Stav vyplnění - anketa FBMI

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
17101 17ABBBB Biomechanika a biomateriály 7 6 0 0%
17101 17ABBBLG Biologie 8 8 0 0%
17101 17ABBFY1 Fyzika I 7 4 0 0%
17101 17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet 6 4 0 0%
17101 17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně 7 7 0 0%
17101 17AMBBB Biomechanika a biomateriály 10 10 0 0%
17101 17AMBZMB Základy molekulární biologie 6 6 0 0%
17101 17PBBBB Biomechanika a biomateriály 53 39 14 26%
17101 17PBBBFT Biofotonika 20 18 6 30%
17101 17PBBBLG Biologie 56 51 12 21%
17101 17PBBFVP Funkce více proměnných 23 21 8 35%
17101 17PBBFY1 Fyzika I 74 45 14 19%
17101 17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet 61 45 10 16%
17101 17PBFBLG Biologie 107 93 15 14%
17101 17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet 11 8 1 9%
17101 17PBISM Semináře z matematiky 11 7 1 9%
17101 17PBLF Fyzika 33 22 3 9%
17101 17PBLMB Molekulární biologie 21 20 2 10%
17101 17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie 33 20 2 6%
17101 17PBLZII Základy imunologie a imunochemie 21 18 5 24%
17101 17PBOBCH Biochemie 9 9 1 11%
17101 17PBOBCHA Biochemie 22 20 6 27%
17101 17PBOBLG Biologie 43 34 2 5%
17101 17PBOBT Brýlové technologie 20 20 6 30%
17101 17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky 27 23 3 11%
17101 17PBOFYZ Fyzika 36 29 2 6%
17101 17PBOHO Histologie obecná a histologie oka 30 24 2 7%
17101 17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II. 29 28 2 7%
17101 17PBOMA1 Matematika I. 41 24 3 7%
17101 17PBOMCH Makromolekulární chemie 5 4 0 0%
17101 17PBOMCHA Makromolekulární chemie 19 17 4 21%
17101 17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu 29 29 4 14%
17101 17PBONRA Nauka o refrakci 17 16 4 24%
17101 17PBOOF Optika fyzikální 23 22 6 26%
17101 17PBOOFP Oftalmologické přístroje 24 20 6 25%
17101 17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I. 21 21 6 29%
17101 17PBOOVP Optometrie v praxi 27 26 4 15%
17101 17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením 26 23 4 15%
17101 17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením 26 23 4 15%
17101 17PBOSOP Speciální optické pomůcky 28 24 3 11%
17101 17PBOSRB Strabologie 26 23 3 12%
17101 17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. 21 20 4 19%
17101 17PBOTPR Týmový projekt 29 25 2 7%
17101 17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí 20 20 5 25%
17101 17PBPMB Matematika pro bakaláře 29 17 4 14%
17101 17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky 31 28 9 29%
17101 17PBTFY1 Fyzika I 7 1 0 0%
17101 17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet 9 5 0 0%
17101 17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a im unologie 49 27 5 10%
17101 17PMBSPM Softwarová podpora pro matematické modelování 20 20 3 15%
17101 17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika 11 9 2 18%
17101 17PMP2BFT Pokročilá biofotonika 5 5 0 0%
17101 17PMP2BTR Biotransport 5 4 0 0%
17101 17PMP2DP1 Diplomová práce 1 5 3 0 0%
17101 17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství 13 9 2 15%
17101 17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně 8 6 1 13%
17101 17PMP2OEL Optoelektronika 5 4 0 0%
17101 17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová 11 8 2 18%
17101 17PMP2PJ1 Projekt 1 11 8 0 0%
17101 17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1 5 5 0 0%
17101 17PMP2SP1 Seminář k projektu 1 11 9 1 9%
17101 17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích 4 3 1 25%
17101 17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky 11 9 2 18%
17101 17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu 5 5 0 0%
