Role po předmětech - anketa FEL


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fel.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 17:59

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
13000 ABAP20 N,z Bakalářská práce - Bachelor thesis
13000 ABAP9 N,z Bakalářská práce - Bachelor thesis
13000 ADIP25 N,z Diplomová práce - Diploma Thesis
13000 ADIP26 N,z Diplomová práce - Diploma Thesis
13000 BDIP25 N,z Diplomová práce - Diploma Thesis
13000 BE3MPROJ8 N,z Project
13000 B2MPROJ6 C,N,z Projekt - project
13000 B3MPROJ8 C,N,z Projekt - project
13101 AE1M01MPE C,N,P,Z,z Mathematics for Economy
13101 A0B01LAA C,c,N,P,Z,z Lineární algebra a aplikace
13101 A0B01MA1 C,N,P,Z,z Základy matematické analýzy
13101 A0B01PSI C,N,P,Z,z Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
13101 A3M01MKI C,N,P,Z,z Matematika pro kybernetiku
13101 A4B01JAG C,N,P,Z,z Jazyky,automaty a gramatiky
13101 A4B01NUM C,N,P,Z,z Numerické metody
13101 A7B01LOG C,N,P,Z,z Logika
13101 A8B01CAS C,N,z Počítačové algebraické systémy
13101 A8B01DMG C,N,P,Z,z Diskrétní matematika a grafy
13101 A8B01LAG C,N,P,Z,z Lineární algebra
13101 A8B01MCT C,N,P,Z,z Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace
13101 A8B01MC1 C,N,P,Z,z Matematika-kalkulus1
13101 A8B01PSI C,N,P,Z,z Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
13101 A8M01ADP C,N,P,Z,z Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy
13101 BD1M01MEK C,N,P,Z,z Matematika pro ekonomiku
13101 BD5B01LAG C,N,P,Z,z Lineární algebra
13101 BD5B01MA1 C,N,P,Z,z Matematická analýza 1
13101 BD6B01MAA C,N,P,Z,z Matematická analýza
13101 BD6B01ZDM C,N,P,p,Z,z Základy diskrétní matematiky
13101 BE1M01MEK C,N,P,Z,z Mathematics for Economy
13101 BE5B01DMG C,N,P,Z,z Discrete Mathematics and Graphs
13101 BE5B01LAL C,N,P,Z,z Linear Algebra
13101 BE5B01MA1 C,N,P,Z,z Calculus 1
13101 BE5B01PRS C,N,P,Z,z Probability And Statistics
13101 B0B01KAN C,N,P,Z,z Komplexní analýza
13101 B0B01LAG C,N,P,Z,z Lineární algebra
13101 B0B01LGR C,N,P,Z,z Logika a grafy
13101 B0B01MA1 C,N,P,Z,z Matematická analýza 1
13101 B0B01MA2 C,N,P,Z,z Matematická analýza 2
13101 B0B01MVM C,N,P,z Matematika v Maple
13101 B0B01PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
13101 B1M01MEK C,N,P,Z,z Matematika pro ekonomiku
13101 B3B01KAT C,N,P,Z,z Komplexní analýza a transformace
13101 B4B01DMA C,N,P,Z,z Diskrétní matematika
13101 B4B01JAG C,N,P,Z,z Jazyky, automaty a gramatiky
13101 B4B01NUM C,N,P,Z,z Numerické metody
13101 B6B01MAA C,N,P,Z,z Matematická analýza
13101 B6B01ZDM C,N,P,Z,z Základy diskrétní matematiky
13101 XP01TGR C,N,P,Z Teorie grafů
13102 AD1B02FY2 C,N,P,p,Z,z Fyzika 2 pro EEM
13102 AD2B02FY2 C,K,N,P,p Fyzika 2 pro KME
13102 AE0B02AKA C,c,K,N,P Acoustic Applications
13102 AE0B02RM1 C,N,P,Z,z Review of Mathematics 1
13102 AE0B02RP1 C,N,P,Z,z Review of Physics 1
13102 AE0B02ZIP C,N,P,Z Environmental Science
13102 AE0M02AKA C,c,K,N,P Acoustic Applications
13102 AE0M02ZIP C,N,P,Z Environmental Science
13102 AE1B02FY2 C,N,P,Z,z Physics 2 for EEM
13102 A0B02AKA C,K,N,P Akustické aplikace
13102 A0B02FEN C,c,N,P,p,Z,z Fyzika pro elektroenergetiku
13102 A0B02FPL C,N,P,Z,z Fyzika pevných látek
13102 A0B02PSF2 C,N,P,z Početní semináře z Fyziky 2
13102 A0B02PT C,N,P,Z Praktická typografie
13102 A0B02SF C,N,P,Z,z Statistická fyzika
13102 A0B02ZIP C,N,P,Z Životní prostředí
13102 A0M02FEN C,c,N,P,p,Z,z Fyzika pro elektroenergetiku
13102 A0M02PT C,N,P,Z Praktická typografie
13102 A0M02SF C,N,P,Z,z Statistická fyzika
13102 A0M02ZIP C,N,P,Z Životní prostředí
13102 A1B02FY2 C,N,P,Z,z Fyzika 2 pro EEM
13102 A1B02IND C,N,z Projekt individuální
13102 A2B02FY1 C,N,P,Z,z Fyzika 1 pro KME
13102 A2B02FY2 C,K,N,P Fyzika 2 pro KME
13102 A3B02FY2 C,c,N,P,Z,z Fyzika 2 pro KyR
13102 A6M02BFY C,c,N,P,p,Z,z Biofyzika
13102 A6M02IND C,N,z Projekt individuální
13102 A8B02PH2 C,N,P,p,Z,z Fyzika 2
13102 BD5B02FY2 C,N,P,Z,z Fyzika 2
13102 BE5B02PH2 C,L,l,N,P,Z,z Physics 2
13102 B1B02FY2 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika 2
13102 B2B02FY1 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika 1
13102 B3B02FY2 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika 2
13102 XPE02FPL C,N,P,Z Fyzika pevných látek
13102 XP02EVA C,N,P,Z Elektrické výboje a jejich aplikace
13102 XP02FPL C,N,P,Z Fyzika pevných látek
13102 XP02MHD C,N,P,Z Magnetohydrodynamika, Horké plazma
13102 XP02SF C,N,P,Z,z Statistická fyzika
13102 XP02UEF C,N,P,Z,z Úvod do elektrofyziologie
13102 XP02VPA1 C,N,P,Z Vybrané partie z fyziky A1
13102 XP02VPO C,N,P,Z,z Vybrané partie z optiky
13102 XP02ZFP N,P,Z Základy fyziky plazmatu
13104 AE0B04C0 C,N,z Czech language 0
13104 A0B04A21 C,N,z Anglický jazyk A2-1
13104 A0B04B11 C,N,z Anglický jazyk B1-1
13104 A0B04B2Z C,N,Z,z Anglický jazyk B2-zkouška
13104 A0B04B21 C,N,z Anglický jazyk B2-1
13104 A0B04B22 C,N,z Anglický jazyk B2-2
13104 A0B04CAE1 C,N,z Příprava na CAE 1
13104 A0B04CAE2 C,N,z Příprava na CAE 2
13104 A0B04CIN C,N,z Čínština
13104 A0B04CIN2 C,N,z Čínština 2
13104 A0B04C2Z C,N,z Český jazyk 2-1
