Stav vyplnění - anketa FEL

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
13000 ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 51 29 1 2%
13000 ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 89 62 4 4%
13000 ADIP26 Diplomová práce - Diploma Thesis 6 6 1 17%
13000 BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 4 3 0 0%
13000 BE3MPROJ8 Project 4 3 1 25%
13000 B2MPROJ6 Projekt - project 42 30 6 14%
13000 B3MPROJ8 Projekt - project 46 41 9 20%
13101 A0B01LAA Lineární algebra a aplikace 14 13 4 29%
13101 A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 24 15 5 21%
13101 A3M01MKI Matematika pro kybernetiku 4 3 2 50%
13101 A4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky 13 9 3 23%
13101 A4B01NUM Numerické metody 8 4 0 0%
13101 A8B01CAS Počítačové algebraické systémy 14 9 4 29%
13101 A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 14 10 4 29%
13101 A8B01LAG Lineární algebra 11 9 4 36%
13101 A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 8 1 1 13%
13101 A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 11 6 2 18%
13101 A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 8 3 2 25%
13101 BD1M01MEK Matematika pro ekonomiku 6 5 2 33%
13101 BD5B01LAG Lineární algebra 23 4 0 0%
13101 BD5B01MA1 Matematická analýza 1 23 7 0 0%
13101 BD6B01MAA Matematická analýza 7 4 2 29%
13101 BD6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 40 10 3 8%
13101 BE1M01MEK Mathematics for Economy 4 4 2 50%
13101 BE5B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 33 11 0 0%
13101 BE5B01LAL Linear Algebra 32 15 0 0%
13101 BE5B01MA1 Calculus 1 32 17 0 0%
13101 BE5B01PRS Probability And Statistics 17 15 1 6%
13101 B0B01KAN Komplexní analýza 89 53 32 36%
13101 B0B01LAG Lineární algebra 529 286 122 23%
13101 B0B01LGR Logika a grafy 150 119 35 23%
13101 B0B01MA1 Matematická analýza 1 308 200 65 21%
13101 B0B01MA2 Matematická analýza 2 125 78 33 26%
13101 B0B01MVM Matematika v Maple 7 5 2 29%
13101 B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 127 70 41 32%
13101 B1M01MEK Matematika pro ekonomiku 28 27 10 36%
13101 B3B01KAT Komplexní analýza a transformace 78 36 23 29%
13101 B4B01DMA Diskrétní matematika 186 143 60 32%
13101 B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky 5 2 1 20%
13101 B4B01NUM Numerické metody 32 26 15 47%
13101 B6B01MAA Matematická analýza 91 44 18 20%
13101 B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 155 73 12 8%
13101 XP01TGR Teorie grafů 19 7 5 26%
13102 AE0B02AKA Acoustic Applications 5 4 0 0%
13102 AE0B02RM1 Review of Mathematics 1 8 7 0 0%
13102 AE0B02RP1 Review of Physics 1 9 4 0 0%
13102 AE0B02ZIP Environmental Science 15 14 1 7%
13102 AE0M02AKA Acoustic Applications 7 7 1 14%
13102 AE0M02ZIP Environmental Science 6 5 0 0%
13102 A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku 6 6 1 17%
13102 A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 4 4 0 0%
13102 A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR 14 14 5 36%
13102 A6M02BFY Biofyzika 10 9 4 40%
13102 A8B02PH2 Fyzika 2 8 6 4 50%
13102 BE5B02PH2 Physics 2 19 12 0 0%
13102 B1B02FY2 Fyzika 2 50 48 24 48%
13102 B2B02FY1 Fyzika 1 69 51 16 23%
13102 B3B02FY2 Fyzika 2 57 53 25 44%
13102 XPE02FPL Fyzika pevných látek 5 1 0 0%
13104 AE0B04C0 Czech language 0 67 56 2 3%
13104 A0B04A21 Anglický jazyk A2-1 5 3 0 0%
13104 A0B04B11 Anglický jazyk B1-1 4 2 0 0%
13104 A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 66 46 11 17%
13104 A0B04B21 Anglický jazyk B2-1 51 25 15 29%
13104 A0B04B22 Anglický jazyk B2-2 14 7 3 21%
13104 A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 23 12 6 26%
13104 A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 11 6 2 18%
13104 A0B04CIN Čínština 18 12 5 28%
13104 A0B04CIN2 Čínština 2 16 11 5 31%
13104 A0B04C2Z Český jazyk 2-1 11 9 5 45%
