Stav vyplnění - anketa FJFI

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
14000 00EKOT Ekonomie pro techniky 38 28 4 11%
14000 00RET Rétorika 30 26 6 20%
14000 00UPRA Úvod do práva 48 45 12 25%
14000 00UPSY Úvod do psychologie 19 11 1 5%
14101 01APST2 Aperiodické struktury 2 2 2 1 50%
14101 01ASM Aplikace statistických metod 12 8 1 8%
14101 01ASY Asymptotické metody 18 14 5 28%
14101 01BSEM Seminář k bakalářské práci 32 25 5 16%
14101 01DEM Dějiny matematiky 5 0 0 0%
14101 01DIFR Diferenciální rovnice 31 19 4 13%
14101 01DIM2 Diskretní matematika 2 59 30 12 20%
14101 01DPV Diferenciální počet na varietách 10 7 3 30%
14101 01DRO1 Dynamické rozhodování 1 19 10 3 16%
14101 01DSEMI Předdiplomní seminář 21 22 1 5%
14101 01DYK Úvod do dynamiky kontinua 15 13 2 13%
14101 01FA2 Funkcionální analýza 2 20 18 5 25%
14101 01FKO Funkce komplexní proměnné 18 10 3 17%
14101 01JAV Jazyky, automaty a vyčíslitelnost 10 8 5 50%
14101 01JEPR Jednoduché překladače 12 11 1 8%
14101 01KF Kvantová fyzika 20 17 5 25%
14101 01LAA2 Lineární algebra A2 53 25 10 19%
14101 01LAB2 Lineární algebra B2 129 51 15 12%
14101 01LAWA Linear Algebra with Applications 13 3 0 0%
14101 01MAA2 Matematická analýza A2 46 22 9 20%
14101 01MAA4 Matematická analýza A4 27 24 5 19%
14101 01MAB2 Matematická analýza B2 147 49 18 12%
14101 01MAB4 Matematická analýza B4 80 51 15 19%
14101 01MAPR Markovské procesy 16 12 3 19%
14101 01MATZ2 Matematika, zkouška 2 71 16 6 8%
14101 01MAT2 Matematika 2 62 29 8 13%
14101 01MAT4 Matematika 4 32 24 3 9%
14101 01MEX Modelování extrémních událostí 14 6 3 21%
14101 01MKP Metoda konečných prvků 15 12 5 33%
14101 01MMDS Matematické modely dopravních systémů 8 6 1 13%
14101 01MMDT2 Matematické metody v dynamice tekutin 2 3 3 0 0%
14101 01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod 1 1 1 100%
14101 01NAH Teorie náhodných procesů 2 0 0 0%
14101 01NME2 Numerické metody 2 54 43 10 19%
14101 01NUM2 Numerická matematika 2 12 11 3 25%
14101 01PAA Paralelní algoritmy a architektury 17 4 2 12%
14101 01PDR Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic 14 6 2 14%
14101 01PMF Programování pro mainframe 6 5 1 17%
14101 01PNLA Pokročilé partie numerické lineární algebry 1 1 0 0%
14101 01PNM Pokročilé numerické metody 13 8 0 0%
14101 01POGR2 Počítačová grafika 2 13 5 1 8%
14101 01POPJ2 Počítače a přirozený jazyk 2 7 0 0 0%
14101 01POPR Pokročilá pravděpodobnost 18 12 0 0%
14101 01PRA2 Pravděpodobnost a matematická statistika 2 10 9 4 40%
14101 01PSL Publikační systém LaTeX 57 30 12 21%
14101 01ROZ1 Zpracování a rozpoznávání obrazu 1 31 25 6 19%
14101 01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu 14 6 0 0%
14101 01SITE2 Počítačové sítě 2 7 6 0 0%
14101 01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty 12 8 1 8%
14101 01SM Statistické metody a jejich aplikace 20 11 1 5%
14101 01SMB2 Seminář z matematické analýzy B2 56 50 12 21%
14101 01SMF Správa mainframe 7 7 1 14%
14101 01SOS2 Softwarový seminář 2 17 14 1 6%
14101 01SSM2 Seminář současné matematiky 2 12 11 1 8%
14101 01STR Statistická teorie rozhodování 6 0 1 17%
14101 01SVK Studentská vědecká konference 12 7 2 17%
