Role po předmětech - anketa FS


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
hlavac@fs.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:08

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
12101 2011009 C,N,P,Z,z Matematika III.
12101 2011018 C,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie
12101 2011067 C,N,P,Z,z Matematika I.
12101 2011083 C,N,P,Z Matematické modelování problémů proudění
12101 2011088 C,N,P,Z Parciální diferenciální rovnice I.
12101 2011097 C,N,P,Z,z Matematika pro mechaniku
12101 2011100 C,N,P,p,Z Matematika 5
12101 2012018 C,K,N,P Obyčejné diferenciální rovnice
12101 2012035 C,K,N,P Základy algoritmizace a programování
12101 2012091 C,K,N Oborový projekt - Ústav technické matematiky
12101 2013044 C,N,P,z Praktikum z matematiky
12101 2013054 C,N,P,z Matematika pro mechaniku
12101 2013066 C,N,P,z Základy stochastiky
12101 2013111 C,N,P,z Projekt I.
12101 2013113 C,N,P,z Projekt III.
12101 2013991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav technické matematiky
12101 2016007 C,N,P,z Seminář z matematiky I.
12101 2016009 C,N,P,z Seminář z matematiky III.
12101 2016047 C,N,P,z Mongeovo promítání
12101 2016067 C,N,P,z Matematické modelování s technickými aplikacemi I.
12101 2016070 C,N,P,z Repetitorium středoškolské matematiky
12102 2021025 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika II.
12102 2021026 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika I
12102 2022010 C,K,N,P Fyzikální základy moderních technologií
12102 2023012 C,N,P,z Praktikum z Fyziky II
12102 2026003 C,N,P,z Seminární cvičení z fyziky II.
12104 2041061 C,N,P,Z,z Angličtina - bakalářská zkouška
12104 2041062 C,c,N,P,Z,z Němčina - bakalářská zkouška
12104 2041063 C,N,P,Z,z Francouzština - bakalářská zkouška
12104 2041081 C,N,P,Z Angličtina - magisterská zkouška
12104 2041082 C,N,P,Z Němčina - magisterská zkouška
12104 2041083 C,N,P,Z Francouzština - magisterská zkouška
12104 2041084 C,N,P,Z Španělština - magisterská zkouška
12104 2041085 C,N,P,Z Ruština - magisterská zkouška
12104 2043081 C,N,P,z Angličtina - přípravná výuka
12104 2043082 C,N,P,z Němčina - přípravná výuka
12104 2043083 C,N,P,z Francouzština - přípravná výuka
12104 2043084 C,N,P,z Španělština - přípravná výuka
12104 2043085 C,N,P,z Ruština - přípravná výuka
12104 2046068 C,N,P,z Angličtina začátečníci
12104 2046070 C,N,P,z Angličtina nižší střední
12104 2046072 C,N,P,z Angličtina vyšší střední
12104 2046074 C,N,P,z Angličtina pokročilí
12104 2046076 C,N,P,z Němčina začátečníci
12104 2046078 C,N,P,z Němčina nižší střední
12104 2046080 C,N,P,z Němčina vyšší střední
12104 2046082 C,N,P,z Němčina pokročilí
12104 2046084 C,N,P,z Francouzština začátečníci
12104 2046086 C,N,P,z Francouzština nižší střední
12104 2046088 C,N,P,z Francouzština vyšší střední
12104 2046090 C,N,P,z Francouzština pokročilí
12104 2046096 C,N,P,z Španělština začátečníci
12104 2046098 C,N,P,z Španělština nižší střední
12104 2046117 C,N,P,z Čeština pokročilí
12104 2046135 C,N,P,z Ruština začátečníci
12104 2046137 C,N,P,z Ruština nižší střední
12104 2046139 C,N,P,z Ruština vyšší střední
12104 2046141 C,N,P,z Ruština pokročilí
12104 2046155 C,N,P,z Anglická konverzace - rodilý mluvčí
12104 2046161 C,N,P,z Prezentace v anglickém jazyce
12104 2046163 C,N,P,z Prezentace ve francouzském jazyce
12104 2046166 C,N,P,z Prezentace v českém jazyce
12105 2111019 C,N,P,Z Mechanika kontinua
12105 2111031 C,N,P,p,Z,z Dynamická pevnost a životnost
12105 2111057 C,N,P,Z,z Metoda konečných prvků I.
