Stav vyplnění - anketa FD

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
16111 11CAL2 Calculus 2 242 121 7 3%
16111 11FY1 Fyzika 1 312 108 7 2%
16111 11LP Lineární programování 26 22 2 8%
16111 11MAMY Matematické metody 26 7 2 8%
16111 11MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě 27 15 1 4%
16111 11MSP Modelování systémů a procesů 119 86 5 4%
16111 11MVP Matematická analýza funkcí více proměnných 10 9 1 10%
16111 11RZ1 Rozpoznávání 1 13 11 0 0%
16111 11SCF1 Seminární cvičení z fyziky 1 218 121 3 1%
16111 11STAS Statistika 234 146 7 3%
16111 11THRO Teorie hromadné obsluhy 70 63 2 3%
16111 11Y1TG Teorie grafů 9 7 0 0%
16111 11ZDA Zpracování dat 13 12 0 0%
16112 12DOPS Dopravní průzkumy a simulace 36 29 1 3%
16112 12DPZ Dopravní průzkumy 1 1 0 0%
16112 12DVUP Doprava v územním plánování 56 44 1 2%
16112 12ECO Ekologie 25 24 3 12%
16112 12NAP Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů 48 46 1 2%
16112 12OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy 2 2 0 0%
16112 12PKD Projektování kolejové dopravy 17 17 0 0%
16112 12PPMK Provoz a projektování místních komunikací 30 24 2 7%
16112 12SDK Silnice, dálnice a křižovatky 40 26 1 3%
16112 12VDSR Veřejná doprava v sídlech a regionech 28 23 3 11%
16112 12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I 17 10 0 0%
16112 12Y2MD Metody regulace a prognózy dopravy 13 6 0 0%
16112 12Y2MZ Modernizace železničních tratí a stanic 7 7 0 0%
16112 12Y2RD Realizace dopravních staveb 11 8 0 0%
16112 12Y2UD Udržitelná doprava 10 9 0 0%
16112 12ZAPR Základy architektonického projektování 27 26 3 11%
16112 12ZTS Železniční tratě a stanice 192 120 8 4%
16114 14AM Automatizace a měření 24 21 2 8%
16114 14DMS Dopravní modelování a simulace 19 16 0 0%
16114 14DSIM Dopravní simulace 50 45 0 0%
16114 14DZT Digitální podpora projektování železničních tratí 38 0 1 3%
16114 14ISYS Informační systémy 56 53 0 0%
16114 14KSP Konstruování s podporou počítačů 167 138 5 3%
16114 14MTKS Management telekomunikačních systémů 20 20 0 0%
16114 14PPD Počítačová podpora dopravního projektování 34 25 2 6%
16114 14PRG Programování 34 26 0 0%
16114 14TITS Telekomunikace pro ITS 13 12 0 0%
16114 14TLSY Telekomunikační systémy 1 1 0 0%
16114 14UES Umělá inteligence a expertní systémy v dopravě 14 14 0 0%
16114 14Y1PG Počítačová grafika 6 5 0 0%
16114 14Y2PJ Programovací jazyk C++ 3 3 0 0%
16115 15JBA2 Jazyk - angličtina 2 129 125 0 0%
16115 15JBA4 Jazyk - angličtina 4 114 109 1 1%
16115 15JBF2 Jazyk - francouzština 2 6 6 0 0%
16115 15JBF4 Jazyk - francouzština 4 5 3 0 0%
16115 15JBI4 Jazyk - italština 4 7 6 0 0%
16115 15JBN2 Jazyk - němčina 2 32 31 0 0%
16115 15JBN4 Jazyk - němčina 4 39 35 1 3%
16115 15JBR2 Jazyk - ruština 2 10 10 0 0%
16115 15JBR4 Jazyk - ruština 4 8 8 0 0%
16115 15JBS2 Jazyk - španělština 2 26 25 0 0%
16115 15JBS4 Jazyk - španělština 4 10 10 0 0%
