Role po předmětech - anketa FA - ateliéry


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fa.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 17:55

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
15000 500ATRN C,K,N Design Studio - Comprehensive Project
15000 500ATS C,K,N Design Studio - Building Complex
15000 500ATU1 C,K,N Design Studio - Urban Design
15000 500ATVZ1 C,K,N Design Studio - Independent Study
15000 555ATV C,K,N,P Design Studio
15000 555AT1 C,K,N Architectural Design 1
15000 599ATSS C,K,N,P Ateliér-soubor staveb
15000 599ATVZ C,K,N,P Ateliér-volné zdání
15113 513SAT C,K,N,P Soudobá arch. tvorba
15113 513SATB C,K,N,P Soudobá arch. tvorba
15114 514ATBP C,N,z Ateliér-realizační BP
15114 514ATBS C,K,N Ateliér-bytové stavby
15114 514ATS1 C,K,N Ateliér-soubor staveb
15114 514ATU C,K,N Ateliér-urbanismus
15114 514ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15114 514ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15114 514ATZBP C,K,N Ateliér-studie pro BP
15115 515ATRN C,K,N Ateliér-realizační
15115 515ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15115 515ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15116 516ATRN C,K,N Ateliér-realizační
15116 516ATS1 C,K,N Ateliér-soubor staveb
15116 516ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15116 516ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15118 518ATBP C,N,z Ateliér-realizační BP
15118 518ATBS C,K,N,P Ateliér-bytové stavby
15118 518ATOS C,K,N,P Ateliér-občanské stavby
15118 518ATRN C,K,N,P Ateliér-realizační
15118 518ATS1 C,K,N,P Ateliér-soubor staveb
15118 518ATU C,K,N,P Ateliér-urbanismus
15118 518ATV C,K,N,P Ateliér-pov.volitelný
15118 518ATVZ C,K,N,P Ateliér-volné zadání
15118 518ATZBP C,K,N,P Ateliér-studie pro BP
15119 519ATBP C,N,P,z Ateliér-realizační BP
15119 519ATBS C,K,N Ateliér-bytové stavby
15119 519ATRN C,K,N Ateliér-realizační
15119 519ATS1 C,K,N,P Ateliér-soubor staveb
15119 519ATU C,K,N,P Ateliér-urbanismus
15119 519ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15119 519ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15119 519ATZBP C,K,N Ateliér-studie pro BP
15120 520ATS1 C,K,N Ateliér-soubor staveb
15120 520ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15120 520ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15120 520AT1K C,K,N Ateliér 1-velké měřítko
15120 520AT2K C,K,N Ateliér 2-střední měřítko
15120 520AT3K C,K,N Ateliér 3-malé měřítko
15121 521ATRN C,K,N,P Ateliér-realizační
15121 521ATV C,K,N,P Ateliér-pov.volitelný
15121 521ATVZ C,K,N,P Ateliér-volné zadání
15123 523MAT C,K,N,P Stavební materiály
15123 523MATK C,K,N,P Stavební materiály
15127 527ATBP C,N,z Ateliér-realizační BP
15127 527ATBS C,K,N,P Ateliér-bytové stavby
15127 527ATOS C,K,N Ateliér-občanské stavby
15127 527ATRN C,K,N Ateliér-realizační
15127 527ATS1 C,K,N Ateliér-soubor staveb
15127 527ATU C,K,N Ateliér-urbanismus
15127 527ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15127 527ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15127 527ATZBP C,K,N Ateliér-studie pro BP
15128 528ATBP C,N,z Ateliér-realizační BP
15128 528ATBS C,K,N Ateliér-bytové stavby
15128 528ATOS C,K,N Ateliér-občanské stavby
15128 528ATRN C,K,N Ateliér-realizační
15128 528ATS1 C,K,N Ateliér-soubor staveb
15128 528ATU C,K,N Ateliér-urbanismus
15128 528ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15128 528ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15128 528ATZBP C,K,N Ateliér-studie pro BP
15129 529ATBP C,N,z Ateliér-realizační BP
15129 529ATBS C,K,N Ateliér-bytové stavby
15129 529ATOS C,K,N Ateliér-občanské stavby
15129 529ATRN C,K,N Ateliér-realizační
15129 529ATS1 C,K,N Ateliér-soubor staveb
15129 529ATU C,K,N Ateliér-urbanismus
15129 529ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15129 529ATVZ C,K,N Ateliér-volné zadání
15129 529ATZBP C,K,N Ateliér-studie pro BP
15150 550ATV C,K,N Ateliér-pov.volitelný
15150 550AT3D C,K,N,P Ateliér designu III
15150 550AT4D C,K,N Ateliér designu IV

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.