Role po předmětech - anketa FIT


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa@fit.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:04

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
18101 BI-ACM C,K,N,P Programovací praktika
18101 BI-AG2 C,N,P,Z,z Algoritmy a grafy 2
18101 BIE-AG2 C,N,P,Z,z Algorithms and Graphs 2
18101 BIE-PA2 C,L,l,N,P,Z,z Programming and Algorithmics 2
18101 BIE-PJP C,N,P,Z,z Programming Languages and Compilers
18101 BI-EP2 C,K,N,P Efektivní programování 2
18101 BIK-PA2 C,N,P,Z,z Programování a algoritmizace 2
18101 BI-PA2 C,L,l,N,P,Z,z Programování a algoritmizace 2
18101 BI-PJP C,N,P,Z,z Programovací jazyky a překladače
18101 BI-TEX C,N,P,Z,z Typografie a TeX
18101 BI-TS2 C,N,P,z Teoretický seminář II
18101 MI-ATH C,N,P,Z,z Kombinatorická teorie her
18101 MI-AVY C,N,P,Z,z Automaty ve vyhledávání v textech
18101 MIE-AVY C,N,P,Z,z Automata in Text Pattern Matching
18101 MIE-FLP C,N,P,Z,z Functional and Logical Programming
18101 MIE-ROZ C,N,P,Z,z Pattern Recognition
18101 MI-FLP C,N,P,Z,z Funkcionální a logické programování
18101 MI-GEN C,N,P,Z,z Generování kódu
18101 MI-KOD.16 C,N,P,Z,z Komprese dat
18101 MI-PAL C,N,P,Z,z Pokročilá algoritmizace
18101 MI-PAM C,N,P,Z,z Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy
18101 MI-TS2 C,N,P,z Teoretický seminář magisterský II
18102 BI-AND C,c,N,P,Z,z Programování pro operační systém Android
18102 BI-ANG1 C,N,P,Z,z Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů
18102 BI-AWD.1 C,N,P,Z,z Administrace webového a DB serveru
18102 BI-A0L C,N,P,z Anglický jazyk 0-2
18102 BI-A1L C,N,P,z Anglický jazyk 1-2
18102 BI-A2L C,N,P,z Anglický jazyk pro IT
18102 BI-BLE C,N,P,Z,z Blender
18102 BI-BPR C,N,z Bakalářský projekt
18102 BI-CS1 C,K,N Programování v C#
18102 BI-CS3 C,K,N Jazyk C# - tvorba webových aplikací
18102 BI-DBS C,c,L,N,P,p,Z,z Databázové systémy
18102 BI-DPR C,c,K,N,P,p Dokumentace, prezentace, rétorika
18102 BIE-DBS C,L,l,N,P,Z,z Database Systems
18102 BIE-DPR C,K,N,P Documentation, Presentation, Rhetorics
18102 BIE-EEC C,N,z English external certificate
18102 BIE-EHD C,N,P,Z,z Introduction to European Economic History
18102 BIE-EMP C,K,N,P Economic and management principles
18102 BIE-EPR N,z Economic project
18102 BI-EJA C,N,P,Z,z Enterprise java
18102 BI-EMP C,K,N,P Ekonomické a manažerské principy
18102 BIE-SI1.2 C,N,P,Z,z Software Engineering I
18102 BIE-SP1 C,K,N Team Software Project 1
18102 BI-FMU C,N,P,Z,z Finanční a manažerské účetnictví
18102 BI-GIT C,K,N,P Systém pro správu verzí Git
18102 BIK-DBS C,N,P,Z,z Databázové systémy
18102 BIK-DPR C,K,N,P Dokumentace, prezentace, rétorika
18102 BIK-EMP C,K,N,P Ekonomické a manažerské principy
18102 BIK-MEK C,K,N,P Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky
18102 BIK-PJV C,N,P,Z,z Programování v Javě
18102 BIK-SI1.2 C,N,P,Z,z Softwarové inženýrství I
18102 BIK-SP1 C,K,N Softwarový týmový projekt 1
18102 BI-OPJ C,N,P,Z,z Objektové programování v Javě
18102 BI-PGR.1 C,N,P,Z,z Počítačová grafika
18102 BI-PJS.1 C,K,N Programování v jazyku Javascript
18102 BI-PJV C,N,P,Z,z Programování v Javě
18102 BI-PRP C,N,P,Z,z Právo a podnikání
