Stav vyplnění - anketa FEL

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
13000 ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 286 247 4 1%
13000 ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis 5 5 0 0%
13000 ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 62 44 1 2%
13000 ADIP26 Diplomová práce - Diploma Thesis 12 10 0 0%
13000 BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 39 36 3 8%
13000 BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 167 132 3 2%
13000 BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 41 34 1 2%
13000 B2MPROJ6 Projekt - project 8 2 0 0%
13101 AE4B01DMA Discrete mathematics 32 24 0 0%
13101 A0B01LGR Logika a grafy 4 2 0 0%
13101 A0B01PAN Pokročilá analýza 10 4 0 0%
13101 A0B01TIK Teorie informace a kódování 12 7 1 8%
13101 A4M01TAL Teorie algoritmů 5 4 0 0%
13101 A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody 8 5 2 25%
13101 A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 8 3 1 13%
13101 BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 9 1 0 0%
13101 BD5B01MA2 Matematická analýza 2 10 2 0 0%
13101 BD6B01LAG Lineární algebra 26 0 0 0%
13101 BD6B01PST Pravděpodobnost a statistika 4 2 0 0%
13101 BE4M01TAL Theory of Algorithms 15 6 0 0%
13101 BE5B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 27 12 0 0%
13101 BE5B01MA2 Calculus 2 26 11 0 0%
13101 B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 231 172 7 3%
13101 B0B01LGR Logika a grafy 151 84 8 5%
13101 B0B01MA1 Matematická analýza 1 147 66 7 5%
13101 B0B01MA2 Matematická analýza 2 268 112 3 1%
13101 B0B01MVM Matematika v Maple 16 10 2 13%
13101 B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 87 59 5 6%
13101 B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 106 70 6 6%
13101 B4M01MKR Matematická kryptografie 21 12 1 5%
13101 B4M01TAL Teorie algoritmů 113 79 5 4%
13101 B6B01LAG Lineární algebra 129 42 2 2%
13101 B6B01PST Pravděpodobnost a statistika 87 59 2 2%
13102 AD0B02ASF Astrofyzika 4 4 0 0%
13102 AE0B02ASF Astrophysics 5 5 0 0%
13102 AE0B02EKE Environmental Engineering 37 31 0 0%
13102 AE0B02UAK Introduction to Acoustics 7 7 0 0%
13102 AE0B02UFL Introduction to Laser Physics 8 2 0 0%
13102 AE0M02EKE Environmetal Engineering 8 8 0 0%
13102 A0B02ASF Astrofyzika 33 29 0 0%
13102 A0B02EKE Ekologie a ekotechnika 11 10 0 0%
13102 A0B02UAK Úvod do akustiky 7 6 0 0%
13102 A0M02ASF Astrofyzika 19 9 0 0%
13102 A0M02VNP Vlny a nestability v plazmatu 4 0 0 0%
13102 A4B02FYZ Fyzika pro OI 7 6 0 0%
13102 A6M02FPT Fyzika pro terapii 10 9 1 10%
13102 A8B02PH1 Fyzika 1 10 3 1 10%
13102 BD5B02FY1 Fyzika 1 11 0 0 0%
13102 BE5B02PH1 Physics 1 24 9 0 0%
13102 B1B02FY1 Fyzika 1 69 45 3 4%
13102 B2B02FY2 Fyzika 2 46 39 1 2%
13102 B3B02FY1 Fyzika 1 128 56 6 5%
13102 XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu 4 0 0 0%
13104 AE0B04C0 Czech language 0 73 60 0 0%
13104 AE04C1 Czech Language 1 11 8 0 0%
13104 A0B04A22 Anglický jazyk A2-2 7 2 0 0%
13104 A0B04B12 Anglický jazyk B1-2 28 15 0 0%
13104 A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 93 55 0 0%
13104 A0B04B22 Anglický jazyk B2-2 78 58 4 5%
13104 A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 17 10 2 12%
13104 A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 8 5 1 13%
13104 A0B04CIN Čínština 14 12 0 0%
13104 A0B04CIN2 Čínština 2 9 4 0 0%
13104 A0B04C2L Český jazyk 2-2 12 7 0 0%
13104 A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 14 8 1 7%
13104 A0B04F1 Francouzský jazyk 1 25 22 1 4%
13104 A0B04F2 Francouzský jazyk 2 13 7 0 0%
