Role po předmětech - anketa FD


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fd.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 10.12.2017 23:01

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
16111 11CAL2 C,N,P,Z,z Calculus 2
16111 11FY1 C,N,P,Z,z Fyzika 1
16111 11LP C,K,N,P Lineární programování
16111 11MAMY C,N,P,Z,z Matematické metody
16111 11MDS C,K,N,P Měření a zpracování dat v silniční dopravě
16111 11MSP C,N,P,Z,z Modelování systémů a procesů
16111 11MVP C,N,P,Z,z Matematická analýza funkcí více proměnných
16111 11RZ1 C,N,P,Z,z Rozpoznávání 1
16111 11SCF1 C,N,P,z Seminární cvičení z fyziky 1
16111 11STAS C,N,P,Z,z Statistika
16111 11THRO C,N,P,Z Teorie hromadné obsluhy
16111 11Y1TG C,K,N,P Teorie grafů
16111 11ZDA C,N,P,Z,z Zpracování dat
16112 12DOPS C,N,P,Z,z Dopravní průzkumy a simulace
16112 12DPZ C,K,N,P Dopravní průzkumy
16112 12DVUP C,K,N,P Doprava v územním plánování
16112 12ECO C,K,N,P Ekologie
16112 12NAP C,N,P,Z,z Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů
16112 12OMHD C,N,P,Z,z Organizace a řízení městské hromadné dopravy
16112 12PKD C,N,P,Z,z Projektování kolejové dopravy
16112 12PPMK C,N,P,Z,z Provoz a projektování místních komunikací
16112 12SDK C,N,P,Z,z Silnice, dálnice a křižovatky
16112 12VDSR C,N,P,z Veřejná doprava v sídlech a regionech
16112 12Y1C1 C,K,N,P Projektování komunikací v Civil 3D I
16112 12Y2MD C,K,N,P Metody regulace a prognózy dopravy
16112 12Y2MZ C,K,N,P Modernizace železničních tratí a stanic
16112 12Y2RD C,K,N,P Realizace dopravních staveb
16112 12Y2UD C,K,N,P Udržitelná doprava
16112 12ZAPR C,N,P,Z Základy architektonického projektování
16112 12ZTS C,N,P,Z,z Železniční tratě a stanice
16114 14AM C,N,P,Z,z Automatizace a měření
16114 14DMS C,N,P,z Dopravní modelování a simulace
16114 14DSIM C,N,P,z Dopravní simulace
16114 14DZT C,N,P,z Digitální podpora projektování železničních tratí
16114 14ISYS C,K,N,P Informační systémy
16114 14KSP C,K,N,P Konstruování s podporou počítačů
16114 14MTKS C,K,N,P Management telekomunikačních systémů
16114 14PPD C,K,N,P Počítačová podpora dopravního projektování
16114 14PRG C,K,N,P Programování
16114 14TITS C,N,P,Z,z Telekomunikace pro ITS
16114 14TLSY C,N,P,Z,z Telekomunikační systémy
16114 14UES C,N,P,Z Umělá inteligence a expertní systémy v dopravě
16114 14Y1PG C,K,N,P Počítačová grafika
16114 14Y2PJ C,K,N,P Programovací jazyk C++
16115 15JBA2 C,N,P,z Jazyk - angličtina 2
16115 15JBA4 C,N,P,Z Jazyk - angličtina 4
16115 15JBF2 C,N,P,z Jazyk - francouzština 2
16115 15JBF4 C,N,P,Z Jazyk - francouzština 4
16115 15JBI4 C,N,P,Z Jazyk - italština 4
16115 15JBN2 C,N,P,z Jazyk - němčina 2
16115 15JBN4 C,N,P,Z Jazyk - němčina 4
16115 15JBR2 C,N,P,z Jazyk - ruština 2
16115 15JBR4 C,N,P,Z Jazyk - ruština 4
16115 15JBS2 C,N,P,z Jazyk - španělština 2
16115 15JBS4 C,N,P,Z Jazyk - španělština 4
16115 15JZ2A C,N,P,Z,z Cizí jazyk - angličtina 2
16115 15JZ4A C,N,P,Z,z Cizí jazyk - angličtina 4
16115 15JZ4F C,N,P,Z,z Cizí jazyk - francouzština 4
16115 15JZ4N C,N,P,Z,z Cizí jazyk - němčina 4
16115 15JZ4R C,N,P,Z,z Cizí jazyk - ruština 4
16115 15JZ4S C,N,P,Z,z Cizí jazyk - španělština 4
16115 15W2PT C,K,N,P Potraviny v dopravě
16115 15Y1BO C,K,N,P Bezpečnost práce a ochrana zdraví
16115 15Y1DZ C,K,N,P Dějiny železniční dopravy
16115 15Y1FD C,K,N,P Francouzské reálie a doprava