14101 01SWPR2 Softwarový projekt 2 5 3 0 0%
14101 01SZMA2 Souborná zkouška z matematiky A 2 1 1 1 100%
14101 01TC Teorie čísel 13 7 3 23%
14101 01TEH Teorie her 16 7 4 25%
14101 01TKO Teorie kódování 8 4 1 13%
14101 01TKOB Teorie kódování B 8 6 1 13%
14101 01TRLA Základy teorie reprezentací a Lieových algeber 6 5 2 33%
14101 01UKRY Úvod do kryptologie 5 0 0 0%
14101 01UTI Úvod do teoretické informatiky 10 4 1 10%
14101 01VAM Variační metody 2 1 0 0%
14101 01VYMA Vybrané partie z matematiky 65 46 12 18%
14101 01ZLIM Zobecněné lineární modely a aplikace 15 11 3 20%
14101 01ZOS Základy operačních systémů 14 12 2 14%
14101 01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 7 3 0 0%
14101 01ZSIG Zpracování diagnostických signálů 12 9 2 17%
14102 02AQCD Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích 1 0 0 0%
14102 02DEF2 Dějiny fyziky 2 165 143 19 12%
14102 02DPD Detektory a principy detekce 14 12 2 14%
14102 02DPLA Diagnostika plazmatu 6 6 2 33%
14102 02ELMA Elektřina a magnetismus 251 88 26 10%
14102 02EMSF Experimentální metody subjaderné fyziky 17 15 5 29%
14102 02ESH Extrémní stavy hmoty 18 17 4 22%
14102 02EXF1 Experimentální fyzika 1 130 101 13 10%
14102 02EXF3 Experimentální fyzika 3 4 2 0 0%
14102 02EXK Exkurze 17 15 3 18%
14102 02FAJ Fyzika atomového jádra 17 16 4 24%
14102 02FCI2 Funkcionální integrál 2 1 0 0 0%
14102 02FYS2 Fyzikální seminář 2 23 5 2 9%
14102 02FYZ2 Fyzika 2 27 8 2 7%
14102 02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 13 11 3 23%
14102 02GMF2 Geometrické metody fyziky 2 7 7 1 14%
14102 02JSP Jaderná spektroskopie 12 9 0 0%
14102 02KTP2 Kvantová teorie pole 2 7 0 0 0%
14102 02KVAN2 Kvantová mechanika 2 13 9 2 15%
14102 02KVA2B Kvantová mechanika 2 18 14 3 17%
14102 02KZ Kosmické záření 18 15 3 17%
14102 02LIAG Lieovy algebry a grupy 8 7 3 38%
14102 02NF Neutronová fyzika 23 20 7 30%
14102 02NSAD2 Nástroje pro simulace a analýzu dat 2 4 0 0 0%
14102 02NSY Nerovnovážné systémy 5 4 1 20%
14102 02NVKM2 Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2 7 4 0 0%
14102 02OKS Otevřené kvantové systémy 5 4 2 40%
14102 02OR Obecná teorie relativity 22 10 3 14%
14102 02PMCF Vybrané partie z fyziky MCF 4 4 1 25%
14102 02PMPL Počítačové modelování plazmatu 9 5 1 11%
14102 02PPRA2 Projektové praktikum 2 18 15 3 17%
14102 02PRPL2 Praktika fyziky plazmatu 2 7 4 0 0%
14102 02PRX Praxe 4 2 0 0%
14102 02QFT2 Kvantová teorie pole 2 16 15 3 19%
14102 02REL2 Relativistická fyzika 2 5 2 0 0%
14102 02RQGP2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2 2 1 0 0%
14102 02RQGP4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4 8 8 3 38%
14102 02RQGP6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6 6 6 0 0%
14102 02SEMI2 Seminář 2 10 9 0 0%
14102 02SF2 Subatomová fyzika 2 16 13 2 13%
14102 02SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie 6 2 0 0%
14102 02SPRA2 Specializované praktikum 2 2 2 0 0%
14102 02SSD2 Statistické zpracování dat 2 4 2 0 0%
14102 02STF2 Seminář FTTF2 2 2 0 0%
14102 02TEF2 Teoretická fyzika 2 98 50 14 14%
14102 02TER Termika a molekulová fyzika 169 84 23 14%
14102 02TJNS Transportní jevy / Nerovnovážné systémy 4 4 0 0%