12105 2111077 C,N,P,Z,z Pevnost letadel a motorů
12105 2111083 C,N,P,Z Mechanika kontinua
12105 2111103 C,c,L,l,N,P,Z,z Pružnost a pevnost II
12105 2111706 C,N,P,Z,z Mechanika kompozitních materiálů
12105 2111719 C,N,P,Z,z Biomechanika 2
12105 2111728 C,N,P,Z Nanobiomechanika
12105 2112008 C,K,N,P Metoda konečných prvků 0
12105 2112024 C,K,N,P Základy anatomie a fyziologie I.
12105 2112091 C,K,N,P Oborový projekt - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
12105 2112092 C,K,N,P Oborový projekt
12105 2113111 C,N,P,z Projekt I.
12105 2113113 C,N,P,z Projekt III.
12105 2113991 C,N,P,z Bakalářská práce - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
12105 2113998 C,N,P,z Diplomová práce
12105 2116006 C,N,P,z Mechanika kompozitních materiálů
12105 2116034 C,N,P,z Metoda konečných prvků I.
12105 2116052 C,N,P,z Seminář z pružnosti a pevnosti II. (1.zápis)
12105 2116062 C,N,P,z Seminář z pružnosti a pevnosti II. (B)
12105 2311004 C,N,P,Z,z Mechanika pro technology
12105 2311019 N,P,Z Syntéza a optimalizace mechanických systémů
12105 2311065 C,N,P,Z,z Mechanika mechanismů
12105 2311073 C,N,P,Z,z Simulace mechanických soustav
12105 2311075 C,N,P,Z Mechanika mechanismů
12105 2311077 C,N,P,Z,z Dynamika vozidel
12105 2311078 C,N,P,Z,z Řízené mechanické systémy
12105 2311079 C,N,P,p,Z Statistická mechanika
12105 2311100 C,N,P,p,Z Mechanika 5
12105 2311101 C,N,P,Z,z Mechanika I.
12105 2311107 C,N,P,Z,z Mechanika III.
12105 2311108 C,N,P,Z,z Mechanika III.
12105 2312017 C,K,N,P Řízené mechanické systémy I.
12105 2313005 C,N,P,z Signálový procesing a procesory
12105 2313028 C,N,P,z Kariéra v inženýrství
12105 2313079 C,c,N,P,z Statistická mechanika
12105 2313111 C,c,N,P,z Projekt I.
12105 2313113 C,N,P,z Projekt III.
12105 2316007 C,N,P,z Seminář z Mechaniky I.
12105 2316009 C,N,P,z Seminář z Mechaniky III.
12105 2316047 C,N,P,z Seminář z Mechaniky I. - Repetitorium
12105 2316049 C,N,P,z Seminář z Mechaniky III. - Repetitorium
12110 2141067 C,L,N,P,Z,z Elektronika pro mobilní prostředky
12110 2141074 C,L,N,P,Z,z Vestavěné systémy
12110 2141093 C,L,N,P,Z,z Mikroelektronika
12110 2141204 C,L,N,P,Z,z Úvod do elektrotechniky pro technology
12110 2141504 C,L,N,P,Z,z Elektrické obvody a elektronika
12110 2142008 C,K,L,N,P Mikroelektronika
12110 2143006 C,N,P,z Bezpečnost práce v elektrotechnice
12110 2146046 C,N,P,z Seminář "Elektrické obvody a elektronika"
12110 2361021 C,N,P,Z,z Vlnová optika
12110 2361031 C,N,P,Z,z Základy optiky
12110 2361035 C,N,P,Z,z Teorie a konstrukce přístrojů I.
