Role po předmětech - anketa FA


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fa.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 17:55

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
15000 500DS C,K,N Diploma Seminar
15111 511VT1B C,K,N Výtvarná tvorba I
15111 511VT1K C,K,N Výtvarná tvorba I
15111 511VT3 C,K,N Výtvarná tvorba III
15111 511VT3K C,K,N Výtvarná tvorba III
15111 511VT4 C,K,N,P Výtvarná tvorba IV
15111 511VT4K C,K,N Výtvarná tvorba IV
15111 511VT5 C,K,N Výtvarná tvorba V
15111 511VT6 C,K,N,P Výtvarná tvorba VI
15113 500DA1-2 C,N,P,Z History of Architecture I/II
15113 500DA5 C,N,P,Z History of Architecture Modern Architecture
15113 512TA2N C,K,N Teorie arch.,estet. II
15113 513AK N,P,Z Architektonická kompozice
15113 513AKK N,P,Z Architektonická kompozice
15113 513DA1 C,N,P,Z,z Dějiny architektury I
15113 513DA1D C,N,P,Z,z Dějiny architektury I
15113 513DA1K C,N,P,Z,z Dějiny architektury I
15113 513DA3 C,N,P,Z Dějiny architektury III
15113 513DA3D C,N,P,Z Dějiny architektury III
15113 513DA3K C,N,P,Z Dějiny architektury III
15113 513DA5A C,N,P,Z Dějiny architektury V
15113 513DA5D C,N,P,Z Dějiny architektury V
15113 513DA5K C,N,P,Z Dějiny architektury V
15113 513DD1 N,P,Z Dějiny už.umění a designu I
15113 513DT N,P,Z Dějiny techniky
15113 513DU1B N,P,Z Dějiny umění I
15113 513DU1D N,P,Z Dějiny umění I
15113 513DU1K N,P,Z Dějiny umění I
15113 513F1 C,K,N,P Filosofie I
15113 513F1D C,K,N,P Filosofie I
15113 513F1K C,K,N,P Filosofie I
15113 513F3 C,K,N Filosofie III
15113 513F3D C,K,N Filosofie III
15113 513HS1 C,K,N,P Lidová architektura
15113 513HS3N C,K,N,P Hist.stavby,sídla III
15113 513KUL C,N,P,Z Kulturologie
15113 513SOCD C,K,N,P Sociologie a psychologie
15113 513SOCK C,K,N,P Sociologie a psychologie
15113 513SOC1 C,K,N,P Sociologie a psychol. I
15113 513TA2 C,K,N Teorie arch.,estet. II
15113 513TD N,P,Z Teorie designu
15113 555DA1/2 N,P,Z History of Architecture 1/2
15113 555DA5 C,N,P,Z History of Architecture 5 - Modern Architecture
15114 514DSN C,K,N Diplomní seminář
15114 514PP1B C,N,P,Z,z Památková péče I
15114 514PP1K N,P,Z,z Památková péče I
15114 514PP3 C,K,N,P Památková péče III
15114 514SHP2 C,K,N Stavebně historický průzkum II
15115 500I3 C,N,P,Z Interior-History of Theatre
15115 515DSN C,K,N Diplomní seminář
15115 515I1 C,N,P,Z,z Interiér,výstav.,design
15115 515I1D C,N,P,Z,z Interiér,výstav.,design
15115 515I2 C,K,N,P Historie interiéru
15115 515I2D C,K,N,P Interiér,výstav.,design II
15115 515ZAN C,K,N Základy arch. navrhování
15115 555I3 C,N,P,Z Interior 3 - History of Theatre
15116 500CAD3 C,K,N,P Computer Aided DesignIII
15116 500PG1 C,K,N,P Computer Graphics I
15116 516CAD1 C,K,N,P CAD I
15116 516CAD2K C,K,N CAD II
15116 516CAD3 C,K,N,P CAD III
15116 516CAD4K C,K,N,P CAD IV
15116 516DSN C,K,N Diplomní seminář
15116 516PG1 C,K,N Počítačová grafika I
15116 516PG2K C,K,N Počítačová grafika I
15116 550DZ1 C,K,N Digitální zobrazování I
15116 550DZ3 C,K,N Digitální zobrazování III
15116 550DZ5 C,K,N Digitální zobrazování V
15116 555CAD3 C,N,P,Z Computer Aided Design III
15116 555PG1 C,K,N,P Computer Graphics I
15118 518DSN C,K,N,P Diplomní seminář
15118 518KI C,K,N,P Koncept a interpretace
15118 518NS1 C,N,P,Z,z Zákl.nauky o stavbách
15118 518NS1DB C,N,P,Z Nauka o stavbách I
15118 518NS1KB N,P,Z Nauka o stavbách I
15118 518NS3B C,N,P,Z Občanské stavby I
15118 518NS3D C,N,P,Z Nauka o stavbách III
15118 518NS5D C,N,P,Z Nauka o stavbách V
15118 518NS5N C,N,P,Z Nauka o stavbách V
15118 518NS6 C,K,N,P Nauka o stavbách VI
15118 518NS6D C,K,N,P Nauka o stavbách VI
15118 518ZAN C,K,N Základy arch. navrhování
15119 500TKZ1 C,N,P,Z,z Landscape Architecture I-Introduction
15119 500U3 C,N,P,Z Urbanism III - Theory
15119 519DSN C,K,N Diplomní seminář
15119 519U2B N,P,Z Vývoj
15119 519U2K N,P,Z Vývoj
15119 519U4N C,N,P,Z,z Navrhování
15119 519U6N C,K,N,P Tendence