13104 A0B04FCE3 C,N,z Příprava na FCE3
13104 A0B04F1 C,N,z Francouzský jazyk 1
13104 A0B04F2 C,N,z Francouzský jazyk 2
13104 A0B04GA C,N,z Anglická gramatika
13104 A0B04GN C,N,z Německá gramatika v praxi
13104 A0B04JAP C,N,z Japonština
13104 A0B04KA C,N,z Anglická konverzace
13104 A0B04KA2 C,N,z Anglická konverzace 2
13104 A0B04KN C,N,z Německá konverzace
13104 A0B04KS1 C,N,z Španělská konverzace 1
13104 A0B04N1 C,N,z Německý jazyk 1
13104 A0B04N2 C,N,z Německý jazyk 2
13104 A0B04N3 C,N,z Německý jazyk 3
13104 A0B04OA C,N,z Anglický odborný jazyk
13104 A0B04RET C,N,z Rétorika
13104 A0B04R2 C,N,z Ruský jazyk 2
13104 A0B04S1 C,N,z Španělský jazyk 1
13104 A0B04S2 C,N,z Španělský jazyk 2
13104 A0B04S3 C,N,z Španělský jazyk 3
13104 BD6B04PRE C,c,K,N,P Prezentace
13104 BE9M04PRE C,K,N Presentation Skills
13104 B0B04A21 C,N,z Anglický jazyk A2-1
13104 B0B04B1K C,K,N Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet
13104 B0B04B11 C,N,z Anglický jazyk B1-1
13104 B0B04B2Z C,N,Z,z Anglický jazyk B2 - zkouška
13104 B0B04B21 C,N,z Anglický jazyk B2-1
13104 B0B04B22 C,N,z Anglický jazyk B2-2
13104 B3B04PSA C,K,N Akademické psaní
13104 B6B04B2Z C,N,Z,z Anglický jazyk B2-zkouška
13104 B6B04PRE C,K,N,P Prezentace
13104 XP04A1 C,N Anglický jazyk 1
13113 AD1B13MVE C,N,P,p,Z,z Materiály pro výkonovou elektrotechniku
13113 AD1B13VVZ C,N,P,p,Z,z Výroba výkonových zařízení
13113 AD1M13EZF C,N,P,p,Z,z Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
13113 AD2B13PEL C,N,P,p,Z,z Průmyslová elektrotechnika
13113 A0B13EKE C,N,P,Z,z Ekologie pro elektrotechniky
13113 A0B13KEO C,N,P,Z,z Konstrukce a realizace elektronických obvodů
13113 A1B13IND C,N,z Projekt individuální
13113 A1B13MVE C,c,L,l,N,P,p,Z,z Materiály pro výkonovou elektrotechniku
13113 A1B13TP1 C,N,P,z Projekt v týmu
13113 A1B13VVZ C,c,L,l,N,P,p,Z,z Výroba výkonových zařízení
13113 A1M13EZF C,c,N,P,p,Z,z Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
13113 A2B13PEL C,L,l,N,P,p,Z,z Průmyslová elektrotechnika
13113 A5M13FVS C,c,K,N,P Fotovoltaické systémy
13113 A5M13NZZ C,K,N,P Nezávislé zdroje
13113 BD1M13ASS C,N,P,p,Z,z Aplikace solárních systémů
13113 BD1M13JAS C,N,P,Z,z Jakost a spolehlivost
13113 BD1M13VEZ C,N,P,Z,z Výroba elektronických zařízení
13113 BE0B13NNT C,c,N,P,p,Z,z Nanotechnology
13113 BE1M13ASS C,L,l,N,P,p,Z,z Solar Systems Application
13113 BE1M13IND C,c,N,P,z Individual Master Project
13113 BE1M13JAS C,N,P,Z,z Quality and Reliability
13113 BE1M13VES C,K,N,P Manufacturing of Electrical Components
13113 BE1M13VEZ C,c,N,P,p,Z,z Manufacturing of Electronic Equipment
13113 B0B13KEO C,L,N,P,Z,z Konstrukce a realizace elektronických obvodů
13113 B0B13SPE C,K,L,l,N,P,p Svařování a pájení v elektrotechnice
13113 B0M13AEZ C,c,N,P,p,Z,z Aplikace elektrochemických zdrojů
13113 B1B13MVE C,c,L,l,N,P,p,Z,z Materiály pro výkonovou elektrotechniku
13113 B1M13ASS C,N,P,p,Z,z Aplikace solárních systémů
13113 B1M13IND C,N,P,z Projekt magisterský
13113 B1M13JAS C,N,P,Z,z Jakost a spolehlivost
13113 B1M13SVS C,N,P,p,Z,z Simulace výrobních systémů
13113 B1M13VES C,c,K,N,P,p Výroba elektrotechnických součástek
13113 B1M13VEZ C,c,N,P,p,Z,z Výroba elektronických zařízení
13113 XP13FCD C,N,P,Z,z Fotovoltaické systémy
13113 XP13FDD C,N,P,Z,z Fyzika dielektrik
13113 XP13PED C,N,P,Z,z Plasty v elektrotechnice
13113 XP13SJD C,N,P,Z,z Systémy řízení jakosti
13114 AD0B14AMS C,N,P,Z,z Aktuátory a malé stroje
13114 AD0M14DGP C,N,P,Z,z Diagnostika elektrických pohonů
13114 AD1B14IND N,z Individuální bakalářský projekt
13114 AD1B14MIS C,N,P,Z,z Mikroprocesory pro výkonové systémy
13114 AD1B14PO1 C,N,P,Z,z Elektrické pohony a trakce 1
13114 AD1B14SEM C,N,z Elektrotechnický seminář
13114 AD1B14SP1 C,N,P,p,Z,z Elektrické stroje a přístroje 1
13114 AE1B14MIS C,L,N,P,Z,z Microprocessors for Power Systems
13114 AE1B14PO1 C,L,N,P,Z,z Electric Drives and Traction 1
13114 AE1M14ESZ C,N,P,Z,z Power Machine Equipment
13114 A0B14TDO C,K,N,P Technická dokumentace
13114 A1B14IND C,L,l,N,P,z Individuální bakalářský projekt
13114 A1B14MIS C,N,P,p,Z,z Mikroprocesory pro výkonové systémy
13114 A1B14PO1 C,N,P,Z,z Elektrické pohony a trakce 1
13114 A1B14SP1 C,c,N,P,p,Z,z Elektrické stroje a přístroje 1
13114 A1M14IND C,N,z Individuální magisterský projekt
13114 A1M14SSE C,N,P,Z,z Strojní struktury elektráren
13114 A3M14AML C,N,P,Z,z Aerodynamika a mechanika letu
13114 A5M14RPI C,c,N,P,p,Z,z Rozvody elektrické energie a pohony
13114 A8B14ADP C,N,P,p,Z,z Algoritmizace a programování
13114 BD1M14EPT C,N,P,p,Z,z Elektrické pohony a trakce
13114 BD1M14ESP C,N,P,Z,z Elektrické stroje a přístroje
13114 BD1M14ESZ C,N,P,Z,z Energetická strojní zařízení
13114 BD1M14REP C,N,P,Z,z Řízení a regulace elektrických pohonů
13114 BD1M14SSE C,N,P,Z,z Strojní struktury elektráren
13114 BD5B14ZEL C,K,N,P Základy elektrotechnického inženýrství
13114 BEEZB C,N,P,z Safety in Electrical Engineering for a bachelor´s degree
13114 BEEZM C,N,P,z Safety in Electrical Engineering for a master´s degree
