Stav vyplnění - anketa FIT

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
18101 BI-ACM Programovací praktika 29 25 2 7%
18101 BI-AG2 Algoritmy a grafy 2 76 31 6 8%
18101 BIE-AG2 Algorithms and Graphs 2 4 3 0 0%
18101 BIE-PA2 Programming and Algorithmics 2 31 4 0 0%
18101 BIE-PJP Programming Languages and Compilers 12 8 0 0%
18101 BI-EP2 Efektivní programování 2 7 4 1 14%
18101 BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 49 5 0 0%
18101 BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 592 179 32 5%
18101 BI-PJP Programovací jazyky a překladače 57 15 0 0%
18101 BI-TEX Typografie a TeX 54 6 0 0%
18101 BI-TS2 Teoretický seminář II 5 2 1 20%
18101 MI-ATH Kombinatorická teorie her 10 5 0 0%
18101 MI-AVY Automaty ve vyhledávání v textech 11 9 2 18%
18101 MIE-AVY Automata in Text Pattern Matching 2 2 0 0%
18101 MIE-FLP Functional and Logical Programming 7 7 0 0%
18101 MIE-ROZ Pattern Recognition 1 0 0 0%
18101 MI-FLP Funkcionální a logické programování 29 22 4 14%
18101 MI-GEN Generování kódu 16 6 0 0%
18101 MI-KOD.16 Komprese dat 16 15 3 19%
18101 MI-PAL Pokročilá algoritmizace 14 9 0 0%
18101 MI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 4 2 1 25%
18101 MI-TS2 Teoretický seminář magisterský II 5 5 0 0%
18102 BI-AND Programování pro operační systém Android 50 20 5 10%
18102 BI-ANG Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L 136 129 6 4%
18102 BI-ANG1 Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů 41 24 2 5%
18102 BI-AWD.1 Administrace webového a DB serveru 2 2 0 0%
18102 BI-A0L Anglický jazyk 0-2 10 7 1 10%
18102 BI-A1L Anglický jazyk 1-2 26 15 2 8%
18102 BI-A2L Anglický jazyk pro IT 158 143 11 7%
18102 BI-BLE Blender 36 9 0 0%
18102 BI-BPR Bakalářský projekt 23 5 0 0%
18102 BI-CS1 Programování v C# 165 150 19 12%
18102 BI-CS3 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 51 33 3 6%
18102 BI-DBS Databázové systémy 495 351 67 14%
18102 BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 185 172 14 8%
18102 BIE-BPR Bachelor Project 2 0 0 0%
18102 BIE-DBS Database Systems 49 34 3 6%
18102 BIE-DPR Documentation, Presentation, Rhetorics 6 6 0 0%
18102 BIE-EEC English external certificate 4 4 0 0%
18102 BIE-EHD Introduction to European Economic History 13 9 0 0%
18102 BIE-EMP Economic and management principles 25 19 1 4%
18102 BIE-EPR Economic project 11 8 0 0%
18102 BI-EJA Enterprise java 40 9 0 0%
18102 BI-EMP Ekonomické a manažerské principy 112 82 9 8%
18102 BIE-SI1.2 Software Engineering I 24 13 0 0%
18102 BIE-SP1 Team Software Project 1 12 12 1 8%
18102 BIE-VWM Searching Web and Multimedia Databases 1 0 0 0%
18102 BI-FMU Finanční a manažerské účetnictví 24 13 2 8%
18102 BI-GIT Systém pro správu verzí Git 183 69 9 5%
18102 BIK-DBS Databázové systémy 31 10 0 0%
18102 BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika 7 4 0 0%
18102 BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy 20 11 0 0%
18102 BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 5 3 0 0%
18102 BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 9 0 0 0%
18102 BIK-PJV Programování v Javě 29 2 0 0%
18102 BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I 21 4 0 0%
