Role po předmětech - anketa MUVS


1. tabulka ukazuje aktivní (tedy takové, které jsou v anketě zapnuté) role těch předmětů, které jsou v anketě viditelné. Tedy těch, které nejsou administrátorem ankety vyloučeny (buď hromadně pomocí masky nebo individuálně).
2. tabulka ukazuje předměty, u kterých se nepodařilo (automaticky) nějaké základní role odvodit. U předmětů, které jsou vyloučeny (hromadně nebo individuálně) to nevadí. Tato skutečnost je rovněž v tabulce vyznačena.
Role p,c,l jsou k dispozici pouze u fakult, které v KOSu používají rozvrh.
Pokud zde zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se, prosím, na fakultního administrátora ankety.
magda.matuskova@muvs.cvut.cz

Aktualizace je jednou za půl hodiny. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:15

Předměty a role zařazené do ankety

Katedra Kód př. Seznam (aktivních) rolí Předmět
32000 G00C3101 N,P,z Projekt diplomové práce
32000 G00C4101 C,N,z Diplomová práce
32000 G16C0104 C,N,P,Z Řešení reálných problémů
32000 G16C0601 C,N,P,Z,z Technologické prognózy
32000 G16C0602 C,N,P,Z,z Transfer technologií
32000 G66C0101 C,N,P,Z Odrazy technických inovací v kultuře
32000 G77C0001 C,N,P,Z Hodnocení vlivu vědy a techniky
32000 G77C0002 C,N,P,Z Udržitelný rozvoj ve stavebnictví
32000 G77C0003 C,N,P,Z Projekty v dopravě
32000 G77C0004 C,N,P,Z Technologie pro Smart Cities
32000 G77C2011 C,N,P,Z,z Průmysl 4.0
32000 G88C0101 C,K,N,P Seminář manažerských kompetencí
32000 G88E0205 C,N,P,z Zahraniční praxe
32000 U00C4102 C,K,N,P Seminář k bakalářské práci
32000 U00C4103 C,K,N,P Seminář k bakalářské práci
32000 U00C6101 N,z Bakalářská práce
32000 U00C6103 N,P,z Tvorba bakalářské práce
32000 U00C9907 C,K,N,P Seminář k bakalářské práci
32000 U00C9908 C,K,N,P Pedagogická praxe
32000 U00C9909 C,N,P,z Tvorba bakalářské práce
32000 U00C9910 C,N,P,z Projekt bakalářské práce
32000 U66C0101 C,N,P,z Vývoj techniky
32000 U66C0103 C,N,P,Z Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
32000 U66C0104 C,N,P,z Vývoj techniky
32000 U66C0201 C,N,P,z Odraz řemesel v umění
32000 U66C0202 C,N,P,z Odraz řemesel v umění
32000 U88E0203 C,N,P,Z Vybrané otázky managementu podniku B-1
32000 U88E0205 C,N,z Zahraniční praxe
32104 G04E0201 C,N,P,Z,z English for Intercultural Communication
32104 G04E0202 C,N,P,Z,z Meetings and Negotiations in English
32104 G04E4201 C,N,P,z Concept Note
32104 U04E0201 C,N,P,Z Networking in English
32104 U04E0202 C,N,P,Z Business Correspondence
32104 U04E0203 C,N,P,Z Presentation Skills
32104 U04E0204 C,N,P,Z Critical Thinking
32104 U04L0101 C,N,P,z Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi
32104 U04L2101 C,N,P,z Anglický jazyk 2
32104 U04L4101 C,N,P,Z,z Anglický jazyk 4
32104 U04L4102 C,N,P,Z,z Anglický jazyk 4-1
32104 U04L4401 C,N,P,z Německý jazyk 4-1
32104 U04L4501 C,N,P,z Francouzský jazyk 4-1
