Role po předmětech - anketa FJFI


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
jiri.mikyska@fjfi.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:02

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
14000 00MAM1 C,N,z Matematické minimum 1
14000 00MAM2 C,N,z Matematické minimum 2
14000 00ZST1 N,P,z Zahr. stáž v rámci programů výměny studentů přes rektorát
14101 01ALGE C,N,P,Z,z Algebra
14101 01ALTI C,N,P,Z Algebraické struktury v teoretické informatice
14101 01APST1 C,N,P,z Aperiodické struktury 1
14101 01ASTE C,N,z Asistivní technologie
14101 01BAPS N,P,Z Bayesovské principy ve statistice
14101 01DIM1 C,N,P,z Diskretní matematika 1
14101 01DIM3 C,N,P,z Diskrétní matematika 3
14101 01DRCH C,N,P,z Diferenciální rovnice a chaos
14101 01DRO2 N,P,Z Dynamické rozhodování 2
14101 01EIGR C,K,N Elementary Introduction to Graph Theory
14101 01FAN1 C,N,P,Z,z Funkcionální analýza 1
14101 01FA3 C,N,P,Z,z Funkcionální analýza 3
14101 01FIMA N,P,Z Finanční a pojistná matematika
14101 01GTDR C,N,z Geometrická teorie diferenciálních rovnic
14101 01KAP N,P,Z Kombinatorika a pravděpodobnost
14101 01KVGR1 N,P,z Kvantové grupy 1
14101 01LAL C,N,P,z Lineární algebra 1
14101 01LALA C,N,P,Z Lineární algebra A 1, zkouška
14101 01LALB C,N,P,Z Lineární algebra B 1, zkouška
14101 01LIP C,N,P,Z,z Lineární programování
14101 01LIPB C,N,P,Z,z Lineární programování B
14101 01MAA3 C,N,P,Z,z Matematická analýza A3
14101 01MAB3 C,N,P,Z,z Matematická analýza B3
14101 01MAL C,N,P,Z,z Matematická logika
14101 01MAN C,N,P,z Matematická analýza 1
14101 01MANA N,P,Z Matematická analýza A 1, zkouška
14101 01MANB C,N,P,Z Matematická analýza B 1, zkouška
14101 01MATZ1 N,P,Z Matematika, zkouška 1
14101 01MAT1 C,N,P,z Matematika 1
14101 01MAT3 C,N,P,Z,z Matematika 3
14101 01MCS C,K,N,P Matematika částicových systémů
14101 01MIP C,N,P,Z,z Míra a pravděpodobnost
14101 01MKI C,N,z Management, komunikace a inovace
14101 01MKO C,K,N,P Metoda konečných objemů
14101 01MMDT1 C,N,P,z Matematické metody v dynamice tekutin 1
14101 01MMNS N,P,Z Matematické modelování nelineárních systémů
14101 01MRM N,P,Z Metody pro řídké matice
14101 01NAH N,P,Z Teorie náhodných procesů
14101 01NELI N,P,Z Nelineární programování
14101 01NEX C,K,N,P Návrh experimentů
14101 01NSAP N,P,Z Neuronové sítě a jejich aplikace
14101 01NUM1 C,N,P,Z,z Numerická matematika
14101 01NUSO N,P,z Numerický software
14101 01PALG C,K,N Pokročilá algoritmizace
14101 01PERI C,N,P,z Programování periferií
14101 01PMU N,P,Z Pravděpodobnostní modely učení
14101 01PNLA N,P,Z Pokročilé partie numerické lineární algebry
14101 01POGR1 C,N,P,z Počítačová grafika 1
14101 01POPJ1 C,N,z Počítače a přirozený jazyk 1
14101 01PROP C,N,z Programátorské praktikum
14101 01PRST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
14101 01PW C,N,z Programování pro Windows
14101 01REAN C,N,P,Z,z Regresní analýza dat
14101 01RMF C,N,P,Z,z Rovnice matematické fyziky
14101 01ROZP2 C,N,P,Z Zpracování a rozpoznávání obrazu 2
