Stav vyplnění - anketa FJFI

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
14000 00EKOT Ekonomie pro techniky 43 35 0 0%
14000 00ETV Etika vědy a techniky 1 0 0 0%
14000 00KKCH Klasický a kvantový chaos 1 0 0 0%
14000 00RET Rétorika 32 24 0 0%
14000 00UPRA Úvod do práva 43 0 0 0%
14000 00UPSY Úvod do psychologie 50 41 0 0%
14101 01APST2 Aperiodické struktury 2 4 3 0 0%
14101 01ASM Aplikace statistických metod 13 2 0 0%
14101 01ASY Asymptotické metody 13 6 0 0%
14101 01BSEM Seminář k bakalářské práci 29 13 0 0%
14101 01DIFR Diferenciální rovnice 26 4 0 0%
14101 01DIM2 Diskretní matematika 2 49 30 0 0%
14101 01DPV Diferenciální počet na varietách 4 3 0 0%
14101 01DROS Seminář z dynamického rozhodování 18 17 0 0%
14101 01DRO1 Dynamické rozhodování 1 19 8 0 0%
14101 01DSEMI Předdiplomní seminář 19 18 0 0%
14101 01DYK Úvod do dynamiky kontinua 17 12 0 0%
14101 01DYSY Teorie dynamických systémů 2 0 0 0%
14101 01FA2 Funkcionální analýza 2 14 8 0 0%
14101 01FKO Funkce komplexní proměnné 15 10 0 0%
14101 01HBM Hierarchické bayesovské modely 17 0 0 0%
14101 01JAVY Jazyky, automaty a vyčíslitelnost 5 3 0 0%
14101 01JEPR Jednoduché překladače 7 7 0 0%
14101 01KF Kvantová fyzika 11 3 0 0%
14101 01LAA2 Lineární algebra A2 80 44 0 0%
14101 01LAB2 Lineární algebra B2 132 15 0 0%
14101 01LAWA Linear Algebra with Applications 8 3 0 0%
14101 01LOI Logika v informatice 4 3 0 0%
14101 01LOM Logika pro matematiky 1 0 0 0%
14101 01MAA2 Matematická analýza A2 91 27 0 0%
14101 01MAA4 Matematická analýza A4 23 6 0 0%
14101 01MAB2 Matematická analýza B2 128 8 0 0%
14101 01MAB4 Matematická analýza B4 66 12 0 0%
14101 01MAPR Markovské procesy 14 10 0 0%
14101 01MAS Matematická statistika 26 3 0 0%
14101 01MASC Matematická statistika - cvičení 18 16 0 0%
14101 01MATZ2 Matematika, zkouška 2 74 14 0 0%
14101 01MAT2 Matematika 2 61 16 0 0%
14101 01MAT4 Matematika 4 36 11 0 0%
14101 01MEX Modelování extrémních událostí 14 0 0 0%
14101 01MKP Metoda konečných prvků 11 4 0 0%
14101 01MMDS Matematické modely dopravních systémů 11 4 0 0%
14101 01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod 2 1 0 0%
14101 01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1 23 0 0 0%
14101 01NME2 Numerické metody 2 43 14 0 0%
14101 01NUM2 Numerická matematika 2 13 6 0 0%
14101 01PAA Paralelní algoritmy a architektury 16 3 0 0%
14101 01PDR Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic 9 2 0 0%
14101 01PMF Programování pro mainframe 7 3 0 0%
14101 01PNM Pokročilé numerické metody 13 3 0 0%
14101 01POGR2 Počítačová grafika 2 14 1 0 0%
14101 01POPJ2 Počítače a přirozený jazyk 2 2 0 0 0%
14101 01PSL Publikační systém LaTeX 37 16 0 0%
14101 01ROZ1 Zpracování a rozpoznávání obrazu 1 28 11 0 0%
14101 01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu 13 5 0 0%
14101 01SITE2 Počítačové sítě 2 5 0 0 0%
14101 01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty 12 10 0 0%
14101 01SMB2 Seminář z matematické analýzy B2 44 38 0 0%
14101 01SME Statistické metody a jejich aplikace 17 1 0 0%
14101 01SMF Moderní trendy v korporátních informačních technologiích 10 6 0 0%
14101 01SOS2 Softwarový seminář 2 25 24 0 0%
