Role po předmětech - anketa FSv


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa-cvut@fsv.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:15

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
11000 D62FPL N,P,Z Fyzika pevných látek
11000 100AMP C,N,z Advanced Master Project
11000 100ODPR C,N,z Odborná praxe (3 týdny)
11101 D01AP1 N,P,Z Aplikovaná matematika a numerické metody I
11101 D01MAS N,P,Z Matematická statistika
11101 D01MS1 N,P,Z Matematická statistika I
11101 D01MS2 N,P,Z Matematická statistika II
11101 D01PNM N,P,Z Praktikum numerických metod - MATLAB
11101 101DPM C,N,P,z Diplomová práce
11101 101KGA1 C,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie A
11101 101KGR C,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie R
11101 101KG01 C,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie
11101 101KOGG C,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie
11101 101MAR1 C,N,P,Z,z Matematika R1
11101 101MAR2 C,N,P,Z,z Matematika R2
11101 101MA01 C,N,P,Z,z Matematika 1
11101 101MA02 C,N,P,Z,z Matematika 2
11101 101MA03 C,N,P,p,Z,z Matematika 3
11101 101MA2G C,N,P,Z,z Matematika 2G
11101 101MMR C,N,P,Z,z Matematické metody v řízení
11101 101MPRS C,N,P,Z Probability and Statistics
11101 101MT02 C,N,P,Z,z Mathematics 2
11101 101MT4B C,N,P,Z,z Mathematics 4B
11101 101M1A C,N,P,Z,z Matematika 1A
11101 101M2A C,N,P,Z,z Matematika A2
11101 101M3A C,N,P,Z,z Matematika 3A
11101 101PJS C,K,N,P Projekt - statistika
11101 101PMSG C,N,P,Z,z Pravděpodobnost a matem. statistika
11101 101XANM C,N,P,z Algoritmy a základy numerické matematiky
11101 101XKA2 C,N,z Konstruktivní geometrie - repetitorium A
11101 101XKPA C,N,P,z Křivky a plochy ve stavebních aplikacích
11101 101XKSM C,N,P,z Kapitoly se současné matematiky
11101 101XMG2 C,N,P,z Matematika 2 - repetitorium G
11101 101XM2R C,N,z Matematika 2 - repetitorium
11101 101XSM2 C,N,P,z Seminář k Matematice 2
11101 101YNUM C,N,P,z Numerické metody
11102 D02BEM N,P,Z Bezkontaktní měřicí metody v experimentální mechanice
11102 D02EFM C,N,P,Z Experimentální fyzika a teorie měření
11102 D02FCH N,P,Z Fyzikální chemie
11102 D02OPTE N,P,Z Optika a optoelektronika
11102 D02OZE N,P,Z Obnovitelné zdroje energie a životního prostředí
11102 D02OZO N,P,Z Optické zobrazení a metody zpracování obrazu
11102 D02TF1 N,P,Z Teoretická fyzika I
11102 D02TF2 N,P,Z Teoretická fyzika II
11102 102BAP C,N,z Bakalářská práce
11102 102FY01 C,N,P,Z,z Fyzika
11102 102FY1G C,c,N,P,Z,z Fyzika G
11102 102PH01 C,N,P,Z,z Physics
11102 102POV1 C,N,P,z Požár a výbuch 1
11102 102XFS C,N,P,z Fyzikální seminář
11102 102XFS1 C,N,P,z Fyzikální seminář 1
11102 102XMM1 C,N,P,z Počítačové modelování v Matlabu 1
11104 D04ANG C,N,Z Angličtina
11104 D04NEM C,N,Z Němčina
11104 104CL2 C,N,Z,z Czech/Foreign language 2
11104 104CZLE C,N,z Czech/Foreign language
11104 104XAE2 C,N,z Angličtina (ERASMUS 2 - jaz. příprava)
11104 104XASP C,N,P,z Angličtina (gramatické přednášky)
11104 104XA2T C,c,N,z Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 2 )
11104 104XA22 C,N,z Angličtina (Business English 2)
11104 104XA23 C,N,z Angličtina (konverzace střed.pokr. 2)
11104 104XA25 C,N,z Angličtina (konverzace pokr. 2)
11104 104XCI2 C,N,z Čínština (obec. jazyk začátečníci 2)
11104 104XCI4 C,N,z Čínština (obec. jaz. mírně pokr.23)
11104 104XDA2 C,N,z Angličtina (obec.jaz. začátečníci 2)
11104 104XDA4 C,N,z Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 2)
11104 104XDF2 C,N,z Francouzština (obecný jazyk - začát. 2)
11104 104XDF6 C,N,z Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 2)
11104 104XDN2 C,N,z Němčina (obecný jazyk - začát. 2)
11104 104XDN4 C,N,z Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 2)
11104 104XDN6 C,N,z Němčina (obec.jayzk stř.pokr. 2)
11104 104XDR2 C,N,z Ruština (obecný jazyk - začát. 2)
11104 104XDS2 C,N,P,z Španělština (obecný jazyk - začát. 2)
11104 104XDS4 C,N,P,z Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 2)
