Role po předmětech - anketa FEL


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fel.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 11.12.2017 01:06

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
13000 ABAP20 N,z Bakalářská práce - Bachelor Project
13000 ABAP9 N,z Bakalářská práce - Bachelor Project
13000 ADIP25 N,z Diplomová práce - Diploma Thesis
13000 ADIP26 N,z Diplomová práce - Diploma Thesis
13000 B2MPROJ6 N,z Projekt - project
13101 AD1B01MA2 C,N,P,Z,z Vícedimenzionální analýza
13101 AD3B01MA2 C,N,P,Z,z Matematika 2
13101 AE4B01DMA C,N,P,Z,z Discrete mathematics
13101 A0B01LGR C,N,P,Z,z Logika a grafy
13101 A0B01PAN C,c,N,P,p,Z,z Pokročilá analýza
13101 A0B01TIK C,N,P,p,Z,z Teorie informace a kódování
13101 A1B01MA2 C,N,P,p,Z,z Vícedimenzionální analýza
13101 A2B01MA3 C,N,P,p,Z,z Vícedimenzionální kalkulus
13101 A3B01MA2 C,N,P,p,Z,z Matematika 2
13101 A4B01MA2 C,N,P,Z,z Matematická analýza
13101 A4M01TAL C,N,P,Z,z Teorie algoritmů
13101 A7B01LAG C,N,P,Z,z Lineární algebra
13101 A7B01PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
13101 A8B01AMA C,N,P,Z,z Maticový počet
13101 A8B01DEN C,N,P,Z,z Diferenciální rovnice & numerické metody
13101 A8B01MCM C,N,P,Z,z Matematika-vícedimenzionální kalkulus
13101 A8B01OGT C,N,P,Z,z Optimalizace a teorie her
13101 BD5B01DRN N,P,Z,z Diferenciální rovnice a numerika
13101 BD5B01MA2 C,N,P,Z,z Matematická analýza 2
13101 BD6B01LAG C,N,P,Z,z Lineární algebra
13101 BD6B01PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
13101 BE4M01TAL C,N,P,Z,z Theory of Algorithms
13101 BE5B01DEN C,N,P,Z,z Differential Equations&Numerical Methods
13101 BE5B01MA2 C,N,P,Z,z Calculus 2
13101 B0B01DRN C,c,N,P,Z,z Diferenciální rovnice a numerika
13101 B0B01LGR C,N,P,Z,z Logika a grafy
13101 B0B01MA1 C,N,P,Z,z Matematická analýza 1
13101 B0B01MA2 C,N,P,Z,z Matematická analýza 2
13101 B4M01MKR C,N,P,Z,z Matematická kryptografie
13101 B4M01TAL C,N,P,Z,z Teorie algoritmů
13101 B6B01LAG C,N,P,Z,z Lineární algebra
13101 B6B01PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
13101 XP01KAS C,N,P,Z Kombinatorické algoritmy a složitost
13102 AD0B02ASF C,K,N,P Astrofyzika
13102 AD3B02FY1 C,N,P,Z,z Fyzika 1 pro KyR
13102 AE0B02ASF C,K,N,P Astrophysics
13102 AE0B02EKE C,c,K,N,P Environmental Engineering
13102 AE0B02RM2 C,N,P,Z,z Review of Mathematics 2
13102 AE0B02RP2 C,N,P,Z,z Review of Physics 2
13102 AE0B02UAK C,K,N,P Introduction to Acoustics
13102 AE0B02UFL C,K,N,P Introduction to Laser Physics
13102 AE4B02FYZ C,c,N,P,p,Z,z Physics for Informatics
13102 A0B02ASF C,K,N,P Astrofyzika
13102 A0B02DCE C,K,N,P Determinismus, chaos, evoluce
13102 A0B02EKE K,N Ekologie a ekotechnika
13102 A0B02PSF1 C,N,P,z Početní semináře z Fyziky 1
13102 A0B02PSF2 C,N,z Početní semináře z Fyziky 2
13102 A0B02TF2 C,N,P,Z,z Teoretická fyzika 2
13102 A0B02UAK C,K,N,P Úvod do akustiky
13102 A0B02UFL K,N Úvod do fyziky laserů
13102 A0M02ASF C,K,N,P Astrofyzika
13102 A0M02DCE C,K,N,P Determinismus, chaos, evoluce
13102 A0M02TF2 C,N,P,Z,z Teoretická fyzika 2
13102 A0M02UFL C,K,N,P Úvod do fyziky laserů
13102 A1B02FY1 C,N,P,Z Fyzika 1 pro EEM
13102 A1M02IND C,N,z Projekt individuální
13102 A2B02FY2 C,c,K,N,P Fyzika 2 pro KME
13102 A3B02FY1 C,N,P,Z,z Fyzika 1 pro KyR
13102 A4B02FYZ C,c,N,P,Z,z Fyzika pro OI
13102 A5M02AKA C,K,N,P Akustické aplikace
13102 A6M02FPT C,c,N,P,p,Z,z Fyzika pro terapii
13102 A8B02PH1 C,N,P,Z,z Fyzika 1
13102 BD5B02FY1 C,N,P,Z,z Fyzika 1
13102 BE5B02PH1 C,L,l,N,P,Z,z Physics 1
13102 B1B02FY1 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika 1
13102 B2B02FY2 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika 2
13102 B3B02FY1 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika 1
13102 XP02DP C,N,P,Z Diagnostika plazmatu
13102 XP02PT C,N,P,Z Plazmové technologie
13102 XP02TF2 C,N,P,Z,z Teoretická fyzika 2
13102 XP02UZ C,N,P,Z Ultrazvuk
13104 AE0B04C0 C,N,z Czech language 0
13104 A0B04A22 C,N,z Anglický jazyk A2-2
13104 A0B04B12 C,N,z Anglický jazyk B1-2
13104 A0B04B2Z C,N,Z,z Anglický jazyk B2-zkouška
13104 A0B04B22 C,N,z Anglický jazyk B2-2
13104 A0B04CA C,N,z Technická angličtina pro mírně pokročilé
13104 A0B04CAE1 C,N,z Příprava na CAE 1
13104 A0B04CAE2 C,N,z Příprava na CAE 2
13104 A0B04CIN C,N,z Čínština
13104 A0B04C2L C,N,z Český jazyk 2-2
13104 A0B04FCE1 C,N,z Příprava na FCE 1
13104 A0B04FCE2 C,N,z Příprava na FCE 2
13104 A0B04F1 C,N,z Francouzský jazyk 1
13104 A0B04F3 C,N,z Francouzský jazyk 3
