Stav vyplnění - anketa FD

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
16111 11CAL1 Calculus 1 388 166 48 12%
16111 11DAD Diferenciální a diferenční rovnice 1 1 0 0%
16111 11DOPM Dopravní plánování a modelování 22 18 2 9%
16111 11FY2 Fyzika 2 73 36 7 10%
16111 11GIE Geometrie 381 237 41 11%
16111 11LA Lineární algebra 386 206 32 8%
16111 11LP2 Lineární programování 2 26 25 2 8%
16111 11MAI Matematické nástroje pro ITS 11 6 0 0%
16111 11MMJ Matematické modely a jejich aplikace 18 14 2 11%
16111 11PEM Přístroje a elektromagnetismus 15 3 2 13%
16111 11STS Stochastické systémy 133 118 2 2%
16111 11TEF Teoretická fyzika v dopravě 11 8 0 0%
16111 11TER Teorie her a optimální rozhodování 31 27 2 6%
16112 12APE Aplikovaná ekologie 7 6 0 0%
16112 12BA Bezpečnostní audit v dopravě 54 47 1 2%
16112 12DZP Doprava a životní prostředí 48 40 4 8%
16112 12IDOS Integrované dopravní systémy 49 45 3 6%
16112 12IKOD Infrastruktura kolejové dopravy 30 25 4 13%
16112 12MDE Modely dopravy a dopravní excesy 142 124 45 32%
16112 12MKDP Městská kolejová doprava 1 1 0 0%
16112 12MKOD Městská kolejová doprava 26 25 4 15%
16112 12PPOK Projektování pozemních komunikací 151 101 34 23%
16112 12TDP Teorie dopravního proudu 16 14 0 0%
16112 12TEPR Teorie provozu na pozemních komunikacích 51 42 2 4%
16112 12TKV Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací 27 21 4 15%
16112 12VERD Veřejná doprava v sídlech a regionech 21 18 2 10%
16112 12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II 9 7 1 11%
16112 12Y1PD Posuzování dopravních staveb 21 18 4 19%
16112 12Y1ZU Základy urbanismu 10 7 3 30%
16112 12Y2KE Krajinná ekologie 11 8 0 0%
16112 12Y2KS Kolejová doprava v sídlech a regionech 10 10 2 20%
16112 12Y2ZK Zklidňování dopravy 19 11 1 5%
16112 12ZELP Železniční provoz 26 25 4 15%
16112 12ZYDI Základy dopravního inženýrství 373 253 33 9%
16114 14AS Algoritmizace a datové struktury 29 25 7 24%
16114 14ASD Algoritmizace a datové struktury 295 197 24 8%
16114 14AZ Analýza a zpracování dat 5 3 0 0%
16114 14BKA Bezpečnostně kritické aplikace v ITS 11 9 0 0%
16114 14DATS Databázové systémy 104 88 23 22%
16114 14DB Databázové systémy 8 6 0 0%
16114 14DIVT Dopravní inženýrství s podporou výpočetní techniky 3 2 0 0%
16114 14DMG Datamining 21 19 6 29%
16114 14DPK Digitální podpora projektování pozemních komunikací 20 0 0 0%
16114 14GISS Geografické informační systémy 27 21 3 11%
16114 14ISYD Informační systémy v dopravě 21 18 3 14%
16114 14KSP Konstruování s podporou počítačů 318 240 27 8%
16114 14NDB Návrh a programování databází 22 20 1 5%
16114 14PBT Pokročilé bezdrátové technologie 9 7 0 0%
16114 14PMD Pokročilé modely pro dopravu 8 8 0 0%
16114 14PPRP Počítačová podpora řízení projektů 25 18 0 0%
16114 14PROM Procesní modelování 9 5 0 0%
16114 14TAMS Telekomunikace a místní sítě 20 6 1 5%