14101 01SITE1 C,N,P,z Počítačové sítě 1
14101 01SMB1 C,N,P,z Seminář z matematické analýzy B1
14101 01SOS1 C,N,z Softwarový seminář 1
14101 01SSI C,K,N,P Sociální systémy a jejich simulace
14101 01SSM1 C,N,z Seminář současné matematiky 1
14101 01STOM C,K,N Stochastické metody
14101 01SZMA1 N,P,Z Souborná zkouška z matematiky A 1
14101 01SZMB N,P,Z Souborná zkouška z matematiky B
14101 01TEMA C,N,P,z Teorie matic
14101 01TIN N,P,Z Teorie informace
14101 01TNM N,P,Z Teorie náhodných matic
14101 01TOP N,P,Z Topologie
14101 01TSLO N,P,Z Teorie složitosti
14101 01TVS C,N,P,Z,z Testování a verifikace software
14101 01UMF C,N,P,z Úvod do mainframe
14101 01UMIN K,N,P Pravděpodobnostní modely umělé inteligence
14101 01UOP C,N,Z Úvod do objektového programování
14101 01VAM N,P,Z Variační metody
14101 01VAMB C,K,N,P Variační metody B
14101 01VPF C,N,P,Z,z Vybrané partie z funkcionální analýzy
14101 01ZPB2 C,N,P,z Základy počítačové bezpečnosti 2
14101 01ZTG N,P,Z Základy teorie grafů
14102 02ACD C,N,P,z AutoCAD
14102 02AMF C,N,P,Z,z Atomová a molekulová fyzika
14102 02AMS C,N,P,Z,z Atomová a molekulová spektroskopie
14102 02COX C,N,P,z Coxeterovy grupy
14102 02DEF1 C,N,P,z Dějiny fyziky 1
14102 02DRG C,N,P,z Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
14102 02DRI C,N,P,Z,z Dráhový integrál
14102 02EJFS1 C,N,P,z Výjezdní seminář EJF1
14102 02EJFS2 C,N,P,z Výjezdní seminář EJF2
14102 02EJFS3 C,N,P,z Výjezdní seminář EJF3
14102 02EMJF N,P,Z Experimentální metody jaderné fyziky
14102 02ETSM N,P,Z Experimentální testy standardního modelu
14102 02EXF2 N,P,Z Experimentální fyzika 2
14102 02FCI1 C,N,P,z Funkcionální integrál 1
14102 02FT C,N,P,Z,z Fyzika tokamaků
14102 02FYS1 C,N,z Fyzikální seminář 1
14102 02FYZ1 C,N,P,Z,z Fyzika 1
14102 02GR C,N,P,Z,z Grupy a reprezentace
14102 02HSEF C,K,N,P Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze
14102 02IJZ C,N,P,Z,z Interakce jaderného záření s látkou
14102 02ITER N,P,Z ITER a doprovodný program
14102 02JAS N,P,Z Jaderná astrofyzika
14102 02KF C,N,P,Z,z Kvantová fyzika
14102 02KIK C,N,P,z Kvantová informace a komunikace
14102 02KOHOM C,N,P,Z Kohomologické metody v teoretické fyzice
14102 02KTP1 C,N,P,Z,z Kvantová teorie pole 1
14102 02KVAN C,N,P,Z,z Kvantová mechanika
14102 02KVK1 C,N,z Kvantový kroužek 1
14102 02LCF1 C,N,z Laboratorní cvičení z fyziky 1
14102 02MAT N,P,Z Materiály pro experimentální jadernou fyziku
14102 02MECH C,N,z Mechanika
14102 02MECHZ N,P,Z Mechanika - zkouška
14102 02NSAD C,N,z Nástroje pro simulace a analýzu dat
14102 02NVKM1 C,N,z Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1
14102 02PINC N,P,Z Pinče
14102 02PPRA1 C,N,z Projektové praktikum 1
14102 02PRPL1 C,N,z Praktika fyziky plazmatu 1
14102 02QFT1 C,N,P,Z,z Kvantová teorie pole 1
14102 02REL1 C,N,P,Z,z Relativistická fyzika 1
14102 02RFTI C,N,P,Z,z Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek
14102 02RQGP1 C,N,P,z Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