13104 A0B04FCE3 Příprava na FCE3 13 6 1 8%
13104 A0B04F1 Francouzský jazyk 1 11 10 3 27%
13104 A0B04F2 Francouzský jazyk 2 10 9 4 40%
13104 A0B04GA Anglická gramatika 13 7 3 23%
13104 A0B04GN Německá gramatika v praxi 8 7 5 63%
13104 A0B04JAP Japonština 20 11 5 25%
13104 A0B04KA Anglická konverzace 79 72 45 57%
13104 A0B04KA2 Anglická konverzace 2 29 23 11 38%
13104 A0B04KN Německá konverzace 17 13 9 53%
13104 A0B04KS1 Španělská konverzace 1 7 4 2 29%
13104 A0B04N1 Německý jazyk 1 37 33 13 35%
13104 A0B04N2 Německý jazyk 2 42 30 12 29%
13104 A0B04N3 Německý jazyk 3 29 24 7 24%
13104 A0B04OA Anglický odborný jazyk 12 8 3 25%
13104 A0B04RET Rétorika 36 25 17 47%
13104 A0B04R2 Ruský jazyk 2 11 10 5 45%
13104 A0B04S1 Španělský jazyk 1 30 18 5 17%
13104 A0B04S2 Španělský jazyk 2 11 7 3 27%
13104 A0B04S3 Španělský jazyk 3 19 8 4 21%
13104 BD6B04PRE Prezentace 37 25 7 19%
13104 B0B04A21 Anglický jazyk A2-1 35 19 4 11%
13104 B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 357 348 49 14%
13104 B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 159 104 32 20%
13104 B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 68 60 11 16%
13104 B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 370 210 78 21%
13104 B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 15 12 8 53%
13104 B3B04PSA Akademické psaní 150 124 40 27%
13104 B6B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 47 30 5 11%
13104 B6B04PRE Prezentace 131 110 39 30%
13104 XP04A1 Anglický jazyk 1 12 0 0 0%
13113 AD1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 5 5 0 0%
13113 A0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 15 10 5 33%
13113 A0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 5 4 2 40%
13113 A1B13IND Projekt individuální 9 8 2 22%
13113 A1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 7 7 0 0%
13113 A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 71 67 23 32%
13113 A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 5 3 1 20%
13113 A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 60 56 22 37%
13113 A5M13FVS Fotovoltaické systémy 10 8 2 20%
13113 A5M13NZZ Nezávislé zdroje 13 13 3 23%
13113 BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 5 5 1 20%
13113 BD1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 5 5 0 0%
13113 BE0B13NNT Nanotechnology 10 2 0 0%
13113 BE1M13ASS Solar Systems Application 18 14 0 0%
13113 BE1M13IND Individual Master Project 5 2 0 0%
13113 BE1M13JAS Quality and Reliability 14 11 1 7%
13113 B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 8 7 1 13%
13113 B0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 70 67 23 33%
13113 B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 10 9 2 20%
13113 B1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 54 47 22 41%
13113 B1M13ASS Aplikace solárních systémů 34 33 14 41%
13113 B1M13IND Projekt magisterský 8 8 3 38%
13113 B1M13JAS Jakost a spolehlivost 32 30 9 28%
13113 B1M13SVS Simulace výrobních systémů 9 9 2 22%
13113 B1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 16 15 5 31%
13113 B1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 16 16 7 44%
13114 AD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 5 5 1 20%
13114 AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 5 3 1 20%
13114 AE1B14MIS Microprocessors for Power Systems 5 5 0 0%
13114 AE1B14PO1 Electric Drives and Traction 1 5 3 0 0%
13114 A0B14TDO Technická dokumentace 7 6 2 29%
13114 A1B14IND Individuální bakalářský projekt 10 10 4 40%
13114 A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 51 39 14 27%
13114 A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 88 62 27 31%
13114 A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 21 14 4 19%
13114 A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 38 35 9 24%