16115 15Y1HL C,K,N,P Historie letecké dopravy
16115 15Y2DN C,K,N,P Dopravní psychologie v německy mluvících zemích
16115 15Y2PT C,K,N,P Potraviny v dopravě
16115 15Y2TS C,K,N,P Technik v současné společnosti
16116 16DOTE C,N,P,Z,z Dopravní technika
16116 16DPO C,K,N,P Dopravní prostředky
16116 16DPY C,K,N,P Dopravní prostředky
16116 16DYJ C,N,P,Z,z Dynamika jízdy vozidla
16116 16PDP C,N,P,Z Principy návrhu dopravních prostředků
16116 16SVIR C,N,P,Z,z Systémy vozidel a interakce s řidičem
16116 16TAJ C,N,P,z Technologické aspekty jakosti
16116 16Y1ZG C,K,N,P Základy aplikované počítačové grafiky
16116 16Y2KV C,K,N,P Karosérie motorových vozidel
16116 16Y2MK C,K,N,P Metody kvality v oblasti dopravních prostředků
16116 16Y2ST C,K,N,P Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích
16117 17DAS C,N,P,z Dopravní a spojové právo
16117 17DU C,K,N,P Dopravní obsluha území
16117 17EDOT C,K,N,P Ekonomika, doprava, telekomunikace
16117 17EMY C,N,P,z Ekonomicko matematické modely
16117 17ERP C,N,P,Z,z Ekonomika a řízení podniku
16117 17GEDS C,K,N,P Geografie dopravních systémů
16117 17INV C,N,P,Z,z Investice a financování v dopravě
16117 17KMD C,N,P,Z,z Kvantitativní metody v dopravě
16117 17KS C,K,N,P Kvalita dopravních a telekomunikačních systémů
16117 17LGT C,N,P,Z,z Logistika
16117 17MGD C,N,P,Z,z Management dopravních systémů
16117 17MID C,N,P,Z,z Manažerské informační systémy v dopravě
16117 17MPD C,N,P,Z,z Management technologických systémů pozemní dopravy
16117 17MR C,K,N,P Manažerské rozhodování
16117 17ODS C,N,P,Z,z Optimalizace na dopravních sítích
16117 17PAZ C,N,P,z Přeprava a zasilatelství
16117 17PZL C,N,P,Z,z Přeprava a zasilatelství
16117 17SFID C,N,P,Z,z Správa a financování dopravy
16117 17TAC C,N,P,z Tarify a ceny v dopravě
16117 17TDL C,N,P,Z,z Technologie dopravy a logistika
16117 17TEDL C,K,N,P Technologie dopravy a logistika
16117 17TTH C,N,P,Z,z Teorie dopravy
16117 17W2KI C,K,N,P Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
16117 17Y1LL C,K,N,P Logistika letecké osobní a nákladní dopravy
16117 17Y2SJ C,K,N,P Síťová tvorba jízdních řádů na železnici
16117 17Y2SK C,K,N,P Systémy městské a regionální kolejové dopravy
16118 18KAD C,N,P,Z,z Kinematika a dynamika
16118 18KIAD C,N,P,Z,z Kinematika a dynamika
16118 18POM C,K,N,P Pokročilé materiály
16118 18SAT C,N,P,Z,z Statika
16118 18SS C,N,P,z Seminář ze statiky
16118 18ST C,N,P,Z,z Statika
16118 18TAM C,N,P,Z Teoretická a aplikovaná mechanika
16118 18TK C,K,N,P Teorie konstrukcí
16118 18Y1MT C,K,N,P Materiály technické praxe
16118 18Y1PS C,K,N,P Počítačové simulace v mechanice
16118 18Y2MP C,K,N,P Metoda konečných prvků a její aplikace
16118 18Y2UB C,K,N,P Úrazová biomechanika a bezpečnost
16120 20APLT C,N,P,Z,z Aplikovaná telematika
16120 20ARR C,N,P,Z,z Analýza a řízení rizik
16120 20BAS C,K,N,P Bezpečnost a spolehlivost systémů
16120 20EMI C,K,N,P Ekonomika a management ITS projektů
16120 20IDFS C,N,P,z Identifikační systémy
16120 20RISI C,N,P,Z,z Řízení silniční dopravy
16120 20RM C,N,P,Z,z Řízení městských aglomerací a dálnic
16120 20SIBS C,N,P,Z Spolehlivostní inženýrství a bezpečnost systémů
16120 20STL C,N,P,Z,z Satelitní technologie a logistika
16120 20UIS C,N,P,Z,z Úvod do inteligentních dopravních systémů
16120 20Y1EK C,K,N,P Elektrotechnická kvalifikace
