Role po předmětech - anketa FJFI


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
jiri.mikyska@fjfi.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:05

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
14000 00ZFY C,N,P,z Základy fyziky
14000 00ZMA C,N,P,z Základy matematické analýzy
14000 00ZPR C,N,P,z Základy programování
14101 01APST2 C,N,z Aperiodické struktury 2
14101 01ASM C,K,N,P Aplikace statistických metod
14101 01ASY C,N,P,Z,z Asymptotické metody
14101 01BSEM C,N,z Seminář k bakalářské práci
14101 01DIFR C,N,P,Z,z Diferenciální rovnice
14101 01DIM2 C,N,P,z Diskretní matematika 2
14101 01DPV N,P,Z Diferenciální počet na varietách
14101 01DROS C,N,z Seminář z dynamického rozhodování
14101 01DRO1 N,P,Z Dynamické rozhodování 1
14101 01DSEMI C,N,z Předdiplomní seminář
14101 01DYK C,N,z Úvod do dynamiky kontinua
14101 01FA2 C,N,P,Z,z Funkcionální analýza 2
14101 01FKO C,N,P,Z,z Funkce komplexní proměnné
14101 01JAVY C,N,P,Z,z Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
14101 01JEPR C,N,z Jednoduché překladače
14101 01KF C,N,P,Z,z Kvantová fyzika
14101 01LAA2 C,N,P,Z,z Lineární algebra A2
14101 01LAB2 C,N,P,Z,z Lineární algebra B2
14101 01LAWA N,P,Z Linear Algebra with Applications
14101 01LOI N,P,Z Logika v informatice
14101 01LOM N,P,Z Logika pro matematiky
14101 01MAA2 C,N,P,Z,z Matematická analýza A2
14101 01MAA4 C,N,P,Z,z Matematická analýza A4
14101 01MAB2 C,N,P,Z,z Matematická analýza B2
14101 01MAB4 C,N,P,Z,z Matematická analýza B4
14101 01MAPR C,N,P,Z,z Markovské procesy
14101 01MAS N,P,Z Matematická statistika
14101 01MASC C,N,z Matematická statistika - cvičení
14101 01MATZ2 N,P,Z Matematika, zkouška 2
14101 01MAT2 C,N,P,z Matematika 2
14101 01MAT4 C,N,P,Z,z Matematika 4
14101 01MEX N,P,Z Modelování extrémních událostí
14101 01MKP N,P,Z Metoda konečných prvků
14101 01MMDS C,N,P,Z,z Matematické modely dopravních systémů
14101 01MMPV K,N,P Matematické modely proudění podzemních vod
14101 01NME2 C,K,N,P Numerické metody 2
14101 01NUM2 C,N,P,Z,z Numerická matematika 2
14101 01PAA C,K,N,P Paralelní algoritmy a architektury
14101 01PDR N,P,Z Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic
14101 01PMF C,N,z Programování pro mainframe
14101 01PNM C,K,N,P Pokročilé numerické metody
14101 01POGR2 C,N,z Počítačová grafika 2
14101 01POPJ2 C,N,z Počítače a přirozený jazyk 2
14101 01PSL C,N,z Publikační systém LaTeX
14101 01ROZ1 N,P,Z Zpracování a rozpoznávání obrazu 1
14101 01SFTO N,P,Z Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu
14101 01SITE2 C,N,z Počítačové sítě 2
14101 01SKE C,K,N,P Spolehlivost systémů a klinické experimenty
14101 01SMB2 C,N,z Seminář z matematické analýzy B2
14101 01SME C,K,N Statistické metody a jejich aplikace
14101 01SMF C,N,z Moderní trendy v korporátních informačních technologiích
14101 01SOS2 C,N,z Softwarový seminář 2
14101 01SSM2 C,N,z Seminář současné matematiky 2
14101 01STR N,P,Z Statistická teorie rozhodování
14101 01SVK C,N,z Studentská vědecká konference