12110 2361075 C,N,P,Z,z Optoelektronika
12110 2361083 C,N,P,Z,z Konstrukce přístrojů
12110 2361097 C,N,P,Z,z Konstrukce přístrojů
12110 2361181 C,L,N,P,Z,z Měření a experiment
12110 2362502 C,K,N,P Technická optika
12110 2363020 C,N,z Úvod do Matlabu
12110 2363111 C,c,N,z Projekt I.
12110 2363113 C,c,N,z Projekt III.
12110 2366002 C,N,z Úvod do MATLABu
12110 2366004 C,N,P,z Pokročilé funkce v Microsoft Excel
12110 2371077 C,N,P,Z,z Umělá inteligence a neuronové sítě
12110 2371090 C,c,N,P,p,Z,z Databázové a znalostní systémy
12110 2371091 C,c,N,P,p,Z,z Databázové a znalostní systémy
12110 2371094 C,N,P,Z,z Identifikace dynamických systémů
12110 2371519 C,L,l,N,P,p,Z,z Prostředky automatického řízení I.
12110 2371524 C,L,l,N,P,p,Z,z Prostředky automatického řízení
12110 2371527 C,L,l,N,P,Z,z Řízení programovatelnými automaty
12110 2371709 C,N,P,Z,z Počítačové modely
12110 2372041 C,c,K,N,P Počítačová podpora studia
12110 2372050 C,K,L,l,N,P Inženýrská psychologie
12110 2372083 C,K,L,N,P Technická měření
12110 2373111 C,L,l,N,P,z Projekt I.
12110 2373113 C,N,P,z Projekt III.
12110 2373712 C,N,z Projekt
12110 2373985 C,N,z Bakalářská práce
12110 2373998 C,N,z Diplomová práce
12110 2375004 C,c,K,N,P,p Python pro vědecké výpočty a řízení
12110 2375005 C,K,N,P Databáze, SQL a MS Access
12110 2375007 C,K,L,l,N,P Řízení programovatelnými automaty
12110 2376007 C,N,P,z Seminář z automatického řízení
12110 2376016 C,L,l,N,P,p,z Úvod do řízení robotů
12112 R126034 C,N,P,z Termomechanika - seminář
12112 2121016 N,P,Z Teoretická mechanika tekutin
12112 2121023 C,c,N,P,Z,z Termomechanika
12112 2121027 C,N,P,Z Aerodynamika
12112 2121042 C,N,P,Z,z Hydrostatická čerpadla a převody
12112 2121043 C,N,P,Z Počítačová mechanika tekutin
12112 2122092 C,K,N Oborový projekt
12112 2123111 C,c,N,P,z Projekt I.
12112 2123113 C,N,P,z Projekt III.
12112 2126029 C,N,P,z Nestacionární proudění a hemodynamika
12112 2126034 C,N,P,z Termomechanika - seminář
12112 2126060 C,N,P,z Odborná praxe
12113 2131034 C,N,P,Z,z Tribologie
12113 2131036 C,c,N,P,p,Z,z Teorie transportních strojů II.
12113 2131101 C,N,P,Z,z Zemědělské stroje
12113 2131118 C,N,P,Z,z Projektování ocelových konstrukcí
12113 2131512 C,N,P,Z,z Části a mechanismy strojů I.
12113 2131519 C,N,P,Z,z Části strojů pro technology
12113 2132020 C,c,K,N,P,p Transportní technika
12113 2132030 C,c,K,N,P Vývoj techniky
12113 2132031 C,c,K,N,P Strojírenské konstruování I.
12113 2132092 C,c,K,N Oborový projekt
12113 2132113 C,c,K,N,P Projekt III.
12113 2133013 C,N,P,z Strojírenské konstruování III.
12113 2133111 C,c,N,z Projekt I.
