Role po předmětech - anketa FSv


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
anketa-cvut@fsv.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:16

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
11000 D62FPL N,P,Z Fyzika pevných látek
11101 D01AM1 N,P,Z Aplikovaná matematika I
11101 D01AP1 N,P,Z Aplikovaná matematika a numerické metody I
11101 D01DIG C,N,P,Z Diferenciální geometrie I
11101 D01MAS N,P,Z Matematická statistika
11101 D01MS1 N,P,Z Matematická statistika I
11101 D01MS2 N,P,Z Matematická statistika II
11101 D01OBJ N,P,Z Objektové programování - .NET
11101 D01PNM N,P,Z Praktikum numerických metod - MATLAB
11101 D01VTP N,P,Z Vektorový a tenzorový počet
11101 101CG01 C,N,P,Z,z Constructive geometry
11101 101KGA1 C,c,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie A
11101 101KGR C,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie R
11101 101KG01 C,N,P,Z,z Konstruktivní geometrie
11101 101MAR1 C,N,P,Z,z Matematika R1
11101 101MAR2 C,N,P,Z,z Matematika R2
11101 101MAT4 C,N,P,Z,z Mathematics 4
11101 101MA01 C,N,P,Z,z Matematika 1
11101 101MA02 C,N,P,Z,z Matematika 2
11101 101MA03 C,N,P,p,Z,z Matematika 3
11101 101MA04 C,N,P,Z,z Matematika 4
11101 101MA1G C,N,P,Z,z Matematika 1G
11101 101MA3G C,K,N,P Matematika 3G
11101 101MT01 C,N,P,Z,z Mathematics 1
11101 101MT03 C,N,P,p,Z,z Mathematics 3
11101 101MT4B C,N,P,Z,z Mathematics 4B
11101 101M04B C,N,P,Z,z Matematika 4B
11101 101M1A C,N,P,Z,z Matematika 1A
11101 101M2A C,N,P,Z,z Matematika A2
11101 101M3A C,N,P,Z,z Matematika 3A
11101 101NMG C,N,P,Z,z Numerická matematika
11101 101SPS C,N,P,Z,z Spolehlivost systémů
11101 101STG C,N,P,Z,z Statistika
11101 101STM C,N,P,Z,z Stochastické metody v ŽP
11101 101XFG1 C,N,P,z Matem. metody ve fyz. geodézii 1
11101 101XKGR C,N,P,z Konstruktivní geometrie - repetitorium
11101 101XKSM C,N,P,z Kapitoly se současné matematiky
11101 101XMG1 C,N,z Matematika 1 - repetitorium G
11101 101XMG3 C,N,P,z Matematika 3 - repetitorium G
11101 101XM1R C,N,P,z Matematika 1 - repetitorium
11101 101XM3R C,N,P,z Matematika 3 - repetitorium
11101 101XSM4 C,N,P,z Seminář k Matematice 4
11101 101XZDG C,N,P,z Základy deskriptivní geometrie
11101 101YAGM C,N,P,Z Aplikovaná geometrie
11101 101YMAV C,N,P,Z,z Matematika 4 - výběrová
11101 101YPZO C,N,P,z Počítačové zobrazování objektů
11102 D02BEM N,P,Z Bezkontaktní měřicí metody v experimentální mechanice
11102 D02EFM C,N,P,Z Experimentální fyzika a teorie měření
11102 D02FCH N,P,Z Fyzikální chemie
11102 D02OPTE N,P,Z Optika a optoelektronika
11102 D02OZE N,P,Z Obnovitelné zdroje energie a životního prostředí
11102 102APOZ C,c,N,P,p,Z,z Aplikovaná fyzika a OZE
11102 102FTB N,P,z Thermomechanics
11102 102FYZB C,N,P,z Termomechanika
11102 102FY01 C,N,P,Z,z Fyzika
11102 102MSPL C,K,N,P Pokr. metody studia vlast. pevných látek
11102 102XFS C,N,z Fyzikální seminář
11102 102XMM1 C,c,N,P,p,z Počítačové modelování v Matlabu 1
11102 102YFPL C,N,P,z Fyzika pevných látek ve stavebnictví
11102 102YMES C,N,z Měření ve stavebnictví
11104 D04ANG C,N,Z Angličtina
11104 D04NEM C,N,Z Němčina
11104 D04SPA C,N,Z Španělština
11104 104CZL1 C,N,z Czech/Foreign language 1
11104 104XAER C,N,z Angličtina (ERASMUS - jaz. příprava)
11104 104XAR1 C,N,z Angličtina - repetitorium
11104 104XASP C,N,P,z Angličtina (gramatické přednášky)
11104 104XA1C C,N,z Angličtina (přípravné kurzy k CFC zk 1)
11104 104XA1T C,c,N,z Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 )
11104 104XA12 C,N,z Angličtina (Business English 1)
11104 104XA13 C,N,z Angličtina (konverzace střed.pokr. 1)
11104 104XA14 C,N,z Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1)
11104 104XA15 C,N,z Angličtina (konverzace pokr. 1)