14101 01TC N,P,Z Teorie čísel
14101 01TEH N,P,Z Teorie her
14101 01TKO N,P,Z Teorie kódování
14101 01TKOB N,P,Z Teorie kódování B
14101 01UTI C,K,N,P Úvod do teoretické informatiky
14101 01VYMA C,N,P,Z,z Vybrané partie z matematiky
14101 01ZASIG N,P,Z Analýza a zpracování diagnostických signálů
14101 01ZLIM C,N,P,Z Zobecněné lineární modely a aplikace
14101 01ZOS C,N,P,z Základy operačních systémů
14101 01ZPB1 C,N,P,z Základy počítačové bezpečnosti 1
14102 02AQCD N,P,Z Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích
14102 02DEF2 C,N,P,z Dějiny fyziky 2
14102 02DPD N,P,Z Detektory a principy detekce
14102 02DPLA C,N,P,Z,z Diagnostika plazmatu
14102 02ELMA C,N,P,Z,z Elektřina a magnetismus
14102 02EMSF N,P,Z Experimentální metody subjaderné fyziky
14102 02ESH C,N,P,z Extrémní stavy hmoty
14102 02EXF1 C,N,P,z Experimentální fyzika 1
14102 02EXF3 N,P,Z Experimentální fyzika 3
14102 02EXK C,N,P,z Exkurze
14102 02FAJ N,P,Z Fyzika atomového jádra
14102 02FCI2 C,N,P,z Funkcionální integrál 2
14102 02FYS2 C,N,z Fyzikální seminář 2
14102 02FYZ2 C,N,P,Z,z Fyzika 2
14102 02GMF1 C,N,P,Z,z Geometrické metody fyziky 1
14102 02GMF2 C,N,P,Z,z Geometrické metody fyziky 2
14102 02JSP C,N,P,Z,z Jaderná spektroskopie
14102 02KTP2 C,N,P,Z,z Kvantová teorie pole 2
14102 02KVAN2 C,N,P,Z,z Kvantová mechanika 2
14102 02KVA2B C,N,P,Z,z Kvantová mechanika 2
14102 02KVK2 C,N,z Kvantový kroužek 2
14102 02KZ N,P,Z Kosmické záření
14102 02LCF2 C,N,z Laboratorní cvičení z fyziky 2
14102 02LIAG C,N,P,Z,z Lieovy algebry a grupy
14102 02NF C,N,P,Z,z Neutronová fyzika
14102 02NSAD2 C,N,P,z Nástroje pro simulace a analýzu dat 2
14102 02NVKM2 C,N,z Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2
14102 02OKS C,N,P,z Otevřené kvantové systémy
14102 02OR N,P,Z Obecná teorie relativity
14102 02PMPL C,N,P,Z,z Počítačové modelování plazmatu
14102 02PPKT N,P,Z Pokročilejší partie kvantové teorie
14102 02PPRA2 C,K,N Projektové praktikum 2
14102 02PRPL2 C,K,N Praktika fyziky plazmatu 2
14102 02PRX C,N,z Praxe
14102 02QFT2 C,N,P,Z,z Kvantová teorie pole 2
14102 02REL2 C,N,P,Z,z Relativistická fyzika 2
14102 02RMMF C,N,P,z Řešitelné modely matematické fyziky
14102 02RQGP2 C,N,P,z Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
14102 02RQGP4 C,N,P,z Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
14102 02RQGP6 C,N,P,z Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
14102 02SEMI2 C,N,z Seminář 2
14102 02SF2 C,N,P,Z,z Subatomová fyzika 2
14102 02SPEC N,P,Z Geometrické aspekty spektrální teorie
14102 02SPRA2 C,K,N Specializované praktikum 2
14102 02SSD2 C,N,P,Z,z Statistické zpracování dat 2
14102 02STF2 C,N,z Seminář FTTF2
14102 02TEF2 C,N,P,Z,z Teoretická fyzika 2
14102 02TER C,N,P,Z,z Termika a molekulová fyzika
14102 02TJNS C,K,N,P Transportní jevy / Nerovnovážné systémy
14102 02TPLA2 C,N,P,Z,z Teorie plazmatu 2
14102 02TSFA C,N,P,Z,z Termodynamika a statistická fyzika
14102 02TTJZ N,P,Z Technika termojaderných zařízení
14102 02UC2 N,P,Z Urychlovače částic 2