13104 A0B04F3 Francouzský jazyk 3 11 8 1 9%
13104 A0B04GA Anglická gramatika 25 13 0 0%
13104 A0B04JAP Japonština 38 26 0 0%
13104 A0B04JAP2 Japonština 2 14 11 0 0%
13104 A0B04KA Anglická konverzace 68 65 3 4%
13104 A0B04KA2 Anglická konverzace 2 44 33 3 7%
13104 A0B04KN Německá konverzace 21 10 3 14%
13104 A0B04KN2 Německá konverzace 2 13 9 2 15%
13104 A0B04N1 Německý jazyk 1 42 28 2 5%
13104 A0B04N2 Německý jazyk 2 37 32 1 3%
13104 A0B04N3 Německý jazyk 3 42 35 4 10%
13104 A0B04OA Anglický odborný jazyk 14 10 0 0%
13104 A0B04RET Rétorika 18 16 0 0%
13104 A0B04R1 Ruský jazyk 1 42 31 3 7%
13104 A0B04R3 Ruský jazyk 3 18 16 0 0%
13104 A0B04S1 Španělský jazyk 1 43 33 3 7%
13104 A0B04S2 Španělský jazyk 2 14 10 0 0%
13104 A0B04S4 Španělský jazyk 4 9 8 0 0%
13104 BE9M04AKP Academic Writing 6 4 0 0%
13104 B0B04A22 Anglický jazyk A2-2 10 6 0 0%
13104 B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 109 87 7 6%
13104 B0B04B12 Anglický jazyk B1-2 86 61 3 3%
13104 B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 200 145 14 7%
13104 B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 168 131 7 4%
13104 B3B04PSA Akademické psaní 7 5 0 0%
13104 XP04A2 Anglický jazyk 2 9 0 0 0%
13113 AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 5 5 0 0%
13113 A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 44 39 0 0%
13113 A1B13VST Výkonové součástky a technologie 5 3 0 0%
13113 BE0B13NNT Nanotechnology 7 3 0 0%
13113 BE1M13EMP Ecology of materials and processes 19 19 0 0%
13113 BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 12 11 0 0%
13113 B0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 57 47 1 2%
13113 B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 24 24 2 8%
13113 B1B13VST Výkonové součástky a technologie 50 34 3 6%
13113 B1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 32 18 0 0%
13113 B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 9 7 0 0%
13113 B1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 10 7 1 10%
13113 XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek 4 0 0 0%
13114 AE1B14VE1 Power Electronics 1 7 6 0 0%
13114 A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 11 9 0 0%
13114 A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 14 12 0 0%
13114 BEEZB Safety in Electrical Engineering for a bachelor´s degree 97 91 0 0%
13114 BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree 34 34 0 0%
13114 BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře 273 269 7 3%
13114 BE1M14TVM Theory and Application of Power Converters 9 5 0 0%
13114 BE5B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 8 8 0 0%
13114 B0M14MDS Modelování dynamických soustav 13 0 0 0%
13114 B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 52 15 1 2%
13114 B1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 14 8 0 0%
13114 B1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 15 2 0 0%
13114 B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 32 30 1 3%
13115 A1B15EN2 Elektroenergetika 2 7 4 0 0%
13115 BE1M15ELS Electrical Light 9 9 0 0%
13115 BE1M15ENY Power Plants 15 13 0 0%
13115 BE1M15ETT Electrical Heat 8 8 0 0%
13115 BE1M15TVN High Voltage Engineering 12 6 0 0%
13115 BE5B15EN1 Power Engineering 1 19 19 0 0%
13115 BE5B15MAA Mathematic Applications 25 15 0 0%
13115 B1B15EN1 Elektroenergetika 1 52 29 1 2%
13115 B1B15VYA Výpočetní aplikace 65 56 1 2%
13115 B1M15ELS Elektrické světlo 13 12 2 15%
13115 B1M15ENY Elektrárny 31 20 2 6%
13115 B1M15ETT Elektrotepelná technika 11 3 2 18%
