Stav vyplnění - anketa FA

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
15000 500DS Diploma Seminar 5 1 0 0%
15111 511VT1B Výtvarná tvorba I 245 214 8 3%
15111 511VT1K Výtvarná tvorba I 30 24 0 0%
15111 511VT3 Výtvarná tvorba III 92 75 4 4%
15111 511VT3K Výtvarná tvorba III 14 11 3 21%
15111 511VT4 Výtvarná tvorba IV 87 61 6 7%
15111 511VT4K Výtvarná tvorba IV 16 8 0 0%
15111 511VT5 Výtvarná tvorba V 53 41 11 21%
15111 511VT6 Výtvarná tvorba VI 52 43 2 4%
15113 500DA1-2 History of Architecture I/II 4 4 0 0%
15113 500DA5 History of Architecture Modern Architecture 4 4 0 0%
15113 512TA2N Teorie arch.,estet. II 28 15 0 0%
15113 513AK Architektonická kompozice 241 205 6 2%
15113 513AKK Architektonická kompozice 28 23 0 0%
15113 513DA1 Dějiny architektury I 257 188 5 2%
15113 513DA1D Dějiny architektury I 2 0 0 0%
15113 513DA1K Dějiny architektury I 1 0 0 0%
15113 513DA3 Dějiny architektury III 185 143 14 8%
15113 513DA3D Dějiny architektury III 9 3 1 11%
15113 513DA3K Dějiny architektury III 6 5 0 0%
15113 513DA5A Dějiny architektury V 138 135 23 17%
15113 513DA5D Dějiny architektury V 38 37 2 5%
15113 513DA5K Dějiny architektury V 12 12 3 25%
15113 513DD1 Dějiny už.umění a designu I 40 36 2 5%
15113 513DT Dějiny techniky 24 23 0 0%
15113 513DU1B Dějiny umění I 192 69 9 5%
15113 513DU1D Dějiny umění I 27 9 2 7%
15113 513DU1K Dějiny umění I 27 7 0 0%
15113 513F1 Filosofie I 243 207 7 3%
15113 513F1D Filosofie I 36 34 1 3%
15113 513F1K Filosofie I 21 20 0 0%
15113 513F3 Filosofie III 29 23 0 0%
15113 513F3D Filosofie III 15 7 0 0%
15113 513HS1 Lidová architektura 95 20 1 1%
15113 513HS3N Hist.stavby,sídla III 29 9 0 0%
15113 513KUL Kulturologie 40 31 2 5%
15113 513SOCD Sociologie a psychologie 28 2 0 0%
15113 513SOCK Sociologie a psychologie 29 1 1 3%
15113 513SOC1 Sociologie a psychol. I 205 3 0 0%
15113 513TA2 Teorie arch.,estet. II 4 3 0 0%
15113 513TD Teorie designu 21 19 0 0%
15113 555DA1/2 History of Architecture 1/2 19 15 0 0%
15113 555DA5 History of Architecture 5 - Modern Architecture 38 30 0 0%
15114 514DSN Diplomní seminář 4 4 0 0%
15114 514PP1B Památková péče I 150 112 15 10%
15114 514PP1K Památková péče I 12 10 2 17%
15114 514PP3 Památková péče III 10 2 0 0%
15114 514SHP2 Stavebně historický průzkum II 5 5 0 0%
15115 500I3 Interior-History of Theatre 4 4 0 0%
15115 515DSN Diplomní seminář 5 5 0 0%
15115 515I1 Interiér,výstav.,design 142 132 21 15%
15115 515I1D Interiér,výstav.,design 39 38 1 3%
15115 515I2 Historie interiéru 78 74 3 4%
15115 515I2D Interiér,výstav.,design II 20 19 0 0%
15115 515ZAN Základy arch. navrhování 14 8 1 7%
15115 555I3 Interior 3 - History of Theatre 31 22 0 0%
15116 500CAD3 Computer Aided DesignIII 4 4 0 0%
15116 500PG1 Computer Graphics I 1 1 0 0%
15116 516CAD1 CAD I 246 192 4 2%
15116 516CAD2K CAD II 16 12 0 0%
