Role po předmětech - anketa FBMI


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fbmi.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 17:56

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
17101 17ABBBB C,c,N,P,Z,z Biomechanika a biomateriály
17101 17ABBBLG C,N,P,Z,z Biologie
17101 17ABBFY1 C,L,N,P,Z,z Fyzika I
17101 17ABBLAD C,N,P,Z,z Lineární algebra a diferenciální počet
17101 17ABOKC2 C,N,P,p,Z,z Kontaktní čočky + praxe II.
17101 17AMBALB C,K,N,P Aplikace laserů v biomedicíně
17101 17AMBBB C,c,N,P,Z,z Biomechanika a biomateriály
17101 17AMBZMB C,N,P,p,Z,z Základy molekulární biologie
17101 17AMPTPN C,c,K,N,P Technologické postupy v nanotechnologiích
17101 17AMPZAM C,N,P,Z,z Základy aplikované matematiky
17101 17PBBBB C,c,N,P,Z,z Biomechanika a biomateriály
17101 17PBBBFT C,K,N,P Biofotonika
17101 17PBBBLG C,c,N,P,Z,z Biologie
17101 17PBBFVP C,K,N,P Funkce více proměnných
17101 17PBBFY1 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika I
17101 17PBBLAD C,N,P,Z,z Lineární algebra a diferenciální počet
17101 17PBFBLG C,N,P,Z,z Biologie
17101 17PBIFY1 K,N,P Fyzika I.
17101 17PBILAD C,c,N,P,Z,z Lineární algebra a diferenciální počet
17101 17PBISM C,c,K,N,P Semináře z matematiky
17101 17PBLF C,L,l,N,P,Z,z Fyzika
17101 17PBLMB C,N,P,Z,z Molekulární biologie
17101 17PBLOBC C,N,P,Z,z Základy obecné biologie a cytologie
17101 17PBLZII C,N,P,Z,z Základy imunologie a imunochemie
17101 17PBOBCH C,N,P,Z,z Biochemie
17101 17PBOBCHA C,N,P,Z,z Biochemie
17101 17PBOBLG C,c,N,P,Z,z Biologie
17101 17PBOBT C,N,P,p,Z,z Brýlové technologie
17101 17PBOBZO C,N,P,Z,z Binokulární vidění, základy ortoptiky
17101 17PBOFYZ C,L,l,N,P,Z,z Fyzika
17101 17PBOHO C,c,K,N,P Histologie obecná a histologie oka
17101 17PBOKC2 C,N,P,p,Z,z Kontaktní čočky + praxe II.
17101 17PBOMA1 C,N,P,Z,z Matematika I.
17101 17PBOMCH C,N,P,Z,z Makromolekulární chemie
17101 17PBOMCHA C,N,P,Z,z Makromolekulární chemie
17101 17PBOMVV C,K,N,P Metodologie vědeckého výzkumu
17101 17PBONR C,N,P,Z,z Nauka o refrakci
17101 17PBONRA C,N,P,Z Nauka o refrakci
17101 17PBOOF C,L,l,N,P,p,Z,z Optika fyzikální
17101 17PBOOFP C,K,N,P,p Oftalmologické přístroje
17101 17PBOOK1 C,N,P,Z,z Oftalmologie - patologie, klinika I.
17101 17PBOOVP C,K,N,P Optometrie v praxi
17101 17PBOPOZ C,K,N,P Péče o osoby se zrakovým postižením
17101 17PBOPZP C,K,N,P Problematika osob se zrakovým postižením
17101 17PBOSOP C,N,P,Z,z Speciální optické pomůcky
17101 17PBOSRB C,K,N,P Strabologie
17101 17PBOSUR1 C,N,P,Z,z Subjektivní refrakce I.