12113 2136034 C,N,z Autodesk Inventor I
12113 2136035 C,N,z Autodesk Inventor II
12113 2136036 C,N,z SolidWorks I
12113 2136037 C,N,z SolidWorks II
12113 2136060 C,N,P,z Odborná praxe
12115 2151002 C,N,P,Z,z Základy jaderné energetiky
12115 2151005 C,N,P,Z,z Parní a plynové turbíny pro JEZ
12115 2151006 C,N,P,Z,z Jaderné reaktory a parní generátory
12115 2151026 C,N,P,Z,z Zdroje a přeměny energie
12115 2151037 C,N,P,Z,z Parní a plynové turbíny
12115 2151084 C,N,P,Z,z Stavba kotlů
12115 2151090 C,N,P,Z,z Průmyslová energetika a teplárenství
12115 2151093 C,N,P,Z,z Neutronová teorie jaderných reaktorů
12115 2151114 C,N,P,Z,z Projektování a ekonomika JEZ I.
12115 2151115 C,N,P,Z,z Projektování a ekonomika energetických zařízení
12115 2151116 C,N,P,Z,z Řízení a automatizace JEZ
12115 2151121 C,N,P,Z,z Zásobování teplem
12115 2151127 C,N,P,Z,z Řízení životnosti materiálů a konstrukcí
12115 2151130 C,N,P,Z Technologie palivového cyklu JE
12115 2151138 C,N,P,Z,z Měření v jaderné energetice
12115 2151153 C,N,P,Z,z Projektování a provoz chladicích zařízení
12115 2151158 C,N,P,Z,z Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel
12115 2151164 C,N,P,Z,z Chladicí technika a tepelná čerpadla
12115 2151165 C,N,P,Z,z Hydraulické a pneumatické stroje
12115 2151190 C,N,P,Z Jaderné systémy I.
12115 2151192 C,N,P,Z Jaderná fúze
12115 2151554 C,N,P,Z,z Tepelné energetické stroje
12115 2151559 C,N,P,Z,z Výměníky tepla a kotle
12115 2152022 C,K,N,P Společenské aspekty energetiky
12115 2152038 C,K,N,P Zdroje a přeměny energie
12115 2152060 C,K,N,P Chladicí technika a TČ pro IB
12115 2152062 C,K,N,P Turbokompresory a ventilátory
12115 2152085 C,K,N,P Společenské aspekty energetiky
12115 2153005 C,N,P,z Základy energetických přeměn
12115 2153011 C,N,P,z Seminář z jaderné energetiky I.
12115 2153013 C,N,P,z Seminář z jaderné energetiky III.
12115 2153023 C,N,P,z Ročníkový projekt I.
12115 2153025 C,N,P,z Ročníkový projekt III.
12115 2153051 C,N,P,z Projekt I.
12115 2153052 C,N,P,z Projekt II.
12115 2153053 C,N,P,z Projekt III.
12115 2153707 C,N,P,z Projekt I.
12115 2153988 C,N,P,z Diplomová práce
12115 2156019 C,N,P,z Projektování a provoz ORC
12115 2156021 C,N,P,z Energetika pro lidstvo I.
12116 2161004 C,N,P,Z,z Technika prostředí
12116 2161079 C,N,P,p,Z,z Klimatizace
12116 2161083 C,N,P,Z,z Aerodynamika větrání
12116 2161102 C,N,P,Z,z Sálavé a průmyslové vytápění
12116 2161108 C,N,P,Z,z Přenosové jevy
12116 2161564 C,N,P,Z,z Základy větrání
12116 2161586 C,N,P,Z,z Základy zásobování teplem
12116 2161596 C,N,P,Z,z Základy vytápění
12116 2162015 C,K,N,P CFD pro tepelnou techniku II
12116 2162024 C,K,N,P,p Průmyslová vzduchotechnika
12116 2162055 C,K,N,P Odlučování tuhých emisí
12116 2162056 C,K,N,P Zdravotně technické instalace
12116 2162064 C,K,N,P,p Snižování hluku a vibrací
12116 2162091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav techniky prostředí
12116 2162540 C,K,N,P Základy technické akustiky
12116 2162700 C,K,N,P Experimentální metody 1
12116 2163011 C,N,z Projekt I.
12116 2163013 C,N,z Projekt III.
12116 2163032 C,N,z Projekt
12116 2163034 C,N,z Projekt IB II.
