Role po předmětech - anketa FBMI


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fbmi.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:02

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
17101 17ABBFY2 C,L,N,P,Z,z Fyzika II
17101 17ABBITP C,N,P,Z,z Integrální počet
17101 17ABBMEC C,c,N,P,Z,z Mechanika
17101 17AMPAIZ C,K,N,P Aplikace ionizujícího záření
17101 17AMPBKM C,N,P,Z,z Biokompatibilní materiály
17101 17AMPLT C,N,P,Z,z Laserová technika
17101 17AMPPBM C,N,P,Z,z Pokročilá biomechanika
17101 17AMPPLB C,N,P,Z,z Pevné látky pro biomedicínu
17101 17DBOMTB N,P,Z Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
17101 17PBBFY2 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika II
17101 17PBBFY3 C,K,N,P Fyzika III
17101 17PBBITP C,N,P,Z,z Integrální počet
17101 17PBBMEC C,N,P,Z,z Mechanika
17101 17PBIITP C,N,P,Z,z Integrální počet
17101 17PBLGEN C,N,P,Z,z Genetika
17101 17PBLMM C,N,P,z Mikroskopické metody
17101 17PBOBP C,N,P,z Bakalářská práce
17101 17PBOGMB C,N,P,Z,z Genetika a molekulární biologie
17101 17PBOCHMO C,N,P,Z,z Chemie pro optometristy
17101 17PBOKC1 C,N,P,p,Z,z Kontaktní čočky + praxe I.
17101 17PBOKC1A C,N,P,p,Z,z Kontaktní čočky + praxe I.
17101 17PBOKC3 C,K,N Kontaktní čočky + praxe III.
17101 17PBOKRVA C,K,N,P Korekce refrakčních vad
17101 17PBOMA2 C,N,P,Z,z Matematika II.
17101 17PBOMI C,K,N,P Mikrobiologie a imunologie
17101 17PBOMMD C,K,N,P Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka
17101 17PBONMP C,K,N,P Návrh a management projektu
17101 17PBOOGB C,N,P,Z,z Optika geometrická a brýlová
17101 17PBOOK2 C,N,P,Z,z Oftalmologie - patologie, klinika II.
17101 17PBOOMP C,K,N,P Optometrická praktika
17101 17PBOOP1 C,K,N Optická praktika I.
17101 17PBOOP2 C,K,N Optická praktika II.
17101 17PBOPPV C,K,N,P Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců
17101 17PBOSUR2 C,N,P,Z,z Subjektivní refrakce II.
17101 17PBOSUR2A C,N,P,Z,z Subjektivní refrakce II.
17101 17PBOZFOA C,N,P,Z Základy fyziologické optiky
17101 17PBTFY2 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika II
17101 17PBTITP C,N,P,Z,z Integrální počet
17101 17PMBAFY C,N,P,Z,z Aplikovaná fyzika
17101 17PMBNM C,N,P,Z,z Numerické metody
17101 17PMPBF C,N,P,p,Z,z Biofyzika
17101 17PMPDP2 C,N,z Diplomová práce 2
17101 17PMPSDP2 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 2
17101 17PMPZMI C,N,P,Z,z Zobrazovací metody s pomocí ionizujícího záření
17101 17PMP2AEM C,N,P,Z,z Aplikace EM pole v medicíně
17101 17PMP2AIZ C,K,N,P Aplikace ionizujícího záření
17101 17PMP2ALM C,N,P,Z,z Aplikace laserů v medicíně
17101 17PMP2BF C,N,P,Z,z Biofyzika
17101 17PMP2DP2 C,N,z Diplomová práce 2
17101 17PMP2FSB C,K,N,P Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
17101 17PMP2HSA C,K,N,P Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
17101 17PMP2LT C,c,N,P,p,Z,z Laserová technika
17101 17PMP2OCH C,N,P,Z,z Organická chemie
17101 17PMP2PBM C,N,P,Z,z Pokročilá biomechanika
17101 17PMP2PJ2 C,N,z Projekt 2
17101 17PMP2PLB C,c,N,P,Z,z Pevné látky pro biomedicínu
17101 17PMP2SDP2 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 2
17101 17PMP2SP2 C,N,P,z Seminář k projektu 2
17101 17PMP2ZBCH C,L,N,P,Z,z Základy biochemie a klinických analytických metod
17101 17VSF2 C,N,P,z Semináře z fyziky 2
17101 17VSM C,N,z Semináře z matematiky
17101 17VSMB C,N,P,z Seminář z praktické mechaniky a biomechaniky
17101 17VSMP C,N,z Semináře z matematiky (pokračování)
17110 17ABBBCH C,K,N,P Biochemie
17110 17ABBBLS C,L,N,P,Z,z Biologické signály