14102 02TPLA2 Teorie plazmatu 2 9 6 1 11%
14102 02TSFA Termodynamika a statistická fyzika 103 54 13 13%
14102 02TTJZ Technika termojaderných zařízení 5 5 0 0%
14102 02UFU Úvod do termojaderné fúze 6 3 1 17%
14102 02UKP Úvod do křivek a ploch 16 6 0 0%
14102 02UST2 Úvod do strun 2 9 7 1 11%
14102 02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky 14 8 2 14%
14102 02ZFM2 Základy fyzikálních měření 2 79 49 9 11%
14102 02ZLSTF2 Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze 7 7 0 0%
14102 02ZQCD Základy kvantové chromodynamiky 11 9 0 0%
14102 02ZSM Základy standardního modelu mikrosvěta 6 1 0 0%
14104 04ABA Aplikace jazykového systému 12 8 0 0%
14104 04ABJP Jazyková podpora bakalářské práce 7 3 0 0%
14104 04ABK2 Rozvíjení řečových dovedností 2 11 5 0 0%
14104 04ABO2 Práce s odborným textem 2 10 7 0 0%
14104 04ABR1 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1 7 5 0 0%
14104 04ABS2 Systematizace jazykových prostředků 2 15 9 0 0%
14104 04ABU2 Úvod do odborného jazyka 2 12 7 0 0%
14104 04ABZK Angličtina - státní zkouška 2 2 0 0%
14104 04AKS Konverzační seminář v angličtině 29 14 1 3%
14104 04AM2 Angličtina M2 55 43 8 15%
14104 04AP2 Angličtina P2 67 60 10 15%
14104 04CESBJP Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince 6 1 0 0%
14104 04CESM2 Čeština pro cizince mírně pokročilí 2 28 18 0 0%
14104 04CESP2 Čeština pro cizince pokročilí 2 1 0 0 0%
14104 04CZVAJ Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk 2 0 0 0%
14104 04CZVAJ2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk 23 19 0 0%
14104 04CZVCJF Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika 2 0 0 0%
14104 04CZVCJF2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika 23 19 0 0%
14104 04CZVCJG2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika 22 19 0 0%
14104 04CZVCJK Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace 2 0 0 0%
14104 04CZVCJK2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace 23 19 0 0%
14104 04CZVFYZ2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika 23 19 0 0%
14104 04CZVMAT2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika 23 19 0 0%
14104 04FM2 Francouzština M2 10 8 2 20%
14104 04FP2 Francouzština P2 7 5 1 14%
14104 04FZ1 Francouzština Z1 28 16 0 0%
14104 04FZ3 Francouzština Z3 10 7 0 0%
14104 04FZ5 Francouzština Z5 9 9 1 11%
14104 04MGA2 Magisterská angličtina 2 11 9 2 18%
14104 04NM2 Němčina M2 51 45 5 10%
14104 04NP2 Němčina P2 7 6 1 14%
14104 04RM2 Ruština M2 2 1 0 0%
14104 04RZM3 Magisterská ruština pro začátečníky 3 2 2 1 50%
14104 04RZ1 Ruština Z1 29 18 4 14%
14104 04RZ3 Ruština Z3 24 19 7 29%
14104 04RZ5 Ruština Z5 14 14 0 0%
14104 04SM2 Španělština M2 2 0 0 0%
14104 04SZ1 Španělština Z1 30 15 2 7%
14104 04SZ3 Španělština Z3 14 7 1 7%
14104 04SZ5 Španělština Z5 7 4 1 14%
14111 11DETE Polovodičové detektory 1 1 0 0%
14111 11DIEL Fyzika dielektrik 3 3 0 0%
14111 11DMSB Difrakční metody strukturní biologie 1 1 0 0%
14111 11FPPL Fázové přechody v PL 3 2 0 0%
14111 11FYPO2 Fyzika povrchů 2 3 4 0 0%
14111 11KO Kovové oxidy 2 2 0 0%
14111 11KPS Konstrukce polovodičových součástek 1 1 0 0%
14111 11MAGN Fyzika magnetických látek 3 3 0 0%
