Stav vyplnění - anketa FBMI

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
17101 17ABBFY2 Fyzika II 5 1 0 0%
17101 17ABBITP Integrální počet 4 3 0 0%
17101 17AMPPJ2 Projekt 2 11 0 0 0%
17101 17PBBFY2 Fyzika II 58 24 0 0%
17101 17PBBFY3 Fyzika III 11 11 0 0%
17101 17PBBITP Integrální počet 52 28 0 0%
17101 17PBBMEC Mechanika 61 25 0 0%
17101 17PBIITP Integrální počet 10 4 0 0%
17101 17PBLGEN Genetika 19 19 0 0%
17101 17PBLMM Mikroskopické metody 23 21 0 0%
17101 17PBOBP Bakalářská práce 29 29 0 0%
17101 17PBOGMB Genetika a molekulární biologie 25 17 0 0%
17101 17PBOCHMO Chemie pro optometristy 34 19 0 0%
17101 17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I. 5 5 0 0%
17101 17PBOKC1A Kontaktní čočky + praxe I. 19 17 0 0%
17101 17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III. 29 29 0 0%
17101 17PBOKRVA Korekce refrakčních vad 20 0 0 0%
17101 17PBOMA2 Matematika II. 32 18 0 0%
17101 17PBOMI Mikrobiologie a imunologie 24 22 0 0%
17101 17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka 17 17 0 0%
17101 17PBONMP Návrh a management projektu 20 20 0 0%
17101 17PBOOGB Optika geometrická a brýlová 36 29 0 0%
17101 17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II. 19 19 0 0%
17101 17PBOOMP Optometrická praktika 29 29 0 0%
17101 17PBOOP1 Optická praktika I. 29 29 0 0%
17101 17PBOOP2 Optická praktika II. 19 18 0 0%
17101 17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců 20 20 0 0%
17101 17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II. 20 13 0 0%
17101 17PBOZFOA Základy fyziologické optiky 37 33 0 0%
17101 17PBTITP Integrální počet 5 4 0 0%
17101 17PMBAFY Aplikovaná fyzika 25 22 0 0%
17101 17PMBNM Numerické metody 27 15 0 0%
17101 17PMPDP2 Diplomová práce 2 5 5 0 0%
17101 17PMPSDP2 Seminář k diplomové práci 2 5 5 0 0%
17101 17PMP2AEM Aplikace EM pole v medicíně 4 4 0 0%
17101 17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření 6 6 0 0%
17101 17PMP2ALM Aplikace laserů v medicíně 4 4 0 0%
17101 17PMP2BF Biofyzika 9 9 0 0%
17101 17PMP2DP2 Diplomová práce 2 4 2 0 0%
17101 17PMP2HSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně 4 4 0 0%
17101 17PMP2LT Laserová technika 9 6 0 0%
17101 17PMP2OCH Organická chemie 9 9 0 0%
17101 17PMP2PBM Pokročilá biomechanika 4 4 0 0%
17101 17PMP2PJ2 Projekt 2 9 3 0 0%
17101 17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu 9 9 0 0%
17101 17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2 4 2 0 0%
17101 17PMP2SP2 Seminář k projektu 2 9 5 0 0%
17101 17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod 11 8 0 0%
17101 17VSF2 Semináře z fyziky 2 19 16 0 0%
17101 17VSM Semináře z matematiky 13 13 0 0%
17101 17VSMB Seminář z praktické mechaniky a biomechaniky 5 3 0 0%
17101 17VSMP Semináře z matematiky (pokračování) 19 19 0 0%
17110 17ABBCHM Chemie 5 0 0 0%
17110 17ABBLT Laboratorní technika 4 3 0 0%
17110 17ABBNMP Návrh a management projektu 5 2 0 0%
17110 17ABBTEL Teoretická elektrotechnika 6 3 0 0%
17110 17AMBBCH Biochemie 6 6 0 0%
17110 17AMBBLS Biologické signály 4 4 0 0%
17110 17AMBBTR Biotransport 8 6 0 0%
17110 17AMBDP Diplomová práce 5 2 0 0%
17110 17AMBMDT Klinické hodnocení 5 5 0 0%
17110 17AMBOP Odborná praxe 4 3 0 0%
17110 17AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu 7 7 0 0%
17110 17DBAJ Angličtina pro doktorandy 5 4 0 0%
17110 17DBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení 6 6 0 0%
17110 17DBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství 5 5 0 0%
17110 17DCAJ Angličtina pro doktorandy 11 11 0 0%
17110 17KMSDP Diplomová práce 14 13 0 0%
17110 17KMSDP2 Diplomová práce 2 11 9 0 0%
17110 17KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení 22 10 0 0%
17110 17KMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií 25 10 0 0%
17110 17KMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení 19 0 0 0%
17110 17KMSOS Ročníkový projekt 25 0 0 0%
17110 17KMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky 21 20 0 0%
17110 17KMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví 19 19 0 0%
17110 17KMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2 11 9 0 0%
17110 17KMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2 14 13 0 0%
17110 17KMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení 19 18 0 0%