13115 B1M15TVN Technika vysokých napětí 37 30 1 3%
13116 AE0B16EPD Business economics 24 22 0 0%
13116 AE0B16FIP Corporate finance 10 6 0 0%
13116 AE0M16FI2 Philosophy II 9 9 0 0%
13116 AE1B16MME Macro and Microeconomics 18 17 0 0%
13116 AE1M16EKL Ecology and economy 13 12 0 0%
13116 A0B16EPD Ekonomika podnikání 17 8 0 0%
13116 A0B16HI1 Historie I 15 11 0 0%
13116 A0B16MPL Manažerská psychologie 25 14 0 0%
13116 A0B16MPS Manažerská psychologie 8 5 1 13%
13116 A0B16PRS Prezentační dovednosti 15 12 0 0%
13116 A0M16FI2 Filozofie II 8 7 0 0%
13116 A0M16MGM Management 18 14 0 0%
13116 A0M16TE1 Teologie 8 5 0 0%
13116 A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 30 29 0 0%
13116 A5M16FIP Finance podniku 37 33 1 3%
13116 BD0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 4 3 0 0%
13116 BD1M16EUE Ekonomika užití energie 5 0 0 0%
13116 BD1M16FIM Finanční management 9 5 0 0%
13116 BD1M16MEE Management výroby energie 5 5 0 0%
13116 BD1M16OVY Operační výzkum 7 3 0 0%
13116 BD1M16OZE Obnovitelné zdroje energie 5 4 0 0%
13116 BD1M16STA Statistické metody v ekonomii 7 5 0 0%
13116 BD5B16MPS Manažerská psychologie 10 0 0 0%
13116 BD6B16INS Informační systémy 5 0 0 0%
13116 BE1M16EKL Ecology and economy 4 4 0 0%
13116 BE1M16EUE Economy of Energy Use 6 3 0 0%
13116 BE1M16FIM Financial Management 11 5 0 0%
13116 BE1M16MEE Management of Power Production 9 6 0 0%
13116 BE1M16SIR System Analysis and Decision Making 4 4 0 0%
13116 BE5B16EPD Business economics 11 8 0 0%
13116 B0B16FIL Filozofie 18 8 0 0%
13116 B0B16HI1 Historie 1 6 6 1 17%
13116 B0B16MPL Psychologie pro manažery 10 8 1 10%
13116 B0B16MPS Manažerská psychologie 9 7 1 11%
13116 B0B16ZPU Základy podnikání 54 34 2 4%
13116 B0M16FI2 Filozofie 2 14 11 0 0%
13116 B0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 21 15 0 0%
13116 B0M16TE1 Teologie 1 42 23 0 0%
13116 B1M16EUE Ekonomika užití energie 18 17 1 6%
13116 B1M16FIM Finanční management 35 22 0 0%
13116 B1M16IND Projekt magisterský 6 6 0 0%
13116 B1M16MAV Management výroby 17 17 0 0%
13116 B1M16MEE Management výroby energie 16 15 1 6%
13116 B1M16OVY Operační výzkum 30 26 1 3%
13116 B1M16PMG Projektový management 18 18 0 0%
13116 B1M16STA Statistické metody v ekonomii 28 28 2 7%
13116 B6B16FIP Finance a podnikání 25 17 0 0%
13116 B6B16INS Informační systémy 76 64 1 1%
13116 B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 16 13 1 6%
13117 AE0B17MTB Matlab 24 21 1 4%
13117 A0B17MTB Matlab 42 25 1 2%
13117 A2B17VFM Vysokofrekvenční měření 7 7 1 14%
13117 A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 14 11 0 0%
13117 A8B17ELD Elektrodynamika 5 5 0 0%
13117 BE2M17CAD CAD in HF Technique 5 4 0 0%
13117 BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 4 2 0 0%
13117 B0M17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 8 7 0 0%
13117 B2B17ELD Elektrodynamika 37 21 1 3%
13117 B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 40 34 1 3%
13117 B2M17ANT Antény 10 8 2 20%
13117 B2M17CAD CAD ve VF technice 5 4 0 0%
13117 B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 22 22 3 14%
13117 XP17NME Numerické metody v elektromagnetickém poli 6 1 0 0%
13131 AE2B99LES Laboratory of Electronic Systems 6 6 0 0%
13131 A2B99LES Laboratoř elektronických systémů 20 20 0 0%
13131 A6M31BSG Biologické signály 11 9 1 9%
13131 A6M31LET Lékařská technika 10 9 1 10%
13131 A8B31CIR Teorie obvodů 4 3 1 25%
13131 A8B31ELE Základy elektroniky 12 10 2 17%
13131 A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů 4 4 1 25%