13114 A8B14ADP Algoritmizace a programování 16 11 4 25%
13114 BD1M14EPT Elektrické pohony a trakce 5 5 1 20%
13114 BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 5 4 0 0%
13114 BD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 6 5 2 33%
13114 BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 23 18 2 9%
13114 BEEZB Safety in Electrical Engineering for a bachelor´s degree 95 69 1 1%
13114 BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree 49 46 7 14%
13114 BEEZZ Basic health and occupational safety regulations 63 57 1 2%
13114 BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře 326 319 63 19%
13114 BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry 351 324 89 25%
13114 BEZZ Základní školení BOZP 681 688 129 19%
13114 BE1M14EPT Electric Drives and Traction 8 7 0 0%
13114 BE1M14ESP Electric Machinery and Apparatus 10 9 1 10%
13114 BE1M14ESZ Power Machine Equipment 5 5 2 40%
13114 BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 13 12 1 8%
13114 B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 82 75 25 30%
13114 B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 55 45 18 33%
13114 B1M14EPT Elektrické pohony a trakce 32 32 13 41%
13114 B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 32 31 9 28%
13114 B1M14ESZ Energetická strojní zařízení 15 15 5 33%
13114 B1M14IND Projekt magisterský 6 6 2 33%
13114 B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 16 14 5 31%
13114 B1M14SSE Strojní struktury elektráren 32 29 9 28%
13114 XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů 4 2 0 0%
13115 AD1B15IND Projekt individuální 4 4 0 0%
13115 A1B15EN1 Elektroenergetika 1 6 5 1 17%
13115 A1B15IND Projekt individuální 22 20 6 27%
13115 A5M15ES1 Elektrické světlo 1 19 18 7 37%
13115 BD0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 4 3 1 25%
13115 BD1M15DEE Distribuce elektrické energie 4 3 0 0%
13115 BD1M15IND Projekt magisterský 5 5 1 20%
13115 BD1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 6 5 2 33%
13115 BD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 5 5 1 20%
13115 BE1M15DEE Distribution of Electrical Energy 10 8 1 10%
13115 BE1M15IAP Engineering Applications 9 7 1 11%
13115 BE1M15IND Master Project 5 5 0 0%
13115 BE1M15PPE Elements and Operation of Electrical Power Systems 4 4 2 50%
13115 BE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 7 7 0 0%
13115 BE5B15EN2 Power Engineering 2 17 15 0 0%
13115 B0B15EIN Elektrické instalace vn a nn 6 5 1 17%
13115 B1M15DEE Distribuce elektrické energie 13 13 5 38%
13115 B1M15IAP Inženýrské aplikace 33 29 7 21%
13115 B1M15IND Projekt magisterský 18 18 7 39%
13115 B1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 15 15 6 40%
13115 B1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 32 31 9 28%
13115 B2B15UEL Úvod do elektrotechniky 67 61 17 25%
13115 XP15SPS Sdružené problémy v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice< /td> 4 0 0 0%
13116 AD0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 4 3 0 0%
13116 AE0B16EPD Business economics 31 29 0 0%
13116 AE0B16FIP Corporate finance 6 5 0 0%
13116 AE0B16FI1 Philosophy I 13 10 1 8%
13116 AE0B16HT1 History of science and technology 1 7 7 1 14%
13116 AE0B16PRS Presentation skills 5 1 1 20%
13116 AE1M16EKL Ecology and economy 18 14 0 0%
13116 AE1M16OVY Operations Research 4 4 0 0%
13116 A0B16EPD Ekonomika podnikání 20 10 7 35%
13116 A0B16ET1 Etika 56 47 17 30%
13116 A0B16FIL Filozofie 28 17 9 32%
13116 A0B16FI1 Filozofie I 11 9 2 18%
13116 A0B16HI1 Historie I 17 14 6 35%
13116 A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 10 8 3 30%
13116 A0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 12 8 3 25%
13116 A0B16MPL Manažerská psychologie 30 23 7 23%
13116 A0B16MPS Manažerská psychologie 6 2 1 17%
