Stav vyplnění - anketa FBMI

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
17101 17AMPPJ2 Projekt 2 4 0 0 0%
17101 17AMPSP2 Seminář k projektu 2 4 0 0 0%
17101 17PBBDIZ Detektory ionizujícího záření 7 6 0 0%
17101 17PBBFY2 Fyzika II 58 46 12 21%
17101 17PBBFY3 Fyzika III 12 12 1 8%
17101 17PBBITP Integrální počet 65 52 12 18%
17101 17PBBMEC Mechanika 68 46 10 15%
17101 17PBIITP Integrální počet 14 11 2 14%
17101 17PBLGEN Genetika 24 22 4 17%
17101 17PBLMM Mikroskopické metody 27 21 3 11%
17101 17PBOBP Bakalářská práce 25 25 2 8%
17101 17PBOGMB Genetika a molekulární biologie 29 25 8 28%
17101 17PBOCHMO Chemie pro optometristy 27 20 6 22%
17101 17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I. 31 28 8 26%
17101 17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III. 25 25 2 8%
17101 17PBOKRV Korekce refrakčních vad 27 27 9 33%
17101 17PBOMA2 Matematika II. 27 19 5 19%
17101 17PBOMI Mikrobiologie a imunologie 23 23 3 13%
17101 17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka 14 14 0 0%
17101 17PBONMP Návrh a management projektu 26 26 8 31%
17101 17PBOOGB Optika geometrická a brýlová 29 19 7 24%
17101 17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II. 26 26 8 31%
17101 17PBOOMP Optometrická praktika 25 25 1 4%
17101 17PBOOP1 Optická praktika I. 22 22 6 27%
17101 17PBOOP2 Optická praktika II. 27 27 9 33%
17101 17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců 26 26 8 31%
17101 17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II. 27 26 8 30%
17101 17PBOZFOA Základy fyziologické optiky 30 19 8 27%
17101 17PMBAFY Aplikovaná fyzika 23 22 9 39%
17101 17PMBNM Numerické metody 23 21 7 30%
17101 17PMPALM Aplikace laserů v medicíně 12 12 4 33%
17101 17PMPBF Biofyzika 12 11 4 33%
17101 17PMPDP2 Diplomová práce 2 10 8 1 10%
17101 17PMPPEM Praktikum z experimentálních metod 10 8 2 20%
17101 17PMPSDP2 Seminář k diplomové práci 2 10 8 2 20%
17101 17PMPZMI Zobrazovací metody s pomocí ionizujícího záření 12 11 3 25%
17101 17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření 5 5 2 40%
17101 17PMP2BF Biofyzika 5 5 2 40%
17101 17PMP2LT Laserová technika 5 5 2 40%
17101 17PMP2OCH Organická chemie 5 5 2 40%
17101 17PMP2PJ2 Projekt 2 5 5 1 20%
17101 17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu 5 5 2 40%
17101 17PMP2SP2 Seminář k projektu 2 5 5 2 40%
17101 17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod 5 3 2 40%
17101 17VSF2 Semináře z fyziky 2 9 9 4 44%
17101 17VSM Semináře z matematiky 17 17 2 12%
17101 17VSMP Semináře z matematiky (pokračování) 20 20 6 30%
17110 17ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) 4 3 0 0%
17110 17ABBMZT Management zdravotnické techniky 4 4 0 0%
17110 17ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči< /td> 4 2 0 0%
17110 17ABBTEL Teoretická elektrotechnika 4 2 0 0%
17110 17AMBBLS Biologické signály 6 6 0 0%
17110 17AMBBTR Biotransport 6 6 0 0%
17110 17AMBCC2 Čeština pro cizince II 8 7 0 0%
17110 17AMBDP Diplomová práce 7 5 0 0%
17110 17AMBOP Odborná praxe 5 5 0 0%
17110 17DBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení 5 5 0 0%
17110 17DBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace 6 6 0 0%
17110 17KMSDP2 Diplomová práce 2 27 23 2 7%
17110 17KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení 23 18 6 26%
17110 17KMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií 30 22 7 23%
17110 17KMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků 30 26 1 3%
17110 17KMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení 24 22 5 21%
17110 17KMSOS Ročníkový projekt 28 20 5 18%
17110 17KMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky 24 22 5 21%
17110 17KMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví 28 28 1 4%
17110 17KMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2 26 22 1 4%
17110 17KMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení 27 26 0 0%
17110 17KMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura 30 29 1 3%
17110 17KMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky 23 20 7 30%
17110 17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2) 48 47 10 21%
17110 17PBBBLS Biologické signály 46 44 9 20%
17110 17PBBBP Bakalářská práce 51 47 2 4%
17110 17PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů 36 21 3 8%
17110 17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství 50 49 9 18%