13131 BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 11 2 0 0%
13131 BE2M31ZRE Speech Processing 6 4 0 0%
13131 BE5B31TES Signal Theory 26 16 2 8%
13131 B1B31EOS Elektrické obvody 67 30 2 3%
13131 B2B31EO2 Elektronické obvody 2 27 23 1 4%
13131 B2B31ZEO Základy elektrických obvodů 55 33 2 4%
13131 B2M31BSG Biologické signály 13 9 0 0%
13131 B2M31DSP Pokročilé metody DSP 23 22 2 9%
13131 B2M31ZAS Zpracování analogových signálů 14 14 3 21%
13131 B2M31ZRE Zpracování řeči 16 14 1 6%
13131 XP31TSS Teorie signálů a systémů 4 2 0 0%
13132 AE2B32IND Individual Project 4 2 0 0%
13132 AE2B99KOS Communication Systems 7 5 0 0%
13132 AE2M32IND Individual Project 38 29 0 0%
13132 AE2M32VAD Applications Development and DSP 5 5 0 0%
13132 A2B32PPS Plánování a provozování sítí 15 14 0 0%
13132 BE2B32DAT Data Networks 16 11 0 0%
13132 BE2B32DIT Digital Technique 7 5 0 0%
13132 BE2B32PPS Network Planning and Operation 6 5 0 0%
13132 BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 40 34 1 3%
13132 BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks 20 10 0 0%
13132 BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications 4 4 0 0%
13132 BE2M32IBE Information Security 34 29 0 0%
13132 BE2M32MKS Mobile Networks 9 6 0 0%
13132 BE2M32OSS Optical Systems and Networks 8 6 0 0%
13132 BE2M32PST Advanced Networking Technologies 5 2 0 0%
13132 BE2M32RTK Telephony Communication Control 7 6 0 0%
13132 B2B32DAT Datové sítě 71 52 3 4%
13132 B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě 17 17 1 6%
13132 B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 16 16 1 6%
13132 B2M32OSS Optické systémy a sítě 19 19 1 5%
13132 B2M32RTK Řízení telefonní komunikace 14 14 1 7%
13132 B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14 13 0 0%
13132 B6B32TKS Telekomunikační sítě 4 2 0 0%
13132 XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví 10 6 0 0%
13133 A3B33OSD Operační systémy a databáze 12 9 0 0%
13133 A4B33ALG Algoritmizace 5 4 0 0%
13133 A5M33IZS Informační a znalostní systémy 38 34 2 5%
13133 A6M33NIN Neuroinformatika 7 5 0 0%
13133 A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 10 6 0 0%
13133 A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 11 4 1 9%
13133 A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 15 9 1 7%
13133 A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 15 9 1 7%
13133 A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 25 8 0 0%
13133 BE3M33ARO Autonomous Robotics 21 15 0 0%
13133 BE3M33UI Artificial Intelligence 19 12 0 0%
13133 BE4M33MPV Computer Vision Methods 8 5 0 0%
13133 BE5B33ALG Algorithms 30 3 0 0%
13133 BE5B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 23 13 0 0%
13133 B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 80 62 8 10%
13133 B3B33LAR Laboratoře robotiky 29 28 6 21%
13133 B3M33ARO Autonomní robotika 57 49 3 5%
13133 B3M33UI Umělá inteligence 26 18 1 4%
13133 B4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 15 11 1 7%
13133 B4M33MPV Metody počítačového vidění 11 9 1 9%
13133 XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod 10 0 0 0%
13133 XP33KSI Vybrané kapitoly ze softwarového inženýrství 11 9 0 0%
13133 XP33LPD Logika a logické programování 7 0 0 0%
13133 XP33MKD Matematika pro kybernetiku 5 0 0 0%
13133 XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 5 0 0 0%
13133 XP33PPD Praktické problémy data mining 5 0 0 0%
13133 XP33ROD Rozpoznávání 8 0 0 0%
13134 A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 15 13 0 0%
