Stav vyplnění - anketa FJFI

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
14000 00MAM1 Matematické minimum 1 216 174 27 13%
14000 00MAM2 Matematické minimum 2 141 77 5 4%
14000 00PT Přípravný týden 303 266 14 5%
14000 00ZST1 Zahr. stáž v rámci programů výměny studentů přes rektorát 4 2 0 0%
14101 01ALGE Algebra 15 10 1 7%
14101 01ALTI Algebraické struktury v teoretické informatice 6 6 1 17%
14101 01APST1 Aperiodické struktury 1 4 4 1 25%
14101 01ASTE Asistivní technologie 6 5 0 0%
14101 01BAPS Bayesovské principy ve statistice 17 10 0 0%
14101 01DIM1 Diskretní matematika 1 80 42 6 8%
14101 01DIM3 Diskrétní matematika 3 19 16 3 16%
14101 01DRCH Diferenciální rovnice a chaos 2 2 0 0%
14101 01DRO2 Dynamické rozhodování 2 4 0 0 0%
14101 01EIGR Elementary Introduction to Graph Theory 7 5 0 0%
14101 01FAN1 Funkcionální analýza 1 13 10 1 8%
14101 01FA3 Funkcionální analýza 3 19 12 4 21%
14101 01FIMA Finanční a pojistná matematika 14 4 3 21%
14101 01GTDR Geometrická teorie diferenciálních rovnic 2 1 0 0%
14101 01KAP Kombinatorika a pravděpodobnost 6 4 0 0%
14101 01KVGR1 Kvantové grupy 1 3 2 0 0%
14101 01LAL Lineární algebra 1 243 187 24 10%
14101 01LALA Lineární algebra A 1, zkouška 259 65 8 3%
14101 01LALB Lineární algebra B 1, zkouška 265 60 4 2%
14101 01LIP Lineární programování 6 0 0 0%
14101 01LIPB Lineární programování B 5 2 0 0%
14101 01MAA3 Matematická analýza A3 21 17 4 19%
14101 01MAB3 Matematická analýza B3 71 26 7 10%
14101 01MAL Matematická logika 9 3 0 0%
14101 01MAN Matematická analýza 1 244 192 25 10%
14101 01MANA Matematická analýza A 1, zkouška 271 123 11 4%
14101 01MANB Matematická analýza B 1, zkouška 267 11 2 1%
14101 01MATZ1 Matematika, zkouška 1 94 26 1 1%
14101 01MAT1 Matematika 1 76 41 4 5%
14101 01MAT3 Matematika 3 39 19 4 10%
14101 01MCS Matematika částicových systémů 15 13 2 13%
14101 01MIP Míra a pravděpodobnost 25 9 2 8%
14101 01MKI Management, komunikace a inovace 11 10 2 18%
14101 01MKO Metoda konečných objemů 9 7 2 22%
14101 01MMDT1 Matematické metody v dynamice tekutin 1 3 2 0 0%
14101 01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů 17 11 2 12%
14101 01MRM Metody pro řídké matice 10 7 2 20%
14101 01NAH Teorie náhodných procesů 36 26 5 14%
14101 01NELI Nelineární programování 15 15 2 13%
14101 01NEX Návrh experimentů 3 0 0 0%
14101 01NSAP Neuronové sítě a jejich aplikace 11 0 0 0%
14101 01NUM1 Numerická matematika 30 22 3 10%
14101 01NUSO Numerický software 7 0 1 14%
14101 01PALG Pokročilá algoritmizace 6 0 0 0%
14101 01PERI Programování periferií 4 3 0 0%
14101 01PMU Pravděpodobnostní modely učení 9 0 0 0%
14101 01PNLA Pokročilé partie numerické lineární algebry 14 8 2 14%
14101 01POGR1 Počítačová grafika 1 18 1 0 0%
14101 01POPJ1 Počítače a přirozený jazyk 1 3 0 0 0%
14101 01PROP Programátorské praktikum 4 1 0 0%
14101 01PRST Pravděpodobnost a statistika 34 18 3 9%
14101 01PW Programování pro Windows 8 2 0 0%
14101 01REAN Regresní analýza dat 28 11 3 11%
14101 01RMF Rovnice matematické fyziky 71 51 10 14%
14101 01ROZP2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 16 15 1 6%
14101 01SITE1 Počítačové sítě 1 8 0 0 0%