14102 02UFU C,N,P,Z,z Úvod do termojaderné fúze
14102 02UJF N,P,Z Užitá jaderná fyzika
14102 02UKP C,N,P,z Úvod do křivek a ploch
14102 02ZAJF C,N,P,Z,z Základy atomové a jaderné fyziky
14102 02ZFM2 C,N,z Základy fyzikálních měření 2
14102 02ZLSTF2 C,N,z Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze
14102 02ZQCD C,N,P,Z,z Základy kvantové chromodynamiky
14102 02ZSM N,P,Z Základy standardního modelu mikrosvěta
14102 02ZST C,N,P,z Základy strojírenské technologie
14104 04ABA C,N,z Aplikace jazykového systému
14104 04ABJP C,N,z Jazyková podpora bakalářské práce
14104 04ABK2 C,N,z Rozvíjení řečových dovedností 2
14104 04ABO2 C,N,z Práce s odborným textem 2
14104 04ABR1 C,N,z Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1
14104 04ABS2 C,K,N Systematizace jazykových prostředků 2
14104 04ABU2 C,N,z Úvod do odborného jazyka 2
14104 04AKS C,N,z Konverzační seminář v angličtině
14104 04AM2 C,N,z Angličtina M2
14104 04AP2 C,N,z Angličtina P2
14104 04CESBJP C,N,z Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince
14104 04CESM2 C,N,z Čeština pro cizince mírně pokročilí 2
14104 04CZVAJ2 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 04CZVCJF2 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 04CZVCJG2 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 04CZVCJK2 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 04CZVFYZ2 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 04CZVMAT2 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 04FM2 C,N,z Francouzština M2
14104 04FP2 C,N,z Francouzština P2
14104 04FZ1 C,N,z Francouzština Z1
14104 04FZ3 C,N,z Francouzština Z3
14104 04FZ5 C,N,z Francouzština Z5
14104 04MGA2 C,N,z Magisterská angličtina 2
14104 04NM2 C,N,z Němčina M2
14104 04NP2 C,N,z Němčina P2
14104 04RM2 C,N,z Ruština M2
14104 04RP2 C,N,z Ruština P2
14104 04RZ1 C,N,z Ruština Z1
14104 04RZ3 C,N,z Ruština Z3
14104 04RZ5 C,N,z Ruština Z5
14104 04SM2 C,N,z Španělština M2
14104 04SP2 C,N,z Španělština P2
14104 04SZ1 C,N,z Španělština Z1
14104 04SZ3 C,N,z Španělština Z3
14104 04SZ5 C,N,z Španělština Z5
14111 11APLG C,N,P,Z Aplikace teorie grup ve FPL
14111 11DETE C,N,P,Z Polovodičové detektory
14111 11DIEL C,N,P,Z Fyzika dielektrik
14111 11FPPL C,N,P,Z Fázové přechody v PL
14111 11FYPO2 C,N,P,Z Fyzika povrchů 2
14111 11KO C,N,P,Z Kovové oxidy
14111 11KPS C,N,P,Z Konstrukce polovodičových součástek
14111 11KVAP C,N,P,Z Kvantové počítání
14111 11MAGN C,N,P,Z Fyzika magnetických látek
14111 11NAMA C,N,P,Z,z Nanomateriály - příprava a vlastnosti
14111 11OSAL C,N,P,Z Optická spektroskopie anorganických pevných látek
14111 11PMK2 C,K,N,P Praktikum z makromolekulární krystalografie 2
14111 11POL2 C,N,P,Z Fyzika polovodičů 2
14111 11POR C,N,P,Z Povrchy a rozhraní
14111 11SMX2 C,N,P,z Seminář 2
14111 11SMX4 C,N,P,z Seminář 4
14111 11SPL2 C,N,P,Z Struktura pevných látek 2
14111 11STPL C,K,N,P Seminář teorie pevných látek
14111 11TPL2 C,N,P,Z Teorie pevných látek 2
14111 11TVOS C,N,P,Z Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč.