17110 17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu 14 11 2 14%
17110 17PBBCHM Chemie 95 43 22 23%
17110 17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) 47 46 5 11%
17110 17PBBLT Laboratorní technika 58 54 7 12%
17110 17PBBMZT Management zdravotnické techniky 48 46 3 6%
17110 17PBBNMP Návrh a management projektu 62 57 12 19%
17110 17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I 50 46 6 12%
17110 17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery 31 30 5 16%
17110 17PBBRI Rehabilitační inženýrství 10 3 0 0%
17110 17PBBROP Řízená odborná praxe 54 48 1 2%
17110 17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika 49 47 4 8%
17110 17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči< /td> 50 50 3 6%
17110 17PBBTEL Teoretická elektrotechnika 66 50 14 21%
17110 17PBBTPRA Týmový projekt 9 4 2 22%
17110 17PBIBS Biomedicínská statistika 11 9 2 18%
17110 17PBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu 5 2 0 0%
17110 17PBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů 9 7 3 33%
17110 17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika 10 8 2 20%
17110 17PBLBCH1 Biochemie I. 28 23 4 14%
17110 17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři 23 22 3 13%
17110 17PBLZACH Základy analytické chemie 8 5 0 0%
17110 17PBLZACHA Základy analytické chemie 15 14 3 20%
17110 17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu 21 21 3 14%
17110 17PBOCHM Chemie 10 10 2 20%
17110 17PBOSTA Statistika 25 24 6 24%
17110 17PBPAOT Anglická odborná terminologie 27 25 2 7%
17110 17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika 31 26 2 6%
17110 17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii 14 11 1 7%
17110 17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně 21 20 1 5%
17110 17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči 57 36 1 2%
17110 17PMBDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví 11 10 3 27%
17110 17PMBDP Diplomová práce 13 12 2 15%
17110 17PMBDS2 Diplomový seminář II 13 12 3 23%
17110 17PMBELA Elektrotechnika 22 20 8 36%
17110 17PMBJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků 11 11 3 27%
17110 17PMBKBVA Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody 22 21 8 36%
17110 17PMBMKZA Marketing zdravotnických zařízení 22 21 7 32%
17110 17PMBMRB Měření a regulace v biomedicíně 22 21 8 36%
17110 17PMBPMA Pokročilé metody analýzy a zpracování dat 18 16 7 39%
17110 17PMBPTT Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii 11 11 3 27%
17110 17PMBRPRA Ročníkový projekt 22 19 5 23%
17110 17PMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy 9 6 0 0%
17110 17PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura 11 11 3 27%
17110 17PMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie 11 9 3 27%
17110 17PMSDP2 Diplomová práce 2 32 29 0 0%
17110 17PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení 24 23 3 13%
17110 17PMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií 24 22 3 13%
17110 17PMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků 25 25 1 4%
17110 17PMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení 14 11 1 7%
17110 17PMSOS Ročníkový projekt 25 22 2 8%
17110 17PMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky 24 23 3 13%
17110 17PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví 23 20 1 4%
17110 17PMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2 32 29 1 3%
17110 17PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení 18 18 0 0%
17110 17PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura 26 26 1 4%
17110 17PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky 24 22 3 13%
17110 17PMSZMS Základy modelování a simulace 9 1 1 11%
17110 17PMSZMS Základy modelování a simulace 9 4 1 11%
17110 17PMSZU Základy účetnictví 20 19 4 20%
17110 17VATFP Anglická terminologie pro fyzioterapeuty (pokročilí) 4 4 0 0%
17110 17VCAE Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English 4 1 0 0%
17110 17VFCE2 Přípravný kurz ke zkoušce FCE II. 11 7 1 9%
17110 17VJA2 Angličtina II. 13 7 1 8%
17110 17VMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie 8 0 2 25%
17110 17VMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL Multiphysics 6 0 0 0%
17110 17VOPPMS Odborná praxe pro obor SIPZ 5 5 0 0%
17110 17VSCH Semináře z chemie 32 22 3 9%