15119 555U3 C,N,P,Z Urbanism 3 - Theory
15120 520DEN1 N,P,Z Dendrologie I
15120 520DEN1N N,P,Z Dendrologie I
15120 520DSN C,K,N Diplomní seminář
15120 520KA1 C,N,P,Z Krajinářská architektura I
15120 520KA1N N,P,Z Krajinářská architektura I
15120 520KA3 N,P,Z Krajinářská architektura III
15120 520KA3N N,P,Z Krajinářská architektura III
15120 520TKA2 C,K,N,P Technologie KA II
15120 520TKA2N C,K,N,P Technologie KA II
15120 520TKA4 C,K,N,P Technologie KA IV
15120 520ZKNK C,K,N Základy krajinářského navrhování
15120 555TKZ1 C,N,P,Z,z Landscape Architecture 1 - Introduction
15121 500CAD5 C,K,N,P Computer Aided Design V - GIS
15121 500EKL3 C,K,N,P Ecology III - Social Ecology
15121 500UP1 C,N,P,Z Urban Planning I
15121 521DSN C,K,N,P Diplomní seminář
15121 521EKL2 C,K,N,P Sociální ekologie
15121 521EKL2D C,K,N,P Sociální ekologie
15121 521PRI1 C,K,N,P Prostorová informatika I
15121 521PRS1 C,K,N,P Prostorové struktury I
15121 521UP1 C,N,P,Z,z Územní plánování I
15121 521UP3 C,K,N,P Prostor.a strateg.plán.
15121 555CAD5 C,K,N,P Planning GIS - Geographic Information System
15121 555EKL3 C,K,N,P Ecology 3 - Social Ecology
15121 555UP1 C,N,P,Z Planning 1 - Urban Planning
15122 521DG1 C,K,N,P Deskriptivní geometr.I
15122 522DG C,N,P,Z,z Deskriptivní geometrie
15122 522DGK C,N,P,Z,z Deskriptivní geometrie
15122 522M1 C,N,P,Z,z Matematika 1
15122 522NK2B C,N,P,Z,z Nosné konstrukce IIbc
15122 522NK4N C,K,N Zakládání staveb
15122 522ST2 C,N,P,Z,z Statika II
15122 550EV N,P,Z Úvod do exakt.věd
15123 523GD C,K,N,P Geodézie
15123 523GDK C,K,N,P Geodézie
15123 523GLB C,K,N,P Geologie
15123 523PS1 C,N,P,Z,z Pozem. stavitelství I
15123 523PS1K C,N,P,Z,z Pozem. stavitelství I
15123 523PS3B C,N,P,Z,z Pozem.stavitelství III
15123 523PS3K C,N,P,Z,z Pozem.stavitelství III
15123 523PS5B C,K,N,P Pozem.stavitelství V
15123 523PS7N C,K,N,P Design fasádních kcí
15123 523PS8N C,K,N,P Poruchy a rekon. staveb
15124 500P N,P,Z Building Law
15124 500PAM2 C,N,P,Z,z Building Technology and Management II
15124 500TZI2 C,N,P,Z,z Technical Infrastructure II - Urban Utilities
15124 524EM1 C,N,P,Z Ekonomie a management I
15124 524PAMN C,N,P,Z,z Provádění a st.management 2
15124 524SF1B C,K,N,P Stavební fyzika Ibc
15124 524TZIB C,N,P,Z,z Tech.zařízení budov I
15124 524TZIK C,N,P,Z,z Tech.zařízení budov I
15124 524TZ1N C,N,P,Z,z Tech.infrastrukt.sídel
15124 555PAM2 C,N,P,Z,z Building Technology and Management 2
15124 555TZI2 C,N,P,Z,z Technical Infrastructure 2
15126 526OJ1B C,N,Z,z Odborný jazyk I
15126 526OJ1D C,N,Z,z Odborný jazyk I
15126 526OJ2B C,K,N Odborný jazyk II
15126 526OJ2K C,K,N Odborný jazyk II
15126 526OJ3B C,K,N Odborný jazyk III
15127 527DSN C,K,N Diplomní seminář
15127 527ZAN C,K,N Základy arch. navrhování
15128 528DSN C,K,N Diplomní seminář
15128 528EKL N,P,Z Ekologie I
15128 528EKLD N,P,Z Ekologie I
15128 528EKLK N,P,Z Ekologie I
15128 528ZAN C,K,N Základy arch. navrhování
15129 529DSN C,K,N Diplomní seminář
15129 529ZAN C,K,N Základy arch. navrhování
15150 550AD1 C,K,N,P Ateliér designu I
15150 550AD6 C,K,N,P Ateliér designu VI
15150 550AE2 C,N,P,Z Anatomie a ergonomie II
15150 550AMD1B C,K,N Ateliér-modelování,dílny I
15150 550AM1 N,P,Z Aplikovaná mechanika I
15150 550DS C,K,N,P Diplomní seminář
15150 550EM3 N,P,Z Ekonomie a management III
15150 550K2 N,P,Z Konstrukce II
15150 550MTP C,K,N,P Materiály tech. praxe
15150 550MT1 C,N,P,Z Materiály a technologie I
15150 550MT3 C,N,P,Z,z Materiály a technologie III
15150 550MT5 C,N,P,Z,z Materiály a technologie V
15150 550ND1 C,N,P,Z Nauka o designu I
15150 550PG C,K,N Počítačová grafika
15150 550VAM C,K,N,P Vývoj aut.a spal.motorů
15150 550VTD1 C,K,N Výtvarná tvorba I
15150 550VTD3 C,K,N Výtvarná tvorba III
15150 550VTD5 C,K,N,P Výtvarná tvorba V
15150 550VTD6 C,K,N,P Výtvarná tvorba VI
15150 550ZD1B C,K,N Základy designu I

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.