17101 17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky 12 9 2 17%
17101 17VSBM Seminář z biomechaniky 94 90 12 13%
17101 17VSF1 Semináře z fyziky 1 29 23 5 17%
17101 17VSM Semináře z matematiky 25 21 5 20%
17110 17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice 6 5 0 0%
17110 17ABBELF Elektrofyziologie 8 8 0 0%
17110 17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) 7 7 0 0%
17110 17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů 5 3 0 0%
17110 17ABBPSL Psychologie 8 5 0 0%
17110 17ABBZS Zobrazovací systémy 4 4 0 0%
17110 17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc 27 25 0 0%
17110 17AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně 7 6 0 0%
17110 17AMBCC1 Čeština pro cizince I 7 7 0 0%
17110 17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I 12 12 0 0%
17110 17AMBLT Laboratorní technika 14 14 0 0%
17110 17AMBNMP Návrh a management projektu 10 10 0 0%
17110 17AMBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů 6 6 0 0%
17110 17AMBSPT Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péč i 10 10 0 0%
17110 17AMBZS Zobrazovací systémy 8 8 0 0%
17110 17AMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví 4 4 0 0%
17110 17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc 605 634 43 7%
17110 17DBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství 7 4 0 0%
17110 17KBP2CHPB Chemie pro bakaláře 25 22 0 0%
17110 17KMCVSM Vybrané statistické metody 64 58 3 5%
17110 17KMSBCA Biosystém člověka 24 12 4 17%
17110 17KMSBST Biostatistika 21 14 7 33%
17110 17KMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví 18 0 4 22%
17110 17KMSDP1 Diplomová práce I 9 0 0 0%
17110 17KMSEK Ekonomie 33 9 1 3%
17110 17KMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví 21 14 0 0%
17110 17KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení 19 17 5 26%
17110 17KMSMIPA Projektové řízení 18 15 6 33%
17110 17KMSMZZ Management zdravotnických zařízení 20 19 5 25%
17110 17KMSNKC Náklady, kalkulace, ceny 34 22 0 0%
17110 17KMSPMF Přehled matematiky a fyziky 20 0 0 0%
17110 17KMSRLZA Řízení lidských zdrojů 34 23 0 0%
17110 17KMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1 9 0 0 0%
17110 17KMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 16 13 4 25%
17110 17KMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění 34 24 2 6%
17110 17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) 54 53 22 41%
17110 17PBBBCH Biochemie 41 41 18 44%
17110 17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice 63 50 12 19%
17110 17PBBELF Elektrofyziologie 49 46 15 31%
17110 17PBBEM Elektrická měření 51 36 18 35%
17110 17PBBEO Elektronické obvody 51 46 16 31%
17110 17PBBFCH Fyzikální chemie 49 30 14 29%
17110 17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) 43 37 13 30%
17110 17PBBMVP Metodologie výzkumné práce 20 18 7 35%
17110 17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II 39 38 11 28%
17110 17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika 74 32 20 27%
17110 17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů 44 41 15 34%
17110 17PBBPSL Psychologie 51 44 11 22%
17110 17PBBSPRA Semestrální projekt 50 45 9 18%
17110 17PBBVBI Virtuální bioinstrumentace 10 10 3 30%
17110 17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy 48 46 9 19%
17110 17PBBZS Zobrazovací systémy 46 42 15 33%
17110 17PBFZLN Zdravotnická legislativa 64 43 0 0%
17110 17PBFZSI Základy statistiky a informatiky 64 55 1 2%
17110 17PBIJA3 Angličtina III. 11 9 1 9%
17110 17PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje 20 20 2 10%
17110 17PBLLZPA Laboratorní zdravotnické přístroje 18 17 3 17%
17110 17PBLOZLA Obecná chemie a základní laboratorní výpočty 44 19 2 5%
17110 17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika 23 23 2 9%