17101 17PBOTPR C,K,N,P Týmový projekt
17101 17PBOVZF C,K,N,P Vyšetřování zrakových funkcí
17101 17PBPMB C,N,P,Z,z Matematika pro bakaláře
17101 17PBRVKM C,N,P,Z,z Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
17101 17PBTFY1 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika I
17101 17PBTLAD C,c,N,P,Z,z Lineární algebra a diferenciální počet
17101 17PBZPCH C,N,P,Z,z Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie
17101 17PMBSPM C,N,P,Z,z Softwarová podpora pro matematické modelování
17101 17PMPBC C,c,N,P,Z,z Biosystém člověka
17101 17PMPDP1 C,N,z Diplomová práce 1
17101 17PMPOGV C,L,l,N,P,Z,z Optika geometrická a vlnová
17101 17PMPSDP1 C,N,z Seminář k diplomové práci 1
17101 17PMP2AMF C,N,P,Z,z Atomová a molekulární fyzika
17101 17PMP2BFT C,N,P,Z,z Pokročilá biofotonika
17101 17PMP2BTR C,c,N,P,Z,z Biotransport
17101 17PMP2DP1 C,N,z Diplomová práce 1
17101 17PMP2MB C,N,P,Z,z Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství
17101 17PMP2MMM C,K,N,P,p Mikroskopické metody v medicíně
17101 17PMP2OEL C,N,P,Z,z Optoelektronika
17101 17PMP2OGV C,L,l,N,P,Z,z Optika geometrická a vlnová
17101 17PMP2PJ1 C,N,P,z Projekt 1
17101 17PMP2SDP1 C,N,z Seminář k diplomové práci 1
17101 17PMP2SP1 C,c,N,z Seminář k projektu 1
17101 17PMP2TPN C,K,N,P Technologické postupy v nanotechnologiích
17101 17PMP2VKF C,N,P,Z,z Vybrané kapitoly z fyziky
17101 17PMP2VOB C,L,N,P,Z,z Vláknová optika pro biologii a medicínu
17101 17PMP2ZAM C,N,P,Z,z Základy aplikované matematiky
17101 17PMP2ZMM C,N,P,Z,z Základy měření a simulace v mechanice
17101 17VSBM C,N,z Seminář z biomechaniky
17101 17VSF1 C,N,P,z Semináře z fyziky 1
17101 17VSM C,N,z Semináře z matematiky
17101 17VZFP C,N,P,z Základy fyziky plazmatu
17110 17ABBA3A C,K,N Angličtina IIIA (část 1)
17110 17ABBBOZP C,N,P,z BOZP a normy v elektrotechnice
17110 17ABBELF C,N,P,Z,z Elektrofyziologie
17110 17ABBEM C,N,P,Z,z Elektrická měření
17110 17ABBLPZ1 C,c,N,P,p,Z,z Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17110 17ABBPMP2 C,c,K,N,P Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17110 17ABBPMS C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a matematická statistika
17110 17ABBPNK C,K,N Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17110 17ABBPSL C,K,N,P Psychologie
17110 17ABBSPRA C,K,N Semestrální projekt
17110 17ABBVBI C,K,N,P Virtuální bioinstrumentace
17110 17ABBZLN C,K,N,P,p Zdravotnická legislativa a normy
17110 17ABBZS C,c,L,N,P,p,Z,z Zobrazovací systémy
17110 17ABOZP C,N,P,z Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc
17110 17AMBAEM C,c,N,P,Z,z Aplikace elektromagnetického pole v medicíně
17110 17AMBCC1 C,K,N Čeština pro cizince I
17110 17AMBJAA C,N,z Angličtina A
17110 17AMBLPZ1 C,c,N,P,p,Z,z Lékařské přístroje a zařízení I
17110 17AMBLPZ2 C,N,P,Z,z Lékařské přístroje a zařízení II
17110 17AMBLT C,N,P,Z,z Laboratorní technika
17110 17AMBNMP C,K,N,P Návrh a management projektu
17110 17AMBPNK C,K,N Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17110 17AMBSDP C,N,P,z Seminář k diplomové práci
17110 17AMBSPT C,c,N,P,p,Z,z Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči
17110 17AMBZS C,c,N,P,p,Z,z Zobrazovací systémy
17110 17AMSCIA C,K,N,P Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
17110 17BOZP C,N,P,z Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc
17110 17DBPBI N,P,Z Pokroky v biomedicínském inženýrství
17110 17KBP2CHPB C,N,P,z Chemie pro bakaláře
17110 17KMCVSM C,K,N,P Vybrané statistické metody
17110 17KMSBCA C,N,P,Z,z Biosystém člověka
17110 17KMSBST C,N,P,Z,z Biostatistika
17110 17KMSCIA C,K,N,P Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
17110 17KMSEK C,N,P,Z,z Ekonomie
17110 17KMSITZA C,K,N,P Informační technologie ve zdravotnictví
17110 17KMSLKH C,N,P,Z,z Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
17110 17KMSMIPA C,K,N,P Projektové řízení
17110 17KMSMZZ C,N,P,Z,z Management zdravotnických zařízení
17110 17KMSNKC C,K,N,P Náklady, kalkulace, ceny
17110 17KMSPMF C,N,P,Z,z Přehled matematiky a fyziky
17110 17KMSRLZA C,K,N,P Řízení lidských zdrojů
17110 17KMSSDP1 C,N,z Seminář k diplomové práci 1
17110 17KMSSDP1A C,N,z Seminář k diplomové práci 1