14101 01SSM2 Seminář současné matematiky 2 1 0 0 0%
14101 01STR Statistická teorie rozhodování 5 4 0 0%
14101 01SVK Studentská vědecká konference 4 0 0 0%
14101 01SZMA2 Souborná zkouška z matematiky A 2 1 0 0 0%
14101 01TC Teorie čísel 9 1 0 0%
14101 01TEH Teorie her 11 0 0 0%
14101 01TKO Teorie kódování 4 3 0 0%
14101 01TKOB Teorie kódování B 4 2 0 0%
14101 01UTI Úvod do teoretické informatiky 6 2 0 0%
14101 01VYMA Vybrané partie z matematiky 56 31 0 0%
14101 01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů 4 0 0 0%
14101 01ZLIM Zobecněné lineární modely a aplikace 13 0 0 0%
14101 01ZOS Základy operačních systémů 10 9 0 0%
14101 01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 9 5 0 0%
14102 02AQCD Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích 2 0 0 0%
14102 02DEF2 Dějiny fyziky 2 159 142 0 0%
14102 02DPD Detektory a principy detekce 15 8 0 0%
14102 02DPLA Diagnostika plazmatu 2 0 0 0%
14102 02ELMA Elektřina a magnetismus 251 27 0 0%
14102 02EMSF Experimentální metody subjaderné fyziky 12 5 0 0%
14102 02ESH Extrémní stavy hmoty 10 1 0 0%
14102 02EXF1 Experimentální fyzika 1 110 85 0 0%
14102 02EXF3 Experimentální fyzika 3 4 0 0 0%
14102 02EXK Exkurze 11 11 0 0%
14102 02FAJ Fyzika atomového jádra 9 9 0 0%
14102 02FCI2 Funkcionální integrál 2 7 2 0 0%
14102 02FYS2 Fyzikální seminář 2 24 0 0 0%
14102 02FYZ2 Fyzika 2 18 4 0 0%
14102 02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 5 4 0 0%
14102 02GMF2 Geometrické metody fyziky 2 9 0 0 0%
14102 02JSP Jaderná spektroskopie 16 12 0 0%
14102 02KTP2 Kvantová teorie pole 2 9 0 0 0%
14102 02KVAN2 Kvantová mechanika 2 6 2 0 0%
14102 02KVA2B Kvantová mechanika 2 11 0 0 0%
14102 02KVK2 Kvantový kroužek 2 3 0 0 0%
14102 02KZ Kosmické záření 7 5 0 0%
14102 02LCF2 Laboratorní cvičení z fyziky 2 1 1 0 0%
14102 02LIAG Lieovy algebry a grupy 8 7 0 0%
14102 02NF Neutronová fyzika 15 13 0 0%
14102 02NSAD2 Nástroje pro simulace a analýzu dat 2 3 0 0 0%
14102 02NVKM2 Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2 14 6 0 0%
14102 02OKS Otevřené kvantové systémy 10 10 0 0%
14102 02OR Obecná teorie relativity 6 0 0 0%
14102 02PMPL Počítačové modelování plazmatu 5 2 0 0%
14102 02PPKT Pokročilejší partie kvantové teorie 2 0 0 0%
14102 02PPRA2 Projektové praktikum 2 10 2 0 0%
14102 02PRPL2 Praktika fyziky plazmatu 2 6 2 0 0%
14102 02PRX Praxe 3 1 0 0%
14102 02QFT2 Kvantová teorie pole 2 11 0 0 0%
14102 02REL2 Relativistická fyzika 2 3 0 0 0%
14102 02RMMF Řešitelné modely matematické fyziky 14 8 0 0%
14102 02RQGP2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2 5 3 0 0%
14102 02RQGP4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4 3 1 0 0%
14102 02RQGP6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6 9 6 0 0%
14102 02SEMI2 Seminář 2 16 16 0 0%
14102 02SF2 Subatomová fyzika 2 10 3 0 0%
14102 02SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie 9 2 0 0%
14102 02SPRA2 Specializované praktikum 2 6 1 0 0%
14102 02SSD2 Statistické zpracování dat 2 8 1 0 0%
14102 02STF2 Seminář FTTF2 6 5 0 0%
14102 02TEF2 Teoretická fyzika 2 110 41 0 0%
14102 02TER Termika a molekulová fyzika 184 68 0 0%