14102 02RQGP3 C,N,P,z Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
14102 02RQGP5 C,N,P,z Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
14102 02SEMI1 C,N,z Seminář 1
14102 02SF C,N,P,Z,z Subatomová fyzika
14102 02SMF C,N,z Seminář matematické fyziky
14102 02SPRA1 C,K,N Specializované praktikum 1
14102 02SSD C,N,P,Z,z Statistické zpracování dat
14102 02STF1 C,N,z Seminář FTTF1
14102 02TEF1 C,N,P,Z,z Teoretická fyzika 1
14102 02TPLA1 C,N,P,Z,z Teorie plazmatu 1
14102 02UC N,P,Z Urychlovače částic
14102 02UFEC C,N,P,z Úvod do fyziky elementárních částic
14102 02UMAT N,P,Z Úvod do materiálů pro EJF
14102 02UNC N,P,Z Urychlovače nabitých částic
14102 02VOAF C,N,P,Z,z Vlnění, optika a atomová fyzika
14102 02VPSF C,N,P,Z,z Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
14102 02ZESI C,N,P,Z,z Základy teorie elektroslabých interakcí
14102 02ZFM1 C,N,P,z Základy fyzikálních měření 1
14102 02ZJF C,N,P,Z,z Základy jaderné fyziky
14102 02ZJFB C,K,N,P Základy jaderné fyziky B
14102 02ZLSTF1 C,N,P,z Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze
14102 02ZS C,N,z Zimní škola matematické fyziky
14104 04ABI C,N,z Prezentace a interpretace textu
14104 04ABK1 C,N,z Rozvíjení řečových dovedností 1
14104 04ABK3 C,N,z Rozvíjení řečových dovedností 3
14104 04ABO1 C,N,z Práce s odborným textem 1
14104 04ABR2 C,N,z Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2
14104 04ABS1 C,K,N Systematizace jazykových prostředků 1
14104 04ABS3 C,N,z Systematizace jazykových prostředků 3
14104 04ABU1 C,N,z Úvod do odborného jazyka 1
14104 04AM1 C,N,z Angličtina M1
14104 04AM3 C,N,z Angličtina M3
14104 04AP1 C,N,z Angličtina P1
14104 04AP3 C,N,z Angličtina P3
14104 04CESM1 C,N,z Čeština pro cizince mírně pokročilí 1
14104 04CESM3 C,N,z Čeština pro cizince mírně pokročilí 3
14104 04CZVAJ1 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk
14104 04CZVCJF1 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika
14104 04CZVCJG1 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika
14104 04CZVCJK1 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace
14104 04CZVFYZ1 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika
14104 04CZVMAT1 C,N,P,z Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika
14104 04FM1 C,N,z Francouzština M1
14104 04FM3 C,N,z Francouzština M3
14104 04FP1 C,N,z Francouzština P1
14104 04FP3 C,N,z Francouzština P3
14104 04FZ2 C,N,z Francouzština Z2
14104 04FZ4 C,N,z Francouzština Z4
14104 04MGA1 C,N,z Magisterská angličtina 1
14104 04NM1 C,N,z Němčina M1
14104 04NM3 C,N,z Němčina M3
14104 04NP1 C,N,z Němčina P1
14104 04NP3 C,N,z Němčina P3
14104 04RM1 C,N,z Ruština M1
14104 04RM3 C,N,z Ruština M3
14104 04RP1 C,N,z Ruština P1
14104 04RZ2 C,N,z Ruština Z2
14104 04RZ4 C,N,z Ruština Z4
14104 04SM1 C,N,z Španělština M1
14104 04SP1 C,N,z Španělština P1
14104 04SZ2 C,N,z Španělština Z2
14104 04SZ4 C,N,z Španělština Z4
14111 11AND C,N,P,Z Aplikace neutronové difrakce
14111 11APLG C,N,P,Z Aplikace teorie grup ve FPL