14101 01SMB1 Seminář z matematické analýzy B1 62 57 7 11%
14101 01SOS1 Softwarový seminář 1 29 18 1 3%
14101 01SSI Sociální systémy a jejich simulace 11 1 0 0%
14101 01SSM1 Seminář současné matematiky 1 13 11 1 8%
14101 01STOM Stochastické metody 7 0 0 0%
14101 01SZMA1 Souborná zkouška z matematiky A 1 1 0 0 0%
14101 01SZMB Souborná zkouška z matematiky B 1 0 0 0%
14101 01TEMA Teorie matic 19 16 5 26%
14101 01TIN Teorie informace 23 12 2 9%
14101 01TNM Teorie náhodných matic 5 1 0 0%
14101 01TOP Topologie 1 1 0 0%
14101 01TSLO Teorie složitosti 7 3 0 0%
14101 01TVS Testování a verifikace software 9 5 1 11%
14101 01UMF Úvod do mainframe 10 8 0 0%
14101 01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence 12 7 1 8%
14101 01UOP Úvod do objektového programování 4 1 0 0%
14101 01VAM Variační metody 14 7 1 7%
14101 01VAMB Variační metody B 9 8 0 0%
14101 01VPF Vybrané partie z funkcionální analýzy 16 8 0 0%
14101 01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 9 0 1 11%
14101 01ZTG Základy teorie grafů 27 17 6 22%
14102 02ACD AutoCAD 3 0 0 0%
14102 02AMF Atomová a molekulová fyzika 2 2 0 0%
14102 02AMS Atomová a molekulová spektroskopie 1 0 0 0%
14102 02COX Coxeterovy grupy 3 2 0 0%
14102 02DEF1 Dějiny fyziky 1 293 231 21 7%
14102 02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy 3 2 0 0%
14102 02DRI Dráhový integrál 9 0 0 0%
14102 02EJFS1 Výjezdní seminář EJF1 10 0 1 10%
14102 02EJFS2 Výjezdní seminář EJF2 12 0 0 0%
14102 02EJFS3 Výjezdní seminář EJF3 13 1 1 8%
14102 02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky 12 1 0 0%
14102 02ETSM Experimentální testy standardního modelu 6 0 0 0%
14102 02EXF2 Experimentální fyzika 2 47 20 3 6%
14102 02FCI1 Funkcionální integrál 1 10 1 0 0%
14102 02FT Fyzika tokamaků 2 2 0 0%
14102 02FYS1 Fyzikální seminář 1 57 8 2 4%
14102 02FYZ1 Fyzika 1 29 7 0 0%
14102 02GR Grupy a reprezentace 19 9 1 5%
14102 02HSEF Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze 4 0 0 0%
14102 02IJZ Interakce jaderného záření s látkou 14 9 2 14%
14102 02ITER ITER a doprovodný program 6 0 0 0%
14102 02JAS Jaderná astrofyzika 17 15 1 6%
14102 02KF Kvantová fyzika 16 9 1 6%
14102 02KIK Kvantová informace a komunikace 6 4 0 0%
14102 02KOHOM Kohomologické metody v teoretické fyzice 7 7 0 0%
14102 02KTP1 Kvantová teorie pole 1 12 9 0 0%
14102 02KVAN Kvantová mechanika 36 15 3 8%
14102 02KVK1 Kvantový kroužek 1 2 0 0 0%
14102 02LCF1 Laboratorní cvičení z fyziky 1 4 2 0 0%
14102 02MAT Materiály pro experimentální jadernou fyziku 14 12 1 7%
14102 02MECH Mechanika 261 161 22 8%
14102 02MECHZ Mechanika - zkouška 308 94 13 4%
14102 02NSAD Nástroje pro simulace a analýzu dat 5 0 0 0%
14102 02NVKM1 Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1 17 6 0 0%
14102 02PINC Pinče 5 3 0 0%
14102 02PPRA1 Projektové praktikum 1 10 9 0 0%
14102 02PRPL1 Praktika fyziky plazmatu 1 3 0 0 0%
14102 02QFT1 Kvantová teorie pole 1 13 10 0 0%
14102 02REL1 Relativistická fyzika 1 9 3 0 0%
14102 02RFTI Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek 8 4 0 0%
14102 02RQGP1 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1 7 0 0 0%
14102 02RQGP3 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3 3 3 0 0%