11104 104XCI1 C,N,z Čínština (obec. jaz. začátečníci 1)
11104 104XCI3 C,N,z Čínština (obec. jaz. mírně pokr. 3)
11104 104XDAG C,N,z Angličtina (Gramatická cvičení)
11104 104XDA1 C,N,z Angličtina (obec.jaz. začátečníci 1)
11104 104XDA3 C,N,z Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1)
11104 104XDF1 C,N,z Francouzština (obecný jazyk - začát. 1)
11104 104XDF3 C,N,z Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 1)
11104 104XDF5 C,N,z Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 1)
11104 104XDF7 C,N,z Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 1)
11104 104XDN1 C,N,z Němčina (obecný jazyk - začát. 1)
11104 104XDN3 C,N,z Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1)
11104 104XDN5 C,N,z Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1)
11104 104XDR1 C,N,z Ruština (obecný jazyk - začát. 1)
11104 104XDR3 C,N,z Ruština (obec.jaz. mírně pokr. 1)
11104 104XDS1 C,N,z Španelština (obecný jazyk - začát. 1)
11104 104XDS3 C,N,z Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1)
11104 104XN13 C,N,z Němčina (stř. pokr. konverzace 1)
11104 104YC1A C,N,z Angličtina 1
11104 104YC1F C,N,z Francouzština 1
11104 104YC1N C,N,z Němčina 1
11104 104YC2A C,N,Z,z Angličtina 2
11104 104YC2N C,N,Z,z Němčina 2
11105 D05DRP C,N,P,Z Doktorandská propedeutika
11105 105PRSP C,N,P,p,Z Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie
11105 105SVAR C,c,N,P,p,Z,z Společenské vědy a vývoj architektury
11105 105XET1 C,N,P,z Etika a filosofie
11105 105XHP1 C,N,P,z Praktická hospodářská politika
11105 105XKU1 C,N,P,z Kulturní dějiny českých zemí
11105 105YPDF C,N,z Digitální fotografie
11105 105YPRA C,N,P,z Právo (všeobecné)
11105 105YRET C,N,P,z Rétorika
11122 122KVZC C,N,P,Z,z Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost
11122 122MEST C,N,P,Z,z Mechanizace staveb
11122 122MKST C,c,N,P,Z,z Manažerství kvality ve stavebnictví
11122 122PPVT C,c,N,P,p,Z,z Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky
11122 122PR02 C,c,K,N,P Projekt L02
11122 122PSBL C,N,P,Z,z Provozování a správa budov
11122 122RSPU C,N,P,Z,z Řízení správy, provozu a údržby budov
11122 122SPTE C,N,P,Z Speciální technologie
11122 122TCD C,N,P,Z,z Technology of Construction
11122 122TSC C,N,P,p,Z,z Technologie staveb C
11122 122TSE1 C,N,P,p,Z,z Technologie staveb - E1
11122 122TSR C,N,P,Z,z Technologie staveb R
11122 122TS01 C,N,P,p,Z,z Technologie staveb 01
11122 122TS03 C,N,P,Z,z Technologie staveb 03
11122 122TS1 C,N,P,Z,z Technologie staveb L1
11122 122TS1A C,N,P,p,Z,z Technologie staveb 1
11122 122XZST C,N,P,z Zvláštní stavby a speciální technologie
11122 122YASP C,N,P,z Automatizace stav.-technologického projektování
11122 122YBPP C,N,P,z Bezpečnost pracovního prostředí
11122 122YRTS C,N,P,z Robotická technologie ve stavebnictví
11122 122YTES C,N,P,z Technologie ekologických staveb
11122 122YTRH C,N,P,z Technologie rekonstrukce historických objektů
11123 D23ACH N,P,Z Aplikovaná chemie
11123 D23AUM N,P,Z Akustická a ultraakustická měření
11123 D23IMP N,P,Z Interakce materiálu a vnějšího prostředí
11123 D23MAI N,P,Z Materiálové inženýrství
11123 123CS01 C,c,N,P,p,Z,z Chemistry
11123 123CHS C,N,P,p,Z Chemie silikátových materiálů
11123 123CH01 C,c,N,P,p,Z,z Chemie
11123 123MAI C,N,P,p,Z,z Materiálové inženýrství
11123 123MED C,N,P,Z,z Material engineering
11123 123MINZ C,N,P,p,Z,z Materiálové inženýrství
11123 123P02C C,K,N,P Projekt 2C
11123 123SHMA C,c,N,P,Z,z Stavební hmoty
11123 123SHR C,N,P,p,Z,z Stavební hmoty
11123 123SH01 C,c,N,P,Z,z Stavební hmoty
11123 123YTVM C,N,P,z Technologie výroby stavebních materiálů
11123 123ZFCH C,N,P,Z,z Základy fyzikální chemie
11124 D24FZS C,N,P,Z Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