14111 11DAN C,N,P,Z Difrakční analýza mechanických napětí
14111 11FKO1 C,N,P,Z Fyzika kovů 1
14111 11FYPL C,N,P,Z,z Fyzika pevných látek
14111 11FYPO1 C,N,P,Z Fyzika povrchů 1
14111 11CHA C,N,P,Z Chemické aspekty pevných látek
14111 11KOV C,N,P,Z Fyzika kovů
14111 11MAM C,N,P,Z Magnetické materiály
14111 11MEM1 C,N,P,z Moderní experimentální metody
14111 11MONA C,N,P,Z Molekulární nanosystémy
14111 11OPT C,N,P,Z Optické vlastnosti pevných látek
14111 11PAO C,N,P,Z Principy a aplikace optických sensorů
14111 11PCPC C,N,P,Z Teorie a konstrukce fotovoltaických článků
14111 11PMK1 C,K,N,P Praktikum z makromolekulární krystalografie 1
14111 11POL1 C,N,P,Z Fyzika polovodičů 1
14111 11SEM C,N,P,Z Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy
14111 11SFBM C,N,P,Z,z Struktura a funkce biologických molekul
14111 11SFIPL C,K,N,P Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek
14111 11SIKL C,N,P,Z Počítačové simulace kondenzovaných látek
14111 11SMX1 C,N,P,z Seminář 1
14111 11SMX3 C,N,P,z Seminář 3
14111 11SPL1 C,N,P,Z Struktura pevných látek 1
14111 11SST C,N,P,Z Teorie pevných látek
14111 11SUPR C,N,P,Z Supravodivost a fyzika nízkých teplot
14111 11TPL1 C,N,P,Z Teorie pevných látek 1
14111 11VDM C,N,P,Z Vnitřní dynamika materiálů
14111 11VDYM C,N,P,Z Vnitřní dynamika materiálů
14111 11ZFKL1 C,N,P,Z,z Základy fyziky kondenzovaných látek 1
14111 11ZFPL C,K,N,P Základy fyziky pevných látek
14112 D12FLP N,P,Z Fyzika laserového plazmatu
14112 D12KO N,P,Z Krystalooptika
14112 12AF C,N,P,Z,z Atomová fyzika
14112 12APL C,N,P,Z,z Aplikace laserů
14112 12BFY3 C,N,P,Z,z Fyzika 3
14112 12DRP C,N,P,Z,z Diferenciální rovnice na počítači
14112 12DSEIF1 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 1
14112 12DSELT1 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 1
14112 12DSEOF1 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 1
14112 12ELA N,P,Z Elektronika pro lasery
14112 12ELDY1 N,P,Z,z Elektrodynamika 1
14112 12EL3 C,N,P,Z Elektronika 3
14112 12EOP C,N,P,z Exkurze na optické pracoviště
14112 12EP1 C,K,N,P Praktikum z elektroniky 1
14112 12FDD C,N,P,Z Fyzika detekce a detektory optického záření
14112 12FIF C,N,P,Z,z Fyzika inerciální fúze
14112 12FOPT1 C,N,P,Z,z Fyzikální optika 1
14112 12INF0 C,K,N,P Informatika 0
14112 12INTO C,N,P,Z,z Integrovaná optika
14112 12KOF1 C,N,P,z Koncepce informatické fyziky 1
14112 12KVEN C,N,P,Z,z Kvantová elektronika
14112 12LPZ N,P,Z Laserové plazma jako zdroj záření a částic
14112 12LT1 C,N,P,Z,z Laserová technika 1
14112 12MODO C,N,P,z Vybrané kapitoly z moderní optiky
14112 12MPF1 C,N,P,Z,z Metody počítačové fyziky 1
14112 12NAE C,N,P,Z Nanoelektronika
14112 12NAN C,N,P,Z Nanoskopie a nanocharakterizace
14112 12NF N,P,Z Nanofyzika
14112 12NT C,N,P,Z Nanotechnologie
14112 12OPK C,N,P,Z Optické komunikace
14112 12ORE C,N,P,Z,z Otevřené rezonátory
14112 12OSY C,N,P,Z Operační systémy
14112 12OZS C,N,P,Z,z Optické zpracování signálů
14112 12PIN2 C,N,P,z Praktická informatika pro inženýry 2