14102 02RQGP5 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5 9 2 0 0%
14102 02SEMI1 Seminář 1 17 1 0 0%
14102 02SF Subatomová fyzika 9 3 0 0%
14102 02SMF Seminář matematické fyziky 15 7 0 0%
14102 02SPRA1 Specializované praktikum 1 6 5 0 0%
14102 02SSD Statistické zpracování dat 9 0 0 0%
14102 02STF1 Seminář FTTF1 5 0 0 0%
14102 02TEF1 Teoretická fyzika 1 109 64 11 10%
14102 02TPLA1 Teorie plazmatu 1 4 3 0 0%
14102 02UC Urychlovače částic 20 8 1 5%
14102 02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic 57 49 4 7%
14102 02UMAT Úvod do materiálů pro EJF 2 0 0 0%
14102 02UNC Urychlovače nabitých částic 1 1 0 0%
14102 02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika 127 35 9 7%
14102 02VPSF Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky 8 4 0 0%
14102 02ZESI Základy teorie elektroslabých interakcí 16 0 0 0%
14102 02ZFM1 Základy fyzikálních měření 1 127 78 6 5%
14102 02ZJF Základy jaderné fyziky 15 6 0 0%
14102 02ZJFB Základy jaderné fyziky B 11 4 0 0%
14102 02ZLSTF1 Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze 2 2 0 0%
14102 02ZS Zimní škola matematické fyziky 10 4 0 0%
14104 04ABI Prezentace a interpretace textu 6 5 0 0%
14104 04ABK1 Rozvíjení řečových dovedností 1 26 11 0 0%
14104 04ABK3 Rozvíjení řečových dovedností 3 5 4 0 0%
14104 04ABO1 Práce s odborným textem 1 6 5 0 0%
14104 04ABR2 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2 4 3 0 0%
14104 04ABS1 Systematizace jazykových prostředků 1 24 9 0 0%
14104 04ABS3 Systematizace jazykových prostředků 3 5 4 0 0%
14104 04ABU1 Úvod do odborného jazyka 1 24 9 0 0%
14104 04AM1 Angličtina M1 53 34 2 4%
14104 04AM3 Angličtina M3 43 39 4 9%
14104 04AP1 Angličtina P1 79 70 9 11%
14104 04AP3 Angličtina P3 55 53 4 7%
14104 04CESM1 Čeština pro cizince mírně pokročilí 1 36 15 0 0%
14104 04CESM3 Čeština pro cizince mírně pokročilí 3 18 14 0 0%
14104 04CESP1 Čeština pro cizince pokročilí 1 1 0 0 0%
14104 04CZVAJ1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk 18 0 0 0%
14104 04CZVCJF1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika 18 0 0 0%
14104 04CZVCJG1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika 18 0 0 0%
14104 04CZVCJK1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace 18 8 0 0%
14104 04CZVFYZ1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika 18 0 0 0%
14104 04CZVMAT1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika 18 18 0 0%
14104 04FM1 Francouzština M1 15 13 2 13%
14104 04FM3 Francouzština M3 9 9 1 11%
14104 04FP1 Francouzština P1 5 5 2 40%
14104 04FP3 Francouzština P3 6 5 0 0%
14104 04FZ2 Francouzština Z2 12 10 0 0%
14104 04FZ4 Francouzština Z4 7 7 1 14%
14104 04MGA1 Magisterská angličtina 1 6 0 0 0%
14104 04NM1 Němčina M1 40 32 4 10%
14104 04NM3 Němčina M3 47 38 5 11%
14104 04NP1 Němčina P1 11 9 0 0%
14104 04NP3 Němčina P3 6 5 0 0%
14104 04RM1 Ruština M1 6 3 0 0%
14104 04RM3 Ruština M3 2 0 0 0%
14104 04RP1 Ruština P1 1 1 0 0%
14104 04RZ2 Ruština Z2 15 12 2 13%
14104 04RZ4 Ruština Z4 16 6 1 6%
14104 04SM1 Španělština M1 3 3 0 0%
14104 04SP1 Španělština P1 3 3 0 0%
14104 04SZ2 Španělština Z2 13 3 1 8%
