,N Digitální zobrazování IV
15116 550DZ6 C,K,N Digitální zobrazování VI
15116 555CAD4 C,N,P,Z Computer Aided Design IV
15116 555PG2 C,K,N Computer Graphics 2
15118 518DSN C,K,N,P Diplomní seminář
15118 518NS2A C,N,P,Z,z Obytné budovy
15118 518NS2D C,N,P,Z Nauka o stavbách II
15118 518NS2K C,N,P,Z,z Nauka o stavbách II
15118 518NS4 C,N,P,Z,z Občanské stavby II
15118 518NS4DB C,N,P,Z Nauka o stavbách IV
15118 518NS4K C,N,P,Z,z Nauka o stavbách IV
15119 500U21 C,N,P,Z,z Urbanism II - History
15119 500U4 C,N,P,Z,z Urbanism IV - Design
15119 519DSN C,K,N,P Diplomní seminář
15119 519U1B C,N,P,Z,z Prostředí
15119 519U1K C,N,P,Z,z Prostředí
15119 519U3B C,K,N,P Teorie
15119 519U5N C,K,N,P Soubory
15119 519U7N C,K,N,P Procesy
15119 555U21 C,N,P,Z,z Urbanism 2 - History
15119 555U4 C,N,P,Z,z Urbanism 4 - Design
15120 519DEN2 C,K,N,P Speciální dendrologie
15120 519TK4N C,K,N,P Navrhování II
15120 520BP C,N,z Bakalářská práce
15120 520DEN2 C,N,P,Z Dendrologie II
15120 520DSN C,K,N Diplomní seminář
15120 520KA2 C,N,P,Z Krajinářská architektura II
15120 520KA2N C,N,P,Z Krajinářská architektura II
15120 520TKA1 C,K,N,P Technologie KA I
15120 520TKA1N C,K,N,P Technologie KA I
15120 520TKA3 C,K,N,P Technologie KA III
15120 520ZAK C,K,N Základní ateliér
15121 500EKL2 C,K,N,P Ecology II
15121 500TKZ3 C,K,N,P Landscape Architecture III - Technology
15121 521DEK3 C,N,P,Z Ekologie
15121 521DSN C,K,N,P Diplomní seminář
15121 521EKL1 N,P,Z Ekologie I
15121 521EKL1D N,P,Z Ekologie I
15121 521PRI2 C,K,N,P Prostorová informatika II
15121 521PRS2 C,K,N,P Prostorové struktury II
15121 521UP2 C,K,N,P Analýzy území pro ÚPD
15121 555EKL2 C,N,P,Z Ecology 2
15121 555TKZ3 C,K,N,P Landscape Architecture 3 - Technology
15121 555UP2 C,K,N,P Planning 2 - Spatial and Strategic Planning
15122 521DG2 C,K,N,P Deskriptivní geometr.II
15122 522M1 C,N,P,Z,z Matematika 1
15122 522NK1B C,N,P,Z,z Zákl.navrh.nosných kcí
15122 522NK3B C,N,P,Z,z Nosné konstrukce IIIbc
15122 522NK5N C,K,N Vybrané statě z NK
15122 522ST1 C,K,N,P Statika I
15122 550TK C,K,N,P Technické kreslení
15122 555NK5 C,K,N,P Load-Bearing Structures 5
15123 523PS2 C,N,P,Z,z Pozem. stavitelství II
15123 523PS4B C,N,P,Z,z Pozem.stavitelství IV
15123 523PS4K C,N,P,Z,z Pozem.stavitelství IV
15123 523PS6N C,K,N,P Vývoj.trendy ve stavit.
15124 500EKON C,N,P,Z,z Economics
15124 524EKON C,N,P,Z,z Ekonomie st.a sídel
15124 524P N,P,Z Právo
15124 524PAM1 C,N,P,Z,z Provádění a st.management 1
15124 524PAM3 C,K,N,P Provádění a st.management 3
15124 524PD N,P,Z Právo
15124 524SF2 C,N,P,Z,z Stavební fyzika II
15124 524TZ2N C,K,N,P Obnovitel.zdroje energ.
15124 555EKON C,N,P,Z,z Economics
15126 526OJ1B C,N,Z,z Odborný jazyk I
15126 526OJ1K C,N,Z,z Odborný jazyk I
15126 526OJ2B C,K,N Odborný jazyk II
15126 526OJ3B C,K,N Odborný jazyk III
15127 527DSN C,K,N Diplomní seminář
15128 528DSN C,K,N Diplomní seminář
15129 529DSN C,K,N Diplomní seminář
15150 550AD5 C,K,N Ateliér designu V
15150 550AD6 C,K,N Ateliér designu VI
15150 550AE C,N,P,Z Anatomie a ergonomie
15150 550AMD2 C,K,N,P Ateliér-modelování,dílny II
15150 550AM2 C,N,P,Z,z Aplikovaná mechanika II
15150 550BPD C,N,z Bakalářská práce
15150 550EM2 N,P,Z Ekonomie a management II
15150 550KKR C,N,P,Z,z Konstrukce karosérií a rámů
15150 550K1 C,N,P,Z,z Konstrukce I
15150 550MT2 C,N,P,Z,z Materiály a technologie II
15150 550MT4 C,N,P,Z,z Materiály a technologie IV
15150 550ND2 N,P,Z Nauka o designu II
15150 550ND3 C,N,P,Z Nauka o designu III
15150 550VTD2 C,K,N Výtvarná tvorba II
15150 550VTD4 C,K,N Výtvarná tvorba IV
15150 550ZD2 C,K,N Základy designu II
15150 555AD5 C,K,N Design Studio 5

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.