13104 A0B04GA C,N,z Anglická gramatika
13104 A0B04GN C,N,z Německá gramatika v praxi
13104 A0B04JAP C,N,z Japonština
13104 A0B04JAP2 C,N,z Japonština 2
13104 A0B04KA C,N,z Anglická konverzace
13104 A0B04KA2 C,N,z Anglická konverzace 2
13104 A0B04KF1 C,N,z Francouzská konverzace 1
13104 A0B04KF2 C,N,z Francouzská konverzace 2
13104 A0B04KN C,N,z Německá konverzace
13104 A0B04KN2 C,N,z Německá konverzace 2
13104 A0B04N1 C,N,z Německý jazyk 1
13104 A0B04N2 C,N,z Německý jazyk 2
13104 A0B04N3 C,N,z Německý jazyk 3
13104 A0B04OA C,N,z Anglický odborný jazyk
13104 A0B04ON C,N,z Německý odborný jazyk
13104 A0B04RET C,N,z Rétorika
13104 A0B04R1 C,N,z Ruský jazyk 1
13104 A0B04R2 C,N,z Ruský jazyk 2
13104 A0B04S1 C,N,z Španělský jazyk 1
13104 A0B04S2 C,N,z Španělský jazyk 2
13104 A0B04S3 C,N,z Španělský jazyk 3
13104 B0B04A22 C,N,z Anglický jazyk A2-2
13104 B0B04B1K C,K,N Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet
13104 B0B04B12 C,N,z Anglický jazyk B1-2
13104 B0B04B2Z C,N,Z,z Anglický jazyk B2 - zkouška
13104 B0B04B22 C,N,z Anglický jazyk B2-2
13104 B3B04PSA C,K,N Akademické psaní
13104 B6B04B2Z C,N,Z,z Anglický jazyk B2-zkouška
13104 XP04A2 C,N Anglický jazyk 2
13113 AD1B13SVS C,N,P,p,Z,z Systémy pro využití sluneční energie
13113 AD1B13VST C,N,P,p,Z,z Výkonové součástky a technologie
13113 AE0B13NNT C,c,L,l,N,P,p,Z,z Nanotechnology
13113 AE0M13MKV C,N,P,Z,z Advanced Components of Power Electronic
13113 AE1B13SVS C,c,N,P,p,Z,z Solar Energy Application Systems
13113 AE1B13VST C,L,N,P,p,Z,z Technologies in Electrical Engineering
13113 AE1M13EMP C,c,N,P,p,Z,z Ecology of materials and processes
13113 A1B13IND C,N,P,z Projekt individuální
13113 A1B13PPS C,c,N,P,Z,z Průmyslové počítačové systémy
13113 A1B13SVS C,c,N,P,Z,z Systémy pro využití sluneční energie
13113 A1B13TP1 C,N,P,z Projekt v týmu
13113 A1B13VST C,c,L,l,N,P,p,Z,z Výkonové součástky a technologie
13113 A1M13EMP C,N,P,p,Z,z Ekologie materiálů a procesů
13113 BD1M13EMP C,N,P,Z,z Ekologie materiálů a procesů
13113 BE1M13EMP C,N,P,Z,z Ecology of materials and processes
13113 BE1M13JAS C,N,P,Z,z Quality and Reliability
13113 BE5B13MVE C,c,N,P,p,Z,z Materials for Power Electrical Engineering
13113 B0B13ETM C,N,P,Z,z Elektrotechnické materiály
13113 B0B13NNT C,c,L,l,N,P,p,Z,z Nanotechnologie
13113 B0B13SPE C,c,K,N,P,p Svařování a pájení v elektrotechnice
13113 B0M13MKV C,N,P,Z,z Moderní komponenty výkonové elektroniky
13113 B1M13EMP C,c,N,P,p,Z,z Ekologie materiálů a procesů
13113 B1M13MAD C,c,N,P,p,Z,z Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii
13113 B1M13VSE C,N,P,Z,z Výkonové součástky v elektrotechnice
13113 XP13DTF C,N,P,Z,z Diagnostika tenkých vrstev
13113 XP13FCD C,N,P,Z,z Fotovoltaické systémy
13113 XP13SJD C,N,P,Z,z Systémy řízení jakosti
13113 XP13SSD C,N,P,Z,z Speciální metody stanovení jakosti součástek
13113 XP13VVM C,N,P,Z,z Vývoj a výzkum materiálů
13114 AD1B14VE1 C,N,P,Z,z Výkonová elektronika 1
13114 AD1M14ESZ C,N,P,Z,z Energetická strojní zařízení
13114 AE1B14VE1 C,c,N,P,Z,z Power Electronics 1
13114 AE1M14RPO C,N,P,Z,z Electric Drive Control
13114 A0B14AEE C,L,l,N,P,Z,z Automobilová elektrotechnika a elektronika
13114 A0M14MDS C,N,P,p,Z,z Modelování dynamických soustav
13114 A1B14TP1 N,z Projekt v týmu
13114 A1B14VE1 C,c,N,P,Z,z Výkonová elektronika 1
13114 A1M14IND N,z Individuální magisterský projekt
13114 A1M14PO2 C,c,N,P,p,Z,z Elektrické pohony a trakce 2
13114 A1M14RPO C,L,l,N,P,Z,z Řízení elektrických pohonů
13114 A1M14TP1 N,z Projekt magisterský v týmu
13114 A3B14EPR C,L,N,P,Z,z Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku
13114 BD1M14TVM C,N,P,Z,z Teorie a aplikace výkonových měničů
13114 BE1M14DEP C,N,P,Z,z Digital Control of Electric Drives
13114 BE1M14SOP C,c,N,P,p,Z,z Simulation and Optimization in Electric Drives
13114 BE1M14TVM C,c,N,P,Z,z Theory and Application of Power Converters
13114 BE5B14SP1 C,c,N,P,p,Z,z Electric Machinery and Apparatus 1
13114 B1M14DEP C,c,N,P,Z,z Digitální řízení elektrických pohonů
13114 B1M14SOP C,c,N,P,p,Z,z Simulace a optimalizace v pohonech
13114 B1M14TVM C,c,N,P,Z,z Teorie a aplikace výkonových měničů
13114 XP14MEN N,P,Z Nové směry měničové techniky
13115 AD0B15EIN C,N,P,Z,z Elektrické instalace
13115 AD1B15EN2 C,N,P,p,Z,z Elektroenergetika 2
13115 AD1B15EN3 C,N,P,p,Z,z Elektroenergetika 3
13115 AD1B15TP1 C,N,P,z Projekt v týmu
13115 AD1M15PRE N,Z,z Přenos a rozvod elektrické energie