14112 12PLS C,N,P,Z Pokročilé laserové spektroskopie
14112 12POAL C,K,N,P Počítačová algebra
14112 12PPLT C,K,N Pokročilé praktikum z laserové techniky
14112 12PPRO C,K,N,P Pokročilé praktikum z optiky
14112 12PYTH C,N,P,z Vědecké programování v Pythonu
14112 12RFO C,N,P,Z Rentgenová fotonika
14112 12RSEN C,N,P,Z,z Regulace a senzory
14112 12SBA2 C,N,P,z Seminář k bakalářské práci 2
14112 12SFMC1 C,N,P,Z,z Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
14112 12SOP C,N,P,Z,z Statistická optika
14112 12UKP C,N,P,Z Generace ultrakrátkých impulzů
14112 12ULAT C,K,N,P Úvod do laserové techniky
14112 12ULT C,N,P,Z,z Úvod do laserové techniky
14112 12UM C,N,P,Z Úvod do managementu
14112 12VAK C,K,N,P Vakuová fyzika a technika
14112 12VLA C,N,P,Z Vláknové lasery a zesilovače
14112 12ZAOP C,N,P,Z,z Základy optiky
14112 12ZDP C,N,P,z Zpracování dat pro publikování
14112 12ZELD C,N,P,Z,z Základy elektrodynamiky
14112 12ZEL1 C,N,P,Z,z Základy elektroniky 1
14112 12ZFLP N,P,Z Základy fyziky laserového plazmatu
14112 12ZFP C,N,P,Z,z Základy fyziky plazmatu
14112 12ZMD C,K,N,P Zpracování měření a dat
14114 D14ALM C,N,P,Z Aplikovaná lomová mechanika
14114 D14TP C,N,P,Z Teorie plasticity
14114 14AED1 C,N,P,Z,z Analýza experimentálních dat 1
14114 14DYKO C,N,P,Z,z Dynamika kontinua
14114 14EME2 C,N,P,Z,z Elastomechanika 2
14114 14EXM1 C,K,N,P Experimentální metody 1
14114 14FYM1 C,N,P,Z,z Fyzikální metalurgie 1
14114 14LME1 C,N,P,Z,z Lomová mechanika 1
14114 14NEDI C,N,P,z Nedestruktivní diagnostika
14114 14NEKO C,N,P,Z,z Nekovové materiály
14114 14NMA C,K,N,P Nauka o materiálu
14114 14PLAS2 C,N,P,Z,z Plasticita 2
14114 14TEM C,N,P,Z,z Technická mechanika
14114 14TM C,N,P,Z,z Technická mechanika
14114 14TSPO C,N,P,Z,z Teorie spolehlivosti
14114 14VDYM C,N,P,z Vnitřní dynamika materiálů
14115 15ALPN C,N,P,z Praktikum z analytické chemie
14115 15ANAL2 C,N,P,Z,z Analytická chemie 2
14115 15ANCH1 C,N,P,Z,z Anorganická chemie 1
14115 15DALCH N,P,Z Dějiny alchymie a chemie
14115 15FCHN1 C,N,P,Z,z Fyzikální chemie 1
14115 15FCHN2 C,N,P,Z,z Fyzikální chemie 2
14115 15FCHN3 C,N,P,Z,z Fyzikální chemie 3
14115 15FCH5 N,P,Z Fyzikální chemie 5
14115 15HCHE N,P,Z Hydrochemie
14115 15CHJE N,P,Z Chemie provozu JE
14115 15CHRP N,P,Z Chemie radioaktivních prvků
14115 15CH1 C,N,z Obecná chemie 1
14115 15JACH2 C,N,P,Z,z Jaderná chemie 2
14115 15LABT C,N,z Laboratorní technika
14115 15LMB C,K,N,P Laboratoř z mikrobiologie
14115 15MSZP C,N,P,Z,z Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí
14115 15MZD C,N,P,Z,z Měření a zpracování dat
14115 15NUK1 N,P,Z Aplikace radionuklidů 1
14115 15OFKL N,P,Z Obecná farmakologie
14115 15OCH N,P,Z,z Obecná chemie
14115 15ORC2 C,N,P,Z,z Organická chemie 2
14115 15PFCH C,N,P,z Praktikum z fyzikální chemie
14115 15PJCH C,K,N Praktikum z jaderné chemie
14115 15POCH C,N,z Praktikum z organické chemie
14115 15PRN N,P,Z Příprava radionuklidů
14115 15RAEK N,P,Z Chemie prostředí a radioekologie