15116 516CAD3 CAD III 164 94 7 4%
15116 516CAD4K CAD IV 1 0 0 0%
15116 516DSN Diplomní seminář 4 3 0 0%
15116 516PG1 Počítačová grafika I 112 83 3 3%
15116 516PG2K Počítačová grafika I 23 17 0 0%
15116 550DZ1 Digitální zobrazování I 39 36 1 3%
15116 550DZ3 Digitální zobrazování III 25 25 0 0%
15116 550DZ5 Digitální zobrazování V 38 34 1 3%
15116 555CAD3 Computer Aided Design III 44 36 0 0%
15116 555PG1 Computer Graphics I 52 47 0 0%
15118 518DSN Diplomní seminář 27 23 0 0%
15118 518KI Koncept a interpretace 54 45 5 9%
15118 518NS1 Zákl.nauky o stavbách 254 146 4 2%
15118 518NS1DB Nauka o stavbách I 38 36 1 3%
15118 518NS1KB Nauka o stavbách I 29 24 0 0%
15118 518NS3B Občanské stavby I 176 134 9 5%
15118 518NS3D Nauka o stavbách III 5 2 0 0%
15118 518NS5D Nauka o stavbách V 12 10 0 0%
15118 518NS5N Nauka o stavbách V 175 167 6 3%
15118 518NS6 Nauka o stavbách VI 114 110 1 1%
15118 518NS6D Nauka o stavbách VI 1 0 0 0%
15118 518ZAN Základy arch. navrhování 59 49 2 3%
15119 500TKZ1 Landscape Architecture I-Introduction 5 4 0 0%
15119 500U3 Urbanism III - Theory 1 1 0 0%
15119 519DSN Diplomní seminář 9 8 0 0%
15119 519U2B Vývoj 140 88 14 10%
15119 519U2K Vývoj 12 7 1 8%
15119 519U4N Navrhování 172 148 8 5%
15119 519U6N Tendence 41 30 3 7%
15119 555U3 Urbanism 3 - Theory 43 31 0 0%
15120 520DEN1 Dendrologie I 67 54 4 6%
15120 520DEN1N Dendrologie I 16 7 1 6%
15120 520DSN Diplomní seminář 1 0 0 0%
15120 520KA1 Krajinářská architektura I 30 23 0 0%
15120 520KA1N Krajinářská architektura I 170 165 7 4%
15120 520KA3 Krajinářská architektura III 26 24 2 8%
15120 520KA3N Krajinářská architektura III 35 25 1 3%
15120 520NP2 Nauka o přírodě II 27 0 0 0%
15120 520NR2 Nauka o rostlinách II 26 0 0 0%
15120 520TKA2 Technologie KA II 26 22 0 0%
15120 520TKA2N Technologie KA II 22 7 0 0%
15120 520TKA4 Technologie KA IV 12 12 2 17%
15120 520ZKNK Základy krajinářského navrhování 30 25 0 0%
15120 555TKZ1 Landscape Architecture 1 - Introduction 49 46 0 0%
15121 500CAD5 Computer Aided Design V - GIS 2 0 0 0%
15121 500EKL3 Ecology III - Social Ecology 3 2 0 0%
15121 500UP1 Urban Planning I 4 3 0 0%
15121 521DSN Diplomní seminář 2 1 0 0%
15121 521EKL2 Sociální ekologie 29 12 0 0%
15121 521EKL2D Sociální ekologie 1 0 0 0%
15121 521PRI1 Prostorová informatika I 12 4 0 0%
15121 521PRS1 Prostorové struktury I 34 20 1 3%
15121 521UP1 Územní plánování I 193 161 7 4%
15121 521UP3 Prostor.a strateg.plán. 17 12 0 0%
15121 555CAD5 Planning GIS - Geographic Information System 15 12 0 0%
15121 555EKL3 Ecology 3 - Social Ecology 35 28 0 0%
15121 555UP1 Planning 1 - Urban Planning 57 57 0 0%
15122 521DG1 Deskriptivní geometr.I 337 163 3 1%
15122 522DG Deskriptivní geometrie 40 36 1 3%
15122 522DGK Deskriptivní geometrie 30 21 0 0%
15122 522M1 Matematika 1 149 56 6 4%
