Role po předmětech - anketa FIT


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fit.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:00

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
18101 BI-AAG C,N,P,p,Z,z Automaty a gramatiky
18101 BI-ACM3 C,K,N,P Programovací praktika
18101 BI-AG1 C,N,P,Z,z Algoritmy a grafy 1
18101 BIE-AAG C,N,P,Z,z Automata and Grammars
18101 BIE-AG1 C,N,P,Z,z Algorithms and Graphs 1
18101 BIE-EIA C,N,P,Z,z Efficient Implementation of Algorithms
18101 BI-EIA C,N,P,Z,z Efektivní implementace algoritmů
18101 BIE-PA1 C,L,l,N,P,Z,z Programming and Algorithmics 1
18101 BIE-PPA C,N,P,Z,z Programming Paradigms
18101 BI-EP1 C,N,P,z Efektivní programování 1
18101 BIE-VZD C,N,P,Z,z Data Mining
18101 BIK-AAG C,N,P,Z,z Automaty a gramatiky
18101 BIK-AG1 C,N,P,Z,z Algoritmy a grafy 1
18101 BIK-PA1 C,N,P,Z,z Programování a algoritmizace 1
18101 BIK-PPA C,N,P,Z,z Programovací paradigmata
18101 BI-PA1 C,L,l,N,P,Z,z Programování a algoritmizace 1
18101 BI-PMA C,N,P,Z,z Programování v Mathematica
18101 BI-PPA C,N,P,Z,z Programovací paradigmata
18101 BI-TS1 C,c,N,P,z Teoretický seminář I
18101 BI-VZD C,N,P,Z,z Vytěžování znalostí z dat
18101 BI-ZNS C,N,P,Z,z Znalostní systémy
18101 MI-CPX C,N,P,Z,z Teorie složitosti
18101 MIE-EVY.16 C,N,P,Z,z Efficient Text Pattern Matching
18101 MIE-MVI.16 C,N,P,Z,z Computational Intelligence Methods
18101 MIE-PDD.16 C,c,N,P,Z,z Data Preprocessing
18101 MIE-SYP.16 C,N,P,Z,z Parsing and Compilers
18101 MI-EVY.16 C,N,P,Z,z Efektivní vyhledávání v textech
18101 MI-MVI.16 C,c,N,P,Z,z Metody výpočetní inteligence
18101 MI-NON.16 C,N,P,Z,z Nelineární optimalizace a numerické metody
18101 MI-PDD.16 C,c,N,P,Z,z Předzpracování dat
18101 MI-ROZ.16 C,N,P,Z,z Rozpoznávaní
18101 MI-RUN.16 C,N,P,Z,z Runtime systémy
18101 MI-SYP.16 C,N,P,Z,z Syntaktická analýza a překladače
18101 MI-TS1 C,c,N,P,z Teoretický seminář magisterský I
18102 BI-ANG C,N,P,Z Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L
18102 BI-ANG1 C,N,P,Z,z Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů
18102 BI-APJ C,N,P,Z,z Aplikační Programování v Javě
18102 BI-A0Z C,N,z Anglický jazyk 0-1
18102 BI-A1Z C,N,z Anglický jazyk 1-1
18102 BI-A2L N,z Anglický jazyk pro IT
18102 BI-A2Z C,N,z Anglický jazyk 2-1
18102 BI-BIG C,K,N,P DB technologie pro Big Data
18102 BI-CS1 C,K,N Programování v C#
18102 BI-CS2 C,K,N Jazyk C# - přístup k datům
18102 BI-DAN C,N,P,Z,z Daně pro neekonomy
18102 BI-DBS C,L,N,P,Z,z Databázové systémy
18102 BI-DPR K,N Dokumentace, prezentace, rétorika
18102 BIE-BIG C,K,N,P DB Technologies for Big Data
18102 BIE-BPR N,z Bachelor Project
18102 BIE-EEC N,z English external certificate
18102 BIE-EMP C,K,N,P Economic and management principles
18102 BI-EHD C,N,P,Z,z Úvod do evropských hospodářských dějin
18102 BI-EMP C,K,N,P Ekonomické a manažerské principy