14104 04SZ4 Španělština Z4 6 4 0 0%
14111 11AND Aplikace neutronové difrakce 3 2 0 0%
14111 11APLG Aplikace teorie grup ve FPL 1 0 0 0%
14111 11DAN Difrakční analýza mechanických napětí 1 1 0 0%
14111 11FKO1 Fyzika kovů 1 1 0 0 0%
14111 11FYPL Fyzika pevných látek 6 5 0 0%
14111 11FYPO1 Fyzika povrchů 1 3 2 0 0%
14111 11CHA Chemické aspekty pevných látek 5 4 1 20%
14111 11KOV Fyzika kovů 6 4 1 17%
14111 11MAM Magnetické materiály 1 0 0 0%
14111 11MEM1 Moderní experimentální metody 3 3 0 0%
14111 11MONA Molekulární nanosystémy 3 3 1 33%
14111 11OPT Optické vlastnosti pevných látek 2 2 0 0%
14111 11PAO Principy a aplikace optických sensorů 1 1 0 0%
14111 11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků 7 6 0 0%
14111 11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1 1 0 0 0%
14111 11POL1 Fyzika polovodičů 1 6 4 1 17%
14111 11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy 2 1 0 0%
14111 11SFBM Struktura a funkce biologických molekul 4 3 0 0%
14111 11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek 12 10 2 17%
14111 11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek 5 5 0 0%
14111 11SMX1 Seminář 1 6 4 0 0%
14111 11SMX3 Seminář 3 3 3 0 0%
14111 11SPL1 Struktura pevných látek 1 5 3 0 0%
14111 11SST Teorie pevných látek 1 0 0 0%
14111 11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot 4 0 0 0%
14111 11TPL1 Teorie pevných látek 1 6 3 1 17%
14111 11VDM Vnitřní dynamika materiálů 1 1 0 0%
14111 11ZFKL1 Základy fyziky kondenzovaných látek 1 4 2 0 0%
14111 11ZFPL Základy fyziky pevných látek 13 6 0 0%
14112 D12FLP Fyzika laserového plazmatu 7 1 0 0%
14112 D12KO Krystalooptika 9 4 0 0%
14112 12AF Atomová fyzika 4 2 0 0%
14112 12APL Aplikace laserů 9 5 1 11%
14112 12BFY3 Fyzika 3 1 0 0 0%
14112 12DRP Diferenciální rovnice na počítači 10 4 1 10%
14112 12DSEIF1 Seminář k diplomové práci 1 2 2 0 0%
14112 12DSELT1 Seminář k diplomové práci 1 6 2 0 0%
14112 12DSEOF1 Seminář k diplomové práci 1 3 0 0 0%
14112 12ELA Elektronika pro lasery 1 1 0 0%
14112 12ELDY1 Elektrodynamika 1 10 7 0 0%
14112 12EL3 Elektronika 3 4 2 0 0%
14112 12EOP Exkurze na optické pracoviště 1 1 0 0%
14112 12EP1 Praktikum z elektroniky 1 4 3 0 0%
14112 12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření 5 2 0 0%
14112 12FIF Fyzika inerciální fúze 4 2 0 0%
14112 12FOPT1 Fyzikální optika 1 6 4 0 0%
14112 12INF0 Informatika 0 4 1 0 0%
14112 12INTO Integrovaná optika 1 1 0 0%
14112 12KOF1 Koncepce informatické fyziky 1 4 3 0 0%
14112 12KVEN Kvantová elektronika 8 4 0 0%
14112 12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic 5 0 0 0%
14112 12LT1 Laserová technika 1 6 0 0 0%
14112 12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky 4 3 0 0%
14112 12MPF1 Metody počítačové fyziky 1 1 1 0 0%
14112 12NAE Nanoelektronika 2 0 0 0%
14112 12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace 1 0 0 0%
14112 12NF Nanofyzika 1 0 0 0%
14112 12NT Nanotechnologie 14 14 2 14%
14112 12OPK Optické komunikace 1 1 0 0%
14112 12ORE Otevřené rezonátory 4 4 0 0%
14112 12OSY Operační systémy 1 0 0 0%
14112 12OZS Optické zpracování signálů 5 5 0 0%
14112 12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2 27 4 1 4%