17110 17VVKA Vybrané kapitoly z odborné angličtiny 9 8 4 44%
17111 17ABBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie 6 6 0 0%
17111 17BFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III 4 4 0 0%
17111 17BFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III 4 4 0 0%
17111 17BFZBP Zpracování bakalářské práce 5 4 0 0%
17111 17BZBP Bakalářská práce 13 9 0 0%
17111 17DCBPST Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus 12 12 0 0%
17111 17DCOO Ochrana obyvatelstva 8 8 0 0%
17111 17DCTPKM Teorie a praxe krizového managementu 9 9 0 0%
17111 17KBPZBP Zpracování bakalářské práce 8 7 0 0%
17111 17KBP2AOT1 Anglická odborná terminologie I. 18 18 1 6%
17111 17KBP2ARS Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací 38 37 2 5%
17111 17KBP2BIS Bezpečnost informačních systémů a sítí 38 37 2 5%
17111 17KBP2BOS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování 34 33 1 3%
17111 17KBP2CNP Civilní nouzová připravenost 37 37 2 5%
17111 17KBP2FPB Fyzika pro bakaláře 18 17 1 6%
17111 17KBP2HAE Hygiena a epidemiologie 38 37 1 3%
17111 17KBP2IZS Integrovaný záchranný systém 19 18 1 5%
17111 17KBP2LG Logistika 38 37 1 3%
17111 17KBP2MKR2 Management a krizové řízení II. 18 17 1 6%
17111 17KBP2MVP Metodologie výzkumné práce 38 38 1 3%
17111 17KBP2OB Objektová bezpečnost 33 33 1 3%
17111 17KBP2OP1 Odborná praxe (útvary krizového řízení, státní správy a samosprávy)< /td> 18 17 1 6%
17111 17KBP2OP2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) 38 37 1 3%
17111 17KBP2OZP Organizace záchranných prací 34 33 1 3%
17111 17KBP2PMS Pravděpodobnost a matematická statistika 18 17 1 6%
17111 17KBP2PMU Prevence mimořádných událostí 38 37 1 3%
17111 17KBP2PTP Profesní taktická příprava 34 33 1 3%
17111 17KBP2SL Soudní lékařství 34 33 1 3%
17111 17KBP2SP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení 18 17 1 6%
17111 17KBP2TAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbran í 38 37 1 3%
17111 17KBP2VBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 34 33 1 3%
17111 17KBP2ZBP Zpracování bakalářské práce 34 27 1 3%
17111 17KBP2ZEKR Základy ekonomiky krizového řízení 20 19 1 5%
17111 17KBP2ZKM Zvláštnosti komunikace při MU 38 38 1 3%
17111 17KBP2ZNZ Základy nauky o zbraních a munici 34 33 1 3%
17111 17KBP2ZP Základy pyrotechniky 34 33 1 3%
17111 17KBP2ZRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických age ns 38 37 1 3%
17111 17KMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti 100 94 3 3%
17111 17KMCMRK Metody analýzy a řízení rizik 60 60 9 15%
17111 17KMCOOP CBRNE - Ochranná opatření 75 60 9 12%
17111 17KMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby 60 60 6 10%
17111 17KMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci 60 60 7 12%
17111 17KMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky 100 97 3 3%
17111 17KMCPOK Prevence a odhalování kriminality 60 60 5 8%
17111 17KMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače 60 60 4 7%
17111 17KMCSZK Státní správa v krizovém řízení 60 58 5 8%
17111 17KMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému 101 98 3 3%
17111 17KMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I 100 97 3 3%
17111 17KMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II 100 95 4 4%
17111 17KMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce 94 80 2 2%
17111 17KMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu 60 60 5 8%
17111 17KMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura 61 59 6 10%
17111 17KMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II 24 22 6 25%
17111 17KMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchran ný systém 30 30 1 3%
17111 17MCZDP Příprava a zpracování diplomové práce 9 8 0 0%
17111 17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II 65 60 17 26%
17111 17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření 41 36 13 32%
17111 17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství 54 47 8 15%
17111 17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 64 62 12 19%
17111 17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření 47 46 3 6%
17111 17PBBPP První pomoc 76 68 14 18%
17111 17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie 51 47 5 10%
17111 17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie 101 82 9 9%
17111 17PBFBLT Balneoterapie 97 91 8 8%