18102 BIE-OOP C,N,P,Z,z Object-Oriented Programming
18102 BIE-PAI N,P,Z Law and Informatics
18102 BIE-PJV C,N,P,Z,z Programming in Java
18102 BIE-SI1.2 C,N,P,Z,z Software Engineering I
18102 BIE-SP2.1 C,N,z Team Software Project 2
18102 BIE-TJV C,N,P,Z,z Java Technology
18102 BI-FMU C,N,P,Z,z Finanční a manažerské účetnictví
18102 BI-GIT K,N,P Systém pro správu verzí Git
18102 BI-IOS C,K,N Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad
18102 BIK-BPR N,z Bakalářský projekt
18102 BIK-KOM C,N,P,Z,z Konceptuální modelování
18102 BIK-MGA C,N,P,Z,z Multimediální a grafické aplikace
18102 BI-KOM C,N,P,Z,z Konceptuální modelování
18102 BIK-OOP C,N,P,Z,z Object-Oriented Programming
18102 BIK-PAI N,P,Z Právo a informatika
18102 BIK-PPR K,N Projekt, prezentace a rétorika
18102 BIK-SI1.2 C,N,P,Z,z Softwarové inženýrství I
18102 BIK-SI2.3 N,P,Z,z Softwarové inženýrství 2
18102 BIK-SP2.1 C,K,N Softwarový týmový projekt 2
18102 BIK-TJV C,N,P,Z,z Technologie Java
18102 BIK-ZWU C,N,P,Z,z Základy webu a uživatelská rozhraní
18102 BI-MGA C,c,N,P,Z,z Multimediální a grafické aplikace
18102 BI-MIK C,N,P,Z,z Základy mikroekonomie
18102 BI-OMO C,N,P,Z,z Objektové modelování
18102 BI-OOP C,N,P,Z,z Object-Oriented Programming
18102 BI-PAI N,P,Z Právo a informatika
18102 BI-PGA C,c,N,P,p,Z,z Programování grafických aplikací
18102 BI-PGR C,N,P,Z,z Počítačová grafika
18102 BI-PHP.1 C,K,N Programování v PHP
18102 BI-PJV C,N,P,Z,z Programování v Javě
18102 BI-PPR C,K,N,P,p Projekt, prezentace a rétorika
18102 BI-PRR C,K,N,P Projektové řízení
18102 BI-PYT C,N,P,Z,z Programování v Pythonu
18102 BI-SI1.2 C,N,P,Z,z Softwarové inženýrství I
18102 BI-SI2.3 N,P,Z,z Softwarové inženýrství 2
18102 BI-SP2.1 C,K,N Softwarový týmový projekt 2
18102 BI-TIS C,c,N,P,Z,z Tvorba informačních systémů
18102 BI-TJV C,N,P,Z,z Technologie Java
18102 BI-TWA.1 C,N,P,Z,z Tvorba webových aplikací
18102 BI-XML C,c,N,P,p,Z,z Technologie XML
18102 BI-3DT.1 C,c,K,N 3D Tisk
18102 FI-FIL N,P,Z Filosofie
18102 FI-HTE N,P,Z Historie techniky a ekonomiky
18102 FI-KSA N,P,p,Z Úvod do kulturní a sociální antropologie
18102 FI-MPL C,N,P,Z Manažerská psychologie
18102 FIT-BOZP C,N,P,z Základní školení BOZP
18102 MI-ADP.16 C,N,P,Z,z Architektonické a návrhové vzory
18102 MI-AIT N,P,Z Případové studie aplikace a řízení IT
18102 MI-APH C,N,P,Z,z Architektura pocitacovych her
18102 MI-DNP C,N,P,Z,z Pokročilý .NET a projektivní programování
18102 MI-EDW.16 C,N,P,Z,z Podnikové datové sklady
18102 MIE-MDW.16 C,N,P,Z,z Web Services and Middleware
18102 MIE-NUR.16 C,N,P,Z,z User Interface Design
18102 MIE-PDB.16 C,N,P,Z,z Advanced Database Systems
18102 MIE-VMW C,K,N,P Retrieval of Multimedia Content on the Web
18102 MI-MDW.16 C,N,P,Z,z Webové služby a middleware
18102 MI-MEP.16 C,N,P,Z,z Modelování ekonomických procesů
18102 MI-MPC C,N,P,Z,z Moderní programování v C++