13134 A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 7 3 0 0%
13134 A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 12 8 1 8%
13134 A5M34ELE Elektronika 17 16 2 12%
13134 BD5B34EPS Elektronika 10 8 1 10%
13134 BE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 6 6 0 0%
13134 BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 5 4 0 0%
13134 BE5B34ELP Electron Devices 17 13 0 0%
13134 BE5B34MIK Microcontrollers 24 22 0 0%
13134 B2B34SEE Senzory v elektronice 40 34 1 3%
13134 B2M34MST Mikrosystémy 20 19 3 15%
13134 B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 6 6 1 17%
13134 B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 21 17 3 14%
13134 B2M34VKE Výkonová elektronika 15 7 0 0%
13134 B4M34ISC Integrované systémy na čipu 4 4 1 25%
13135 A0B36APO Architektura počítačů 14 13 0 0%
13135 A3B35APE Aplikovaná elektronika 63 62 2 3%
13135 A3B35ARI Automatické řízení 8 3 0 0%
13135 A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 5 5 0 0%
13135 BE3MPVT Team Work 12 11 0 0%
13135 BE3M35ORR Optimal and robust control 5 1 0 0%
13135 BE4M35KO Combinatorial Optimization 13 2 0 0%
13135 BE5B35APO Computer Architectures 14 6 0 0%
13135 BE5B35ARI Automatic Control 14 8 0 0%
13135 B0B35LSP Logické systémy a procesory 8 3 0 0%
13135 B3B35APO Architektura počítačů 128 93 8 6%
13135 B3B35ARI Automatické řízení 74 30 5 7%
13135 B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení 11 10 1 9%
13135 B3MPVT Práce v týmu 46 14 0 0%
13135 B3M35ORR Optimální a robustní řízení 25 17 1 4%
13135 B4B35APO Architektura počítačů 151 89 9 6%
13135 B4M35KO Kombinatorická optimalizace 115 55 2 2%
13135 XP35LMI Lineární maticové nerovnosti 7 5 0 0%
13136 AE0B36PR2 Programming 2 12 11 0 0%
13136 A0X36MOOC Massive Open Online Course 40 10 0 0%
13136 A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 15 8 1 7%
13136 A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 9 8 0 0%
13136 A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 4 3 0 0%
13136 A4B77ASS Architektury softwarových systémů 7 7 0 0%
13136 BD6B36DBS Databázové systémy 27 3 0 0%
13136 BD6B36NSS Návrh softwarových systémů 5 4 0 0%
13136 BD6B36PJV Programování v JAVA 26 7 0 0%
13136 BD6B36RSP Řízení softwarových projektů 6 5 0 0%
13136 BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků 28 6 0 0%
13136 BD6B36SPS Správa počítačových sítí 4 4 0 0%
13136 BD6B36TS1 Testování software 28 2 0 0%
13136 BE4B36FUP Functional Programming 41 23 0 0%
13136 BE4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence 59 28 0 0%
13136 BE4M36ESW Effective Software 10 1 0 0%
13136 BE4M36PUI Planning for Artificial Intelligence 6 3 0 0%
13136 BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 10 1 0 0%
13136 BE4M36SWA Software Architectures 7 7 0 0%
13136 B0B36DBS Databázové systémy 223 74 1 0%
13136 B0B36PJV Programování v JAVA 258 120 9 3%
13136 B3B36PRG Programování v C 127 84 6 5%
13136 B4B36FUP Funkcionální programování 49 17 1 2%
13136 B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 102 4 0 0%
13136 B4B36ZUI Základy umělé inteligence 50 18 0 0%
13136 B4M36BIN Bioinformatika 11 5 0 0%
13136 B4M36ESW Efektivní software 36 7 1 3%
13136 B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 7 0 0 0%
13136 B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 27 21 1 4%
13136 B4M36SMU Symbolické strojové učení 32 16 0 0%
13136 B4M36SWA Softwarové architektury 28 24 0 0%
13136 B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 85 63 1 1%
13136 B6B36NSS Návrh softwarových systémů 83 56 1 1%
