Role po předmětech - anketa FS


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
hlavac@fs.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:09

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
12000 2003002 C,N,P,z Praxe
12101 2011049 C,N,P,Z,z Numerická matematika
12101 2011068 C,N,P,Z,z Matematika II.
12101 2011069 C,N,P,Z Metoda konečných prvků v aplikacích
12101 2011081 C,N,P,Z,z Aplikovaná matematika pro mechaniku
12101 2011084 C,N,P,Z Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích
12101 2011089 C,N,P,Z Parciální diferenciální rovnice II.
12101 2011098 C,N,P,Z Dynamické systémy
12101 2012030 C,K,N,P Pravděpodobnost a statistika
12101 2012037 C,K,N,P Počítačová grafika
12101 2012091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav technické matematiky
12101 2013019 C,N,P,z Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích
12101 2013030 C,N,P,z Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic
12101 2013055 C,N,P,z Numerické metody pro inženýry
12101 2013112 C,N,P,z Projekt II.
12101 2013991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav technické matematiky
12101 2013998 C,N,z Diplomová práce
12101 2015001 C,c,K,N,P,p Programování inženýrských aplikací
12101 2016008 C,N,P,z Seminář z matematiky II.
12101 2016036 C,N,P,z Geometrie pro CAD
12101 2016066 C,N,P,z Seminář z numerické matematiky
12102 2021027 C,L,l,N,P,Z,z Fyzika II
12102 2021041 C,N,P,Z,z Fyzika I.
12102 2022091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav fyziky
12102 2023991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav fyziky
12102 2026003 C,N,P,z Seminární cvičení z fyziky II.
12102 2026017 C,N,P,z Moderní metody měření a sběru dat
12104 2041061 C,N,Z,z Angličtina - bakalářská zkouška
12104 2041062 C,N,Z,z Němčina - bakalářská zkouška
12104 2041063 C,N,Z,z Francouzština - bakalářská zkouška
12104 2041064 C,N,Z,z Španělština - bakalářská zkouška
12104 2041065 C,N,Z,z Ruština - bakalářská zkouška
12104 2041066 C,N,Z Čeština - bakalářská zkouška
12104 2041081 C,N,Z Angličtina - magisterská zkouška
12104 2041082 C,N,Z Němčina - magisterská zkouška
12104 2041083 C,N,Z Francouzština - magisterská zkouška
12104 2041084 C,N,Z Španělština - magisterská zkouška
12104 2041085 C,N,Z Ruština - magisterská zkouška
12104 2043081 C,N,z Angličtina - přípravná výuka
12104 2043082 C,N,z Němčina - přípravná výuka
12104 2043083 C,N,z Francouzština - přípravná výuka
12104 2043084 C,N,z Španělština - přípravná výuka
12104 2043085 C,N,z Ruština - přípravná výuka
12104 2046069 C,N,z Angličtina začátečníci
12104 2046071 C,N,z Angličtina nižší střední
12104 2046073 C,N,z Angličtina vyšší střední
12104 2046075 C,N,z Angličtina pokročilí
12104 2046077 C,N,z Němčina začátečníci
12104 2046079 C,N,z Němčina nižší střední
12104 2046081 C,N,z Němčina vyšší střední
12104 2046083 C,N,z Němčina pokročilí
12104 2046085 C,N,z Francouzština začátečníci
12104 2046087 C,N,z Francouzština nižší střední
12104 2046089 C,N,z Francouzština vyšší střední
12104 2046091 C,N,z Francouzština pokročilí
12104 2046097 C,N,z Španělština začátečníci
12104 2046099 C,N,z Španělština nižší střední
12104 2046136 C,N,z Ruština začátečníci
12104 2046138 C,N,z Ruština nižší střední
12104 2046140 C,N,z Ruština vyšší střední
12104 2046142 C,N,z Ruština pokročilí
12104 2046156 C,N,z Anglická konverzace - rodilý mluvčí II
12105 2111018 C,L,N,P,p,Z,z Pružnost a pevnost pro technology
12105 2111035 C,N,P,Z Metoda konečných prvků II.