13114 BEEZZ C,N,P,z Basic health and occupational safety regulations
13114 BEZB C,N,P,z Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
13114 BEZM C,c,N,P,p,z Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry
13114 BEZZ C,N,P,z Základní školení BOZP
13114 BE1B14ZVE C,L,N,P,Z,z Power Electronics
13114 BE1M14EPT C,N,P,p,Z,z Electric Drives and Traction
13114 BE1M14ESP C,c,N,P,p,Z,z Electric Machinery and Apparatus
13114 BE1M14ESZ C,N,P,Z,z Power Machine Equipment
13114 BE1M14IND N,z Individual Master Project
13114 BE1M14REP C,c,N,P,p,Z,z Control and Regulation of Electric Drives
13114 BE1M14SSE C,N,P,Z,z Machinery and Structures of Power Plants
13114 BE9M14AML C,N,P,Z,z Aerodynamics and Flight Mechanics
13114 B1B14ZEL C,K,N,P,p Základy elektrotechnického inženýrství
13114 B1B14ZVE C,c,N,P,Z,z Základy výkonové elektroniky
13114 B1M14EPT C,c,N,P,p,Z,z Elektrické pohony a trakce
13114 B1M14ESP C,c,N,P,p,Z,z Elektrické stroje a přístroje
13114 B1M14ESZ C,N,P,Z,z Energetická strojní zařízení
13114 B1M14IND C,N,z Projekt magisterský
13114 B1M14REP C,c,N,P,p,Z,z Řízení a regulace elektrických pohonů
13114 B1M14SSE C,N,P,p,Z,z Strojní struktury elektráren
13114 B9M14AML C,N,P,Z,z Aerodynamika a mechanika letu
13114 XP14EMC N,P,Z Elektromagnetická kompatibilita
13114 XP14MEN C,N,P,Z Nové směry měničové techniky
13114 XP14MZR N,P,Z Moderní způsoby řízení pohonů
13115 AD0B15EIN N,Z,z Elektrické instalace
13115 AD1B15IND C,N,z Projekt individuální
13115 A1B15EN1 C,N,P,Z,z Elektroenergetika 1
13115 A1B15IND C,N,P,z Projekt individuální
13115 A1M15ENY C,N,P,p,Z,z Elektrárny
13115 A5M15ES1 C,c,K,N,P Elektrické světlo 1
13115 BD0M15VNZ C,N,P,Z,z Vysokonapěťové zkušebnictví
13115 BD1M15DEE C,N,P,p,Z,z Distribuce elektrické energie
13115 BD1M15IAP C,N,P,Z,z Inženýrské aplikace
13115 BD1M15IND C,N,P,z Projekt magisterský
13115 BD1M15PPE C,K,N,P Prvky a provoz elektroenergetických soustav
13115 BD1M15PRE C,N,P,Z,z Přenos a rozvod elektrické energie
13115 BE1M15DEE C,N,P,Z,z Distribution of Electrical Energy
13115 BE1M15IAP N,P,Z,z Engineering Applications
13115 BE1M15IND C,N,z Master Project
13115 BE1M15PPE C,K,N,P Elements and Operation of Electrical Power Systems
13115 BE1M15PRE C,N,P,p,Z,z Transmission and Distribution of Electricity
13115 BE5B15EN2 C,N,P,Z,z Power Engineering 2
13115 B0B15EIN C,N,P,Z,z Elektrické instalace vn a nn
13115 B1M15DEE C,N,P,Z,z Distribuce elektrické energie
13115 B1M15IAP C,c,N,P,Z,z Inženýrské aplikace
13115 B1M15IND C,N,P,z Projekt magisterský
13115 B1M15PPE C,K,N,P Prvky a provoz elektroenergetických soustav
13115 B1M15PRE C,N,P,p,Z,z Přenos a rozvod elektrické energie
13115 B2B15UEL C,N,P,p,Z,z Úvod do elektrotechniky
13115 XP15RE C,N,P,Z,z Řízení v elektroenergetice
13115 XP15SPS C,N,P,Z,z Sdružené problémy v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice
13115 XP15VME C,N,P,Z,z Výzkumné metody v užití elektrické energie
13116 AD0B16EPD C,K,N,P Ekonomika podnikání
13116 AD0B16HT1 C,K,N,P,p Historie vědy a techniky 1
13116 AD0B16PRS C,N,P,z Prezentační dovednosti
13116 AD1B16MME C,N,P,Z,z Makro a mikroekonomika
13116 AE0B16EPD C,K,N,P Business economics
13116 AE0B16FIP C,N,P,Z,z Corporate finance
13116 AE0B16FI1 C,K,N,P Philosophy I
13116 AE0B16HT1 C,c,K,N,P,p History of science and technology 1
13116 AE0B16PRS C,N,P,z Presentation skills
13116 AE1B16MME C,N,P,Z,z Macro and Microeconomics
13116 AE1M16EKL C,N,P,Z,z Ecology and economy
13116 AE1M16OVY C,N,P,p,Z,z Operations Research
13116 A0B16EPD C,K,N,P Ekonomika podnikání
13116 A0B16ET1 C,K,N,P Etika
13116 A0B16FIL C,N,P,Z Filozofie
13116 A0B16FI1 C,K,N,P Filozofie I
13116 A0B16HI1 C,K,N,P Historie I
13116 A0B16HTE C,N,P,Z Historie techniky a ekonomiky
13116 A0B16HT1 C,K,N,P Historie vědy a techniky 1
13116 A0B16MPL C,N,P,Z Manažerská psychologie
13116 A0B16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 A0B16PRS C,c,N,P,z Prezentační dovednosti
13116 A0M16MGM C,N,P,Z,z Management
13116 A0M16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 A0M16TE1 C,N,P,Z,z Teologie
13116 A1B16IND C,c,N,P,z Individuální projekt
13116 A1B16MME C,N,P,Z,z Makro a mikroekonomika
13116 A1B16PAP C,N,P,Z,z Právo a podnikání
13116 A1M16EKL C,N,P,Z,z Ekologie a ekonomika
13116 A5M16EUE C,K,N,P Ekonomika užití energie
13116 A7B16INS C,N,P,Z,z Informační systémy
13116 A7B16MME C,N,P,Z,z Makro a mikroekonomika
13116 BD0M16HSD C,N,P,Z,z Hospodářské a sociální dějiny
13116 BD0M16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 BD1M16DES C,N,P,Z,z Dopravní energetické systémy
13116 BD1M16EKE C,K,N,P Ekonomika elektroenergetiky
13116 BD1M16EKL C,N,P,Z,z Ekologie a ekonomika
13116 BD1M16FIU C,N,P,Z,z Finanční účetnictví
13116 BD1M16IND C,N,P,z Projekt magisterský
13116 BD1M16MAS C,N,P,Z,z Marketingové strategie
13116 BD1M16SIR C,N,P,Z,z Systémové inženýrství a rozhodování
13116 BD1M16VEN C,N,P,Z,z Výroba energie
13116 BD5B16MME C,N,P,Z,z Makro a mikroekonomika
13116 BD6B16PIT C,N,P,Z,z Právo pro IT
13116 BD6B16ZPD C,N,P,Z,z Základy podnikání
13116 BE1M16CTR C,N,P,Z,z Controlling