11124 D24OBK C,N,P,Z Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky
11124 D24OCH N,P,Z Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu
11124 D24TOB N,P,Z Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech
11124 D24ZNM N,P,Z Zdravotní nezávadnost materiálů a staveb
11124 124BIMR C,K,N,P BIM - Revit Architecture
11124 124BPH C,c,N,P,p,Z,z Building physics
11124 124BS01 C,N,P,p,Z,z Building structures 1
11124 124BS02 C,c,N,P,p,Z,z Building structures 2
11124 124BS03 C,N,P,Z,z Building Structures 3
11124 124BS1E N,P,p,Z Building Structures - E
11124 124CADE C,K,N CAD 1 (E)
11124 124CAE C,N,P,z CAD systems: AutoCAD 1
11124 124CDC C,N,P,z Civil Engineering in Developing Countries
11124 124DPP C,N,z Diploma project
11124 124DRS C,c,N,P,p,Z,z Dřevostavby
11124 124DSHB C,N,P,z Diagn. and Surveying of Hist. Buildings
11124 124EOB1 C,N,P,Z Seminar on Energy Optimized Buildings 1
11124 124HRRB C,c,N,P,p,Z,z Historické konstrukce a rekon.budov
11124 124IBD C,N,P,Z Integrated building design
11124 124INBB C,N,P,p,Z,z Integrované navrhování budov
11124 124INB1 C,N,P,p,Z,z Integrované navrhování budov
11124 124IZSQ C,N,P,Z,z IZS a ochrana obyvatelstva Q
11124 124KKR C,N,P,p,Z,z Kompletační konstrukce R
11124 124KKT C,N,P,Z,z Kompletační konstrukce T
11124 124KPKP C,N,P,Z Konst. pozem. staveb - komplex.přehled
11124 124KPSQ C,c,N,P,p,Z,z Konstrukce pozemních staveb (Q)
11124 124LGAE C,K,N,P Lighting and acoustics
11124 124MDPE C,c,N,P,p,Z,z Modelování dynamiky požáru a evakuace
11124 124MTIB C,c,N,P,p,Z,z Materiál a konstrukce
11124 124OSIB C,K,N,P,p Osvětlení a akustika
11124 124PE1 C,c,K,N,P Projekt KPS E
11124 124PRJR C,c,K,N Projekt R
11124 124PRPO C,N,P,Z Právo a požární ochrana
11124 124PR2Q C,c,K,N Projekt 2 - Q
11124 124PSA1 C,N,P,p,Z,z Pozemní stavby A1
11124 124PSA4 C,c,N,P,p,Z,z Pozemní stavby A4
11124 124PS01 C,N,P,p,Z,z Pozemní stavby 1
11124 124PS02 C,N,P,p,Z,z Pozemní stavby 2
11124 124PS03 C,N,P,p,Z,z Konstrukce pozemních staveb
11124 124PS2R C,N,P,p,Z,z Pozemní stavby 2R
11124 124P02C C,c,K,N,P Projekt 2C
11124 124P03C C,c,K,N Projekt 3C
11124 124SDP2 C,K,N Structural Design, Project 2
11124 124SDP3 C,K,N,P Structural design project 3
11124 124SFA C,c,N,P,p,Z,z Stavební fyzika 1A
11124 124SF01 C,c,N,P,p,Z,z Stavební fyzika
11124 124SF1 C,c,N,P,p,Z,z Stavební fyzika 1
11124 124SPB1 C,c,K,N,P Specializovaný projekt 1
11124 124SPB2 C,K,N Specializovaný projekt 2
11124 124SPP C,N,P,p,Z,z Specifické požární provozy
11124 124ST1 C,N,P,Z Stavebně tepelná technika 1
11124 124TPB1 C,N,P,z Thermal protection of buildings 1
11124 124XBDS C,c,N,P,p,z Biologická degradace staveb
11124 124XBGA C,N,P,z BIM Graphisoft ArchiCAD
11124 124XCAP C,N,P,z Systémy CAD: AutoCAD pokročilý
11124 124XCA1 C,N,z Systémy CAD: AutoCad 1
11124 124XCA2 C,N,z Systémy CAD: AutoCad 2
11124 124XCN1 C,N,z Systémy CAD: Nemetschek 1
11124 124XKSD C,N,P,z Komplexní stavební detail
11124 124XMDO C,N,P,z Měření denního osvětlení
11124 124XMRV C,c,N,p,z Stavební mat. na bázi rostlinných vláken
11124 124XRZ1 C,N,P,z Inženýrství v rozvojových zemích 1    
11124 124XSFO C,N,P,z Stavební fyzika - (Osvětlení, akustika)
11124 124XVTK C,N,P,z Ochrana a nová využití továrních komínů
11124 124XZK C,N,P,z Zakreslování stavebních konstrukcí
11124 124YBM1 C,c,N,P,p,z BIM pro pozemní stavby 1
11124 124YDSR C,c,N,P,p,z Demolice staveb a recyklace materiálů
11124 124YKSD C,N,P,z Komplexní stavební detail
11124 124YNAK C,N,P,z Numerická analýza konst. pozem. stav.
11124 124YPZB C,N,P,z Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov
11124 124YSPB C,c,N,P,p,z Střešní pláště budov
11124 124YZSK C,N,P,z Zakreslování stavebních konstrukcí
11124 124YZUK C,c,N,P,p,z Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st.