17110 17ABBBP C,N,z Bakalářská práce
17110 17ABBCHM C,L,N,P,Z,z Chemie
17110 17ABBLPZ2 C,c,N,P,p,Z,z Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
17110 17ABBLT C,N,P,Z,z Laboratorní technika
17110 17ABBMZT C,N,P,Z,z Management zdravotnické techniky
17110 17ABBNMP C,K,N,P Návrh a management projektu
17110 17ABBPPS C,K,N,P Pacientské a přístrojové simulátory a testery
17110 17ABBROP C,N,P,z Řízená odborná praxe
17110 17ABBSEL C,c,N,P,Z,z Silnoproudá elektrotechnika
17110 17ABBSPT C,c,N,P,p,Z,z Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17110 17ABBTEL C,N,P,Z,z Teoretická elektrotechnika
17110 17AMBBCH C,K,N,P Biochemie
17110 17AMBBLS C,N,P,Z,z Biologické signály
17110 17AMBBTR C,c,N,P,Z,z Biotransport
17110 17AMBCC2 C,K,N Čeština pro cizince II
17110 17AMBDP C,N,P,z Diplomová práce
17110 17AMBMDT N,P,p,z Klinické hodnocení
17110 17AMBOP C,c,N,P,z Odborná praxe
17110 17AMBPIZ K,N,P,p Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
17110 17AMSHZTA C,N,P,p,Z,z Hodnocení zdravotnických technologií
17110 17DBAJ C,N,P,Z Angličtina pro doktorandy
17110 17DBGVBS N,P,Z Geneze a vlastnosti biologických signálů
17110 17DBMSH C,N,P,Z Matematická statistika pro klinické hodnocení
17110 17DBMUNB N,P,Z Metody určování nejistot bioměření
17110 17DBPBI N,P,Z Pokroky v biomedicínském inženýrství
17110 17DBSRZZ N,P,Z Systémové řízení zdravotnických zařízení
17110 17DCAJ C,N,P,Z Angličtina pro doktorandy
17110 17KMSDP C,N,z Diplomová práce
17110 17KMSDP2 C,N,P,z Diplomová práce 2
17110 17KMSEZZ C,N,P,Z,z Ekonomika zdravotnických zařízení
17110 17KMSHZTA C,N,P,Z,z Hodnocení zdravotnických technologií
17110 17KMSJSH C,N,P,Z,z Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
17110 17KMSMKZ C,K,N,P Marketing zdravotnických zařízení
17110 17KMSOS C,N,z Ročníkový projekt
17110 17KMSPLPTA C,N,P,Z,z Přehled lékařské přístrojové techniky
17110 17KMSRKZA C,N,P,Z,z Řízení kvality ve zdravotnictví
17110 17KMSSDP2 C,N,z Seminář k diplomové práci 2
17110 17KMSSDP2A C,N,z Seminář k diplomové práci 2
17110 17KMSSZZ C,K,N,P Strategie zdravotnických zařízení
17110 17KMSTVZ C,K,N,P Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17110 17KMSVKM C,K,N,P Vybrané kapitoly z matematiky
17110 17KMSZU C,K,N,P Základy účetnictví
17110 17PBBA3B C,K,N Angličtina IIIB (část 2)
17110 17PBBBLS C,L,N,P,Z,z Biologické signály
17110 17PBBBP C,c,N,z Bakalářská práce
17110 17PBBESL C,c,N,P,Z,z Elektronické součástky a senzory v lékařství
17110 17PBBEZP C,K,N,P Ekonomika zdravotnického provozu
17110 17PBBCHM C,L,N,P,p,Z,z Chemie
17110 17PBBLPZ2 C,c,N,P,p,Z,z Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
17110 17PBBLT C,N,P,Z,z Laboratorní technika
17110 17PBBMZT C,c,N,P,Z,z Management zdravotnické techniky
17110 17PBBNMP C,c,K,N,P Návrh a management projektu
17110 17PBBPMP1 C,K,N,P,p Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17110 17PBBPPS C,K,L,l,N,P Pacientské a přístrojové simulátory a testery
17110 17PBBROP C,N,P,z Řízená odborná praxe
17110 17PBBSEL C,c,N,P,p,Z,z Silnoproudá elektrotechnika
17110 17PBBSPT C,c,N,P,p,Z,z Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17110 17PBBTEL C,N,P,Z,z Teoretická elektrotechnika
17110 17PBBTPRA C,c,K,N Týmový projekt
17110 17PBIBS C,N,P,p,Z,z Biomedicínská statistika
17110 17PBIEZP C,K,N,P Ekonomika zdravotnického provozu
17110 17PBIGZS C,K,N,P Geneze a zpracování biologických signálů
17110 17PBILDT C,N,P,Z,z Laboratorní diagnostika a technika
17110 17PBINMP C,K,N,P Návrh a management projektu
17110 17PBLBCH1 C,c,N,P,Z,z Biochemie I.