13116 BE1M16DES C,N,P,Z,z Power Transport Systems
13116 BE1M16EKE C,c,K,N,P,p Economy of Power Industry
13116 BE1M16EKL C,N,P,Z,z Ecology and economy
13116 BE1M16FIU C,N,P,p,Z,z Financial Accouting
13116 BE1M16IND C,N,P,z Individual project
13116 BE1M16JAK C,N,P,Z,z Quality management
13116 BE1M16MAR C,N,P,Z,z Marketing
13116 BE1M16MAS C,N,P,Z,z Marketing Strategies
13116 BE1M16MES C,N,P,p,Z,z Management and Economics of Power Systems
13116 BE1M16OVY C,N,P,p,Z,z Operations Research
13116 BE1M16SIR C,N,P,Z,z System Analysis and Decision Making
13116 BE1M16VEN C,K,N,P,p Power and Heat Production
13116 BE5B99PRO C,c,N,P,z Project
13116 B0B16FIL C,N,P,Z Filozofie
13116 B0B16FI1 C,K,N,P Filozofie 1
13116 B0B16HI1 C,K,N,P Historie 1
13116 B0B16HTE C,N,P,Z Historie techniky a ekonomiky
13116 B0B16HT1 C,K,N,P Historie vědy a techniky 1
13116 B0B16MME C,N,P,Z,z Makro a mikroekonomika
13116 B0B16MPL C,N,P,Z Psychologie pro manažery
13116 B0B16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 B0M16EBE C,N,P,Z Energetická bezpečnost
13116 B0M16HT2 C,N,P,Z,z Historie vědy a techniky 2
13116 B0M16MPS C,N,P,Z,z Manažerská psychologie
13116 B1M16CTR C,N,P,Z,z Controllingové řízení
13116 B1M16DES C,N,P,Z,z Dopravní energetické systémy
13116 B1M16EKE C,c,K,N,P,p Ekonomika elektroenergetiky
13116 B1M16EKL C,N,P,Z,z Ekologie a ekonomika
13116 B1M16ESO C,N,P,Z Ekonomika systémových ochran před bleskem
13116 B1M16FIU C,N,P,Z,z Finanční účetnictví
13116 B1M16IND C,N,P,z Projekt magisterský
13116 B1M16JAK C,N,P,Z,z Řízení jakosti
13116 B1M16MAR C,N,P,Z,z Marketing
13116 B1M16MAS C,N,P,Z,z Marketingové strategie
13116 B1M16MES C,N,P,p,Z,z Management energetických soustav
13116 B1M16RES C,N,P,Z,z Rozvoj energetických systémů
13116 B1M16SIR C,N,P,p,Z,z Systémové inženýrství a rozhodování
13116 B1M16VEN C,N,P,Z,z Výroba energie
13116 B6B16ISP C,N,P,Z,z Procesní řízení
13116 B6B16PIT C,N,P,Z,z Právo pro IT
13116 B6B16ZPD C,N,P,p,Z,z Základy podnikání
13116 XP16DEL C,N,P,Z Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky
13116 XP16MAU C,c,N,P,p,Z Manažerské účetnictví
13116 XP16STM C,N,P,Z Vybrané statistické metody
13117 AE0B17MTB C,c,K,N Matlab
13117 AE2B17OKS C,L,N,P,p,Z,z Optical Communication Systems
13117 AE2B17VFM C,N,P,Z,z Radiofrequency Measurement
13117 AE2B17VMT C,L,N,P,Z,z High Frequency and Microwave Technique
13117 AE2M17IND C,K,N Individual Project
13117 AE2M17PDS C,N,P,Z,z Terrestrial and Satellite Radio Links
13117 A0B17MTB C,c,K,N Matlab
13117 A1B17EMP C,N,P,Z,z Elektromagnetické pole
13117 A2B17IN1 C,K,N Projekt individuální
13117 A2B17IN2 C,K,N Projekt individuální
13117 A2B17OKS C,N,P,p,Z,z Optické komunikační systémy
13117 A2B17VMT C,N,P,Z,z Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika
13117 A2M17CAD C,N,P,Z,z CAD a mikrovlnné obvody
13117 A4B17EAM C,N,P,Z,z Elektřina a magnetismus
13117 A8B17EMT C,N,P,Z,z Teorie elektromagnetického pole
13117 BD5B17EMP C,N,P,Z,z Elektromagnetické pole
13117 BE2M17MIO C,c,N,P,p,Z,z Microwave Circuits
13117 BE2M17VOT C,L,N,P,p,Z,z Fiber Optic Technology
13117 BE5B17EMT C,N,P,Z,z Electromagnetic Field Theory
13117 B0M17EMC C,K,N,P Základy elektromagnetické kompatibility
13117 B1B17EMP C,N,P,Z,z Elektromagnetické pole
13117 B2B17EMP C,N,P,Z,z Elektromagnetické pole
13117 B2B99TPS C,K,N,P,p Technické psaní
13117 B2M17MIO C,c,N,P,p,Z,z Mikrovlnné obvody
13117 B2M17VOT C,L,N,P,p,Z,z Vláknově optické technologie
13117 B4B17EAM C,N,P,Z,z Elektřina a magnetismus
13117 XP17APL C,N,P,Z Aplikovaná optoelektronika v lékařství
13117 XP17ELD C,N,P,Z Elektrodynamika
13117 XP17MT C,N,P,Z Mikrovlnná technika
13117 XP17TAM C,N,P,Z Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii
13131 AD0M31ASN C,N,P,Z,z Algoritmy a struktury neuropočítačů
13131 AD2B31ANO C,N,P,Z,z Analogové obvody
13131 AD2B31HPM C,N,P,p,Z,z Hardware pro multimédia
13131 AE2B31SMS C,N,P,Z,z Multimedia signal synthesis
13131 AE2M99CZS C,N,P,Z,z Digital Signal processing
13131 A0B31ZZS C,N,P,Z,z Základy zpracování signálů
13131 A0M31ASN C,N,P,Z,z Algoritmy a struktury neuropočítačů
13131 A2B31ANO C,N,P,Z,z Analogové obvody
13131 A2B31HPM C,c,N,P,p,Z,z Hardware pro multimédia
13131 A2B31SMS C,N,P,Z,z Syntéza multimediálních signálů
13131 A3B31EOP C,N,P,Z,z Elektrické obvody a prvky
13131 A6M31ANS C,N,P,Z,z Analýza signálů
13131 A8B31AAC C,N,P,Z,z Analogové a aktivní obvody
13131 A8M31AAS C,N,P,p,Z,z Analogové obvody a systémy
13131 BD5B31EO2 C,N,P,Z,z Elektronické obvody 2
13131 BE2M31CZS C,N,P,Z,z Digital Signal processing
13131 BE2M31SYN C,N,P,Z,z Synthesis of Audio Signals
13131 BE5B31ZEO C,N,P,Z,z Fundamentals of Electrical Circuits
13131 B2B31EO1 C,N,P,Z,z Elektronické obvody 1
13131 B2M31ADA C,N,P,Z,z Adaptivní metody zpracování signálů
13131 B2M31AED C,c,N,P,Z,z Analýza experimentálních dat
13131 B2M31CZS C,N,P,Z,z Číslicové zpracování signálů
13131 B2M31IAS C,N,P,p,Z,z Implementace analogových soustav
13131 B2M31SYN C,N,P,Z,z Syntéza audio signálů
13131 B3B31EPO C,N,P,Z,z Elektronické prvky a obvody