15122 522NK2B Nosné konstrukce IIbc 132 126 19 14%
15122 522NK4N Zakládání staveb 31 18 0 0%
15122 522ST2 Statika II 166 114 10 6%
15122 550EV Úvod do exakt.věd 46 28 0 0%
15123 523GD Geodézie 134 127 12 9%
15123 523GDK Geodézie 12 12 3 25%
15123 523GLB Geologie 254 185 2 1%
15123 523PS1 Pozem. stavitelství I 273 183 5 2%
15123 523PS1K Pozem. stavitelství I 32 11 1 3%
15123 523PS3B Pozem.stavitelství III 174 132 13 7%
15123 523PS3K Pozem.stavitelství III 1 1 0 0%
15123 523PS5B Pozem.stavitelství V 143 121 11 8%
15123 523PS7N Design fasádních kcí 70 40 1 1%
15123 523PS8N Poruchy a rekon. staveb 50 26 0 0%
15124 500P Building Law 7 0 0 0%
15124 500PAM2 Building Technology and Management II 4 0 0 0%
15124 500TZI2 Technical Infrastructure II - Urban Utilities 4 3 0 0%
15124 524EM1 Ekonomie a management I 21 20 0 0%
15124 524PAMN Provádění a st.management 2 189 170 5 3%
15124 524SF1B Stavební fyzika Ibc 184 138 7 4%
15124 524TZIB Tech.zařízení budov I 139 112 13 9%
15124 524TZIK Tech.zařízení budov I 13 11 5 38%
15124 524TZ1N Tech.infrastrukt.sídel 183 167 5 3%
15124 555PAM2 Building Technology and Management 2 11 4 0 0%
15124 555TZI2 Technical Infrastructure 2 37 26 0 0%
15126 526OJ1B Odborný jazyk I 167 117 9 5%
15126 526OJ1D Odborný jazyk I 32 29 2 6%
15126 526OJ2B Odborný jazyk II 11 8 1 9%
15126 526OJ2K Odborný jazyk II 8 7 1 13%
15126 526OJ3B Odborný jazyk III 45 30 2 4%
15127 527DSN Diplomní seminář 28 21 0 0%
15127 527ZAN Základy arch. navrhování 59 54 1 2%
15128 528DSN Diplomní seminář 7 5 0 0%
15128 528EKL Ekologie I 256 218 3 1%
15128 528EKLD Ekologie I 26 26 0 0%
15128 528EKLK Ekologie I 28 23 0 0%
15128 528ZAN Základy arch. navrhování 56 54 0 0%
15129 529DSN Diplomní seminář 20 14 0 0%
15129 529ZAN Základy arch. navrhování 54 43 0 0%
15150 550AD1 Ateliér designu I 26 25 0 0%
15150 550AD6 Ateliér designu VI 19 19 0 0%
15150 550AE2 Anatomie a ergonomie II 28 0 0 0%
15150 550AMD1B Ateliér-modelování,dílny I 39 36 1 3%
15150 550AM1 Aplikovaná mechanika I 39 36 1 3%
15150 550DS Diplomní seminář 16 15 0 0%
15150 550EM3 Ekonomie a management III 11 10 0 0%
15150 550K2 Konstrukce II 38 38 1 3%
15150 550MTP Materiály tech. praxe 17 11 0 0%
15150 550MT1 Materiály a technologie I 40 34 1 3%
15150 550MT3 Materiály a technologie III 25 22 0 0%
15150 550MT5 Materiály a technologie V 20 20 0 0%
15150 550ND1 Nauka o designu I 25 24 0 0%
15150 550PG Počítačová grafika 8 7 0 0%
15150 550VAM Vývoj aut.a spal.motorů 7 7 0 0%
15150 550VTD1 Výtvarná tvorba I 40 0 0 0%
15150 550VTD3 Výtvarná tvorba III 25 25 1 4%
15150 550VTD5 Výtvarná tvorba V 38 35 1 3%
15150 550VTD6 Výtvarná tvorba VI 18 17 0 0%
15150 550ZD1B Základy designu I 39 34 2 5%
Celkem za předměty 10481 7739 400 4%
Část ankety bez vztahu k předmětu 19
Celkem 419
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 17:55