17110 17PBLSJL C,N,P,p,z Systém managementu jakosti v laboratoři
17110 17PBLZACH C,N,P,Z,z Základy analytické chemie
17110 17PBLZACHA C,N,P,Z,z Základy analytické chemie
17110 17PBOEVO C,K,N,P Ekonomika a vedení obchodu
17110 17PBOSTA C,K,N,P,p Statistika
17110 17PBPAOT C,K,N Anglická odborná terminologie
17110 17PBPPMS C,N,P,p,Z,z Pravděpodobnost a matematická statistika
17110 17PBRPTD C,N,P,Z,z Přístrojová technika v radiologii
17110 17PBRPTN C,c,K,N,P,p Přístrojová technika v nukleární medicíně
17110 17PBTAJ2 C,K,N Angličtina II
17110 17PBZTPP C,c,N,P,p,Z,z Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
17110 17PMBAUI C,c,N,P,z Algoritmy umělé inteligence
17110 17PMBDEV C,N,z Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
17110 17PMBDP C,N,P,z Diplomová práce
17110 17PMBDS2 C,c,N,z Diplomový seminář II
17110 17PMBELA C,c,N,P,p,Z,z Elektrotechnika
17110 17PMBJSH N,P,p,Z Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
17110 17PMBKBVA C,c,N,P,Z,z Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
17110 17PMBMKZA C,K,N,P Marketing zdravotnických zařízení
17110 17PMBMRB C,c,N,P,p,Z,z Měření a regulace v biomedicíně
17110 17PMBPMA C,N,P,z Pokročilé metody analýzy a zpracování dat
17110 17PMBPTT C,N,P,Z Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii
17110 17PMBRPRA C,N,z Ročníkový projekt
17110 17PMBTTE C,N,P,z Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy
17110 17PMBTVZ N,P,Z Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17110 17PMBZMR C,L,N,P,p,z Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie
17110 17PMP2EL C,c,K,N,P,p Elektrotechnika
17110 17PMSDP C,N,z Diplomová práce
17110 17PMSDP2 C,N,P,z Diplomová práce 2
17110 17PMSEZZ C,N,P,Z,z Ekonomika zdravotnických zařízení
17110 17PMSHZTA C,c,N,P,p,Z,z Hodnocení zdravotnických technologií
17110 17PMSJSH C,N,P,p,Z,z Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
17110 17PMSMKZ C,c,K,N,P Marketing zdravotnických zařízení
17110 17PMSOS C,c,N,z Ročníkový projekt
17110 17PMSPLPTA C,c,N,P,p,Z,z Přehled lékařské přístrojové techniky
17110 17PMSRKZA C,c,N,P,p,Z,z Řízení kvality ve zdravotnictví
17110 17PMSSDP2 C,c,N,z Seminář k diplomové práci 2
17110 17PMSSDP2A C,c,N,z Seminář k diplomové práci 2
17110 17PMSSZZ C,c,K,N,P,p Strategie zdravotnických zařízení
17110 17PMSTVZ C,c,K,N,P Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17110 17PMSVKM C,K,N,P,p Vybrané kapitoly z matematiky
17110 17PMSZMS C,c,K,N,P,p Základy modelování a simulace
17110 17PMSZU C,K,N,P Základy účetnictví
17110 17VACC C,K,N Čeština pro cizince - začátečníci
17110 17VATFP C,N,z Anglická terminologie pro fyzioterapeuty (pokročilí)
17110 17VJA2 C,N,z Angličtina II.