13136 B6B36RSP Řízení softwarových projektů 86 72 1 1%
13136 B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 112 80 1 1%
13136 B6B36SPS Správa počítačových sítí 20 15 0 0%
13136 B6B36TS1 Testování software 148 96 0 0%
13136 B9M36BEP Bezpilotní prostředky 4 2 0 0%
13136 XEP36AGT Algoritmická teorie her 11 0 0 0%
13137 AE2B37MMT Multimedia Technology 10 9 0 0%
13137 A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ 38 28 2 5%
13137 A2B37IN2 Projekt individuální II 4 3 0 0%
13137 A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 15 15 1 7%
13137 A2B37MMT Multimediální technika 4 4 0 0%
13137 A8B37DIT Digitální technika 8 5 0 0%
13137 A8B37SAS Signály a soustavy 4 2 1 25%
13137 A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 8 6 0 0%
13137 A8M37ASD Advanced Statistical and Distributed Signal Processing 8 7 1 13%
13137 A8M37CDC Kódování v digitálních komunikacích 4 4 1 25%
13137 A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací 4 3 0 0%
13137 BE2M37MAM Microprocessors 8 5 0 0%
13137 B0M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 9 8 0 0%
13137 B2B37AVT Audiovizuální technika 39 39 1 3%
13137 B2B37SAS Signály a soustavy 37 32 1 3%
13137 B2B99PPC Praktické programování v C/C++ 61 14 1 2%
13137 B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 16 13 3 19%
13137 B2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 15 4 1 7%
13137 B2M37MAM Mikroprocesory 37 27 2 5%
13137 B2M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 11 11 0 0%
13137 B2M37RNV Rádiová navigace 14 14 2 14%
13137 B2M37SSP Statistické zpracování signálů 6 5 0 0%
13137 B2M37ZV2 Zvuková technika 2 6 6 0 0%
13137 B6B37MM2 Multimedia 2 10 6 0 0%
13138 AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments 6 6 0 0%
13138 AE3B38SME Sensors and Measurement 4 3 0 0%
13138 AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks 19 18 0 0%
13138 A1B38EMA Elektrická měření 6 3 0 0%
13138 A3B38SME Senzory a měření 12 12 1 8%
13138 A5M38SPD Sběr a přenos dat 6 4 0 0%
13138 A5M99PR1 Projekt 1 12 10 0 0%
13138 A8B38EME Elektronická měření 5 5 0 0%
13138 BE3M38DIT Diagnostics and Testing 12 11 0 0%
13138 B1B38EMA Elektrická měření 50 41 3 6%
13138 B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 38 36 6 16%
13138 B3B38SME Senzory a měření 61 59 9 15%
13138 B3M38DIT Diagnostika a testování 59 49 1 2%
13138 B3M38INA Integrovaná avionika 6 6 1 17%
13138 B3M38VIN Virtuální instrumentace 11 11 0 0%
13138 B4B38PSI Počítačové sítě 144 108 9 6%
13138 B4M38AVS Aplikace vestavných systémů 14 14 0 0%
13138 XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat 4 0 0 0%
13139 A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 21 20 1 5%
13139 BE0M39PGR Computer Graphics 6 4 0 0%
13139 BE4M39VIZ Visualization 6 5 0 0%
13139 B0B39GRT Grafická tvorba 35 32 0 0%
13139 B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 88 51 1 1%
13139 B0B39PGR Programování grafiky 47 16 0 0%
13139 B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 12 1 0 0%
13139 B4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 15 10 1 7%
13139 B4M39PTV Prostorová tvorba 22 21 2 9%
13139 B4M39RSO Realistická syntéza obrazu 6 2 0 0%
13139 B4M39VIZ Vizualizace 45 42 2 4%
13139 B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 46 35 4 9%
13922 A0M99OP Odborná praxe 7 6 0 0%
13922 SOCRA Socrates,Erasmus,zahr.pobyt,fiktivní předmět 46 0 0 0%
Celkem za předměty 11589 7755 365 3%
Část ankety bez vztahu k předmětu 19
Celkem 384
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:03