Role po předmětech - anketa MUVS


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
magda.matuskova@muvs.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 10.12.2017 23:16

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
32000 G00C3101 C,N,P,z Projekt diplomové práce
32000 G00C4101 C,N,z Diplomová práce
32000 G66C0101 N,P,Z Odrazy technických inovací v kultuře
32000 G77C0001 N,P,Z Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 G88C0101 C,K,N Seminář manažerských kompetencí
32000 U00C4102 C,K,N Seminář k bakalářské práci
32000 U00C6101 C,N,P,z Bakalářská práce
32000 U00C6103 C,N,z Tvorba bakalářské práce
32000 U00C9907 C,K,N,P Seminář k bakalářské práci
32000 U00C9908 C,K,N Pedagogická praxe
32000 U00C9909 C,N,z Tvorba bakalářské práce
32000 U00C9910 C,N,z Projekt bakalářské práce
32000 U66C0103 N,P,Z Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32000 U66C0104 C,N,P,z Vývoj techniky
32000 U66C0201 C,N,P,z Odraz řemesel v umění
32000 U66C0202 C,N,P,z Odraz řemesel v umění
32000 U77C0005 C,N,P,Z Vybrané techniky a technologie
32000 U88E0205 C,N,P,z Zahraniční praxe
32104 G04E0201 C,N,Z,z English for Intercultural Communication
32104 G04E0202 C,N,P,Z,z Meetings and Negotiations in English
32104 G04E4201 C,N,z Concept Note
32104 U04E0201 C,N,P,Z Networking in English
32104 U04E0202 C,N,P,Z Business Correspondence
32104 U04E0203 C,N,P,Z Presentation Skills
32104 U04E0204 C,N,P,Z Critical Thinking
32104 U04L0101 C,N,P,z Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 U04L2101 C,N,P,z Anglický jazyk 2
32104 U04L4101 C,N,P,Z,z Anglický jazyk 4
32104 U04L4102 C,N,P,Z,z Anglický jazyk 4-1
32104 U04L4401 C,N,z Německý jazyk 4-1
32104 U04L4502 C,N,P,z Španělský jazyk 4-1
32104 U04L4601 C,N,P,z Ruský jazyk 4-1
32104 U04L9909 C,N,P,Z,z Anglický jazyk 4-1
32104 U04L9910 C,N,P,z Německý jazyk 4-1
32104 U04L9911 C,N,P,z Francouzský jazyk 4-1
32104 U04L9912 C,N,P,z Ruský jazyk 4-1
32104 U04L9913 C,N,P,z Španělský jazyk 4-1
32104 04BJA2 C,N,z Anglický jazyk 2
32104 04BJA4 C,N,Z,z Anglický jazyk 4
32104 04BJA4-1 C,N,Z,z Anglický jazyk 4-1
32104 04BJS4-1 C,N,z Španělský jazyk 4-1
32104 04JA2 C,N,P,z Anglický jazyk 2
32116 G16C0102 C,N,P,Z,z Malé a střední podnikání
32116 G16C0103 C,N,Z Strategický management - simulace
32116 G16C2101 C,N,P,Z,z Manažerské rozhodování
32116 G16E0501 C,N,z Social Competences in Project and Process Management
32116 G16E2201 C,N,P,Z,z Modern Approaches in Project Management
32116 G16E2301 C,N,P,Z,z Lean Manufacturing
32116 U16C1101 C,N,P,Z,z Základy managementu
32116 U16C2201 C,N,P,Z Projektový management
32116 U16C2301 N,P,Z Logistika
32116 U16C2401 C,N,P,Z,z Marketing
32116 U16C5302 C,N,P,Z Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 U16C5401 C,N,P,Z,z Marketingový výzkum
32116 U16C5402 C,N,P,Z Design a brand management
32116 U16C6101 C,N,P,Z Etiketa pro manažery
32116 U16C6102 C,N,P,z Prezentační dovednosti
32116 U16C6301 C,N,P,Z Management jakosti
32116 U16C9902 C,K,N,P Provozní management a logistika
32116 U16C9903 C,N,P,Z,z Řízení lidských zdrojů
32116 U16C9904 C,N,P,Z,z Globalizace
32116 U16C9925 C,N,P,Z Školský management
32116 U16C9926 C,N,P,Z Školský management
32116 16CRP C,N,P,Z,z Controllingové řízení podniku a projektů