18102 MI-NUR.16 C,N,P,Z,z Návrh uživatelského rozhraní
18102 MI-PCM.16 C,c,K,N,P Projektové a změnové řízení
18102 MI-PDB.16 C,N,P,Z,z Pokročilé databázové systémy
18102 MI-PYT C,c,K,N Pokročilý Python
18102 MI-RUB C,K,N Programování v Ruby
18102 MI-SEP C,N,P,Z,z Světová ekonomika a podníkání II.
18102 MI-SMI.16 C,N,P,Z,z Strategické řízení informatiky
18102 MI-SWE.16 C,N,P,Z,z Semantický web
18102 MI-VMM.16 C,N,P,Z,z Vyhledávání v multimédiích
18103 BI-CAO C,c,N,P,p,Z,z Číslicové a analogové obvody
18103 BIE-CAO C,N,P,Z,z Digital and Analog Circuits
18103 BIE-JPO C,N,P,Z,z Computer Units
18103 BI-JPO C,N,P,Z,z Jednotky počítače
18103 BIK-CAO C,N,P,Z,z Číslicové a analogové obvody
18103 BI-MPP C,c,N,P,Z,z Metody připojování periferií
18103 BI-PNO C,c,K,N,P Praktika v návrhu číslicových obvodů
18103 BI-SRC C,K,N,P Systémy reálného času
18103 BI-ZIVS C,c,K,N,P Základy inteligentních vestavných systémů
18103 BI-ZRS C,N,P,Z,z Základy řízení systému
18103 MI-ARI C,N,P,Z,z Počítačová aritmetika
18103 MIE-ARI C,N,P,Z,z Computer Arithmetic
18103 MIE-NFA.16 C,N,P,Z,z Design for the FPGA and ASIC Technology
18103 MIE-PAA C,N,P,Z,z Problems and Algorithms
18103 MIE-SIM.16 C,N,P,Z,z Digital Circuit Simulation
18103 MIE-SOC.16 C,c,N,P,Z,z Systems on Chip
18103 MIE-TES.16 C,N,P,Z,z Systems Theory
18103 MIE-TSP.16 C,N,P,Z,z Testing and Reliability
18103 MI-NFA.16 C,N,P,Z,z Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC
18103 MI-PAA C,N,P,Z,z Problémy a algoritmy
18103 MI-PVS C,N,P,Z,z Pokročilé vestavné systémy
18103 MI-SIM.16 C,N,P,Z,z Simulace číslicových obvodů
18103 MI-SOC.16 C,c,N,P,Z,z Systémy na čipu
18103 MI-TES.16 C,N,P,Z,z Teorie systémů
18103 MI-TSP.16 C,N,P,Z,z Testování a spolehlivost
18104 BI-ADS C,N,P,Z,z Administrace sítí
18104 BI-ADW.1 C,N,P,Z,z Administrace OS Windows
18104 BI-APS.1 C,N,P,Z,z Architektury počítačových systémů
18104 BIE-ADW.1 C,N,P,Z,z Windows Administration
18104 BIE-APS.1 C,N,P,Z,z Architectures of Computer Systems
18104 BIE-HWB C,N,P,Z,z Hardware Security
18104 BIE-PS1 C,K,N,P Programming in Shell 1
18104 BIE-ST1 C,N,P,z Network Technology 1
18104 BI-HWB C,N,P,Z,z Hardwarová bezpečnost
18104 BIK-ADW.1 C,N,P,Z,z Administrace OS Windows
18104 BIK-APS.1 C,N,P,Z,z Architektury počítačových systémů
18104 BIK-HWB C,N,P,Z,z Hardwarová bezpečnost
18104 BIK-PS1 C,K,N,P Programování v shellu 1
18104 BIK-SSB C,N,P,Z,z Systémová a síťová bezpečnost
18104 BIK-STO C,N,P,Z,z Datová úložiště a systémy souborů
18104 BI-PS1 C,c,K,N,P Programování v shellu 1
18104 BI-SM C,N,P,z Shell Minimum
18104 BI-SSB C,c,N,P,p,Z,z Systémová a síťová bezpečnost
18104 BI-STO C,N,P,Z,z Datová úložiště a systémy souborů
18104 BI-ST1 C,N,P,z Síťové technologie 1
18104 BI-ST3 C,N,P,z Síťové technologie 3
18104 BI-ULI C,N,P,z Úvod do Linuxu
18104 MI-BPR.16 C,N,P,Z,z Bezpečnost a bezpečné programování