17110 17PBOPSL Psychologie 35 28 2 6%
17110 17PBPAK Anglická konverzace 27 22 1 4%
17110 17PBPCHB Chemie pro bakaláře 28 20 3 11%
17110 17PBPZIT Základy informačních technologií 26 21 2 8%
17110 17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie 32 29 8 25%
17110 17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy 31 27 7 23%
17110 17PBRZSI Základy statistiky a informatiky 21 21 6 29%
17110 17PBTAJ1 Angličtina I 9 6 0 0%
17110 17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie 54 42 3 6%
17110 17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví 40 35 2 5%
17110 17PBZZL Zdravotnická legislativa 39 36 1 3%
17110 17PBZZSI Základy statistiky a informatiky 39 38 1 3%
17110 17PMBBCA Biosystém člověka 28 27 10 36%
17110 17PMBBPK Biokompatibilita a procesy korozní 21 20 5 24%
17110 17PMBCZS Číslicové zpracování signálů 28 27 10 36%
17110 17PMBDS1 Diplomový seminář I 21 21 4 19%
17110 17PMBKH Klinické hodnocení 21 20 5 24%
17110 17PMBMPV Matematická podpora výzkumu 29 27 7 24%
17110 17PMBMPZ Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového sig nálu a obrazu 20 20 4 20%
17110 17PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně 21 21 4 19%
17110 17PMBOPT Optika v přístrojové technice 20 20 3 15%
17110 17PMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy 20 19 4 20%
17110 17PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu 29 27 7 24%
17110 17PMBRT Respirační terapie 14 14 5 36%
17110 17PMBVKMA Vybrané kapitoly z matematiky 27 25 8 30%
17110 17PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví 22 21 3 14%
17110 17PMCVSM Vybrané statistické metody 37 32 5 14%
17110 17PMSBCA Biosystém člověka 25 25 3 12%
17110 17PMSBST Biostatistika 23 23 3 13%
17110 17PMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví 23 23 3 13%
17110 17PMSDP1 Diplomová práce I 4 0 0 0%
17110 17PMSEK Ekonomie 47 27 5 11%
17110 17PMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví 21 17 2 10%
17110 17PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení 23 22 1 4%
17110 17PMSMIPA Projektové řízení 22 22 1 5%
17110 17PMSMZZ Management zdravotnických zařízení 23 23 2 9%
17110 17PMSNKC Náklady, kalkulace, ceny 47 38 6 13%
17110 17PMSPMF Přehled matematiky a fyziky 19 15 3 16%
17110 17PMSRLZA Řízení lidských zdrojů 47 40 5 11%
17110 17PMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1 4 4 1 25%
17110 17PMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 21 21 1 5%
17110 17PMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění 47 40 3 6%
17110 17VACC Čeština pro cizince - začátečníci 4 2 0 0%
17110 17VATF Anglická terminologie pro fyzioterapeuty 14 10 0 0%
17110 17VCAE Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English 17 9 4 24%
17110 17VFCE1 Přípravný kurz ke zkoušce FCE I. 27 13 4 15%
17110 17VJA1 Angličtina I. 17 8 2 12%
17110 17VMZK Matematika: základy kalkulu 11 3 1 9%
17110 17VNJ1 Německý jazyk pro středně pokročilé I 17 6 6 35%
17110 17VSFBCH Seminář z fyzikální chemie a biochemie 18 6 3 17%
17110 17VSJ Španělský jazyk 24 10 3 13%
17110 17VUBME Úvod do biomedicínského inženýrství 16 12 3 19%
17110 17VZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks 6 1 1 17%
17111 17ABBAF1 Anatomie a fyziologie I 7 6 0 0%
17111 17ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství 4 4 0 0%
17111 17ABBLTR Lékařská terminologie 9 9 0 0%
17111 17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I 9 9 0 0%
17111 17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství 9 9 0 0%
17111 17KBP2AK Anglická konverzace 17 17 0 0%
17111 17KBP2DT Drogy a toxikomanie 36 35 0 0%
17111 17KBP2ENB Environmentální bezpečnost 36 36 0 0%
17111 17KBP2ET Etika krizového řízení 24 22 0 0%
