Role po předmětech - anketa FD


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fd.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 17:57

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
16111 11CAL1 C,N,P,Z,z Calculus 1
16111 11DAD C,N,P,Z,z Diferenciální a diferenční rovnice
16111 11DOPM C,N,P,Z,z Dopravní plánování a modelování
16111 11FY2 C,N,P,Z,z Fyzika 2
16111 11GIE C,K,N,P Geometrie
16111 11LA C,N,P,Z,z Lineární algebra
16111 11LP2 C,K,N,P Lineární programování 2
16111 11MAI C,N,P,Z,z Matematické nástroje pro ITS
16111 11MMJ C,N,P,Z,z Matematické modely a jejich aplikace
16111 11PEM C,N,P,Z,z Přístroje a elektromagnetismus
16111 11STS C,N,P,Z,z Stochastické systémy
16111 11TEF C,N,P,Z,z Teoretická fyzika v dopravě
16111 11TER N,P,Z Teorie her a optimální rozhodování
16112 12APE C,N,P,z Aplikovaná ekologie
16112 12BA C,K,N,P Bezpečnostní audit v dopravě
16112 12DZP C,N,P,z Doprava a životní prostředí
16112 12IDOS N,P,Z Integrované dopravní systémy
16112 12IKOD C,N,P,Z,z Infrastruktura kolejové dopravy
16112 12MDE C,N,P,Z,z Modely dopravy a dopravní excesy
16112 12MKDP C,N,P,Z,z Městská kolejová doprava
16112 12MKOD C,N,P,Z,z Městská kolejová doprava
16112 12PPOK C,K,N,P Projektování pozemních komunikací
16112 12TDP C,N,P,Z,z Teorie dopravního proudu
16112 12TEPR C,N,P,Z,z Teorie provozu na pozemních komunikacích
16112 12TKV C,N,P,Z,z Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací
16112 12VERD C,N,P,z Veřejná doprava v sídlech a regionech
16112 12Y1C2 C,K,N,P Projektování komunikací v Civil 3D II
16112 12Y1PD C,K,N,P Posuzování dopravních staveb
16112 12Y1ZU C,K,N,P Základy urbanismu
16112 12Y2KE C,K,N,P Krajinná ekologie
16112 12Y2KS C,K,N,P Kolejová doprava v sídlech a regionech
16112 12Y2ZK C,K,N,P Zklidňování dopravy
16112 12ZELP C,N,P,Z,z Železniční provoz
16112 12ZYDI C,N,P,Z,z Základy dopravního inženýrství
16114 14AS C,K,N Algoritmizace a datové struktury
16114 14ASD C,K,N Algoritmizace a datové struktury
16114 14AZ C,K,N Analýza a zpracování dat
16114 14BKA K,N,P Bezpečnostně kritické aplikace v ITS
16114 14DATS C,K,N,P Databázové systémy
16114 14DB C,K,N Databázové systémy
16114 14DIVT C,K,N Dopravní inženýrství s podporou výpočetní techniky
16114 14DMG C,K,N Datamining
16114 14DPK C,N,z Digitální podpora projektování pozemních komunikací
16114 14GISS C,K,N Geografické informační systémy
16114 14ISYD C,N,P,Z,z Informační systémy v dopravě
16114 14KSP C,K,N Konstruování s podporou počítačů
16114 14NDB C,K,N Návrh a programování databází
16114 14PBT C,K,N,P Pokročilé bezdrátové technologie
16114 14PMD C,K,N,P Pokročilé modely pro dopravu
16114 14PPRP C,K,N Počítačová podpora řízení projektů
16114 14PROM C,K,N,P Procesní modelování
16114 14TAMS C,N,P,Z,z Telekomunikace a místní sítě
16115 15DPLG N,P,z Dopravní psychologie
16115 15JBA3 C,N,z Jazyk - angličtina 3
16115 15JBF3 C,N,z Jazyk - francouzština 3
16115 15JBN3 C,N,z Jazyk - němčina 3
16115 15JBR3 C,N,z Jazyk - ruština 3
16115 15JBS3 C,N,z Jazyk - španělština 3
16115 15JCZ1 C,N,z Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 1
16115 15JIF1 C,N,z Jazyk - francouzština 1
16115 15JIN1 C,N,z Jazyk - němčina 1
16115 15JIS1 C,N,z Jazyk - španělština 1
16115 15JZ1A C,N,z Cizí jazyk - angličtina 1
16115 15JZ3F C,N,z Cizí jazyk - francouzština 3