17110 17VOPPMS C,c,N,z Odborná praxe pro obor SIPZ
17110 17VSCH C,N,z Semináře z chemie
17110 17VSJ C,N,z Španělský jazyk
17110 17VSJP C,N,z Španělský jazyk (mírně pokročilí)
17111 17ABBAF2 C,L,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie II
17111 17ABBMAZ C,K,N,P Management a administrativa ve zdravotnictví
17111 17ABBOIZ C,K,N,P,p Ochrana před účinky ionizujícího záření
17111 17ABBPP C,K,N,P První pomoc
17111 17ABBZPD C,N,P,p,Z Základy patologie, hygieny a epidemiologie
17111 17AMBAF2 C,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie II
17111 17AMBZPD C,c,N,P,p,Z,z Základy patologie a diagnostické metody
17111 17DBFP N,P,Z Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka
17111 17DBCHN N,P,Z Chemie chytrých nanostruktur. Nanochemie
17111 17DCBPST N,P,Z Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus
17111 17DCDTL C,N,P,Z Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek
17111 17DCMK N,P,Z Medicína katastrof
17111 17DCNTPO N,P,Z Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN
17111 17DCOO C,N,P,Z Ochrana obyvatelstva
17111 17DCTPKM C,N,P,Z Teorie a praxe krizového managementu
17111 17KBPBOS C,N,P,Z,z Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
17111 17KBPOZP C,N,P,Z,z Organizace záchranných prací
17111 17KBPTZA C,K,N,P Teroristické možnosti zneužití biologických a jaderných agens
17111 17KBPVBP C,N,P,Z,z Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
17111 17KBPZDP C,N,P,Z,z Základy didaktiky a pedagogiky
17111 17KBPZP C,N,P,z Základy pyrotechniky
17111 17KBP2AOT1 C,K,N,P Anglická odborná terminologie I.
17111 17KBP2ARS C,N,P,z Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
17111 17KBP2BIS C,N,P,Z,z Bezpečnost informačních systémů a sítí
17111 17KBP2BOS C,N,P,Z,z Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
17111 17KBP2CNP C,N,P,Z,z Civilní nouzová připravenost
17111 17KBP2FPB C,N,P,z Fyzika pro bakaláře
17111 17KBP2HAE C,K,N,P Hygiena a epidemiologie
17111 17KBP2IZS C,N,P,Z,z Integrovaný záchranný systém
17111 17KBP2LG C,K,N,P Logistika
17111 17KBP2MKR2 N,P,Z Management a krizové řízení II.
17111 17KBP2MVP C,N,P,z Metodologie výzkumné práce
17111 17KBP2OB C,K,N,P Objektová bezpečnost
17111 17KBP2OP1 C,N,P,z Odborná praxe (útvary krizového řízení, státní správy a samosprávy)
17111 17KBP2OP2 C,N,P,z Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
17111 17KBP2OZP C,N,P,Z,z Organizace záchranných prací
17111 17KBP2PMS C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a matematická statistika
17111 17KBP2PMU C,K,N,P Prevence mimořádných událostí
17111 17KBP2PTP C,K,N,P Profesní taktická příprava
17111 17KBP2SL C,N,P,Z Soudní lékařství
17111 17KBP2SP C,N,P,Z Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
17111 17KBP2TAH C,N,P,Z Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
17111 17KBP2VBP C,N,P,Z,z Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
17111 17KBP2ZBP C,N,P,z Zpracování bakalářské práce
17111 17KBP2ZEKR C,N,P,Z Základy ekonomiky krizového řízení
17111 17KBP2ZKM C,N,P,z Zvláštnosti komunikace při MU
17111 17KBP2ZNZ C,K,N,P Základy nauky o zbraních a munici
17111 17KBP2ZP C,K,N,P Základy pyrotechniky
17111 17KBP2ZRBA C,N,P,Z Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
17111 17KMCFPK C,N,P,Z,z Forenzní psychologie a komunikační dovednosti
17111 17KMCMRK C,K,N,P Metody analýzy a řízení rizik
17111 17KMCOOP C,N,P,Z,z CBRNE - Ochranná opatření
17111 17KMCOPB C,K,N,P Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
17111 17KMCOZP C,N,P,Z,z CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
17111 17KMCPBP C,N,P,Z Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