14111 11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu 1 1 0 0%
14111 11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek 1 1 0 0%
14111 11POL2 Fyzika polovodičů 2 3 2 0 0%
14111 11POR Povrchy a rozhraní 4 4 0 0%
14111 11SMX2 Seminář 2 3 3 0 0%
14111 11SMX4 Seminář 4 3 3 0 0%
14111 11SPL2 Struktura pevných látek 2 5 5 5 100%
14111 11TPL2 Teorie pevných látek 2 3 3 0 0%
14111 11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek 52 19 7 13%
14111 11ZFKL2 Základy fyziky kondenzovaných látek 2 4 4 4 100%
14112 D12POEX Počítačové řízení experimentu 6 5 0 0%
14112 12ASF Astrofyzika 12 4 0 0%
14112 12AUX Administrace systému UNIX 8 5 1 13%
14112 12BFY4 Fyzika 4 1 0 0 0%
14112 12DSEIF2 Seminář k diplomové práci 2 7 5 1 14%
14112 12DSELT2 Seminář k diplomové práci 2 4 4 1 25%
14112 12DSEOF2 Seminář k diplomové práci 2 5 5 0 0%
14112 12ELDY2 Elektrodynamika 2 13 12 3 23%
14112 12EP2 Praktikum z elektroniky 2 8 6 1 13%
14112 12FLA Fyzika laserů 7 7 2 29%
14112 12FLP Fyzika a lidské poznání 10 10 2 20%
14112 12FOPT2 Fyzikální optika 2 11 7 2 18%
14112 12GEOP Geometrická optika 8 2 2 25%
14112 12IPG Internetová a počítačová gramotnost 5 3 0 0%
14112 12KOF2 Koncepce informatické fyziky 2 4 2 0 0%
14112 12KVO Kvantová optika 2 0 0 0%
14112 12LAS Laserové systémy 4 3 1 25%
14112 12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie 4 4 1 25%
14112 12LT2 Laserová technika 2 6 3 1 17%
14112 12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky 12 9 2 17%
14112 12MOF Molekulová fyzika 4 1 0 0%
14112 12MPF2 Metody počítačové fyziky 2 5 4 1 20%
14112 12MPR2 Mikroprocesory 2 3 1 0 0%
14112 12NLOP Nelineární optika 13 13 2 15%
14112 12NMEA Numerické metody 7 5 1 14%
14112 12NME1 Numerické metody 104 67 13 13%
14112 12OPEL Optoelektronika 10 8 1 10%
14112 12OPS Optické spektroskopie 11 10 1 9%
14112 12OSE Optické senzory 9 9 1 11%
14112 12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery 8 8 2 25%
14112 12PICF Vybrané partie z ICF 1 0 0 0%
14112 12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 61 34 9 15%
14112 12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 25 12 3 12%
14112 12PLM Praktikum z laserové medicíny 7 7 2 29%
14112 12PN Příprava polovodičových nanostruktur 2 2 0 0%
14112 12POEX Počítačové řízení experimentů 5 5 0 0%
14112 12PSEM Problémový seminář 14 0 1 7%
14112 12RNA Robustní numerické algoritmy 8 5 1 13%
14112 12ROPR2 Ročníková práce 2 2 1 0 0%
14112 12RTGL Plynové a rentgenové lasery 4 4 1 25%
14112 12SBA2 Seminář k bakalářské práci 2 2 1 0 0%
14112 12SBP Seminář k bakalářské práci 9 8 2 22%
14112 12UMF Úvod do moderní fyziky 16 6 1 6%
14112 12VKNS Vybrané kapitoly z nanostruktur 3 3 0 0%
14112 12VTV Vědeckotechnické výpočty 4 2 1 25%
14112 12ZEL2 Základy elektroniky 2 27 14 2 7%
14112 12ZFP Základy fyziky plazmatu 14 11 1 7%
14112 12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky 8 8 1 13%
14112 12ZPOP Základní praktikum z optiky 7 7 1 14%
14112 12ZUMI Základy umělé inteligence 6 5 1 17%
14114 D14ALM Aplikovaná lomová mechanika 2 0 0 0%
14114 D14TP Teorie plasticity 1 1 0 0%
14114 14DYLS Dynamika lineárních soustav 1 1 0 0%
14114 14ELMI Elektronová mikroskopie 5 0 0 0%