11125 D25EAU N,P,Z Energetický audit
11125 D25TZ6 N,P,Z Modelování energetických systémů budov III
11125 125BSE2 C,N,P,p,Z,z Buildings Services Systems 2
11125 125DPR1 C,c,K,N Design project 1
11125 125EBU C,N,P,Z Elektrotechnika a inteligentní budovy
11125 125EIBB C,K,N,P Elektrotechnika a inteligentní budovy
11125 125OZEB N,P,Z Obnovitelné zdroje energie
11125 125PBZQ C,c,N,P,p,Z,z Požárně bezpečnostní zařízení
11125 125PIB1 C,N,z Projekt 1
11125 125PIB2 C,c,N,z Projekt 2
11125 125P02C C,c,K,N Projekt 2C
11125 125SPB1 C,c,K,N Specializovaný projekt 1
11125 125SPB2 C,K,N,P Specializovaný projekt 2
11125 125SYB N,P,p,Z Systémy budov
11125 125TBA1 C,N,P,p,Z,z Technická zařízení budov 1
11125 125TECE C,K,N,P Technologické celky
11125 125TIE N,P,p,Z Theory of indoor environment
11125 125TZ02 C,N,P,p,Z,z Technické zařízení budov 2
11125 125VPV C,N,P,p,Z Vnitřní prostředí a vytápění budov B
11125 125VPVA C,N,P,p,Z Vnitřní prostředí a vytápění budov A
11125 125YNST C,c,N,P,p,z Navrhování systémů TZB
11125 125YPMT C,c,N,P,z Počítačové modelování systémů TZB
11126 D26RIZ N,P,Z Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122)
11126 D26TER N,P,Z Teorie řízení
11126 126AES C,N,P,Z,z Aplikovaná a ekonomická statistika
11126 126BIMB C,c,N,P,Z,z BIM-informační modelování
11126 126DISP C,N,P,z Diplomový seminář
11126 126ECMA C,c,N,P,p,Z,z Economics and management
11126 126ECON C,c,N,P,p,Z,z Economics
11126 126EKMN C,N,P,p,Z,z Ekonomika a management
11126 126FIMA C,N,P,p,Z,z Finanční management
11126 126INZG C,N,P,Z,z Inženýring
11126 126KAN1 C,N,P,Z,z Kalkulace a nabídky 1
11126 126KN1 C,N,P,Z,z Kalkulace a nabídky N1
11126 126MF02 C,c,N,P,p,Z,z Management stavební firmy 2
11126 126MJKP C,c,N,P,p,Z Management jakosti a rizika
11126 126MSFN C,N,P,Z,z Management stavební firmy N
11126 126OCNE C,N,P,Z,z Oceňování nemovitostí
11126 126PKAN C,c,K,N Projekt KAN
11126 126PLCO C,c,N,P,Z,z Plánování a controlling
11126 126PM01 C,c,N,P,Z,z Projektový management 1
11126 126PRRS C,N,P,p,Z,z Příprava a řízení staveb
11126 126PRS C,N,P,p,Z,z Příprava a řízení staveb
11126 126RSP C,N,P,p,Z,z Řízení stavebních projektů
11126 126SPSK C,N,P,z Stavební právo, soutěže a kontrakty
11126 126STMN C,N,P,p,Z,z Stavební management
11126 126XEXC C,N,P,z Excel pro praxi
11126 126YBIM C,N,P,z BIM - Základy informačního modelování
11126 126YMIS C,c,N,P,z Manažerské informační systémy
11126 126YVSF C,N,P,z Řízení vlastní stavební firmy
11127 D27URS C,N,P,Z Strategie rozvoje sídel a regionů
11127 127AMG1 C,c,K,N Ateliér tvorby - magisterský 1
11127 127AMG2 C,c,K,N Ateliér tvorby - magisterský 2
11127 127CP11 C,N,P,Z City planning 11
11127 127KAZP C,c,N,P,p,Z,z Krajinářská architektura a životní prostředí
11127 127NUKP C,c,N,P,p,Z Nástroje územního a krajinného plánování
11127 127PZ02 C,K,N,P Projekt 2
11127 127TCL C,N,P,Z Transformations of Cultural Landscapes
11127 127UB01 C,c,N,P,Z,z Urbanismus 1
11127 127UR2B C,c,N,P,Z,z Urbanismus 2
11127 127USRM N,P,Z Urbanistické struktury a rozvoj měst
11127 127UUP1 C,c,N,P,p,Z,z Urbanismus a územní plánování 1
11127 127VIS C,c,N,P,p,Z,z Veřejná infrastruktura sídel
11127 127XPVO C,N,P,z Plánování venkovských sídel
11127 127XSEI C,N,P,z Sociální a ekonomická infrastruktura
11127 127XZUR C,N,P,z Základy urbanismu
11127 127YNUP C,c,N,P,p,Z,z Nástroje územního plánování
11128 D28ISR N,P,Z Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování
11128 D28MDS N,P,Z Modelování dynamiky socioekonomických systémů
11128 D28TER N,P,Z Teorie rozhodování
11128 D28ZSZ N,P,Z Znalostní systémy a znalostní inženýrství
11128 128CGR C,N,P,Z,z Computer graphics
11128 128CS1 C,N,P,Z,z C# Programming and Application Development
11128 128CS2 C,N,P,Z,z C# 2 - Advanced Application Development
11128 128ENCI N,P,Z Encoding and Ciphering
11128 128IDBS C,N,P,Z,z Information Systems and Database Systems
11128 128OR10 C,N,P,Z,z Optimization and Operations Research 10
11128 128PMDB C,N,P,Z,z Process Modeling and Data Formats for BIM
11128 128SDY C,N,P,Z,z System dynamics
11128 128YIND C,N,z Computer Use Fundamentals
11128 128YKOP N,P,Z Kombinatorická optimalizace
11129 129AAKO C,c,K,N Ateliér architektonické kompozice
11129 129ACM1 C,K,N Architectural CAD Modelling 1
11129 129ADM1 C,K,N Design studio 1M
11129 129AD1 C,c,K,N Architectural drawing 1
11129 129AMG1 C,c,K,N Ateliér tvorby - magisterský 1
11129 129AMG2 C,c,K,N Ateliér tvorby . magisterský 2
11129 129ATV4 C,c,K,N Atelierová tvorba 4 - konstrukční
11129 129ATZ2 C,c,K,N Atelier architektonické tvorby - základní 2
11129 129AT02 C,c,K,N Atelier architektonické tvorby 2
11129 129BPA C,N,z Bakalářská práce (A)
11129 129CTA C,K,N Composition and Theory of Architecture
11129 129DAR1 C,N,P,Z Development of architecture 1
