Stav vyplnění - anketa FS

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
12000 2003003 Praxe 32 1 0 0%
12101 2011009 Matematika III. 493 334 58 12%
12101 2011018 Konstruktivní geometrie 645 413 76 12%
12101 2011067 Matematika I. 629 410 74 12%
12101 2011083 Matematické modelování problémů proudění 8 8 1 13%
12101 2011088 Parciální diferenciální rovnice I. 7 6 0 0%
12101 2011097 Matematika pro mechaniku 9 6 0 0%
12101 2011100 Matematika 5 58 9 0 0%
12101 2012018 Obyčejné diferenciální rovnice 10 9 1 10%
12101 2012035 Základy algoritmizace a programování 385 341 38 10%
12101 2013044 Praktikum z matematiky 161 143 12 7%
12101 2013054 Matematika pro mechaniku 49 46 6 12%
12101 2013066 Základy stochastiky 37 33 3 8%
12101 2013111 Projekt I. 9 4 0 0%
12101 2013113 Projekt III. 6 1 0 0%
12101 2016007 Seminář z matematiky I. 103 69 8 8%
12101 2016009 Seminář z matematiky III. 60 21 3 5%
12101 2016047 Mongeovo promítání 237 84 16 7%
12101 2016070 Repetitorium středoškolské matematiky 101 72 2 2%
12102 2021025 Fyzika II. 466 345 40 9%
12102 2021026 Fyzika I 678 286 49 7%
12102 2022010 Fyzikální základy moderních technologií 39 38 8 21%
12102 2023012 Praktikum z Fyziky II 54 45 1 2%
12102 2026003 Seminární cvičení z fyziky II. 370 296 19 5%
12104 2041061 Angličtina - bakalářská zkouška 191 126 17 9%
12104 2041062 Němčina - bakalářská zkouška 8 5 0 0%
12104 2041081 Angličtina - magisterská zkouška 19 14 1 5%
12104 2041082 Němčina - magisterská zkouška 100 63 6 6%
12104 2041083 Francouzština - magisterská zkouška 10 2 0 0%
12104 2041084 Španělština - magisterská zkouška 16 7 1 6%
12104 2041085 Ruština - magisterská zkouška 26 5 0 0%
12104 2043081 Angličtina - přípravná výuka 23 19 1 4%
12104 2043082 Němčina - přípravná výuka 115 93 9 8%
12104 2043083 Francouzština - přípravná výuka 12 10 1 8%
12104 2043084 Španělština - přípravná výuka 16 16 0 0%
12104 2043085 Ruština - přípravná výuka 36 30 1 3%
12104 2046068 Angličtina začátečníci 8 3 0 0%
12104 2046070 Angličtina nižší střední 21 13 1 5%
12104 2046072 Angličtina vyšší střední 50 26 3 6%
12104 2046074 Angličtina pokročilí 51 19 4 8%
12104 2046076 Němčina začátečníci 106 46 8 8%
12104 2046078 Němčina nižší střední 94 35 6 6%
12104 2046080 Němčina vyšší střední 27 11 2 7%
12104 2046082 Němčina pokročilí 12 7 0 0%
12104 2046084 Francouzština začátečníci 16 9 1 6%
12104 2046086 Francouzština nižší střední 13 8 0 0%
12104 2046096 Španělština začátečníci 40 40 4 10%
12104 2046098 Španělština nižší střední 19 19 0 0%
12104 2046135 Ruština začátečníci 29 11 1 3%
12104 2046137 Ruština nižší střední 10 3 1 10%
12104 2046155 Anglická konverzace - rodilý mluvčí 33 10 2 6%
12105 2111019 Mechanika kontinua 6 6 2 33%
12105 2111031 Dynamická pevnost a životnost 106 86 17 16%
12105 2111057 Metoda konečných prvků I. 121 113 18 15%
12105 2111077 Pevnost letadel a motorů 23 20 2 9%
12105 2111083 Mechanika kontinua 35 28 4 11%