13115 AD1M15RES N,Z,z Řízení elektroenergetických soustav
13115 AD1M15TVN C,N,P,Z,z Technika vysokých napětí
13115 AE0M15SZS C,N,P,Z,z Reliability and Security of Power Systems
13115 AE1B15IND N,z Individual Project
13115 AE1B15TP1 N,z Team Project
13115 AE1M15IND C,N,P,z Individual project
13115 AE1M15TP1 N,z Team Project
13115 A0B15EIN C,N,P,Z,z Elektrické instalace
13115 A0M15SZS C,N,P,Z,z Spolehlivost a zabezpečenost soustav
13115 A1B15EN2 C,c,N,P,p,Z,z Elektroenergetika 2
13115 A1B15EN3 C,c,N,P,p,Z,z Elektroenergetika 3
13115 A1B15TP1 C,N,P,z Projekt v týmu
13115 A1M15PRE N,Z,z Přenos a rozvod elektrické energie
13115 A1M15RES C,c,N,P,p,Z,z Řízení elektroenergetických soustav
13115 A1M15TVN C,N,P,Z,z Technika vysokých napětí
13115 BD1M15ELS C,N,P,Z,z Elektrické světlo
13115 BD1M15ENY C,N,P,Z,z Elektrárny
13115 BD1M15ETT C,N,P,Z,z Elektrotepelná technika
13115 BD1M15TVN C,N,P,Z,z Technika vysokých napětí
13115 BE1M15ELS C,N,P,Z,z Electrical Light
13115 BE1M15ENY C,N,P,Z,z Power Plants
13115 BE1M15ETT C,N,P,Z,z Electrical Heat
13115 BE1M15TVN C,c,N,P,Z,z High Voltage Engineering
13115 BE5B15EN1 C,c,N,P,p,Z,z Power Engineering 1
13115 BE5B15MAA C,c,N,P,Z,z Mathematic Applications
13115 B1B15VYA C,c,K,N,P Výpočetní aplikace
13115 B1M15ELS C,N,P,p,Z,z Elektrické světlo
13115 B1M15ENY C,c,N,P,p,Z,z Elektrárny
13115 B1M15ETT C,N,P,Z,z Elektrotepelná technika
13115 B1M15TVN C,c,N,P,Z,z Technika vysokých napětí
13115 XP15PEE C,N,P,Z,z Přenosy elektrické energie
13115 XP15RE C,N,P,Z,z Řízení v elektroenergetice
13115 XP15VME C,N,P,Z,z Výzkumné metody v užití elektrické energie
13115 XP15ZSS C,N,P,Z,z Světelné zdroje a svítidla
13116 AD0B16EPD C,K,N,P,p Ekonomika podnikání
13116 AD0B16PRS C,N,P,z Prezentační dovednosti
13116 AD0M16EET C,N,P,Z,z Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
13116 AD0M16HT2 C,N,P,Z,z Historie vědy a techniky 2
13116 AD1M16FIM C,N,P,Z,z Finanční management
13116 AD1M16IND C,N,P,z Individuální projekt
13116 AD1M16OVY C,N,P,Z,z Operační výzkum
13116 AD1M16STA C,N,P,Z,z Statistické metody v ekonomii
13116 AD7B16EPD C,K,N,P,p Ekonomika podnikání
13116 AE0B16EPD C,K,N,P Business economics
13116 AE0B16FIP C,N,P,Z,z Corporate finance
13116 AE0B16FI1 C,K,N,P Philosophy I
13116 AE0B16PRS C,N,P,z Presentation skills
13116 AE0M16FI2 C,N,P,Z,z Philosophy II
13116 AE1B16MME C,N,P,Z,z Macro and Microeconomics
13116 AE1M16EKL C,N,P,Z,z Ecology and economy
13116 AE1M16FIM C,N,P,p,Z,z Financial Management
13116 AE1M16MEE C,N,P,Z,z Management of Power Production
13116 AE1M16OVY C,c,N,P,Z,z Operations Research
13116 AE1M16RES C,N,P,Z,z Development of Energy Systems
13116 AE1M16SIR C,N,P,Z,z System Analysis and Decision Making
13116 AE1M16STA C,N,P,Z,z Statistical methods in economics
13116 A0B16EPD C,K,N,P Ekonomika podnikání
13116 A0B16ET1 C,K,N,P Etika
13116 A0B16FIL C,N,P,Z Filozofie
13116 A0B16FI1 C,K,N,P Filozofie I
13116 A0B16HI1 C,K,N,P Historie I
13116 A0B16HTE C,N,P,Z Historie techniky a ekonomiky
13116 A0B16MPL C,N,P,Z Manažerská psychologie
13116 A0B16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 A0B16PRS C,c,N,P,z Prezentační dovednosti
13116 A0M16FI2 C,N,P,Z,z Filozofie II
13116 A0M16HT2 C,N,P,Z,z Historie vědy a techniky 2
13116 A0M16MGM C,N,P,Z,z Management
13116 A0M16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 A0M16TE1 C,N,P,Z,z Teologie
13116 A1B16EKP C,N,P,Z,z Ekonomika podniku
13116 A1B16IND C,N,P,z Individuální projekt
13116 A1B16MME C,N,P,Z,z Makro a mikroekonomika
13116 A1B16RIP C,K,N,P Řízení projektů
13116 A1B16UFI C,c,N,P,p,Z,z Účetnictví a finance podniku
13116 A1M16EUE C,N,P,Z,z Ekonomika užití energie
13116 A1M16FIM C,c,N,P,Z,z Finanční management
13116 A1M16IND C,c,N,P,z Individuální projekt
13116 A1M16MAV C,N,P,Z,z Management výroby
13116 A1M16MEE C,N,P,Z,z Management výroby energie
13116 A1M16OVY C,N,P,p,Z,z Operační výzkum
13116 A1M16PMG C,K,N,P Projektový management
13116 A1M16PPP C,N,P,z Právo pro podnikatele
13116 A1M16STA C,N,P,Z,z Statistické metody v ekonomii
13116 A5M16FIP C,c,K,N,P,p Finance podniku
13116 A7B16EPD C,K,N,P Ekonomika podnikání
13116 A7B16PAP C,N,P,Z,z Právo a podnikání
13116 A7B16PRO C,K,N,P Semestrální projekt
13116 A7B16UFI C,c,N,P,p,Z,z Účetnictví a finance
13116 BD0M16HT2 C,N,P,Z,z Historie vědy a techniky 2
13116 BD1M16FIM C,N,P,Z,z Finanční management
13116 BD1M16MAV C,N,P,Z,z Management výroby
13116 BD1M16OVY C,N,P,Z,z Operační výzkum
13116 BD1M16PMG C,K,N,P Projektový management