18104 MI-DSV.16 C,N,P,Z,z Distribuované systémy a výpočty
18104 MIE-DSV.16 C,N,P,Z,z Distributed Systems and Computing
18104 MIE-IBE C,N,P,Z Information Security
18104 MIE-KRY.16 C,N,P,Z,z Advanced Cryptology
18104 MIE-KYB.16 C,N,P,Z Cybernality
18104 MIE-MTI.16 C,N,P,Z,z Modern Internet Technologies
18104 MIE-REV.16 C,N,P,Z,z Reverse Engineering
18104 MIE-SIB.16 C,N,P,Z,z Network Security
18104 MI-IBE C,N,P,Z Informační bezpečnost
18104 MI-KRY.16 C,N,P,Z,z Pokročilá kryptologie
18104 MI-KYB.16 C,N,P,Z Kybernalita
18104 MI-MCS C,K,N,P Vícejádrové systémy
18104 MI-MTI.16 C,N,P,Z,z Moderní technologie Internetu
18104 MI-PRC C,N,P,Z,z Programování v CUDA
18104 MI-REV.16 C,N,P,Z,z Reverzní inženýrství
18104 MI-SIB.16 C,N,P,Z,z Síťová bezpečnost
18105 BIE-MLO C,N,P,Z,z Mathematical Logic
18105 BIE-PST C,N,P,Z,z Probability and Statistics
18105 BIE-ZDM C,N,P,Z,z Elements of Discrete Mathematics
18105 BIE-ZMA C,N,P,Z,z Elements of Calculus
18105 BIK-MLO C,N,P,Z,z Matematická logika
18105 BIK-PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
18105 BIK-ZDM C,N,P,Z,z Základy diskrétní matematiky
18105 BIK-ZMA C,N,P,Z,z Základy matematické analýzy
18105 BI-MLO C,N,P,Z,z Matematická logika
18105 BI-PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
18105 BI-ZDM C,N,P,Z,z Základy diskrétní matematiky
18105 BI-ZMA C,N,P,Z,z Základy matematické analýzy
18105 MIE-HMI C,N,P,Z,z History of Mathematics and Informatics
18105 MIE-MPI C,N,P,Z,z Mathematics for Informatics
18105 MI-HMI2 C,N,P,Z Historie matematiky a informatiky 2
18105 MI-MPI C,N,P,p,Z,z Matematika pro informatiku

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
BI-A2L Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BI-A2L Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BI-BAP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
BI-BAP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
BI-DPR Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BI-DPR Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BIE-BPR Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BIE-BPR Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BIE-EEC Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BIE-EEC Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BIK-BPR Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BIK-BPR Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BIK-PPR Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BIK-PPR Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
MI-DIP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
MI-DIP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
MIE-DIP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
MIE-DIP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
MIE-MPR Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
MIE-MPR Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:00