17111 17KBP2HKP Havarijní a krizové plánování 18 17 0 0%
17111 17KBP2HKS Obecné základy řešení havarijních a krizových sitací 25 20 0 0%
17111 17KBP2ISKR Informační systémy v krizovém řízení 18 18 0 0%
17111 17KBP2KM Krizový management 36 36 0 0%
17111 17KBP2KP Komunikační prostředky IZS 24 22 0 0%
17111 17KBP2KRZ Krizové řízení ve zdravotnictví 36 36 0 0%
17111 17KBP2KSP Krizové situace v silničním provozu 36 36 0 0%
17111 17KBP2LZKS Lidské zdroje a krizové situace 17 16 0 0%
17111 17KBP2MKR1 Management a krizové řízení I. 24 21 0 0%
17111 17KBP2MPB Matematika pro bakaláře 24 22 0 0%
17111 17KBP2PKS Psychologie krizových situací 37 36 0 0%
17111 17KBP2POK Prevence a odhalování kriminality 36 36 0 0%
17111 17KBP2PPP Předlékařská pomoc a péče 17 17 0 0%
17111 17KBP2RO Radiační ochrana 19 17 0 0%
17111 17KBP2SBP Seminář k bakalářské práci 37 37 0 0%
17111 17KBP2TE Terorismus 36 36 0 0%
17111 17KBP2TP Týmový projekt 17 0 0 0%
17111 17KBP2TR Teorie rizik 36 36 0 0%
17111 17KBP2ZIT Základy informačních technologií 25 20 0 0%
17111 17KBP2ZS Základy somatologie 24 21 0 0%
17111 17KBP2ZT Základy toxikologie 18 16 0 0%
17111 17KBP2ZTSP Základy teorie státu a práva 24 22 0 0%
17111 17KBP2ZZT Základy záchranářské techniky 17 17 0 0%
17111 17KMCCHB Chemická bezpečnost 59 59 3 5%
17111 17KMCINA Informační analytika 57 57 4 7%
17111 17KMCIZS IZS a řešení krizových situací 64 48 3 5%
17111 17KMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost 59 59 3 5%
17111 17KMCKZD Krizové zdravotnictví 57 57 3 5%
17111 17KMCMKR Management a krizové řízení 64 59 2 3%
17111 17KMCNPL Nouzové plánování 65 61 2 3%
17111 17KMCPKS Psychologie krizových situací 57 57 3 5%
17111 17KMCSPP Správní a policejní právo 64 59 3 5%
17111 17KMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti 58 57 3 5%
17111 17KMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva 64 63 2 3%
17111 17KMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech 64 60 3 5%
17111 17KMCZTE Zásahová technika součástí IZS 57 57 2 4%
17111 17KMSZA Základy anatomie 13 9 1 8%
17111 17KMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I 33 24 2 6%
17111 17KMSZF Základy farmakologie 12 9 2 17%
17111 17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I 54 43 13 24%
17111 17PBBLTR Lékařská terminologie 52 43 9 17%
17111 17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie 104 86 22 21%
17111 17PBFBB Biomechanika a biomateriály 146 105 20 14%
17111 17PBFEVF Etika ve fyzioterapii 75 74 5 7%
17111 17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii 65 59 2 3%
17111 17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty 68 54 1 1%
17111 17PBFGYP Gynekologie a porodnictví 62 35 0 0%
17111 17PBFHAE Hygiena a epidemiologie 72 71 2 3%
17111 17PBFMMT Masáž a měkké techniky 106 96 16 15%
17111 17PBFMVP Metodologie výzkumné práce 55 54 0 0%
17111 17PBFNRFA Neurofyziologie 69 62 3 4%
17111 17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. 51 49 1 2%
17111 17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu 73 73 2 3%
17111 17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných 71 70 3 4%
17111 17PBFRPP Rehabilitační propedeutika 117 78 14 12%
17111 17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace 65 64 0 0%
17111 17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I 85 78 5 6%
17111 17PBFZB Zdravotnická biofyzika 107 89 15 14%
17111 17PBFZFA Základy farmakologie 72 71 2 3%
17111 17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie 105 92 13 12%
17111 17PBFZOT Základy odborné terminologie 107 90 16 15%
17111 17PBFZPA Základy patologie 73 71 1 1%
17111 17PBFZPF Základy patologické fyziologie 75 74 3 4%
17111 17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojž íšové I. 64 58 0 0%