17111 17PBFEGT Ergoterapie a ergonomie 68 68 4 6%
17111 17PBFFLM Fyzikální léčebné metody 116 65 8 7%
17111 17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd 98 88 5 5%
17111 17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy 126 56 6 5%
17111 17PBFLTV Léčebná tělesná výchova 97 92 4 4%
17111 17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 71 71 1 1%
17111 17PBFNRF Neurofyziologie 77 75 3 4%
17111 17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I. 88 81 1 1%
17111 17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. 51 50 1 2%
17111 17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. 62 62 1 2%
17111 17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I 88 80 0 0%
17111 17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. 52 51 1 2%
17111 17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. 88 81 2 2%
17111 17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. 52 51 1 2%
17111 17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. 62 62 1 2%
17111 17PBFPAO Protetika a ortotika 69 69 3 4%
17111 17PBFPPO První pomoc 101 94 6 6%
17111 17PBFSBP Seminář k bakalářské práci 58 56 1 2%
17111 17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II 85 61 4 5%
17111 17PBFVVK Vývojová kineziologie 74 68 2 3%
17111 17PBFZBP Zpracování bakalářské práce 64 63 1 2%
17111 17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie 69 69 1 1%
17111 17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky 71 68 1 1%
17111 17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojž íšové II. 58 58 2 3%
17111 17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II. 99 94 4 4%
17111 17PBIKO2 Základy klinických oborů II 9 9 2 22%
17111 17PBIPM2 Základy preklinické medicíny II. 4 4 0 0%
17111 17PBITM2 Základy teoretické medicíny II 12 5 1 8%
17111 17PBIVZP Metody vykazování zdravotní péče 9 7 2 22%
17111 17PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II. 7 6 1 14%
17111 17PBLAF2A Anatomie a fyziologie člověka II. 25 14 4 16%
17111 17PBLBP Bakalářská práce 24 23 0 0%
17111 17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie 26 24 3 12%
17111 17PBLKB1 Klinická biochemie I. 24 23 5 21%
17111 17PBLKGE Klinická genetika 23 23 2 9%
17111 17PBLKIM Klinická imunologie 24 23 4 17%
17111 17PBLKMB Klinická mikrobiologie 24 22 4 17%
17111 17PBLLP Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochem ie, mikrobiologie, imunologie) 20 20 0 0%
17111 17PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie 22 22 1 5%
17111 17PBLLPG Laboratorní praxe genetika a moekulární biologie 22 22 0 0%
17111 17PBLLPH Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie 22 22 0 0%
17111 17PBLLPI Laboratorní praxe imunologie 22 22 0 0%
17111 17PBLLPM Laboratorní praxe mikrobiologie 22 22 0 0%
17111 17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 26 24 4 15%
17111 17PBLMKBA Obecná mikrobiologie 24 20 2 8%
17111 17PBLOLD Obecné laboratorní dovednosti 28 26 4 14%
17111 17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení 25 23 3 12%
17111 17PBLRO Radiční ochrana 20 19 4 20%
17111 17PBLTRA Transfuziologie 25 24 4 16%
17111 17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví 22 22 1 5%
17111 17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie 23 23 3 13%
17111 17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe 24 21 2 8%
17111 17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví 30 26 5 17%
17111 17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II. 26 24 5 19%
17111 17PBOFO Farmakologie oka 22 22 7 32%
17111 17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 15 15 1 7%
17111 17PBOPPA První pomoc 22 22 6 27%
17111 17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace 24 24 5 21%
17111 17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací 32 31 0 0%
17111 17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí 32 30 0 0%
17111 17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování 20 20 2 10%
17111 17PBPCNP Civilní nouzová připravenost 33 28 0 0%
17111 17PBPFBA Fyzika pro bakaláře 27 26 2 7%
17111 17PBPHAE Hygiena a epidemiologie 32 31 1 3%
17111 17PBPIZS Integrovaný záchranný systém 27 27 2 7%
17111 17PBPLG Logistika 32 31 1 3%
17111 17PBPLVK Letní výcvikový kurz 28 27 1 4%
17111 17PBPMKR2 Management a krizové řízení II. 28 28 2 7%
17111 17PBPMVP Metodologie výzkumné práce 34 29 1 3%