11129 129DA01 C,N,P,Z Dějiny architektury 1
11129 129DEAR C,N,P,z Development of architecture
11129 129DEUM C,N,P,Z,z Dějiny umění
11129 129DE1 C,N,P,Z,z Dějiny architektury 1
11129 129DE3 C,N,P,Z,z Dějiny architektury 3
11129 129DS2 C,c,K,N Design studio 2 (Civil buildings)
11129 129DS3 C,c,K,N Design studio 3
11129 129GPA C,c,K,N Grafická prezentace architektury
11129 129INDS C,c,K,N Introductory design studio
11129 129INT C,N,P,p,Z,z Interier
11129 129IN1 C,c,K,N,P Interior 1
11129 129NB01 C,N,P,p,Z,z Nauka o budovách 1
11129 129NB03 C,N,P,p,z Nauka o budovách 3
11129 129ROPA C,N,P,Z,z Rekonstrukce a ochrana památek
11129 129TWP C,K,N,P,p Prague Architecture - Field trips
11129 129UNA N,P,p,Z Úvod do navrhování architektury
11129 129UPP C,N,P,p,Z,z Úvod do profesní praxe
11129 129XAD2 C,N,P,z Architektonická dílna 2 (1 týden)
11129 129XAM1 C,c,N,P,z Architektonické modely 1
11129 129XA3K C,c,K,N Architektonické kreslení 3
11129 129XMEK C,c,N,P,p,z Membránové konstrukce
11129 129XUFP C,N,P,z Úvod do fotografické praxe
11129 129YAR1 C,N,z ArchiCad 1- základní
11129 129YCIN C,N,z Cinema
11129 129YREV C,N,z Revit
11129 129Y3D C,N,z 3D max
11132 D32DIA N,P,Z Diagnostika konstrukcí
11132 D32DSK N,P,Z Dynamika stavebních konstrukcí
11132 D32EX1 N,P,Z Experimentální analýza konstrukcí I
11132 D32EX2 N,P,Z Experimentální analýza konstrukcí II
11132 D32MFA N,P,Z Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů
11132 D32NU1 N,P,Z Numerické metody mechaniky I
11132 D32NU2 N,P,Z Numerické metody mechaniky II
11132 D32OPT N,P,Z Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů
11132 D32PRE N,P,Z Přetváření a porušování materiálů
11132 D32TES N,P,Z Teorie spolehlivosti konstrukcí
11132 D32ZAK N,P,Z Základy nelineární mechaniky
11132 132ANKC C,N,P,Z,z Analýza konstrukcí
11132 132DY02 C,N,P,Z,z Dynamika stavebních konstrukcí 2
11132 132MMO C,c,N,P,p,z Modern Methods of Optimization
11132 132MPV C,c,N,P,p,Z,z Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu
11132 132NAK C,N,P,Z,z Numerická analýza konstrukcí
11132 132NAST C,N,P,Z,z Numerical analysis of structures
11132 132PRA C,N,P,Z,z Pružnost a pevnost A
11132 132PRPE C,N,P,Z,z Pružnost a pevnost
11132 132PRPM C,N,P,Z,z Přetváření a porušování materiálů
11132 132PRPR C,N,P,Z,z Pružnost a pevnost
11132 132P03C C,K,N,P Projekt 3C
11132 132SDP3 C,K,N Structural design project 3
11132 132SMA1 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 1A
11132 132SMA2 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 2A
11132 132SMR1 C,N,P,Z,z Stavební mechanika R1
11132 132SMR2 C,N,P,Z,z Stavební mechanika R2
11132 132SM01 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 1
11132 132SM02 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 2
11132 132SM3 C,N,P,Z,z Stavební mechanika 3
11132 132STA C,N,P,Z,z Structural Analysis
11132 132ST01 C,N,P,Z,z Structural mechanics 1
11132 132TELA C,N,P,Z,z Theory of elasticity
11132 132XPM1 C,c,N,P,p,z Program. inžen. výp. v MATLABu 1
11132 132XPPR C,N,P,z Pružnost a pevnost - repetitorium
11132 132XSR1 C,N,P,z Stavební mechanika 1 - repetitorium
11132 132YKPJ C,K,N,P Projekt K
11132 132YMMO C,c,N,P,p,z Moderní metody optimalizace
11132 132YNMI C,c,N,P,p,z Numerické met. v inženýrských úlohách
11132 132YPM1 C,N,P,z Výpočty konstrukcí na počítači 1
11132 132YPV1 C,c,N,P,p,z Programování inžen. výpočtů v C++ 1
11132 132YSEI C,N,P,z Seizmické inženýrství
11132 132YSSK C,N,P,z Spolehlivost stavebních konstrukcí
11133 D33BEK N,P,Z Betonové konstrukce
11133 D33BMO N,P,Z Betonové mosty
11133 D33NBK N,P,Z Metody navrhování betonových konstrukcí
11133 D33NZV N,P,Z Netradiční způsob vyztužení
11133 D33PDZ N,P,Z Komunikace v odborném zahraničním prostředí
11133 D33PRB N,P,Z Předpjatý beton
11133 D33TEB N,P,Z Technologie betonu - betony vyztužené vlákny
11133 D33TK1 N,P,Z Teorie konstrukcí I
11133 133AAC1 C,N,P,Z,z Advanced Analysis of Concrete Structures 1
11133 133BK01 C,c,N,P,Z,z Betonové a zděné konstrukce 1
11133 133BM01 C,N,P,Z,z Betonové mosty 1
11133 133BZA1 C,N,P,Z,z Betonové a zděné konstrukce v arch. 1
11133 133BZKE C,N,P,Z,z Betonové a zděné konstrukce E
11133 133BZKQ C,c,N,P,Z,z Betonové a zděné konstrukce Q
11133 133BZKV C,c,N,P,Z,z Betonové a zděné konstrukce V
11133 133B03C C,N,P,p,Z,z Betonové konstrukce 3C
11133 133B03K C,N,P,p,Z,z Betonové konstrukce 3K
11133 133CM01 C,N,P,Z,z Concrete and masonry structures 1
11133 133CM03 C,c,N,P,Z,z Concrete and Masonry Structures 3
11133 133DPP C,N,z Diploma project
11133 133KPST C,c,N,P,p,Z,z Konstrukce při provádění staveb
11133 133NKSR C,c,N,P,Z,z Nosné konstrukce R
11133 133NNK C,c,N,P,Z,z Navrhování nosných konstrukcí
11133 133PSBZ C,c,N,P,p,Z,z Požární spolehl. beton. a zděných konst.