16115 15DPLG Dopravní psychologie 423 355 49 12%
16115 15JBA3 Jazyk - angličtina 3 123 104 1 1%
16115 15JBF3 Jazyk - francouzština 3 7 6 0 0%
16115 15JBN3 Jazyk - němčina 3 27 24 1 4%
16115 15JBR3 Jazyk - ruština 3 10 7 0 0%
16115 15JBS3 Jazyk - španělština 3 24 23 1 4%
16115 15JCZ1 Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 1 3 2 0 0%
16115 15JIF1 Jazyk - francouzština 1 2 2 0 0%
16115 15JIN1 Jazyk - němčina 1 2 2 0 0%
16115 15JIS1 Jazyk - španělština 1 1 1 0 0%
16115 15JZ1A Cizí jazyk - angličtina 1 164 153 38 23%
16115 15JZ3F Cizí jazyk - francouzština 3 14 13 1 7%
16115 15JZ3N Cizí jazyk - němčina 3 45 42 11 24%
16115 15JZ3R Cizí jazyk - ruština 3 8 8 1 13%
16115 15JZ3S Cizí jazyk - španělština 3 19 18 1 5%
16115 15J2A1 Jazyk - angličtina 1 118 98 6 5%
16115 15J2F1 Jazyk - francouzština 1 3 3 0 0%
16115 15J2N1 Jazyk - němčina 1 29 25 2 7%
16115 15J2R1 Jazyk - ruština 1 6 3 0 0%
16115 15J2S1 Jazyk - španělština 1 16 16 3 19%
16115 15W2MS Manažerská sociologie 9 6 0 0%
16115 15W2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU 6 5 0 0%
16115 15Y1EH Evropská integrace v historických souvislostech 12 10 1 8%
16115 15Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě 24 19 2 8%
16115 15Y2JH Job Hunting in English 11 7 0 0%
16115 15Y2MS Manažerská sociologie 8 8 0 0%
16115 15Y2OF Odborná francouzština pro dopravu a telekomunikace 3 1 0 0%
16115 15Y2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU 54 43 0 0%
16115 15Y2PU Publikace a jejich tvorba 14 14 1 7%
16116 16DOPY Dopravní prostředky 2 0 0 0%
16116 16DYJ Dynamika jízdy vozidla 28 26 2 7%
16116 16EAP Energetická analýza pozemní dopravy 1 1 0 0%
16116 16MRJ Modelování rozhraní člověk-stroj 13 9 0 0%
16116 16UDOP Úvod do dopravních prostředků 325 226 26 8%
16116 16VS Vozidlové řídící systémy 2 1 0 0%
16116 16Y1KS Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků 9 8 0 0%
16116 16Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel 10 1 1 10%
16116 16Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků 9 6 0 0%
16117 17EDPO Ekonomika dopravního podniku 21 20 2 10%
16117 17FEU Financování ze zdrojů EU v dopravě 21 19 1 5%
16117 17HDI Hodnocení dopravních investic 21 20 1 5%
16117 17MAS Malý a střední podnik 21 19 3 14%
16117 17MEKA Metody ekonomických analýz 20 16 2 10%
16117 17PPC Přepravní procesy 23 22 1 4%
16117 17RLOG Řízení logistických řetězců 25 23 1 4%
16117 17RZO Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice 26 23 1 4%
16117 17TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě 156 98 40 26%
16117 17TRI Tvorba a řízení investičních projektů 25 23 2 8%
16117 17TSI Technologie silniční dopravy 23 23 1 4%
16117 17TVD Technologie veřejné dopravy 21 20 4 19%
16117 17TZD Technologie železniční dopravy 24 19 0 0%
16117 17TZE Technologie železniční dopravy 26 22 3 12%
16117 17Y1MD Marketing v dopravě 16 16 3 19%