17111 17PBPOB Objektová bezpečnost 20 20 2 10%
17111 17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy) 28 24 0 0%
17111 17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) 32 31 0 0%
17111 17PBPOZP Organizace záchranných prací 19 19 3 16%
17111 17PBPPMU Prevence mimořádných událostí 32 31 1 3%
17111 17PBPPTP Profesní taktická příprava 19 19 1 5%
17111 17PBPSL Soudní lékařství 27 25 2 7%
17111 17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení 27 27 3 11%
17111 17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbran í 34 31 1 3%
17111 17PBPTV2 Tělesná výchova II. 27 25 2 7%
17111 17PBPTV4 Tělesná výchova IV 32 31 0 0%
17111 17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 16 16 1 6%
17111 17PBPZBP Zpracování bakalářské práce 20 20 1 5%
17111 17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení 29 29 1 3%
17111 17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU 35 32 1 3%
17111 17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici 20 20 2 10%
17111 17PBPZPR Základy pyrotechniky 22 20 1 5%
17111 17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických age ns 34 31 0 0%
17111 17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II. 15 10 1 7%
17111 17PBRERF Experimentální radiologická fyzika 14 13 1 7%
17111 17PBRFY2 Radiologická fyzika II. 14 11 1 7%
17111 17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe 11 10 1 9%
17111 17PBRIPR Individuální prázdninová praxe 22 22 1 5%
17111 17PBRKR2 Konvenční radiologie II. 21 21 2 10%
17111 17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví 15 13 2 13%
17111 17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II 22 21 1 5%
17111 17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 22 21 1 5%
17111 17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe 14 14 1 7%
17111 17PBRNM2 Nukleární medicína II 22 18 1 5%
17111 17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe 11 10 1 9%
17111 17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden) 22 22 1 5%
17111 17PBRRAD2 Radiodiagnostika II 21 21 1 5%
17111 17PBRRAOA Radiační ochrana 14 13 1 7%
17111 17PBRRA2 Radioterapie II 21 20 1 5%
17111 17PBRRKA Radiologická kazuistika 22 22 1 5%
17111 17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe 15 14 1 7%
17111 17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe 15 14 1 7%
17111 17PBRSBK Seminář k bakalářské práci 22 21 1 5%
17111 17PBRTA Topografická anatomie 21 21 1 5%
17111 17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk 21 20 1 5%
17111 17PBRZBP Zpracování bakalářské práce 15 13 1 7%
17111 17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie 14 10 1 7%
17111 17PBRZKO2 Základy klinických oborů II 24 22 1 4%
17111 17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace 14 12 1 7%
17111 17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu 23 21 1 4%
17111 17PBRZPS Zdravotnická psychologie 15 13 1 7%
17111 17PBRZSP Základní skiagrafické projekce 13 12 1 8%
17111 17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství 14 13 1 7%
17111 17PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II. 53 47 1 2%
17111 17PBZBP Bakalářská práce 16 11 0 0%
17111 17PBZFA2 Funkční anatomie II. 61 37 1 2%
17111 17PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II. 49 40 1 2%
17111 17PBZIPP1 Individuální prázdninová praxe I. 44 38 0 0%
17111 17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II. 45 44 0 0%
17111 17PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management 47 41 1 2%
17111 17PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE 33 27 1 3%
17111 17PBZKP Klinická propedeutika 44 40 1 2%
17111 17PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace 33 27 1 3%
17111 17PBZKVZ Kurz vodní záchrany 31 26 1 3%
17111 17PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 51 44 1 2%
17111 17PBZMBP Metodika bakalářské práce 59 47 1 2%
17111 17PBZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I. 43 35 1 2%
17111 17PBZOP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I. 45 45 1 2%
17111 17PBZPE Pediatrie 54 47 2 4%
17111 17PBZPK1 Psychologie katastrof a krizové komunikace I. 52 44 1 2%
17111 17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I. 43 34 0 0%
17111 17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II. 38 34 0 0%