17111 17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. 104 93 14 13%
17111 17PBIKO1 Základy klinických oborů I 5 5 0 0%
17111 17PBILTR Lékařská terminologie 12 7 1 8%
17111 17PBIPM1 Základy preklinické medicíny I 13 8 2 15%
17111 17PBITM1 Základy teoretické medicíny I 11 6 1 9%
17111 17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I. 33 28 2 6%
17111 17PBLBCH2 Biochemie II. 24 20 5 21%
17111 17PBLEZ Etika ve zdravotnictví 33 24 2 6%
17111 17PBLHHT Histologie a histologické techniky 22 19 5 23%
17111 17PBLHTS1 Hematologie a transfúzní služba I. 24 22 4 17%
17111 17PBLKB2 Klinická biochemie II. 21 21 5 24%
17111 17PBLKMBA Klinická mikrobiologie 24 22 6 25%
17111 17PBLMTA Medicínská terminologie 33 23 1 3%
17111 17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu 20 20 2 10%
17111 17PBLSBP Seminář k bakalářské práci 21 21 3 14%
17111 17PBLSL Soudní lékařství 21 21 2 10%
17111 17PBLZB Zdravotnická biofyzika 34 24 2 6%
17111 17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce 21 21 2 10%
17111 17PBLZP Zdravotnická psychologie 34 25 2 6%
17111 17PBLZPAA Základy patologie 22 18 4 18%
17111 17PBLZTX Základy toxikologie 20 20 2 10%
17111 17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie 32 26 3 9%
17111 17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. 36 28 2 6%
17111 17PBOLTR Lékařská terminologie 32 21 2 6%
17111 17PBPDTX Drogy a toxikomanie 31 31 5 16%
17111 17PBPEKRA Etika krizového řízení 25 20 1 4%
17111 17PBPENV Environmentální bezpečnost 31 29 4 13%
17111 17PBPHKP Havarijní krizové plánování 27 22 1 4%
17111 17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení 27 21 2 7%
17111 17PBPKM Krizový management 31 30 5 16%
17111 17PBPKPS Komunikační prostředky IZS 26 21 4 15%
17111 17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví 31 31 4 13%
17111 17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu 32 31 5 16%
17111 17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace 27 21 0 0%
17111 17PBPMKR1 Management a krizové řízení I 26 20 1 4%
17111 17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací 26 20 2 8%
17111 17PBPPKS Psychologie v krizových situacích 32 31 5 16%
17111 17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality 30 30 5 17%
17111 17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče 27 21 0 0%
17111 17PBPRO Radiační ochrana 28 23 0 0%
17111 17PBPSBP Seminář k bakalářské práci 31 31 3 10%
17111 17PBPTER Teorie rizik 31 30 4 13%
17111 17PBPTPR Týmový projekt 27 24 0 0%
17111 17PBPTR Terorismus 31 30 4 13%
17111 17PBPTV1 Tělesná výchova I. 23 18 1 4%
17111 17PBPTV3 Tělesná výchova III. 29 22 0 0%
17111 17PBPZS Základy somatologie 26 21 2 8%
17111 17PBPZTS Základy teorie státu a práva 26 23 2 8%
17111 17PBPZTX Základy toxikologie 28 22 0 0%
17111 17PBPZZT Základy záchranářské techniky 27 24 0 0%
17111 17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I 31 28 8 26%
17111 17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie 21 21 3 14%
17111 17PBRKR1 Konvenční radiologie I 11 0 1 9%
17111 17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I. 12 12 1 8%
17111 17PBRMT Medicínská terminologie 31 28 8 26%
17111 17PBRMVP Metodologie výzkumné práce 21 21 2 10%
17111 17PBRNMP Nukleární medicína-praxe 21 21 1 5%
17111 17PBRNM1 Nukleární medicína I 11 0 1 9%
17111 17PBRNM3 Nukleární medicína III 22 22 2 9%
17111 17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu 13 11 1 8%
17111 17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče 31 27 7 23%
17111 17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii 12 0 1 8%
17111 17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice 21 21 1 5%