16117 17Y2MS Mikrosimulace železničního provozu 5 1 1 20%
16117 17Y2PS Případové studie v dopravě 4 4 0 0%
16117 17Y2RZ Řízení dopravních procesů 4 2 0 0%
16118 18GES Geomechanika a zakládání staveb 27 22 3 11%
16118 18MTY Materiály 321 124 26 8%
16118 18PZP Pružnost a pevnost 164 88 38 23%
16118 18SPP Seminář z pružnosti a pevnosti 57 43 12 21%
16118 18STC Speciální materiály a technologie 2 1 0 0%
16118 18STD Seminář z technické dokumentace 58 17 3 5%
16118 18TED Technická dokumentace 308 174 30 10%
16118 18TIK Teorie inženýrských konstrukcí 34 26 5 15%
16118 18Y1EM Experimentální metody mechaniky 1 1 0 0%
16120 20DTEL Dopravní telematika na pozemních komunikacích 44 41 1 2%
16120 20GIL Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy 18 13 0 0%
16120 20HITS Hodnocení účinnosti v ITS 14 12 0 0%
16120 20PTA Pokročilé telematické aplikace 13 11 1 8%
16120 20RIZE Řízení železniční dopravy 20 12 3 15%
16120 20SK Signály a kódy 13 8 0 0%
16120 20SSA Systémová analýza 1 0 0 0%
16120 20SYN Systémové inženýrství 13 9 0 0%
16120 20SYSA Systémová analýza 5 2 0 0%
16120 20TRAS Teorie řízení a spolehlivosti v dopravě 12 10 0 0%
16120 20TSJ Telematické systémy a jejich návrh 10 7 0 0%
16120 20UITS Úvod do inteligentních dopravních systémů 141 118 38 27%
16120 20Y1AE Aplikovaná elektronika 21 12 3 14%
16120 20Y2UA Umělé neuronové sítě, realizace a aplikace 4 0 0 0%
16120 20ZZZ Železniční zabezpečovací systémy 3 2 0 0%
16121 21APL1 Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot 16 15 5 31%
16121 21ATL1 Letecká angličtina 1 pro obor Technologie údržby letadel 7 7 1 14%
16121 21BLED Bezpečnost v letecké dopravě 71 57 2 3%
16121 21CNSY CNS systémy 76 46 2 3%
16121 21DKV Datová komunikace v letectví 3 0 0 0%
16121 21ERG Ergonomie v letectví 32 23 0 0%
16121 21ERGK Ergonomie v letectví 26 25 0 0%
16121 21FPL1 Fyzikální principy pro letectví 1 4 0 0 0%
16121 21KSY1 Konstrukce a systémy letadel 1 8 8 0 0%
16121 21LAG1 Letecká angličtina 1 29 29 2 7%
16121 21LCM Letecké motory 62 55 11 18%
16121 21LCVL Lidský činitel v letectví 19 19 1 5%
16121 21LEN1 Letecká angličtina 1 59 48 0 0%
16121 21LGP Legislativa a provozní předpisy 27 26 4 15%
16121 21LGPS Legislativa a provozní předpisy 16 14 4 25%
16121 21LKS Letecké konstrukce a stavba letadel 39 34 1 3%
16121 21LKSK Letecké konstrukce a stavba letadel 35 31 1 3%
16121 21LLG1 Letecká legislativa 1 6 1 0 0%
16121 21LL2 Letadla 2 2 2 0 0%
16121 21LPS2 Letecký provoz a předpis 2 1 1 0 0%
16121 21LRF Laboratoře z radiotelefonie 19 19 1 5%
16121 21LTA2 Letadla 2 65 43 8 12%
16121 21LTN Letecká navigace 1 0 0 0%
16121 21MEO1 Meteorologie 1 19 18 1 5%
16121 21N Navigace 19 16 1 5%
16121 21PDLE Provoz a design letišť 30 26 3 10%
16121 21PDLT Provoz a design letišť 16 16 4 25%
16121 21PJE2 Palubní přístroje 2 3 1 0 0%
16121 21PLD Provoz letecké dopravy 71 50 2 3%