12105 2111049 C,N,P,Z Teorie pružnosti
12105 2111051 C,c,L,l,N,P,Z,z Pružnost a pevnost I.
12105 2111052 C,N,P,Z,z Experimentální metody a certifikace strojů
12105 2111704 C,N,P,Z,z Základy anatomie a fyziologie II.
12105 2111706 C,N,P,Z,z Mechanika kompozitních materiálů
12105 2111718 C,N,P,p,Z Biomechanika 1
12105 2111723 C,N,P,Z Biomechanika III.
12105 2112091 C,c,K,N,P Oborový projekt - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
12105 2113017 C,c,N,P,p,z Základy inženýrského experimentu
12105 2113018 C,c,N,P,p,z Plasticita a creep
12105 2113112 C,N,P,z Projekt II.
12105 2113985 C,N,P,z Bakalářská práce
12105 2113991 C,N,P,z Bakalářská práce - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
12105 2113998 C,N,P,z Diplomová práce
12105 2116051 C,N,z Seminář z pružnosti a pevnosti I.(1.zápis)
12105 2116053 C,N,P,z Seminář z pružnosti a pevnosti pro technology
12105 2311019 C,N,P,Z Syntéza a optimalizace mechanických systémů
12105 2311062 C,N,P,Z,z Kmitání mechanických soustav
12105 2311074 C,N,P,Z Kmitání mechanických soustav
12105 2311076 C,N,P,Z Simulace mechatronických systémů
12105 2311078 C,N,P,Z,z Řízené mechanické systémy
12105 2311081 C,N,P,Z Softwarové inženýrství
12105 2311084 C,N,P,Z Vyšší dynamika
12105 2311091 C,N,P,Z Identifikace systémů
12105 2311102 C,N,P,Z,z Mechanika II.
12105 2312014 C,K,N,P Umělá inteligence
12105 2312021 C,K,N,P Řízené aktivní struktury
12105 2312027 C,K,N,P,p Řízené mechanické systémy II.
12105 2312091 C,K,N,P Oborový projekt - Odbor mechaniky a mechatroniky
12105 2313023 C,N,P,p,z Mechatronika
12105 2313027 C,N,P,z Umělá inteligence
12105 2313031 C,N,P,z Systémy a procesory reálného času
12105 2313040 C,c,N,P,z Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky
12105 2313076 C,N,P,z Simulace mechatronických systémů
12105 2313112 C,N,P,z Projekt II.
12105 2313991 C,N,P,z Bakalářská práce - Odbor mechaniky a mechatroniky
12105 2313998 C,N,P,z Diplomová práce
12105 2316008 C,N,P,z Seminář z Mechaniky II.
12105 2316019 C,N,P,z Užití MATLABu v mechanice
12110 2141006 C,L,N,P,Z,z Mikropočítače a aplikace
12110 2141054 C,L,N,P,Z,z Regulované elektrické pohony
12110 2141055 C,L,N,P,Z,z Regulované elektrické pohony
12110 2141119 C,L,N,P,Z,z Elektrické měření a diagnostika
12110 2141123 C,L,N,P,Z,z Elektrická zařízení motorů
12110 2141124 C,L,N,P,Z,z Elektrická zařízení vozidel
12110 2141126 C,L,N,P,Z,z Elektrická výzbroj kolejových vozidel
12110 2141505 C,L,N,P,Z,z Elektrické stroje a pohony
12110 2141506 C,L,N,P,Z,z Elektrické přenosy signálů
12110 2142008 C,K,L,N,P Mikroelektronika
12110 2142027 C,K,L,N,P Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku
12110 2142028 C,K,L,N,P Elektrotechnika pro mechatroniku
12110 2143006 C,N,P,z Bezpečnost práce v elektrotechnice
12110 2146047 C,N,P,z Seminář "Elektrické stroje a pohony"
12110 2361005 C,L,l,N,P,Z,z Technologie přístrojové techniky
12110 2361006 C,N,P,Z,z Konstrukce optomechanických přístrojů
12110 2361007 C,L,l,N,P,Z,z Technologie přístrojové techniky
12110 2361018 C,N,Z,z Základy lékařských analytických a měřících metod
12110 2361038 C,L,N,P,Z,z Nanotechnologie
12110 2361102 C,c,N,P,p,Z,z Konstrukce přístrojů II
12110 2361196 C,N,Z,z Patofyziologie
12110 2362091 C,K,N Oborový projekt - Odbor přesné mechaniky a optiky
12110 2362503 C,K,N,P Aplikovaná optika
12110 2363022 C,c,N,P,p,z Dějiny poznávání vesmíru
12110 2363030 C,L,N,P,z Nanotechnologie
12110 2363091 C,N,z Prezentace projektu
12110 2363112 C,N,z Projekt II.