13116 BD1M16STA C,N,P,Z,z Statistické metody v ekonomii
13116 BD5B16MPS C,N,P,z Manažerská psychologie
13116 BD6B16INS C,K,N,P Informační systémy
13116 BE0M16FI2 C,N,P,Z,z Philosophy II
13116 BE1M16EUE C,N,P,Z,z Economy of Energy Use
13116 BE1M16FIM C,N,P,p,Z,z Financial Management
13116 BE1M16MEE C,N,P,Z,z Management of Power Production
13116 BE1M16OVY C,c,N,P,Z,z Operations Research
13116 BE1M16PMG C,K,N,P Project Management
13116 BE1M16SIR C,N,P,Z,z System Analysis and Decision Making
13116 BE1M16STA C,N,P,Z,z Statistical methods in economics
13116 B0B16ET1 C,K,N,P Etika 1
13116 B0B16FIL C,N,P,Z Filozofie
13116 B0B16HI1 C,K,N,P Historie 1
13116 B0B16HTE C,N,P,Z Historie techniky a ekonomiky
13116 B0M16FI2 C,N,P,Z,z Filozofie 2
13116 B0M16HT2 C,N,P,Z,z Historie vědy a techniky 2
13116 B0M16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 B0M16TE1 C,N,P,Z,z Teologie 1
13116 B1M16EUE C,K,N,P Ekonomika užití energie
13116 B1M16FIM C,c,N,P,Z,z Finanční management
13116 B1M16MAV C,N,P,Z,z Management výroby
13116 B1M16MEE C,N,P,Z,z Management výroby energie
13116 B1M16OVY C,N,P,p,Z,z Operační výzkum
13116 B1M16PMG C,K,N,P Projektový management
13116 B1M16STA C,N,P,Z,z Statistické metody v ekonomii
13116 B6B16FIP C,c,N,P,p,Z,z Finance a podnikání
13116 B6B16INS C,c,K,N,P Informační systémy
13116 XP16DEL C,N,P,Z Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky
13116 XP16MAN C,N,P,Z Management
13117 AD2B17EPV C,N,P,Z,z Elektromagnetické pole, vlny a vedení
13117 AD2B17PMS C,N,P,Z,z Pevné a mobilní bezdrátové spoje
13117 AD2B17VFM C,L,N,P,Z,z Vysokofrekvenční měření
13117 AD2M17AEK C,L,N,P,Z,z Antény a EMC v rádiové komunikaci
13117 AD2M17MOS C,N,P,Z,z Mikrovlnné obvody a subsystémy
13117 AE0B17MTB C,c,K,N Matlab
13117 AE0M17MMS C,K,L,l,N,P,p Microwave Measurement Systems
13117 AE2B17EPV C,N,P,Z,z Electromagnetic Field, Waves and Lines
13117 AE2B17PMS C,N,P,Z,z Fixed and Mobile Wireless Links
13117 AE2B17VFM C,L,N,P,Z,z Radiofrequency Measurement
13117 AE2M17AEK C,L,l,N,P,p,Z,z Antennas and EMC in Radiowave Communication
13117 AE2M17PMP C,N,P,Z,z Computer Aided Modeling of Field
13117 A0B17LAB C,L,l,N,P,p,Z,z Lékařské aplikace biologických účinků EM pole
13117 A0B17MTB C,c,K,N Matlab
13117 A0M17MMS C,K,L,l,N,P,p Mikrovlnné měřicí systémy
13117 A2B17EPV C,N,P,Z,z Elektromagnetické pole, vlny a vedení
13117 A2B17IN1 C,K,N,P Projekt individuální
13117 A2B17IN2 C,K,N Projekt individuální
13117 A2B17PMS C,N,P,Z,z Pevné a mobilní bezdrátové spoje
13117 A2B17VFM C,L,l,N,P,p,Z,z Vysokofrekvenční měření
13117 A2M17AEK C,L,l,N,P,p,Z,z Antény a EMC v rádiové komunikaci
13117 A2M17IND C,K,N,P Projekt individuální
13117 A2M17MOS C,c,N,P,p,Z,z Mikrovlnné obvody a subsystémy
13117 A2M17PMP C,N,P,Z,z Počítačové modelování polí
13117 A5M17BUP C,K,L,l,N,P,p Biologické účinky elektromagnetického pole
13117 A8B17ELD C,N,P,Z,z Elektrodynamika
13117 B2M17ANT C,L,l,N,P,p,Z,z Antény
13117 B2M17MIM C,L,N,P,Z,z Mikrovlnná měření
13117 B2M17SBS C,c,N,P,p,Z,z Šíření vln pro bezdrátové spoje
13117 XEP17SWR C,N,P,Z Scientific Writing
13117 XP17APL C,N,P,Z Aplikovaná optoelektronika v lékařství
13117 XP17LAE C,N,P,Z Lékařské aplikace elektromagnetického pole
13117 XP17NME C,N,P,Z Numerické metody v elektromagnetickém poli
13117 XP17OV C,N,P,Z Optická vlákna
13117 XP17TAM C,N,P,Z Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii
13117 XP17TVC C,N,P,Z Technika vysoce citlivých přijímačů a rušivé vyzařování
13131 AD2B31ZEO C,N,P,Z,z Základy elektrických obvodů
13131 AD2M31ZRE C,N,P,Z,z Zpracování řeči
13131 AE2B99LES C,c,N,P,p,Z,z Laboratory of Electronic Systems
13131 AE2M31RAT C,c,N,P,p,Z,z Speech technology in telecommunications
13131 AE2M31ZRE C,c,N,P,p,Z,z Speech processing
13131 AE2M99MAM C,N,P,Z,z Microprocessors and microcomputers
13131 A1B31EOS C,N,P,Z,z Elektrické obvody
13131 A2B31ZEO C,c,N,P,p,Z,z Základy elektrických obvodů
13131 A2B99LES C,c,N,P,p,Z,z Laboratoř elektronických systémů
13131 A2B99MAA C,c,K,N,P,p Matematické aplikace
13131 A2M31SMU C,N,P,Z,z Signály v multimédiích
13131 A2M31ZRE C,c,N,P,p,Z,z Zpracování řeči
13131 A2M99MAM C,N,P,p,Z,z Mikroprocesory a mikropočítače
13131 A6M31BSG C,c,N,P,Z,z Biologické signály
13131 A6M31LET C,c,N,P,Z,z Lékařská technika
13131 A8B31CIR C,N,P,Z,z Teorie obvodů
13131 A8B31ELE C,K,N,P,p Základy elektroniky
13131 BD5B31EO1 C,N,P,Z,z Elektronické obvody 1
13131 BE5B31TES C,N,P,Z,z Signal Theory
13131 B1B31EOS C,N,P,p,Z,z Elektrické obvody