14115 15RATEC C,K,N Praktikum z radiochemické techniky
14115 15RDFM N,P,Z Radiofarmaka 1
14115 15RFM2 N,P,Z Radiofarmaka 2
14115 15RMBM N,P,Z Radiační metody v biologii a medicíně
14115 15SBP C,N,z Seminář k bakalářské práci
14115 15SEM1 C,N,z Seminář 1
14115 15SMJ1 N,P,Z Separační metody v jaderné chemii 1
14115 15STA2 N,P,Z Strukturní analýza 2
14115 15STP N,P,Z Radiochemie stop
14115 15TOX N,P,Z Toxikologie
14115 15TPC N,P,Z Technologie palivového cyklu jaderných elektráren
14115 15TZO N,P,Z Technologie zpracování odpadů
14115 15TZRCH N,P,Z Teoretické základy radiační chemie
14115 15UFCB N,P,Z Úvod do fotochemie a fotobiologie
14115 15ZOCH N,P,Z Ochrana životního prostředí
14116 D16AMIZ N,P,Z Analytické metody využívající ionizující záření
14116 D16MMCD N,P,Z Metoda Monte Carlo v dozimetrii
14116 16AIZM C,N,P,Z,z Aplikace ionizujícího záření v medicíně
14116 16BAF N,P,Z Biochemie a farmakologie
14116 16DNEU N,P,Z Dozimetrie neutronů
14116 16DRH C,N,P,Z,z Dozimetrie a radiační ochrana
14116 16EPAM N,P,Z Exaktní metody při studiu památek
14116 16EZ C,N,z Etika ve zdravotnictví
14116 16EZB C,N,P,z Principy etického chování ve zdravotnictví
14116 16FNEI N,P,Z Fyzika a technika neionizujícího záření
14116 16FNZB N,P,Z Problematika neionizujícího záření
14116 16HE C,N,z Hygiena a epidemiologie
14116 16HEB N,P,z Základy preventivního lékařství pro techniky
14116 16INZ C,K,N,P Informatika ve zdravotnictví
14116 16INZB C,K,N,P Lékařská informatika pro techniky
14116 16JRF1 C,N,P,Z,z Jaderná a radiační fyzika 1
14116 16KPR N,P,Z Klinická propedeutika
14116 16MDOZ N,P,Z Mikrodozimetrie
14116 16MEIZ C,N,P,Z,z Metrologie ionizujícího záření
14116 16MER N,P,Z Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření
14116 16MEZB C,N,P,Z,z Základy metrologie ionizujícího záření
14116 16MMM C,N,z Matematické metody a modelování
14116 16OAF1 C,N,P,Z,z Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
14116 16PAFZ2 N,P,Z Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2
14116 16PDZ C,K,N Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
14116 16PDZB C,K,N Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
14116 16PMM C,N,z Praktikum z metod měření ionizujícího záření
14116 16RAO N,P,Z Radiační ochrana
14116 16RAOB N,P,Z Základy radiační ochrany
14116 16RDKB C,N,z Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky
14116 16RDKP C,N,z Rentgenová diagnostika-klinická praxe
14116 16REB N,P,Z Působení ionizujícího záření na látku
14116 16REL N,P,Z Radiační efekty v látce
14116 16RFNM C,N,P,Z,z Radiologická fyzika-nukleární medicína
14116 16RFRD C,N,P,Z,z Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika
14116 16RFRT2 C,N,P,Z,z Radiologická fyzika-radioterapie 2
14116 16RTDG C,N,P,Z,z Radiologická technika-rentgenová diagnostika
14116 16RTKP2 C,N,z Radioterapie-klinická praxe 2
14116 16RTNM C,N,P,Z,z Radiologická technika-nukleární medicína
14116 16SED1 C,N,z Seminář z dozimetrie 1
14116 16SEM1 C,N,z Seminář 1