12110 2363991 C,N,z Bakalářská práce - Odbor přesné mechaniky a optiky
12110 2363998 C,c,N,z Diplomová práce
12110 2366002 C,N,z Úvod do MATLABu
12110 2366022 C,c,N,P,p,z Dějiny poznávání vesmíru
12110 2366026 C,N,P,z Aplikovaná optika
12110 2371047 C,L,l,N,P,Z,z Automatické řízení
12110 2371074 C,N,P,Z,z Projektování informačních systémů
12110 2371095 C,L,l,N,P,Z,z Programování pro průmyslové řízení a vizualizace
12110 2371097 C,N,P,Z,z Matematické a simulační modely
12110 2371099 C,c,N,P,Z,z Teorie automatického řízení
12110 2371129 C,N,P,Z,z Objektově orientované programování
12110 2371134 C,N,P,Z,z Inženýrská informatika
12110 2371136 C,L,N,P,Z,z Programovatelné automaty a vizualizace
12110 2371509 C,L,l,N,P,p,Z,z Prostředky automatického řízení II.
12110 2371530 C,N,P,Z,z Programování v jazyce Java
12110 2372091 C,K,N Oborový projekt - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky
12110 2372507 C,K,N,P Informační systémy
12110 2373091 C,N,z Prezentace projektu
12110 2373112 C,L,N,z Projekt II.
12110 2373985 C,N,z Bakalářská práce
12110 2373991 C,N,z Bakalářská práce - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky
12110 2373998 C,N,z Diplomová práce
12110 2375004 C,c,K,N,P,p Python pro vědecké výpočty a řízení
12110 2376007 C,N,z Seminář z automatického řízení
12110 2376009 C,L,l,N,P,z Inženýrská psychologie
12110 2376016 C,L,l,N,P,p,z Úvod do řízení robotů
12110 2376018 C,N,P,z Programování v jazyce Java
12110 2376023 C,N,P,z Simulace v Matlabu
12112 R126033 C,N,P,z Mechanika tekutin - seminář
12112 R126034 C,N,P,z Termomechanika - seminář
12112 2121041 C,N,P,Z,z Čerpací technika
12112 2121043 C,N,P,Z Počítačová mechanika tekutin
12112 2121046 C,N,P,Z,z Termomechanika
12112 2121050 C,N,P,Z,z Čerpadla pro energetiku
12112 2121055 C,N,P,Z Termodynamika
12112 2121056 C,N,P,Z Dynamika plynů
12112 2121500 C,N,P,Z,z Mechanika tekutin
12112 2122022 C,K,N,P Vybrané statě z čerpací techniky
12112 2122042 C,K,N,P Malé vodní turbíny
12112 2122091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
12112 2123018 C,N,P,z Přenos tepla a hmoty
12112 2123112 C,N,P,z Projekt II.