14102 02TJNS Transportní jevy / Nerovnovážné systémy 2 2 0 0%
14102 02TPLA2 Teorie plazmatu 2 4 2 0 0%
14102 02TSFA Termodynamika a statistická fyzika 116 22 0 0%
14102 02TTJZ Technika termojaderných zařízení 2 2 0 0%
14102 02UC2 Urychlovače částic 2 11 0 0 0%
14102 02UFU Úvod do termojaderné fúze 7 0 0 0%
14102 02UJF Užitá jaderná fyzika 1 0 0 0%
14102 02UKP Úvod do křivek a ploch 16 10 0 0%
14102 02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky 8 0 0 0%
14102 02ZFM2 Základy fyzikálních měření 2 58 38 0 0%
14102 02ZLSTF2 Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze 2 1 0 0%
14102 02ZQCD Základy kvantové chromodynamiky 16 12 0 0%
14102 02ZSM Základy standardního modelu mikrosvěta 3 2 0 0%
14102 02ZST Základy strojírenské technologie 3 0 0 0%
14104 04ABA Aplikace jazykového systému 5 4 0 0%
14104 04ABJP Jazyková podpora bakalářské práce 4 0 0 0%
14104 04ABK2 Rozvíjení řečových dovedností 2 12 7 0 0%
14104 04ABO2 Práce s odborným textem 2 5 4 0 0%
14104 04ABR1 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1 6 3 0 0%
14104 04ABS2 Systematizace jazykových prostředků 2 11 5 0 0%
14104 04ABU2 Úvod do odborného jazyka 2 12 7 0 0%
14104 04ABZK Angličtina - státní zkouška 5 3 0 0%
14104 04AKS Konverzační seminář v angličtině 33 23 0 0%
14104 04AM2 Angličtina M2 45 16 0 0%
14104 04AP2 Angličtina P2 75 61 0 0%
14104 04CESBJP Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince 3 0 0 0%
14104 04CESM2 Čeština pro cizince mírně pokročilí 2 14 11 0 0%
14104 04CZVAJ2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk 22 0 0 0%
14104 04CZVCJF2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika 22 20 0 0%
14104 04CZVCJG2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika 22 20 0 0%
14104 04CZVCJK2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace 22 10 0 0%
14104 04CZVFYZ2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika 22 0 0 0%
14104 04CZVMAT2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika 22 0 0 0%
14104 04FM2 Francouzština M2 13 8 0 0%
14104 04FP2 Francouzština P2 4 3 0 0%
14104 04FZ1 Francouzština Z1 26 16 0 0%
14104 04FZ3 Francouzština Z3 11 8 0 0%
14104 04FZ5 Francouzština Z5 7 7 0 0%
14104 04MGA2 Magisterská angličtina 2 11 8 0 0%
14104 04NM2 Němčina M2 40 20 0 0%
14104 04NP2 Němčina P2 10 4 0 0%
14104 04RM2 Ruština M2 6 4 0 0%
14104 04RP2 Ruština P2 1 0 0 0%
14104 04RZ1 Ruština Z1 44 24 0 0%
14104 04RZ3 Ruština Z3 17 5 0 0%
14104 04RZ5 Ruština Z5 16 6 0 0%
14104 04SM2 Španělština M2 3 2 0 0%
14104 04SP2 Španělština P2 3 2 0 0%
14104 04SZ1 Španělština Z1 22 11 0 0%
14104 04SZ3 Španělština Z3 13 2 0 0%
14104 04SZ5 Španělština Z5 7 4 0 0%
14111 11APLG Aplikace teorie grup ve FPL 2 1 0 0%
14111 11DETE Polovodičové detektory 1 0 0 0%
14111 11DIEL Fyzika dielektrik 6 6 0 0%
14111 11FPPL Fázové přechody v PL 6 0 0 0%
14111 11FYPO2 Fyzika povrchů 2 2 2 0 0%
14111 11KO Kovové oxidy 5 1 0 0%
14111 11KPS Konstrukce polovodičových součástek 4 3 0 0%
14111 11KVAP Kvantové počítání 4 3 0 0%
14111 11MAGN Fyzika magnetických látek 6 2 0 0%
14111 11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti 4 1 0 0%