11104 104XN23 C,N,z Němčina (stř. pokr. konverzace 2)
11104 104YC1A C,N,z Angličtina 1
11104 104YC1N C,N,z Němčina 1
11104 104YC2A C,N,Z,z Angličtina 2
11104 104YC2N C,N,Z,z Němčina 2
11105 D05DRP C,N,P,Z Doktorandská propedeutika
11105 105ESSO C,N,P,z Estetika a sociologie
11105 105RET C,N,P,z Rétorika
11105 105SSU C,c,N,P,p,Z,z Social Sciences
11105 105SVAR C,c,N,P,p,Z,z Společenské vědy a vývoj architektury
11105 105XAT1 C,N,P,z Aplikovaná teorie ceny
11105 105XPDF C,N,P,z Praktikum digitální fotografie
11122 D22MEC C,N,P,Z Mechanizace staveb
11122 D22NTE N,P,Z Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)
11122 122BAPC C,N,z Bakalářská práce
11122 122BAPL C,N,P,z Bakalářská práce
11122 122BAPR C,N,z Bakalářská práce
11122 122BOZF C,N,P,p,Z,z Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi
11122 122BPS C,N,P,p,Z,z BOZP při práci ve stavebnictví
11122 122DPM C,N,P,z Diplomová práce
11122 122ITSL C,c,N,P,Z,z Informační technologie L
11122 122MEST C,N,P,Z,z Mechanizace staveb
11122 122ORVY C,N,P,Z,z Organizace výstavby
11122 122PRJL C,c,K,N,P Projekt
11122 122PR01 C,c,K,N Projekt L01
11122 122SPR C,K,N,P Stavebně technologické projektování
11122 122TDS C,N,P,p,Z Technologie dopravních staveb
11122 122TES2 C,N,P,Z,z Technologie staveb 02
11122 122TSVZ C,N,P,p,Z,z Technologie staveb Z
11122 122TS1 C,N,P,Z,z Technologie staveb L1
11122 122YMKS C,c,N,P,p,z Manažerství kvality ve stavebnictví
11122 122YTP C,N,P,Z,z Technologie přípravných procesů
11122 122YTSN C,N,P,Z,z Technologie staveb N
11122 122YZS C,c,N,P,p,Z,z Zvláštní stavby a technologie
11123 D23ACH N,P,Z Aplikovaná chemie
11123 D23AUM N,P,Z Akustická a ultraakustická měření
11123 D23IMP N,P,Z Interakce materiálu a vnějšího prostředí
11123 D23MAI N,P,Z Materiálové inženýrství
11123 123BAPC C,N,P,z Bakalářská práce
11123 123BM01 C,c,N,P,Z,z Building materials
11123 123DSM C,N,P,p,Z Degradace stavebních materiálů
11123 123CH01 C,c,N,P,p,Z,z Chemie
11123 123SH01 C,c,N,P,Z,z Stavební hmoty
11123 123TPM C,c,N,P,p,Z,z Transportní procesy v materiálech
11123 123YCHS C,N,P,z Chemie ve stavebnictví
11123 123YMPU C,N,P,z Materiály pro povrch.úpravu stav.konstr.
11123 123YNTP C,N,P,z Num. analýza transp. procesů
11124 D24FZS C,N,P,Z Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
11124 D24MTV N,P,Z Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách
11124 D24OBK C,N,P,Z Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky
11124 D24OCH N,P,Z Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu
11124 D24PSR C,N,P,Z Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb
11124 D24TOB N,P,Z Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech
11124 124AKDO C,c,N,P,p,Z,z Akustika a denní osvětlení - vybrané statě
11124 124BAPC C,N,z Bakalářská práce
11124 124BAPQ C,N,z Bakalářská práce
11124 124BAPR C,N,z Bakalářská práce
11124 124BC01 C,N,P,Z,z Non-Load Bearing Construction
11124 124BIMR C,c,K,N,P BIM - Revit Architecture
11124 124BPA C,N,P,z Bakalářská práce (A)
11124 124BPRO C,N,z Bachelor Project
11124 124BQCA C,N,P,Z Building quality complex assesment
11124 124BS1E C,N,P,p,Z Building Structures - E
11124 124CAE C,N,z CAD systems: AutoCAD 1
11124 124CDC C,N,P,z Civil Engineering in Developing Countries
11124 124DISE C,N,z Diplomový seminář
11124 124DPM C,N,z Diplomová práce
11124 124DPP C,N,z Diploma project
11124 124FPJ C,K,N Final Project
11124 124FSHB C,c,N,P,p,Z,z Fire Safety and Healthy Buildings
11124 124KKL C,N,P,p,Z,z Kompletační konstrukce L
11124 124KKQ C,N,P,p,Z,z Kompletační konstrukce Q
11124 124KKT C,N,P,p,Z,z Kompletační konstrukce
11124 124KK01 C,N,P,p,Z,z Kompletační konstrukce
11124 124PBZN C,c,N,P,p,Z,z Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov
11124 124PDRE C,N,P,Z,z Failures,Deterioration,Renovations
11124 124PPR C,N,P,p,Z,z Požární prevence
11124 124PRO C,c,K,N Projekt
11124 124PRZP C,c,N,P,p,Z,z Požární represe a životní prostředí