12112 2123991 C,N,z Bakalářská práce
12112 2123998 C,N,z Diplomová práce
12112 2126010 C,N,P,z Dějiny techniky - letectví
12112 2126033 C,N,P,z Mechanika tekutin - seminář
12112 2126034 C,N,P,z Termomechanika - seminář
12113 2131023 C,N,P,Z,z Strojírenské konstruování II.
12113 2131026 C,N,P,p,Z Části a mechanismy strojů II.
12113 2131035 C,c,N,P,p,Z,z Teorie transportních strojů I.
12113 2131038 C,c,N,P,p,Z,z Zkoušení transportních strojů
12113 2131040 C,N,P,p,Z Materiály a technologičnost konstrukcí
12113 2131041 C,N,P,Z Zpracování technické dokumentace
12113 2131120 C,c,N,P,p,Z,z Projektování ocelových konstrukcí
12113 2132091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav konstruování a částí strojů
12113 2132112 C,c,K,N,P,p Projekt II.
12113 2132503 C,K,N,P Projekt
12113 2133014 C,c,N,P,z Strojírenské konstruování IV.
12113 2133025 C,c,N,P,z Konstrukční cvičení
12113 2133091 C,N,P,z Prezentace projektu
12113 2133114 C,c,N,P,z Projekt IV.
12113 2133985 C,N,P,z Bakalářská práce
12113 2133991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav konstruování a částí strojů
12113 2133998 C,c,N,P,z Diplomová práce
12113 2136034 C,N,z Autodesk Inventor I
12113 2136035 C,N,z Autodesk Inventor II
12113 2136036 C,N,z SolidWorks I
12113 2136037 C,N,z SolidWorks II
12115 2151027 C,N,P,Z,z Tepelné oběhy v energetice
12115 2151059 C,N,P,Z,z Pokročilé energetické systémy
12115 2151079 C,N,P,Z,z Tepelné oběhy v energetice
12115 2151080 C,N,P,Z,z Řízení a automatizace energetických zařízení
12115 2151082 C,N,P,Z,z Provoz energetických zařízení
12115 2151089 C,N,P,Z,z Průmyslová energetika
12115 2151095 C,N,P,Z,z Jaderná energetika
12115 2151103 C,N,P,Z,z Vodní hospodářství
12115 2151105 C,N,P,Z,z Termohydraulika jaderných reaktorů I.
12115 2151113 C,N,P,Z,z Dynamika a provozní fyzika
12115 2151117 C,N,P,Z,z Projektování energetických zařízení
12115 2151118 C,N,P,Z,z Decentralizované energetické zdroje
12115 2151124 C,N,P,Z,z Ionizující záření a radiační ochrana
12115 2151130 C,N,P,Z Technologie palivového cyklu JE
12115 2151132 C,N,P,Z,z Provoz jaderných energetických zařízení
12115 2151137 C,N,P,Z,z Ekologie energetických zařízení
12115 2151151 C,N,P,Z,z Parní kotle
12115 2151157 C,N,P,Z,z Úvod do chladicí techniky a tepelných čerpadel
12115 2151158 C,N,P,Z,z Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel
12115 2151164 C,N,P,Z,z Chladicí technika a tepelná čerpadla
12115 2151170 C,N,P,Z,z Stlačování a doprava plynů
12115 2151171 C,N,P,Z,z Kompresory - vybrané statě
12115 2151177 C,N,P,Z,z Tepelné izolace
12115 2151191 C,N,P,Z,z Jaderné systémy II.
12115 2151562 C,N,P,Z,z Spalování a kotle
12115 2151700 C,N,P,Z,z Biomasa a obnovitelné zdroje energie
12115 2151702 C,N,P,Z,z Obnovitelné zdroje energie
12115 2152028 C,K,N,P Energetický audit a legislativa
12115 2152029 C,K,N,P Energetický audit
12115 2152045 C,K,N,P Ekologická likvidace odpadů
12115 2152091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav energetiky
12115 2153006 C,N,P,z Technologie ochrany ovzduší
12115 2153012 C,N,P,z Seminář z jaderné energetiky II.