14112 12PLS Pokročilé laserové spektroskopie 1 0 0 0%
14112 12POAL Počítačová algebra 3 1 0 0%
14112 12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky 7 0 0 0%
14112 12PPRO Pokročilé praktikum z optiky 4 0 0 0%
14112 12PYTH Vědecké programování v Pythonu 4 0 1 25%
14112 12RFO Rentgenová fotonika 5 3 0 0%
14112 12RSEN Regulace a senzory 1 0 0 0%
14112 12SBA2 Seminář k bakalářské práci 2 1 1 0 0%
14112 12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1 3 2 0 0%
14112 12SOP Statistická optika 4 3 0 0%
14112 12UKP Generace ultrakrátkých impulzů 8 5 0 0%
14112 12ULAT Úvod do laserové techniky 19 19 5 26%
14112 12ULT Úvod do laserové techniky 4 1 0 0%
14112 12UM Úvod do managementu 5 4 1 20%
14112 12VAK Vakuová fyzika a technika 21 12 2 10%
14112 12VLA Vláknové lasery a zesilovače 8 8 0 0%
14112 12ZAOP Základy optiky 14 13 2 14%
14112 12ZDP Zpracování dat pro publikování 3 3 0 0%
14112 12ZELD Základy elektrodynamiky 22 15 1 5%
14112 12ZEL1 Základy elektroniky 1 46 31 4 9%
14112 12ZFLP Základy fyziky laserového plazmatu 5 4 0 0%
14112 12ZFP Základy fyziky plazmatu 1 0 0 0%
14112 12ZMD Zpracování měření a dat 7 2 0 0%
14114 D14ALM Aplikovaná lomová mechanika 2 0 0 0%
14114 D14TP Teorie plasticity 1 0 0 0%
14114 14AED1 Analýza experimentálních dat 1 4 3 1 25%
14114 14DYKO Dynamika kontinua 4 4 0 0%
14114 14EME2 Elastomechanika 2 3 1 0 0%
14114 14EXM1 Experimentální metody 1 3 3 0 0%
14114 14FYM1 Fyzikální metalurgie 1 3 2 0 0%
14114 14LME1 Lomová mechanika 1 3 3 0 0%
14114 14NEDI Nedestruktivní diagnostika 1 1 0 0%
14114 14NEKO Nekovové materiály 4 4 0 0%
14114 14NMA Nauka o materiálu 24 21 2 8%
14114 14PLAS2 Plasticita 2 1 0 0 0%
14114 14TEM Technická mechanika 3 3 0 0%
14114 14TM Technická mechanika 6 2 0 0%
14114 14TSPO Teorie spolehlivosti 1 0 0 0%
14114 14VDYM Vnitřní dynamika materiálů 1 1 0 0%
14115 15ALPN Praktikum z analytické chemie 16 12 1 6%
14115 15ANAL2 Analytická chemie 2 17 5 0 0%
14115 15ANCH1 Anorganická chemie 1 28 14 4 14%
14115 15DALCH Dějiny alchymie a chemie 2 0 0 0%
14115 15FCHN1 Fyzikální chemie 1 22 5 1 5%
14115 15FCHN2 Fyzikální chemie 2 10 7 0 0%
14115 15FCHN3 Fyzikální chemie 3 6 4 0 0%
14115 15FCH5 Fyzikální chemie 5 2 1 0 0%
14115 15HCHE Hydrochemie 1 0 0 0%
14115 15CHJE Chemie provozu JE 4 3 0 0%
14115 15CHRP Chemie radioaktivních prvků 14 12 1 7%
14115 15CH1 Obecná chemie 1 176 149 11 6%
14115 15JACH2 Jaderná chemie 2 15 8 0 0%
14115 15LABT Laboratorní technika 22 17 1 5%
14115 15LMB Laboratoř z mikrobiologie 2 2 0 0%
14115 15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí 1 0 0 0%
14115 15MZD Měření a zpracování dat 14 6 1 7%
14115 15NUK1 Aplikace radionuklidů 1 7 5 1 14%
14115 15OFKL Obecná farmakologie 2 0 0 0%
14115 15OCH Obecná chemie 22 16 3 14%
14115 15ORC2 Organická chemie 2 13 3 0 0%
14115 15PFCH Praktikum z fyzikální chemie 12 11 0 0%
14115 15PJCH Praktikum z jaderné chemie 6 6 0 0%
14115 15POCH Praktikum z organické chemie 14 6 1 7%
14115 15PRN Příprava radionuklidů 14 5 1 7%
14115 15RAEK Chemie prostředí a radioekologie 6 5 0 0%
14115 15RATEC Praktikum z radiochemické techniky 13 12 0 0%