11124 124PR1Q C,c,K,N,P Projekt 1-Q
11124 124PSA2 C,N,P,p,Z,z Pozemní stavby A2
11124 124PSA3 C,c,N,P,p,Z,z Pozemní stavby A3
11124 124PS01 C,N,P,p,Z,z Pozemní stavby 1
11124 124P01C C,c,K,N,P Projekt 1
11124 124P04C C,c,K,N Projekt 4C
11124 124SDP1 C,c,K,N Structural Design, Project 1
11124 124SDP3 C,K,N Structural design project 3
11124 124SDP4 C,c,K,N Structural design project 4
11124 124SPB2 C,c,K,N Specializovaný projekt 2
11124 124ST2 C,K,N,P Stavebně tepelná technika 2
11124 124ST2B C,N,P,z Stavební tepelná technika 2
11124 124VISE C,K,N Visualization in Buildings
11124 124XBGA C,N,P,z BIM Graphisoft ArchiCAD
11124 124XCAP C,N,P,z Systémy CAD: AutoCAD pokročilý
11124 124XCA1 C,N,z Systémy CAD: AutoCad 1
11124 124XCA2 C,N,z Systémy CAD: AutoCad 2
11124 124XCSN C,N,z Systémy CAD: stavařské nadstavby
11124 124XHVK C,N,P,z Halové a velkorozponové konstr. budov1
11124 124XLOP C,N,P,z Lehké obvodové pláště a prosklené konstrukce
11124 124XRSP C,N,P,z Rekonstrukce střešních plášťů
11124 124XRZ2 C,N,P,z Inženýrství v rozvojových zemích 2    
11124 124XZK C,N,P,z Zakreslování stavebních konstrukcí
11124 124YBM1 C,c,N,P,p,z BIM pro pozemní stavby 1
11124 124YDRS C,N,P,p,z Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy
11124 124YHKB C,N,P,z Hodnocení komplexní kvality budov
11124 124YKSD C,N,P,z Komplexní stavební detail
11124 124YLOP C,c,N,P,p,z Lehké obvodové pláště budov
11124 124YMMS C,N,P,z Matematické mod. ve stavební fyzice
11124 124YMSD C,N,P,z Modelování stavebně-fyzikálních dějů
11124 124YNAS C,N,P,z Numerická analýza ve stavební fyzice
11124 124YPZB C,N,P,z Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov
11124 124YRHS C,N,P,z Rekonstrukce historických a památkových staveb
11125 D25EAU N,P,Z Energetický audit
11125 D25TZ6 N,P,Z Modelování energetických systémů budov III
11125 125BAPC C,N,z Bakalářská práce
11125 125BAPQ C,N,z Bakalářská práce
11125 125BPA C,N,z Bakalářská práce (A)
11125 125BSE C,N,P,p,Z,z Buildings Services Systems
11125 125DPIB C,N,z Diplomová práce
11125 125DPM C,N,z Diplomová práce
11125 125DPR2 C,c,K,N Design project 2
11125 125EABI C,K,N,P,p Energetický audit budov
11125 125EAB1 C,K,N,P,p Energetický audit budov 1
11125 125ESB C,K,N,P Ekologické systémy budov
11125 125LTZB C,c,N,P,z Laboratoře TZB
11125 125MEBU C,c,K,N,P Modelování energetického chování budov
11125 125MEC C,K,N,P Modelování energetického chování budov
11125 125PBZB C,K,N,P,p Požárně bezpečnostní zařízení
11125 125PIB1 C,c,N,z Projekt 1
11125 125PIB2 C,N,z Projekt 2
11125 125SPB2 C,c,K,N,P Specializovaný projekt 2
11125 125STZB C,N,P,p,Z,z Systémy TZB
11125 125TBU C,N,P,p,Z,z Technická zařízení budov - E
11125 125TBUQ C,N,P,p,Z,z Technická zařízení budov - Q
11125 125TB2 C,N,P,p,Z,z Technická zařízení budov 2
11125 125TIE N,P,p,Z Theory of indoor environment
11125 125TZBL C,N,P,p,Z,z Technické zařízení budov L
11125 125TZBR C,N,P,p,Z,z Technická zařízení budov R
11125 125TZP C,N,P,p,Z,z Technická zařízení za požáru
11125 125TZ01 C,N,P,p,Z,z Technické zařízení budov 1
11125 125VKB C,N,P,p,Z,z Větrání a klimatizace budov
11125 125XSEL C,N,P,z Stavební elektrotechnika
11125 125YATH C,N,P,z Applied Thermomechanics
11125 125YATM C,N,P,z Aplikovaná termomechanika
11125 125YNST C,c,N,P,p,z Navrhování systémů TZB
11125 125YOPZ C,N,P,z Odběrní plynová zařízení
11125 125YOZE C,N,P,z Obnovitelné zdroje energie
11125 125YPMT C,c,N,z Počítačové modelování systémů TZB
11125 125YUOB C,N,P,z Umělé osvětlení budov
11125 125ZTTB C,N,P,Z Zdravotně=technická a technologická zažízení budov
11126 D26HOD N,P,Z Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)
11126 D26SIM N,P,Z Simulace rizik v řízení staveb
11126 D26TER N,P,Z Teorie řízení
11126 126BAPE C,N,P,z Bakalářská práce
11126 126BAPL C,N,P,z Bakalářská práce
11126 126BAPR C,N,P,z Bakalářská práce
11126 126BIMB C,c,N,P,p,Z,z BIM-informační modelování
11126 126CMAN C,c,N,P,p,Z,z Construction management