32104 U04L4502 C,N,P,z Španělský jazyk 4-1
32104 U04L4503 C,N,P,z Portugalský jazyk 4-1
32104 U04L4601 C,N,P,z Ruský jazyk 4-1
32104 U04L9909 C,N,P,Z,z Anglický jazyk 4-1
32104 U04L9910 C,N,P,z Německý jazyk 4-1
32104 04BJA4 C,N,P,Z,z Anglický jazyk 4
32116 DH12 C,N,P,Z Německý jazyk
32116 G16C0101 C,N,P,Z,z Balanced Scorecard
32116 G16C0102 C,N,P,Z,z Malé a střední podnikání
32116 G16C1401 C,N,P,Z,z Marketing inovací
32116 G16C2101 C,N,P,Z,z Manažerské rozhodování
32116 G16C4501 C,N,P,Z,z Organizace a vedení lidí
32116 G16E0501 C,N,P,z Social Competences in Project and Process Management
32116 G16E2201 C,N,P,Z,z Modern Approaches in Project Management
32116 G16E2301 C,N,P,Z,z Lean Manufacturing
32116 U16C2201 C,N,P,Z Projektový management
32116 U16C2301 C,N,P,Z Logistika
32116 U16C2401 C,N,P,Z,z Marketing
32116 U16C4101 C,N,P,Z Školský management
32116 U16C4401 C,N,P,Z,z Marketingové aplikace
32116 U16C4501 C,N,P,Z,z Řízení a hodnocení pracovního výkonu
32116 U16C5302 C,N,P,Z Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
32116 U16C5401 C,N,P,Z,z Marketingový výzkum
32116 U16C5402 C,N,P,Z Design a brand management
32116 U16C6101 C,N,P,Z Etiketa pro manažery
32116 U16C6102 C,N,P,z Prezentační dovednosti
32116 U16C6104 C,N,P,Z Malé a střední podnikání
32116 U16C6301 C,N,P,Z Management jakosti
32116 U16C9902 C,K,N,P Provozní management a logistika
32116 U16C9904 C,N,P,Z,z Globalizace
32116 U16C9906 C,N,P,Z,z Projektové řízení
32116 U16C9925 C,N,P,Z Školský management
32116 U16E0102 C,N,P,Z,z Cross-cultural Management
32116 U16E0501 C,N,P,Z,z Talent Management
32116 U77C9902 C,N,P,Z,z Základy strojírenské výroby
32116 16CRP C,N,P,Z,z Controllingové řízení podniku a projektů
32116 16MATH2 C,N,P,Z,z Aplikovaná matematika
32116 16MA1 C,N,P,Z,z Makroekonomie
32116 16MNP C,N,P,Z,z Manažerské nástroje a propočty
32151 U00C9905 C,K,N,P Propedeutikum pedagogické praxe
32151 U51C0101 C,N,P,z Specifické poruchy učení a chování
32151 U51C0103 C,N,P,z Specifické poruchy učení a chování
32151 U51C0104 C,N,P,z Evaluace a autoevaluace ve škole
32151 U51C0105 C,N,P,z Environmentální výchova
32151 U51C0106 C,N,P,z M-learning
32151 U51C0306 C,N,P,z Interkulturní psychologie
32151 U51C0307 C,N,P,z Self management učitele
32151 U51C0501 C,N,P,z Člověk a zdraví
32151 U51C1501 C,N,P,Z,z Filozofie
32151 U51C2101 C,N,P,Z,z Obecná didaktika
32151 U51C2201 C,K,N,P Hodnocení vlivů techniky
32151 U51C2202 C,N,P,Z,z Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
32151 U51C2302 C,N,P,Z,z Pedagogická psychologie
32151 U51C2303 C,N,P,Z,z Sociologie
32151 U51C2304 C,N,P,Z,z Sociologie mládeže
32151 U51C2305 C,N,P,Z,z Pedagogická psychologie
32151 U51C2401 C,K,N,P Komunikační dovednosti
32151 U51C2501 C,N,P,Z,z Biologie mládeže a školní hygiena
32151 U51C2502 C,N,P,Z Školní hygiena a první pomoc