14115 15RDFM Radiofarmaka 1 4 0 0 0%
14115 15RFM2 Radiofarmaka 2 6 6 0 0%
14115 15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně 2 0 0 0%
14115 15SBP Seminář k bakalářské práci 13 0 0 0%
14115 15SEM1 Seminář 1 11 8 1 9%
14115 15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 6 4 0 0%
14115 15STA2 Strukturní analýza 2 4 4 1 25%
14115 15STP Radiochemie stop 7 7 0 0%
14115 15TOX Toxikologie 5 3 0 0%
14115 15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren 8 7 1 13%
14115 15TZO Technologie zpracování odpadů 2 0 0 0%
14115 15TZRCH Teoretické základy radiační chemie 1 0 0 0%
14115 15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie 2 0 0 0%
14115 15ZOCH Ochrana životního prostředí 7 6 0 0%
14116 D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření 1 1 0 0%
14116 D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii 4 0 0 0%
14116 16AIZM Aplikace ionizujícího záření v medicíně 4 2 0 0%
14116 16BAF Biochemie a farmakologie 11 9 1 9%
14116 16DNEU Dozimetrie neutronů 4 1 0 0%
14116 16DRH Dozimetrie a radiační ochrana 14 11 0 0%
14116 16EPAM Exaktní metody při studiu památek 4 1 1 25%
14116 16EZ Etika ve zdravotnictví 4 3 0 0%
14116 16EZB Principy etického chování ve zdravotnictví 9 5 2 22%
14116 16FNEI Fyzika a technika neionizujícího záření 5 4 1 20%
14116 16FNZB Problematika neionizujícího záření 3 1 0 0%
14116 16HE Hygiena a epidemiologie 4 4 1 25%
14116 16HEB Základy preventivního lékařství pro techniky 9 7 1 11%
14116 16INZ Informatika ve zdravotnictví 7 6 1 14%
14116 16INZB Lékařská informatika pro techniky 16 2 0 0%
14116 16JRF1 Jaderná a radiační fyzika 1 10 10 3 30%
14116 16KPR Klinická propedeutika 18 9 2 11%
14116 16MDOZ Mikrodozimetrie 5 4 1 20%
14116 16MEIZ Metrologie ionizujícího záření 5 3 2 40%
14116 16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření 8 3 1 13%
14116 16MEZB Základy metrologie ionizujícího záření 4 0 0 0%
14116 16MMM Matematické metody a modelování 3 2 0 0%
14116 16OAF1 Obecná anatomie a fyziologie člověka 1 5 5 0 0%
14116 16PAFZ2 Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2 2 0 0 0%
14116 16PDZ Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření 10 6 1 10%
14116 16PDZB Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře 6 0 0 0%
14116 16PMM Praktikum z metod měření ionizujícího záření 5 5 0 0%
14116 16RAO Radiační ochrana 14 13 1 7%
14116 16RAOB Základy radiační ochrany 5 0 0 0%
14116 16RDKB Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky 6 0 0 0%
14116 16RDKP Rentgenová diagnostika-klinická praxe 7 0 0 0%
14116 16REB Působení ionizujícího záření na látku 10 4 0 0%
14116 16REL Radiační efekty v látce 6 3 0 0%
14116 16RFNM Radiologická fyzika-nukleární medicína 9 4 1 11%
14116 16RFRD Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika 9 2 1 11%
14116 16RFRT2 Radiologická fyzika-radioterapie 2 4 2 1 25%
14116 16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika 10 0 0 0%
14116 16RTKP2 Radioterapie-klinická praxe 2 5 3 0 0%
14116 16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína 11 0 0 0%
14116 16SED1 Seminář z dozimetrie 1 9 5 1 11%
14116 16SEM1 Seminář 1 7 2 1 14%