16120 20Y2PR C,K,N,P Predikce časových řad
16121 21AITM C,K,N,P Air Traffic Management
16121 21BPLE C,N,z Bakalářská práce (pro obor LED)
16121 21CNV C,N,z Cvičení z navigace
16121 21DKL C,K,N,P Datová komunikace v letectví
16121 21EKL C,N,P,Z,z Ekonomika letecké dopravy
16121 21HVL C,N,P,Z,z Hmotnost a vyvážení letadel
16121 21KAS2 C,N,P,Z,z Konstrukce a systémy letadel 2
16121 21KST C,N,P,Z Kosmické technologie
16121 21LAB2 C,N,P,Z,z Letecká angličtina pro bakalářské letecké obory 2
16121 21LA2 C,N,P,z Letecká angličtina 2
16121 21LCP C,N,P,Z,z Lidský činitel pro piloty
16121 21LCU C,N,P,Z,z Lidský činitel v údržbě letadel
16121 21LEN2 C,N,P,z Letecká angličtina 2
16121 21LIC C,K,N,P Lidský činitel
16121 21LLG2 C,N,P,Z Letecká legislativa 2
16121 21LL1 C,K,N,P Letadla 1
16121 21LOUL C,N,P,Z,z Lidský faktor a omezení v údržbě letadel
16121 21LPS C,N,P,Z,z Letecký provoz a předpis
16121 21LPX1 C,K,N,P Letová praxe 1
16121 21LPX2 C,K,N,P Letová praxe 2
16121 21LR C,N,P,Z Letecká radiotechnika
16121 21LRY C,N,P,Z,z Letecké motory
16121 21LTN C,N,P,Z,z Letecká navigace
16121 21LTTE C,N,P,Z,z Letiště
16121 21MCC C,K,N,P MCC - létání vícečlenných posádek
16121 21MET2 C,N,P,Z,z Meteorologie 2
16121 21MRG C,K,N,P Meteorologie
16121 21NSR C,N,P,Z,z Navigace a systémy řízení letu
16121 21OBP C,N,P,Z,z Obchodně přepravní činnost
16121 21PJE C,K,N,P Palubní přístroje
16121 21PPL C,N,P,Z,z Plánování a provádění letu
16121 21PVY3 C,K,N,P Praktický pilotní výcvik 3
16121 21PYU1 C,K,N,P Postupy údržby 1
16121 21PY3 C,K,N,P Postupy údržby 3
16121 21RIL C,K,N,P Řízení letového provozu
16121 21RNG C,N,P,Z,z Radionavigace
16121 21RTFS C,K,N,P Radiotelefonie a spojení
16121 21SLD C,N,P,z Seminář z letecké dopravy
16121 21SPOL C,N,P,Z,z Spolehlivost letadlové techniky
16121 21TML2 C,N,P,Z,z Technologie a materiály v letectví 2
16121 21TPIV C,N,P,Z,z Teorie pilotního výcviku
16121 21ULCT C,N,P,z Údržba letecké techniky
16121 21V C,N,P,Z,z Vrtule
16121 21W2MK C,K,N,P Marketing v letecké dopravě
16121 21Y1OL C,K,N,P Ochrana civilního letectví
16121 21Y2LS C,K,N,P Letové provozní služby
16121 21Y2PP C,K,N,P Právo a provoz v letecké dopravě
16121 21ZALD C,K,N,P Základy letecké dopravy
16121 21ZEL2 C,N,P,Z,z Základy elektrotechniky 2
16121 21ZT C,N,P,Z Zabezpečovací letecká technika
16121 21ZYL1 C,N,P,Z,z Základy letu 1
16122 22AMM C,K,N,P Aplikované měřicí metody v dopravě
16122 22APN C,N,P,z Analýza a prevence silničních nehod
16122 22MMT C,K,N,P Měřící metody a technika v dopravě
16122 22PSN C,K,N,P Prevence silničních nehod
16122 22Y2PS C,K,N,P Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
16123 23DPBD C,K,N,P Diplomová práce (pro obor BD)
16123 23IV C,N,P,Z,z Inteligentní vozidlo a bezpečnost
16123 23MAR C,N,P,Z,z Management a analýza rizik
16123 23PDY C,N,P,z Praktická dynamika vozidel
16123 23SCT C,K,N,P Security v letecké dopravě
16123 23Y2VR C,K,N,P Vypořádání rizik v inženýrských oborech
16150 611CAL2 C,N,P,Z,z Calculus 2
16150 611FY1 C,N,P,Z,z Fyzika 1
16150 611LP C,K,N,P Lineární programování
16150 611MDS C,K,N,P Měření a zpracování dat v silniční dopravě
16150 611MSP C,N,P,Z,z Modelování systémů a procesů
16150 611MVP C,N,P,Z,z Matematická analýza funkcí více proměnných
16150 611STAS C,N,P,Z,z Statistika
16150 611THRO C,N,P,Z Teorie hromadné obsluhy
16150 612DOPS C,N,P,Z,z Dopravní průzkumy a simulace