13131 B3B31SAS C,N,P,Z,z Signály a systémy
13131 XP31DSP C,N,P,Z Číslicové zpracování signálů
13131 XP31ZBS C,N,P,Z Zpracování biologických signálů
13132 AD2B32TSI C,N,P,Z,z Telekomunikační sítě
13132 AE0M32KMP C,c,N,P,p,Z,z Communications and Media Law
13132 AE1M32TSY C,L,N,P,Z,z Telecommunication Systems
13132 AE2B32IND C,K,N,P Individual Project
13132 AE2B32SOS C,N,P,Z,z Network Operating Systems
13132 AE2B32TPR C,K,N Team Project
13132 AE2M32IND C,K,N Individual Project
13132 AE2M32MDS C,N,P,Z,z Modeling and Dimensioning of Networks
13132 A0B32ODV C,K,N,P Ochrana duševního vlastnictví
13132 A0M32KMP C,c,N,P,p,Z,z Komunikační a mediální právo
13132 A2B32DAT C,N,P,Z,z Datové sítě
13132 A2B32IND C,K,N Individuální projekt
13132 A2B32PSS C,L,N,P,Z,z Přenosové systémy a sítě
13132 A2B32SOS C,N,P,Z,z Síťové operační systémy
13132 A2B32TPR C,K,N Projekt v týmu
13132 A2B32TSI C,L,N,P,Z,z Telekomunikační sítě
13132 A2B99DIT C,c,N,P,Z,z Digitální technika
13132 A2M32IND C,K,N Individuální projekt
13132 A2M32MDS C,N,P,Z,z Modelování a dimenzování sítí
13132 A2M32VAD C,c,N,P,p,Z,z Vývoj aplikací a DSP
13132 A4B32PKS C,c,N,P,p,Z,z Počítačové a komunikační sítě
13132 A8B32DCL C,c,N,P,z Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací
13132 A8B32DNT C,N,P,p,Z,z Teorie datových sítí
13132 A8B32DSP C,N,P,p,Z,z Digitální zpracování signálu
13132 A8B32IES C,L,l,N,P,z Úvod do elektronických systémů
13132 A8M32AQT C,N,P,Z,z Teorie hromadné obsluhy
13132 A8M32NOP N,P,Z,z Optimalizace sítí
13132 BD5B32DAT C,N,P,Z,z Datové sítě
13132 BD6B32KAB C,N,P,Z,z Kryptografie a bezpečnost
13132 BD6B32PSI C,N,P,Z,z Počítačové sítě
13132 BD6B32SOS C,N,P,Z,z Síťové operační systémy
13132 BE2B32DAT C,L,N,P,Z,z Data Networks
13132 BE2B32DIT C,L,N,P,Z,z Digital Technique
13132 BE2B32PPS C,N,P,Z,z Network Planning and Operation
13132 BE2B32TSI C,K,L,N,P Telecommunication Systems and Networks
13132 BE2M32DSV C,N,P,Z,z Distributed Computing
13132 BE2M32DZS C,L,l,N,P,p,Z,z Digital Signal Processing in Telecommunication
13132 BE2M32IBE C,N,P,Z,z Information Security
13132 BE2M32MKS C,L,N,P,p,Z,z Mobile Networks
13132 BE2M32PST C,c,N,P,Z,z Advanced Networking Technologies
13132 BE5B32PKS C,c,N,P,p,Z,z Computer and Communication Networks
13132 B2B32DIT C,L,l,N,P,Z,z Digitální technika
13132 B2M32DSA C,N,P,Z,z Diagnostika síťových aplikací
13132 B2M32DSV C,N,P,p,Z,z Distribuované systémy a výpočty
13132 B2M32DZS C,L,l,N,P,p,Z,z Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
13132 B2M32IBE C,c,N,P,Z,z Informační bezpečnost
13132 B2M32MKS C,L,l,N,P,p,Z,z Buňkové mobilní sítě
13132 B2M32PRS C,c,N,P,p,Z,z Přístupové sítě
13132 B2M32PST C,c,N,P,Z,z Pokročilé síťové technologie
13132 B2M32THO C,L,N,P,Z,z Teorie hromadné obsluhy
13132 B6B32DSV C,N,P,p,Z,z Distribuované systémy a výpočty
13132 B6B32KAB C,L,l,N,P,Z,z Kryptografie a bezpečnost
13132 B6B32PSI C,c,N,P,Z,z Počítačové sítě
13132 B6B32SOS C,L,N,P,Z,z Síťové operační systémy
13132 B6B32ST2 C,L,N,P,Z,z Pokročilé síťové technologie
13132 XP32MOS N,P,Z Mobilní sítě
13132 XP32RTS N,P,Z Řízení telekomunikačních systémů
13133 AD3B33DRR C,N,P,Z,z Dynamika a řízení robotů
13133 AE3M33IND C,K,N Individual project
13133 AE4B33OSS C,N,P,Z,z Operating Systems and Networks
13133 A0B33BMI C,c,K,N,P,p Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky
13133 A0M33EOA C,N,P,p,Z,z Evoluční optimalizační algoritmy
13133 A0M33PAR C,c,K,N,P,p Praktická robotika
13133 A3B33DRR C,c,N,P,Z,z Dynamika a řízení robotů
13133 A3B33IND C,K,N Projekt individuální
13133 A3M33IND C,K,N Projekt individuální
13133 A4B33OPT C,N,P,p,Z,z Optimalizace
13133 A4B33OSS C,N,P,Z,z Operační systémy a sítě
13133 A4B33RPZ C,c,N,P,p,Z,z Rozpoznávání a strojové učení
13133 A4M33RPR C,K,N,P Řízení projektů
13133 A4M33VIA C,c,N,P,z Vývoj internetových aplikací
13133 A6M33BEZ C,c,N,P,Z,z Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky
13133 A6M33DVZ C,N,P,p,Z,z Dobývání a vizualizace znalostí
13133 A6M33FZG C,N,P,Z,z Fyziologie a anatomie
13133 A6M33IP C,K,N Individuální projekt
13133 A6M33KSY C,c,K,N,P,p Kognitivní systémy
13133 A6M33LEE C,N,P,Z,z Lékařská etika
13133 A6M33LI C,c,N,P,p,Z,z Lékařská informatika
13133 A6M33LTE C,N,P,z Lékařská terminologie
13133 A6M33MOS C,N,P,p,Z,z Modelování a simulace
13133 A6M33ZMO C,c,N,P,p,Z,z Zpracování medicínských obrazů
13133 A6M33ZPP C,N,P,z Základy první pomoci
13133 BD6B33EAR C,K,N,P,p Enterprise architektury
13133 BE3M33MKR C,c,N,P,p,Z,z Mobile and Collective Robotics
13133 BE3M33PIS C,c,N,P,p,Z,z Industrial Information Systems
13133 BE3M33PRO C,c,N,P,Z,z Advanced robotics
13133 BE4M33DZO C,c,N,P,p,Z,z Digital image
13133 BE4M33PAL C,N,P,p,Z,z Advanced algorithms
13133 BE4M33SSU C,c,N,P,p,Z,z Statistical Machine Learning
13133 BE4M33TDV C,N,P,Z,z Three-dimensional Computer Vision
13133 BE5B33PRG C,c,N,P,Z,z Programming Essentials
13133 BE5B33RPZ C,c,N,P,p,Z,z Pattern Recognition and Machine Learning
13133 B3B33ALP C,N,P,Z,z Algoritmy a programování
13133 B3M33MKR C,c,N,P,p,Z,z Mobilní a kolektivní robotika