14114 14EME1 Elastomechanika 1 2 3 0 0%
14114 14FAP Fraktografie a analýza poruch 2 2 0 0%
14114 14FKO2 Fyzika kovů 2 2 2 0 0%
14114 14FYM2 Fyzikální metalurgie 2 3 3 0 0%
14114 14LME2 Lomová mechanika 2 1 1 0 0%
14114 14NMR Nauka o materiálech pro reaktory 10 10 0 0%
14114 14PLAS1 Plasticita 1 1 1 0 0%
14114 14SEM Seminář 3 3 0 0%
14114 14UNMA Únava materiálů 2 1 0 0%
14115 15ANAL1 Analytická chemie 1 21 11 1 5%
14115 15ANCH2 Anorganická chemie 2 23 10 2 9%
14115 15ANP Anorganické praktikum 18 14 2 11%
14115 15APRM Aplikace radiačních metod 7 6 1 14%
14115 15CZVDEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření 2 0 0 0%
14115 15CZVDIZ Detekce ionizujícího záření 3 1 0 0%
14115 15CZVJACH1 Jaderná chemie 1_CZV 2 1 0 0%
14115 15CZVJACH2 Jaderná chemie 2_CZV 1 0 0 0%
14115 15CZVRATEC Praktikum z radiochemické techniky 1 0 0 0%
14115 15CZVSTP Radiochemie stop 1 0 0 0%
14115 15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření 8 6 0 0%
14115 15DIZ Detekce ionizujícího záření 15 12 0 0%
14115 15EXK1 Exkurze 1 6 5 0 0%
14115 15EXK2 Exkurze 2 13 12 1 8%
14115 15FCHN4 Fyzikální chemie 4 14 13 1 7%
14115 15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie 4 2 0 0%
14115 15CHB Chemie 13 11 2 15%
14115 15CHL1 Chemie léčiv 7 7 0 0%
14115 15CH2 Obecná chemie 2 116 68 11 9%
14115 15INSN1 Instrumentální metody 1 9 6 0 0%
14115 15ISY Izotopové syntézy 2 1 0 0%
14115 15JACH1 Jaderná chemie 1 17 13 1 6%
14115 15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 4 3 0 0%
14115 15ORC1 Organická chemie 1 22 11 2 9%
14115 15PINS Praktikum z instrumentálních metod 7 5 0 0%
14115 15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění 15 9 0 0%
14115 15PRACH Praktikum z radiační chemie 14 14 1 7%
14115 15PRAKN Praxe 12 10 1 8%
14115 15PRAM Praktikum z radioanalytických metod 7 7 1 14%
14115 15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně 5 5 0 0%
14115 15RACH Radiační chemie 15 14 1 7%
14115 15RAM Radioanalytické metody 16 16 1 6%
14115 15SEM2 Seminář 2 11 11 0 0%
14115 15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 3 0 0 0%
14115 15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí 3 0 0 0%
14115 15STA Strukturní analýza 1 10 6 1 10%
14115 15STP Radiochemie stop 13 11 1 8%
14115 15TRF Technologie radiofarmak 2 0 0 0%
14115 15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu 4 3 0 0%
14115 15ZBCH Základy biochemie 16 10 2 13%
14115 15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren 8 7 1 13%
14116 D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii 2 1 0 0%
14116 16AMM Analytické měřicí metody 4 3 1 25%
14116 16AMMB Základy analytických měřicích metod 6 1 1 17%
14116 16APLV Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice 3 3 2 67%
14116 16DETE Detektory ionizujícího záření 24 13 1 4%
14116 16DRZP Dozimetrie a radioaktivita životního prostř. 2 1 1 50%
14116 16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů 2 1 0 0%
14116 16EX Exkurze 3 2 1 33%
14116 16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod 11 5 2 18%
14116 16IDOZ Integrující dozimetrické metody 4 4 0 0%
14116 16JRF2 Jaderná a radiační fyzika 2 10 9 1 10%