13116 A0B16PRS Prezentační dovednosti 59 59 21 36%
13116 A0M16MGM Management 16 12 6 38%
13116 A0M16MPS Manažerská psychologie 6 5 2 33%
13116 A0M16TE1 Teologie 20 16 6 30%
13116 A1B16IND Individuální projekt 33 29 10 30%
13116 A1B16MME Makro a mikroekonomika 15 14 8 53%
13116 A1B16PAP Právo a podnikání 45 41 16 36%
13116 A5M16EUE Ekonomika užití energie 7 7 1 14%
13116 BD0M16HSD Hospodářské a sociální dějiny 5 5 0 0%
13116 BD0M16MPS Manažerská psychologie 7 5 1 14%
13116 BD1M16DES Dopravní energetické systémy 6 5 2 33%
13116 BD1M16EKL Ekologie a ekonomika 5 4 0 0%
13116 BD1M16FIU Finanční účetnictví 6 5 2 33%
13116 BD1M16IND Projekt magisterský 4 2 0 0%
13116 BD1M16MAS Marketingové strategie 5 5 0 0%
13116 BD1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 4 2 0 0%
13116 BD1M16VEN Výroba energie 7 5 2 29%
13116 BD5B16MME Makro a mikroekonomika 24 15 2 8%
13116 BD6B16ZPD Základy podnikání 5 3 0 0%
13116 BE1M16DES Power Transport Systems 5 4 2 40%
13116 BE1M16EKE Economy of Power Industry 13 8 3 23%
13116 BE1M16EKL Ecology and economy 7 7 0 0%
13116 BE1M16FIU Financial Accouting 6 6 2 33%
13116 BE1M16IND Individual project 5 5 0 0%
13116 BE1M16MAR Marketing 12 11 0 0%
13116 BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 4 4 0 0%
13116 BE1M16OVY Operations Research 6 6 0 0%
13116 BE1M16VEN Power and Heat Production 4 4 2 50%
13116 BE5B99PRO Project 11 10 2 18%
13116 B0B16FIL Filozofie 5 2 0 0%
13116 B0B16FI1 Filozofie 1 7 6 1 14%
13116 B0B16HI1 Historie 1 17 12 2 12%
13116 B0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 7 4 2 29%
13116 B0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 5 3 1 20%
13116 B0B16MME Makro a mikroekonomika 84 73 31 37%
13116 B0B16MPL Psychologie pro manažery 12 11 4 33%
13116 B0B16MPS Manažerská psychologie 14 12 5 36%
13116 B0M16EBE Energetická bezpečnost 32 24 10 31%
13116 B0M16MPS Manažerská psychologie 16 13 7 44%
13116 B1M16CTR Controllingové řízení 15 11 3 20%
13116 B1M16DES Dopravní energetické systémy 14 14 7 50%
13116 B1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 37 33 7 19%
13116 B1M16EKL Ekologie a ekonomika 30 27 9 30%
13116 B1M16FIU Finanční účetnictví 29 22 8 28%
13116 B1M16IND Projekt magisterský 23 21 6 26%
13116 B1M16JAK Řízení jakosti 10 9 0 0%
13116 B1M16MAR Marketing 42 37 9 21%
13116 B1M16MAS Marketingové strategie 9 8 3 33%
13116 B1M16MES Management energetických soustav 15 15 5 33%
13116 B1M16RES Rozvoj energetických systémů 15 15 4 27%
13116 B1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 31 25 8 26%
13116 B1M16VEN Výroba energie 14 14 7 50%
13116 B6B16ISP Procesní řízení 20 18 1 5%
13116 B6B16PIT Právo pro IT 49 45 12 24%
13116 B6B16ZPD Základy podnikání 104 68 18 17%
13117 AE0B17MTB Matlab 21 14 2 10%
13117 AE2B17OKS Optical Communication Systems 6 6 0 0%
13117 AE2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 5 5 2 40%
13117 A0B17MTB Matlab 43 25 16 37%
13117 A1B17EMP Elektromagnetické pole 19 16 4 21%
13117 A2B17OKS Optické komunikační systémy 11 10 4 36%
13117 A2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 6 7 3 50%
13117 A8B17EMT Teorie elektromagnetického pole 7 3 2 29%
13117 BE2M17VOT Fiber Optic Technology 7 4 0 0%
13117 BE5B17EMT Electromagnetic Field Theory 16 10 1 6%
13117 B0M17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 19 16 5 26%
13117 B1B17EMP Elektromagnetické pole 54 36 10 19%
13117 B2B17EMP Elektromagnetické pole 36 27 13 36%
13117 B2B99TPS Technické psaní 34 34 20 59%
13117 B2M17MIO Mikrovlnné obvody 6 4 3 50%
13117 B2M17VOT Vláknově optické technologie 12 12 7 58%
13117 B4B17EAM Elektřina a magnetismus 8 6 3 38%
13117 XP17MT Mikrovlnná technika 4 2 0 0%
13131 AE2B31SMS Multimedia signal synthesis 13 11 0 0%
13131 AE2M99CZS Digital Signal processing 16 11 0 0%