32116 16DPI C,N,z Diplomová práce
32116 16MATH2 C,N,P,Z,z Aplikovaná matematika
32116 16MA1 C,N,P,Z,z Makroekonomie
32116 16MNP C,N,P,Z,z Manažerské nástroje a propočty
32116 16NPR C,N,P,Z,z Regionální politika
32116 16NSM C,N,P,z Strategický marketing
32116 16NSR C,N,P,Z,z Strategické řízení
32116 16SR C,N,P,Z,z Strategické řízení
32116 16S3MPM C,N,P,Z,z Modern Approaches in Project Management
32116 16XCI C,N,P,Z,z Competitive Intelligence
32116 16XENU C,N,P,Z,z Ekonomické nástroje udržitelnosti
32116 16XSC C,N,P,Z,z Smart Cities a Smart Regions
32116 161KFT C,N,P,Z,z Peníze, banky a finanční trhy
32116 161KMF C,N,P,Z,z Mezinárodní finance
32116 162KMJ C,N,P,Z,z Mezinárodní obchodní jednání
32116 162KMM C,N,P,Z,z Mezinárodní marketing
32116 162KOP C,N,P,Z,z Obchodní operace a platební styk se zahraničím
32116 162KXMR C,K,N,P Manažerské rozhodování
32151 U51C0101 C,N,P,z Specifické poruchy učení a chování
32151 U51C0103 C,N,P,z Specifické poruchy učení a chování
32151 U51C0104 C,N,P,z Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 U51C0105 C,N,P,z Environmentální výchova
32151 U51C0306 C,N,P,z Interkulturní psychologie
32151 U51C0307 C,N,P,z Self management učitele
32151 U51C0308 C,N,P,z Interkulturní psychologie
32151 U51C0501 C,N,P,z Člověk a zdraví
32151 U51C1501 C,N,P,Z,z Filozofie
32151 U51C2101 C,N,P,Z,z Obecná didaktika
32151 U51C2201 C,K,N,P Hodnocení vlivů techniky
32151 U51C2202 C,N,P,Z,z Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 U51C2301 C,N,P,Z Manažerská psychologie
32151 U51C2302 C,N,P,Z,z Pedagogická psychologie
32151 U51C2303 C,N,P,Z,z Sociologie
32151 U51C2304 C,N,P,Z,z Sociologie mládeže
32151 U51C2305 C,N,P,Z,z Pedagogická psychologie
32151 U51C2401 C,K,N,P Komunikační dovednosti
32151 U51C2501 C,N,P,Z,z Biologie mládeže a školní hygiena
32151 U51C2502 C,N,P,Z Školní hygiena a první pomoc
32151 U51C4101 C,N,P,Z Výchova a vzdělávání dospělých
32151 U51C4201 C,N,P,Z,z Didaktika odborných předmětů
32151 U51C4501 C,N,P,z Člověk a zdraví
32151 U51C5401 C,N,P,Z,z Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 U51C6201 C,N,P,Z,z Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 U51C9903 C,N,P,Z,z Psychologie práce a organizace
32151 U51C9906 C,N,P,Z,z Podnikové vzdělávání
32151 U51C9930 C,N,P,Z Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 U51C9931 C,K,N,P Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 U51C9933 C,K,N Komunikační dovednosti
32151 U51C9934 C,N,P,Z Člověk a zdraví
32151 51ES C,N,P,Z,z Ekonomická statistika
32151 51G C,N,P,Z,z Globalizace
32151 51ITPGR C,N,P,Z,z Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 51ITP2 C,N,Z,z Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 51KBCPP C,N,P,z Projekt bakalářské práce
32151 51KBCPT C,N,P,z Tvorba bakalářské práce
32151 51KEV C,N,P,z Ekonomika vzdělávání
32151 51KHVTN C,K,N,P Hodnocení vlivů techniky
32151 51KHVVT C,K,N,P Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 51KKD C,K,N,P Komunikační dovednosti
32151 51KODID C,N,P,Z Obecná didaktika
32151 51KPEPS C,N,P,Z Pedagogická psychologie
32151 51KPP C,N,P,Z Pedagogická psychologie
32151 51KPRAXE C,K,N,P Pedagogická praxe
32151 51KSBCP C,K,N,P Seminář k bakalářské práci
32151 51KSOCN C,N,P,Z Sociologie