32151 U51C4101 C,N,P,Z Výchova a vzdělávání dospělých
32151 U51C4102 C,N,P,Z,z Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 U51C4201 C,N,P,Z,z Didaktika odborných předmětů
32151 U51C4202 C,K,N,P Hodnocení vlivu vědy a techniky
32151 U51C4501 C,N,P,z Člověk a zdraví
32151 U51C5201 C,N,P,Z,z Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
32151 U51C5401 C,N,P,Z,z Leadership a vzdělávání zaměstnanců
32151 U51C6201 C,N,P,Z,z Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
32151 U51C9906 C,N,P,Z,z Podnikové vzdělávání
32151 U51C9916 C,N,P,z Vzdělávání pracovníků ve firmách
32151 U51C9930 C,N,P,Z Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
32151 U51E0301 C,N,P,z Psychology of Negotiation
32151 51TBP C,N,P,z Tvorba bakalářské práce
32151 51XPPD C,K,N,P Prezentační dovednosti
32163 G63C0301 C,N,P,Z,z Oceňování podniku a projektů
32163 G63C0302 C,N,P,Z,z Podniková krize
32163 G63C0401 C,N,P,Z Competitive Intelligence
32163 G63C2201 C,N,P,Z Mikroekonomická teorie
32163 G63C2301 C,N,P,Z,z Controllingové řízení
32163 G63C2401 C,N,P,Z,z Projektování informačních systémů
32163 G63C3201 C,N,P,Z Makroekonomická teorie
32163 G63E2301 C,N,P,Z,z Financial Markets and Risk Management
32163 G63E4301 C,N,P,z Advanced Topics in Financial Management
32163 U00C4101 C,N,P,z Jak psát kvalifikační práci
32163 U63C0201 C,N,P,Z Makroekonomická analýza
32163 U63C2101 C,N,P,Z,z Matematika 2
32163 U63C3101 C,N,P,Z,z Statistika 1
32163 U63C3201 C,N,P,Z Mikroekonomie
32163 U63C3301 C,N,P,Z,z Účetnictví
32163 U63C4101 C,N,P,Z,z Statistika 2
32163 U63C4201 C,N,P,Z Makroekonomie
32163 U63C4302 C,N,P,Z,z Podnikové finance
32163 U63C4303 C,N,P,Z,z Účetnictví v České republice
32163 U63C4401 C,N,P,Z,z Manažerská informatika
32163 U63C4402 C,N,P,Z,z Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
32163 U63C5101 C,N,P,Z,z Operační výzkum
32163 U63C5302 C,N,P,Z,z Manažerské nástroje a propočty
32163 U63C9908 C,N,P,Z,z Vnitropodnikové informační systémy
32163 U63C9922 C,K,N,P Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
32163 U63C9930 C,N,P,z Ekonomika vzdělávání
32165 G65C0101 C,N,P,Z,z Konkurenceschopnost měst
32165 G65C0102 C,N,P,Z Řízení a rozhodování ve veřejné správě
32165 G65C0301 C,N,P,Z Korporátní právo
32165 G65E1301 C,N,P,Z,z Smart Cities and Regions
32165 G65E2301 C,N,P,Z,z Regional Development and Planning
32165 G65E4101 C,N,P,Z European Union and Regional Policy
32165 U65C2301 C,N,P,Z Právo
32165 U65C5301 C,N,P,Z Pracovní právo
32165 U65C6101 C,N,P,Z Dotační management
32165 U65C6301 C,N,P,Z Právní aspekty ochrany spotřebitele

Předměty, u kterých nastal problém s automatickým odvozováním rolí

Kód př. Problém Hrom. vyl. Ind. vyl.
U00C6101 Predmet nema zadnou vypsanou paralelku. N N
U00C6101 Predmet nema v KOSu vyucujiciho. N N

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.2018 12:15