14111 11UFPLN C,N,P,Z Úvod do fyziky pevných látek
14111 11VPS C,N,P,Z,z Vybrané partie ze struktury pevných látek
14111 11ZFKL2 C,N,P,Z,z Základy fyziky kondenzovaných látek 2
14112 D12POEX N,P,Z Počítačové řízení experimentu
14112 12ASF C,N,P,Z Astrofyzika
14112 12AUX C,K,N,P Administrace systému UNIX
14112 12BFY4 C,N,P,Z,z Fyzika 4
14112 12DSEIF2 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 2
14112 12DSELT2 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 2
14112 12DSEOF1 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 1
14112 12DSEOF2 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 2
14112 12ELDY2 C,N,P,Z,z Elektrodynamika 2
14112 12EP2 C,K,N,P Praktikum z elektroniky 2
14112 12FLA C,N,P,Z,z Fyzika laserů
14112 12FLP C,N,P,z Fyzika a lidské poznání
14112 12FOPT2 C,N,P,Z,z Fyzikální optika 2
14112 12GEOP C,N,P,Z,z Geometrická optika
14112 12KOF2 C,N,P,Z Koncepce informatické fyziky 2
14112 12KVO C,N,P,Z,z Kvantová optika
14112 12LAS C,N,P,Z,z Laserové systémy
14112 12LPST C,N,P,Z Laserové, plazmové a svazkové technologie
14112 12LT2 C,N,P,Z,z Laserová technika 2
14112 12MMEO C,N,P,Z Měřící metody elektroniky a optiky
14112 12MOF C,N,P,Z Molekulová fyzika
14112 12MPF2 C,N,P,Z,z Metody počítačové fyziky 2
14112 12NLOP C,N,P,Z,z Nelineární optika
14112 12NMEA C,K,N,P Numerické metody
14112 12NME1 C,N,P,Z,z Numerické metody
14112 12OPEL C,N,P,Z,z Optoelektronika
14112 12OPS C,N,P,Z Optické spektroskopie
14112 12OSE C,N,P,Z Optické senzory
14112 12PDBL C,N,P,Z,z Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
14112 12PDR2 C,N,P,z Přenosy dat a rozhraní 2
14112 12PIN1 C,N,P,z Praktická informatika pro inženýry 1
14112 12PIN3 C,N,P,z Praktická informatika pro inženýry 3
14112 12PLM C,K,N,P Praktikum z laserové medicíny
14112 12RNA C,N,P,z Robustní numerické algoritmy
14112 12RTGL C,N,P,Z,z Plynové a rentgenové lasery
14112 12SBP C,N,P,z Seminář k bakalářské práci
14112 12SFMC2 C,N,P,Z Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
14112 12TAIS C,N,P,Z Technika a aplikace iontových svazků
14112 12UMF C,N,P,z Úvod do moderní fyziky
14112 12VFT C,N,P,Z,z Vysokofrekvenční a impulsní technika
14112 12VTV C,N,P,z Vědeckotechnické výpočty
14112 12ZEL2 C,N,P,Z,z Základy elektroniky 2
14112 12ZFP C,N,P,Z,z Základy fyziky plazmatu
14112 12ZPLT C,K,N,P Základní praktikum z laserové techniky
14112 12ZPOP C,K,N,P Základní praktikum z optiky
14112 12ZUMI C,N,P,Z,z Základy umělé inteligence
