Stav vyplnění - anketa FD

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
16111 11CAL2 Calculus 2 285 82 0 0%
16111 11FY1 Fyzika 1 86 46 2 2%
16111 11LP Lineární programování 29 24 0 0%
16111 11MAMY Matematické metody 24 9 0 0%
16111 11MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě 15 11 0 0%
16111 11MSP Modelování systémů a procesů 158 78 2 1%
16111 11RZ1 Rozpoznávání 1 11 9 0 0%
16111 11SSF Středoškolská fyzika 145 3 0 0%
16111 11STAS Statistika 24 19 0 0%
16111 11STAT Statistika 243 141 1 0%
16111 11THRO Teorie hromadné obsluhy 56 47 1 2%
16111 11Y1TG Teorie grafů 7 7 0 0%
16111 11ZDA Zpracování dat 11 10 0 0%
16112 12DOPS Dopravní průzkumy a simulace 32 0 1 3%
16112 12DOUP Doprava v územním plánování 18 7 1 6%
16112 12DVUP Doprava v územním plánování 19 13 0 0%
16112 12ECO Ekologie 1 0 0 0%
16112 12NAP Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů 21 20 1 5%
16112 12OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy 19 18 2 11%
16112 12PPMK Provoz a projektování místních komunikací 29 16 4 14%
16112 12SDK Silnice, dálnice a křižovatky 37 14 1 3%
16112 12VDSR Veřejná doprava v sídlech a regionech 3 2 0 0%
16112 12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I 9 3 1 11%
16112 12Y1PU Provozní uspořádání stanic 12 6 2 17%
16112 12Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací 6 6 0 0%
16112 12Y2MD Metody regulace a prognózy dopravy 6 3 1 17%
16112 12Y2MZ Modernizace železničních tratí a stanic 6 5 0 0%
16112 12Y2UD Udržitelná doprava 13 9 0 0%
16112 12ZAPR Základy architektonického projektování 1 0 0 0%
16112 12ZAR Základy architektonického plánování 24 24 2 8%
16112 12ZTS Železniční tratě a stanice 209 94 1 0%
16114 14AM Automatizace a měření 24 17 0 0%
16114 14DMS Dopravní modelování a simulace 16 15 0 0%
16114 14DSIM Dopravní simulace 25 25 1 4%
16114 14DZT Digitální podpora projektování železničních tratí 11 0 0 0%
16114 14KSP Konstruování s podporou počítačů 6 4 0 0%
16114 14MPG Moderní programovací postupy 20 16 1 5%
16114 14MTKS Management telekomunikačních systémů 26 11 0 0%
16114 14PPD Počítačová podpora dopravního projektování 33 27 2 6%
16114 14PRG Programování 209 136 1 0%
16114 14TITS Telekomunikace pro ITS 11 11 0 0%
16114 14UES Umělá inteligence a expertní systémy v dopravě 11 11 0 0%
16114 14Y2PJ Programovací jazyk C++ 7 7 0 0%
16115 15JBA2 Jazyk - angličtina 2 108 98 0 0%
16115 15JBA4 Jazyk - angličtina 4 120 108 0 0%
16115 15JBF2 Jazyk - francouzština 2 3 3 1 33%
16115 15JBF4 Jazyk - francouzština 4 7 7 0 0%
16115 15JBN2 Jazyk - němčina 2 26 25 0 0%
16115 15JBN4 Jazyk - němčina 4 27 23 0 0%
16115 15JBR2 Jazyk - ruština 2 4 3 0 0%
16115 15JBR4 Jazyk - ruština 4 10 9 0 0%
16115 15JBS2 Jazyk - španělština 2 15 15 0 0%
16115 15JBS4 Jazyk - španělština 4 24 24 0 0%
16115 15JCZ2 Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 2 1 0 0 0%
16115 15JIN2 Jazyk - němčina 2 1 0 0 0%
16115 15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 160 146 1 1%
16115 15JZ4F Cizí jazyk - francouzština 4 14 13 0 0%
16115 15JZ4N Cizí jazyk - němčina 4 43 40 2 5%
16115 15JZ4R Cizí jazyk - ruština 4 8 8 2 25%
16115 15JZ4S Cizí jazyk - španělština 4 19 16 0 0%
16115 15W2HS Historie silniční dopravy 3 3 0 0%
16115 15W2PT Potraviny v dopravě 28 11 0 0%
16115 15Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví 37 24 1 3%