13131 A0B31ZZS Základy zpracování signálů 13 8 4 31%
13131 A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 11 6 0 0%
13131 A2B31ANO Analogové obvody 10 10 3 30%
13131 A2B31HPM Hardware pro multimédia 13 12 7 54%
13131 A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 16 16 8 50%
13131 A3B31EOP Elektrické obvody a prvky 6 6 1 17%
13131 A6M31ANS Analýza signálů 15 12 5 33%
13131 A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 7 6 3 43%
13131 BE5B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits 21 20 0 0%
13131 B2B31EO1 Elektronické obvody 1 36 23 16 44%
13131 B2M31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 10 8 3 30%
13131 B2M31AED Analýza experimentálních dat 21 20 6 29%
13131 B2M31CZS Číslicové zpracování signálů 24 23 11 46%
13131 B2M31IAS Implementace analogových soustav 6 5 1 17%
13131 B2M31SYN Syntéza audio signálů 22 18 9 41%
13131 B3B31EPO Elektronické prvky a obvody 78 60 26 33%
13131 B3B31SAS Signály a systémy 80 76 33 41%
13131 XP31DSP Číslicové zpracování signálů 5 5 1 20%
13132 AE0M32KMP Communications and Media Law 6 6 0 0%
13132 AE2B32SOS Network Operating Systems 9 8 1 11%
13132 AE2B32TPR Team Project 7 7 0 0%
13132 A0B32ODV Ochrana duševního vlastnictví 78 63 17 22%
13132 A0M32KMP Komunikační a mediální právo 17 14 4 24%
13132 A2B32DAT Datové sítě 9 8 5 56%
13132 A2B32IND Individuální projekt 17 13 3 18%
13132 A2B32PSS Přenosové systémy a sítě 6 7 3 50%
13132 A2B32SOS Síťové operační systémy 24 23 13 54%
13132 A2B32TSI Telekomunikační sítě 14 12 4 29%
13132 A4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14 11 5 36%
13132 A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací 5 5 2 40%
13132 A8B32DNT Teorie datových sítí 13 10 4 31%
13132 A8B32DSP Digitální zpracování signálu 5 5 2 40%
13132 A8B32IES Úvod do elektronických systémů 14 13 3 21%
13132 A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy 4 4 3 75%
13132 BD6B32PSI Počítačové sítě 11 2 2 18%
13132 BE2B32DAT Data Networks 15 13 0 0%
13132 BE2B32DIT Digital Technique 8 8 0 0%
13132 BE2B32PPS Network Planning and Operation 5 5 0 0%
13132 BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 4 1 0 0%
13132 BE2M32DSV Distributed Computing 10 9 1 10%
13132 BE2M32DZS Digital Signal Processing in Telecommunication 7 1 0 0%
13132 BE2M32IBE Information Security 16 16 1 6%
13132 BE2M32MKS Mobile Networks 15 12 1 7%
13132 BE2M32PST Advanced Networking Technologies 19 18 1 5%
13132 BE5B32PKS Computer and Communication Networks 11 11 1 9%
13132 B2B32DIT Digitální technika 38 36 23 61%
13132 B2M32DSA Diagnostika síťových aplikací 13 11 1 8%
13132 B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty 8 3 1 13%
13132 B2M32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 8 7 4 50%
13132 B2M32IBE Informační bezpečnost 21 20 6 29%
13132 B2M32MKS Buňkové mobilní sítě 21 20 7 33%
13132 B2M32PRS Přístupové sítě 11 10 1 9%
13132 B2M32PST Pokročilé síťové technologie 21 19 6 29%
13132 B2M32THO Teorie hromadné obsluhy 9 4 3 33%
13132 B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 6 3 2 33%
13132 B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 55 48 15 27%
13132 B6B32PSI Počítačové sítě 112 55 17 15%
13132 B6B32SOS Síťové operační systémy 24 22 7 29%
13132 B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 8 5 0 0%
13132 XP32MOS Mobilní sítě 4 4 0 0%
13132 XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů 4 4 0 0%
13133 A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky 13 7 3 23%
13133 A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 21 13 7 33%
13133 A0M33PAR Praktická robotika 20 20 11 55%
13133 A3B33DRR Dynamika a řízení robotů 31 27 12 39%
13133 A3B33IND Projekt individuální 35 32 6 17%
13133 A4B33OPT Optimalizace 97 72 36 37%
13133 A4B33OSS Operační systémy a sítě 7 6 1 14%