16115 15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 137 120 5 4%
16115 15JZ4A Cizí jazyk - angličtina 4 24 24 2 8%
16115 15JZ4F Cizí jazyk - francouzština 4 6 5 0 0%
16115 15JZ4N Cizí jazyk - němčina 4 27 26 0 0%
16115 15JZ4R Cizí jazyk - ruština 4 6 6 1 17%
16115 15JZ4S Cizí jazyk - španělština 4 12 11 0 0%
16115 15W2PT Potraviny v dopravě 18 17 0 0%
16115 15Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví 21 19 1 5%
16115 15Y1DZ Dějiny železniční dopravy 24 24 2 8%
16115 15Y1FD Francouzské reálie a doprava 7 6 0 0%
16115 15Y1HL Historie letecké dopravy 6 4 1 17%
16115 15Y2DN Dopravní psychologie v německy mluvících zemích 4 3 0 0%
16115 15Y2PT Potraviny v dopravě 53 45 0 0%
16115 15Y2TS Technik v současné společnosti 35 33 1 3%
16116 16DOTE Dopravní technika 25 16 2 8%
16116 16DPO Dopravní prostředky 27 22 0 0%
16116 16DPY Dopravní prostředky 36 26 2 6%
16116 16DYJ Dynamika jízdy vozidla 11 8 0 0%
16116 16PDP Principy návrhu dopravních prostředků 109 92 1 1%
16116 16SVIR Systémy vozidel a interakce s řidičem 10 10 1 10%
16116 16TAJ Technologické aspekty jakosti 16 16 0 0%
16116 16Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky 6 6 1 17%
16116 16Y2KV Karosérie motorových vozidel 6 5 0 0%
16116 16Y2MK Metody kvality v oblasti dopravních prostředků 7 7 0 0%
16116 16Y2ST Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích 6 4 0 0%
16117 17DAS Dopravní a spojové právo 67 64 2 3%
16117 17DU Dopravní obsluha území 21 21 0 0%
16117 17EDOT Ekonomika, doprava, telekomunikace 2 1 0 0%
16117 17EMY Ekonomicko matematické modely 25 21 0 0%
16117 17ERP Ekonomika a řízení podniku 69 61 1 1%
16117 17GEDS Geografie dopravních systémů 28 26 1 4%
16117 17INV Investice a financování v dopravě 5 4 0 0%
16117 17KMD Kvantitativní metody v dopravě 20 20 0 0%
16117 17KS Kvalita dopravních a telekomunikačních systémů 19 19 0 0%
16117 17LGT Logistika 27 24 1 4%
16117 17MGD Management dopravních systémů 70 67 0 0%
16117 17MID Manažerské informační systémy v dopravě 22 20 0 0%
16117 17MPD Management technologických systémů pozemní dopravy 19 19 0 0%
16117 17MR Manažerské rozhodování 19 19 0 0%
16117 17ODS Optimalizace na dopravních sítích 23 23 0 0%
16117 17PAZ Přeprava a zasilatelství 27 26 0 0%
16117 17PZL Přeprava a zasilatelství 22 22 0 0%
16117 17SFID Správa a financování dopravy 50 39 2 4%
16117 17TAC Tarify a ceny v dopravě 19 19 1 5%
16117 17TDL Technologie dopravy a logistika 2 2 0 0%
16117 17TEDL Technologie dopravy a logistika 187 140 6 3%
16117 17TTH Teorie dopravy 3 3 0 0%
16117 17W2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích 13 13 0 0%
16117 17Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy 26 23 0 0%
16117 17Y2SJ Síťová tvorba jízdních řádů na železnici 6 6 0 0%
16117 17Y2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy 12 11 0 0%
16118 18KAD Kinematika a dynamika 30 22 2 7%