14116 16KLD Klinická dozimetrie 7 5 2 29%
14116 16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky 7 5 0 0%
14116 16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice 18 13 1 6%
14116 16NMKB Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky 5 4 0 0%
14116 16NMKP Nukleární medicína-klinická praxe 2 2 0 0%
14116 16OAF2 Obecná anatomie a fyziologie člověka 2 3 2 0 0%
14116 16PAFZB Patofyziologie a zobrazovací metody 5 4 0 0%
14116 16PAFZ1 Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1 2 2 0 0%
14116 16RBIO Radiobiologie 10 8 0 0%
14116 16RFRT1 Radiologická fyzika-radioterapie 1 4 3 0 0%
14116 16RTKB Radioterapie - klinická praxe pro techniky 6 2 0 0%
14116 16RTKP1 Radioterapie-klinická praxe 1 3 3 0 0%
14116 16RTRT Radiologická technika-radioterapie 7 2 0 0%
14116 16RZP Radionuklidy v životním prostředí 10 7 0 0%
14116 16SED2 Seminář z dozimetrie 2 17 14 5 29%
14116 16SEM Seminář 5 4 0 0%
14116 16SEMA Seminář 2 2 2 100%
14116 16SEM2 Seminář 2 18 16 3 17%
14116 16SEPB Semestrální práce 12 7 3 25%
14116 16TZP Technické a zdravotnické právní předpisy 4 4 1 25%
14116 16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví 6 6 0 0%
14116 16URF2 Úvod do radiační fyziky 2 15 8 2 13%
14116 16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 12 11 2 17%
14116 16ZDO Základy dozimetrie 1 1 0 0%
14116 16ZDOZ2 Základy dozimetrie 24 16 4 17%
14116 16ZPRA Základní praktikum 20 15 3 15%
14117 17ALE Atomová legislativa 2 1 0 0%
14117 17BES Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů 14 14 2 14%
14117 17CSI Cvičení na simulátoru 8 3 0 0%
14117 17CZVINT2 Zabezpečení a zárukový proces na školním reaktoru VR-1 1 1 0 0%
14117 17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice 7 5 1 14%
14117 17DSEM Předdiplomní seminář 6 6 0 0%
14117 17DYR Dynamika reaktorů 11 11 1 9%
14117 17EEZ Energetika a energetické zdroje 8 6 0 0%
14117 17ENF Experimentální neutronová fyzik 7 6 1 14%
14117 17ERF Experimentální reaktorová fyzika 9 7 1 11%
14117 17EXK Exkurze 9 6 0 0%
14117 17EXZ Exkurze v zahraničí 9 9 1 11%
14117 17JARE Jaderné reaktory 10 5 0 0%
14117 17JPC Jaderný palivový cyklus 10 10 1 10%
14117 17NJZ Nové jaderné zdroje 4 4 0 0%
14117 17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře 6 6 0 0%
14117 17PPSR Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solnýc h reaktorů 7 2 0 0%
14117 17PRE Počítačové řízení experimentů 2 2 0 0%
14117 17PRF Provozní reaktorová fyzika 13 10 1 8%
14117 17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů 6 5 1 17%
14117 17RAO Radioaktivní odpady 1 1 0 0%
14117 17REPR Reaktorové praktikum 6 5 0 0%
14117 17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení 5 5 0 0%
14117 17SIPS Simulace provozních stavů JE 5 2 0 0%
14117 17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 19 12 0 0%
14117 17TMP Termomechanika jaderného paliva 2 2 0 0%
14117 17UEN Úvod do energetiky 3 1 0 0%
14117 17UPC Úvod do palivového cyklu 1 1 0 0%
14117 17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení 11 11 1 9%
14117 17VPL Vybrané partie z legislativy 5 2 1 20%
14117 17VPO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady 13 12 1 8%