12105 2111103 Pružnost a pevnost II 386 264 60 16%
12105 2111706 Mechanika kompozitních materiálů 50 49 6 12%
12105 2111719 Biomechanika 2 8 8 1 13%
12105 2111728 Nanobiomechanika 10 9 1 10%
12105 2112008 Metoda konečných prvků 0 36 22 4 11%
12105 2112024 Základy anatomie a fyziologie I. 7 6 2 29%
12105 2113111 Projekt I. 21 6 4 19%
12105 2113113 Projekt III. 17 11 0 0%
12105 2116052 Seminář z pružnosti a pevnosti II. (1.zápis) 302 173 28 9%
12105 2116062 Seminář z pružnosti a pevnosti II. (B) 24 5 1 4%
12105 2311004 Mechanika pro technology 116 58 8 7%
12105 2311065 Mechanika mechanismů 54 53 6 11%
12105 2311073 Simulace mechanických soustav 26 22 3 12%
12105 2311075 Mechanika mechanismů 49 42 6 12%
12105 2311077 Dynamika vozidel 15 11 2 13%
12105 2311078 Řízené mechanické systémy 47 43 6 13%
12105 2311079 Statistická mechanika 26 22 3 12%
12105 2311100 Mechanika 5 26 1 0 0%
12105 2311101 Mechanika I. 396 258 30 8%
12105 2311107 Mechanika III. 285 241 33 12%
12105 2311108 Mechanika III. 94 64 5 5%
12105 2312017 Řízené mechanické systémy I. 39 35 4 10%
12105 2313005 Signálový procesing a procesory 10 7 0 0%
12105 2313028 Kariéra v inženýrství 181 181 15 8%
12105 2313079 Statistická mechanika 13 11 0 0%
12105 2313111 Projekt I. 32 8 2 6%
12105 2313113 Projekt III. 14 2 1 7%
12105 2316007 Seminář z Mechaniky I. 323 198 16 5%
12105 2316009 Seminář z Mechaniky III. 315 201 17 5%
12105 2316049 Seminář z Mechaniky III. - Repetitorium 6 0 0 0%
12110 2141067 Elektronika pro mobilní prostředky 5 5 0 0%
12110 2141074 Vestavěné systémy 5 2 0 0%
12110 2141093 Mikroelektronika 54 49 8 15%
12110 2141204 Úvod do elektrotechniky pro technology 88 79 10 11%
12110 2141504 Elektrické obvody a elektronika 361 321 55 15%
12110 2142008 Mikroelektronika 57 52 10 18%
12110 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice 431 433 17 4%
12110 2146046 Seminář "Elektrické obvody a elektronika" 244 216 11 5%
12110 2361021 Vlnová optika 7 6 0 0%
12110 2361031 Základy optiky 7 6 2 29%
12110 2361035 Teorie a konstrukce přístrojů I. 23 22 3 13%
12110 2361097 Konstrukce přístrojů 16 14 2 13%
12110 2362502 Technická optika 16 14 3 19%
12110 2366002 Úvod do MATLABu 12 9 0 0%
12110 2371077 Umělá inteligence a neuronové sítě 5 5 0 0%
12110 2371090 Databázové a znalostní systémy 14 12 2 14%
12110 2371094 Identifikace dynamických systémů 7 6 0 0%
12110 2371519 Prostředky automatického řízení I. 54 47 6 11%
12110 2371524 Prostředky automatického řízení 16 14 4 25%
12110 2371527 Řízení programovatelnými automaty 15 8 2 13%
12110 2371709 Počítačové modely 16 14 2 13%
12110 2372041 Počítačová podpora studia 608 513 53 9%
12110 2372083 Technická měření 328 317 38 12%
12110 2373111 Projekt I. 15 15 1 7%
12110 2373113 Projekt III. 6 1 0 0%
12110 2373712 Projekt 15 4 2 13%
12110 2375005 Databáze, SQL a MS Access 6 2 0 0%
12110 2376007 Seminář z automatického řízení 11 5 0 0%