17110 17KMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura 19 15 0 0%
17110 17KMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky 22 0 0 0%
17110 17KMSZU Základy účetnictví 14 12 0 0%
17110 17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2) 51 49 0 0%
17110 17PBBBLS Biologické signály 46 27 0 0%
17110 17PBBBP Bakalářská práce 45 42 0 0%
17110 17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství 48 40 0 0%
17110 17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu 14 12 0 0%
17110 17PBBCHM Chemie 76 19 0 0%
17110 17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) 43 40 0 0%
17110 17PBBLT Laboratorní technika 32 29 0 0%
17110 17PBBMZT Management zdravotnické techniky 45 44 0 0%
17110 17PBBNMP Návrh a management projektu 45 40 0 0%
17110 17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I 51 44 0 0%
17110 17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery 30 28 0 0%
17110 17PBBROP Řízená odborná praxe 47 46 0 0%
17110 17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika 42 38 0 0%
17110 17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči< /td> 38 32 0 0%
17110 17PBBTEL Teoretická elektrotechnika 53 38 0 0%
17110 17PBBTPRA Týmový projekt 12 0 0 0%
17110 17PBIBS Biomedicínská statistika 8 3 0 0%
17110 17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika 5 4 0 0%
17110 17PBLBCH1 Biochemie I. 15 14 0 0%
17110 17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři 20 20 0 0%
17110 17PBLZACHA Základy analytické chemie 20 12 0 0%
17110 17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu 28 28 0 0%
17110 17PBOSTA Statistika 31 30 0 0%
17110 17PBPAOT Anglická odborná terminologie 22 21 0 0%
17110 17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika 23 12 0 0%
17110 17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii 30 28 0 0%
17110 17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně 12 11 0 0%
17110 17PBTAJ2 Angličtina II 7 6 0 0%
17110 17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči 50 41 0 0%
17110 17PMBAUI Algoritmy umělé inteligence 12 7 0 0%
17110 17PMBDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví 18 13 0 0%
17110 17PMBDP Diplomová práce 21 17 0 0%
17110 17PMBDS2 Diplomový seminář II 20 18 0 0%
17110 17PMBELA Elektrotechnika 25 18 0 0%
17110 17PMBJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků 23 21 0 0%
17110 17PMBKBVA Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody 23 22 0 0%
17110 17PMBMKZA Marketing zdravotnických zařízení 26 26 0 0%
17110 17PMBMRB Měření a regulace v biomedicíně 24 23 0 0%
17110 17PMBPMA Pokročilé metody analýzy a zpracování dat 22 19 0 0%
17110 17PMBPTT Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii 23 22 0 0%
17110 17PMBRPRA Ročníkový projekt 27 0 0 0%
17110 17PMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy 16 10 0 0%
17110 17PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura 22 22 0 0%
17110 17PMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie 21 20 0 0%
17110 17PMSDP Diplomová práce 21 18 0 0%
17110 17PMSDP2 Diplomová práce 2 7 6 0 0%
17110 17PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení 39 28 0 0%
17110 17PMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií 39 24 0 0%
17110 17PMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení 32 29 0 0%
17110 17PMSOS Ročníkový projekt 38 0 0 0%
17110 17PMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky 39 35 0 0%
17110 17PMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví 23 22 0 0%
17110 17PMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2 7 6 0 0%
17110 17PMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2 21 18 0 0%
17110 17PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení 23 23 0 0%
17110 17PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura 22 22 0 0%
17110 17PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky 39 19 0 0%
17110 17PMSZMS Základy modelování a simulace 23 23 0 0%
17110 17PMSZU Základy účetnictví 35 33 0 0%
17110 17VACC Čeština pro cizince - začátečníci 6 5 0 0%
17110 17VATFP Anglická terminologie pro fyzioterapeuty (pokročilí) 13 11 0 0%
17110 17VJA2 Angličtina II. 12 6 0 0%
17110 17VOPPMS Odborná praxe pro obor SIPZ 15 0 0 0%
17110 17VSCH Semináře z chemie 20 4 0 0%
17110 17VSJ Španělský jazyk 15 6 0 0%