13131 B2B31ZEO C,c,N,P,p,Z,z Základy elektrických obvodů
13131 B2M31BSG C,c,N,P,Z,z Biologické signály
13131 B2M31DSP C,c,N,P,Z,z Pokročilé metody DSP
13131 B2M31ZAS C,N,P,Z,z Zpracování analogových signálů
13131 B2M31ZRE C,c,N,P,p,Z,z Zpracování řeči
13131 XP31FSK C,N,P,Z Fonetické signály a jejich kódování
13131 XP31TSS C,N,P,Z Teorie signálů a systémů
13131 XP31ZBS C,N,P,Z Zpracování biologických signálů
13132 AD2B99KOS C,N,P,p,Z,z Komunikační systémy
13132 AD2M32IND C,K,N Individuální projekt
13132 AD2M32RKP C,N,P,Z,z Řízení komunikačních procesů
13132 AE0M32KMP C,c,N,P,p,Z,z Communications and Media Law
13132 AE2B32IND C,c,K,N Individual Project
13132 AE2B32PPS C,N,P,Z,z Network Planning and Operation
13132 AE2B32TSI C,L,l,N,P,p,Z,z Telecommunication Systems and Networks
13132 AE2B99DIT C,L,N,P,Z,z Digital Engineering
13132 AE2B99KOS C,L,l,N,P,p,Z,z Communication Systems
13132 AE2M32IND C,K,N Individual Project
13132 AE2M32OSS C,L,N,P,Z,z Optical Systems and Networks
13132 AE2M32RKP C,L,N,P,Z,z Communication Processes Control
13132 AE2M32VAD C,c,N,P,p,Z,z Applications Development and DSP
13132 A0B32KTE C,K,L,l,N,P Konstrukce telekomunikačních zařízení
13132 A2B32IND C,K,N,P Individuální projekt
13132 A2B32PPS C,N,P,Z,z Plánování a provozování sítí
13132 A2B32TPR C,K,N Projekt v týmu
13132 A2B99KOS C,L,l,N,P,p,Z,z Komunikační systémy
13132 A2M32IND C,K,N,P Individuální projekt
13132 A7B32KBE C,L,l,N,P,Z,z Kódy a bezpečnost
13132 BE2B32DAT C,N,P,Z,z Data Networks
13132 BE2M32BTS C,L,l,N,P,Z,z Wireless Technologies and Sensor Networks
13132 BE2M32MKS C,L,N,P,Z,z Mobile Networks
13132 BE2M32OSS C,N,P,Z,z Optical Systems and Networks
13132 BE2M32PST C,N,P,Z,z Advanced Networking Technologies
13132 BE2M32RTK C,N,P,Z,z Telephony Communication Control
13132 B2B32DAT C,c,N,P,Z,z Datové sítě
13132 B2M32BTS C,L,l,N,P,p,Z,z Bezdrátové technologie a senzorové sítě
13132 B2M32DMT C,L,l,N,P,p,Z,z Diagnostika a měření v telekomunikacích
13132 B2M32OSS C,N,P,Z,z Optické systémy a sítě
13132 B2M32RTK C,c,N,P,Z,z Řízení telefonní komunikace
13132 XP32EKT C,N,P,Z Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů
13132 XP32ODV N,P,Z Ochrana duševního vlastnictví
13132 XP32PPV C,N,P,p,Z Přenos po vedeních
13132 XP32TSM N,P,Z Telematické služby
13133 AD3B33KUI C,N,P,p,Z,z Kybernetika a umělá inteligence
13133 AD3B33OSD C,N,P,p,Z,z Operační systémy a databáze
13133 AD3B33ROB C,N,P,Z,z Robotika
13133 AE0M33PIS C,N,P,Z,z Industrial Information Systems
13133 AE3B33OSD C,N,P,Z,z Operating Systems and Databases
13133 A0M33PIS C,N,P,Z,z Průmyslové informační systémy
13133 A3B33IND C,K,N Projekt individuální
13133 A3B33KUI C,c,N,P,p,Z,z Kybernetika a umělá inteligence
13133 A3B33OSD C,N,P,p,Z,z Operační systémy a databáze
13133 A3B33ROB C,c,N,P,Z,z Robotika
13133 A3M33IND C,K,N Projekt individuální
13133 A4B33ALG C,N,P,Z,z Algoritmizace
13133 A4M33BIA C,N,P,Z,z Biologicky inspirované algoritmy
13133 A5M33IZS C,N,P,Z,z Informační a znalostní systémy
13133 A6M33AST C,N,P,p,Z,z Asistivní technologie a dohledové systémy
13133 A6M33NIN C,c,N,P,Z,z Neuroinformatika
13133 A6M33OZL C,N,P,Z,z Organizace zdravotnictví a legislativa
13133 A6M33PFR C,K,N,P Poruchy fyziologických regulací
13133 A6M33SSL C,c,N,P,p,Z,z Statistika a spolehlivost v lékařství
13133 A6M33ZSL C,c,N,P,Z,z Zobrazovací systémy v lékařství
13133 A7B33DIF C,N,P,p,Z,z Zpracování digitální fotografie
13133 BE3M33ARO C,N,P,p,Z,z Autonomous Robotics
13133 BE3M33UI C,N,P,p,Z,z Artificial Intelligence
13133 BE4M33GVG C,c,N,P,p,Z,z Geometry of Computer Vision and Graphics
13133 BE4M33MPV C,c,N,P,Z,z Computer Vision Methods
13133 BE5B33ALG C,N,P,Z,z Algorithms
13133 BE5B33KUI C,c,N,P,p,Z,z Cybernetics and Artificial Intelligence
13133 B3M33ARO C,N,P,p,Z,z Autonomní robotika
13133 B3M33UI C,N,P,p,Z,z Umělá inteligence
13133 B4M33GVG C,c,N,P,p,Z,z Geometrie počítačového vidění a grafiky
13133 B4M33MPV C,c,N,P,Z,z Metody počítačového vidění
13133 XEP33SAM C,N,P,Z Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod
13133 XP33FLO C,N,P,Z Fuzzy logika
13133 XP33KSI C,N,P,Z Vybrané kapitoly ze softwarového inženýrství
13133 XP33LPD C,N,P,Z Logika a logické programování
13133 XP33MKD C,N,P,Z Matematika pro kybernetiku
13133 XP33PMD C,N,P,Z Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI
13133 XP33PPD C,N,P,Z Praktické problémy data mining
13133 XP33ROD C,N,P,Z Rozpoznávání
13133 XP33RSK C,N,P,Z Robustní statistika pro kybernetiku