12115 2153014 C,N,P,z Seminář z jaderné energetiky IV.
12115 2153024 C,N,P,z Ročníkový projekt II.
12115 2153052 C,N,P,z Projekt II.
12115 2153091 C,N,P,z Prezentace projektu
12115 2153985 C,N,P,z Bakalářská práce
12115 2153988 C,N,P,z Diplomová práce
12115 2153991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav energetiky
12115 2153998 C,N,P,z Diplomová práce
12116 2161039 C,N,P,p,Z,z Snižování hluku a vibrací
12116 2161051 C,N,P,Z,z Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí
12116 2161085 C,N,P,Z,z Vytápění
12116 2161086 C,N,P,p,Z,z Větrání
12116 2161087 C,N,P,Z,z Regulace v technice prostředí
12116 2161108 C,N,P,Z,z Přenosové jevy
12116 2161109 C,N,P,Z,z Regulace v technice prostředí staveb
12116 2161110 C,N,P,p,Z,z Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
12116 2161112 C,N,P,Z,z Ochrana ovzduší
12116 2161560 C,N,P,Z,z Základy zdravotně technických instalací
12116 2161571 C,N,P,Z,z Základy ochrany ovzduší
12116 2162023 C,K,N,P Základy alternativních zdrojů energií
12116 2162025 C,K,N,P Základy klimatizace
12116 2162035 C,K,N,P Alternativní zdroje energie
12116 2162063 C,K,N,P,p Základy sálavého vytápění
12116 2162070 C,K,N,P Experimentální metody
12116 2162073 C,K,N,P Filtrace
12116 2162076 C,K,N,P Alternativní zdroje energie
12116 2162091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav techniky prostředí
12116 2162101 C,K,N,P Pneumatická doprava
12116 2162102 C,K,N,P Otopné plochy
12116 2162105 C,K,N,P Energetická náročnost budov a systémů
12116 2162106 C,K,N,P Nízkoenergetické chlazení budov
12116 2162114 C,K,N,P Vytápění
12116 2162115 C,K,N,P Vzduchotechnika
12116 2163012 C,c,N,P,z Projekt II.
12116 2163033 C,N,z Projekt IB I.
12116 2163034 C,N,z Projekt IB II.
12116 2163073 C,N,P,z Hygiena a fyziologie práce
12116 2163078 C,N,P,z Základy simulačních metod
12116 2163086 C,N,P,z Diplomová práce
12116 2163091 C,N,P,z Prezentace projektu
12116 2163985 C,N,z Bakalářská práce
12116 2163991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav techniky prostředí
12116 2163998 C,N,P,z Diplomová práce
12118 2181006 C,N,P,Z,z Průmyslová chemie
12118 2181026 C,N,P,Z,z Přenos hybnosti, tepla a hmoty
12118 2181030 C,N,P,Z,z Fyzikální chemie
12118 2181100 C,N,P,Z,z Výrobní linky
12118 2181105 C,N,P,Z,z Čištění odpadních vod a plynů
12118 2181112 C,N,P,Z,z Reaktory a bioreaktory
12118 2181128 C,N,P,Z,z Tepelné procesy
12118 2181129 C,N,P,Z,z Hydromechanické procesy
12118 2181135 C,N,P,Z,z Konstrukce procesních zařízení
12118 2181150 C,N,P,Z,z Úvod do kryogenní techniky
12118 2181507 C,N,P,Z,z Difúzně separační zařízení
12118 2181508 C,N,P,Z,z Tepelná zařízení
12118 2182091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
12118 2183012 C,c,N,P,z Projekt II.