17111 17KMCPOK C,N,P,z Prevence a odhalování kriminality
17111 17KMCPOZ C,N,P,z Praxe podle odborného zaměření posluchače
17111 17KMCSDP C,N,P,z Seminář k diplomové práci
17111 17KMCSZK C,N,P,Z,z Státní správa v krizovém řízení
17111 17KMCTBS C,N,P,Z Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
17111 17KMCTPP1 C,K,N,P Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
17111 17KMCTPP2 C,N,P,Z,z Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II
17111 17KMCZDP N,P,z Příprava a zpracování diplomové práce
17111 17KMCZOS C,N,P,Z Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
17111 17KMCZOSA C,N,P,Z Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
17111 17KMCHOK C,N,P,Z Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
17111 17KMSZDT2 C,N,P,Z,z Základní diagnostické a terapeutické metody II
17111 17KMSZUM C,N,P,Z,z Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém
17111 17MCZDP C,N,z Příprava a zpracování diplomové práce
17111 17PBBAF2 C,L,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie II
17111 17PBBBUI C,K,N,P,p Biologické účinky ionizujícího záření
17111 17PBBEBI C,K,N,P Etika v biomedicínském inženýrství
17111 17PBBMAZ C,K,N,P Management a administrativa ve zdravotnictví
17111 17PBBOIZ C,K,N,P Ochrana před účinky ionizujícího záření
17111 17PBBPP C,c,K,N,P První pomoc
17111 17PBBZPD C,N,P,p,Z Základy patologie, hygieny a epidemiologie
17111 17PBFAOKS C,c,N,P,Z,z Anatomie a speciální kineziologie
17111 17PBFBLT C,N,P,Z,z Balneoterapie
17111 17PBFEGT C,K,N,P Ergoterapie a ergonomie
17111 17PBFFLM C,N,P,p,Z,z Fyzikální léčebné metody
17111 17PBFFZN C,N,P,Z,z Fyziologie a základy neurověd
17111 17PBFF1VP C,N,P,z Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy
17111 17PBFLTV C,K,N Léčebná tělesná výchova
17111 17PBFMAZ C,K,N,P Management a administrativa ve zdravotnictví
17111 17PBFNEUA C,c,N,P,Z,z Neurologie
17111 17PBFOAR1 C,K,N,P Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.
17111 17PBFOAR2 C,K,N,P Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
17111 17PBFOAR3 C,K,N,P Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
17111 17PBFOPR1 C,K,N,P Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
17111 17PBFOPR2 C,K,N,P Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
17111 17PBFORU1 C,K,N,P Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
17111 17PBFORU2 C,K,N,P Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
17111 17PBFORU3 C,K,N Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
17111 17PBFPAO C,N,P,Z,z Protetika a ortotika
17111 17PBFPPO C,K,N,P První pomoc
17111 17PBFSBP C,N,P,z Seminář k bakalářské práci
17111 17PBFVLG2 C,N,P,Z,z Vnitřní lékařství a geriatrie II
17111 17PBFVVK C,N,P,Z,z Vývojová kineziologie
17111 17PBFZBP C,N,z Zpracování bakalářské práce
17111 17PBFZPP C,N,P,Z,z Základy psychiatrie a psychoterapie
17111 17PBFZPS C,N,P,Z,z Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
17111 17PBFZRM2 C,N,Z Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
17111 17PBFZTV2 C,N,z Zdravotní tělesná výchova II.
17111 17PBIKO2 C,N,P,Z,z Základy klinických oborů II
17111 17PBIPM2 C,N,P,p,Z,z Základy preklinické medicíny II.
17111 17PBITM2 C,N,P,p,Z,z Základy teoretické medicíny II
17111 17PBIVZP C,K,N,P Metody vykazování zdravotní péče
17111 17PBLAF2A C,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie člověka II.
17111 17PBLBP C,N,z Bakalářská práce
17111 17PBLHTS2 C,N,P,Z,z Hematologie a transfúzní služba II.
17111 17PBLILPB C,N,P,z Individuálně letní praxe -biochemie
17111 17PBLKB1 C,N,P,p,Z,z Klinická biochemie I.
17111 17PBLKB1A C,N,P,p,z Klinická biochemie I.