14111 11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek 2 0 0 0%
14111 11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2 1 1 0 0%
14111 11POL2 Fyzika polovodičů 2 2 1 0 0%
14111 11POR Povrchy a rozhraní 2 1 0 0%
14111 11SMX2 Seminář 2 6 4 0 0%
14111 11SMX4 Seminář 4 2 2 0 0%
14111 11SPL2 Struktura pevných látek 2 4 1 0 0%
14111 11STPL Seminář teorie pevných látek 3 0 0 0%
14111 11TPL2 Teorie pevných látek 2 6 4 0 0%
14111 11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč. 4 3 0 0%
14111 11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek 70 33 0 0%
14111 11VPS Vybrané partie ze struktury pevných látek 4 0 0 0%
14111 11ZFKL2 Základy fyziky kondenzovaných látek 2 4 1 0 0%
14112 D12POEX Počítačové řízení experimentu 3 2 0 0%
14112 12ASF Astrofyzika 10 7 0 0%
14112 12AUX Administrace systému UNIX 1 1 0 0%
14112 12BFY4 Fyzika 4 2 1 0 0%
14112 12DSEIF2 Seminář k diplomové práci 2 3 3 0 0%
14112 12DSELT2 Seminář k diplomové práci 2 6 6 0 0%
14112 12DSEOF1 Seminář k diplomové práci 1 1 1 0 0%
14112 12DSEOF2 Seminář k diplomové práci 2 3 3 0 0%
14112 12ELDY2 Elektrodynamika 2 5 1 0 0%
14112 12EP2 Praktikum z elektroniky 2 6 4 0 0%
14112 12FLA Fyzika laserů 5 5 0 0%
14112 12FLP Fyzika a lidské poznání 12 10 0 0%
14112 12FOPT2 Fyzikální optika 2 6 0 0 0%
14112 12GEOP Geometrická optika 3 2 0 0%
14112 12KOF2 Koncepce informatické fyziky 2 4 2 0 0%
14112 12KVO Kvantová optika 3 0 0 0%
14112 12LAS Laserové systémy 4 0 0 0%
14112 12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie 8 8 0 0%
14112 12LT2 Laserová technika 2 4 3 0 0%
14112 12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky 6 2 0 0%
14112 12MOF Molekulová fyzika 2 1 0 0%
14112 12MPF2 Metody počítačové fyziky 2 1 0 0 0%
14112 12NLOP Nelineární optika 5 1 0 0%
14112 12NMEA Numerické metody 11 10 0 0%
14112 12NME1 Numerické metody 103 8 0 0%
14112 12OPEL Optoelektronika 13 9 0 0%
14112 12OPS Optické spektroskopie 4 0 0 0%
14112 12OSE Optické senzory 11 11 0 0%
14112 12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery 5 4 0 0%
14112 12PDR2 Přenosy dat a rozhraní 2 1 0 0 0%
14112 12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 56 30 0 0%
14112 12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 24 1 0 0%
14112 12PLM Praktikum z laserové medicíny 3 2 0 0%
14112 12RNA Robustní numerické algoritmy 5 2 0 0%
14112 12RTGL Plynové a rentgenové lasery 8 8 0 0%
14112 12SBP Seminář k bakalářské práci 9 0 0 0%
14112 12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2 1 0 0 0%
14112 12TAIS Technika a aplikace iontových svazků 1 0 0 0%
14112 12UMF Úvod do moderní fyziky 12 2 0 0%
14112 12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika 1 1 0 0%
14112 12VTV Vědeckotechnické výpočty 6 1 0 0%
14112 12ZEL2 Základy elektroniky 2 31 15 0 0%
14112 12ZFP Základy fyziky plazmatu 9 2 0 0%
14112 12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky 14 6 0 0%
14112 12ZPOP Základní praktikum z optiky 17 10 0 0%
14112 12ZUMI Základy umělé inteligence 4 2 0 0%
14114 D14ALM Aplikovaná lomová mechanika 1 0 0 0%
14114 14AED2 Analýza experimentálních dat 2 4 3 0 0%