16115 15JZ3N C,N,z Cizí jazyk - němčina 3
16115 15JZ3R C,N,z Cizí jazyk - ruština 3
16115 15JZ3S C,N,z Cizí jazyk - španělština 3
16115 15J2A1 C,N,z Jazyk - angličtina 1
16115 15J2F1 C,N,z Jazyk - francouzština 1
16115 15J2N1 C,N,z Jazyk - němčina 1
16115 15J2R1 C,N,z Jazyk - ruština 1
16115 15J2S1 C,N,z Jazyk - španělština 1
16115 15W2MS C,K,N,P Manažerská sociologie
16115 15W2OZ C,K,N,P Ochrana zdraví v dopravě a EU
16115 15Y1EH K,N,P Evropská integrace v historických souvislostech
16115 15Y1HE C,K,N,P Hygiena práce a ergonomie v dopravě
16115 15Y2JH K,N,P Job Hunting in English
16115 15Y2MS K,N,P Manažerská sociologie
16115 15Y2OF K,N,P Odborná francouzština pro dopravu a telekomunikace
16115 15Y2OZ C,K,N,P Ochrana zdraví v dopravě a EU
16115 15Y2PU K,N,P Publikace a jejich tvorba
16116 16DYJ C,N,P,Z,z Dynamika jízdy vozidla
16116 16EAP K,N,P Energetická analýza pozemní dopravy
16116 16MRJ C,N,P,z Modelování rozhraní člověk-stroj
16116 16UDOP N,P,z Úvod do dopravních prostředků
16116 16VS C,N,P,Z,z Vozidlové řídící systémy
16116 16Y1KS K,N,P Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků
16116 16Y1RE K,N,P Řídící a elektronické systémy vozidel
16116 16Y1ZL C,K,N,P Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků
16117 17EDPO C,N,P,Z,z Ekonomika dopravního podniku
16117 17FEU C,N,P,Z,z Financování ze zdrojů EU v dopravě
16117 17HDI C,N,P,Z,z Hodnocení dopravních investic
16117 17MAS C,N,P,Z,z Malý a střední podnik
16117 17MEKA C,K,N,P Metody ekonomických analýz
16117 17PPC N,P,Z Přepravní procesy
16117 17RLOG C,N,P,Z,z Řízení logistických řetězců
16117 17RZO C,N,P,Z,z Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice
16117 17TGA C,N,P,Z,z Teorie grafů a její aplikace v dopravě
16117 17TRI C,K,N,P Tvorba a řízení investičních projektů
16117 17TSI C,K,N,P Technologie silniční dopravy
16117 17TVD C,N,P,Z,z Technologie veřejné dopravy
16117 17TZD C,N,P,Z,z Technologie železniční dopravy
16117 17TZE N,P,Z Technologie železniční dopravy
16117 17Y1MD C,K,N,P Marketing v dopravě
16117 17Y2MS C,K,N,P Mikrosimulace železničního provozu
16117 17Y2PS C,K,N,P Případové studie v dopravě
16117 17Y2RZ C,K,N,P Řízení dopravních procesů
16118 18GES C,N,P,Z,z Geomechanika a zakládání staveb
16118 18MTY C,N,P,Z,z Materiály
16118 18PZP C,N,P,Z,z Pružnost a pevnost
16118 18SPP C,N,z Seminář z pružnosti a pevnosti
16118 18STC K,N,P Speciální materiály a technologie
16118 18STD C,N,z Seminář z technické dokumentace
16118 18TED C,K,N,P Technická dokumentace
16118 18TIK C,N,P,Z,z Teorie inženýrských konstrukcí
16118 18Y1EM K,N,P Experimentální metody mechaniky
16118 18Y2SD K,N,P Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody
16120 20DTEL N,P,Z Dopravní telematika na pozemních komunikacích
16120 20GIL C,N,P,Z,z Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy
16120 20HITS K,N,P Hodnocení účinnosti v ITS
16120 20PTA C,N,P,Z,z Pokročilé telematické aplikace
16120 20RIZE C,N,P,Z,z Řízení železniční dopravy
16120 20SK C,N,P,Z,z Signály a kódy
16120 20SSA C,N,P,Z,z Systémová analýza
16120 20SYN C,N,P,Z,z Systémové inženýrství
16120 20SYSA C,N,P,Z,z Systémová analýza
16120 20TRAS N,P,Z Teorie řízení a spolehlivosti v dopravě
16120 20TSJ C,N,P,Z,z Telematické systémy a jejich návrh
16120 20UITS C,N,P,Z,z Úvod do inteligentních dopravních systémů