16121 21POHK Pohon letadel 33 27 1 3%
16121 21POHL Pohon letadel 38 34 1 3%
16121 21PPRJ Palubní přístroje 23 15 1 4%
16121 21PSAP Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 59 50 0 0%
16121 21PXE1 Praxe 1 21 6 1 5%
16121 21PYU2 Postupy údržby 2 7 6 0 0%
16121 21TML1 Technologie a materiály v letectví 1 18 17 2 11%
16121 21TUM1 Turbínový motor 1 6 6 0 0%
16121 21UDVY Úvod do výcviku leteckého personálu 47 30 5 11%
16121 21ULET Údržba letadlové techniky 58 51 0 0%
16121 21UVYP Úvod do výcviku leteckého personálu 1 1 0 0%
16121 21VL Výkonnost letadel 16 7 3 19%
16121 21W2PL Provozní aspekty letišť 20 4 0 0%
16121 21W2TL Trendy vývoje letadel 9 8 0 0%
16121 21W2VA Vybrané statě z aerodynamiky 8 7 0 0%
16121 21Y1TH Technický handling 21 16 2 10%
16121 21Y2MS Modelování a simulace v letecké dopravě 11 9 0 0%
16121 21Y2PL Provozní aspekty letišť 17 10 0 0%
16121 21Y2TL Trendy vývoje letadel 6 6 0 0%
16121 21ZDP Znalosti a dovednosti pilotů 19 19 0 0%
16121 21ZEL1 Základy elektrotechniky 1 74 52 7 9%
16121 21ZLEN Základy elektroniky 18 16 2 11%
16121 21ZLKO Základy leteckých konstrukcí a systémů 75 40 7 9%
16121 21ZLKS Základy leteckých konstrukcí a systémů 4 1 0 0%
16121 21ZLS Zabezpečovací letecké systémy 35 21 6 17%
16121 21ZT Zabezpečovací letecká technika 28 16 3 11%
16121 21ZYL2 Základy letu 2 55 53 4 7%
16122 22PRES Prevence silničních nehod 27 25 4 15%
16122 22SKM Simulace a kinematické modelování vozidel 28 23 3 11%
16122 22SLN Šetření leteckých nehod 70 61 2 3%
16122 22UAN Úvod do analýzy silničních nehod 27 25 3 11%
16123 23BDIS Bezpečnostní technologie dopravních a informačních systémů 131 124 32 24%
16123 23IB Informační bezpečnost 1 1 0 0%
16123 23KRIO Krizové řízení pro inženýrské obory 21 20 4 19%
16123 23ZAP Základy práva 22 22 4 18%
16150 611CAL1 Calculus 1 52 12 3 6%
16150 611DOPM Dopravní plánování a modelování 11 4 0 0%
16150 611FYZ Fyzika 13 12 1 8%
16150 611FY2 Fyzika 2 4 3 0 0%
16150 611GIE Geometrie 39 24 2 5%
16150 611LA Lineární algebra 45 13 1 2%
16150 611LP2 Lineární programování 2 16 14 1 6%
16150 611STS Stochastické systémy 11 9 0 0%
16150 611TER Teorie her a optimální rozhodování 15 12 1 7%
16150 612APE Aplikovaná ekologie 14 14 0 0%
16150 612MDE Modely dopravy a dopravní excesy 22 20 3 14%
16150 612MKOD Městská kolejová doprava 16 9 0 0%
16150 612PPOK Projektování pozemních komunikací 23 8 2 9%
16150 612VERD Veřejná doprava v sídlech a regionech 4 3 0 0%
16150 612X31 Projekt 1 1 1 0 0%
16150 612X32 Projekt 2 12 5 0 0%
16150 612Y1PD Posuzování dopravních staveb 6 6 0 0%
16150 612ZELP Železniční provoz 12 11 1 8%
16150 612ZYDI Základy dopravního inženýrství 15 11 1 7%
16150 612ZYDK Základy dopravního inženýrství 26 8 1 4%
16150 614AS Algoritmizace a datové struktury 2 0 0 0%
16150 614ASD Algoritmizace a datové struktury 41 7 1 2%
16150 614DATS Databázové systémy 18 10 2 11%
