Role po předmětech - anketa MUVS


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
magda.matuskova@muvs.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 19.02.2018 18:17

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
32000 G00C3101 C,N,P,z Projekt diplomové práce
32000 G00C4101 C,N,z Diplomová práce
32000 G66C0101 C,N,P,Z Odrazy technických inovací v kultuře
32000 G77C0001 C,N,P,Z Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 G77C0003 C,N,P,Z Projekty v dopravě
32000 G77C0004 C,N,P,Z Technologie pro Smart Cities
32000 U00C6101 C,N,P,z Bakalářská práce
32000 U00C6103 C,N,P,z Tvorba bakalářské práce
32000 U00C9901 C,N,P,z Projekt bakalářské práce
32000 U00C9907 C,K,N,P Seminář k bakalářské práci
32000 U00C9908 C,K,N,P Pedagogická praxe
32000 U00C9909 C,N,P,z Tvorba bakalářské práce
32000 U00C9910 C,N,P,z Projekt bakalářské práce
32000 U77C0003 C,N,P,Z,z Ekologie a technika
32000 U77C0004 C,N,P,Z Materiály technické praxe
32000 U77C0006 C,N,P,Z,z Umělá inteligence
32000 U88E0205 C,N,P,z Zahraniční praxe
32104 G04E0201 C,N,P,Z,z English for Intercultural Communication
32104 G04E0202 C,N,P,Z,z Meetings and Negotiations in English
32104 G04E0203 C,N,P,Z,z Global Virtual Teams
32104 G04E4201 C,N,P,z Concept Note
32104 U04L1101 C,N,P,z Anglický jazyk 1
32104 U04L3101 C,N,P,z Anglický jazyk 3
32104 U04L3102 C,N,P,z Anglický jazyk 3-1
32104 U04L3103 C,K,N,P Anglický jazyk
32104 U04L3401 C,N,P,z Německý jazyk 3-1
32104 U04L3501 C,N,P,z Francouzský jazyk 3-1
32104 U04L3502 C,N,P,z Španělský jazyk 3-1
32104 U04L3503 C,N,P,z Portugalský jazyk 3-1
32104 U04L3601 C,N,P,z Ruský jazyk 3-1
32104 U04L9903 C,N,z Anglický jazyk 3
32104 U04L9904 C,N,z Anglický jazyk 3-1
32104 04BJA3 C,N,z Anglický jazyk 3
32116 DH12 C,N,P,Z Německý jazyk
32116 G16C0102 C,N,Z,z Malé a střední podnikání
32116 G16C1201 C,N,P,Z,z Projektové řízení
32116 G16C1301 C,N,P,Z,z Projektový výrobní management
32116 G16C1401 C,N,P,Z,z Marketing inovací
32116 G16C3101 C,N,P,Z,z Strategické řízení
32116 G16C3102 C,N,P,Z,z Řízení inovací a inovační projekt
32116 G16E0501 C,N,P,z Social Competences in Project and Process Management
32116 G16E1201 C,N,P,Z,z Standards of Project Management
32116 G16E1301 C,N,P,Z,z Business Process Management and Production Systems
32116 G16E3301 C,N,P,Z Six Sigma
32116 U16C1101 C,N,P,Z,z Základy managementu
32116 U16C1102 C,N,P,z Etika
32116 U16C2401 C,N,P,Z,z Marketing
32116 U16C3501 C,N,P,Z Řízení lidských zdrojů
32116 U16C5302 C,N,P,Z Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 U16C5405 C,N,P,Z Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 U16C9904 C,N,P,Z,z Globalizace
32116 U16C9905 C,N,P,Z,z Management jakosti
32116 U16C9906 C,N,P,Z,z Projektové řízení
32116 U16C9912 C,K,N,P Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
32116 U16C9917 C,N,P,Z,z Nové trendy v personalistice
32116 U16C9919 C,N,P,Z,z Personální informační systémy
32116 U16C9923 C,N,P,Z,z Projektové řízení
32116 U77C0002 C,N,P,Z Technologie dopravy
32116 U77C9901 C,K,N,P Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
32116 U77C9903 C,K,N,P Projektování produkčních systémů
32116 U77C9904 C,K,N,P Perspektivní technologie
32116 U88E0101 K,N,P Current Issues in Business from a V4 Perspective
32116 16MA2 C,N,P,Z,z Makroekonomie
32116 16MI1 C,N,P,Z,z Mikroekonomie
32116 16MI2 C,N,P,Z,z Mikroekonomie
32116 162KNU C,N,P,Z,z Nákladové (manažerské) účetnictví
32151 U00C1101 C,N,P,z Úvod do studia učitelství
32151 U00C1102 C,N,P,z Úvod do studia
32151 U00C9905 C,K,N,P Propedeutikum pedagogické praxe