17110 17KMSSZP C,N,P,Z,z Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
17110 17KMSZPO C,K,N,P Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
17110 17PBBA3A C,K,N Angličtina IIIA (část 1)
17110 17PBBBCH C,K,N,P Biochemie
17110 17PBBBOZP C,N,P,p,z BOZP a normy v elektrotechnice
17110 17PBBELF C,c,N,P,p,Z,z Elektrofyziologie
17110 17PBBEM C,c,N,P,p,Z,z Elektrická měření
17110 17PBBEO C,N,P,Z,z Elektronické obvody
17110 17PBBFCH C,L,N,P,p,Z,z Fyzikální chemie
17110 17PBBLPZ1 C,N,P,p,Z,z Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17110 17PBBMVP C,c,K,N,P,p Metodologie výzkumné práce
17110 17PBBPMP2 C,K,N,P Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17110 17PBBPMS C,N,P,p,Z,z Pravděpodobnost a matematická statistika
17110 17PBBPNK C,c,K,N Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17110 17PBBPSL C,K,N,P Psychologie
17110 17PBBSPRA C,c,K,N Semestrální projekt
17110 17PBBTPR C,K,N Týmový projekt
17110 17PBBVBI C,K,N,P Virtuální bioinstrumentace
17110 17PBBZLN C,K,N,P,p Zdravotnická legislativa a normy
17110 17PBBZS C,c,L,N,P,p,Z,z Zobrazovací systémy
17110 17PBFZLN C,N,P,p,Z,z Zdravotnická legislativa
17110 17PBFZSI C,N,P,Z,z Základy statistiky a informatiky
17110 17PBIJA3 C,K,N Angličtina III.
17110 17PBLLZP C,L,N,P,z Laboratorní zdravotnické přístroje
17110 17PBLLZPA C,L,N,P,z Laboratorní zdravotnické přístroje
17110 17PBLOZLA C,L,N,P,Z,z Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
17110 17PBLPMS C,c,K,N,P Pravděpodobnost a matematická statistika
17110 17PBOPSL C,K,N,P Psychologie
17110 17PBPAK C,K,N Anglická konverzace
17110 17PBPCHB C,N,P,z Chemie pro bakaláře
17110 17PBPZIT C,K,N,P Základy informačních technologií
17110 17PBRAOT C,K,N Anglický jazyk-odborná terminologie
17110 17PBRZLN C,N,P,p,Z,z Zdravotnická legislativa a normy
17110 17PBRZSI C,N,P,Z,z Základy statistiky a informatiky
17110 17PBTAJ1 C,K,N Angličtina I
17110 17PBZZAOT C,K,N Základy anglické odborné terminologie
17110 17PBZZEK C,K,N,P Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví
17110 17PBZZL C,N,P,p,Z,z Zdravotnická legislativa
17110 17PBZZSI C,K,N,P Základy statistiky a informatiky
17110 17PMBBCA C,c,N,P,Z,z Biosystém člověka
17110 17PMBBPK C,L,N,P,Z,z Biokompatibilita a procesy korozní
17110 17PMBCZS C,N,P,Z,z Číslicové zpracování signálů
17110 17PMBDS1 C,N,z Diplomový seminář I
17110 17PMBKH C,N,P,p,z Klinické hodnocení
17110 17PMBMPV C,N,P,Z,z Matematická podpora výzkumu
17110 17PMBMPZ C,c,N,P,z Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu
17110 17PMBMTB C,c,N,P,p,Z,z Mechanika tekutin v biomedicíně
17110 17PMBOPT C,c,N,P,Z,z Optika v přístrojové technice
17110 17PMBOSD C,c,K,N,P Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy
17110 17PMBPIZ C,c,K,N,P,p Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
17110 17PMBRT C,N,P,z Respirační terapie
17110 17PMBVKMA C,c,K,N,P,p Vybrané kapitoly z matematiky
17110 17PMBZPO C,N,P,p,Z Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
17110 17PMCVSM C,K,N,P Vybrané statistické metody
17110 17PMSBCA C,c,N,P,Z,z Biosystém člověka
17110 17PMSBST C,N,P,Z,z Biostatistika
17110 17PMSCIA C,c,K,N,P,p Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
17110 17PMSEK C,c,N,P,p,Z,z Ekonomie
17110 17PMSITZA C,c,K,N,P Informační technologie ve zdravotnictví
17110 17PMSLKH C,N,P,p,Z,z Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
17110 17PMSMIP C,c,N,P,Z,z Projektové řízení
17110 17PMSMIPA C,c,K,N,P Projektové řízení
17110 17PMSMZZ C,N,P,p,Z,z Management zdravotnických zařízení
17110 17PMSNKC C,K,N,P Náklady, kalkulace, ceny
17110 17PMSPMF C,N,P,p,Z,z Přehled matematiky a fyziky
17110 17PMSRLZA C,K,N,P Řízení lidských zdrojů
17110 17PMSSDP1 C,c,N,z Seminář k diplomové práci 1
17110 17PMSSDP1A C,c,N,z Seminář k diplomové práci 1
17110 17PMSSZP C,N,P,Z,z Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
17110 17PMSZPO C,K,N,P Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
17110 17VACC C,K,N Čeština pro cizince - začátečníci
17110 17VATF C,N,z Anglická terminologie pro fyzioterapeuty
17110 17VATO2 C,N,z Anglická terminologie pro optiky a optometristy II.