12116 2163077 C,N,P,z Základní experimentální metody
12116 2163991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav techniky prostředí
12116 2163998 C,N,P,z Diplomová práce
12118 2181009 C,N,P,Z,z Tepelné výměníky
12118 2181071 C,L,N,P,Z,z Projektování s podporou počítače
12118 2181096 C,L,N,P,Z,z Modelování a řízení procesů
12118 2181123 C,N,P,Z,z Základy zpracovatelské techniky
12118 2181127 C,N,P,Z,z Difúzně separační procesy
12118 2181136 C,N,P,Z,z Základy stavby procesních zařízení
12118 2181141 C,L,N,P,Z,z Numerická analýza procesů
12118 2181502 C,N,P,Z,z Hydromechanická zařízení
12118 2182001 C,K,N,P Fyzikální chemie
12118 2183011 C,c,N,P,z Projekt I.
12118 2183013 C,c,N,P,z Projekt III.
12118 2183707 C,N,P,z Projekt I.
12118 2183991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
12118 2183998 C,N,P,z Diplomová práce
12120 2211054 C,N,P,Z,z Teorie vozidel
12120 2211058 C,c,N,P,Z,z Výpočetní metody dopravních strojů
12120 2211083 C,N,P,Z,z Úvod do dopravní techniky
12120 2211131 C,N,P,Z,z Převodové ústrojí motorových vozidel I.
12120 2211134 C,N,P,Z Provoz a diagnostika vozidel
12120 2211135 C,N,P,Z Experimentální metody a zkoušení strojů
12120 2211138 C,c,N,P,p,Z Experimentální metody a zkoušení strojů
12120 2211139 C,N,P,Z Provoz a diagnostika vozidel
12120 2211145 C,N,P,Z,z Pojezdy kolejových vozidel
12120 2211146 C,N,P,Z,z Pohony kolejových vozidel
12120 2211160 C,N,P,Z,z Přeplňování a chlazení (spalovací turbíny)
12120 2211165 C,N,P,p,Z,z Úvod do techniky soutěžních vozů
12120 2211170 C,N,P,Z,z Teorie spalovacích motorů
12120 2211581 C,N,P,Z,z Převody
12120 2212040 C,K,N,P Dopravní technika
12120 2212045 C,K,N,P,p Technika soutěžních vozů
12120 2212091 C,K,N Oborový projekt - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
12120 2212092 C,K,N Oborový projekt
12120 2212111 C,K,N,P,p Projekt I.
12120 2212113 C,K,N,P Projekt III.
12120 2212115 C,K,N Projekt III.
12120 2213018 C,N,P,z Základy konstrukce kolejových vozidel
12120 2213114 C,N,z Projekt IV.
12120 2213115 C,N,P,z Projekt IV.
12120 2213985 C,N,z Bakalářská práce
12120 2213991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
12120 2213998 C,N,z Diplomová práce
12120 2216005 C,N,P,z Koncepční řešení kolejových vozidel
12120 2216051 C,c,N,P,p,z Design v konstrukci strojů 1
12120 2216060 C,N,z Odborná praxe
12122 2221104 C,N,P,Z,z Letecké konstrukce a stavba letadel
12122 2221111 C,N,P,Z,z Aerodynamika I
12122 2221122 C,N,P,Z,z Aeroelasticita
12122 2221158 C,N,P,Z,z Letecké pístové motory
12122 2221164 C,c,N,P,p,Z,z Technologie výroby letadlové a kosmické techniky
12122 2221165 C,N,P,Z,z Letecké radiové systémy
12122 2221169 C,N,P,Z,z Letadlové soustavy a systémy
12122 2221171 C,N,P,Z,z Pohon letadel
12122 2221183 C,N,P,Z Provoz letadlové techniky
12122 2221187 C,N,P,Z,z Mechanika letu II.