11126 126DISN C,N,P,z Diplomový seminář
11126 126DISP C,N,P,z Diplomový seminář
11126 126DPM C,N,P,z Diplomová práce
11126 126ECM C,c,N,P,p,Z,z Economics and Management
11126 126ECON C,c,N,P,p,Z,z Economics
11126 126EKMN C,N,P,Z,z Ekonomika a management
11126 126FAMG C,N,P,Z,z Facility management
11126 126FIK C,N,P,p,Z,z Financování, investování, kontrakty
11126 126FIRL C,N,P,Z,z Finanční řízení a investování L
11126 126FRIP C,N,P,Z Finanční řízení, investování a pojišťování
11126 126INZG C,N,P,Z,z Inženýring
11126 126KANR C,N,P,Z,z Kalkulace a nabídky R
11126 126KAN1 C,N,P,Z,z Kalkulace a nabídky 1
11126 126KIST C,c,N,P,p,Z,z Kalkulace inženýrských staveb
11126 126KNL C,N,P,Z,z Kalkulace a nabídky L
11126 126KN2E C,N,P,Z,z Kalkulace a nabídky 2E
11126 126K2N C,N,P,Z,z Kalkulace a nabídky N2
11126 126MCC C,c,N,P,p,Z,z Management in Construction Company
11126 126MF1 C,c,N,P,p,Z,z Management stavební firmy 1
11126 126MGTA C,N,P,p,Z Management A
11126 126MMA2 C,N,P,p,Z,z Ekonomika a management
11126 126PM2 C,N,P,Z,z Projektový management 2
11126 126PPRI C,c,N,P,p,Z,z Počítačová podpora řízení
11126 126PRSP C,c,K,N,P Projekt PŘS
11126 126STMN C,c,N,P,p,Z,z Stavební management
11126 126YBIM C,N,P,z BIM - Základy informačního modelování
11126 126YBM C,N,P,Z,z Bezpečnostní management
11126 126YCON C,c,N,P,p,Z,z Construction contracting
11126 126YEMB C,N,P,Z,z Energetický management budov
11126 126YIPO C,N,P,Z,z Individuální podnikání
11126 126YMFL C,N,P,p,Z,z Management stavební firmy L
11126 126YSSP C,N,P,p,Z,z Software pro oceňování stav. produkce
11126 126YVSF C,N,P,z Řízení vlastní stavební firmy
11126 126YZP C,N,P,p,Z,z Základy inovačního podnikání
11127 127ATUR C,c,K,N,P Atelier urbanistický
11127 127BAPT C,N,z Bakalářská práce
11127 127BAPZ C,N,P,z Bakalářská práce
11127 127DISZ C,c,K,N,P Projekt
11127 127DPM C,c,N,P,z Diplomová práce
11127 127HPGB C,N,P,Z Historic Parks, Gardens and Built Environments
11127 127PZ01 C,c,K,N Projekt 1
11127 127UKKO C,N,P,Z Urbanistická a krajinářská kompozice
11127 127UR2B C,c,N,P,Z,z Urbanismus 2
11127 127UR3B C,c,N,P,Z,z Urbanismus 3
11127 127UTS C,c,N,P,p,Z,z Urbanistická tvorba a informační systémy
11127 127UUP2 C,c,N,P,p,Z,z Urbanismus a územní plánování 2
11127 127UVI N,P,p,Z Urbanismus a veřejná infrastruktura
11127 127XKRS C,N,P,p,z Krajina a sídla
11127 127XTIS C,N,P,z Technická infrastruktura sídel a regionů
11127 127XTKP C,N,P,z Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán.
11127 127YKRP C,c,N,P,p,Z,z Krajinné plánování
11127 127YUSS C,N,P,z Urbanistická struktura sídel
11127 127YUZM C,N,P,Z,z Územní management
11128 D28INZ N,P,Z Inženýrská informatika
11128 D28KOA N,P,Z Kombinatorické algoritmy
11128 D28TER N,P,Z Teorie rozhodování
11128 D28TII N,P,Z Teorie informace a informační systémy
11128 D28UIN N,P,Z Umělá inteligence
11128 128ACU C,N,P,Z,z Advanced Computer Use
11128 128CS1 C,N,P,Z,z C# Programming and Application Development
11128 128ENCI N,P,Z Encoding and Ciphering
11128 128IDBS C,N,P,Z,z Information Systems and Database Systems
11128 128OPMT C,N,P,Z,z Operační výzkum a matem. metody v technologii
11128 128OR20 C,N,P,Z,z Optimization and Operations Research 20
11128 128PMA C,N,P,Z,z Project management
11128 128PMDB C,N,P,Z,z Process Modeling and Data Formats for BIM
11128 128POS C,N,P,Z,z Počítačové sítě
11128 128SDY C,N,P,Z,z System dynamics
11128 128TGS C,N,P,Z,z Teorie grafů
11128 128XCP1 C,N,P,z C# Programovací jazyk a vývoj aplikací
11128 128XCP2 C,N,P,z C# Vývoj aplikací
11128 128XDIS C,N,P,z Databázové a manažerské inf.systémy
11128 128XPMB C,N,P,z Procesní mod. a datové formáty pro BIM
11128 128XTEX C,N,P,z TEX a počítačová typografie
11128 128YIND C,N,z Computer Use Fundamentals
11128 128YNAP N,P,Z Navrhování a analýza algoritmů
11129 129AAKA C,c,K,N Atelier architektonicko-konstrukční
11129 129ACM1 C,K,N Architectural CAD Modelling 1
11129 129ACM2 C,K,N Architectural CAD Modelling 2