18102 BI-PWT N,Z,z Podnikové webové technologie
18102 BI-PYT C,N,P,Z,z Programování v Pythonu
18102 BI-SEP C,N,P,Z,z Světová ekonomika a podnikání I.
18102 BI-SI1.2 C,N,P,Z,z Softwarové inženýrství I
18102 BI-SP1 C,K,N Softwarový týmový projekt 1
18102 BI-SQL.1 C,c,K,N Jazyk SQL, pokročilý
18102 BI-VWM C,N,P,Z,z Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích
18102 BI-XML C,c,N,P,p,Z,z Technologie XML
18102 BI-ZNF C,c,K,N,P,p Základy programování v Nette
18102 BI-ZWU C,c,N,P,Z,z Základy webu a uživatelská rozhraní
18102 FI-FIL N,P,Z Filosofie
18102 FI-GNO C,N,P,Z Základy gnozeologie
18102 FI-KSA N,P,p,Z Úvod do kulturní a sociální antropologie
18102 FI-MPL N,P,Z Manažerská psychologie
18102 FI-ULI N,P,Z Úvod do lingvistiky pro informatiky
18102 MI-AFP C,c,K,N,P Aplikované funkcionální programování
18102 MI-DDW.16 C,N,P,Z,z Dolování dat z webu
18102 MI-DSP C,N,P,Z,z Databázové systémy v praxi
18102 MI-DZO C,N,P,Z,z Digitální zpracování obrazu
18102 MIE-DDW C,N,P,Z,z Web Data Mining
18102 MIE-FME.16 C,N,P,Z,z Formal Methods and Specifications
18102 MIE-PIS.16 C,N,P,Z,z Advanced Information Systems
18102 MIE-SEP C,N,P,Z,z World Economy and Business
18102 MIE-W20 C,N,P,Z,z Web 2.0
18102 MI-FME.16 C,N,P,Z,z Formální metody a specifikace
18102 MI-IOS C,K,N,P Pokročilé techniky v iOS aplikacích
18102 MI-MBI.16 C,N,P,Z,z Řízení podnikové informatiky
18102 MI-PCM.16 C,K,N,P Projektové a změnové řízení
18102 MI-PIS.16 C,N,P,Z,z Pokročilé informační systémy
18102 MI-PSL C,N,P,Z,z Programování v jazyku Scala
18102 MI-SWE.16 C,N,P,Z,z Semantický web
18102 MI-W20.16 C,N,P,Z,z Web 2.0
18103 BI-ARD C,c,K,N Interaktivní aplikace s Arduinem
18103 BIE-SAP C,L,l,N,P,Z,z Computer Structures and Architectures
18103 BIE-TUR C,N,P,Z,z User Interface Design
18103 BIE-ZRS C,N,P,Z,z Basics of System Control
18103 BIK-SAP C,N,P,Z,z Struktura a architektura počítačů
18103 BIK-TUR C,N,P,Z,z Tvorba uživatelského rozhraní
18103 BI-SAP C,L,l,N,P,Z,z Struktura a architektura počítačů
18103 BI-TUR C,N,P,Z,z Tvorba uživatelského rozhraní
18103 BI-VES C,N,P,Z,z Vestavné systémy
18103 MI-BHW.16 C,N,P,Z,z Bezpečnost a technické prostředky
18103 MI-BKO.16 C,N,P,Z,z Bezpečnostní kódy
18103 MIE-BHW.16 C,N,P,Z,z Security and Hardware
18103 MI-IVS C,K,N,P Inteligentní vestavné systémy
18104 BI-ADU.1 C,c,N,P,p,Z,z Administrace OS Unix
18104 BI-BEK C,N,P,Z,z Bezpečný kód
18104 BI-BEZ C,N,P,Z,z Bezpečnost
18104 BIE-ADU.1 C,N,P,Z,z Unix Administration
18104 BIE-BEK C,N,P,Z,z Secure Code
18104 BIE-BEZ C,N,P,Z,z Security
18104 BI-EHA C,c,N,P,p,Z,z Etické hackování, Ethical Hacking
18104 BIE-OSY C,L,N,P,Z,z Operating Systems
18104 BIE-PSI C,L,N,P,Z,z Computer Networks
18104 BIE-PS2 C,c,N,P,p,Z,z Programming in shell 2
18104 BIK-ADU.1 C,N,P,Z,z Administrace OS Unix
18104 BIK-BEK C,N,P,Z,z Bezpečný kód
18104 BIK-BEZ C,N,P,Z,z Bezpečnost
18104 BIK-OSY C,N,P,Z,z Operační systémy
18104 BIK-PSI C,N,P,Z,z Počítačové sítě
18104 BI-OSY C,L,l,N,P,Z,z Operační systémy
18104 BI-PSI C,L,l,N,P,Z,z Počítačové sítě
18104 BI-PS2 C,c,N,P,p,Z,z Programování v shellu 2
18104 BI-SOJ C,N,P,Z,z Strojově orientované jazyky
18104 BI-ST2 C,N,P,z Síťové technologie 2