13133 B3M33PIS C,c,N,P,p,Z,z Průmyslové informační systémy
13133 B3M33PRO C,c,N,P,Z,z Pokročilá robotika
13133 B4B33ALG C,N,P,p,Z,z Algoritmizace
13133 B4B33RPH C,K,N,P,p Řešení problémů a hry
13133 B4M33DZO C,c,N,P,p,Z,z Digitální obraz
13133 B4M33OSW C,c,N,P,p,Z,z Ontologie a sémantický web
13133 B4M33PAL C,N,P,p,Z,z Pokročilá algoritmizace
13133 B4M33TDV C,N,P,Z,z Trojrozměrné počítačové vidění
13133 B6B33EAR C,c,K,N,P,p Enterprise architektury
13133 XEP33GMM C,N,P,Z Graphical Markov Models
13133 XEP33VKR C,N,P,Z Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision
13133 XP33DID C,N,P,Z Distribuovaná umělá inteligence
13133 XP33MOL C,N,P,Z Modální logika pro distribuované systémy
13133 XP33TTM C,N,P,Z Text mining
13133 XP33VID C,N,P,Z 3D Počítačové vidění
13133 XP33ZVD C,N,P,Z Základy počítačového vidění
13134 AD0M34EZS C,N,P,Z,z Elektronické zabezpečovací systémy
13134 AD2B34IAE C,N,P,Z,z Inteligentní aplikovaná elektronika
13134 AD2B34MIK C,N,P,Z,z Mikrokontroléry
13134 A0M34EZS C,N,P,p,Z,z Elektronické zabezpečovací systémy
13134 A0M34NSV C,N,P,Z,z Návrh systémů VLSI
13134 A2B34ELP C,c,N,P,Z,z Elektronické prvky
13134 A2B34IAE C,c,N,P,p,Z,z Inteligentní aplikovaná elektronika
13134 A2B34IN2 C,K,N,P Projekt individuální
13134 A2B34MIK C,N,P,Z,z Mikrokontroléry
13134 A2B34OFT C,c,N,P,p,Z,z Optoelektronika a fotonika
13134 A4B34EM C,N,P,Z,z Elektronika a mikroelektronika
13134 A5M34EZS C,K,N,P,p Elektronické zabezpečovací systémy
13134 A6M34BMS C,N,P,Z,z Biomedicínské senzory
13134 A8B34EOD C,N,P,Z,z Elektronické a optoelektonické součástky
13134 A8M34ICS C,L,N,P,p,Z,z Struktury integrovaných obvodů
13134 A8M34OEP C,L,l,N,P,p,Z,z Optoelektronika a fotonika
13134 BD5B34SEE C,N,P,Z,z Senzory v elektronice a elektrotechnice
13134 BE2M34EZS C,N,P,Z,z Electronic Security Systems
13134 BE2M34NSV C,N,P,Z,z VLSI System Design
13134 BE2M34PIO C,c,N,P,p,Z,z Planar integrated optics
13134 BE2M34SIS C,N,P,p,Z,z Integrated System Structures
13134 BE2M34SST C,N,P,Z,z Solid State Physics
13134 B1B34EPS C,K,L,l,N,P Elektronika pro silnoproud
13134 B2B34ELP C,L,l,N,P,Z,z Elektronické prvky
13134 B2M34EZS C,L,N,P,p,Z,z Elektronické zabezpečovací systémy
13134 B2M34NSV C,L,N,P,Z,z Návrh systémů VLSI
13134 B2M34PIO C,L,l,N,P,p,Z,z Planární integrovaná optika
13134 B2M34SIS C,L,N,P,p,Z,z Struktury integrovaných systémů
13134 B2M34SST C,L,N,P,Z,z Fyzika pevných látek
13134 B2M34ZET C,K,L,N,P Návrh zakázkové elektroniky
13134 XP34ETS C,N,P,Z Elektrický transport v polovodičích
13134 XP34MSY C,N,P,Z Mikrosystémy
13134 XP34PED C,N,P,Z Perspektivní elektronické součástky
13134 XP34PIC C,N,P,Z Návrh programovatelných integrovaných obvodů
13134 XP34STV C,N,P,Z Struktury a technologie VLSI
13135 AE3B35MSD C,L,N,P,Z,z Modeling and Simulation of Dynamic Systems
13135 A0B35SPS C,N,P,Z,z Struktury počítačových systémů
13135 A3B35IND C,K,N Projekt individuální
13135 A3B35MSD C,L,N,P,Z,z Modelování a simulace dynamických systémů
13135 A3M35IND K,N Projekt individuální
13135 A3M35OFD C,N,P,Z,z Odhadování, filtrace a detekce
13135 A4B35PSR C,N,P,Z,z Programování systémů reálného času
13135 A4M35SVP C,K,N Softwarový nebo výzkumný projekt
13135 BE3M35DRS C,c,N,P,Z,z Dynamics and Control of Networks
13135 BE3M35LSY C,N,P,Z,z Linear Systems
13135 BE3M35NES C,N,P,Z,z Nonlinear Systems
13135 BE3M35OFD C,N,P,Z,z Estimation, filtering and detection
13135 BE3M35PSR C,N,P,Z,z Real -Time Systems Programming
13135 BE3M35SDU C,N,P,Z,z Discrete Event Systems
13135 BE3M35SRL C,N,P,Z,z Flight Control Systems
13135 BE4M35PAG C,N,P,Z,z Parallel algorithms
13135 BE5B35LSP C,N,P,Z,z Logic systems and processors
13135 B0B35LSP C,N,P,Z,z Logické systémy a procesory
13135 B3B35RO C,c,K,N,P,p Roboti
13135 B3M35DRS C,c,N,P,Z,z Dynamika a řízení sítí
13135 B3M35LSY C,N,P,Z,z Lineární systémy
13135 B3M35NES C,N,P,Z,z Nelineární systémy
13135 B3M35OFD C,N,P,Z,z Odhadování, filtrace a detekce
13135 B3M35PSR C,N,P,Z,z Programování systémů reálného času
13135 B3M35SDU C,N,P,Z,z Systémy diskrétních událostí
13135 B3M35SRL C,N,P,Z,z Systémy řízení letu
13135 B4B35OSY C,N,P,p,Z,z Operační systémy
13135 B4B35PSR C,N,P,Z,z Programování systémů reálného času
13135 B4M35PAG C,N,P,Z,z Paralelní algoritmy
13135 B4M35PAP C,N,P,Z,z Pokročilé architektury počítačů
13136 AE0B36PRI C,N,P,Z,z Programming
13136 AE0B36PR1 C,N,P,Z,z Programming 1
13136 A0B36PRI C,N,P,Z,z Programování
13136 A0X36MOOC C,N,P,z Massive Open Online Course
13136 A4B33SI C,c,N,P,p,Z,z Softwarové inženýrství
13136 A4B36ACM1 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I.
13136 A4B36ACM2 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II.
13136 A4B36ACM3 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III.
13136 A4B36ACM4 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV.
13136 A4B36ACM5 C,c,K,N,P ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V.
13136 A4M33RZN C,N,P,Z,z Pokročilé metody reprezentace znalostí
13136 A4M33SAD C,c,N,P,p,Z,z Strojové učení a analýza dat