13133 A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 77 48 17 22%
13133 A4M33RPR Řízení projektů 20 7 1 5%
13133 A4M33VIA Vývoj internetových aplikací 29 25 10 34%
13133 A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdrav otnické techniky 10 9 1 10%
13133 A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí 8 8 2 25%
13133 A6M33FZG Fyziologie a anatomie 12 8 3 25%
13133 A6M33KSY Kognitivní systémy 28 21 9 32%
13133 A6M33LEE Lékařská etika 13 11 3 23%
13133 A6M33LI Lékařská informatika 19 14 5 26%
13133 A6M33LTE Lékařská terminologie 12 11 2 17%
13133 A6M33MOS Modelování a simulace 12 6 3 25%
13133 A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů 9 7 3 33%
13133 A6M33ZPP Základy první pomoci 12 12 2 17%
13133 BD6B33EAR Enterprise architektury 8 1 1 13%
13133 BE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 6 6 2 33%
13133 BE3M33PIS Industrial Information Systems 14 12 2 14%
13133 BE3M33PRO Advanced robotics 6 5 2 33%
13133 BE4M33DZO Digital image 9 5 1 11%
13133 BE4M33PAL Advanced algorithms 17 12 0 0%
13133 BE4M33SSU Statistical Machine Learning 49 31 10 20%
13133 BE4M33TDV Three-dimensional Computer Vision 8 4 0 0%
13133 BE5B33PRG Programming Essentials 36 18 0 0%
13133 BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 22 15 2 9%
13133 B3B33ALP Algoritmy a programování 153 118 38 25%
13133 B3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 29 23 10 34%
13133 B3M33PIS Průmyslové informační systémy 38 34 15 39%
13133 B3M33PRO Pokročilá robotika 20 17 5 25%
13133 B4B33ALG Algoritmizace 133 86 43 32%
13133 B4B33RPH Řešení problémů a hry 189 153 70 37%
13133 B4M33DZO Digitální obraz 23 16 9 39%
13133 B4M33OSW Ontologie a sémantický web 15 9 5 33%
13133 B4M33PAL Pokročilá algoritmizace 138 94 43 31%
13133 B4M33TDV Trojrozměrné počítačové vidění 15 10 6 40%
13133 B6B33EAR Enterprise architektury 124 59 16 13%
13133 XEP33GMM Graphical Markov Models 6 2 1 17%
13133 XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 5 1 0 0%
13133 XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 4 3 0 0%
13133 XP33TTM Text mining 8 8 2 25%
13133 XP33ZVD Základy počítačového vidění 4 3 0 0%
13134 A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 9 4 2 22%
13134 A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 29 27 15 52%
13134 A2B34IN2 Projekt individuální 20 17 2 10%
13134 A2B34MIK Mikrokontroléry 46 39 22 48%
13134 A2B34OFT Optoelektronika a fotonika 22 22 12 55%
13134 A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 23 21 3 13%
13134 A6M34BMS Biomedicínské senzory 10 10 3 30%
13134 A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 5 5 2 40%
13134 BE2M34PIO Planar integrated optics 4 3 0 0%
13134 BE2M34SIS Integrated System Structures 8 5 1 13%
13134 BE2M34SST Solid State Physics 5 3 0 0%
13134 B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 55 54 21 38%
13134 B2B34ELP Elektronické prvky 39 36 22 56%
13134 B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 15 13 5 33%
13134 B2M34NSV Návrh systémů VLSI 24 22 6 25%
13134 B2M34PIO Planární integrovaná optika 13 11 6 46%
13134 B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 23 21 8 35%
13134 B2M34SST Fyzika pevných látek 26 23 14 54%
13134 B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky 25 23 14 56%
13134 XP34ETS Elektrický transport v polovodičích 4 2 0 0%
13135 A0B35SPS Struktury počítačových systémů 11 9 2 18%
13135 A3B35IND Projekt individuální 27 21 7 26%
13135 A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 42 41 19 45%
13135 A4B35PSR Programování systémů reálného času 11 10 4 36%
13135 BE3M35LSY Linear Systems 15 8 1 7%
13135 BE3M35NES Nonlinear Systems 4 4 1 25%
13135 BE3M35OFD Estimation, filtering and detection 4 3 0 0%
13135 BE3M35PSR Real -Time Systems Programming 18 14 2 11%