17111 17PBRRA Rentgenová anatomie 12 0 1 8%
17111 17PBRRAD1 Radiodiagnostika I 11 11 1 9%
17111 17PBRRAP Radioterapie-praxe 21 21 1 5%
17111 17PBRRA1 Radioterapie I 11 11 1 9%
17111 17PBRRA3 Radioterapie III 22 14 2 9%
17111 17PBRRDB Radiobiologie 31 28 8 26%
17111 17PBRRF1 Radiologická fyzika I. 32 26 8 25%
17111 17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe 21 21 1 5%
17111 17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie) 21 21 1 5%
17111 17PBRZBF Zdravotnická biofyzika 33 28 8 24%
17111 17PBRZET Zdravotnická etika 33 29 7 21%
17111 17PBRZKO1A Základy klinických oborů I 11 11 1 9%
17111 17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí 21 21 1 5%
17111 17PBRZP Základy patologie 12 11 1 8%
17111 17PBRZPF Základy patologické fyziologie 12 11 1 8%
17111 17PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. 45 32 7 16%
17111 17PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III. 40 24 1 3%
17111 17PBZEZ Etika ve zdravotnictví 52 42 7 13%
17111 17PBZFA1 Funkční anatomie I. 54 41 3 6%
17111 17PBZGP Gynekologie a porodnictví 39 38 1 3%
17111 17PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. 41 37 2 5%
17111 17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III. 35 23 0 0%
17111 17PBZKHZ Kurz horské záchrany 38 0 2 5%
17111 17PBZKZ Komunikace ve zdravotnictví 43 37 2 5%
17111 17PBZMKS Medicína krizových stavů 46 21 2 4%
17111 17PBZMVP Metodologie výzkumné práce 38 37 1 3%
17111 17PBZN Neurologie 41 33 2 5%
17111 17PBZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. 33 23 1 3%
17111 17PBZOP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II. 45 29 5 11%
17111 17PBZPK2 Psychologie katastrof a krizové komunikace II. 38 37 1 3%
17111 17PBZPPM První pomoc, metodologie první pomoci 54 33 3 6%
17111 17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III. 33 22 0 0%
17111 17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I. 41 36 3 7%
17111 17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness 54 44 3 6%
17111 17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví 42 35 3 7%
17111 17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění 53 43 2 4%
17111 17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I. 52 42 5 10%
17111 17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III. 35 29 0 0%
17111 17PBZRSZS Radiokomunikační systémy záchranných služeb 40 36 2 5%
17111 17PBZRT1 Respirační terapie I. 42 37 1 2%
17111 17PBZSL Soudní lékařství 40 36 3 8%
17111 17PBZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. 52 42 3 6%
17111 17PBZUM1 Urgentní medicína I. 49 44 5 10%
17111 17PBZUM3 Urgentní medicína III a válečná chirurgie 42 22 0 0%
17111 17PBZUZP Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu 41 33 2 5%
17111 17PBZVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I 41 37 3 7%
17111 17PBZZBF Zdravotnická biofyzika 53 39 2 4%
17111 17PBZZFAR Základy farmakologie 41 0 1 2%
17111 17PBZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie 52 41 2 4%
17111 17PBZZOT Základy odborné terminologie 56 42 5 9%
17111 17PBZZPA Základy patologie 40 34 1 3%
17111 17PBZZPF Základy patologické fyziologie 49 6 1 2%
17111 17PBZZVK Zimní výcvikový kurz 52 0 1 2%
17111 17PMCCHB Chemická bezpečnost 32 32 3 9%
17111 17PMCINA Informační analytika 32 32 3 9%
17111 17PMCIZS IZS a řešení krizových situací 37 31 5 14%
17111 17PMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost 32 32 3 9%
17111 17PMCKZD Krizové zdravotnictví 32 32 2 6%
17111 17PMCMKR Management a krizové řízení 37 33 5 14%
17111 17PMCNPL Nouzové plánování 37 32 5 14%
17111 17PMCPKS Psychologie krizových situací 32 32 5 16%
17111 17PMCSPP Správní a policejní právo 37 33 5 14%
17111 17PMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti 32 31 2 6%