14114 D14ALM C,N,P,Z Aplikovaná lomová mechanika
14114 14AED2 C,N,P,Z,z Analýza experimentálních dat 2
14114 14DYLS C,N,P,Z,z Dynamika lineárních soustav
14114 14ELMI C,N,P,Z,z Elektronová mikroskopie
14114 14EME1 C,N,P,Z,z Elastomechanika 1
14114 14EXM2 C,K,N,P Experimentální metody 2
14114 14FYM2 C,N,P,Z,z Fyzikální metalurgie 2
14114 14LME2 C,N,P,Z,z Lomová mechanika 2
14114 14NMR C,N,P,Z Nauka o materiálech pro reaktory
14114 14PLAS1 C,N,P,Z,z Plasticita 1
14114 14PME C,K,N,P Počítačová mechanika
14114 14UNMA C,K,N,P Únava materiálů
14114 14ZZKS C,K,N,P Zkoušení a zpracování kovů a slitin
14115 15ANAL1 C,N,z Analytická chemie 1
14115 15ANCH2 C,N,P,Z,z Anorganická chemie 2
14115 15ANP C,N,z Anorganické praktikum
14115 15APRM N,P,Z Aplikace radiačních metod
14115 15ASCH C,N,P,Z Astrochemie
14115 15DEIZ C,K,N Praktikum z detekce ionizujícího záření
14115 15DIZ N,P,Z Detekce ionizujícího záření
14115 15EXK1 C,N,z Exkurze 1
14115 15EXK2 C,N,z Exkurze 2
14115 15FCHN4 C,N,P,Z,z Fyzikální chemie 4
14115 15GIMCH N,P,Z Glykokonjugáty a Imunochemie
14115 15CHB C,N,P,Z,z Chemie
14115 15CHL1 N,P,Z Chemie léčiv
14115 15CH2 C,N,P,Z,z Obecná chemie 2
14115 15INSN1 N,P,Z Instrumentální metody 1
14115 15JACH1 C,N,P,Z,z Jaderná chemie 1
14115 15NUK2 N,P,Z Aplikace radionuklidů 2
14115 15ORC1 C,N,P,Z,z Organická chemie 1
14115 15PINS C,K,N Praktikum z instrumentálních metod
14115 15POLE C,N,P,Z,z Teorie elektromagnetického pole a vlnění
14115 15PRACH C,K,N Praktikum z radiační chemie
14115 15PRAKN C,N,z Praxe
14115 15PRMB C,K,N Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně
14115 15RACH N,P,Z Radiační chemie
14115 15RAM N,P,Z Radioanalytické metody
14115 15RMBM N,P,Z Radiační metody v biologii a medicíně
14115 15SEM2 C,N,z Seminář 2
14115 15SEPM C,K,N Praktikum ze separačních metod
14115 15SMJ2 N,P,Z Separační metody v jaderné chemii 2
14115 15SRZP N,P,Z Stanovení radionuklidů v životním prostředí
14115 15STA C,N,P,Z,z Strukturní analýza 1
14115 15VJZ N,P,Z Vyřazování jaderných zařízení z provozu
14115 15ZBCH C,N,P,Z,z Základy biochemie
14115 15ZKJE N,P,Z Základy konstrukce a funkce jader. elektráren
14116 16AMM N,P,Z Analytické měřicí metody
14116 16APLB N,P,Z Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách
14116 16APLV N,P,Z Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice
14116 16DETE N,P,Z Detektory ionizujícího záření
14116 16DRZP N,P,Z Dozimetrie a radioaktivita životního prostř.
