Role po předmětech - anketa FJFI - praktika


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
jiri.mikyska@fjfi.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:05

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
14102 02PRAK C,K,N Fyzikální praktikum
14102 02PRA2 C,K,N Fyzikální praktikum 2
14112 12EPR2 C,K,N,P Praktikum z elektroniky 2

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.