17110 17VCAE C,N,P,z Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English
17110 17VFCE1 C,N,z Přípravný kurz ke zkoušce FCE I.
17110 17VJA1 C,N,z Angličtina I.
17110 17VMZK C,N,P,z Matematika: základy kalkulu
17110 17VNJ1 C,N,z Německý jazyk pro středně pokročilé I
17110 17VRKD C,N,z Rozvoj komunikačních dovedností
17110 17VSFBCH C,c,N,z Seminář z fyzikální chemie a biochemie
17110 17VSJ C,N,z Španělský jazyk
17110 17VUBME C,c,N,P,z Úvod do biomedicínského inženýrství
17110 17VZPS C,N,z Základy práce v CAD systému SolidWorks
17111 17ABBAF1 C,L,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie I
17111 17ABBEBI C,K,N,P Etika v biomedicínském inženýrství
17111 17ABBLTR C,N,P,z Lékařská terminologie
17111 17AMBAF1 C,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie I
17111 17AMBEBI C,K,N,P Etika v biomedicínském inženýrství
17111 17BZARI3 C,N,P,Z,z Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče III.
17111 17BZOPA2 C,c,N,P,Z,z Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II.
17111 17BZUM3 C,N,P,Z,z Urgentní medicína III a válečná chirurgie
17111 17DBFP N,P,Z Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka
17111 17DBCHS N,P,Z,z Chytré struktury v medicínských aplikacích
17111 17DCNTPO N,P,Z Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN
17111 17KBP2AK C,K,N,P Anglická konverzace
17111 17KBP2DT C,K,N,P Drogy a toxikomanie
17111 17KBP2ENB C,K,N,P Environmentální bezpečnost
17111 17KBP2ET C,N,P,z Etika krizového řízení
17111 17KBP2HKP C,N,P,Z,z Havarijní a krizové plánování
17111 17KBP2HKS C,N,P,Z,z Obecné základy řešení havarijních a krizových sitací
17111 17KBP2ISKR C,N,P,Z,z Informační systémy v krizovém řízení
17111 17KBP2KM C,N,P,Z,z Krizový management
17111 17KBP2KP C,K,N,P Komunikační prostředky IZS
17111 17KBP2KRZ C,N,P,Z Krizové řízení ve zdravotnictví
17111 17KBP2KSP C,K,N,P Krizové situace v silničním provozu
17111 17KBP2LZKS C,N,P,z Lidské zdroje a krizové situace
17111 17KBP2MKR1 C,N,P,z Management a krizové řízení I.