11133 133P02C C,c,K,N Projekt 2C
11133 133P03C C,c,K,N Projekt 3C
11133 133RBZS C,N,P,p,Z,z Realizace beton. a zděných kostrukcí
11133 133YBBD C,N,P,z Basis of Bridges Design
11133 133YBEX C,N,P,z Beton v extrémních podmínkách
11133 133YBKC C,c,N,P,z Navrhování betonových konstr. na poč. C
11133 133YBKP C,N,P,z Navrhování betonových konstr. na poč.
11133 133YBM2 C,c,N,P,z Betonové mosty 2
11133 133YKPJ C,c,K,N Projekt K
11133 133YPRK C,N,P,z Poruchy a rekonstrukce bet.konstrukcí
11133 133YTB C,c,N,P,z Technologie betonu
11134 D34TDK C,N,P,Z Teorie dřevěných konstrukcí
11134 D34TO1 C,N,P,Z Teorie ocelových konstrukcí I
11134 D34TO2 C,N,P,Z Teorie ocelových konstrukcí II
11134 134AMP C,N,z Advanced Master Project
11134 134FRST C,N,P,z Fire Resistance of Steel and Timber Structures
11134 134NKPZ C,c,N,P,p,Z,z Nosné konstrukce za požáru
11134 134OCM1 C,N,P,Z,z Ocelové mosty 1
11134 134ODA2 C,N,P,Z,z Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2
11134 134ODKV C,c,N,P,p,Z,z Ocelové a dřevěné konstrukce
11134 134OK01 C,N,P,Z,z Ocelové konstrukce 1
11134 134O02C C,N,P,Z,z Ocelové konstrukce 2C
11134 134O02K C,N,P,Z,z Ocelové konstrukce 2K
11134 134PSOD C,N,P,p,Z,z Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí
11134 134P02C C,c,K,N Projekt 2C
11134 134P03C C,c,K,N Projekt 3C
11134 134ROD C,N,P,p,Z,z Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí
11134 134STB C,N,P,z Steel bridges
11134 134STD2 C,c,K,N Structural design, project 2
11134 134STD3 C,c,K,N Structural design project 3
11134 134ST01 C,N,P,Z,z Steel structures
11134 134ST02 C,N,P,Z,z Steel structures 2
11134 134TBS C,N,P,z Timber based structures
11134 134TMZQ C,N,P,Z,z Tepelná a mechanická zatížení Q
11134 134TRC C,N,P,z Load-bearing Timber Roof Constructions
11134 134WCS C,N,P,z Thin walled and composite structures
11134 134YDKM C,N,P,z Dřevěné konstrukce a mosty
11134 134YKPJ C,c,K,N Projekt K
11134 134YMOD C,N,P,z Num. modelování ocel. a dřevěn. konstr.
11134 134YNKS C,N,P,z Nosné konstrukce ze skla
11134 134YROK C,N,P,z Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.
11134 134YSMK C,c,N,P,p,z Stabilita a modelování ocelových konstr.