12118 2183014 C,N,P,z Pokrokové procesy využití energií
12118 2183091 C,N,P,z Prezentace projektu
12118 2183985 C,N,P,z Bakalářská práce
12118 2183991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
12118 2183998 C,N,P,z Diplomová práce
12118 2186030 C,N,P,z Aplikace CFD v procesní technice
12120 2211043 C,N,P,p,Z,z Výpočetní metody a zkoušení kolejových vozidel
12120 2211045 C,N,P,Z Konstrukce karosérií a rámů
12120 2211048 C,N,P,Z Příslušenství spalovacích motorů
12120 2211050 C,c,N,P,Z,z Spalovací motory
12120 2211052 C,N,P,p,Z Konstrukce kolejových vozidel
12120 2211054 C,c,N,P,p,Z,z Teorie vozidel
12120 2211057 C,c,N,P,p,Z,z Zkoušení vozidel a jejich částí
12120 2211132 C,c,N,P,Z,z Převodová ústrojí motorových vozidel II.
12120 2211136 N,P,p,Z Základy trakční mechaniky
12120 2211150 C,c,N,P,p,Z,z Hybridní pohony
12120 2211166 C,c,N,P,Z Pohony soutěžních vozů
12120 2211170 C,N,P,Z,z Teorie spalovacích motorů
12120 2212020 C,K,N,P Příslušenství kolejových vozidel
12120 2212041 C,K,N,P Pasivní bezpečnost vozidel
12120 2212046 C,K,N,P Paliva a maziva
12120 2212091 C,K,N Oborový projekt - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
12120 2212113 C,K,N,P Projekt III.
12120 2212115 C,K,N Projekt III.
12120 2213012 C,N,P,z Technologie výroby kolejových vozidel
12120 2213014 C,c,N,z Dopravní, letadlová a kosmická technika
12120 2213112 C,c,N,z Projekt II.
12120 2213114 C,N,P,z Projekt IV.
12120 2213115 C,N,z Projekt IV.
12120 2213985 C,N,z Bakalářská práce
12120 2213991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
12120 2213998 C,N,z Diplomová práce
12120 2216021 C,N,P,z Vývoj železnic a kolejové dopravy
12120 2216044 C,N,z Využití systému CATIA v dopravní technice
12120 2216045 C,N,P,z Vývoj automobilů a spalovacích motorů
12120 2216060 C,N,z Odborná praxe
12122 2221087 C,N,P,Z,z Mechanika letu I.
12122 2221112 C,N,P,Z,z Aerodynamika II
12122 2221118 C,N,P,Z,z Spolehlivost letadlové techniky
12122 2221122 C,N,P,Z,z Aeroelasticita
12122 2221131 C,N,P,Z,z Konstrukce a projektování letadel
12122 2221141 C,N,P,Z,z Zatížení letounu
12122 2221157 C,N,P,Z,z Konstrukce a projektování motorů
12122 2221176 C,N,P,Z,z Teorie motorů
12122 2221177 C,c,N,P,p,Z,z Regulace a řízení motorů
12122 2221205 C,N,P,Z,z Vrtulníky
12122 2221212 C,c,N,P,p,Z,z Nosiče a družice
12122 2221213 C,N,P,Z,z Nebeská mechanika a astrodynamika
12122 2221217 C,c,N,P,p,Z,z Speciální letecké a kosmické technologie
12122 2221219 C,c,N,P,p,Z,z Kosmický prostor
12122 2221220 C,c,N,P,p,Z,z Kosmické mise
12122 2222040 C,K,N,P Numerické metody v mechanice
12122 2222044 C,K,N,P Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel
12122 2222051 C,K,N,P Údržba letadlové techniky
12122 2222091 C,K,N Oborový projekt - Ústav letadlové techniky
12122 2222092 C,K,N Oborový projekt
12122 2222100 C,K,N Projekt IV.
12122 2223010 C,c,N,z Týmový projekt
12122 2223011 C,N,z Projekt III.
12122 2223012 C,N,z Letecká a kosmická legislativa
12122 2223031 C,N,z Diplomový projekt
12122 2223985 C,N,z Bakalářská práce
12122 2223991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav letadlové techniky
12122 2224003 C,N,P,Z,z Vyšší konstrukční systémy v leteckých aplikacích II.