12122 2221190 C,N,P,Z,z Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
12122 2221196 C,N,P,Z,z Systémy řízení letu
12122 2221210 C,c,N,P,p,Z,z Základy kosmonautiky
12122 2221216 C,c,N,P,p,Z,z Kosmické systémy
12122 2222021 C,K,N,P Aerodynamický návrh letounu
12122 2222049 C,K,N,P Letecké vrtule
12122 2222050 C,c,K,N,P,p Letadlová technika
12122 2222055 C,c,K,N,P,p Zatížení kosmické techniky
12122 2222091 C,K,N Oborový projekt - Ústav letadlové techniky
12122 2222092 C,K,N Oborový projekt
12122 2222100 C,K,N Projekt IV.
12122 2223011 C,N,z Projekt III.
12122 2223030 C,N,z Diplomový projekt
12122 2223114 C,c,N,P,z Projekt I.
12122 2223991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav letadlové techniky
12122 2224001 C,N,P,Z,z Vyšší konstrukční systémy v leteckých aplikacích I.
12122 2226007 C,N,z Vybrané statě z letecké angličtiny I.
12122 2226011 C,N,z CATIA v leteckých aplikacích I.
12122 2226017 C,N,z Základy a aplikace MKP softwaru Nastran
12122 2226019 C,N,z Nedestruktivní testování v letectví
12122 2226020 C,N,z Praktická aplikace kompozitních materiálů v letadlové technice
12122 2226021 C,N,z Experimentální konstruování bezpilotních systémů
12132 2321039 C,L,N,P,Z,z Nauka o materiálu II.
12132 2321071 C,N,P,Z,z Fyzikální metalurgie
12132 2321073 C,N,P,Z,z Nekovové materiály
12132 2321075 C,c,N,P,p,Z,z Integrita materiálu
12132 2321081 C,N,P,Z,z Chemické a fyzikální vlastnosti plastů
12132 2321082 C,N,P,Z,z Chemické a fyzikální vlastnosti kompozitů
12132 2321100 C,N,P,Z,z Materiály jaderných energetických zařízení
12132 2322041 C,K,N,P Tepelné zpracování
12132 2322043 C,K,N,P Projekt tepelného zpracování
12132 2322053 C,K,N,P Technické materiály
12132 2322056 C,K,N,P Korozivzdorné a žárupevné materiály
12132 2322091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství
12132 2322114 C,c,K,N,P Projekt I.
12132 2323991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav materiálového inženýrství
12132 2326060 C,N,P,z Odborná praxe
12133 K331068 C,N,P,Z,z Technologie I.
12133 K333008 C,N,P,z Základy technologie I
12133 2331012 C,N,P,p,Z,z Teorie a metodika tváření
12133 2331068 C,N,P,p,Z,z Technologie I.
12133 2331090 C,N,P,p,Z,z Teorie slévání
12133 2331503 C,N,P,Z,z Aditivní a alternativní technologie
12133 2331505 C,c,N,P,Z,z Technologie svařování
12133 2332010 C,K,N,P,p Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence
12133 2332038 C,K,N,P Technologie povrchových úprav
12133 2332091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie
12133 2332114 C,c,K,N,P Projekt II.
12133 2333008 C,N,P,z Základy technologie I.
12133 2333993 C,N,P,z Bakalářská práce
12133 2333998 C,N,P,z Diplomová práce
12133 2336005 C,N,P,z Autodesk pro 3D návrhy ve strojírenství
12133 2336009 C,N,P,z Pájení a lepení
12133 2336012 C,N,P,z Svařování v praxi
12133 2336016 C,N,P,z Kování a tepelné zpracování
12134 K341014 C,L,N,P,Z,z Technologie II.
12134 2341001 C,L,l,N,P,Z,z Strojírenská metrologie
12134 2341002 C,N,P,Z,z Obráběcí nástroje
12134 2341004 C,c,N,P,Z,z Projektování výrobních systémů
12134 2341012 C,L,l,N,P,p,Z,z Teorie a metodika obrábění
12134 2341014 C,L,l,N,P,Z,z Technologie II.
12134 2341102 C,c,N,P,p,Z,z Automatizace montážních procesů
12134 2341515 C,N,P,Z,z Projektování výrobních procesů
12134 2342005 C,K,N,P Řízení jakosti
12134 2342032 C,K,N,P,p Automatizace programování obráběcích strojů
12134 2342091 C,c,K,N Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
12134 2342114 C,K,N Projekt III.