14116 16SEPB Semestrální práce 4 1 0 0%
14116 16SPDO Spektrometrie v dozimetrii 4 3 0 0%
14116 16UAZ Úvod do aplikací ionizujícího záření 7 5 1 14%
14116 16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření 3 0 0 0%
14116 16UCF Úvod do částicové fyziky 3 0 0 0%
14116 16URF Úvod do radiační fyziky 1 0 0 0%
14116 16URF1 Úvod do radiační fyziky 1 17 4 2 12%
14116 16USRJ Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví 7 7 1 14%
14116 16VYPD Vybrané partie z dozimetrie 6 5 1 17%
14116 16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 23 13 2 9%
14116 16ZDO Základy dozimetrie 1 1 0 0%
14116 16ZDOZ1 Základy dozimetrie 17 12 3 18%
14116 16ZED Zpracování experimentálních dat 6 3 1 17%
14116 16ZEDB Základy zpracování experimentálních dat 2 0 0 0%
14116 16ZIVB Úvod do ekologie 6 2 0 0%
14116 16ZIVO Úvod do životního prostředí 6 6 0 0%
14116 16ZJT Zařízení jaderné techniky 10 3 1 10%
14116 16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače 10 4 0 0%
14116 16ZPP Základy první pomoci 14 14 1 7%
14116 16ZPPB Základy první pomoci pro techniky 6 6 0 0%
14116 16ZPSP Základy práce s počítačem 67 11 1 1%
14116 16ZRAO Základy radiační ochrany 29 6 3 10%
14117 17BES Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů 1 0 0 0%
14117 17CIBS Číslicové bezpečnostní systémy 3 1 0 0%
14117 17DEZ Detekce záření 6 2 0 0%
14117 17EHJE Ekonomické hodnocení JE 11 5 0 0%
14117 17ELZ Elektrická zařízení jaderných elektráren 6 5 0 0%
14117 17EZE Základy energetiky a zdroje energie 7 5 1 14%
14117 17FAR Fyzika jaderných reaktorů 10 7 1 10%
14117 17IMF Informatika pro moderní fyziky 7 4 1 14%
14117 17JBEZ Jaderná bezpečnost 7 6 0 0%
14117 17KE Kritický experiment 6 0 0 0%
14117 17NJZ Nové jaderné zdroje 8 5 1 13%
14117 17NRE Návrh a řízení experimentu 10 5 1 10%
14117 17OPK Operátorský kurz na reaktoru VR-1 9 8 0 0%
14117 17PRAXB Závěrečná praxe 1 0 0 0%
14117 17PRAXD Závěrečná předdiplomní praxe 7 7 0 0%
14117 17PRE Počítačové řízení experimentů 4 0 0 0%
14117 17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení 7 6 0 0%
14117 17PTA Přístrojová technika 2 0 0 0%
14117 17SAZ Stroje a zařízení jaderných elektráren 10 3 0 0%
14117 17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice 6 2 0 0%
14117 17SPJE Spolehlivost jaderných elektráren 7 1 0 0%
14117 17TCJ1 Technologické celky jaderných elektráren 1 7 5 1 14%
14117 17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2 6 1 0 0%
14117 17TERR Termomechanika reaktorů 7 5 1 14%
14117 17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 20 1 2 10%
14117 17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 12 1 0 0%
14117 17THNJ4 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4 10 1 0 0%
14117 17UINZ Úvod do inženýrství 54 33 3 6%
14117 17VYR Výzkumné reaktory 1 0 0 0%
14117 17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů 4 2 0 0%
14117 17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1 19 8 3 16%
14117 17ZEH Základy ekonomického hodnocení 2 1 0 0%
14117 17ZEL Základy elektroniky 15 1 0 0%
14117 17ZJBE Základy jaderné bezpečnosti 1 1 0 0%
14118 18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad 23 19 0 0%