17111 17PMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva 37 34 4 11%
17111 17PMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech 37 36 5 14%
17111 17PMCZTE Zásahová technika součástí IZS 32 32 2 6%
17111 17PMSZA Základy anatomie 28 24 2 7%
17111 17PMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I 47 40 3 6%
17111 17PMSZF Základy farmakologie 28 23 2 7%
17111 17VSPM Sportovní masáže 15 4 0 0%
17111 17VVAS Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe 14 11 1 7%
17111 17VZPVM Základy principu Vojtovy metody 13 12 1 8%
17112 17ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví 4 4 0 0%
17112 17ABBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) 10 9 0 0%
17112 17ABBUSS Úvod do signálů a systémů 4 3 0 0%
17112 17AMBLTX Latex 8 7 0 0%
17112 17KMSNISA Nemocniční informační systémy 19 15 6 32%
17112 17PBBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat 26 24 8 31%
17112 17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví 36 35 14 39%
17112 17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) 57 49 11 19%
17112 17PBBUSS Úvod do signálů a systémů 52 45 15 29%
17112 17PBBZOD Zpracování obrazových dat 6 6 1 17%
17112 17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví 73 72 2 3%
17112 17PBIALP Algoritmizace a programování 12 9 4 33%
17112 17PBIBIF Bioinformatika 11 6 1 9%
17112 17PBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat 5 4 0 0%
17112 17PBIDBS Databázové systémy 13 8 0 0%
17112 17PBIDTA Desktop aplikace MS Office 10 7 1 10%
17112 17PBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu 4 2 0 0%
17112 17PBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS 4 2 0 0%
17112 17PBILOG Logika 13 12 3 23%
17112 17PBINIS Nemocniční informační systémy 12 8 2 17%
17112 17PBIPJC Objektové programování v jazyce C# 12 0 1 8%
17112 17PBISPR Semestrální projekt 5 3 0 0%
17112 17PBIUSS Úvod do signálů a systémů 11 7 0 0%
17112 17PBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně 5 3 0 0%
17112 17PBIZEL Základy využití e-learningu 5 5 0 0%
17112 17PBIZOD Zpracování obrazových dat 6 3 0 0%
17112 17PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví 20 20 4 20%
17112 17PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice 22 21 3 14%
17112 17PBRITR Informační technologie 12 12 1 8%
17112 17PMBZAO Zpracování a analýza obrazu 27 26 7 26%
17112 17PMP2OOP Objektově orientované programování 7 6 1 14%
17112 17PMSNISA Nemocniční informační systémy 22 22 2 9%
17112 17VLTX Latex 5 2 2 40%
17120 17ABBALP Algoritmizace a programování 7 7 0 0%
17120 17ABBITT Informační technologie a telemedicína 6 4 0 0%
17120 17KBP2ITT Informační technologie a telemetrie 36 35 0 0%
17120 17KMCIT Informační technologie 64 59 2 3%
17120 17KMCUP Úvod do programování 57 56 3 5%
17120 17PBBALP Algoritmizace a programování 54 47 12 22%
17120 17PBBITT Informační technologie a telemedicína 51 45 9 18%
17120 17PBIIT Informační technologie 9 7 1 11%
17120 17PBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase 11 11 3 27%
17120 17PBIPPZ Práce s programovými prostředky 11 8 2 18%
17120 17PBLIT Informační technologie 33 23 1 3%
17120 17PBOITT Informační technologie a telemedicína 31 24 1 3%
17120 17PBPITT Informační technologie a telemetrie 31 31 4 13%
17120 17PBTALP Algoritmizace a programování 9 6 0 0%
17120 17PBTITT Informační technologie 9 6 0 0%
17120 17PBTPR1 Projekt I 9 6 0 0%
17120 17PBTSI1 Základy softwarového inženýrství I. 9 6 0 0%
17120 17PMCIT Informační technologie 37 33 3 8%
17120 17PMCUP Úvod do programování 32 30 2 6%
Celkem za předměty 13954 11791 1445 10%
Část ankety bez vztahu k předmětu 64
Celkem 1509
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 17:55