16118 18KIAD Kinematika a dynamika 11 9 0 0%
16118 18POM Pokročilé materiály 3 3 0 0%
16118 18SAT Statika 216 129 9 4%
16118 18SS Seminář ze statiky 114 48 2 2%
16118 18ST Statika 2 2 0 0%
16118 18TAM Teoretická a aplikovaná mechanika 58 38 1 2%
16118 18TK Teorie konstrukcí 35 33 1 3%
16118 18Y1MT Materiály technické praxe 2 2 0 0%
16118 18Y1PS Počítačové simulace v mechanice 4 3 1 25%
16118 18Y2MP Metoda konečných prvků a její aplikace 1 0 0 0%
16118 18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost 2 1 0 0%
16120 20APLT Aplikovaná telematika 10 10 1 10%
16120 20ARR Analýza a řízení rizik 15 14 0 0%
16120 20BAS Bezpečnost a spolehlivost systémů 1 1 0 0%
16120 20EMI Ekonomika a management ITS projektů 15 14 0 0%
16120 20IDFS Identifikační systémy 13 13 0 0%
16120 20RISI Řízení silniční dopravy 10 10 1 10%
16120 20RM Řízení městských aglomerací a dálnic 14 14 1 7%
16120 20SIBS Spolehlivostní inženýrství a bezpečnost systémů 1 0 0 0%
16120 20STL Satelitní technologie a logistika 3 3 0 0%
16120 20UIS Úvod do inteligentních dopravních systémů 1 1 0 0%
16120 20Y1EK Elektrotechnická kvalifikace 26 22 3 12%
16120 20Y2PR Predikce časových řad 2 1 0 0%
16121 21AITM Air Traffic Management 62 52 0 0%
16121 21BPLE Bakalářská práce (pro obor LED) 19 16 0 0%
16121 21CNV Cvičení z navigace 4 1 0 0%
16121 21DKL Datová komunikace v letectví 9 6 0 0%
16121 21EKL Ekonomika letecké dopravy 19 19 0 0%
16121 21HVL Hmotnost a vyvážení letadel 19 17 0 0%
16121 21KAS2 Konstrukce a systémy letadel 2 1 1 0 0%
16121 21KST Kosmické technologie 59 49 0 0%
16121 21LAB2 Letecká angličtina pro bakalářské letecké obory 2 14 12 0 0%
16121 21LA2 Letecká angličtina 2 19 19 0 0%
16121 21LCP Lidský činitel pro piloty 13 13 0 0%
16121 21LCU Lidský činitel v údržbě letadel 1 1 0 0%
16121 21LEN2 Letecká angličtina 2 49 45 0 0%
16121 21LIC Lidský činitel 19 19 0 0%
16121 21LLG2 Letecká legislativa 2 3 3 0 0%
16121 21LL1 Letadla 1 84 74 1 1%
16121 21LOUL Lidský faktor a omezení v údržbě letadel 7 7 0 0%
16121 21LPS Letecký provoz a předpis 13 13 0 0%
16121 21LPS1 Letecký provoz a předpis 1 1 0 0 0%
16121 21LPVL Létání podle přístrojů, v noci a vícemotorovými letadly 2 0 0 0%
16121 21LPX1 Letová praxe 1 27 14 0 0%
16121 21LPX2 Letová praxe 2 19 6 0 0%
16121 21LR Letecká radiotechnika 5 4 0 0%
16121 21LRY Letecké motory 13 12 0 0%
16121 21LTN Letecká navigace 28 28 2 7%
16121 21LTTE Letiště 22 22 2 9%
16121 21MCC MCC - létání vícečlenných posádek 13 12 0 0%
16121 21MET2 Meteorologie 2 19 17 0 0%
16121 21MRG Meteorologie 28 28 2 7%
16121 21NSR Navigace a systémy řízení letu 60 55 0 0%
16121 21OBP Obchodně přepravní činnost 19 19 0 0%
16121 21PJE Palubní přístroje 19 19 0 0%
16121 21PJE1 Palubní přístroje 1 2 0 0 0%
16121 21PPL Plánování a provádění letu 19 17 0 0%
16121 21PVY2 Praktický pilotní výcvik 2 5 1 0 0%
16121 21PVY3 Praktický pilotní výcvik 3 13 9 0 0%