16115 15Y1DZ Dějiny železniční dopravy 24 21 3 13%
16115 15Y1FD Francouzské reálie a doprava 2 2 0 0%
16115 15Y1HL Historie letecké dopravy 40 33 1 3%
16115 15Y2PT Potraviny v dopravě 50 37 0 0%
16115 15Y2TS Technik v současné společnosti 23 23 0 0%
16116 16DOTE Dopravní technika 26 14 0 0%
16116 16DPO Dopravní prostředky 29 26 0 0%
16116 16DPY Dopravní prostředky 32 0 1 3%
16116 16DYJ Dynamika jízdy vozidla 1 1 0 0%
16116 16PAV Pasivní bezpečnost vozidel 12 12 1 8%
16116 16PDP Principy návrhu dopravních prostředků 92 73 1 1%
16116 16SVIR Systémy vozidel a interakce s řidičem 20 20 0 0%
16116 16TAJ Technologické aspekty jakosti 11 9 0 0%
16116 16Y1EN Energetické nároky dopravních prostředků 2 2 0 0%
16116 16Y1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel 10 2 0 0%
16116 16Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky 15 10 0 0%
16116 16Y2MK Metody kvality v oblasti dopravních prostředků 1 0 0 0%
16117 17DAS Dopravní a spojové právo 1 0 0 0%
16117 17EMY Ekonomicko matematické modely 30 28 0 0%
16117 17ERP Ekonomika a řízení podniku 5 1 0 0%
16117 17GEDS Geografie dopravních systémů 44 39 5 11%
16117 17IVD Integrace veřejné dopravy 20 20 1 5%
16117 17KMD Kvantitativní metody v dopravě 26 18 0 0%
16117 17LGT Logistika 29 15 0 0%
16117 17MGD Management dopravních systémů 29 28 0 0%
16117 17MID Manažerské informační systémy v dopravě 28 22 0 0%
16117 17MRZ Manažerské rozhodování 20 19 1 5%
16117 17PAZ Přeprava a zasilatelství 30 22 0 0%
16117 17RAC Racionalizace a kvalita dopravy 20 20 1 5%
16117 17RPT Řízení projektu 20 20 1 5%
16117 17SFID Správa a financování dopravy 41 32 3 7%
16117 17TEDL Technologie dopravy a logistika 198 136 2 1%
16117 17Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy 17 16 0 0%
16117 17Y2SJ Síťová tvorba jízdních řádů na železnici 4 4 0 0%
16117 17Y2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy 4 4 0 0%
16118 18DKS Dynamika konstrukcí a soustav 2 1 1 50%
16118 18KAD Kinematika a dynamika 34 22 2 6%
16118 18KIAD Kinematika a dynamika 1 1 0 0%
16118 18NMM Numerické metody mechaniky 2 1 1 50%
16118 18SAT Statika 242 103 2 1%
16118 18SKAD Seminář z kinematiky a dynamiky 12 9 1 8%
16118 18SS Seminář ze statiky 30 0 0 0%
16118 18TAM Teoretická a aplikovaná mechanika 34 16 1 3%
16118 18TK Teorie konstrukcí 19 18 1 5%
16118 18Y1PS Počítačové simulace v mechanice 3 0 0 0%
16118 18Y2MP Metoda konečných prvků a její aplikace 5 4 0 0%
16120 20APLT Aplikovaná telematika 20 11 0 0%
16120 20ARR Analýza a řízení rizik 12 11 0 0%
16120 20EMI Ekonomika a management ITS projektů 10 10 0 0%
16120 20IDFS Identifikační systémy 10 7 0 0%
16120 20RISI Řízení silniční dopravy 20 17 0 0%
16120 20SIBS Spolehlivostní inženýrství a bezpečnost systémů 3 0 0 0%
16120 20SYSA Systémová analýza 181 72 1 1%
16120 20Y1EK Elektrotechnická kvalifikace 25 20 0 0%
16120 20Y1OI Odbavovací a informační systémy 10 7 0 0%
16120 20Y2PR Predikce časových řad 5 5 0 0%
16120 20ZEKT Základy elektrotechniky 24 12 0 0%
16121 21AITM Air Traffic Management 69 35 0 0%
16121 21APL2 Letecká angličtina 2 pro obor Profesionální pilot 15 15 0 0%
16121 21ATL2 Letecká angličtina 2 pro obor Technologie údržby letadel 7 7 0 0%
16121 21BPLE Bakalářská práce (pro obor LED) 3 0 0 0%
16121 21DKL Datová komunikace v letectví 32 18 0 0%