13134 AD2B34ELP C,N,P,Z,z Elektronické prvky
13134 AD2B34IN2 C,K,N,P Projekt individuální
13134 AD2B34SEI C,N,P,Z,z Senzory v elektronice a informatice
13134 AE2B34ELP C,N,P,Z,z Electron Devices
13134 AE2B34SEI C,N,P,Z,z Sensors in Electronics and Informatics
13134 AE2M34MIM C,N,P,Z,z Microsystems in Multimedia
13134 AE2M34MST C,N,P,Z,z Microsystems
13134 AE2M34NAN C,N,P,Z,z Nanoelectronics and Nanotechnology
13134 AE8B34SST C,N,P,Z,z Solid State Physics
13134 A0B34PPN C,N,P,Z,z Principy a pravidla elektronického návrhu
13134 A0M34NFO C,c,N,P,p,Z,z Návrh fotonických obvodů
13134 A0M34NNZ C,c,N,P,p,Z,z Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku
13134 A2B34ELP C,N,P,Z,z Elektronické prvky
13134 A2B34IN1 C,K,N,P Projekt individuální
13134 A2B34IN2 C,K,N,P Projekt individuální
13134 A2B34SEI C,c,N,P,Z,z Senzory v elektronice a informatice
13134 A2M34IND C,K,N,P Projekt individuální
13134 A2M34MIM C,c,N,P,Z,z Mikrosystémy v multimediální technice
13134 A5M34ELE C,K,N,P Elektronika
13134 A8B34SST C,N,P,Z,z Fyzika pevných látek
13134 BD5B34EPS C,K,N,P Elektronika
13134 BE5B34ELP C,N,P,Z,z Electron Devices
13134 BE5B34MIK C,c,N,P,Z,z Microcontrollers
13134 B2M34MST C,L,N,P,Z,z Mikrosystémy
13134 B2M34NAN C,L,N,P,Z,z Nanoelektronika a nanotechnologie
13134 B2M34NIS C,L,N,P,p,Z,z Návrh integrovaných systémů
13134 B2M34VKE C,L,l,N,P,p,Z,z Výkonová elektronika
13134 B4M34ISC C,L,N,P,p,Z,z Integrované systémy na čipu
13134 XP34AT C,N,P,Z Aplikace nástrojů TCAD
13134 XP34MSY C,N,P,Z Mikrosystémy
13134 XP34ORD C,N,P,Z Detektory a detekce optického záření
13135 AD3B35APE C,N,P,Z,z Aplikovaná elektronika
13135 AD3B35ARI C,N,P,p,Z,z Automatické řízení
13135 AE3B35APE C,N,P,Z,z Applied Electronics
13135 AE3B35ARI C,N,P,Z,z Automatic Control
13135 AE3M35IND K,N Project Individual
13135 AE3M35ORR C,N,P,Z,z Optimal and robust control
13135 A3B35APE C,N,P,Z,z Aplikovaná elektronika
13135 A3B35ARI C,N,P,Z,z Automatické řízení
13135 A3B35IND C,K,N Projekt individuální
13135 A3M35IND K,N Projekt individuální
13135 A3M35NES C,N,P,Z,z Nelineární systémy a chaos
13135 A4M35KO C,N,P,Z,z Kombinatorická optimalizace
13135 A8B35FCS C,N,P,Z,z Zpětnovazební řídící systémy
13135 BE3MPVT C,K,N,P Team Work
13135 BE3M35DIP N,z Diploma Thesis
13135 BE3M35ORC N,Z,z Optimal and robust control design
13135 BE3M35ORR C,N,P,Z,z Optimal and robust control
13135 BE4M35KO C,N,P,Z,z Combinatorial Optimization
13135 BE5B35APO C,N,P,Z,z Computer Architectures
13135 BE5B35ARI C,N,P,Z,z Automatic Control
13135 B3B35APO C,N,P,p,Z,z Architektura počítačů
13135 B3MPVT C,K,N,P Práce v týmu
13135 B3M35ORR C,N,P,Z,z Optimální a robustní řízení
13135 B4B35APO C,N,P,p,Z,z Architektura počítačů
13135 B4M35KO C,N,P,Z,z Kombinatorická optimalizace
13135 XP35RLD C,N,P,Z Systémy řízení letu
13135 XP35RRD C,N,P,Z Robustní řízení
13136 AD7B36PRO C,K,N,P Semestrální projekt
13136 AD7B36PSI C,N,P,Z,z Počítačové sítě
13136 AD7B36XML C,N,P,Z,z Technologie XML
13136 AE0B36APO C,N,P,Z,z Computer Architectures
13136 AE0B36PR2 C,N,P,Z,z Programming 2
13136 AE4B33FLP C,c,N,P,p,Z,z Functional and Logic Programming
13136 AE4B33ZUI C,c,N,P,p,Z,z Introduction to Artificial Intelligence
13136 AE4M33AU C,c,N,P,p,Z,z Automatic Reasoning
13136 AE4M36PAH C,c,N,P,p,Z,z Planning and game playing
13136 A0B36APO C,N,P,p,Z,z Architektura počítačů
13136 A0B36PR2 C,N,P,Z,z Programování 2
13136 A0X36MOOC C,N,P,z Massive Open Online Course
13136 A4B33DS C,N,P,p,Z,z Databázové systémy
13136 A4B33FLP C,c,N,P,p,Z,z Funkcionální a logické programování
13136 A4B33ZUI C,c,N,P,p,Z,z Základy umělé inteligence
13136 A4B36ACM1 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I.
13136 A4B36ACM2 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II.
13136 A4B36ACM3 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III.
13136 A4B36ACM4 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV.
13136 A4B36ACM5 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V.
13136 A4B77ASS C,N,P,p,Z,z Architektury softwarových systémů
13136 A4M33AU C,N,P,p,Z,z Automatické uvažování
13136 A4M33BDT C,c,K,N,P,p Technologie pro velká data
13136 A4M36ISS C,K,N,P Integrace Služeb Softwarových Systémů
13136 A4M36PAH C,c,N,P,p,Z,z Plánování a hry
13136 A6M33BIN C,c,N,P,p,Z,z Bioinformatika
13136 A7B36DBS C,N,P,p,Z,z Databáze
13136 A7B36DSA C,N,P,Z,z Datové struktury a algoritmy
13136 A7B36PRO C,K,N,P Semestrální projekt
13136 A7B36PSI C,N,P,Z,z Počítačové sítě