18102 BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 20 4 0 0%
18102 BI-MMP Multimediální týmový projekt 10 8 1 10%
18102 BI-OPJ Objektové programování v Javě 14 4 0 0%
18102 BI-PGR.1 Počítačová grafika 38 14 2 5%
18102 BI-PJS.1 Programování v jazyku Javascript 85 41 2 2%
18102 BI-PJV Programování v Javě 112 84 12 11%
18102 BI-PRP Právo a podnikání 183 150 22 12%
18102 BI-PWT Podnikové webové technologie 1 1 1 100%
18102 BI-PYT Programování v Pythonu 47 18 0 0%
18102 BI-SEP Světová ekonomika a podnikání I. 39 18 5 13%
18102 BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I 173 126 20 12%
18102 BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1 122 97 10 8%
18102 BI-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý 67 23 2 3%
18102 BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích 84 62 11 13%
18102 BI-XML Technologie XML 36 10 3 8%
18102 BI-ZNF Základy programování v Nette 23 5 1 4%
18102 BI-ZS20 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 20 kreditů 1 0 0 0%
18102 BI-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní 45 6 3 7%
18102 FI-FIL Filosofie 66 31 4 6%
18102 FI-GNO Základy gnozeologie 20 6 0 0%
18102 FI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie 90 71 12 13%
18102 FI-MPL Manažerská psychologie 79 60 11 14%
18102 FI-ULI Úvod do lingvistiky pro informatiky 79 56 7 9%
18102 MI-AFP Aplikované funkcionální programování 22 12 2 9%
18102 MI-DDW.16 Dolování dat z webu 51 36 3 6%
18102 MI-DSP Databázové systémy v praxi 23 15 1 4%
18102 MI-DZO Digitální zpracování obrazu 19 2 0 0%
18102 MIE-DDW Web Data Mining 14 5 0 0%
18102 MIE-FME.16 Formal Methods and Specifications 6 3 1 17%
18102 MIE-PIS.16 Advanced Information Systems 3 3 0 0%
18102 MIE-SEP World Economy and Business 3 0 0 0%
18102 MIE-W20 Web 2.0 6 5 0 0%
18102 MI-FME.16 Formální metody a specifikace 58 42 6 10%
18102 MI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích 2 0 0 0%
18102 MI-MBI.16 Řízení podnikové informatiky 19 19 4 21%
18102 MI-NSS.16 Normalized Software Systems 69 56 10 14%
18102 MI-PCM.16 Projektové a změnové řízení 41 40 5 12%
18102 MI-PIS.16 Pokročilé informační systémy 67 66 5 7%
18102 MI-PSL Programování v jazyku Scala 29 11 2 7%
18102 MI-SWE.16 Semantický web 2 1 0 0%
18102 MI-W20.16 Web 2.0 46 29 5 11%
18103 BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem 118 91 20 17%
18103 BIE-SAP Computer Structures and Architectures 39 18 0 0%
18103 BIE-TUR User Interface Design 20 17 0 0%
18103 BIE-ZRS Basics of System Control 13 11 0 0%
18103 BIK-SAP Struktura a architektura počítačů 30 18 0 0%
18103 BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 16 6 0 0%
18103 BI-SAP Struktura a architektura počítačů 498 355 80 16%
18103 BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní 38 31 3 8%
18103 BI-VES Vestavné systémy 19 13 1 5%
18103 MI-BHW.16 Bezpečnost a technické prostředky 11 10 6 55%
18103 MI-BKO.16 Bezpečnostní kódy 14 11 3 21%
18103 MIE-BHW.16 Security and Hardware 7 4 0 0%
18103 MI-IVS Inteligentní vestavné systémy 5 0 0 0%
18104 BI-ADU.1 Administrace OS Unix 69 51 10 14%
18104 BI-BEK Bezpečný kód 67 49 10 15%
18104 BI-BEZ Bezpečnost 342 256 47 14%