16120 20Y1AE C,K,N,P Aplikovaná elektronika
16120 20Y2UA K,N,P Umělé neuronové sítě, realizace a aplikace
16120 20ZZZ C,N,P,Z,z Železniční zabezpečovací systémy
16121 21APL1 C,N,z Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot
16121 21ATL1 C,N,z Letecká angličtina 1 pro obor Technologie údržby letadel
16121 21BLED C,N,P,Z,z Bezpečnost v letecké dopravě
16121 21CNSY C,N,P,Z,z CNS systémy
16121 21DKV K,N,P Datová komunikace v letectví
16121 21ERG C,N,P,Z,z Ergonomie v letectví
16121 21ERGK C,N,P,Z,z Ergonomie v letectví
16121 21FPL1 C,N,z Fyzikální principy pro letectví 1
16121 21KSY1 C,N,P,Z,z Konstrukce a systémy letadel 1
16121 21LAG1 C,K,N Letecká angličtina 1
16121 21LCM C,N,P,Z,z Letecké motory
16121 21LCVL N,P,Z Lidský činitel v letectví
16121 21LEN1 C,N,z Letecká angličtina 1
16121 21LGP C,N,P,Z,z Legislativa a provozní předpisy
16121 21LGPS C,N,P,Z,z Legislativa a provozní předpisy
16121 21LKS C,N,P,Z,z Letecké konstrukce a stavba letadel
16121 21LKSK C,N,P,Z,z Letecké konstrukce a stavba letadel
16121 21LLG1 C,N,P,Z,z Letecká legislativa 1
16121 21LL2 C,N,P,Z,z Letadla 2
16121 21LPS2 N,P,Z Letecký provoz a předpis 2
16121 21LRF C,N,z Laboratoře z radiotelefonie
16121 21LTA2 C,N,P,Z,z Letadla 2
16121 21MEO1 C,K,N,P Meteorologie 1
16121 21N N,P,Z Navigace
16121 21PDLE C,K,N,P Provoz a design letišť
16121 21PDLT C,K,N,P Provoz a design letišť
16121 21PJE2 C,N,P,Z,z Palubní přístroje 2
16121 21PLD C,N,P,Z,z Provoz letecké dopravy
16121 21POHK C,N,P,Z,z Pohon letadel
16121 21POHL C,N,P,Z,z Pohon letadel
16121 21PPRJ N,P,Z Palubní přístroje
16121 21PSAP C,N,P,Z,z Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
16121 21PXE1 C,N,z Praxe 1
16121 21PYU2 C,K,N,P Postupy údržby 2
16121 21TML1 C,K,N,P Technologie a materiály v letectví 1
16121 21TUM1 C,K,N,P Turbínový motor 1
16121 21UDVY C,N,P,Z,z Úvod do výcviku leteckého personálu
16121 21ULET C,N,P,Z,z Údržba letadlové techniky
16121 21UVYP C,N,P,Z,z Úvod do výcviku leteckého personálu
16121 21VL C,N,P,Z,z Výkonnost letadel
16121 21W2PL C,K,N,P Provozní aspekty letišť
16121 21W2TL C,K,N,P Trendy vývoje letadel
16121 21W2VA C,K,N,P Vybrané statě z aerodynamiky
16121 21Y1TH K,N,P Technický handling
16121 21Y2MS K,N,P Modelování a simulace v letecké dopravě
16121 21Y2PL K,N,P Provozní aspekty letišť
16121 21Y2TL K,N,P Trendy vývoje letadel
16121 21ZDP C,N,P,Z,z Znalosti a dovednosti pilotů
16121 21ZEL1 C,N,P,Z,z Základy elektrotechniky 1
16121 21ZLEN C,K,N,P Základy elektroniky
16121 21ZLKO C,K,N,P Základy leteckých konstrukcí a systémů
16121 21ZLKS C,K,N,P Základy leteckých konstrukcí a systémů
16121 21ZLS C,N,P,Z,z Zabezpečovací letecké systémy
16121 21ZT N,P,Z Zabezpečovací letecká technika
16121 21ZYL2 C,N,P,Z,z Základy letu 2
16122 22PRES C,K,N,P Prevence silničních nehod
16122 22SKM C,K,N Simulace a kinematické modelování vozidel
16122 22SLN C,K,N,P Šetření leteckých nehod
16122 22UAN C,K,N,P Úvod do analýzy silničních nehod
16123 23BDIS C,K,N,P Bezpečnostní technologie dopravních a informačních systémů
16123 23IB K,N,P Informační bezpečnost
16123 23KRIO C,K,N,P Krizové řízení pro inženýrské obory
16123 23ZAP C,N,P,z Základy práva
16150 611CAL1 C,N,P,Z,z Calculus 1
16150 611DOPM C,N,P,Z,z Dopravní plánování a modelování
16150 611FYZ C,N,P,Z,z Fyzika
16150 611FY2 C,N,P,Z,z Fyzika 2