16121 21EBLP Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu 15 14 0 0%
16121 21ELED Ekonomika letecké dopravy 28 13 0 0%
16121 21FPL2 Fyzikální principy pro letectví 2 4 0 0 0%
16121 21HVL Hmotnost a vyvážení letadel 20 19 0 0%
16121 21KST Kosmické technologie 68 40 0 0%
16121 21KSY2 Konstrukce a systémy letadel 2 8 7 0 0%
16121 21LAG2 Letecká angličtina 2 29 14 0 0%
16121 21LCA2 Letecká angličtina 2 54 46 0 0%
16121 21LEN2 Letecká angličtina 2 2 2 0 0%
16121 21LIVO Lidská výkonnost a omezení 44 44 0 0%
16121 21LLG2 Letecká legislativa 2 6 5 0 0%
16121 21LL1 Letadla 1 109 74 1 1%
16121 21LOUL Lidský faktor a omezení v údržbě letadel 18 16 0 0%
16121 21LPX1 Letová praxe 1 27 1 0 0%
16121 21LPX2 Letová praxe 2 27 3 0 0%
16121 21LPX3 Letová praxe 3 15 0 0 0%
16121 21LTN Letecká navigace 44 21 0 0%
16121 21LTTE Letiště 47 44 0 0%
16121 21LVP Létání vícečlenných posádek 15 15 0 0%
16121 21MET2 Meteorologie 2 19 19 0 0%
16121 21MRG Meteorologie 46 40 1 2%
16121 21NSR Navigace a systémy řízení letu 65 34 0 0%
16121 21OBP Obchodně přepravní činnost 28 28 0 0%
16121 21PAP Plánování a provádění letu 43 40 0 0%
16121 21PJE Palubní přístroje 29 29 1 3%
16121 21PPL Plánování a provádění letu 2 2 0 0%
16121 21PPLP Provozní postupy a lety podle přístrojů 15 15 0 0%
16121 21PVY3 Praktický pilotní výcvik 3 1 0 0 0%
16121 21PYU1 Postupy údržby 1 18 15 0 0%
16121 21PYU3 Postupy údržby 3 7 7 0 0%
16121 21RILP Řízení letového provozu 28 28 0 0%
16121 21RNG Radionavigace 21 17 0 0%
16121 21RTFS Radiotelefonie a spojení 41 19 0 0%
16121 21SLD Seminář z letecké dopravy 23 4 0 0%
16121 21SPOL Spolehlivost letadlové techniky 62 41 0 0%
16121 21TML2 Technologie a materiály v letectví 2 18 14 2 11%
16121 21TPIV Teorie pilotního výcviku 40 20 0 0%
16121 21TUM2 Turbínový motor 2 6 6 0 0%
16121 21ULCT Údržba letecké techniky 61 54 0 0%
16121 21V Vrtule 6 6 0 0%
16121 21W2LS Letové provozní služby 18 11 0 0%
16121 21W2PP Právo a provoz v letecké dopravě 17 16 0 0%
16121 21Y1OL Ochrana civilního letectví 18 6 0 0%
16121 21Y1RZ Řízení lidských zdrojů 7 6 0 0%
16121 21Y2LS Letové provozní služby 27 26 0 0%
16121 21Y2PP Právo a provoz v letecké dopravě 10 9 0 0%
16121 21ZALD Základy letecké dopravy 201 145 0 0%
16121 21ZDP Znalosti a dovednosti pilotů 38 20 0 0%
16121 21ZEL2 Základy elektrotechniky 2 21 0 0 0%
16121 21ZYL1 Základy letu 1 120 7 0 0%
16122 22AMMD Aplikované měřicí metody v dopravě 21 12 1 5%
16122 22APN Analýza a prevence silničních nehod 15 15 0 0%
16122 22MEMT Měřící metody a technika v dopravě 23 22 4 17%
16122 22MMT Měřící metody a technika v dopravě 1 1 0 0%
16122 22PSN Prevence silničních nehod 1 0 0 0%
16123 23AKU Akustika v dopravě 4 4 0 0%
16123 23DPSP Dopravní právo a související předpisy 20 19 1 5%
16123 23IV Inteligentní vozidlo a bezpečnost 12 10 0 0%
16123 23MAR Management a analýza rizik 27 23 0 0%
16123 23SCT Security v letecké dopravě 70 37 0 0%
16150 611CAL2 Calculus 2 30 9 0 0%
16150 611LP Lineární programování 8 4 0 0%
16150 611MSP Modelování systémů a procesů 23 6 0 0%
16150 611STAS Statistika 4 2 0 0%
16150 611STAT Statistika 24 8 0 0%
16150 611THRO Teorie hromadné obsluhy 11 7 0 0%
16150 612DOPS Dopravní průzkumy a simulace 4 0 0 0%
16150 612OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy 16 10 0 0%
16150 612PPMK Provoz a projektování místních komunikací 20 9 0 0%