11134 1343C12 C,N,z 3C12 Theses
11135 D35GMZ N,P,Z Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
11135 D35MPS N,P,Z Mechanika podzemních staveb
11135 135DYGK C,N,P,Z,z Dynamika geotechnických konstrukcí
11135 135FS01 C,N,P,Z,z Foundation of Structures
11135 135GEA C,N,P,p,Z,z Geologie
11135 135GEMZ C,c,N,P,Z,z Geologie a mechanika zemin
11135 135GET C,N,P,p,Z,z Geotechnika
11135 135GGO C,N,P,Z,z Geologie pro geodetické obory
11135 135GSM C,c,N,P,p,Z,z Geology and Soil Mechanics
11135 135PSMH C,N,P,Z,z Podzemní stavby a mechanika hornin
11135 135P02C C,c,K,N Projekt 2C
11135 135P03C C,K,N Projekt 3C
11135 135P04C C,K,N Projekt 4C
11135 135XPGZ C,N,P,z Polní geotechnické zkoušky
11135 135YDPJ C,c,K,N Projekt D
11135 135YGSM C,N,P,z Geotechnický software pro num. modely
11135 135YVZK C,N,P,z Výpočty základových konstr. na počítači
11135 135YZAL C,N,P,z Základy lomařství
11135 135ZSH C,N,P,p,Z,z Zakládání staveb a hydrogeologie
11135 135ZSVT C,N,P,Z,z Zakládání staveb T
11135 135ZSVV C,N,P,Z,z Zakládání staveb V
11135 135ZS01 C,c,N,P,Z,z Zakládání staveb 1
11136 D36EXS N,P,Z Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů
11136 D36MEK C,N,P,Z Městské komunikace
11136 D36PK1 C,N,P,Z Pozemní komunikace I
11136 D36PK2 N,P,Z Pozemní komunikace II
11136 136DSA C,c,N,P,p,z Dopravní stavby
11136 136DSUP C,c,N,P,p,Z,z Dopravní stavby a územní plánování
11136 136DSZP C,c,N,P,p,Z,z Dopravní stavby a životní prostředí
11136 136PRJR C,K,N,P Projekt R
11136 136RPK C,N,P,Z,z Realizace pozemních komunikací
11136 136SS01 C,N,P,p,Z,z Silniční stavby 1
11136 136S03D C,N,P,Z,z Silniční stavby 3D
11136 136YDPJ C,c,K,N Projekt D
11136 136YEES C,c,N,P,p,z Ekologie a estetika silničních komunikací
11136 136YLET C,N,P,z Letiště
11136 136YMKZ C,N,P,Z,z Městské komunikace a životní prostředí
11136 136YSKL C,c,N,P,p,z Stavba pozemních komunikací a letišt
11137 137TENV C,c,N,P,p,Z,z Rail Traffic and Environment
11137 137YDKP C,N,P,z Diagnostika staveb kolejové dopravy
11137 137YDPJ C,c,K,N,P Projekt D
11137 137YMKK C,N,P,z Městská kolejová doprava
11137 137Z02D C,c,N,P,p,Z,z Železniční stavby 2D
11141 D41HDS N,P,Z Hydrologický diskuzní seminář
11141 D41MOR N,P,Z Říční morfologie
11141 D41MT1 N,P,Z Mechanika tekutin I
11141 D41MT2 C,N,P,Z Mechanika tekutin II
11141 D41PPH C,N,P,Z Podpovrchová hydrologie
11141 141APHD C,c,N,P,p,Z,z Aplikovaná hydrologie
11141 141HYA C,N,P,p,Z,z Hydraulika
11141 141HYAC C,N,P,Z,z Hydraulics - Advanced Course
11141 141HYAR C,N,P,p,Z,z Hydraulika R
11141 141HYA2 C,c,N,P,Z,z Hydraulika 2
11141 141HYGI C,N,P,Z,z Hydrologie
11141 141HYKL C,N,P,Z,z Hydrologie a klimatologie
11141 141HY3V C,N,P,Z,z Hydraulika 3
11141 141KMH C,N,P,p,Z,z Klimatologie, meteorologie, hydrologie
11141 141XMH C,N,P,z Modelování v hydraulice
11141 141XPVT C,N,P,z Provoz vodních toků
11141 141YHMM C,c,N,P,Z,z Hydroekologický monitoring a modelování
11141 141YTHH C,c,K,N,P Techniky modelování v hydraulice a hydrologii
11142 D42EXP N,P,Z Experimentální metody hydraulického výzkumu
11142 D42PRV N,P,Z Provozní rizika vodohospodářských systémů
11142 D42TEN N,P,Z Teorie nádrží a vodohospodářských soustav
11142 142JVCE C,N,P,Z,z Jezy a vodní cesty
11142 142VHSO C,N,P,Z,z Vodohospodářské soustavy
11142 142VIZP C,N,P,p,Z,z Vodohospodářské inž. a životní prostředí
11142 142VVCR C,N,P,Z,z Výstavba vodních cest R
11142 142WEE C,c,N,P,p,Z,z Water and Environmental Engineering
11142 142XAC2 C,N,P,z AutoCAD 2
11142 142XGVH C,N,P,z GIS ve vodním hospodářství
11142 142XKGP C,c,N,P,p,z Konstrukční a geotech. problémy VS
11142 142XMMH C,c,N,P,p,z Matematické modelování v hydrotechnice
11142 142YGPV C,N,P,Z,z Geotechnické problémy vodních staveb
11143 D43HYP N,P,Z Hydraulika pórovitého prostředí
11143 D43TEZ N,P,Z Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny
11143 143EKDE C,N,P,Z,z Ekologie a dendrologie
11143 143ENE C,c,N,P,p,Z,z Environmental engineering
11143 143ESP C,c,N,P,Z,z Soil Physics for Engineers
11143 143HPVO C,c,N,P,Z,z Hydraulika podzemní vody
11143 143HYP C,N,P,Z,z Hydropedologie
11143 143ODKO C,c,N,P,p,Z,z Odpady a kontaminace
11143 143PED C,N,P,Z,z Pedologie
11143 143PVH2 C,c,K,N,P Projekt z vodního hospodářství 2
11143 143PZ02 C,K,N,P Projekt 2