17111 17PBZPSB4 Praxe v semestru bloková IV. 12 12 1 8%
17111 17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II. 54 46 1 2%
17111 17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti 44 41 1 2%
17111 17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání 55 42 1 2%
17111 17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II. 45 35 1 2%
17111 17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV. 47 39 0 0%
17111 17PBZRO Radiační ochrana 47 46 1 2%
17111 17PBZRRD Radiologie a radiodiagnostika 54 45 1 2%
17111 17PBZRT2 Respirační terapie II. 48 39 1 2%
17111 17PBZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II. 46 43 1 2%
17111 17PBZUM2 Urgentní medicína II. 41 37 1 2%
17111 17PBZVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II 56 32 1 2%
17111 17PBZVZ Veřejné zdravotnictví 45 45 1 2%
17111 17PBZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem 47 47 2 4%
17111 17PBZZPP Základy psychiatrie a psychoterapie 54 46 1 2%
17111 17PBZZPZ Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář 15 14 1 7%
17111 17PBZZTX Základy toxikologie 54 37 1 2%
17111 17PMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti 19 19 4 21%
17111 17PMCMRK Metody analýzy a řízení rizik 34 32 3 9%
17111 17PMCOKKP Odborné kurzy krizové přípravy 35 33 0 0%
17111 17PMCOOP CBRNE - Ochranná opatření 34 28 3 9%
17111 17PMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby 35 32 1 3%
17111 17PMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci 34 32 2 6%
17111 17PMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky 17 17 2 12%
17111 17PMCPOK Prevence a odhalování kriminality 35 34 1 3%
17111 17PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače 35 31 0 0%
17111 17PMCSZK Státní správa v krizovém řízení 35 32 1 3%
17111 17PMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému 17 17 2 12%
17111 17PMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I 17 17 2 12%
17111 17PMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II 18 18 3 17%
17111 17PMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce 18 17 1 6%
17111 17PMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu 35 32 3 9%
17111 17PMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura 35 32 3 9%
17111 17PMPRTD Radiační terapie a dozimetrie 8 4 0 0%
17111 17PMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II 25 24 4 16%
17111 17PMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchran ný systém 25 25 1 4%
17111 17VMZVP Výuka metod řízení zásahu složek IZS ve virtuálním prostředí 12 10 1 8%
17111 17VZPVM Základy principu Vojtovy metody 18 17 2 11%
17112 17KMSEHG E-Health a E-Government 5 5 1 20%
17112 17KMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů 24 23 5 21%
17112 17PBBMS Modelování a simulace 48 48 10 21%
17112 17PBBRBL Robotika v lékařství 30 27 3 10%
17112 17PBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika 14 8 2 14%
17112 17PBIBP Bakalářská práce 9 7 2 22%
17112 17PBIDDS Data a datové struktury 15 5 1 7%
17112 17PBIDPS Počítačové sítě 5 2 0 0%
17112 17PBIEHT eHealth a telemedicína 9 7 4 44%
17112 17PBIJV Java 4 3 0 0%
17112 17PBIMS Modelování a simulace 7 3 0 0%
17112 17PBIMTL Matlab 14 8 1 7%
17112 17PBIPAB Právo a bezpečnost IT 8 7 2 25%
17112 17PBIRBL Robotika v lékařství 9 8 3 33%
17112 17PBITPR Týmový projekt 5 3 0 0%
17112 17PBITWA Tvorba webových aplikací 8 5 1 13%
17112 17PBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby 5 5 1 20%
17112 17PBIZIZ Zdravotnické informační zdroje 18 10 1 6%
17112 17PBLAZI Aplikovaná zdravotnická informatika 18 13 2 11%
17112 17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví 14 12 1 7%
17112 17PBZISZ Informační systémy ve zdravotnictví 45 45 1 2%
17112 17PMSEHG E-Health a E-Government 11 7 1 9%
17112 17PMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů 19 19 2 11%
17120 17DBNEU Neurotechnologie 5 5 0 0%
17120 17PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C 14 2 0 0%
17120 17PBBPPP Práce s programovými prostředky 23 22 7 30%
17120 17PBIOPS Operační systémy 17 10 2 12%
17120 17PBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí) 5 2 1 20%
17120 17PBLPPZ Práce s programovými prostředky (začátečníci) 10 8 2 20%
Celkem za předměty 12434 11120 1046 8%
Část ankety bez vztahu k předmětu 21
Celkem 1067
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 11.12.20 17 01:01