16150 611GIE C,K,N,P Geometrie
16150 611LA C,N,P,Z,z Lineární algebra
16150 611LP2 C,K,N,P Lineární programování 2
16150 611STS C,N,P,Z,z Stochastické systémy
16150 611TER C,N,P,Z Teorie her a optimální rozhodování
16150 612APE C,N,P,z Aplikovaná ekologie
16150 612MDE C,N,P,Z,z Modely dopravy a dopravní excesy
16150 612MKOD C,N,P,Z,z Městská kolejová doprava
16150 612PPOK C,K,N,P Projektování pozemních komunikací
16150 612VERD C,N,P,z Veřejná doprava v sídlech a regionech
16150 612X31 C,N,z Projekt 1
16150 612X32 C,N,z Projekt 2
16150 612Y1PD C,K,N,P Posuzování dopravních staveb
16150 612ZELP C,N,P,Z,z Železniční provoz
16150 612ZYDI C,N,P,Z,z Základy dopravního inženýrství
16150 612ZYDK C,N,P,Z,z Základy dopravního inženýrství
16150 614AS C,K,N Algoritmizace a datové struktury
16150 614ASD C,K,N Algoritmizace a datové struktury
16150 614DATS C,K,N,P Databázové systémy
16150 614DB C,K,N Databázové systémy
16150 614DMG C,K,N Datamining
16150 614KSP C,K,N Konstruování s podporou počítačů
16150 614NDB C,K,N Návrh a programování databází
16150 614PPRP C,K,N,P Počítačová podpora řízení projektů
16150 614W1PZ C,K,N,P Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech
16150 614Y1P2 C,K,N,P Počítačová podpora dopravního projektování 2
16150 615DPLG C,N,P,z Dopravní psychologie
16150 615JBN3 C,N,z Jazyk - němčina 3
16150 615JBR3 C,N,z Jazyk - ruština 3
16150 615JZ3N C,N,z Cizí jazyk - němčina 3
16150 615JZ3R C,N,z Cizí jazyk - ruština 3
16150 615J2N1 C,N,P,z Jazyk - němčina 1
16150 615J2R1 C,N,P,z Jazyk - ruština 1
16150 615W1HE C,K,N,P Hygiena práce a ergonomie v dopravě
16150 615W2OZ C,K,N,P Ochrana zdraví v dopravě a EU
16150 615Y1HE C,K,N,P Hygiena práce a ergonomie v dopravě
16150 616DYJ C,N,P,Z,z Dynamika jízdy vozidla
16150 616UDOP C,N,P,z Úvod do dopravních prostředků
16150 616X32 C,N,z Projekt 2
16150 617EDPO C,N,P,Z,z Ekonomika dopravního podniku
16150 617FEU C,N,P,Z,z Financování ze zdrojů EU v dopravě
16150 617HDI C,N,P,Z,z Hodnocení dopravních investic
16150 617MAS C,N,P,Z,z Malý a střední podnik
16150 617MEKA C,K,N,P Metody ekonomických analýz
16150 617PPC N,P,Z Přepravní procesy
16150 617RLOG C,N,P,Z,z Řízení logistických řetězců
16150 617RZO C,N,P,Z,z Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice
16150 617TGA C,N,P,Z,z Teorie grafů a její aplikace v dopravě
16150 617TRI C,K,N,P Tvorba a řízení investičních projektů
16150 617TSI C,K,N,P Technologie silniční dopravy
16150 617TVD C,N,P,Z,z Technologie veřejné dopravy
16150 617TZDK C,N,P,Z,z Technologie železniční dopravy
16150 617W2FM C,K,N,P Financování městské hromadné dopravy
16150 617Y1MD C,K,N,P Marketing v dopravě
16150 617Y1OF C,K,N,P Osobní finance
16150 618MTY C,N,P,Z,z Materiály
16150 618PZP C,N,P,Z,z Pružnost a pevnost
16150 618STD C,N,z Seminář z technické dokumentace
16150 618TED C,K,N,P Technická dokumentace
16150 620SYSA C,N,P,Z,z Systémová analýza
16150 620UITS C,N,P,Z,z Úvod do inteligentních dopravních systémů
16150 621PDLE C,K,N,P Provoz a design letišť
16150 622PRES C,K,N,P Prevence silničních nehod
16150 622UAN C,K,N,P Úvod do analýzy silničních nehod
16150 623BDIS C,K,N,P Bezpečnostní technologie dopravních a informačních systémů
16150 623KRIO K,N,P Krizové řízení pro inženýrské obory
16150 623ZAP C,N,P,z Základy práva

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.