11129 129ADM2 C,K,N Design studio 2M
11129 129AD2 C,c,K,N Architectural drawing 2
11129 129AKR C,c,K,N Architektonické kreslení
11129 129ATZ1 C,c,K,N Atelier architektonické tvorby - základní 1
11129 129AT01 C,c,K,N Atelier architektonické tvorby 1
11129 129AT03 C,c,K,N Atelier architektonické tvorby 3
11129 129BPA C,N,z Bakalářská práce (A)
11129 129CTA C,K,N Composition and Theory of Architecture
11129 129C4D C,K,N,P Cinema4D - free modeling
11129 129DAR1 C,N,P,Z Development of architecture 1
11129 129DA02 N,P,Z Dějiny architektury 2
11129 129DEAR C,N,P,z Development of architecture
11129 129DE2A N,P,Z Dějiny architektury 2
11129 129DPM C,N,z Diplomová práce
11129 129DS2 C,c,K,N Design studio 2 (Civil buildings)
11129 129DS3 C,c,K,N Design studio 3
11129 129IHT C,N,P,p,z Industrial Heritage - Theory and Practice
11129 129INDS C,K,N Introductory design studio
11129 129IN2 C,K,N Interior 2
11129 129NB02 C,N,P,p,Z,z Nauka o budovách 2
11129 129SAR C,N,P,Z,z Současná architektura
11129 129TWP C,K,N,P,p Prague Architecture - Field trips
11129 129XAD1 C,N,z Architektonická dílna 1 (1 týden)
11129 129XAM2 C,N,z Architektonické modely 2
11129 129XA4K C,N,z Kreslení v plenéru (1 týden)
11129 129XIND C,N,z Interiér a design
11129 129XMEK C,N,P,p,z Membránové konstrukce
11129 129XPTF C,N,z Praktikum tvůrčí fotografie
11129 129XZPP C,N,P,z Za památkami Prahy
11129 129YAR1 C,N,z ArchiCad 1- základní
11129 129YAR2 C,N,z ArchiCad 2- pokročilý
11129 129YCIN C,N,z Cinema
11129 129YPR C,N,P,z Průmyslové dědictví
11129 129YREV C,N,z Revit
11129 129Y3D C,N,z 3D max
11132 D32DIA N,P,Z Diagnostika konstrukcí
11132 D32DSK N,P,Z Dynamika stavebních konstrukcí
11132 D32EX1 N,P,Z Experimentální analýza konstrukcí I
11132 D32EX2 N,P,Z Experimentální analýza konstrukcí II
11132 D32MEC N,P,Z Mechanika složených materiálů
11132 D32NU1 N,P,Z Numerické metody mechaniky I
11132 D32NU2 N,P,Z Numerické metody mechaniky II
11132 D32OPT N,P,Z Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů
11132 D32PRE N,P,Z Přetváření a porušování materiálů
11132 D32TES N,P,Z Teorie spolehlivosti konstrukcí
11132 132BAPC C,N,P,z Bakalářská práce
11132 132BAPK C,N,P,z Bakalářská práce
11132 132DISE C,N,P,z Diplomový seminář
11132 132DS01 C,N,P,Z,z Dynamics of stuctures
11132 132DY01 C,N,P,Z,z Dynamika stavebních konstrukcí 1
11132 132EADC C,c,K,N,P Experimentální analýza a diagnostika C
11132 132EADK C,c,K,N,P Experimentální analýza a diagnostika K
11132 132EXAN C,K,N,P Experimental analysis
11132 132KMAT C,N,P,Z,z Kompozitní materiály
11132 132NTP2 C,N,P,Z,z Numeriská analýza transportních procesů
11132 132PRA C,N,P,Z,z Pružnost a pevnost A
11132 132PRPE C,N,P,Z,z Pružnost a pevnost
11132 132P04C C,K,N,P Projekt 4C
11132 132SDP4 C,K,N,P Structural design project 4
11132 132SMA1 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 1A
11132 132SMA2 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 2A
11132 132SMR1 C,N,P,Z,z Stavební mechanika R1
11132 132SMR2 C,N,P,Z,z Stavební mechanika R2
11132 132SM01 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 1
11132 132SM02 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 2
11132 132SM3 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 3
11132 132SM3E C,N,P,Z,z Structural mechanics 3
11132 132ST02 C,N,P,Z,z Structural mechanics 2
11132 132XBBI C,N,P,z Biomechanika a biomateriálové inž.
11132 132XKPA C,N,P,z Statika v architektuře
11132 132XPM2 C,c,N,P,p,z Program. Inženýrských výp. v MATLABu
11132 132XPV2 C,N,P,z Programování inžen. výpočtů v C++ 2
11132 132XSR2 C,N,P,z Stavební mechanika 2 - repetitorium
11132 132YDSK C,N,P,z Diagnostika stavebních konstrukcí
11132 132YMCK C,N,P,z Mikromechanika cementových kompozitů
11132 132YNAK C,c,N,P,p,z Nelineární analýza materiálů a konstrukcí
11132 132YNA2 C,N,P,Z,z Numerická analýza konstrukcí 2
11132 132YPM1 C,N,P,z Výpočty konstrukcí na počítači 1
11132 132YSHK C,N,P,z Statika a rekonstrukce histor. konstr.