12122 2226012 C,N,z CATIA v leteckých aplikacích II.
12122 2226013 C,N,z Ultrazvuková defektoskopie
12122 2226022 C,N,z Životnost vrtulníku
12132 2321067 C,c,N,P,p,Z,z Technické aplikace materiálů
12132 2321072 C,N,P,p,Z,z Kovové materiály
12132 2321074 C,c,N,P,p,Z,z Nano a biomateriály
12132 2321078 C,N,P,Z,z Letecké a kosmické materiály
12132 2321080 C,N,P,Z,z Materiálové inženýrství
12132 2321501 C,N,P,p,Z,z Perspektivní materiály
12132 2321503 C,c,N,P,p,Z,z Technické zkoušení materiálů
12132 2321504 C,N,P,Z,z Experimentální metody studia materiálu
12132 2322029 C,K,L,N,P Nauka o materiálu I.
12132 2322042 C,K,N,P,p Perspektivní materiály ve strojírenství
12132 2322091 C,c,K,N,P Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství
12132 2323010 C,N,P,p,z Biomateriály a biotolerance
12132 2323012 C,N,P,z Projekt II
12132 2323014 C,c,N,P,z Materiály 21. století
12132 2323991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav materiálového inženýrství
12132 2323993 C,N,P,z Bakalářská práce
12132 2323998 C,N,P,z Diplomová práce
12133 K331068 C,N,P,Z,z Technologie I.
12133 2331027 C,N,P,Z,z Metalurgie slévárenských slitin
12133 2331065 C,c,N,P,p,Z,z Technologičnost konstrukcí
12133 2331068 C,N,P,Z,z Technologie I.
12133 2331071 C,N,P,Z,z Automatizace výrobních procesů
12133 2331076 C,N,P,Z,z Navrhování povrchových úprav
12133 2331097 C,N,P,Z,z Teorie spojování a dělení materiálu
12133 2331506 C,c,N,P,p,Z,z Technologie slévání a tváření
12133 2331507 C,N,P,Z,z Technologie zpracování plastů a kompozitů
12133 2332025 C,K,N,P Speciální technologie povrchových úprav
12133 2332056 C,c,K,N,P Přípravky a nástroje
12133 2332091 C,K,N,P Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie
12133 2332114 C,K,N,P,p Projekt II.
12133 2333008 C,N,P,p,z Základy technologie I.
12133 2333040 C,N,P,z Perspektivní výroba ve strojírenství
12133 2333991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav strojírenské technologie
12133 2333993 C,N,P,z Bakalářská práce
12133 2333998 C,N,P,z Diplomová práce
12133 2336005 C,N,P,z Autodesk pro 3D návrhy ve strojírenství
12133 2336012 C,N,P,z Svařování v praxi
12133 2336013 C,N,P,z Defektoskopie
12133 2336015 C,N,P,z Stabilita přesností plastových a kompozitních dílů
12133 2336016 C,N,P,z Kování a tepelné zpracování
12134 K341014 C,L,N,P,Z,z Technologie II.
12134 K343010 C,N,P,z Základy technologie II.
12134 2341014 C,L,l,N,P,Z,z Technologie II.
12134 2341025 C,N,P,Z,z Optimalizace obráběcího procesu
12134 2341031 C,N,P,Z,z Inovační inženýrství
12134 2341063 C,N,P,Z,z Technologie obrábění s CAM
12134 2341065 C,c,N,P,p,Z,z Simulace výrobních procesů
12134 2341066 C,c,N,P,p,Z,z Programování obrábění na CNC strojích
12134 2341068 C,N,P,p,Z,z Speciální technologie obrábění
12134 2341082 C,c,N,P,p,Z,z Nekonvenční technologie obrábění
12134 2341515 C,N,P,Z,z Projektování výrobních procesů
12134 2341702 C,N,P,Z,z Průmyslová metrologie
12134 2342005 C,K,L,N,P Řízení jakosti
12134 2342045 C,K,N,P Projektování výrobních procesů
12134 2342091 C,K,N Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
12134 2343010 C,L,l,N,P,z Základy technologie II.