12134 2342119 C,c,K,N,P,p Technická normalizace, jakost, metrologie
12134 2343010 C,L,l,N,P,p,z Základy technologie II.
12134 2343993 C,N,z Bakalářská práce
12134 2343998 C,N,z Diplomová práce
12134 2346007 C,N,z Seminář z technologie II.
12134 2346018 C,N,z Praktikum obrábění na CNC strojích
12134 2346060 C,N,z Odborná praxe
12135 2351054 C,L,l,N,P,p,Z,z Výrobní stroje a zařízení
12135 2351087 C,L,l,N,P,Z,z Průmyslové roboty a manipulátory
12135 2351103 C,N,P,Z,z Tvářecí stroje
12135 2351110 C,N,P,Z,z Modelování a simulace
12135 2351122 C,L,N,P,p,Z,z Pohony výrobních strojů - servomechnismy II.
12135 2351158 C,L,l,N,P,Z,z Hydraulické a pneumatické systémy
12135 2352040 C,K,L,N,P PLC řízení výrobních strojů a zařízení
12135 2352060 C,K,L,l,N,P,p Výrobní technika
12135 2352092 C,K,N,P Oborový projekt
12135 2353111 C,c,N,P,z Projekt I.
12135 2353112 C,N,z Projekt II.
12135 2353114 C,c,N,P,z Projekt III.
12135 2353998 C,N,P,z Diplomová práce
12135 2356009 C,N,P,z CAD-CATIA v konstrukci strojů
12135 2356022 C,L,l,N,P,z Obsluha a provoz konvenčních strojů
12135 2356023 C,L,N,P,z Programování a řízení průmyslových robotů a manipulátorů
12135 2356024 C,N,P,z CAD v konstrukci výrobních strojů
12138 2381003 C,N,P,Z,z Základy ekonomie - teorie pro techniky
12138 2381059 C,N,P,Z,z Průmyslový marketing
12138 2381068 C,N,P,Z,z Kalkulace a rozpočetnictví
12138 2381083 C,N,P,Z,z Finanční management
12138 2381100 C,N,P,Z,z Finanční účetnictví
12138 2381102 C,N,P,Z,z Projektový management inovací
12138 2381141 C,N,P,Z,z Projektové řízení a marketing
12138 2381147 C,N,P,Z,z Statistika
12138 2381176 C,N,P,p,Z,z Operační výzkum
12138 2381504 C,N,P,Z,z Účetnictví
12138 2381514 C,N,P,Z,z Projektový management
12138 2381515 C,N,P,Z,z Strategický management a marketing
12138 2381709 C,N,P,Z,z Teorie managementu
12138 2382048 C,K,N,P Statistická a rozhodovací analýza
12138 2382052 C,K,N,P Podnikatelství a management
12138 2382087 C,K,N,P Finance a bankovnictví
12138 2382091 C,K,N Oborový projekt - Ústav řízení a ekonomiky podniku
12138 2382111 C,c,K,N,P Projekt I.
12138 2382113 C,K,N,P Projekt III.
12138 2383001 C,N,P,z Základy práva
12138 2383009 C,N,P,z Komunikace a jednání s lidmi
12138 2383011 C,N,P,z Etika a psychologie v řízení
12138 2383048 C,N,P,z Projektování databázových systémů
12138 2383107 C,N,P,z Manažerské dovednosti
12138 2383108 C,N,P,z Organizace a řízení výroby
12138 2383705 C,c,N,z Podnikání na internetu
12138 2383998 C,N,P,z Diplomová práce
12138 2385003 C,K,N,P Podnikatelství pro techniky
12138 2386037 C,N,P,z Soft Skills
12922 2003004 N,z Praxe - semestr
12922 2007546 C,N,P,Z,z Počítačové sítě a telekomunikace

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
E12A023 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
E12A023 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
2003004 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
2003004 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
212A023 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
212A023 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:08