14116 16DZAR N,P,Z Dozimetrie vnitřních zářičů
14116 16EX C,N,z Exkurze
14116 16FSC N,P,Z Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů
14116 16IDOB N,P,Z Principy integrujících dozimetrických metod
14116 16IDOZ N,P,Z Integrující dozimetrické metody
14116 16JRF2 C,N,P,Z,z Jaderná a radiační fyzika 2
14116 16KLD N,P,Z Klinická dozimetrie
14116 16KLDB N,P,Z Klinická dozimetrie pro techniky
14116 16KPD C,N,z Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření
14116 16MCRB C,N,P,Z,z Transport ionizujícího záření a matoda Monte Carlo
14116 16MCRF C,N,P,Z,z Metoda Monte Carlo v radiační fyzice
14116 16NMKB C,N,z Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky
14116 16NMKP C,N,z Nukleární medicína-klinická praxe
14116 16OAF2 C,N,P,Z,z Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
14116 16PAFZB N,P,Z Patofyziologie a zobrazovací metody
14116 16PAFZ1 N,P,Z Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1
14116 16PDIZ C,K,N Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření
14116 16RBIO N,P,Z Radiobiologie
14116 16RFRT1 C,N,P,Z,z Radiologická fyzika-radioterapie 1
14116 16RTKB C,N,z Radioterapie - klinická praxe pro techniky
14116 16RTKP1 C,N,z Radioterapie-klinická praxe 1
14116 16RTRT C,N,P,Z,z Radiologická technika-radioterapie
14116 16RZP N,P,Z Radionuklidy v životním prostředí
14116 16SED2 C,N,z Seminář z dozimetrie 2
14116 16SEM C,N,z Seminář
14116 16SEMA C,N,z Seminář
14116 16SEM2 C,N,z Seminář 2
14116 16SEPB C,N,z Semestrální práce
14116 16TZP C,N,z Technické a zdravotnické právní předpisy
14116 16TZPB N,P,z Přehled právních předpisů ve zdravotnictví
14116 16URF C,N,P,Z,z Úvod do radiační fyziky
14116 16URF2 C,N,P,Z,z Úvod do radiační fyziky 2
14116 16ZBAF2 C,N,P,Z,z Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
14116 16ZDOZ2 C,N,P,Z Základy dozimetrie
14116 16ZPRA C,K,N Základní praktikum
14117 17AEZ C,N,P,z Alternativní energetické zdroje
14117 17ALE C,N,z Atomová legislativa
14117 17BES C,N,P,Z,z Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 17CSI C,N,z Cvičení na simulátoru
14117 17CZVINT C,N,P,Z Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
14117 17DERF C,K,N,P Deterministické metody v reaktorové fyzice
14117 17DSEM C,N,P,z Předdiplomní seminář
14117 17DYR C,N,P,Z,z Dynamika reaktorů
14117 17EEZ C,N,P,Z,z Energetika a energetické zdroje
14117 17ENF C,K,N,P Experimentální neutronová fyzik
14117 17ERF C,K,N,P Experimentální reaktorová fyzika
14117 17EXK C,N,P,z Exkurze
14117 17EXZ C,N,z Exkurze v zahraničí
14117 17JARE N,P,Z Jaderné reaktory
14117 17JPC C,K,N,P Jaderný palivový cyklus
14117 17OPKB C,N,P,Z,z Operátorský kurz pro bakaláře
14117 17PLP N,P,Z Programovatelná logická pole
14117 17PPSR C,N,P,Z Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
14117 17PRF C,N,P,Z,z Provozní reaktorová fyzika
14117 17PSJR C,K,N,P Provozní stavy jaderných reaktorů
14117 17RAO N,P,Z Radioaktivní odpady
14117 17REPR C,K,N,P Reaktorové praktikum
14117 17ROJ N,P,Z Radiační ochrana jaderných zařízení
14117 17SIPS C,K,N,P Simulace provozních stavů JE
14117 17THNJ2 C,N,P,Z,z Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2
14117 17TMP C,N,P,Z,z Termomechanika jaderného paliva
14117 17UEN N,P,Z Úvod do energetiky
14117 17UPC C,K,N,P Úvod do palivového cyklu