11132 132YUPM C,N,P,Z,z Univerzální principy mechaniky
11133 D33BEK N,P,Z Betonové konstrukce
11133 D33BMO N,P,Z Betonové mosty
11133 D33NZV N,P,Z Netradiční způsob vyztužení
11133 D33PDZ N,P,Z Komunikace v odborném zahraničním prostředí
11133 D33TEB N,P,Z Technologie betonu - betony vyztužené vlákny
11133 D33TK1 N,P,Z Teorie konstrukcí I
11133 133ARST C,c,N,P,p,Z,z Architektura a statika
11133 133BAPC C,N,z Bakalářská práce
11133 133BAPK C,N,z Bakalářská práce
11133 133BAPQ C,N,z Bakalářská práce
11133 133BAPR C,N,z Bakalářská práce
11133 133BK02 C,N,P,p,Z,z Betonové a zděné konstrukce 2
11133 133BZA2 C,N,P,Z,z Betonové a zděné konstrukce v arch. 2
11133 133BZKV C,N,P,Z,z Betonové a zděné konstrukce V
11133 133B03D C,c,N,P,Z,z Betonové konstrukce 3D
11133 133B04C C,N,P,Z,z Betonové konstrukce 4C
11133 133B04K C,c,N,P,p,Z,z Betonové konstrukce 4K
11133 133CM02 C,N,P,p,Z,z Concrete and Masonry Structures 2
11133 133CM04 C,N,P,Z,z Concrete structures 4
11133 133DISE C,N,P,z Diplomový seminář
11133 133DPM C,N,z Diplomová práce
11133 133FSTD C,c,N,P,Z,z Fundamentals of Structural Design
11133 133NKSR C,c,N,P,Z,z Nosné konstrukce R
11133 133NNK C,c,N,P,p,Z,z Navrhování nosných konstrukcí
11133 133P04C C,c,K,N Projekt 4C
11133 133RBZS C,N,P,Z,z Realizace beton. a zděných kostrukcí
11133 133SDP4 C,K,N Structural design project 4
11133 133YATK C,N,P,Z,z Aplikace teorie konstrukcí
11133 133YBKC C,c,N,P,z Navrhování betonových konstr. na poč. C
11133 133YBKP C,N,z Navrhování betonových konstr. na poč.
11133 133YBSV C,N,P,z Betony speciálních vlastností
11133 133YCB C,N,P,Z,z Concrete Bridges
11133 133YMVB C,c,N,P,p,z Modelování a vyztužování bet.prvků
11133 133YPNB C,c,N,P,p,z Požární navrh bet. a zděn. konstrukcí
11133 133YRZM C,N,P,z Rekonstrukce a zesilování mostů
11133 133YTBM C,N,P,z Technologie výstavby a rekon. bet. mostů
11133 133YVHB C,N,P,z Vysokohodnotné betony
11134 D34TDK C,N,P,Z Teorie dřevěných konstrukcí
11134 D34TO1 C,N,P,Z Teorie ocelových konstrukcí I
11134 D34TO2 C,N,P,Z Teorie ocelových konstrukcí II
11134 134BAPC C,N,z Bakalářská práce
11134 134BAPK C,N,z Bakalářská práce
11134 134BAPQ C,N,z Bakalářská práce
11134 134BAPR C,N,z Bakalářská práce
11134 134DISE C,N,z Diplomový seminář
11134 134DK01 C,N,P,p,Z,z Dřevěné konstrukce 1
11134 134DK02 C,c,N,P,Z,z Dřevěné konstrukce 2
11134 134DPM C,N,z Diplomová práce
11134 134FSTS C,N,P,z Fire des. of steel, comp. and timber str.
11134 134GSTR C,N,P,z Glass structures
11134 134NKPS C,c,N,P,p,Z,z Navrhování konstrukcí při provádění staveb
11134 134OCM2 C,N,P,Z,z Ocelové mosty 2
11134 134ODA1 C,N,P,Z,z Ocelové a dřevěné konstrukce v arc. 1
11134 134ODKV C,N,P,p,Z,z Ocelové a dřevěné konstrukce
11134 134O02D C,N,P,Z,z Ocelové konstrukce 2D
11134 134P04C C,c,K,N Projekt 4C
11134 134SAL C,N,P,z Stainless Steel and Aluminium Structures
11134 134SDP4 C,c,K,N Structural design project 4
11134 134TISB C,N,P,z Timber Structure Buildings
11134 134TS01 C,N,P,Z,z Timber Structures
11134 134TS02 C,N,P,Z,z Timber Structures 2
11134 134XCOD C,c,N,P,p,z CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.
11134 134XKDB C,N,P,z Konstrukce na bázi dřeva
11134 134YDK C,N,P,Z,z Pomocné dřevěné a kovové konst.
11134 134YDUV C,N,P,z Dřevo a udržitelná výstavba
11134 134YHNK C,N,P,p,z Hliníkové a nerezové konstrukce
11134 134YNDK C,N,P,z Nosné dřevěné konstrukce střech
11134 134YOM2 C,N,P,z Ocelové železniční mosty
11134 134YPDK C,N,P,z Pomocné dřevěné a kovové konst.
11134 134YPNK C,N,P,z Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr.
11134 134YPOD C,N,P,z Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.
11134 134YSDO C,N,P,p,Z,z Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.