17111 17KBP2MPB C,N,P,Z,z Matematika pro bakaláře
17111 17KBP2PKS C,K,N,P Psychologie krizových situací
17111 17KBP2POK C,N,P,z Prevence a odhalování kriminality
17111 17KBP2PPP C,N,P,Z,z Předlékařská pomoc a péče
17111 17KBP2RO C,N,P,Z Radiační ochrana
17111 17KBP2SBP C,N,P,z Seminář k bakalářské práci
17111 17KBP2TE C,N,P,Z Terorismus
17111 17KBP2TP C,N,P,z Týmový projekt
17111 17KBP2TR C,N,P,Z,z Teorie rizik
17111 17KBP2ZIT C,K,N,P Základy informačních technologií
17111 17KBP2ZS C,N,P,Z Základy somatologie
17111 17KBP2ZT C,N,P,Z,z Základy toxikologie
17111 17KBP2ZTSP N,P,Z Základy teorie státu a práva
17111 17KBP2ZZT C,K,N,P Základy záchranářské techniky
17111 17KMCCHB C,N,P,Z Chemická bezpečnost
17111 17KMCINA C,N,P,z Informační analytika
17111 17KMCIZS C,N,P,Z,z IZS a řešení krizových situací
17111 17KMCJRB C,N,P,Z Jaderná a radiační bezpečnost
17111 17KMCKZD C,N,P,Z,z Krizové zdravotnictví
17111 17KMCMKR C,N,P,Z,z Management a krizové řízení
17111 17KMCNPL C,N,P,Z,z Nouzové plánování
17111 17KMCPKS C,K,N,P Psychologie krizových situací
17111 17KMCSPP C,N,P,Z Správní a policejní právo
17111 17KMCSVB C,K,N,P Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
17111 17KMCTPR C,N,P,z Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva
17111 17KMCZMU C,K,N,P Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech
17111 17KMCZTE C,K,N,P Zásahová technika součástí IZS
17111 17KMSZA C,N,P,Z,z Základy anatomie
17111 17KMSZDT1 C,N,P,z Základní diagnostické a terapeutické metody I
17111 17KMSZF C,K,N,P Základy farmakologie
17111 17PBBAF1 C,L,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie I
17111 17PBBLTR C,N,P,z Lékařská terminologie
17111 17PBFAOK C,c,N,P,Z,z Anatomie a obecná kineziologie
17111 17PBFBB C,N,P,Z,z Biomechanika a biomateriály
17111 17PBFEVF C,K,N,P Etika ve fyzioterapii
17111 17PBFFPE C,N,P,Z,z Fyzioterapie v pediatrii
17111 17PBFF2TP C,c,N,P,Z,z Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty
17111 17PBFGYP C,K,N,P Gynekologie a porodnictví
17111 17PBFHAE C,K,N,P Hygiena a epidemiologie
17111 17PBFMMT C,K,N Masáž a měkké techniky
17111 17PBFMVP C,N,P,z Metodologie výzkumné práce
17111 17PBFNEU C,N,P,Z,z Neurologie
17111 17PBFNRFA C,c,N,P,Z,z Neurofyziologie
17111 17PBFOPR3 C,K,N,P Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.
17111 17PBFOTP C,N,P,p,Z,z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
17111 17PBFPAS C,N,P,z Pohybové aktivity a sport handicapovaných
17111 17PBFRPP C,K,N,P Rehabilitační propedeutika
17111 17PBFSPR C,N,P,Z,z Sociální a pracovní rehabilitace
17111 17PBFVLG1 C,N,P,z Vnitřní lékařství a geriatrie I
17111 17PBFZB C,N,P,Z,z Zdravotnická biofyzika
17111 17PBFZFA C,K,N,P Základy farmakologie
17111 17PBFZLCH C,N,P,p,Z,z Základy lékařské chemie a biochemie
17111 17PBFZOT C,K,N,P Základy odborné terminologie
17111 17PBFZPA C,N,P,Z,z Základy patologie
17111 17PBFZPF C,N,P,Z,z Základy patologické fyziologie
17111 17PBFZRM1 C,c,N,P,z Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I.
17111 17PBFZTV1 C,N,z Zdravotní tělesná výchova I.
17111 17PBIKO1 C,N,P,Z,z Základy klinických oborů I
17111 17PBILTR C,N,P,z Lékařská terminologie
17111 17PBIPM1 C,N,P,Z,z Základy preklinické medicíny I
17111 17PBITM1 C,N,P,Z,z Základy teoretické medicíny I
17111 17PBLAF1A C,N,P,z Anatomie a fyziologie člověka I.
17111 17PBLBCH2 C,L,N,P,Z,z Biochemie II.
17111 17PBLEZ C,K,N,P Etika ve zdravotnictví
17111 17PBLHHT C,N,P,Z,z Histologie a histologické techniky
17111 17PBLHTS1 C,N,P,z Hematologie a transfúzní služba I.
17111 17PBLKB2 C,L,l,N,P,p,Z,z Klinická biochemie II.
17111 17PBLKB2A C,N,P,Z,z Klinická biochemie II.