14117 17VYR Výzkumné reaktory 3 0 0 0%
14117 17VYRR Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl 5 5 1 20%
14117 17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů 4 3 0 0%
14117 17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2 17 14 3 18%
14117 17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A 11 23 0 0%
14118 18AMTL Aplikace MATLABu 18 4 0 0%
14118 18DATS Dekompozice databazových systémů 26 20 3 12%
14118 18EKONS Ekonometrie 24 19 3 13%
14118 18EKO2 Matematická ekonomie 2 10 5 0 0%
14118 18ESPG2 Evropský standard počítačové gramotnosti 2 19 6 0 0%
14118 18FULS Fulltextové systémy 6 6 0 0%
14118 18HEUR Heuristické algoritmy 21 16 1 5%
14118 18INTA Tvorba internetových aplikací 17 9 1 6%
14118 18MAK2 Makroekonomie 2 12 4 2 17%
14118 18MIK2 Mikroekonomie 2 14 3 0 0%
14118 18MUML Modelování v UML 7 7 0 0%
14118 18OS Správa operačních systémů 11 7 0 0%
14118 18PPT Pokročilé programovací techniky 10 3 1 10%
14118 18PRC2 Programování v C++ 2 59 19 5 8%
14118 18PVP Programování v Pascalu 8 4 0 0%
14118 18RDS Řízení diskrétních systémů 4 1 0 0%
14118 18REK Projektové řízení ekonomických systémů 8 8 0 0%
14118 18RFP Řešení fyzikálních problémů 3 0 0 0%
14118 18SBAK Seminář k bakalářské práci 12 12 2 17%
14118 18SDI2 Seminář k diplomové práci 2 12 11 0 0%
14118 18UIA2 Pokročilé algoritmy 2 5 5 1 20%
14118 18ZALG Základy algoritmizace 110 35 10 9%
14118 18ZDFT Zpracování dat z finančních trhů 4 4 0 0%
14118 18ZPS Základy počítačových simulací 4 3 0 0%
14118 18ZTI Základy teorie informace 11 10 0 0%
14118 802FYZ2 Fyzika 2 7 5 0 0%
14118 818A0 Anglický jazyk začátečníci 3 0 0 0%
14118 818A2 Anglický jazyk 2 7 5 0 0%
14118 818BPSE2 Bakalářská práce 2 10 6 0 0%
14118 818DEF1 Dějiny fyziky 1 9 9 0 0%
14118 818DIM2 Diskrétní matematika 2 7 5 0 0%
14118 818EKON Ekonometrie 10 9 0 0%
14118 818ESPG1 Evropský standard počítačové gramotnosti 1 11 10 0 0%
14118 818INT2 Tvorba internetových aplikací 2 9 9 0 0%
14118 818JAV2 Programování v Javě 2 8 7 0 0%
14118 818KOD Teorie kódování B 10 9 0 0%
14118 818LI2 Lineární algebra B 2 11 9 0 0%
14118 818MAB2 Matematická analýza B 2 13 10 0 0%
14118 818MAB4 Matematická analýza B 4 7 6 0 0%
14118 818MAKE2 Makroekonomie 2 7 5 0 0%
14118 818MARK Marketing 5 5 0 0%
14118 818ME2 Matematická ekonomie 2 11 7 0 0%
14118 818MIK2 Mikroekonomie 2 10 10 0 0%
14118 818NES2 Neuronové sítě 2 2 2 0 0%
14118 818N2 Německý jazyk 2 7 4 0 0%
14118 818PKM2 Přípravný kurz z matematiky 2 10 9 0 0%
14118 818PMT Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME 3 3 0 0%
14118 818PPT Pokročilé programovací techniky 9 5 0 0%
14118 818PR Projektové řízení 1 1 0 0%
14118 818PRC2 Programování v C++ 2 7 4 0 0%
14118 818PST Pravděpodobnost a statistika 7 4 0 0%
14118 818SBAK Seminář k bakalářské práci 10 9 0 0%
14118 818TVS2 Týmový vývoj softwaru 2 3 1 0 0%
14118 818TV2 Tělesná výchova 2 5 4 0 0%
14118 818TV4 Tělesná výchova 4 4 3 0 0%
14118 818UPRA2 Úvod do práva 2 4 3 0 0%
14118 818ZALG Základy algoritmizace 11 6 0 0%
Celkem za předměty 6317 4084 711 11%
Část ankety bez vztahu k předmětu 33
Celkem 744
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 10.12.20 17 23:04