14114 14DYLS Dynamika lineárních soustav 1 0 0 0%
14114 14ELMI Elektronová mikroskopie 2 2 0 0%
14114 14EME1 Elastomechanika 1 2 0 0 0%
14114 14EXM2 Experimentální metody 2 4 4 0 0%
14114 14FYM2 Fyzikální metalurgie 2 4 1 0 0%
14114 14LME2 Lomová mechanika 2 3 1 0 0%
14114 14NMR Nauka o materiálech pro reaktory 3 0 0 0%
14114 14PLAS1 Plasticita 1 4 0 0 0%
14114 14PME Počítačová mechanika 1 0 0 0%
14114 14UNMA Únava materiálů 4 4 0 0%
14115 15ANAL1 Analytická chemie 1 19 5 0 0%
14115 15ANCH2 Anorganická chemie 2 20 4 0 0%
14115 15ANP Anorganické praktikum 16 0 0 0%
14115 15APRM Aplikace radiačních metod 6 2 0 0%
14115 15ASCH Astrochemie 3 1 0 0%
14115 15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření 15 0 0 0%
14115 15DIZ Detekce ionizujícího záření 14 1 0 0%
14115 15EXK1 Exkurze 1 12 0 0 0%
14115 15EXK2 Exkurze 2 5 0 0 0%
14115 15FCHN4 Fyzikální chemie 4 4 0 0 0%
14115 15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie 1 0 0 0%
14115 15CHB Chemie 8 2 0 0%
14115 15CHL1 Chemie léčiv 2 0 0 0%
14115 15CH2 Obecná chemie 2 100 49 0 0%
14115 15INSN1 Instrumentální metody 1 14 1 0 0%
14115 15JACH1 Jaderná chemie 1 18 3 0 0%
14115 15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 5 3 0 0%
14115 15ORC1 Organická chemie 1 20 4 0 0%
14115 15PINS Praktikum z instrumentálních metod 12 0 0 0%
14115 15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění 15 2 0 0%
14115 15PRACH Praktikum z radiační chemie 5 0 0 0%
14115 15PRAKN Praxe 6 3 0 0%
14115 15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně 1 0 0 0%
14115 15RACH Radiační chemie 10 1 0 0%
14115 15RAM Radioanalytické metody 7 0 0 0%
14115 15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně 1 0 0 0%
14115 15SEM2 Seminář 2 11 8 0 0%
14115 15SEPM Praktikum ze separačních metod 6 6 0 0%
14115 15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 2 0 0 0%
14115 15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí 6 1 0 0%
14115 15STA Strukturní analýza 1 3 2 0 0%
14115 15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu 4 2 0 0%
14115 15ZBCH Základy biochemie 17 1 0 0%
14115 15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren 12 11 0 0%
14116 16AMM Analytické měřicí metody 4 1 0 0%
14116 16APLB Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách 4 0 0 0%
14116 16APLV Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice 5 0 0 0%
14116 16DETE Detektory ionizujícího záření 25 5 0 0%
14116 16DRZP Dozimetrie a radioaktivita životního prostř. 5 0 0 0%
14116 16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů 1 0 0 0%
14116 16EX Exkurze 15 1 0 0%
14116 16FSC Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů 2 0 0 0%
14116 16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod 13 4 0 0%
14116 16IDOZ Integrující dozimetrické metody 14 5 0 0%
14116 16JRF2 Jaderná a radiační fyzika 2 10 6 0 0%
14116 16KLD Klinická dozimetrie 3 2 0 0%
14116 16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky 7 2 0 0%
14116 16KPD Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření 1 1 0 0%
14116 16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice 12 0 0 0%