16121 21PYU1 Postupy údržby 1 12 12 0 0%
16121 21PY3 Postupy údržby 3 1 1 0 0%
16121 21RIL Řízení letového provozu 19 19 0 0%
16121 21RNG Radionavigace 19 17 0 0%
16121 21RTFS Radiotelefonie a spojení 22 19 0 0%
16121 21SLD Seminář z letecké dopravy 30 17 1 3%
16121 21SPOL Spolehlivost letadlové techniky 60 56 0 0%
16121 21TML2 Technologie a materiály v letectví 2 9 7 0 0%
16121 21TMY2 Turbínové motory 2 1 1 0 0%
16121 21TPIV Teorie pilotního výcviku 23 20 0 0%
16121 21ULCT Údržba letecké techniky 49 48 2 4%
16121 21V Vrtule 1 1 0 0%
16121 21W2MK Marketing v letecké dopravě 13 8 0 0%
16121 21Y1OL Ochrana civilního letectví 8 7 0 0%
16121 21Y2LS Letové provozní služby 22 19 0 0%
16121 21Y2PP Právo a provoz v letecké dopravě 23 23 0 0%
16121 21ZALD Základy letecké dopravy 193 161 7 4%
16121 21ZEL2 Základy elektrotechniky 2 26 20 0 0%
16121 21ZT Zabezpečovací letecká technika 9 8 0 0%
16121 21ZYL1 Základy letu 1 57 52 2 4%
16122 22AMM Aplikované měřicí metody v dopravě 48 47 2 4%
16122 22APN Analýza a prevence silničních nehod 15 14 0 0%
16122 22MMT Měřící metody a technika v dopravě 3 3 0 0%
16122 22PSN Prevence silničních nehod 26 24 1 4%
16122 22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod 10 8 1 10%
16123 23DPBD Diplomová práce (pro obor BD) 3 3 0 0%
16123 23IV Inteligentní vozidlo a bezpečnost 12 12 0 0%
16123 23MAR Management a analýza rizik 22 21 0 0%
16123 23PDY Praktická dynamika vozidel 2 2 0 0%
16123 23SCT Security v letecké dopravě 60 52 1 2%
16123 23Y2VR Vypořádání rizik v inženýrských oborech 1 0 0 0%
16150 611CAL2 Calculus 2 33 17 0 0%
16150 611FY1 Fyzika 1 24 22 0 0%
16150 611LP Lineární programování 7 4 0 0%
16150 611MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě 4 2 0 0%
16150 611MSP Modelování systémů a procesů 27 22 0 0%
16150 611MVP Matematická analýza funkcí více proměnných 1 1 0 0%
16150 611STAS Statistika 30 22 0 0%
16150 611THRO Teorie hromadné obsluhy 11 11 0 0%
16150 612DOPS Dopravní průzkumy a simulace 16 15 0 0%
16150 612DPZ Dopravní průzkumy 1 1 0 0%
16150 612ECO Ekologie 7 7 0 0%
16150 612PPMK Provoz a projektování místních komunikací 8 4 0 0%
16150 612SDK Silnice, dálnice a křižovatky 18 14 0 0%
16150 612VDSR Veřejná doprava v sídlech a regionech 7 4 0 0%
16150 612X31 Projekt 1 10 9 0 0%
16150 612X33 Projekt 3 6 3 0 0%
16150 612ZAPR Základy architektonického projektování 5 5 0 0%
16150 612ZTS Železniční tratě a stanice 22 19 0 0%
16150 614ISYS Informační systémy 4 4 0 0%
16150 614KSP Konstruování s podporou počítačů 6 6 0 0%
16150 614MTKS Management telekomunikačních systémů 10 10 0 0%
16150 614PPD Počítačová podpora dopravního projektování 15 6 0 0%
16150 614PRG Programování 18 15 0 0%
16150 614SIAP Sítě a protokoly 2 1 0 0%
16150 614UPRO Úvod do programování 6 6 0 0%
16150 614WS1 Webdesign s webovými standardy 1 1 1 0 0%
16150 614Y1AV Animace a vizualizace 1 0 0 0%