16150 612SDK Silnice, dálnice a křižovatky 9 0 0 0%
16150 612VDSR Veřejná doprava v sídlech a regionech 2 0 0 0%
16150 612X31 Projekt 1 5 0 0 0%
16150 612X33 Projekt 3 13 2 0 0%
16150 612ZAR Základy architektonického plánování 15 15 0 0%
16150 612ZTS Železniční tratě a stanice 20 13 0 0%
16150 614MPG Moderní programovací postupy 9 6 0 0%
16150 614MTKS Management telekomunikačních systémů 11 10 0 0%
16150 614PPD Počítačová podpora dopravního projektování 5 4 0 0%
16150 614PRG Programování 22 6 0 0%
16150 615JBA2 Jazyk - angličtina 2 12 6 0 0%
16150 615JBA4 Jazyk - angličtina 4 11 4 0 0%
16150 615JBN2 Jazyk - němčina 2 5 1 0 0%
16150 615JBN4 Jazyk - němčina 4 8 5 0 0%
16150 615JBR2 Jazyk - ruština 2 7 5 0 0%
16150 615JBR4 Jazyk - ruština 4 3 0 0 0%
16150 615JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 22 12 0 0%
16150 615JZ4N Cizí jazyk - němčina 4 4 2 0 0%
16150 615JZ4R Cizí jazyk - ruština 4 20 13 0 0%
16150 615W2PT Potraviny v dopravě 14 9 0 0%
16150 616DPO Dopravní prostředky 11 8 0 0%
16150 616DPY Dopravní prostředky 5 4 0 0%
16150 616PAV Pasivní bezpečnost vozidel 3 2 0 0%
16150 616X33 Projekt 3 5 0 0 0%
16150 616Y1IS Interaktivní simulace a simulátory 8 6 0 0%
16150 617DAS Dopravní a spojové právo 1 0 0 0%
16150 617EMY Ekonomicko matematické modely 7 5 0 0%
16150 617ERP Ekonomika a řízení podniku 2 0 0 0%
16150 617GEDS Geografie dopravních systémů 20 18 0 0%
16150 617IVD Integrace veřejné dopravy 8 7 0 0%
16150 617KMD Kvantitativní metody v dopravě 15 8 0 0%
16150 617LGT Logistika 7 6 0 0%
16150 617MGD Management dopravních systémů 11 9 0 0%
16150 617MID Manažerské informační systémy v dopravě 13 3 0 0%
16150 617MRZ Manažerské rozhodování 9 9 0 0%
16150 617PAZ Přeprava a zasilatelství 6 6 0 0%
16150 617RAC Racionalizace a kvalita dopravy 9 9 0 0%
16150 617RPT Řízení projektu 7 0 0 0%
16150 617SFID Správa a financování dopravy 11 11 0 0%
16150 617TEDK Technologie dopravy a logistika 10 5 0 0%
16150 617TEDL Technologie dopravy a logistika 14 12 0 0%
16150 617W1PM Personální management 4 0 0 0%
16150 617W1ST Simulace Titan 10 3 0 0%
16150 617W2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy 12 4 0 0%
16150 617XNDP Diplomová práce 15 3 0 0%
16150 617XN4K Seminář k diplomové práci 11 1 0 0%
16150 617Y1ST Simulace Titan 3 2 0 0%
16150 618KAD Kinematika a dynamika 6 6 0 0%
16150 618SAT Statika 28 6 0 0%
16150 618TK Teorie konstrukcí 6 6 0 0%
16150 620RM Řízení městských aglomerací a dálnic 2 0 0 0%
16150 620SYSA Systémová analýza 23 3 0 0%
16150 620XNDP Diplomová práce 2 0 0 0%
16150 620XN4K Seminář k diplomové práci 3 0 0 0%
16150 620X31 Projekt 1 1 1 0 0%
16150 621LL1 Letadla 1 8 4 0 0%
16150 621LTN Letecká navigace 9 2 0 0%
16150 621LTTE Letiště 9 8 0 0%
16150 621MRG Meteorologie 9 9 0 0%
16150 621ULCT Údržba letecké techniky 9 9 0 0%
16150 621W1OL Ochrana civilního letectví 12 9 0 0%
16150 621ZALD Základy letecké dopravy 20 11 0 0%
16150 621ZYL1 Základy letu 1 9 0 0 0%
16150 622MEMT Měřící metody a technika v dopravě 16 6 0 0%
16150 622MMT Měřící metody a technika v dopravě 2 0 0 0%
16150 622X33 Projekt 3 1 0 0 0%
16150 623DPSP Dopravní právo a související předpisy 8 8 0 0%
16150 623MAR Management a analýza rizik 13 6 0 0%
Celkem za předměty 7022 4341 77 1%
Část ankety bez vztahu k předmětu 2
Celkem 79
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:02