17111 17PBLKMBA C,N,P,Z,z Klinická mikrobiologie
17111 17PBLMKB C,N,P,Z,z Obecná mikrobiologie
17111 17PBLMT C,c,N,z Medicínská terminologie
17111 17PBLMTA C,c,N,P,z Medicínská terminologie
17111 17PBLMVV C,N,P,z Metodologie vědeckého výzkumu
17111 17PBLSBP C,N,P,z Seminář k bakalářské práci
17111 17PBLSL C,N,P,z Soudní lékařství
17111 17PBLZB C,N,P,Z,z Zdravotnická biofyzika
17111 17PBLZBPR C,N,P,z Zpracování bakalářské práce
17111 17PBLZP C,N,P,z Zdravotnická psychologie
17111 17PBLZPAA N,P,Z Základy patologie
17111 17PBLZTX C,N,P,p,Z,z Základy toxikologie
17111 17PBLZTXA C,N,P,Z,z Základy toxikologie
17111 17PBOAFPO N,P,p,Z Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
17111 17PBOAF1 C,N,P,Z,z Anatomie a fyziologie I.
17111 17PBOLTR C,N,P,z Lékařská terminologie
17111 17PBPDTX C,c,K,N,P Drogy a toxikomanie
17111 17PBPEKRA C,N,P,z Etika krizového řízení
17111 17PBPENV C,K,N,P Environmentální bezpečnost
17111 17PBPHKP C,N,P,Z,z Havarijní krizové plánování
17111 17PBPISV C,c,N,P,p,Z,z Informační systémy v krizovém řízení
17111 17PBPKM C,N,P,Z,z Krizový management
17111 17PBPKPS C,K,N,P Komunikační prostředky IZS
17111 17PBPKRZ C,N,P,Z Krizové řízení ve zdravotnictví
17111 17PBPKSS C,K,N,P Krizové situace v silničním provozu
17111 17PBPLZKS C,N,P,z Lidské zdroje a krizové situace
17111 17PBPMKR1 C,N,P,z Management a krizové řízení I
17111 17PBPOZR C,c,N,P,Z,z Obecné základy řešení havarijních a krizových situací
17111 17PBPPKS C,K,N,P Psychologie v krizových situacích
17111 17PBPPOK C,N,P,z Prevence a odhalování kriminality
17111 17PBPPPP C,c,N,P,Z,z Předlékařská pomoc a péče
17111 17PBPRO C,N,P,Z Radiační ochrana
17111 17PBPSBP C,N,P,z Seminář k bakalářské práci
17111 17PBPTER C,c,N,P,Z,z Teorie rizik
17111 17PBPTPR C,N,z Týmový projekt
17111 17PBPTR C,N,P,p,Z Terorismus
17111 17PBPTV3 C,N,z Tělesná výchova III.
17111 17PBPZS C,N,P,Z Základy somatologie
17111 17PBPZTS N,P,Z Základy teorie státu a práva
17111 17PBPZTX C,N,P,Z,z Základy toxikologie
17111 17PBPZZT C,K,N,P Základy záchranářské techniky
17111 17PBRAOF1 C,N,P,z Anatomie a fyziologie člověka I
17111 17PBRAR C,N,P,Z Angiografie a intervenční radiologie
17111 17PBRKR1 C,N,P,z Konvenční radiologie I
17111 17PBRKZP1 C,N,z Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I.
17111 17PBRMT C,K,N Medicínská terminologie
17111 17PBRMVP C,N,P,z Metodologie výzkumné práce
17111 17PBRNMP C,N,z Nukleární medicína-praxe
17111 17PBRNM1 C,K,N,P Nukleární medicína I
17111 17PBRNM3 C,c,N,P,p,Z,z Nukleární medicína III
17111 17PBROTP N,P,p,Z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
17111 17PBRPPP C,c,N,P,Z,z Předlékařská pomoc a péče
17111 17PBRPTR C,K,N,P Přístrojová technika v radioterapii
17111 17PBRPZM C,K,N,P Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
17111 17PBRRA C,N,P,Z,z Rentgenová anatomie
17111 17PBRRAD1 C,K,N,P Radiodiagnostika I
17111 17PBRRAP C,c,N,P,z Radioterapie-praxe
17111 17PBRRA1 C,K,N,P Radioterapie I
17111 17PBRRA3 C,c,N,P,p,Z,z Radioterapie III
17111 17PBRRDB C,K,N,P,p Radiobiologie
17111 17PBRRF1 C,N,P,Z,z Radiologická fyzika I.