11134 134YSKO C,N,P,Z,z Speciální ocelové konstrukce
11134 134YTSK C,N,P,z Tenkostěnné a spřažené konstrukce
11135 D35GEO N,P,Z Geologie a hydrogeologie
11135 D35GMZ N,P,Z Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
11135 D35MPS N,P,Z Mechanika podzemních staveb
11135 135BAPK C,N,z Bakalářská práce
11135 135DISE C,N,z Diplomový seminář
11135 135DPM C,N,z Diplomová práce
11135 135FS02 C,c,N,P,p,Z,z Foundation of Structures 2
11135 135GEMZ C,c,N,P,p,Z,z Geologie a mechanika zemin
11135 135MZA C,N,P,Z,z Mechanika zemin a zakládání staveb
11135 135P04C C,c,K,N Projekt 4C
11135 135XZAL C,N,P,z Základy lomařství
11135 135YGZP C,N,P,p,z Geotechnika a životní prostředí
11135 135YING C,N,P,z Inženýrská geologie
11135 135YMPK C,N,P,z Mechanika podzemních konstrukcí
11135 135YPZU C,N,P,z Podzemní urbanismus
11135 135YVPZ C,N,P,z Výpočty podzemních konstr. na počítači
11135 135YZKS C,N,P,z Zemní konstrukce
11135 135ZPS C,N,P,p,Z,z Zakládání a podzemní stavby
11135 135ZSVT C,N,P,Z,z Zakládání staveb
11135 135ZS02 C,N,P,Z,z Zakládání staveb 2
11136 D36MEK C,N,P,Z Městské komunikace
11136 D36PK1 C,N,P,Z Pozemní komunikace I
11136 D36PK2 N,P,Z Pozemní komunikace II
11136 D36TDP N,P,Z Teorie dopravního proudu
11136 136BAPK C,N,z Bakalářská práce
11136 136BAPR C,N,z Bakalářská práce
11136 136DISE C,N,P,z Diplomový seminář
11136 136DPM C,N,z Diplomová práce
11136 136DSUP C,c,N,P,p,Z,z Dopravní stavby a územní plánování
11136 136SS02 C,N,P,Z,z Silniční stavby 2
11136 136S03K C,N,P,Z,z Silniční stavby 3K
11136 136S04D C,c,N,P,p,Z,z Silniční stavby 4D
11136 136TSUP C,c,N,P,p,Z,z Transp. Structures and Urban Planning
11136 136XSPK C,N,P,z Stavba pozemních komunikací
11136 136YBD1 C,c,N,P,p,z BIM pro dopravní a pozemní stavby 1
11136 136YMKO C,c,N,P,p,z Městské komunikace
11136 136YMVZ C,N,P,z Mechanika vozovek
11136 136YPPK C,c,K,N,P Projekt - křižovatky na poz. komunikacích
11136 136YSSO C,c,N,P,z Silniční software
11136 136YSVT C,K,N,P Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)
11137 137BAPK C,N,P,z Bakalářská práce
11137 137DISE C,c,N,z Diplomový seminář
11137 137DPM C,N,z Diplomová práce
11137 137RKS C,N,P,p,Z,z Realizace kolejových staveb
11137 137YAZS C,K,N,P Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku
11137 137YKSZ C,N,P,Z,z Kolejové stavby a životní prostředí
11137 137YKZE C,N,P,z Konstrukce železničních staveb
11137 137YZVT C,K,N Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)
11137 137ZE01 C,N,P,p,Z,z Železniční stavby 1
11137 137Z02K C,N,P,p,Z,z Železniční stavby 2K
11137 137Z03D C,N,P,Z,z Železniční stavby 3D
11141 D41IHL N,P,Z Kvantitativní hydrologie
11141 D41MT1 N,P,Z Mechanika tekutin I
11141 D41PPH C,N,P,Z Podpovrchová hydrologie
11141 D41PPO C,N,P,Z Protipovodňová ochrana
11141 141BAPV C,N,P,z Bakalářská práce
11141 141DISZ C,K,N,P Projekt
11141 141DPM C,N,P,z Diplomová práce
11141 141HYA C,N,P,p,Z,z Hydraulika
11141 141HYAE C,N,P,Z,z Hydraulics
11141 141PVH1 C,c,K,N,P Projekt z vodního hospodářství 1
11141 141PZ01 C,c,K,N,P Projekt 1
11141 141VTO C,N,P,Z,z Vodní toky
11141 141VYV1 C,N,P,z Výuka v terénu (1 týden)
11141 141YHPM C,N,P,Z,z Hydrologické procesy v městských povodích
11141 141YRIF C,c,N,P,p,Z,z Říční inženýrství a fluviální procesy
11141 141YRIM C,c,N,P,p,Z Říční inženýrství a morfologie
11142 D42EXP N,P,Z Experimentální metody hydraulického výzkumu
11142 142BAPV C,N,P,z Bakalářská práce
11142 142DPM C,N,P,z Diplomová práce
11142 142HYST C,N,P,Z,z Hydraulic Structures
11142 142NVS C,c,N,P,Z,z Nádrže a vodohospodářské soustavy
11142 142PPVD C,c,N,P,Z,z Přehrady a provoz vodních děl
11142 142PRVD C,c,N,P,p,Z,z Provoz vodních děl
11142 142VIZP C,N,P,p,Z,z Vodohospodářské inž. a životní prostředí
11142 142VVE C,N,P,Z,z Využití vodní energie
11142 142XKKT C,N,P,z Kovové konstrukce a technologie VS
11142 142XVEL C,N,P,z Vodní elektrárny
11142 142YOKV C,N,P,Z,z Ocelové konstrukce vodních staveb
11143 D43PED C,N,P,Z Pedologie
11143 D43TEZ N,P,Z Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny
11143 D43TRA C,N,P,Z Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách
11143 143APE C,N,P,z Aplikovaná ekologie
11143 143BAPT C,N,P,z Bakalářská práce
11143 143BAPV C,N,P,z Bakalářská práce
11143 143BAPZ C,N,P,z Bakalářská práce
11143 143DISZ C,K,N,P Projekt
11143 143DPM C,N,P,z Diplomová práce
11143 143ENE C,c,N,P,p,Z,z Environmental engineering
11143 143GISE C,c,K,N,P GIS in landscape engineering
11143 143GPU C,c,N,P,p,Z,z GIS a pozemkové úpravy