16150 614DB Databázové systémy 2 0 0 0%
16150 614DMG Datamining 9 6 0 0%
16150 614KSP Konstruování s podporou počítačů 39 11 0 0%
16150 614NDB Návrh a programování databází 11 8 0 0%
16150 614PPRP Počítačová podpora řízení projektů 16 1 0 0%
16150 614W1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech 1 0 0 0%
16150 614Y1P2 Počítačová podpora dopravního projektování 2 6 5 0 0%
16150 615DPLG Dopravní psychologie 65 54 5 8%
16150 615JBA3 Jazyk - angličtina 3 11 7 0 0%
16150 615JBN3 Jazyk - němčina 3 8 5 0 0%
16150 615JBR3 Jazyk - ruština 3 3 0 0 0%
16150 615JZ1A Cizí jazyk - angličtina 1 21 16 2 10%
16150 615JZ3N Cizí jazyk - němčina 3 4 4 0 0%
16150 615JZ3R Cizí jazyk - ruština 3 20 16 0 0%
16150 615J2A1 Jazyk - angličtina 1 16 13 0 0%
16150 615J2N1 Jazyk - němčina 1 6 5 0 0%
16150 615J2R1 Jazyk - ruština 1 9 6 0 0%
16150 615W1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě 8 4 0 0%
16150 615W2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU 8 4 0 0%
16150 615Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě 8 7 0 0%
16150 616DYJ Dynamika jízdy vozidla 18 15 1 6%
16150 616UDOP Úvod do dopravních prostředků 41 16 1 2%
16150 616X32 Projekt 2 4 4 0 0%
16150 617EDPO Ekonomika dopravního podniku 8 5 0 0%
16150 617FEU Financování ze zdrojů EU v dopravě 7 5 0 0%
16150 617HDI Hodnocení dopravních investic 11 10 0 0%
16150 617MAS Malý a střední podnik 6 5 0 0%
16150 617MEKA Metody ekonomických analýz 5 5 0 0%
16150 617PPC Přepravní procesy 11 10 0 0%
16150 617RLOG Řízení logistických řetězců 15 8 1 7%
16150 617RZO Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice 17 10 1 6%
16150 617TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě 38 12 3 8%
16150 617TRI Tvorba a řízení investičních projektů 15 0 0 0%
16150 617TSI Technologie silniční dopravy 15 13 1 7%
16150 617TVD Technologie veřejné dopravy 6 0 0 0%
16150 617TZDK Technologie železniční dopravy 16 11 1 6%
16150 617W2FM Financování městské hromadné dopravy 5 1 0 0%
16150 617Y1MD Marketing v dopravě 3 3 0 0%
16150 617Y1OF Osobní finance 4 4 0 0%
16150 618MTY Materiály 45 28 1 2%
16150 618PZP Pružnost a pevnost 29 12 0 0%
16150 618STD Seminář z technické dokumentace 16 12 0 0%
16150 618TED Technická dokumentace 38 15 0 0%
16150 620SYSA Systémová analýza 3 0 0 0%
16150 620UITS Úvod do inteligentních dopravních systémů 23 19 3 13%
16150 621PDLE Provoz a design letišť 1 0 0 0%
16150 622PRES Prevence silničních nehod 16 15 0 0%
16150 622UAN Úvod do analýzy silničních nehod 14 11 0 0%
16150 623BDIS Bezpečnostní technologie dopravních a informačních systémů 21 16 3 14%
16150 623KRIO Krizové řízení pro inženýrské obory 11 9 1 9%
16150 623ZAP Základy práva 11 11 0 0%
Celkem za předměty 9920 6976 958 10%
Část ankety bez vztahu k předmětu 9
Celkem 967
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 17:56