17111 17PBLKGE C,c,N,P,Z,z Klinická genetika
17111 17PBLKIM C,N,P,Z,z Klinická imunologie
17111 17PBLKMB C,N,P,p,Z,z Klinická mikrobiologie
17111 17PBLLP C,N,z Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)
17111 17PBLLPA C,N,z Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)
17111 17PBLLPB C,K,N,P Laboratorní praxe - biochemie
17111 17PBLLPBA C,K,N,P Laboratorní praxe - biochemie
17111 17PBLLPG C,K,N,P Laboratorní praxe genetika a moekulární biologie
17111 17PBLLPGA C,K,N,P Laboratorní praxe genetika a moekulární biologie
17111 17PBLLPH C,K,N,P Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie
17111 17PBLLPHA C,K,N,P Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie
17111 17PBLLPI C,K,N,P Laboratorní praxe imunologie
17111 17PBLLPIA C,K,N,P Laboratorní praxe imunologie
17111 17PBLLPM C,K,N,P Laboratorní praxe mikrobiologie
17111 17PBLLPMA C,K,N,P Laboratorní praxe mikrobiologie
17111 17PBLMAZ C,N,P,z Management a administrativa ve zdravotnictví
17111 17PBLMKBA C,N,P,Z,z Obecná mikrobiologie
17111 17PBLOLD C,N,z Obecné laboratorní dovednosti
17111 17PBLOPL C,c,K,N,P Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení
17111 17PBLRO C,N,P,z Radiční ochrana
17111 17PBLSLPA C,N,P,Z,z Správná laboratorní praxe
17111 17PBLTRA C,c,K,N,P,p Transfuziologie
17111 17PBLVMVZ C,c,N,P,Z,z Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
17111 17PBLZHE C,N,P,p,z Základy hygieny a epidemiologie
17111 17PBLZOP C,N,P,z Základy ošetřovatelské praxe
17111 17PBLZVZ C,N,P,z Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
17111 17PBOAF2 C,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie II.
17111 17PBOFO C,N,P,z Farmakologie oka
17111 17PBOHE C,K,N,P,p Hygiena a epidemiologie
17111 17PBOMAZ C,K,N,P Management a administrativa ve zdravotnictví
17111 17PBOPPA C,c,K,N,P První pomoc
17111 17PBOZE C,K,N,P Zdravotnická etika
17111 17PBOZPE C,K,N,P Základy pedagogiky a edukace
17111 17PBPAMN C,N,P,Z,z Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
17111 17PBPBIS C,N,P,Z,z Bezpečnost informačních systémů a sítí
17111 17PBPBPS C,N,P,Z,z Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
17111 17PBPCNP C,N,P,Z,z Civilní nouzová připravenost
17111 17PBPFBA C,N,P,z Fyzika pro bakaláře
17111 17PBPHAE C,K,N,P Hygiena a epidemiologie
17111 17PBPIZS C,N,P,Z,z Integrovaný záchranný systém
17111 17PBPLG C,c,K,N,P Logistika
17111 17PBPLVK C,N,P,z Letní výcvikový kurz
17111 17PBPMKR2 C,N,P,Z Management a krizové řízení II.
17111 17PBPMVP C,N,P,p,z Metodologie výzkumné práce
17111 17PBPOB C,K,N,P Objektová bezpečnost
17111 17PBPOPR1 C,N,P,z Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy)
17111 17PBPOPR2 C,N,P,z Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
17111 17PBPOZP C,N,P,Z,z Organizace záchranných prací
17111 17PBPPMU C,K,N,P Prevence mimořádných událostí
17111 17PBPPTP C,K,N,P Profesní taktická příprava
17111 17PBPSL C,N,P,Z Soudní lékařství
17111 17PBPSP C,N,P,Z Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
17111 17PBPTAH C,N,P,p,Z Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
17111 17PBPTV2 C,N,P,z Tělesná výchova II.
17111 17PBPTV4 C,N,P,z Tělesná výchova IV
17111 17PBPVBP C,N,P,Z,z Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
17111 17PBPZBP C,N,z Zpracování bakalářské práce
17111 17PBPZEK C,N,P,Z Základy ekonomiky krizového řízení
17111 17PBPZKM C,N,P,z Zvláštnosti komunikace při MU
17111 17PBPZNZ C,K,N,P Základy nauky o zbraních a munici
17111 17PBPZPR C,K,N,P Základy pyrotechniky
17111 17PBPZRRBA C,N,P,p,Z Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
17111 17PBRAOF2A C,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie člověka II.
17111 17PBRERF C,N,P,z Experimentální radiologická fyzika
17111 17PBRFY2 C,N,P,Z,z Radiologická fyzika II.
17111 17PBRIOP C,N,P,z Individuální ošetřovatelská praxe
17111 17PBRIPR C,N,z Individuální prázdninová praxe
17111 17PBRKR2 C,N,P,Z Konvenční radiologie II.