14117 17URO C,K,N,P Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení
14117 17VPL C,N,P,z Vybrané partie z legislativy
14117 17VPO N,P,Z Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady
14117 17ZAFP C,N,P,Z Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 17ZAF2 C,N,P,Z,z Základy fyziky jaderných reaktorů 2
14117 17ZERFA C,N,P,z Experimentální reaktorová fyzika A
14117 17ZERFB C,N,P,z Experimentální reaktorová fyzika B
14118 18AMTL C,K,N,P Aplikace MATLABu
14118 18DATS C,K,N,P Dekompozice databazových systémů
14118 18DWH C,N,P,Z Datové sklady, zpracování velkých objemů dat
14118 18EKONS C,N,P,Z,z Ekonometrie
14118 18EKO2 C,N,P,Z,z Matematická ekonomie 2
14118 18ESPG2 C,N,P,z Evropský standard počítačové gramotnosti 2
14118 18FULS C,K,N,P Fulltextové systémy
14118 18HEUR C,K,N,P Heuristické algoritmy
14118 18INTA C,K,N,P Tvorba internetových aplikací
14118 18MAK2 C,N,P,Z,z Makroekonomie 2
14118 18MIK2 C,N,P,Z,z Mikroekonomie 2
14118 18MUML C,N,P,Z,z Modelování v UML
14118 18OS C,K,N,P Správa operačních systémů
14118 18PCP C,N,P,Z,z Pokročílé programování v C++
14118 18PPT C,N,P,z Pokročilé programovací techniky
14118 18PRC2 C,K,N,P Programování v C++ 2
14118 18PVP C,N,P,Z,z Programování v Pascalu
14118 18RDS C,K,N,P Řízení diskrétních systémů
14118 18REK C,N,P,Z,z Projektové řízení ekonomických systémů
14118 18SBAK C,N,P,z Seminář k bakalářské práci
14118 18SDI2 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 2
14118 18UIA2 C,N,P,z Pokročilé algoritmy 2
14118 18ZALG C,N,P,Z,z Základy algoritmizace
14118 18ZPS C,N,P,z Základy počítačových simulací
14118 18ZTI C,K,N,P Základy teorie informace
14118 802FYZ2 C,N,P,Z,z Fyzika 2
14118 818A0 C,N,P Anglický jazyk začátečníci
14118 818A2 C,N,P,z Anglický jazyk 2
14118 818DEF1 C,N,P,z Dějiny fyziky 1
14118 818DIM2 C,N,P,z Diskrétní matematika 2
14118 818EKON C,N,P,Z,z Ekonometrie
14118 818ESPG1 C,N,P,z Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 818INT2 C,K,N,P Tvorba internetových aplikací 2
14118 818JAV2 C,N,P,Z Programování v Javě 2
14118 818KOD C,N,P,Z Teorie kódování B
14118 818LI2 C,N,P,Z,z Lineární algebra B 2
14118 818LPB C,N,P,Z,z Lineární programování
14118 818MAB2 C,N,P,Z,z Matematická analýza B 2
14118 818MAB4 C,N,P,Z,z Matematická analýza B 4
14118 818MAKE2 C,N,P,Z,z Makroekonomie 2
14118 818MARK C,K,N,P Marketing
14118 818ME2 C,N,P,Z,z Matematická ekonomie 2
14118 818MIK2 C,N,P,Z,z Mikroekonomie 2
14118 818NES2 C,N,P,z Neuronové sítě 2
14118 818N0 C,N,P Německý jazyk začátečníci
14118 818N2 C,N,P,z Německý jazyk 2
14118 818PKM2 C,N,P,z Přípravný kurz z matematiky 2
14118 818PMT C,N,P,z Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME
14118 818PPT C,N,P,z Pokročilé programovací techniky
14118 818PRC2 C,K,N,P Programování v C++ 2
14118 818PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
14118 818SBAK C,N,P,z Seminář k bakalářské práci
14118 818TVS2 C,K,N,P Týmový vývoj softwaru 2
14118 818TVS4 C,K,N,P Týmový vývoj softwaru 4
14118 818TV2 C,N,P,z Tělesná výchova 2
14118 818TV4 C,N,P,z Tělesná výchova 4
14118 818UPRA2 C,N,P,z Úvod do práva 2
14118 818UPYT C,N,P,z Úvod do programování v Pythonu
14118 818ZALG C,N,P,Z,z Základy algoritmizace

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.