13135 BE3M35SRL Flight Control Systems 5 3 0 0%
13135 BE4M35PAG Parallel algorithms 11 8 0 0%
13135 BE5B35LSP Logic systems and processors 6 4 1 17%
13135 B0B35LSP Logické systémy a procesory 77 75 32 42%
13135 B3B35RO Roboti 160 157 44 28%
13135 B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 18 17 8 44%
13135 B3M35LSY Lineární systémy 60 52 23 38%
13135 B3M35NES Nelineární systémy 16 15 7 44%
13135 B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 22 18 8 36%
13135 B3M35PSR Programování systémů reálného času 40 34 18 45%
13135 B3M35SDU Systémy diskrétních událostí 21 18 8 38%
13135 B3M35SRL Systémy řízení letu 13 10 4 31%
13135 B4B35OSY Operační systémy 132 85 42 32%
13135 B4M35PAG Paralelní algoritmy 45 34 17 38%
13135 B4M35PAP Pokročilé architektury počítačů 10 10 4 40%
13136 AE0B36PRI Programming 5 4 0 0%
13136 A0B36PRI Programování 4 3 1 25%
13136 A0X36MOOC Massive Open Online Course 21 3 0 0%
13136 A4B33SI Softwarové inženýrství 9 7 2 22%
13136 A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 25 14 7 28%
13136 A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 5 4 4 80%
13136 A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 4 4 2 50%
13136 A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 11 7 1 9%
13136 A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi 11 9 1 9%
13136 A4M36JEE Pokročilá laboratoř Java EE 15 8 1 7%
13136 BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 23 11 1 4%
13136 BD6B36OMO Objektový návrh a modelování 7 3 1 14%
13136 BD6B36PJC Programování v C/C++ 7 3 1 14%
13136 BD6B36ZAL Základy algoritmizace 40 22 4 10%
13136 BD6B36ZPR Základy projektového řízení 42 29 3 7%
13136 BE4M36BSY Introduction to Computer Security 12 10 1 8%
13136 BE4M36DS2 Database systems 2 12 10 0 0%
13136 BE4M36MAS Multiagent Systems 9 5 1 11%
13136 BE4M36UIR Artificial intelligence in robotics 8 8 0 0%
13136 BE4M36ZKS Software Quality Assurance 11 7 0 0%
13136 BE5B99CPL C Programming Language 18 10 0 0%
13136 B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 191 121 54 28%
13136 B0B99PRP Procedurální programování (pro EK a EEM) 163 115 28 17%
13136 B0M33BDT Technologie pro velká data 39 28 8 21%
13136 B4B36ONM Objektový návrh a modelování 54 42 14 26%
13136 B4M36BSY Bezpečnost systémů 41 36 13 32%
13136 B4M36DS2 Databázové systémy 2 64 48 14 22%
13136 B4M36KBE Komunikační bezpečnost 18 17 8 44%
13136 B4M36LUP Logické usuzování a programování 29 24 14 48%
13136 B4M36MAS Multi-agentní systémy 49 36 11 22%
13136 B4M36NLP Úvod do zpracování přirozeného jazyka 19 11 6 32%
13136 B4M36SAN Statistická analýza dat 43 25 10 23%
13136 B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 27 24 12 44%
13136 B4M36ZKS Zajištění kvality software 64 49 9 14%
13136 B6B36OMO Objektový návrh a modelování 104 71 18 17%
13136 B6B36PJC Programování v C/C++ 147 70 26 18%
13136 B6B36PRO Semestrální projekt 36 32 7 19%
13136 B6B36ZAL Základy algoritmizace 123 85 30 24%
13136 B6B36ZPR Základy projektového řízení 128 117 35 27%
13136 XP36VPD Vybrané partie dolování dat 6 5 0 0%
13137 AE1B37KEL Communication and Electronics 4 4 0 0%
13137 AE2B37ROZ Radio Circuits and Devices 7 7 0 0%
13137 AE2B37ZST Principles of Studio Technology 11 9 0 0%
13137 AE2M37OBT Image Technology 4 4 1 25%
13137 A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 8 5 2 25%
13137 A0M37RLP Řízení letového provozu 6 5 4 67%
13137 A1B37KEL Komunikace a elektronika 7 6 4 57%
13137 A2B37IN2 Projekt individuální II 13 11 2 15%
13137 A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 7 7 4 57%
13137 A2B37ZST Základy studiové techniky 17 15 8 47%
13137 A8B37DCM Digitální komunikace 5 5 2 40%
13137 A8M37WDC Bezdrátové digitální komunikace 4 4 2 50%
13137 BE2M37DKM Digital communications 6 5 0 0%
13137 BE2M99ZVT Audio technology 1 5 4 0 0%