18104 BIE-ADU.1 Unix Administration 17 11 0 0%
18104 BIE-BEK Secure Code 4 2 0 0%
18104 BIE-BEZ Security 23 13 0 0%
18104 BI-EHA Etické hackování, Ethical Hacking 90 19 3 3%
18104 BIE-OSY Operating Systems 21 7 1 5%
18104 BIE-PSI Computer Networks 21 18 0 0%
18104 BIE-PS2 Programming in shell 2 10 9 0 0%
18104 BIK-ADU.1 Administrace OS Unix 8 4 0 0%
18104 BIK-BEK Bezpečný kód 7 1 0 0%
18104 BIK-BEZ Bezpečnost 26 13 0 0%
18104 BIK-OSY Operační systémy 31 12 0 0%
18104 BIK-PSI Počítačové sítě 28 5 0 0%
18104 BI-OSY Operační systémy 362 211 36 10%
18104 BI-PSI Počítačové sítě 356 259 33 9%
18104 BI-PS2 Programování v shellu 2 39 5 2 5%
18104 BI-SOJ Strojově orientované jazyky 31 12 5 16%
18104 BI-ST2 Síťové technologie 2 40 25 5 13%
18104 BI-ST4 Síťové technologie 4 6 3 0 0%
18104 MI-BPS Bezdrátové počítačové sítě 7 5 1 14%
18104 MIE-BPS Wireless Computer Networks 10 9 3 30%
18104 MIE-HWB.16 Hardware Security 8 7 0 0%
18104 MIE-PAP.16 Parallel Computer Architectures 5 3 1 20%
18104 MIE-PDP.16 Parallel and Distributed Programming 10 4 1 10%
18104 MIE-POA.16 Advanced Computer System Architectures 6 6 1 17%
18104 MIE-SYB.16 System Security 16 14 0 0%
18104 MI-HWB.16 Hardwarová bezpečnost 25 24 4 16%
18104 MI-IBE Informační bezpečnost 1 1 0 0%
18104 MI-IOT Internet of Things 31 24 3 10%
18104 MI-MAI Multimedia a internet 6 0 0 0%
18104 MI-PAP.16 Paralelní architektury počítačů 12 12 0 0%
18104 MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování 191 124 21 11%
18104 MI-POA.16 Pokročilé architektury počítačových systémů 10 10 0 0%
18104 MI-RRI Řízení rizik v informatice 71 57 5 7%
18104 MI-SYB.16 Systémová bezpečnost 39 29 4 10%
18105 BI-ALO Algebra a logika 40 6 0 0%
18105 BIE-HMI History of Mathematics and Informatics 23 18 1 4%
18105 BIE-LIN Linear Algebra 47 20 0 0%
18105 BIE-VZD Data Mining 24 22 0 0%
18105 BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals 9 5 0 0%
18105 BI-HMI Historie matematiky a informatiky 40 15 2 5%
18105 BIK-HMI Historie matematiky a informatiky 11 1 0 0%
18105 BIK-LIN Lineární algebra 49 10 2 4%
18105 BI-LIN Lineární algebra 652 188 54 8%
18105 BI-VMM Vybrané matematické metody 19 3 0 0%
18105 BI-VZD Vytěžování znalostí z dat 41 12 3 7%
18105 BI-ZUM Základy umělé inteligence 164 98 15 9%
18105 MI-ADM.16 Algoritmy data miningu 44 13 2 5%
18105 MI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení 20 15 3 15%
18105 MI-DDM Distribuovaný data mining 16 8 2 13%
18105 MI-EDW.16 Podnikové datové sklady 2 2 0 0%
18105 MIE-MKY.16 Mathematics for Cryptology 6 3 0 0%
18105 MIE-MZI Mathematics for data science 1 0 0 0%
18105 MIE-SPI.16 Statistics for Informatics 3 3 1 33%
18105 MI-GLR Games and reinforcement learning 15 7 1 7%
18105 MI-IKM Internet a klasifikační metody 26 7 0 0%
18105 MI-MKY.16 Matematika pro kryptologii 35 21 2 6%
18105 MI-MVI.16 Metody výpočetní inteligence 43 22 3 7%
18105 MI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství 23 3 0 0%
18105 MI-SPI.16 Statistika pro informatiku 151 130 15 10%
Celkem za předměty 9329 5507 795 9%
Část ankety bez vztahu k předmětu 29
Celkem 824
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:04