13136 A4M33SEP C,N,P,Z,z Softwarové inženýrství pro praxi
13136 A4M36JEE C,K,N,P Pokročilá laboratoř Java EE
13136 A7B36PRO C,K,N,P Semestrální projekt
13136 A7B36PSI C,c,N,P,Z,z Počítačové sítě
13136 A7B36SI2 C,c,N,P,p,Z,z Řízení SW projektů
13136 A7B36USI C,c,N,P,p,Z,z Úvod do softwarového inženýrství
13136 A7B36VYD C,N,P,Z,z Vytěžování dat
13136 BD5B36PRP C,N,P,p,Z,z Procedurální programování (pro EEK)
13136 BD6B36OMO C,N,P,Z,z Objektový návrh a modelování
13136 BD6B36PJC C,K,N,P Programování v C/C++
13136 BD6B36PRO C,K,N Semestrální projekt
13136 BD6B36ZAL C,N,P,Z,z Základy algoritmizace
13136 BD6B36ZPR C,K,N,P,p Základy projektového řízení
13136 BE4M36BSY C,c,N,P,Z,z Introduction to Computer Security
13136 BE4M36DS2 C,N,P,Z,z Database systems 2
13136 BE4M36LUP C,c,N,P,p,Z,z Logical reasoning and programming
13136 BE4M36MAS C,c,N,P,p,Z,z Multiagent Systems
13136 BE4M36UIR C,N,P,p,Z,z Artificial intelligence in robotics
13136 BE4M36ZKS C,N,P,Z,z Software Quality Assurance
13136 BE5B99CPL C,N,P,p,Z,z C Programming Language
13136 B0B36PRP C,N,P,Z,z Procedurální programování (pro OI)
13136 B0B99PRP C,N,P,p,Z,z Procedurální programování (pro EK a EEM)
13136 B0M33BDT C,c,N,P,p,Z,z Technologie pro velká data
13136 B4B36ONM C,N,P,Z,z Objektový návrh a modelování
13136 B4M36BSY C,c,N,P,Z,z Bezpečnost systémů
13136 B4M36DS2 C,N,P,Z,z Databázové systémy 2
13136 B4M36KBE C,N,P,Z,z Komunikační bezpečnost
13136 B4M36LUP C,c,N,P,p,Z,z Logické usuzování a programování
13136 B4M36MAS C,c,N,P,p,Z,z Multi-agentní systémy
13136 B4M36NLP C,c,N,P,p,Z,z Úvod do zpracování přirozeného jazyka
13136 B4M36SAN C,c,N,P,Z,z Statistická analýza dat
13136 B4M36UIR C,N,P,p,Z,z Umělá inteligence v robotice
13136 B4M36ZKS C,N,P,Z,z Zajištění kvality software
13136 B6B36OMO C,c,N,P,Z,z Objektový návrh a modelování
13136 B6B36PJC C,K,N,P Programování v C/C++
13136 B6B36PRO C,K,N Semestrální projekt
13136 B6B36ZAL C,N,P,Z,z Základy algoritmizace
13136 B6B36ZPR C,c,K,N,P Základy projektového řízení
13136 XP36DSV C,N,P,Z Distribuovaný výpočet
13136 XP36PAS C,N,P,Z Prototypování algebraických specifikací
13136 XP36VPD C,N,P,Z Vybrané partie dolování dat
13137 AD2B37KMM C,N,P,p,Z,z Komunikace a měření v multimediální technice
13137 AE0M37SEK C,N,P,Z,z Synchronization and equalization in digital communications
13137 AE1B37KEL C,K,L,N,P,p Communication and Electronics
13137 AE2B37ROZ C,L,N,P,p,Z,z Radio Circuits and Devices
13137 AE2B37ZST C,c,N,P,p,Z,z Principles of Studio Technology
13137 AE2M37OBT C,N,P,p,Z,z Image Technology
13137 A0M37CIR C,L,N,P,Z,z Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice
13137 A0M37RLP C,N,P,Z,z Řízení letového provozu
13137 A1B37KEL C,K,L,N,P Komunikace a elektronika
13137 A2B37IN1 C,K,N Projekt individuální I
13137 A2B37IN2 C,K,N Projekt individuální II
13137 A2B37ROZ C,L,N,P,p,Z,z Rádiové obvody a zařízení
13137 A2B37ZST C,c,N,P,p,Z,z Základy studiové techniky
13137 A2M37OBT C,N,P,p,Z,z Obrazová technika
13137 A8B37DCM C,N,P,Z,z Digitální komunikace
13137 A8M37WDC C,N,P,Z,z Bezdrátové digitální komunikace
13137 BD5B37PPC C,K,N,P Programování v jazyce C/C++
13137 BE2M37DKM C,N,P,Z,z Digital communications
13137 BE2M37KAS C,c,N,P,p,Z,z Compression of images and signals
13137 BE2M37OBT C,N,P,p,Z,z Image Technology
13137 BE2M99ZVT C,L,l,N,P,p,Z,z Audio technology 1
13137 BE3M37KIN C,L,l,N,P,Z,z Space Engineering
13137 BE3M37LRS C,N,P,Z,z Aeronautical radio systems
13137 BE9M37KIN C,L,l,N,P,Z,z Space Engineering
13137 B2M37DKM C,N,P,Z,z Digitální komunikace
13137 B2M37DTR C,L,l,N,P,p,Z,z Digitální televize a rozhlas
13137 B2M37KAS C,c,N,P,p,Z,z Komprese obrazů a signálů
13137 B2M37OBF C,L,N,P,Z,z Obrazová fotonika
13137 B2M37OBT C,L,N,P,p,Z,z Obrazová technika
13137 B2M99ZVT C,L,l,N,P,p,Z,z Zvuková technika 1
13137 B3M37KIN C,L,l,N,P,Z,z Kosmické inženýrství
13137 B3M37LRS C,c,N,P,Z,z Letecké rádiové systémy
13137 B9M37KIN C,L,l,N,P,Z,z Kosmické inženýrství
13137 XP37FOS C,N,P,Z Fotonické obrazové systémy
13137 XP37MVP C,N,P,Z Metodika vědecké práce
13138 AD2B38EMB C,N,P,Z,z Elektrická měření
13138 AD3B38DSY C,N,P,p,Z,z Distribuované systémy a počítačové sítě
13138 AD3B38IND K,N Projekt individuální
13138 AE0B38APH C,K,N,P FPGA Applications
13138 AE2B38EMB C,c,N,P,Z,z Electrical Measurements and Instrumentation
13138 AE3B38PRT C,N,P,Z,z Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control
13138 A0B38APH C,K,N,P Aplikace programovatelných hradlových polí
13138 A0B38GRP C,N,P,Z,z Grafické programování
13138 A0M38MAP C,N,P,Z,z Magnetické prvky a měření
13138 A2B38EMB C,c,N,P,Z,z Elektrická měření
13138 A3B38DSY C,N,P,p,Z,z Distribuované systémy a počítačové sítě
13138 A3B38IND C,K,N Projekt individuální
13138 A3B38PRT C,N,P,p,Z,z Přístrojová technika
13138 A3M38IND C,K,N Projekt individuální
13138 A3M38VBM C,N,P,Z,z Videometrie a bezkontaktní měření
13138 A4B38NVS C,N,P,Z,z Návrh vestavěných systémů
13138 A5M38BEM C,K,N,P Elektromagnetická kompatibilita
13138 A5M38MEB C,K,L,N,P Měření v budovách