13136 A7B36SIN C,N,P,Z,z Softwarové inženýrství
13136 A7B36TS1 C,K,N,P Základy testování software
13136 A7B36XML C,N,P,Z,z Technologie XML
13136 BD6B36DBS C,N,P,Z,z Databázové systémy
13136 BD6B36DSA C,N,P,Z,z Datové struktury a algoritmy
13136 BD6B36NSS C,N,P,Z,z Návrh softwarových systémů
13136 BD6B36PJV C,N,P,Z,z Programování v JAVA
13136 BD6B36RSP C,N,P,Z,z Řízení softwarových projektů
13136 BD6B36SMP C,N,P,Z,z Sběr a modelování požadavků
13136 BD6B36TS1 C,N,P,Z,z Testování software
13136 BE4M36ESW C,c,N,P,Z,z Effective Software
13136 BE4M36PUI C,c,N,P,p,Z,z Planning for Artificial Intelligence
13136 BE4M36SMU C,c,N,P,p,Z,z Symbolic Machine Learning
13136 BE4M36SWA C,c,N,P,p,Z,z Software Architectures
13136 B0B36DBS C,N,P,p,Z,z Databázové systémy
13136 B0B36PJV C,N,P,Z,z Programování v JAVA
13136 B3B36PRG C,N,P,Z,z Programování v C
13136 B4M36BIN C,c,N,P,p,Z,z Bioinformatika
13136 B4M36ESW C,c,N,P,p,Z,z Efektivní software
13136 B4M36MBG C,N,P,Z,z Molekulární biologie a genetika
13136 B4M36PUI C,c,N,P,p,Z,z Plánování pro umělou inteligenci
13136 B4M36SMU C,c,N,P,p,Z,z Symbolické strojové učení
13136 B4M36SWA C,c,N,P,p,Z,z Softwarové architektury
13136 B6B36DSA C,N,P,Z,z Datové struktury a algoritmy
13136 B6B36NSS C,N,P,Z,z Návrh softwarových systémů
13136 B6B36RSP C,N,P,Z,z Řízení softwarových projektů
13136 B6B36SMP C,N,P,Z,z Sběr a modelování požadavků
13136 B6B36SPS C,N,P,Z,z Správa počítačových sítí
13136 B6B36TS1 C,N,P,Z,z Testování software
13136 XEP36AGT N,P,Z Algoritmická teorie her
13137 AD2B37MMT C,N,P,p,Z,z Multimediální technika
13137 AD2M37IND C,K,N Projekt individuální
13137 AD2M37ZVT C,N,P,p,Z,z Zvuková technika
13137 AE0M37ZV2 C,L,l,N,P,p,Z,z Audio Technology 2
13137 AE2B37MMT C,L,l,N,P,p,Z,z Multimedia Technology
13137 AE2B99SAS C,N,P,Z,z Signals and systems
13137 AE2M37KDK C,N,P,Z,z Coding in digital communications
13137 A0M37MOT C,K,L,N,P Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
13137 A0M37TAV C,L,l,N,P,p,Z,z Technologie a technika audiovizuální tvorby
13137 A2B37CPP C,N,P,p,z Programovací jazyk C/C++
13137 A2B37IN1 C,K,N Projekt individuální I
13137 A2B37IN2 C,K,N Projekt individuální II
13137 A2B37KMM C,c,N,P,Z,z Komunikace a měření v multimediální technice
13137 A2B37MMT C,c,N,P,p,Z,z Multimediální technika
13137 A2B99SAS C,N,P,p,Z,z Signály a soustavy
13137 A2M37IND C,K,N Projekt individuální
13137 A2M37KDK C,N,P,Z,z Kódování v digitálních komunikacích
13137 A3M37NAV C,N,P,Z,z Navigace
13137 A8B37DIT C,N,P,Z,z Digitální technika
13137 A8B37SAS C,N,P,p,Z,z Signály a soustavy
13137 A8B37SSP C,N,P,p,Z,z Zpracování stochastických signálů
13137 B0M37TAV C,L,l,N,P,p,Z,z Technologie a technika audiovizuální tvorby
13137 B2B99PPC C,K,N,P,p Praktické programování v C/C++
13137 B2M37ART C,L,l,N,P,p,Z,z Architektura rádiových přijímačů a vysílačů
13137 B2M37KDK C,N,P,Z,z Kódování v digitálních komunikacích
13137 B2M37MAM C,N,P,p,Z,z Mikroprocesory
13137 B2M37MOT C,L,N,P,Z,z Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
13137 B2M37RNV C,c,N,P,Z,z Rádiová navigace
13137 B2M37ZV2 C,L,l,N,P,p,Z,z Zvuková technika 2
13137 XP37ARA C,N,P,Z Architekturní akustika
13137 XP37GAB C,N,P,Z Geneze a analýza biosignálů
13137 XP37LN C,N,P,Z Letecká navigace
13137 XP37SZS C,N,P,Z,z Statistické zpracování signálu
13137 XP37TEA C,N,P,Z,z Teoretická elektroakustika
13137 XP37VKF C,N,P,Z Vybrané kapitoly z fotoniky
13137 XP37ZSN2 C,L,N,P,Z,z Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 2
13138 AD3B38SME C,N,P,Z,z Senzory a měření
13138 AE3B38SME C,N,P,Z,z Sensors and Measurement
13138 AE3M38IND C,K,N Individual Project
13138 AE4B38DSP C,N,P,p,Z,z Distributed Systems and Computer Networks
13138 A3B38MMP C,N,P,Z,z Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
13138 A3B38SME C,N,P,p,Z,z Senzory a měření
13138 A3M38DIT C,N,P,Z,z Diagnostika a testování
13138 A3M38IND C,K,N,P Projekt individuální
13138 A3M38MSZ C,N,P,p,Z,z Moderní senzory a zpracování informací
13138 A3M38PRS C,N,P,Z,z Palubní informační a řídicí systémy
13138 A4B38DSP C,N,P,p,Z,z Distribuované systémy a počítačové sítě
13138 A4M38AVS C,N,P,p,Z,z Aplikace vestavných systémů
13138 A5M38SPD C,K,N,P Sběr a přenos dat
13138 A5M99PR1 C,N,z Projekt 1
13138 A5M99PR2 C,N,z Projekt 2
13138 A8B38EME C,K,N,P,p Elektronická měření
13138 BE3M38DIT C,N,P,Z,z Diagnostics and Testing
13138 BE3M38VIN C,N,P,Z,z Virtual Instrumentation
13138 B3M38DIT C,N,P,Z,z Diagnostika a testování