14116 16NMKB Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky 5 0 0 0%
14116 16NMKP Nukleární medicína-klinická praxe 7 0 0 0%
14116 16OAF2 Obecná anatomie a fyziologie člověka 2 6 4 0 0%
14116 16PAFZB Patofyziologie a zobrazovací metody 5 5 0 0%
14116 16PAFZ1 Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1 9 7 0 0%
14116 16PDIZ Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření 4 0 0 0%
14116 16RBIO Radiobiologie 16 11 0 0%
14116 16RFRT1 Radiologická fyzika-radioterapie 1 8 2 0 0%
14116 16RTKB Radioterapie - klinická praxe pro techniky 10 1 0 0%
14116 16RTKP1 Radioterapie-klinická praxe 1 8 0 0 0%
14116 16RTRT Radiologická technika-radioterapie 11 0 0 0%
14116 16RZP Radionuklidy v životním prostředí 4 0 0 0%
14116 16SED2 Seminář z dozimetrie 2 12 6 0 0%
14116 16SEM Seminář 6 1 0 0%
14116 16SEMA Seminář 4 0 0 0%
14116 16SEM2 Seminář 2 5 3 0 0%
14116 16SEPB Semestrální práce 8 0 0 0%
14116 16TZP Technické a zdravotnické právní předpisy 2 2 0 0%
14116 16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví 5 4 0 0%
14116 16URF Úvod do radiační fyziky 1 1 0 0%
14116 16URF2 Úvod do radiační fyziky 2 9 4 0 0%
14116 16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 17 9 0 0%
14116 16ZDOZ2 Základy dozimetrie 23 8 0 0%
14116 16ZPRA Základní praktikum 20 0 0 0%
14117 17AEZ Alternativní energetické zdroje 10 8 0 0%
14117 17ALE Atomová legislativa 8 5 0 0%
14117 17BES Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů 7 1 0 0%
14117 17CSI Cvičení na simulátoru 5 0 0 0%
14117 17CZVINT Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jadernýc h zařízeních 1 0 0 0%
14117 17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice 4 1 0 0%
14117 17DSEM Předdiplomní seminář 8 8 0 0%
14117 17DYR Dynamika reaktorů 5 1 0 0%
14117 17EEZ Energetika a energetické zdroje 5 2 0 0%
14117 17ENF Experimentální neutronová fyzik 3 1 0 0%
14117 17ERF Experimentální reaktorová fyzika 6 2 0 0%
14117 17EXK Exkurze 20 0 0 0%
14117 17EXZ Exkurze v zahraničí 5 2 0 0%
14117 17JARE Jaderné reaktory 23 12 0 0%
14117 17JPC Jaderný palivový cyklus 6 5 0 0%
14117 17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře 1 0 0 0%
14117 17PLP Programovatelná logická pole 1 0 0 0%
14117 17PPSR Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solnýc h reaktorů 9 8 0 0%
14117 17PRF Provozní reaktorová fyzika 8 2 0 0%
14117 17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů 11 3 0 0%
14117 17RAO Radioaktivní odpady 11 8 0 0%
14117 17REPR Reaktorové praktikum 2 0 0 0%
14117 17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení 4 1 0 0%
14117 17SIPS Simulace provozních stavů JE 3 2 0 0%
14117 17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 21 0 0 0%
14117 17TMP Termomechanika jaderného paliva 6 1 0 0%
14117 17UEN Úvod do energetiky 7 2 0 0%
14117 17UPC Úvod do palivového cyklu 8 0 0 0%
14117 17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení 5 0 0 0%
14117 17VPL Vybrané partie z legislativy 8 3 0 0%
14117 17VPO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady 4 4 0 0%
14117 17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů 4 3 0 0%