18104 BI-ST4 C,N,P,z Síťové technologie 4
18104 MI-BPS C,N,P,Z,z Bezdrátové počítačové sítě
18104 MIE-BPS C,N,P,Z,z Wireless Computer Networks
18104 MIE-HWB.16 C,N,P,Z,z Hardware Security
18104 MIE-PAP.16 C,N,P,Z,z Parallel Computer Architectures
18104 MIE-PDP.16 C,L,N,P,Z,z Parallel and Distributed Programming
18104 MIE-POA.16 C,N,P,Z,z Advanced Computer System Architectures
18104 MIE-SYB.16 C,N,P,Z,z System Security
18104 MI-HWB.16 C,N,P,Z,z Hardwarová bezpečnost
18104 MI-IOT C,c,N,P,Z,z Internet of Things
18104 MI-MAI C,N,P,Z,z Multimedia a internet
18104 MI-PAP.16 C,N,P,Z,z Paralelní architektury počítačů
18104 MI-PDP.16 C,L,N,P,Z,z Paralelní a distribuované programování
18104 MI-POA.16 C,N,P,Z,z Pokročilé architektury počítačových systémů
18104 MI-RRI C,N,P,Z Řízení rizik v informatice
18104 MI-SYB.16 C,N,P,Z,z Systémová bezpečnost
18105 BI-ALO C,N,P,Z,z Algebra a logika
18105 BIE-HMI C,N,P,Z,z History of Mathematics and Informatics
18105 BIE-LIN C,N,P,Z,z Linear Algebra
18105 BIE-VZD C,N,P,Z,z Data Mining
18105 BIE-ZUM C,N,P,Z,z Artificial Intelligence Fundamentals
18105 BI-HMI C,N,P,Z,z Historie matematiky a informatiky
18105 BIK-HMI C,N,P,Z Historie matematiky a informatiky
18105 BIK-LIN C,N,P,Z,z Lineární algebra
18105 BI-LIN C,N,P,Z,z Lineární algebra
18105 BI-VMM C,c,N,P,p,Z,z Vybrané matematické metody
18105 BI-VZD C,N,P,Z,z Vytěžování znalostí z dat
18105 BI-ZUM C,N,P,Z,z Základy umělé inteligence
18105 MI-ADM.16 C,c,N,P,p,Z,z Algoritmy data miningu
18105 MI-BML C,c,K,N,P,p Bayesovské metody ve strojovém učení
18105 MI-DDM C,K,N,P Distribuovaný data mining
18105 MI-EDW.16 C,N,P,Z,z Podnikové datové sklady
18105 MIE-MKY.16 C,N,P,Z,z Mathematics for Cryptology
18105 MIE-SPI.16 C,N,P,Z,z Statistics for Informatics
18105 MI-GLR C,N,P,Z,z Games and reinforcement learning
18105 MI-IKM C,N,P,Z,z Internet a klasifikační metody
18105 MI-MKY.16 C,c,N,P,p,Z,z Matematika pro kryptologii
18105 MI-MVI.16 C,c,N,P,Z,z Metody výpočetní inteligence
18105 MI-MZI C,c,N,P,p,Z,z Matematika pro znalostní inženýrství
18105 MI-SPI.16 C,N,P,p,Z,z Statistika pro informatiku

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
BI-BAP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
BI-BAP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
BIE-BAP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
BIE-BAP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
BIE-EPR Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BIE-EPR Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BI-PWT Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
BI-PWT Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BI-ZS20 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
BI-ZS20 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
MI-DIP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
MI-DIP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
MIE-DIP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
MIE-DIP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
PI-ASP Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
PI-ASP Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:04