32151 U51C0102 C,N,P,z Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 U51C0106 C,N,P,z M-learning
32151 U51C0303 C,N,P,z Multikulturní výchova
32151 U51C0304 C,N,P,z Utváření tvořivých dovedností
32151 U51C0305 C,N,P,z Sociálně psychologický trénink
32151 U51C0307 C,N,P,z Self management učitele
32151 U51C1101 C,N,P,Z,z Obecná pedagogika
32151 U51C1102 C,N,P,Z,z Obecné otázky výchovy a vzdělávání
32151 U51C1302 C,N,P,Z,z Obecná psychologie a psychologie osobnosti
32151 U51C1401 C,K,N,P Techniky mluveného slova
32151 U51C1501 C,N,P,Z,z Filozofie
32151 U51C1502 C,N,P,Z,z Biologie člověka
32151 U51C3102 C,N,P,Z Sociální výchova
32151 U51C3201 C,N,P,Z,z Elektronické vzdělávání
32151 U51C3301 C,N,P,Z Sociální psychologie
32151 U51C4201 C,N,P,Z,z Didaktika odborných předmětů
32151 U51C5201 C,N,P,Z,z Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 U51C9904 C,N,P,z Duševní hygiena a stres
32151 U51C9914 C,K,N,P Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 U51C9915 C,N,P,z Mediální názornost ve výuce technických předmětů
32151 U51C9916 C,N,P,z Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 U51C9917 C,N,P,z Školské zákony v praxi
32151 U51C9918 C,N,P,Z,z Didaktika odborných předmětů
32151 U51C9919 C,N,P,Z,z Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 U51C9920 C,N,P,Z,z Elektronické vzdělávání
32151 U51C9921 C,N,P,Z Sociální pedagogika
32151 U51C9922 C,N,P,Z Sociální psychologie
32151 U51C9923 C,N,P,Z Duševní hygiena a stres
32151 U51C9925 C,N,P,Z,z Didaktika odborného vyučování
32151 U51C9929 C,N,P,z Zásady BOZP a PO
32151 U51E0301 C,N,P,z Psychology of Negotiation
32151 U66C0102 C,N,P,z Současné trendy techniky
32151 51ITP C,N,P,Z,z Informační technologie a počítačová gramotnost
32151 51KSBCP C,K,N,P Seminář k bakalářské práci
32151 51M C,N,P,Z,z Matematika
32151 51PE C,N,P,Z,z Podniková ekonomika
32151 51PP2 C,N,P,Z,z Právo a podnikání 2
32163 G63C0303 C,N,P,Z Finanční účetnictví
32163 G63C0401 C,N,Z Competitive Intelligence
32163 G63C1101 C,N,P,Z,z Ekonomická statistika
32163 G63C1301 C,N,P,Z,z Řízení podnikových financí
32163 G63C2201 C,N,P,Z Mikroekonomická teorie
32163 G63C3201 C,N,P,Z Makroekonomická teorie
32163 G63C9908 C,N,P,Z,z Ekonomická statistika
32163 G63E1301 C,N,P,Z,z Corporate Financial Management
32163 G63E3301 C,K,N,P Economic and Financial Modelling
32163 U63C1101 C,N,P,Z,z Matematika 1
32163 U63C1301 C,N,P,Z,z Podniková ekonomika
32163 U63C1401 C,N,P,Z Informatika
32163 U63C1402 C,K,N,P Počítačová gramotnost
32163 U63C3101 C,N,P,Z,z Statistika 1
32163 U63C3102 C,N,P,Z Logika
32163 U63C3201 C,N,P,Z Mikroekonomie
32163 U63C3202 C,N,P,Z,z Základy ekonomie
32163 U63C3301 C,N,P,Z,z Účetnictví
32163 U63C3401 C,N,P,Z Informační systémy a projektování
32163 U63C4302 C,N,P,Z,z Podnikové finance
32163 U63C4402 C,N,P,Z,z Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 U63C5101 C,N,P,Z,z Operační výzkum
32163 U63C9907 C,K,N,P Finanční gramotnost
32163 U63C9920 C,K,N,P Finanční gramotnost
32163 U63C9926 C,N,P,Z Logika
32163 U63C9929 C,N,P,z Ekonomika vzdělávání
32165 G65C0101 C,N,P,Z,z Konkurenceschopnost měst
32165 G65C0301 C,N,P,Z Korporátní právo
32165 G65E1301 C,N,P,Z,z Smart Cities and Regions
32165 G65E2301 C,N,P,Z,z Regional Development and Planning
32165 G65E3101 C,N,P,Z City Competitiveness
32165 G65E4101 C,N,P,Z European Union and Regional Policy
32165 U65C0301 C,N,P,z Školské zákony v praxi
32165 U65C9902 C,N,P,Z,z Právo a podnikání 2

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

declare * ERROR at line 1: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at line 89
Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.