13138 A5M38SZS C,L,N,P,p,Z,z Senzory a sítě
13138 A5M99PR1 C,N,z Projekt 1
13138 A5M99PR2 C,N,z Projekt 2
13138 A6M38KLS C,N,P,Z,z Konstrukce lékařských systémů
13138 A8M38ASP C,N,P,Z,z Zpracování a digitalizace analogových signálů
13138 BD6B38ZPS C,c,N,P,Z,z Základy počítačových systémů
13138 BE3M38MSE C,N,P,p,Z,z Modern Sensors
13138 BE3M38PSL C,c,N,P,Z,z Aircraft Avionics
13138 BE5B38SME C,N,P,Z,z Sensors and Measurement
13138 BE9M38PSL C,c,N,P,Z,z Aircraft Avionics
13138 B2B38EMB C,c,N,P,Z,z Elektrická měření
13138 B3M38MSE C,N,P,p,Z,z Moderní senzory
13138 B3M38PSL C,L,l,N,P,Z,z Přístrojové systémy letadel
13138 B3M38SPD C,N,P,p,Z,z Sběr a přenos dat
13138 B3M38VBM C,N,P,Z,z Videometrie a bezdotykové měření
13138 B3M38ZDS C,N,P,Z,z Zpracování a digitalizace analogových signálů
13138 B4M38KRP C,N,P,Z,z Komunikační rozhraní počítačů
13138 B6B38ZPS C,c,N,P,Z,z Základy počítačových systémů
13138 B9M38PRM C,N,P,Z,z Projektové řízení a marketing
13138 B9M38PSL C,c,N,P,Z,z Přístrojové systémy letadel
13138 XP38MMN C,N,P,Z Měření neelektrických veličin
13138 XP38MPM C,N,P,Z Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření
13138 XP38MPX C,N,P,Z Magnetismus v inženýrské praxi
13138 XP38SSB C,N,P,Z Senzory a sběrnice
13138 XP38SYS C,N,P,Z Systémy pro měření, sběr a zpracování dat
13139 AD7B39WA1 C,N,P,Z,z Vývoj webových aplikací
13139 A7B39MGA C,N,P,Z,z Multimediální a grafické aplikace
13139 A7B39MM1 C,c,N,P,p,Z,z Multimédia 1
13139 A7B39PRO C,K,N,P Semestrální projekt
13139 A7B39WA1 C,N,P,Z,z Vývoj webových aplikací
13139 BD6B39ZMT C,K,N,P Základy multimediální tvorby
13139 BD6B39ZWA C,N,P,Z,z Základy webových aplikací
13139 BE4M39APG C,N,P,p,Z,z Algorithms of Computer Graphics
13139 BE4M39NUR C,N,P,Z,z User Interface Design
13139 BE4M39PUR1 C,N,P,Z,z Psychology in HCI
13139 B0B39GRT C,K,N,P Grafická tvorba
13139 B0B39ITT1 C,K,N,P Intermediální tvorba a technologie I
13139 B0B39MM1 C,c,N,P,p,Z,z Multimedia 1
13139 B0B39MVR C,N,P,Z,z 3D modelování a virtuální realita
13139 B0M39ITT1 C,K,N,P Intermediální tvorba a technologie I
13139 B4B39HRY C,N,P,Z,z Počítačové hry
13139 B4M39APG C,N,P,p,Z,z Algoritmy počítačové grafiky
13139 B4M39GPU C,K,N,P Obecné výpočty na grafických procesorech
13139 B4M39MMA C,N,P,Z,z Multimédia a počítačová animace
13139 B4M39NUR C,N,P,Z,z Návrh uživatelského rozhraní
13139 B4M39PGR2 C,N,P,Z,z Programování grafiky 2
13139 B4M39PUR1 C,N,P,Z,z Psychologie v HCI
13139 B4M39VG C,N,P,Z,z Výpočetní geometrie
13139 B6B39TDM C,K,N 3D modelování
13139 B6B39TUR C,N,P,Z,z Testování uživatelských rozhraní
13139 B6B39ZMT C,c,K,N,P Základy multimediální tvorby
13139 B6B39ZWA C,N,P,Z,z Základy webových aplikací
13139 XP39VPG C,N,P,Z Výpočetní geometrie
13922 AE0B99PP6 C,N,P,z Professional Practice
13922 AE0M99PP4 C,N,P,z Professional Practice
13922 AE0M99PP6 C,N,P,z Professional Practice
13922 A0M99OP C,N,P,z Odborná praxe

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
ABAP20 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
ABAP20 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
ABAP9 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
ABAP9 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
ADIP25 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
ADIP25 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
ADIP26 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
ADIP26 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AD0B15EIN Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AD0B15EIN Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AD1B14IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AD1B14IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AD3B38IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AD3B38IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
AE3B33IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
AE3B33IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
A1B14BPZS Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
A1B14BPZS Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
A3B14BPZS Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
A3B14BPZS Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
A3M35IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
A3M35IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BDIP25 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BDIP25 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BE1M14IND Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BE1M14IND Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BE3MPROJ8 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BE3MPROJ8 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BE9M38PRM Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BE9M38PRM Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
SOCRA Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
SOCRA Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
XP17ANS Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
XP17ANS Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 17:59