14117 17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2 7 0 0 0%
14117 17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A 12 37 0 0%
14118 18AMTL Aplikace MATLABu 13 3 0 0%
14118 18DATS Dekompozice databazových systémů 34 17 0 0%
14118 18DWH Datové sklady, zpracování velkých objemů dat 10 6 0 0%
14118 18EKONS Ekonometrie 17 14 0 0%
14118 18EKO2 Matematická ekonomie 2 15 8 0 0%
14118 18ESPG2 Evropský standard počítačové gramotnosti 2 13 3 0 0%
14118 18FULS Fulltextové systémy 9 8 0 0%
14118 18HEUR Heuristické algoritmy 23 10 0 0%
14118 18INTA Tvorba internetových aplikací 11 3 0 0%
14118 18MAK2 Makroekonomie 2 5 2 0 0%
14118 18MIK2 Mikroekonomie 2 19 9 0 0%
14118 18MUML Modelování v UML 8 6 0 0%
14118 18OS Správa operačních systémů 10 7 0 0%
14118 18PCP Pokročílé programování v C++ 7 3 0 0%
14118 18PPT Pokročilé programovací techniky 7 0 0 0%
14118 18PRC2 Programování v C++ 2 42 0 0 0%
14118 18PVP Programování v Pascalu 7 0 0 0%
14118 18RDS Řízení diskrétních systémů 6 1 0 0%
14118 18REK Projektové řízení ekonomických systémů 9 3 0 0%
14118 18SBAK Seminář k bakalářské práci 2 0 0 0%
14118 18SDI2 Seminář k diplomové práci 2 9 8 0 0%
14118 18UIA2 Pokročilé algoritmy 2 4 3 0 0%
14118 18ZALG Základy algoritmizace 80 10 0 0%
14118 18ZPS Základy počítačových simulací 7 0 0 0%
14118 18ZTI Základy teorie informace 12 8 0 0%
14118 802FYZ2 Fyzika 2 10 7 0 0%
14118 818A0 Anglický jazyk začátečníci 3 0 0 0%
14118 818A2 Anglický jazyk 2 10 8 0 0%
14118 818BPSE1 Bakalářská práce 1 1 0 0 0%
14118 818BPSE2 Bakalářská práce 2 7 0 0 0%
14118 818DEF1 Dějiny fyziky 1 5 0 0 0%
14118 818DIM2 Diskrétní matematika 2 10 8 0 0%
14118 818EKON Ekonometrie 8 2 0 0%
14118 818ESPG1 Evropský standard počítačové gramotnosti 1 6 1 0 0%
14118 818INT2 Tvorba internetových aplikací 2 7 0 0 0%
14118 818JAV2 Programování v Javě 2 8 1 0 0%
14118 818KOD Teorie kódování B 6 3 0 0%
14118 818LI2 Lineární algebra B 2 6 0 0 0%
14118 818LPB Lineární programování 10 0 0 0%
14118 818MAB2 Matematická analýza B 2 7 0 0 0%
14118 818MAB4 Matematická analýza B 4 11 0 0 0%
14118 818MAKE2 Makroekonomie 2 10 8 0 0%
14118 818MARK Marketing 3 3 0 0%
14118 818ME2 Matematická ekonomie 2 5 0 0 0%
14118 818MIK2 Mikroekonomie 2 4 2 0 0%
14118 818NES2 Neuronové sítě 2 8 0 0 0%
14118 818N0 Německý jazyk začátečníci 4 0 0 0%
14118 818N2 Německý jazyk 2 11 8 0 0%
14118 818PKM2 Přípravný kurz z matematiky 2 4 2 0 0%
14118 818PMT Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME 2 2 0 0%
14118 818PPT Pokročilé programovací techniky 12 0 0 0%
14118 818PRC2 Programování v C++ 2 11 3 0 0%
14118 818PST Pravděpodobnost a statistika 11 8 0 0%
14118 818SBAK Seminář k bakalářské práci 7 4 0 0%
14118 818TVS2 Týmový vývoj softwaru 2 7 0 0 0%
14118 818TVS4 Týmový vývoj softwaru 4 2 0 0 0%
14118 818TV2 Tělesná výchova 2 9 2 0 0%
14118 818TV4 Tělesná výchova 4 3 0 0 0%
14118 818UPRA2 Úvod do práva 2 6 0 0 0%
14118 818UPYT Úvod do programování v Pythonu 4 0 0 0%
14118 818ZALG Základy algoritmizace 8 1 0 0%
Celkem za předměty 5996 2385 0 0%
Část ankety bez vztahu k předmětu
Celkem
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:04