17110 17VSJP Španělský jazyk (mírně pokročilí) 8 6 0 0%
17111 17ABBAF2 Anatomie a fyziologie II 7 5 0 0%
17111 17ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 6 6 0 0%
17111 17ABBPP První pomoc 6 5 0 0%
17111 17ABBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie 4 4 0 0%
17111 17AMBAF2 Anatomie a fyziologie II 5 5 0 0%
17111 17AMBZPD Základy patologie a diagnostické metody 5 5 0 0%
17111 17DCBPST Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus 8 8 0 0%
17111 17DCOO Ochrana obyvatelstva 9 7 0 0%
17111 17KBP2AOT1 Anglická odborná terminologie I. 22 0 0 0%
17111 17KBP2ARS Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací 15 15 0 0%
17111 17KBP2BIS Bezpečnost informačních systémů a sítí 15 15 0 0%
17111 17KBP2BOS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování 35 34 0 0%
17111 17KBP2CNP Civilní nouzová připravenost 15 15 0 0%
17111 17KBP2FPB Fyzika pro bakaláře 22 22 0 0%
17111 17KBP2HAE Hygiena a epidemiologie 15 15 0 0%
17111 17KBP2IZS Integrovaný záchranný systém 22 0 0 0%
17111 17KBP2LG Logistika 15 15 0 0%
17111 17KBP2MKR2 Management a krizové řízení II. 23 20 0 0%
17111 17KBP2MVP Metodologie výzkumné práce 15 15 0 0%
17111 17KBP2OB Objektová bezpečnost 35 34 0 0%
17111 17KBP2OP1 Odborná praxe (útvary krizového řízení, státní správy a samosprávy)< /td> 22 22 0 0%
17111 17KBP2OP2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) 16 14 0 0%
17111 17KBP2OZP Organizace záchranných prací 35 35 0 0%
17111 17KBP2PMS Pravděpodobnost a matematická statistika 23 21 0 0%
17111 17KBP2PMU Prevence mimořádných událostí 15 15 0 0%
17111 17KBP2PTP Profesní taktická příprava 35 35 0 0%
17111 17KBP2SL Soudní lékařství 35 33 0 0%
17111 17KBP2SP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení 23 23 0 0%
17111 17KBP2TAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbran í 15 15 0 0%
17111 17KBP2VBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 35 35 0 0%
17111 17KBP2ZBP Zpracování bakalářské práce 39 33 0 0%
17111 17KBP2ZEKR Základy ekonomiky krizového řízení 23 20 0 0%
17111 17KBP2ZKM Zvláštnosti komunikace při MU 15 17 0 0%
17111 17KBP2ZNZ Základy nauky o zbraních a munici 36 36 0 0%
17111 17KBP2ZP Základy pyrotechniky 35 35 0 0%
17111 17KBP2ZRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických age ns 15 14 0 0%
17111 17KMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti 60 60 0 0%
17111 17KMCMRK Metody analýzy a řízení rizik 58 56 0 0%
17111 17KMCOOP CBRNE - Ochranná opatření 69 23 0 0%
17111 17KMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby 59 58 0 0%
17111 17KMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci 59 59 0 0%
17111 17KMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky 59 58 0 0%
17111 17KMCPOK Prevence a odhalování kriminality 59 58 0 0%
17111 17KMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače 59 57 0 0%
17111 17KMCSDP Seminář k diplomové práci 59 50 0 0%
17111 17KMCSZK Státní správa v krizovém řízení 60 50 0 0%
17111 17KMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému 59 59 0 0%
17111 17KMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I 60 60 0 0%
17111 17KMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II 60 60 0 0%
17111 17KMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce 71 63 0 0%
17111 17KMCZOSA Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu 59 53 0 0%
17111 17KMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura 60 59 0 0%
17111 17KMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II 20 19 0 0%
17111 17KMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchran ný systém 19 18 0 0%
17111 17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II 47 37 0 0%
17111 17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření 18 17 0 0%
17111 17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství 51 47 0 0%
17111 17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 42 38 0 0%
17111 17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření 46 45 0 0%
17111 17PBBPP První pomoc 48 14 0 0%
17111 17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie 50 45 0 0%
17111 17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie 91 60 0 0%
17111 17PBFBLT Balneoterapie 88 85 0 0%
17111 17PBFEGT Ergoterapie a ergonomie 68 66 0 0%