13138 B3M38INA C,N,P,Z,z Integrovaná avionika
13138 B3M38VIN C,N,P,p,Z,z Virtuální instrumentace
13138 B4B38PSI C,l,N,P,p,Z,z Počítačové sítě
13138 XP38SYS C,N,P,Z Systémy pro měření, sběr a zpracování dat
13138 XP38VDI C,N,P,Z Vybrané metody z diagnostiky
13139 A0M33KAJ C,K,N,P Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu
13139 A0M39ITT2 C,K,L,N,P Intermediální tvorba a technologie II
13139 A4B39TUR C,N,P,Z,z Testování uživatelského rozhraní
13139 A4M39AIM C,N,P,Z,z Pokročilé metody interaktivní editace obrazu
13139 A4M39DPG C,N,P,Z,z Datové struktury počítačové grafiky
13139 A4M39VIZ C,N,P,Z,z Vizualizace
13139 A4M39WA2 C,N,P,Z,z Vývoj webových aplikací 2
13139 A7B39GRT C,K,N,P Grafická tvorba
13139 A7B39ITT2 C,L,N,P,Z,z Intermediální tvorba a technologie II
13139 A7B39KMA C,K,N Kurz multimedálních aplikací
13139 A7B39MM1 C,c,N,P,p,Z,z Multimédia 1
13139 A7B39PDA C,N,P,Z,z Principy tvorby mobilních aplikací
13139 A7B39PGR C,N,P,Z,z Programování grafiky
13139 A7B39PRO C,K,N Semestrální projekt
13139 B0B39GRT C,K,N,P Grafická tvorba
13139 B0B39KAJ C,N,P,Z,z Vývoj klientských aplikací v Javascriptu
13139 B0B39PGR C,N,P,Z,z Programování grafiky
13139 B4M39DPG C,N,P,Z,z Datové struktury počítačové grafiky
13139 B4M39PTV C,c,N,P,p,Z,z Prostorová tvorba
13139 B4M39VIZ C,N,P,Z,z Vizualizace
13139 B6B39PDA C,N,P,Z,z Principy tvorby mobilních aplikací
13139 B6B39TDM C,K,N,P 3D modelování
13922 AE0M99PP4 C,N,P,z Professional Practice
13922 AE0M99PP6 C,N,P,z Professional Practice
13922 A0M99OP C,N,P,z Odborná praxe

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
ABAP20 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
ABAP20 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
ABAP9 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
ABAP9 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
ADIP25 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
ADIP25 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
ADIP26 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
ADIP26 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AD1M15PRE Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AD1M15PRE Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AD1M15RES Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AD1M15RES Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AE1B15IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AE1B15IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AE1B15TP1 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AE1B15TP1 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AE1M15TP1 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AE1M15TP1 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AE3M35IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AE3M35IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A0B02EKE Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A0B02EKE Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A0B02UFL Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A0B02UFL Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A1B14TP1 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A1B14TP1 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A1M14IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A1M14IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A1M14TP1 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A1M14TP1 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A1M15PRE Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A1M15PRE Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A3M35IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A3M35IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A4M35KO Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A4M35KO Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A4M35OSP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A4M35OSP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BE3M35DIP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BE3M35DIP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BE3M35ORC Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BE3M35ORC Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
B2MPROJ6 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
B2MPROJ6 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
SOCRA Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
SOCRA Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 11.12.2017 01:06