17111 17PBRRZM C,c,N,P,z Radiologické zobrazovací metody-praxe
17111 17PBRVKR C,N,P,Z Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)
17111 17PBRZBF C,N,P,Z,z Zdravotnická biofyzika
17111 17PBRZET C,K,N,P Zdravotnická etika
17111 17PBRZKO1A C,N,P,z Základy klinických oborů I
17111 17PBRZMR C,N,P,Z,z Zobrazení magnetickou rezonancí
17111 17PBRZP C,N,P,Z Základy patologie
17111 17PBRZPF C,N,P,Z Základy patologické fyziologie
17111 17PBZARI1 C,N,P,z Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
17111 17PBZARI3 C,N,P,Z,z Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
17111 17PBZEZ C,K,N,P Etika ve zdravotnictví
17111 17PBZFA1 C,c,N,P,z Funkční anatomie I.
17111 17PBZGP C,N,P,p,Z Gynekologie a porodnictví
17111 17PBZCHT1 C,N,P,z Chirurgie a traumatologie I.
17111 17PBZIPP3 C,N,z Individuální praxe bloková III.
17111 17PBZKZ C,K,N,P Komunikace ve zdravotnictví
17111 17PBZMKS C,K,N,P,p Medicína krizových stavů
17111 17PBZMVP C,N,P,z Metodologie výzkumné práce
17111 17PBZN C,N,P,Z Neurologie
17111 17PBZOPA2 C,N,P,Z,z Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II.
17111 17PBZOP2 C,K,N,P Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II.
17111 17PBZPK2 C,K,N,P Psychologie katastrof a krizové komunikace II.
17111 17PBZPPM C,N,P,Z,z První pomoc, metodologie první pomoci
17111 17PBZPSB3 C,N,z Praxe v semestru bloková III.
17111 17PBZPTV1 C,N,z Profesní tělesná výchova I. - fitness
17111 17PBZPUS C,N,z Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění
17111 17PBZPV1 C,c,N,z Praxe pod přímým vedením v semestru I.
17111 17PBZPV3 C,N,P,z Praxe pod přímým vedením v semestru III.
17111 17PBZRSZS C,K,N,P Radiokomunikační systémy záchranných služeb
17111 17PBZRT1 C,c,N,P,z Respirační terapie I.
17111 17PBZSL C,K,N,P Soudní lékařství
17111 17PBZTOP1 C,N,P,z Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I.
17111 17PBZUM1 C,N,P,z Urgentní medicína I.
17111 17PBZUM3 C,c,N,P,Z,z Urgentní medicína III a válečná chirurgie
17111 17PBZUZP C,K,N,P Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu
17111 17PBZVLG1 C,N,P,z Vnitřní lékařství a geriatrie I
17111 17PBZZBF C,N,P,Z Zdravotnická biofyzika
17111 17PBZZFAR N,P,Z Základy farmakologie
17111 17PBZZLCH C,N,P,p,Z,z Základy lékařské chemie a biochemie
17111 17PBZZOT C,K,N,P Základy odborné terminologie
17111 17PBZZPA N,P,Z Základy patologie
17111 17PBZZPF C,N,P,Z Základy patologické fyziologie
17111 17PMCCHB C,N,P,p,Z Chemická bezpečnost
17111 17PMCINA C,c,N,P,p,z Informační analytika
17111 17PMCIZS C,N,P,Z,z IZS a řešení krizových situací
17111 17PMCJRB C,N,P,p,Z Jaderná a radiační bezpečnost
17111 17PMCKZD C,N,P,Z,z Krizové zdravotnictví
17111 17PMCMKR C,N,P,Z,z Management a krizové řízení
17111 17PMCNPL C,N,P,Z,z Nouzové plánování
17111 17PMCPKS C,c,K,N,P Psychologie krizových situací
17111 17PMCSPP C,N,P,Z Správní a policejní právo
17111 17PMCSVB C,K,N,P Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
17111 17PMCTPR C,N,P,z Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva
17111 17PMCZMU C,K,N,P Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech
17111 17PMCZTE C,K,N,P Zásahová technika součástí IZS
17111 17PMSZA C,N,P,Z,z Základy anatomie
17111 17PMSZDT1 C,N,P,p,z Základní diagnostické a terapeutické metody I
17111 17PMSZF C,K,L,N,P Základy farmakologie
17111 17VSPM C,c,N,z Sportovní masáže
17111 17VVAS C,N,P,z Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe
17111 17VZPVM C,c,N,P,z Základy principu Vojtovy metody
17112 17ABBISZ C,c,N,P,Z,z Informační systémy ve zdravotnictví