17111 17PBFFLM Fyzikální léčebné metody 111 50 0 0%
17111 17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd 89 83 0 0%
17111 17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy 125 46 0 0%
17111 17PBFLTV Léčebná tělesná výchova 86 84 0 0%
17111 17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 67 64 0 0%
17111 17PBFNEUA Neurologie 67 63 0 0%
17111 17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I. 74 0 0 0%
17111 17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. 53 0 0 0%
17111 17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. 51 51 0 0%
17111 17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I 74 1 0 0%
17111 17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. 53 0 0 0%
17111 17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. 74 0 0 0%
17111 17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. 53 0 0 0%
17111 17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. 51 51 0 0%
17111 17PBFPAO Protetika a ortotika 68 67 0 0%
17111 17PBFPPO První pomoc 88 55 0 0%
17111 17PBFSBP Seminář k bakalářské práci 87 84 0 0%
17111 17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II 90 50 0 0%
17111 17PBFVVK Vývojová kineziologie 68 58 0 0%
17111 17PBFZBP Zpracování bakalářské práce 51 49 0 0%
17111 17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie 67 63 0 0%
17111 17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky 65 44 0 0%
17111 17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojž íšové II. 63 31 0 0%
17111 17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II. 88 84 0 0%
17111 17PBIKO2 Základy klinických oborů II 4 4 0 0%
17111 17PBIPM2 Základy preklinické medicíny II. 7 6 0 0%
17111 17PBITM2 Základy teoretické medicíny II 11 1 0 0%
17111 17PBIVZP Metody vykazování zdravotní péče 7 7 0 0%
17111 17PBLAF2A Anatomie a fyziologie člověka II. 29 25 0 0%
17111 17PBLBP Bakalářská práce 22 22 0 0%
17111 17PBLHTS2 Hematologie a transfúzní služba II. 20 19 0 0%
17111 17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie 22 0 0 0%
17111 17PBLKB1A Klinická biochemie I. 17 17 0 0%
17111 17PBLKGE Klinická genetika 21 21 0 0%
17111 17PBLKIM Klinická imunologie 19 19 0 0%
17111 17PBLLPA Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochem ie, mikrobiologie, imunologie) 18 0 0 0%
17111 17PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie 20 20 0 0%
17111 17PBLLPG Laboratorní praxe genetika a moekulární biologie 20 20 0 0%
17111 17PBLLPH Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie 20 20 0 0%
17111 17PBLLPI Laboratorní praxe imunologie 20 20 0 0%
17111 17PBLLPM Laboratorní praxe mikrobiologie 20 20 0 0%
17111 17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 23 21 0 0%
17111 17PBLMKBA Obecná mikrobiologie 24 17 0 0%
17111 17PBLOLD Obecné laboratorní dovednosti 22 20 0 0%
17111 17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení 24 22 0 0%
17111 17PBLRO Radiční ochrana 21 20 0 0%
17111 17PBLSLPA Správná laboratorní praxe 19 19 0 0%
17111 17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví 21 21 0 0%
17111 17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie 24 24 0 0%
17111 17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe 23 21 0 0%
17111 17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví 25 23 0 0%
17111 17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II. 30 28 0 0%
17111 17PBOFO Farmakologie oka 26 25 0 0%
17111 17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 26 26 0 0%
17111 17PBOPPA První pomoc 29 14 0 0%
17111 17PBOZE Zdravotnická etika 14 13 0 0%
17111 17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace 32 29 0 0%
17111 17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací 23 22 0 0%
17111 17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí 24 24 0 0%
17111 17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování 31 31 0 0%
17111 17PBPCNP Civilní nouzová připravenost 27 26 0 0%
17111 17PBPFBA Fyzika pro bakaláře 21 20 0 0%
17111 17PBPHAE Hygiena a epidemiologie 22 21 0 0%
17111 17PBPIZS Integrovaný záchranný systém 21 20 0 0%
17111 17PBPLG Logistika 23 23 0 0%
17111 17PBPLVK Letní výcvikový kurz 21 20 0 0%
17111 17PBPMKR2 Management a krizové řízení II. 21 19 0 0%
17111 17PBPMVP Metodologie výzkumné práce 25 24 0 0%