16150 612DPZ C,K,N,P Dopravní průzkumy
16150 612ECO C,K,N,P Ekologie
16150 612PPMK C,N,P,Z,z Provoz a projektování místních komunikací
16150 612SDK C,N,P,Z,z Silnice, dálnice a křižovatky
16150 612VDSR C,N,P,z Veřejná doprava v sídlech a regionech
16150 612X31 C,N,P,z Projekt 1
16150 612X33 C,N,P,z Projekt 3
16150 612ZAPR C,N,P,Z Základy architektonického projektování
16150 612ZTS C,N,P,Z,z Železniční tratě a stanice
16150 614ISYS C,K,N,P Informační systémy
16150 614KSP C,K,N,P Konstruování s podporou počítačů
16150 614MTKS C,K,N,P Management telekomunikačních systémů
16150 614PPD C,K,N,P Počítačová podpora dopravního projektování
16150 614PRG C,K,N,P Programování
16150 614SIAP C,K,N,P Sítě a protokoly
16150 614UPRO C,K,N,P Úvod do programování
16150 614WS1 C,K,N,P Webdesign s webovými standardy 1
16150 614Y1AV C,K,N,P Animace a vizualizace
16150 614Y1PG C,K,N,P Počítačová grafika
16150 615JBF4 C,N,P,Z Jazyk - francouzština 4
16150 615JBN2 C,N,P,z Jazyk - němčina 2
16150 615JBN4 C,N,P,Z Jazyk - němčina 4
16150 615JBR2 C,N,P,z Jazyk - ruština 2
16150 615JZ4N C,N,P,Z,z Cizí jazyk - němčina 4
16150 615JZ4R C,N,P,Z,z Cizí jazyk - ruština 4
16150 615W1BO C,K,N,P Bezpečnost práce a ochrana zdraví
16150 615W2PT C,K,N,P Potraviny v dopravě
16150 615Y1BO C,K,N,P Bezpečnost práce a ochrana zdraví
16150 616DPO C,K,N,P Dopravní prostředky
16150 616DPY C,K,N,P Dopravní prostředky
16150 616DYJ C,N,P,Z,z Dynamika jízdy vozidla
16150 616X31 C,N,P,z Projekt 1
16150 616X33 C,N,P,z Projekt 3
16150 617DAS C,N,P,z Dopravní a spojové právo
16150 617DU C,K,N,P Dopravní obsluha území
16150 617EMY C,N,P,z Ekonomicko matematické modely
16150 617ERP C,N,P,Z,z Ekonomika a řízení podniku
16150 617GEDS C,K,N,P Geografie dopravních systémů
16150 617KMD C,N,P,Z,z Kvantitativní metody v dopravě
16150 617KS C,K,N,P Kvalita dopravních a telekomunikačních systémů
16150 617LGT C,N,P,Z,z Logistika
16150 617MGD C,N,P,Z,z Management dopravních systémů
16150 617MID C,N,P,Z,z Manažerské informační systémy v dopravě
16150 617MPD C,N,P,Z,z Management technologických systémů pozemní dopravy
16150 617MR C,K,N,P Manažerské rozhodování
16150 617ODS C,N,P,Z,z Optimalizace na dopravních sítích
16150 617PAZ C,N,P,z Přeprava a zasilatelství
16150 617PZL C,N,P,Z,z Přeprava a zasilatelství
16150 617SFID C,N,P,Z,z Správa a financování dopravy
16150 617TAC C,N,P,z Tarify a ceny v dopravě
16150 617TEDK C,K,N,P Technologie dopravy a logistika
16150 617TEDL C,K,N,P Technologie dopravy a logistika
16150 617W1ST C,K,N,P Simulace Titan
16150 617W2KI C,K,N,P Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
16150 617W2SK C,K,N,P Systémy městské a regionální kolejové dopravy
16150 617XNDP C,K,N,P Diplomová práce
16150 617XN4K C,N,P,z Seminář k diplomové práci
16150 617Y1ST C,K,N,P Simulace Titan
16150 618KAD C,N,P,Z,z Kinematika a dynamika
16150 618KIAD C,N,P,Z,z Kinematika a dynamika
16150 618SAT C,N,P,Z,z Statika
16150 618TK C,K,N,P Teorie konstrukcí
16150 620RM C,N,P,Z,z Řízení městských aglomerací a dálnic
16150 621ZALD C,K,N,P Základy letecké dopravy
16150 622MMT C,K,N,P Měřící metody a technika v dopravě
16150 622PSN C,K,N,P Prevence silničních nehod
16150 623MAR C,N,P,Z,z Management a analýza rizik
26000 615JBR4 C,N,P,Z Jazyk - ruština 4

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.