11143 143GRHY C,c,N,P,p,Z,z Groundwater Hydraulics
11143 143PZ01 C,c,K,N,P Projekt 1
11143 143SCR C,N,P,p,Z,z Soil Contamination and Remediation
11143 143TPVZ C,c,N,P,Z,z Transport Processes in the Vadose Zone
11143 143VK1 C,c,N,P,p,Z,z Vodní hospodářství krajiny 1
11143 143XHYS C,c,N,P,p,z Hydromeliorační stavby
11143 143XRLP C,c,N,P,p,z Rizikové látky v půdě
11143 143YMPP C,N,P,p,Z,z Modelování povrchových procesů Z
11143 143YTPR C,c,N,P,Z,z Transportní procesy
11144 D44HYC C,N,P,Z Hydrochemie
11144 D44IHB C,N,P,Z Inženýrská hydrobiologie
11144 D44MDS C,N,P,Z Modelování distribučních sítí
11144 D44MIN N,P,Z Městské inženýrství
11144 D44MZV C,N,P,Z Metody zušlechťování vody
11144 D44OUU C,N,P,Z Odvodnění urbanizovaných území
11144 144AMP C,N,z Advanced Master Project
11144 144BAPV C,N,z Bakalářská práce
11144 144BAPZ C,N,z Bakalářská práce
11144 144BT1 C,N,P,Z Balneotechnology
11144 144CIV C,N,P,Z,z Čistota vody
11144 144DPM C,N,z Diplomová práce
11144 144EKOU C,c,N,P,p,Z,z Ekotoxikologie a odvodnění urbaniz. území
11144 144ENCH C,N,P,z Environmental Chemistry
11144 144HHZI C,c,N,P,Z,z Hydrobiol.,hydrochem. a zdr.inženýrství
11144 144HZP C,N,P,Z,z Havárie a životní prostředí
11144 144OUP C,N,P,p,Z,z Odvodnění urbanizovaných povodí
11144 144SESY C,N,P,Z Sewer systems
11144 144VHO4 C,c,N,P,p,Z,z Vodní hospodářství obcí 4
11144 144VOKA C,c,N,P,p,Z,z Vodovody a kanalizace
11144 144VO1 C,c,N,P,p,Z,z Vodní hospodářství obcí
11144 144YISB C,c,N,P,p,Z,z Inženýrské sítě a balneo
11144 144YMIB N,P,p,Z Městské inženýrství a balneo
11144 144YVCV C,c,N,P,p,Z,z Vodárenství a čistota vod
11154 D54GMS C,N,P,Z Grafický informační systém MicroStation
11154 D54TIG C,N,P,Z Teoretické základy inženýrské geodézie
11154 154BAP C,N,z Bakalářská práce
11154 154DPM C,N,z Diplomová práce
11154 154GD04 C,c,N,P,Z,z Geodézie 4
11154 154GD2 C,c,N,P,Z,z Geodézie 2
11154 154ING3 C,c,N,P,Z,z Inženýrská geodézie 3
11154 154LSK C,K,N,P Laserové skenování
11154 154MC3D C,K,N Microstation 3D
11154 154SGEA C,c,N,P,Z,z Stavební geodézie A
11154 154SG01 C,c,N,P,Z,z Stavební geodézie
11154 154VY1 C,K,N Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)
11154 154VY3 C,K,N Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)
11154 154YIGT C,N,P,z Inženýrská geodézie pro stav.technology
11154 154YSPG C,c,N,P,Z,z Stavebně průmyslová geodézie
11155 D55DMK N,P,Z Digitální kartografie
11155 D55DPZ N,P,Z Digitální zpracování dat DPZ
11155 D55GIS N,P,Z Geografické informační systémy
11155 D55GPS N,P,Z Globální poziční systémy (GPS)
11155 155BAP C,N,z Bakalářská práce
11155 155BAPT C,N,z Bakalářská práce
11155 155DPM C,N,P,z Diplomová práce
11155 155DPZE C,N,P,Z,z Dálkový průzkum Země
11155 155FGRT C,N,P,Z,z Fotogrammetrie a DPZ
11155 155FTG2 C,N,P,p,Z,z Fotogrammetrie 2
11155 155GIS2 C,N,P,Z,z GIS 2
11155 155GIT1 C,K,N,P Informatika 1
11155 155GIT3 C,N,P,Z,z Informatika 3
11155 155GP2 C,c,N,P,Z,z Geodetické přístroje 2
11155 155KAR2 C,c,N,P,p,Z,z Kartografie 2
11155 155MAP1 C,N,P,Z,z Mapování
11155 155PDM C,K,N Projekt digitální mapy
11155 155PKNZ N,P,Z Právo v KN a zeměměřictví
11155 155PUG C,K,N,P,p Pozemkové úpravy
11155 155SVPD C,c,N,P,p,Z,z Sběr a vizualizace prostorových dat
11155 155TCV2 C,N,P,Z,z Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
11155 155TG4 C,N,P,Z,z Teoretická geodézie 4
11155 155VGM C,K,N Výuka v terénu KN (2 týdny)
11155 155VGP C,K,N Výuka v terénu GP (1 týden)
11155 155YFSG C,N,P,Z,z Free Software GIS
11155 155YVDD C,N,P,Z,z Vizualizace a distribuce prostor. dat
11210 210BAPC C,N,P,z Bakalářská práce
11210 210BAPR C,N,P,z Bakalářská práce
11210 210DISE C,N,z Diplomový seminář
11210 210DISM C,N,P,z Diplomový seminář
11210 210DIST C,N,P,Z,z Diagnostika staveb
11210 210DPSM C,N,P,Z,z Diagnostika poruch stavebních materiálů
11220 220DISE C,N,P,z Diplomový seminář
11220 220DISZ C,K,N,P Projekt
11220 220DPM C,N,P,z Diplomová práce
11220 220ERNW C,c,K,N,P,p Experimental Research on Nuclear Waste Disposal

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
100STAT Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
100STAT Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
100STA1 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
100STA1 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
100STA2 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
100STA2 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
100STA4 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
100STA4 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:15