17111 17PBPOB Objektová bezpečnost 31 31 0 0%
17111 17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy) 22 17 0 0%
17111 17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) 23 0 0 0%
17111 17PBPOZP Organizace záchranných prací 31 30 0 0%
17111 17PBPPMU Prevence mimořádných událostí 23 22 0 0%
17111 17PBPPTP Profesní taktická příprava 31 31 0 0%
17111 17PBPSL Soudní lékařství 26 26 0 0%
17111 17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení 21 21 0 0%
17111 17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbran í 23 22 0 0%
17111 17PBPTV2 Tělesná výchova II. 18 18 0 0%
17111 17PBPTV4 Tělesná výchova IV 23 23 0 0%
17111 17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 31 31 0 0%
17111 17PBPZBP Zpracování bakalářské práce 30 28 0 0%
17111 17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení 21 19 0 0%
17111 17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU 22 22 0 0%
17111 17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici 31 31 0 0%
17111 17PBPZPR Základy pyrotechniky 31 31 0 0%
17111 17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických age ns 23 22 0 0%
17111 17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II. 30 10 0 0%
17111 17PBRERF Experimentální radiologická fyzika 29 28 0 0%
17111 17PBRFY2 Radiologická fyzika II. 29 25 0 0%
17111 17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe 28 0 0 0%
17111 17PBRIPR Individuální prázdninová praxe 11 0 0 0%
17111 17PBRKR2 Konvenční radiologie II. 11 11 0 0%
17111 17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví 31 30 0 0%
17111 17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II 11 0 0 0%
17111 17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 12 12 0 0%
17111 17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe 21 21 0 0%
17111 17PBRNM2 Nukleární medicína II 14 13 0 0%
17111 17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe 28 0 0 0%
17111 17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden) 11 0 0 0%
17111 17PBRRAD2 Radiodiagnostika II 11 10 0 0%
17111 17PBRRAOA Radiační ochrana 28 24 0 0%
17111 17PBRRA2 Radioterapie II 12 10 0 0%
17111 17PBRRKA Radiologická kazuistika 11 0 0 0%
17111 17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe 21 21 0 0%
17111 17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe 21 21 0 0%
17111 17PBRSBK Seminář k bakalářské práci 11 10 0 0%
17111 17PBRTA Topografická anatomie 12 0 0 0%
17111 17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk 12 1 0 0%
17111 17PBRZBP Zpracování bakalářské práce 23 18 0 0%
17111 17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie 30 29 0 0%
17111 17PBRZKO2 Základy klinických oborů II 12 9 0 0%
17111 17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace 33 29 0 0%
17111 17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu 15 14 0 0%
17111 17PBRZPS Zdravotnická psychologie 30 29 0 0%
17111 17PBRZSP Základní skiagrafické projekce 29 28 0 0%
17111 17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství 29 28 0 0%
17111 17PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II. 39 39 0 0%
17111 17PBZBP Bakalářská práce 32 26 0 0%
17111 17PBZFA2 Funkční anatomie II. 52 6 0 0%
17111 17PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II. 36 31 0 0%
17111 17PBZIPP1 Individuální prázdninová praxe I. 40 0 0 0%
17111 17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II. 41 0 0 0%
17111 17PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management 44 33 0 0%
17111 17PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE 37 25 0 0%
17111 17PBZKP Klinická propedeutika 39 35 0 0%
17111 17PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace 38 36 0 0%
17111 17PBZKVZ Kurz vodní záchrany 38 33 0 0%
17111 17PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví 35 35 0 0%
17111 17PBZMBP Metodika bakalářské práce 35 34 0 0%
17111 17PBZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I. 42 37 0 0%
17111 17PBZOP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I. 44 39 0 0%
17111 17PBZPE Pediatrie 38 38 0 0%
17111 17PBZPK1 Psychologie katastrof a krizové komunikace I. 35 35 0 0%
17111 17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I. 42 0 0 0%
17111 17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II. 36 0 0 0%