13137 BE3M37KIN Space Engineering 8 5 2 25%
13137 BE3M37LRS Aeronautical radio systems 4 4 0 0%
13137 B2M37DKM Digitální komunikace 22 21 9 41%
13137 B2M37DTR Digitální televize a rozhlas 13 13 7 54%
13137 B2M37KAS Komprese obrazů a signálů 14 14 7 50%
13137 B2M37OBF Obrazová fotonika 11 11 2 18%
13137 B2M37OBT Obrazová technika 14 14 8 57%
13137 B2M99ZVT Zvuková technika 1 13 12 5 38%
13137 B3M37KIN Kosmické inženýrství 18 14 8 44%
13137 B3M37LRS Letecké rádiové systémy 8 8 3 38%
13137 XP37MVP Metodika vědecké práce 4 1 0 0%
13138 AE0B38APH FPGA Applications 10 6 0 0%
13138 AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 7 5 0 0%
13138 A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 7 5 2 29%
13138 A0B38GRP Grafické programování 4 3 0 0%
13138 A0M38MAP Magnetické prvky a měření 6 6 4 67%
13138 A2B38EMB Elektrická měření 22 15 6 27%
13138 A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 75 74 33 44%
13138 A3B38IND Projekt individuální 11 11 4 36%
13138 A3B38PRT Přístrojová technika 7 7 3 43%
13138 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 15 12 6 40%
13138 A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 11 11 3 27%
13138 A5M38MEB Měření v budovách 20 19 0 0%
13138 A5M38SZS Senzory a sítě 41 38 4 10%
13138 A5M99PR2 Projekt 2 11 9 0 0%
13138 A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů 8 8 3 38%
13138 A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 7 2 0 0%
13138 BD6B38ZPS Základy počítačových systémů 40 29 4 10%
13138 BE3M38PSL Aircraft Avionics 6 3 0 0%
13138 BE5B38SME Sensors and Measurement 16 8 0 0%
13138 B2B38EMB Elektrická měření 34 23 13 38%
13138 B3M38MSE Moderní senzory 12 12 5 42%
13138 B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 12 7 4 33%
13138 B3M38SPD Sběr a přenos dat 10 8 4 40%
13138 B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 39 35 18 46%
13138 B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 12 10 6 50%
13138 B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 8 5 3 38%
13138 B6B38ZPS Základy počítačových systémů 130 99 27 21%
13138 XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků mě ření 6 6 0 0%
13138 XP38SSB Senzory a sběrnice 4 4 0 0%
13139 A7B39MGA Multimediální a grafické aplikace 11 7 2 18%
13139 A7B39MM1 Multimédia 1 7 6 2 29%
13139 A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 25 21 9 36%
13139 BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby 40 29 4 10%
13139 BD6B39ZWA Základy webových aplikací 44 11 1 2%
13139 BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 6 0 0 0%
13139 B0B39GRT Grafická tvorba 35 28 9 26%
13139 B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 5 2 1 20%
13139 B0B39MM1 Multimedia 1 10 6 3 30%
13139 B0B39MVR 3D modelování a virtuální realita 6 5 1 17%
13139 B0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 13 9 0 0%
13139 B4B39HRY Počítačové hry 75 62 24 32%
13139 B4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 10 9 6 60%
13139 B4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 17 11 1 6%
13139 B4M39MMA Multimédia a počítačová animace 11 9 5 45%
13139 B4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 39 33 17 44%
13139 B4M39PGR2 Programování grafiky 2 8 6 2 25%
13139 B4M39PUR1 Psychologie v HCI 37 30 16 43%
13139 B4M39VG Výpočetní geometrie 14 12 5 36%
13139 B6B39TDM 3D modelování 21 16 4 19%
13139 B6B39TUR Testování uživatelských rozhraní 31 29 9 29%
13139 B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 128 121 34 27%
13139 B6B39ZWA Základy webových aplikací 176 89 25 14%
13922 A0M99OP Odborná praxe 9 9 5 56%
13922 SOCRA Socrates,Erasmus,zahr.pobyt,fiktivní předmět 61 0 1 2%
Celkem za předměty 16697 12806 4093 25%
Část ankety bez vztahu k předmětu 162
Celkem 4255
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 17:57