17111 17PBRKVZ C,K,N,P Komunikace ve zdravotnictví
17111 17PBRKZP2 C,K,N Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II
17111 17PBRMAZ C,K,N,P Management a administrativa ve zdravotnictví
17111 17PBRNMK C,N,P,Z,z Nukleární medicína-klinická praxe
17111 17PBRNM2 C,N,P,z Nukleární medicína II
17111 17PBROOP C,N,P,z Odborná ošetřovatelská praxe
17111 17PBRPSB C,N,z Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)
17111 17PBRRAD2 C,N,P,p,z Radiodiagnostika II
17111 17PBRRAOA C,N,P,Z Radiační ochrana
17111 17PBRRA2 C,c,N,P,p,z Radioterapie II
17111 17PBRRKA C,N,z Radiologická kazuistika
17111 17PBRRKK C,N,P,Z,z Radioterapie-klinická praxe
17111 17PBRRZK C,N,P,Z,z Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe
17111 17PBRSBK C,N,z Seminář k bakalářské práci
17111 17PBRTA C,N,P,Z,z Topografická anatomie
17111 17PBRVTU C,c,N,P,p,Z,z Výpočetní tomografie, ultrazvuk
17111 17PBRZBP C,N,z Zpracování bakalářské práce
17111 17PBRZCHB C,N,P,p,Z Základy lékařské chemie a biochemie
17111 17PBRZKO2 C,N,P,Z,z Základy klinických oborů II
17111 17PBRZPE C,K,N,P Základy pedagogiky a edukace
17111 17PBRZPP C,K,N Základy psychoterapeutického přístupu
17111 17PBRZPS C,K,N,P Zdravotnická psychologie
17111 17PBRZSP C,N,P,z Základní skiagrafické projekce
17111 17PBRZTO C,K,N,P Základy teorie ošetřovatelství
17111 17PBZARI2 C,c,N,P,z Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
17111 17PBZBP C,N,z Bakalářská práce
17111 17PBZFA2 C,c,N,P,Z,z Funkční anatomie II.
17111 17PBZCHT2 C,N,P,Z Chirurgie a traumatologie II.
17111 17PBZIPP1 C,N,z Individuální prázdninová praxe I.
17111 17PBZIPP2 C,N,z Individuální prázdninová praxe II.
17111 17PBZIZS C,K,N,P Integrovaný záchranný systém a krizový management
17111 17PBZKCBRNE C,N,z Kurz problematiky CBRNE
17111 17PBZKP C,N,P,Z,z Klinická propedeutika
17111 17PBZKPSP C,N,Z Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
17111 17PBZKVZ C,N,P,z Kurz vodní záchrany
17111 17PBZMAZ C,K,N,P Management a administrativa ve zdravotnictví
17111 17PBZMBP C,N,z Metodika bakalářské práce
17111 17PBZOPA1 C,c,N,P,z Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
17111 17PBZOP1 C,N,P,z Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.
17111 17PBZPE C,c,K,N,P,p Pediatrie
17111 17PBZPK1 C,c,N,P,z Psychologie katastrof a krizové komunikace I.
17111 17PBZPSB1 C,N,P,z Praxe v semestru bloková I.
17111 17PBZPSB2 C,N,P,z Praxe v semestru bloková II.
17111 17PBZPSB4 C,K,N,P Praxe v semestru bloková IV.
17111 17PBZPSO2 C,N,P,z Profesní sebeobrana II.
17111 17PBZPTV2 C,N,P,z Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
17111 17PBZPTV4 C,N,P,z Profesní tělesná výchova IV. - plavání
17111 17PBZPV2 C,c,N,P,z Praxe pod přímým vedením v semestru II.
17111 17PBZPV4 C,N,P,z Praxe pod přímým vedením v semestru IV.
17111 17PBZRO C,K,N,P Radiační ochrana
17111 17PBZRRD C,K,N,P Radiologie a radiodiagnostika
17111 17PBZRT2 C,N,P,Z,z Respirační terapie II.
17111 17PBZTOP2 C,N,P,Z,z Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II.
17111 17PBZUM2 C,N,P,z Urgentní medicína II.