17112 17ABBPPM C,K,N,P Práce s programovými prostředky (Matlab)
17112 17ABBUSS C,N,P,Z,z Úvod do signálů a systémů
17112 17AMBLTX C,c,N,P,z Latex
17112 17DBZ2D N,P,Z Číslicové zpracování 2D biosignálů
17112 17KMSNIS C,N,P,Z,z Nemocniční informační systémy
17112 17KMSNISA C,N,P,Z,z Nemocniční informační systémy
17112 17PBBAZD C,K,N,P Analýza a zpracování biomedicínských dat
17112 17PBBISZ C,N,P,p,Z,z Informační systémy ve zdravotnictví
17112 17PBBPPM C,K,N Práce s programovými prostředky (Matlab)
17112 17PBBUSS C,N,P,Z,z Úvod do signálů a systémů
17112 17PBBZOD C,c,K,N,P Zpracování obrazových dat
17112 17PBFISZ C,N,P,p,Z,z Informační systém ve zdravotnictví
17112 17PBIALP C,N,P,Z,z Algoritmizace a programování
17112 17PBIBIF C,K,N,P Bioinformatika
17112 17PBIBPD C,N,P,Z,z Bezpečnost přenosu a zpracování dat
17112 17PBIDBS C,N,P,Z,z Databázové systémy
17112 17PBIDTA C,K,N,P Desktop aplikace MS Office
17112 17PBIEUI C,N,P,Z,z Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu
17112 17PBIIPZ C,N,P,Z,z Implementace a podpora zdravotnických IS
17112 17PBIITH C,K,N,P IT pro handicapované
17112 17PBILOG C,N,P,Z,z Logika
17112 17PBINIS C,N,P,p,Z,z Nemocniční informační systémy
17112 17PBIPJC C,N,P,Z,z Objektové programování v jazyce C#
17112 17PBISPR C,K,N,P Semestrální projekt
17112 17PBIUSS C,N,P,Z,z Úvod do signálů a systémů
17112 17PBIVAA C,K,N,P Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně
17112 17PBIZEL C,N,P,Z,z Základy využití e-learningu
17112 17PBIZOD C,c,N,P,Z,z Zpracování obrazových dat
17112 17PBLISZ C,N,P,p,Z,z Informační systémy ve zdravotnictví
17112 17PBLZOD C,c,N,P,z Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice
17112 17PBRITR C,K,N,P,p Informační technologie
17112 17PMBZAO C,N,P,p,Z,z Zpracování a analýza obrazu
17112 17PMP2OOP C,K,N,P Objektově orientované programování
17112 17PMP2ZAO C,N,P,p,Z,z Zpracování a analýza obrazu
17112 17PMSNIS C,N,P,Z,z Nemocniční informační systémy
17112 17PMSNISA C,N,P,Z,z Nemocniční informační systémy
17112 17VLTX C,c,N,P,z Latex
17112 17VSADR C,N,z Skriptování a analýza dat v jazyce R
17120 17ABBALP C,K,N,P Algoritmizace a programování
17120 17ABBITT C,N,P,Z Informační technologie a telemedicína
17120 17DBNEU N,P,Z Neurotechnologie
17120 17DBPBA N,P,Z Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky
17120 17KBP2ITT C,N,P,Z,z Informační technologie a telemetrie
17120 17KMCIT C,N,P,z Informační technologie
17120 17KMCUP C,K,N,P Úvod do programování
17120 17PBBALP C,K,N,P Algoritmizace a programování
17120 17PBBITT C,N,P,Z Informační technologie a telemedicína
17120 17PBBMTB C,K,N,P Mikroprocesorová technika v biomedicíně
17120 17PBIIT C,N,P,Z,z Informační technologie
17120 17PBIMTB C,K,N,P Mikroprocesorová technika v biomedicíně
17120 17PBIMZB C,K,N,P Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase
17120 17PBIPPZ C,c,K,N,P Práce s programovými prostředky
17120 17PBLIT C,K,N,P Informační technologie
17120 17PBOITT C,K,N,P Informační technologie a telemedicína
17120 17PBPITT C,c,N,P,p,Z,z Informační technologie a telemetrie
17120 17PBTALP C,N,P,Z,z Algoritmizace a programování
17120 17PBTITT N,P,Z,z Informační technologie
17120 17PBTPR1 C,K,N,P Projekt I
17120 17PBTSI1 C,N,P,Z,z Základy softwarového inženýrství I.
17120 17PMCIT C,N,P,z Informační technologie
17120 17PMCUP C,c,K,N,P,p Úvod do programování
17120 17VPAA C,K,N,P Programování aplikací pro mobilní platformu Android
17120 17VPMD N,P,p,z Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.