11143 143RPZP C,N,P,Z,z Rozhodovací procesy v ŽP
11143 143TOKT C,c,N,P,Z,z Tvorba a ochrana krajiny T
11143 143TOK1 C,c,N,P,Z,z Tvorba a ochrana krajiny
11143 143VK2 C,N,P,p,Z,z Vodní hospodářství krajiny 2
11143 143XAZS C,N,P,z Automatizované závlahové systémy
11143 143XPDT C,c,N,P,p,z Projektování na drobných vodních tocích
11143 143YOPO C,c,N,P,Z,z Ochrana a organizace povodí
11143 143YPEO C,c,N,P,Z,z Protierozní ochrana
11144 D44HYC C,N,P,Z Hydrochemie
11144 D44IHB C,N,P,Z Inženýrská hydrobiologie
11144 D44OUU C,N,P,Z Odvodnění urbanizovaných území
11144 144BT1 C,N,P,Z Balneotechnology
11144 144PZ02 C,K,N,P Projekt 2
11144 144VO2 C,c,N,P,Z,z Vodní hospodářství obcí 2
11144 144WS C,K,N,P Drinking Water Management
11144 144XMMM C,N,P,z Měření a monitoring v městském povodí
11144 144YCVD C,c,N,P,Z,z Čištění odpadních vod
11154 D54GMS C,N,P,Z Grafický informační systém MicroStation
11154 D54TIG C,N,P,Z Teoretické základy inženýrské geodézie
11154 D54TMS C,N,P,Z Teorie měřicích systémů
11154 154CAG C,K,N Základy AutoCADu pro IG
11154 154EKZ C,N,P,Z Ekonomika v zeměměřictví a katastru
11154 154FS01 C,c,N,P,Z,z Fieldwork surveying
11154 154GDZ1 C,c,N,P,Z,z Geodézie 1
11154 154GD03 C,c,N,P,Z,z Geodézie 3
11154 154INGE C,c,N,P,Z,z Inženýrská geodézie
11154 154ING2 C,c,N,P,Z,z Inženýrská geodézie 2
11154 154ING4 C,c,N,P,Z,z Inženýrská geodézie 4
11154 154MEGE C,K,N,P Metrologie v geodézii
11154 154SG01 C,c,N,P,Z,z Stavební geodézie
11154 154VTIG C,K,N Výuka v terénu z inženýrské geodézie
11154 154XIGZ C,N,P,z Inženýrská geodézie a životní prostředí
11154 154YKM C,N,P,Z,z Kontrolní měření
11154 154YZAG C,N,P,Z,z Základy automatizace v IG
11155 D55DFM N,P,Z Digitální fotogrammetrie
11155 D55DMK N,P,Z Digitální kartografie
11155 D55DPZ N,P,Z Digitální zpracování dat DPZ
11155 D55FRG N,P,Z Fyzická a regionální geografie
11155 D55GIS N,P,Z Geografické informační systémy
11155 D55GPS N,P,Z Globální poziční systémy (GPS)
11155 D55KMV N,P,Z Kartografické metody výzkumu
11155 D55MKT N,P,Z Matematická kartografie
11155 155ADKG C,N,P,Z,z Algoritmy digitální kartografie a GIS
11155 155DIKA C,c,N,P,p,Z,z Digitální kartografie
11155 155FTG1 C,N,P,Z,z Fotogrammetrie 1
11155 155FTG3 C,N,P,Z,z Fotogrammetrie 3
11155 155GEPL C,N,z Geometrické plány
11155 155GIS1 C,c,N,P,p,Z,z GIS 1
11155 155GIT2 C,N,P,Z,z Informatika 2
11155 155GIT4 N,P,Z Informatika 4
11155 155GNSS C,N,P,Z Praktické aplikace GNSS
11155 155GP1 C,N,P,Z,z Geodetické přístroje 1
11155 155GS1 C,K,N,P Interaktivní grafické systémy 1
11155 155ISKN C,K,N,P Informační systém Katastru nemovitostí
11155 155KANE C,N,P,Z,z Katastr nemovitostí
11155 155KAR1 C,N,P,Z,z Kartografie 1
11155 155KAR3 C,c,N,P,p,Z,z Kartografie 3
11155 155MSGA C,c,N,P,z Systém MicroStation v geod. aplikacích
11155 155OBJ C,N,P,Z Objektové programování
11155 155PJIN C,K,N,P Projekt - informatika
11155 155PRGE C,K,N Projekt - teoretická geodézie
11155 155TCVI C,N,P,Z,z Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
11155 155TG1 C,N,P,Z,z Teoretická geodézie 1
11155 155TG2 C,N,P,Z,z Teoretická geodézie 2
11155 155TG3 C,N,P,Z,z Teoretická geodézie 3
11155 155UZPD C,N,P,Z,z Úvod do zpracování prostorových dat
11155 155VFG C,K,N,P Projekt - fotogrammetrie
11155 155YCN1 C,N,P,Z,z Oceňování nemovitostí
11155 155ZDDP C,N,P,Z,z Zpracování dat DPZ
11210 210YDSM C,N,P,z Diagnostika vlastností stav.mater.a výrob.
11220 220YLPG C,c,N,P,z Laboratoř geotechniky

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
100STAT Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
100STAT Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
100STA1 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
100STA1 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
100STA2 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
100STA2 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
100STA3 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. A N
100STA3 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. A N
100SZZR Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
100SZZR Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N
100SZZ1 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
100SZZ1 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:16