17111 17PBZVLG2 C,c,N,P,Z,z Vnitřní lékařství a geriatrie II
17111 17PBZVZ C,K,N,P Veřejné zdravotnictví
17111 17PBZZPK C,N,P,z Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
17111 17PBZZPP C,N,P,Z,z Základy psychiatrie a psychoterapie
17111 17PBZZPZ C,N,P,Z Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář
17111 17PBZZTX C,K,N,P,p Základy toxikologie
17111 17PMCFPK C,N,P,Z,z Forenzní psychologie a komunikační dovednosti
17111 17PMCMRK C,c,K,N,P Metody analýzy a řízení rizik
17111 17PMCOKKP C,N,P,z Odborné kurzy krizové přípravy
17111 17PMCOOP C,N,P,Z,z CBRNE - Ochranná opatření
17111 17PMCOPB C,K,N,P Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
17111 17PMCOZP C,N,P,Z,z CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
17111 17PMCPBP C,N,P,p,Z Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
17111 17PMCPOK C,N,P,z Prevence a odhalování kriminality
17111 17PMCPOZ C,N,P,z Praxe podle odborného zaměření posluchače
17111 17PMCSDP C,N,P,p,z Seminář k diplomové práci
17111 17PMCSZK C,N,P,Z,z Státní správa v krizovém řízení
17111 17PMCTBS C,N,P,Z Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
17111 17PMCTPP1 C,c,K,N,P,p Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
17111 17PMCTPP2 C,c,N,P,Z,z Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II
17111 17PMCZDP N,P,z Příprava a zpracování diplomové práce
17111 17PMCZOS C,N,P,Z Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
17111 17PMCZOSA C,N,P,Z Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
17111 17PMCHOK C,N,P,Z Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
17111 17PMSZDT2 C,c,N,P,p,Z,z Základní diagnostické a terapeutické metody II
17111 17PMSZUM C,N,P,Z,z Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém
17111 17VZPVM C,N,P,z Základy principu Vojtovy metody
17112 17ABBMS C,c,N,P,p,Z,z Modelování a simulace
17112 17DBZ2D N,P,Z Číslicové zpracování 2D biosignálů
17112 17KMSEHG C,K,N,P E-Health a E-Government
17112 17KMSIKR C,K,N,P Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů
17112 17PBBMS C,N,P,Z,z Modelování a simulace
17112 17PBBRBL C,K,N,P Robotika v lékařství
17112 17PBIAZI C,K,N,P Aplikovaná zdravotnická informatika
17112 17PBIBP C,N,P,z Bakalářská práce
17112 17PBIDDS C,N,P,p,Z,z Data a datové struktury
17112 17PBIDPS C,c,N,P,Z,z Počítačové sítě
17112 17PBIEHT C,c,N,P,p,Z,z eHealth a telemedicína
17112 17PBIMS C,N,P,Z,z Modelování a simulace
17112 17PBIMTL C,K,N,P Matlab
17112 17PBIPAB C,K,N,P Právo a bezpečnost IT
17112 17PBIPPT C,K,N Pokročilé programovací techniky
17112 17PBIRBL C,K,N,P Robotika v lékařství
17112 17PBITPR C,K,N Týmový projekt
17112 17PBITWA C,K,N,P Tvorba webových aplikací
17112 17PBITZT C,N,P,Z,z Teorie a praxe žurnalistické tvorby
17112 17PBIZIZ C,N,P,Z,z Zdravotnické informační zdroje
17112 17PBLAZI C,K,N,P Aplikovaná zdravotnická informatika
17112 17PBRISZ C,K,N,P,p Informační systémy ve zdravotnictví
17112 17PBZISZ C,K,N Informační systémy ve zdravotnictví
17112 17PMSEHG C,c,K,N,P,p E-Health a E-Government
17112 17PMSIKR C,c,K,N,P,p Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů
17120 17ABBPPP C,K,N Práce s programovými prostředky
17120 17KBPITT C,K,N,P Informační technologie a telemedicína
17120 17PBBAZC C,K,N,P Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
17120 17PBBPPP C,c,K,N,P Práce s programovými prostředky
17120 17PBIOPS C,K,N,P,p Operační systémy
17120 17PBIPPP C,c,K,N,P Práce s programovými prostředky (pokročilí)
17120 17PBLPPZ C,K,N Práce s programovými prostředky (začátečníci)
17120 17PBTPR2 C,K,N,P Projekt II
17120 17PBTSI2 C,c,N,P,p,Z,z Základy softwarového inženýrství II.
17120 17PBTTEL C,N,P,Z,z Teoretická elektrotechnika
17120 17PBTUTM C,N,P,Z,z Úvod do telemedicíny

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.