32151 51KSV C,N,P,Z Sociální výchova
32151 51LZ C,N,P,Z,z Řízení lidských zdrojů
32151 51PDTB C,K,N,P Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32151 51PE C,N,P,Z,z Podniková ekonomika
32151 51PIS C,N,P,z Personální informační systémy
32151 51PML C,K,N,P Provozní management a logistika
32151 51PMNP C,N,P,Z,z Manažerské nástroje a propočty
32151 51PPO C,N,Z,z Psychologie práce a organizace
32151 51PPP1 C,N,P,Z,z Právo a podnikání 1
32151 51PRR C,N,P,Z,z Projektové řízení
32151 51PV C,N,P,Z,z Podnikové vzdělávání
32151 51S C,N,P,Z,z Sociologie
32151 51SRL C,N,P,Z,z Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
32151 51TBP C,N,z Tvorba bakalářské práce
32151 51VC C,K,N,P Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32151 51VIS C,N,P,Z,z Vnitropodnikové informační systémy
32151 51XDBM C,K,N,P Design and Brand Management
32151 51XDM C,K,N,P Dotační management
32151 51XEBOZP C,K,N,P Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32151 51XEM C,K,N,P Etiketa pro manažery
32151 51XMKV C,K,N,P Management kvality pro personalisty
32151 51XMOE C,K,N,P Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32151 51XNM C,K,N,P Nauka o materiálu
32151 51XPD C,K,N Prezentační dovednosti
32151 51XPDM C,K,N,P Dotační management
32151 51XPLG C,K,N,P Logistika
32151 51XPPD C,K,N Prezentační dovednosti
32151 51XPU C,K,N,P Podnikové účetnictví
32151 514XORU C,N,P,z Odraz řemesel v umění
32151 514XSPU C,N,P,z Specifické poruchy učení a chování
32163 G63C0201 C,N,P,Z Modelování v ekonomické analýze
32163 G63C0301 C,N,P,Z,z Oceňování podniku a projektů
32163 G63C0302 C,N,P,Z,z Podniková krize
32163 G63C0303 N,P,Z Finanční účetnictví
32163 G63C0401 C,N,Z Competitive Intelligence
32163 G63C1101 C,N,P,Z,z Ekonomická statistika
32163 G63C2201 C,N,P,Z Mikroekonomická teorie
32163 G63C2301 C,N,P,Z,z Controllingové řízení
32163 G63C2401 C,N,P,Z,z Projektování informačních systémů
32163 G63C9908 C,N,P,Z,z Ekonomická statistika
32163 G63E2301 C,N,P,Z,z Financial Markets and Risk Management
32163 G63E4301 C,N,P,z Advanced Topics in Financial Management
32163 U63C1301 C,N,P,Z,z Podniková ekonomika
32163 U63C1401 C,N,Z Informatika
32163 U63C2101 C,N,P,Z,z Matematika 2
32163 U63C3101 C,N,P,Z,z Statistika 1
32163 U63C3301 C,N,P,Z,z Účetnictví
32163 U63C4101 C,N,P,Z,z Statistika 2
32163 U63C4302 C,N,P,Z,z Podnikové finance
32163 U63C5302 C,N,P,Z,z Manažerské nástroje a propočty
32163 U63C5401 C,N,P,Z,z Zpracování dat a informační bezpečnost
32163 U63C9908 C,N,P,Z,z Vnitropodnikové informační systémy
32163 U63C9922 C,K,N,P Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 U63C9930 C,N,P,z Ekonomika vzdělávání
32163 U63C9931 C,N,P,Z Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32165 G65C0101 C,N,P,Z,z Konkurenceschopnost měst
32165 G65C0102 C,N,P,Z Řízení a rozhodování ve veřejné správě
32165 G65C0301 N,P,Z Korporátní právo
32165 G65C9909 C,N,P,Z Ekonomické nástroje udržitelnosti
32165 G65E1301 C,N,P,Z,z Smart Cities and Regions
32165 G65E2301 C,N,P,Z,z Regional Development and Planning
32165 U65C2301 N,P,Z Právo
32165 U65C5301 N,P,Z Pracovní právo
32165 U65C6101 C,N,P,Z Dotační management
32165 U65C6301 C,N,P,Z Právní aspekty ochrany spotřebitele

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.