17111 17PBZPSB4 Praxe v semestru bloková IV. 27 27 0 0%
17111 17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II. 35 35 0 0%
17111 17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti 45 34 0 0%
17111 17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání 38 38 0 0%
17111 17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II. 44 22 0 0%
17111 17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV. 32 0 0 0%
17111 17PBZRO Radiační ochrana 44 39 0 0%
17111 17PBZRRD Radiologie a radiodiagnostika 35 34 0 0%
17111 17PBZRT2 Respirační terapie II. 41 41 0 0%
17111 17PBZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II. 43 38 0 0%
17111 17PBZUM2 Urgentní medicína II. 45 44 0 0%
17111 17PBZVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II 46 37 0 0%
17111 17PBZVZ Veřejné zdravotnictví 44 39 0 0%
17111 17PBZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem 44 40 0 0%
17111 17PBZZPP Základy psychiatrie a psychoterapie 35 35 0 0%
17111 17PBZZPZ Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář 28 26 0 0%
17111 17PBZZTX Základy toxikologie 37 37 0 0%
17111 17PMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti 32 31 0 0%
17111 17PMCMRK Metody analýzy a řízení rizik 33 33 0 0%
17111 17PMCOKKP Odborné kurzy krizové přípravy 33 33 0 0%
17111 17PMCOOP CBRNE - Ochranná opatření 37 30 0 0%
17111 17PMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby 33 33 0 0%
17111 17PMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci 33 33 0 0%
17111 17PMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky 32 31 0 0%
17111 17PMCPOK Prevence a odhalování kriminality 33 33 0 0%
17111 17PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače 34 17 0 0%
17111 17PMCSDP Seminář k diplomové práci 33 26 0 0%
17111 17PMCSZK Státní správa v krizovém řízení 33 33 0 0%
17111 17PMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému 32 32 0 0%
17111 17PMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I 32 32 0 0%
17111 17PMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II 32 32 0 0%
17111 17PMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce 32 28 0 0%
17111 17PMCZOSA Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu 33 32 0 0%
17111 17PMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura 33 33 0 0%
17111 17PMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II 39 20 0 0%
17111 17PMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchran ný systém 23 23 0 0%
17111 17VZPVM Základy principu Vojtovy metody 7 7 0 0%
17112 17KMSEHG E-Health a E-Government 21 18 0 0%
17112 17KMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů 17 15 0 0%
17112 17PBBMS Modelování a simulace 45 12 0 0%
17112 17PBBRBL Robotika v lékařství 26 25 0 0%
17112 17PBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika 5 4 0 0%
17112 17PBIBP Bakalářská práce 4 2 0 0%
17112 17PBIDDS Data a datové struktury 12 7 0 0%
17112 17PBIDPS Počítačové sítě 9 5 0 0%
17112 17PBIEHT eHealth a telemedicína 4 3 0 0%
17112 17PBIMS Modelování a simulace 9 0 0 0%
17112 17PBIMTL Matlab 7 6 0 0%
17112 17PBIPAB Právo a bezpečnost IT 5 3 0 0%
17112 17PBIRBL Robotika v lékařství 4 3 0 0%
17112 17PBITPR Týmový projekt 10 0 0 0%
17112 17PBITWA Tvorba webových aplikací 10 1 0 0%
17112 17PBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby 9 8 0 0%
17112 17PBIZIZ Zdravotnické informační zdroje 9 0 0 0%
17112 17PBLAZI Aplikovaná zdravotnická informatika 23 19 0 0%
17112 17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví 30 29 0 0%
17112 17PBZISZ Informační systémy ve zdravotnictví 46 41 0 0%
17112 17PMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů 15 11 0 0%
17120 17ABBPPP Práce s programovými prostředky 5 5 0 0%
17120 17PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C 16 15 0 0%
17120 17PBBPPP Práce s programovými prostředky 16 12 0 0%
17120 17PBIOPS Operační systémy 8 7 0 0%
17120 17PBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí) 10 8 0 0%
17120 17PBTPR2 Projekt II 6 0 0 0%
17120 17PBTSI2 Základy softwarového inženýrství II. 6 0 0 0%
17120 17PBTTEL Teoretická elektrotechnika 6 3 0 0%
17120 17PBTUTM Úvod do telemedicíny 7 0 0 0%
Celkem za předměty 11563 8983 0 0%
Část ankety bez vztahu k předmětu
Celkem
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:00