14118 18AST Pravděpodobnost a aplikovaná statistika 15 13 0 0%
14118 18BI Business Intelligence 11 0 0 0%
14118 18DSJ Tvorba doménově specifických jazyků 4 0 0 0%
14118 18EKO1 Matematická ekonomie 1 36 11 2 6%
14118 18ESPG1 Evropský standard počítačové gramotnosti 1 25 12 0 0%
14118 18MAK1 Makroekonomie 1 7 3 0 0%
14118 18MEK Modely a metody ekonomického rozhodování 13 8 0 0%
14118 18MIK1 Mikroekonomie 1 40 16 0 0%
14118 18MMC Metoda Monte Carlo 62 42 4 6%
14118 18MOPR Modelování produkčních systémů v ekonomice 9 8 0 0%
14118 18MPT Programování v MATLABu 25 8 2 8%
14118 18MRSS Modelování a řízení spojitých systémů 4 0 0 0%
14118 18NET Programování pro .NET 12 4 0 0%
14118 18OOP Objektově orientované programování 16 12 0 0%
14118 18PJ Programování v JAVĚ 9 5 0 0%
14118 18PRC1 Programování v C++ 1 68 11 1 1%
14118 18PST Pravděpodobnost a statistika 2 2 0 0%
14118 18PVS Průmyslový vývoj softwaru 9 9 0 0%
14118 18SDI1 Seminář k diplomové práci 1 9 8 0 0%
14118 18SOFC Softcomputing 14 3 0 0%
14118 18SQL Aplikace SQL 30 16 2 7%
14118 18SROZ Statistické metody rozpoznávání a rozhodování 10 8 0 0%
14118 18SWI Softwarové inženýrství 12 6 0 0%
14118 18TFT Teorie finančních trhů 1 0 0 0%
14118 18UIA1 Úvod do pokročilých algoritmů 1 9 3 0 0%
14118 18UOA Úvod do objektové architektury 4 0 0 0%
14118 18WEB Prostředí webu, programovací a popisné jazyky 3 0 0 0%
14118 18ZNEK Znalostní ekonomika 2 2 0 0%
14118 18ZPRO Základy programování 311 152 19 6%
14118 802FYZ1 Fyzika 1 10 8 0 0%
14118 818A1 Anglický jazyk 1 10 8 0 0%
14118 818A3 Anglický jazyk 3 5 5 0 0%
14118 818BPSE1 Bakalářská práce 1 6 0 0 0%
14118 818BPSE2 Bakalářská práce 2 2 1 0 0%
14118 818DB Databáze 6 0 0 0%
14118 818DIM1 Diskrétní matematika 1 10 7 0 0%
14118 818INT1 Tvorba internetových aplikací 1 7 0 0 0%
14118 818JAV1 Programování v Javě 1 8 1 0 0%
14118 818LI1 Lineární algebra 1 11 5 0 0%
14118 818MAB3 Matematická analýza B 3 13 5 0 0%
14118 818MAKE1 Makroekonomie 1 10 9 1 10%
14118 818MA1 Matematická analýza 1 12 6 0 0%
14118 818ME1 Matematická ekonomie 1 13 1 0 0%
14118 818MIK1 Mikroekonomie 1 11 3 0 0%
14118 818MTL Programování v MATLABU 10 6 0 0%
14118 818NES1 Neuronové sítě 1 8 5 0 0%
14118 818NME1 Numerické metody 1 9 2 0 0%
14118 818N1 Německý jazyk 1 10 7 0 0%
14118 818N3 Německý jazyk 3 5 5 0 0%
14118 818OSY Správa operačních systémů 11 6 0 0%
14118 818PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 5 0 0 0%
14118 818PKM1 Přípravný kurz z matematiky 1 11 6 0 0%
14118 818PRC1 Programování v C++ 1 11 6 0 0%
14118 818PSL Publikační systém LaTeX 10 0 0 0%
14118 818TVS1 Týmový vývoj softwaru 1 6 0 0 0%
14118 818TVS3 Týmový vývoj softwaru 3 3 0 0 0%
14118 818TV1 Tělesná výchova 1 9 6 0 0%
14118 818TV3 Tělesná výchova 3 4 0 0 0%
14118 818UPRA1 Úvod do práva 1 10 10 0 0%
14118 818WEB Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky 5 5 0 0%
14118 818ZDP Zpracování dat pro publikování 6 0 0 0%
14118 818ZNEK Znalostní ekonomika 5 5 0 0%
14118 818ZPRO Základy programování 11 4 0 0%
Celkem za předměty 9076 4831 516 6%
Část ankety bez vztahu k předmětu 17
Celkem 533
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 18:00