16150 614Y1PG Počítačová grafika 2 2 0 0%
16150 615JBA2 Jazyk - angličtina 2 11 9 0 0%
16150 615JBA4 Jazyk - angličtina 4 15 14 0 0%
16150 615JBF4 Jazyk - francouzština 4 1 1 0 0%
16150 615JBN2 Jazyk - němčina 2 7 7 0 0%
16150 615JBN4 Jazyk - němčina 4 4 4 0 0%
16150 615JBR2 Jazyk - ruština 2 5 3 0 0%
16150 615JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 20 12 0 0%
16150 615JZ4A Cizí jazyk - angličtina 4 1 1 0 0%
16150 615JZ4N Cizí jazyk - němčina 4 3 3 0 0%
16150 615JZ4R Cizí jazyk - ruština 4 6 4 0 0%
16150 615W1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví 11 9 0 0%
16150 615W2PT Potraviny v dopravě 7 7 0 0%
16150 615Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví 13 10 0 0%
16150 616DPO Dopravní prostředky 7 4 0 0%
16150 616DPY Dopravní prostředky 16 15 0 0%
16150 616DYJ Dynamika jízdy vozidla 3 2 0 0%
16150 616X31 Projekt 1 5 0 0 0%
16150 616X33 Projekt 3 3 2 0 0%
16150 617DAS Dopravní a spojové právo 9 8 0 0%
16150 617DU Dopravní obsluha území 4 4 0 0%
16150 617EMY Ekonomicko matematické modely 5 5 0 0%
16150 617ERP Ekonomika a řízení podniku 10 8 0 0%
16150 617GEDS Geografie dopravních systémů 8 8 0 0%
16150 617KMD Kvantitativní metody v dopravě 13 7 0 0%
16150 617KS Kvalita dopravních a telekomunikačních systémů 4 4 0 0%
16150 617LGT Logistika 5 4 0 0%
16150 617MGD Management dopravních systémů 10 10 0 0%
16150 617MID Manažerské informační systémy v dopravě 14 11 0 0%
16150 617MPD Management technologických systémů pozemní dopravy 4 4 0 0%
16150 617MR Manažerské rozhodování 4 4 0 0%
16150 617ODS Optimalizace na dopravních sítích 5 5 0 0%
16150 617PAZ Přeprava a zasilatelství 7 7 0 0%
16150 617PZL Přeprava a zasilatelství 4 4 0 0%
16150 617SFID Správa a financování dopravy 8 8 0 0%
16150 617TAC Tarify a ceny v dopravě 4 4 0 0%
16150 617TEDK Technologie dopravy a logistika 18 17 0 0%
16150 617TEDL Technologie dopravy a logistika 8 6 0 0%
16150 617W1ST Simulace Titan 2 2 0 0%
16150 617W2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích 8 8 0 0%
16150 617W2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy 7 0 0 0%
16150 617XNDP Diplomová práce 16 8 0 0%
16150 617XN4K Seminář k diplomové práci 16 14 0 0%
16150 617Y1ST Simulace Titan 11 7 0 0%
16150 618KAD Kinematika a dynamika 16 15 0 0%
16150 618KIAD Kinematika a dynamika 4 4 0 0%
16150 618SAT Statika 29 16 0 0%
16150 618TK Teorie konstrukcí 21 20 0 0%
16150 620RM Řízení městských aglomerací a dálnic 4 2 0 0%
16150 621ZALD Základy letecké dopravy 22 19 0 0%
16150 622MMT Měřící metody a technika v dopravě 3 3 0 0%
16150 622PSN Prevence silničních nehod 7 7 0 0%
16150 623MAR Management a analýza rizik 11 8 0 0%
26000 615JBR4 Jazyk - ruština 4 9 8 0 0%
Celkem za předměty 7072 5499 152 2%
Část ankety bez vztahu k předmětu 3
Celkem 155
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 11.12.20 17 01:03