12134 2343991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
12134 2343993 C,N,z Bakalářská práce
12134 2343998 C,N,z Diplomová práce
12134 2346007 C,N,z Seminář z technologie II.
12134 2346015 C,N,P,z Základy souřadnicového měření
12134 2346017 C,N,z Komplexní CAD/CAM systémy
12134 2346018 C,N,z Praktikum obrábění na CNC strojích
12135 2351084 C,L,N,P,Z,z NC řízení výrobních strojů a zařízení
12135 2351104 C,N,P,Z,z Obráběcí stroje
12135 2351117 C,L,l,N,P,Z,z Tekutinové mechanismy a pohony
12135 2351121 C,L,N,P,Z,z Pohony výrobních strojů - servomechanismy I.
12135 2351123 C,L,l,N,P,p,Z,z Pohony výrobních strojů - servomechanismy III.
12135 2351138 C,L,N,P,Z,z Automatizace výrobních zařízení
12135 2351145 N,P,p,Z Konstrukce výrobních strojů
12135 2352053 C,K,L,l,N,P,p Měření a diagnostika výrobních strojů I.
12135 2352091 C,K,N Oborový projekt - Ústav výrobních strojů
12135 2352092 C,K,N Oborový projekt
12135 2353041 C,L,l,N,P,z Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky
12135 2353112 C,N,z Projekt II.
12135 2353890 C,c,N,z Projekt IV.
12135 2353991 C,N,z Bakalářská práce - Ústav výrobních strojů
12135 2353998 C,N,z Diplomová práce
12135 2356025 C,N,z Simulace výrobních strojů a zařízení
12138 2381002 C,N,P,Z,z Základy ekonomie
12138 2381024 C,N,P,Z,z Výrobní management
12138 2381054 C,N,P,Z,z Management a ekonomika podniku
12138 2381068 C,N,P,Z,z Kalkulace a rozpočetnictví
12138 2381075 C,N,P,Z,z Management a ekonomika podniku
12138 2381093 C,c,N,P,Z,z Ekonomika a finance
12138 2381098 C,N,P,Z,z Financování podniku
12138 2381107 C,c,N,P,p,Z,z Strojírenská ergonomie
12138 2381114 C,N,P,Z,z Moderní nástroje výrobních systémů
12138 2381153 C,N,P,Z,z Ekonomická teorie
12138 2381168 C,N,P,Z,z Management kvality
12138 2381175 C,c,N,P,p,Z,z Modely rozhodování v teorii a praxi
12138 2381707 C,N,P,Z,z Controllingové řízení podniku
12138 2381709 C,N,P,Z,z Teorie managementu
12138 2381712 C,N,P,Z,z Manažerské propočty
12138 2382048 C,K,N,P Statistická a rozhodovací analýza
12138 2382053 C,K,N,P Právo v podnikání
12138 2382070 C,K,N,P Management a ekonomika podniku
12138 2382071 C,K,N,P Manažerské propočty
12138 2382091 C,K,N Oborový projekt - Ústav řízení a ekonomiky podniku
12138 2382150 C,K,N,P Počítačová simulace ve výrobě
12138 2383001 C,N,P,z Základy práva
12138 2383006 C,N,z Projekt II.
12138 2383062 C,N,P,p,z Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu
12138 2383102 C,N,P,z Personální řízení
12138 2383991 C,N,P,z Bakalářská práce - Ústav řízení a ekonomiky podniku
12138 2383993 C,N,P,z Bakalářská práce
12138 2383998 C,N,P,z Diplomová práce
12138 2386037 C,N,P,z Soft Skills

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
2003004 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
2003004 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:09