14116 16SEPB C,N,z Semestrální práce
14116 16SPDO N,P,Z Spektrometrie v dozimetrii
14116 16UAZ N,P,Z Úvod do aplikací ionizujícího záření
14116 16UAZB N,P,Z Principy aplikací ionizujícího záření
14116 16UCF N,P,Z Úvod do částicové fyziky
14116 16URF C,N,P,Z,z Úvod do radiační fyziky
14116 16URF1 C,N,P,Z,z Úvod do radiační fyziky 1
14116 16USRJ C,N,z Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví
14116 16VYPD N,P,Z Vybrané partie z dozimetrie
14116 16ZBAF1 C,N,P,Z,z Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
14116 16ZDO N,P,Z Základy dozimetrie
14116 16ZDOZ1 C,N,P,Z,z Základy dozimetrie
14116 16ZED N,P,Z Zpracování experimentálních dat
14116 16ZEDB N,P,Z Základy zpracování experimentálních dat
14116 16ZIVB C,K,N,P Úvod do ekologie
14116 16ZIVO C,K,N Úvod do životního prostředí
14116 16ZJT N,P,Z Zařízení jaderné techniky
14116 16ZJTB N,P,Z Jaderně energetická zařízení a urychlovače
14116 16ZPP C,N,z Základy první pomoci
14116 16ZPPB C,N,z Základy první pomoci pro techniky
14116 16ZPSP C,N,z Základy práce s počítačem
14116 16ZRAO C,N,P,z Základy radiační ochrany
14117 17BES C,N,P,Z,z Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů
14117 17CIBS C,N,P,Z,z Číslicové bezpečnostní systémy
14117 17DEZ C,N,P,Z,z Detekce záření
14117 17EHJE N,P,Z Ekonomické hodnocení JE
14117 17ELZ C,N,P,Z,z Elektrická zařízení jaderných elektráren
14117 17EZE C,N,P,Z,z Základy energetiky a zdroje energie
14117 17FAR C,N,P,Z,z Fyzika jaderných reaktorů
14117 17IMF C,K,N,P Informatika pro moderní fyziky
14117 17JBEZ N,P,Z Jaderná bezpečnost
14117 17KE C,N,P,z Kritický experiment
14117 17NJZ N,P,Z Nové jaderné zdroje
14117 17NRE C,N,P,Z,z Návrh a řízení experimentu
14117 17OPK C,N,P,Z,z Operátorský kurz na reaktoru VR-1
14117 17PRAXB C,N,P,z Závěrečná praxe
14117 17PRAXD C,N,P,z Závěrečná předdiplomní praxe
14117 17PRE C,N,P,Z,z Počítačové řízení experimentů
14117 17PROJ C,N,P,z Úvod do projektování jaderných zařízení
14117 17PTA N,P,Z Přístrojová technika
14117 17SAZ C,N,P,Z,z Stroje a zařízení jaderných elektráren
14117 17SMRF C,K,N,P Stochastické metody v reaktorové fyzice
14117 17SPJE N,P,Z Spolehlivost jaderných elektráren
14117 17TCJ1 C,N,P,Z,z Technologické celky jaderných elektráren 1
14117 17TCJ2 N,P,Z Technologické celky jaderných elektráren 2
14117 17TERR C,N,P,Z,z Termomechanika reaktorů
14117 17THNJ1 C,N,P,z Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
14117 17THNJ3 C,N,P,Z,z Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
14117 17THNJ4 C,N,P,Z,z Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4
14117 17UINZ C,N,P,Z,z Úvod do inženýrství
14117 17VYR N,P,Z Výzkumné reaktory
14117 17ZAFP C,N,P,Z Základy fyziky jaderných reaktorů
14117 17ZAF1 C,K,N,P Základy fyziky jaderných reaktorů 1
14117 17ZEH N,P,Z Základy ekonomického hodnocení
14117 17ZEL C,K,N,P Základy elektroniky
14117 17ZJBE N,P,Z Základy jaderné bezpečnosti
14118 18AEK C,N,P,Z,z Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad
14118 18AST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a aplikovaná statistika
14118 18BI C,K,N,P Business Intelligence
14118 18DSJ C,K,N,P Tvorba doménově specifických jazyků
14118 18EKO1 C,N,P,Z,z Matematická ekonomie 1
14118 18ESPG1 C,N,P,z Evropský standard počítačové gramotnosti 1
14118 18MAK1 C,N,P,Z,z Makroekonomie 1
14118 18MEK C,N,P,Z,z Modely a metody ekonomického rozhodování
14118 18MIK1 C,N,P,Z,z Mikroekonomie 1
14118 18MMC C,N,P,z Metoda Monte Carlo
14118 18MOPR C,N,P,Z,z Modelování produkčních systémů v ekonomice
14118 18MPT C,K,N,P Programování v MATLABu
14118 18MRSS C,K,N,P Modelování a řízení spojitých systémů
14118 18NET C,N,P,Z,z Programování pro .NET
14118 18OOP C,N,P,z Objektově orientované programování
14118 18PJ C,N,P,Z,z Programování v JAVĚ
14118 18PRC1 C,N,P,z Programování v C++ 1
14118 18PST C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a statistika
14118 18PVS C,N,P,z Průmyslový vývoj softwaru
14118 18SDI1 C,N,P,z Seminář k diplomové práci 1
14118 18SOFC C,K,N,P Softcomputing
14118 18SQL C,N,P,z Aplikace SQL
14118 18SROZ C,N,P,Z Statistické metody rozpoznávání a rozhodování
14118 18SWI C,K,N,P Softwarové inženýrství
14118 18TFT C,K,N,P Teorie finančních trhů
14118 18UIA1 C,N,P,z Úvod do pokročilých algoritmů 1
14118 18UOA C,N,P,Z,z Úvod do objektové architektury
14118 18WEB C,K,N,P Prostředí webu, programovací a popisné jazyky
14118 18ZNEK C,K,N,P Znalostní ekonomika
14118 18ZPRO C,N,P,z Základy programování
14118 802FYZ1 C,N,P,Z,z Fyzika 1
14118 818A1 C,N,P,z Anglický jazyk 1
14118 818A3 C,N,P,z Anglický jazyk 3
14118 818DB C,K,N,P Databáze
14118 818DIM1 C,N,P,z Diskrétní matematika 1
14118 818INT1 C,N,P,z Tvorba internetových aplikací 1
14118 818JAV1 C,N,P,z Programování v Javě 1
14118 818LI1 C,N,P,z Lineární algebra 1
14118 818MAB3 C,N,P,Z,z Matematická analýza B 3
14118 818MAKE1 C,N,P,Z,z Makroekonomie 1
14118 818MA1 C,N,P,z Matematická analýza 1
14118 818ME1 C,N,P,Z,z Matematická ekonomie 1
14118 818MIK1 C,N,P,Z,z Mikroekonomie 1
14118 818MTL C,N,P,Z,z Programování v MATLABU
14118 818NES1 C,N,P,z Neuronové sítě 1
14118 818NME1 C,N,P,Z,z Numerické metody 1
14118 818N1 C,N,P,z Německý jazyk 1
14118 818N3 C,N,P,z Německý jazyk 3
14118 818OSY C,K,N,P Správa operačních systémů
14118 818PIN1 C,N,P,z Praktická informatika pro inženýry 1
14118 818PKM1 C,N,P,z Přípravný kurz z matematiky 1
14118 818PRC1 C,N,P,z Programování v C++ 1
14118 818PSL C,N,P,z Publikační systém LaTeX
14118 818TVS1 C,K,N,P Týmový vývoj softwaru 1
14118 818TVS3 C,K,N,P Týmový vývoj softwaru 3
14118 818TV1 C,N,z Tělesná výchova 1
14118 818TV3 C,N,P,z Tělesná výchova 3
14118 818UPRA1 C,N,P,z Úvod do práva 1
14118 818WEB C,K,N,P Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky
14118 818ZDP C,N,P,z Zpracování dat pro publikování
14118 818ZNEK C,K,N,P Znalostní ekonomika
14118 818ZPRO C,N,P,z Základy programování

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
00PT Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:02