12110 2376016 Úvod do řízení robotů 8 5 0 0%
12112 R126034 Termomechanika - seminář 46 37 6 13%
12112 2121016 Teoretická mechanika tekutin 26 24 3 12%
12112 2121023 Termomechanika 470 305 35 7%
12112 2121027 Aerodynamika 25 23 3 12%
12112 2121043 Počítačová mechanika tekutin 32 30 6 19%
12112 2123113 Projekt III. 7 1 0 0%
12112 2126029 Nestacionární proudění a hemodynamika 9 9 2 22%
12112 2126034 Termomechanika - seminář 266 205 14 5%
12113 2131034 Tribologie 25 25 6 24%
12113 2131036 Teorie transportních strojů II. 18 18 2 11%
12113 2131101 Zemědělské stroje 20 20 2 10%
12113 2131118 Projektování ocelových konstrukcí 19 19 1 5%
12113 2131512 Části a mechanismy strojů I. 383 317 56 15%
12113 2131519 Části strojů pro technology 82 68 12 15%
12113 2132020 Transportní technika 5 5 0 0%
12113 2132030 Vývoj techniky 615 512 41 7%
12113 2132031 Strojírenské konstruování I. 637 426 45 7%
12113 2132092 Oborový projekt 7 7 0 0%
12113 2132113 Projekt III. 18 14 0 0%
12113 2133013 Strojírenské konstruování III. 177 113 11 6%
12113 2133111 Projekt I. 25 24 3 12%
12113 2136034 Autodesk Inventor I 184 93 14 8%
12113 2136035 Autodesk Inventor II 15 4 0 0%
12113 2136036 SolidWorks I 39 18 2 5%
12115 2151002 Základy jaderné energetiky 6 6 0 0%
12115 2151026 Zdroje a přeměny energie 57 46 9 16%
12115 2151037 Parní a plynové turbíny 15 11 0 0%
12115 2151090 Průmyslová energetika a teplárenství 11 10 0 0%
12115 2151093 Neutronová teorie jaderných reaktorů 6 2 0 0%
12115 2151114 Projektování a ekonomika JEZ I. 5 4 0 0%
12115 2151121 Zásobování teplem 9 9 0 0%
12115 2151138 Měření v jaderné energetice 10 10 1 10%
12115 2151153 Projektování a provoz chladicích zařízení 5 1 0 0%
12115 2151158 Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel 17 14 2 12%
12115 2151164 Chladicí technika a tepelná čerpadla 5 5 0 0%
12115 2151165 Hydraulické a pneumatické stroje 6 6 0 0%
12115 2151190 Jaderné systémy I. 6 6 1 17%
12115 2151192 Jaderná fúze 7 7 1 14%
12115 2151554 Tepelné energetické stroje 8 8 0 0%
12115 2151559 Výměníky tepla a kotle 8 1 0 0%
12115 2152038 Zdroje a přeměny energie 6 4 0 0%
12115 2152060 Chladicí technika a TČ pro IB 11 7 0 0%
12115 2152085 Společenské aspekty energetiky 6 6 0 0%
12115 2153005 Základy energetických přeměn 321 316 31 10%
12115 2153011 Seminář z jaderné energetiky I. 7 7 0 0%
12115 2153023 Ročníkový projekt I. 8 1 0 0%
12115 2153051 Projekt I. 12 11 0 0%
12115 2153053 Projekt III. 12 0 0 0%
12115 2153707 Projekt I. 6 3 0 0%
12116 2161004 Technika prostředí 56 50 7 13%
12116 2161079 Klimatizace 18 17 2 11%
12116 2161083 Aerodynamika větrání 17 9 0 0%
12116 2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 57 53 4 7%
12116 2161108 Přenosové jevy 35 25 12 34%
12116 2161564 Základy větrání 20 18 1 5%
12116 2161586 Základy zásobování teplem 18 11 0 0%
12116 2161596 Základy vytápění 19 14 1 5%
12116 2162024 Průmyslová vzduchotechnika 16 15 0 0%
12116 2162055 Odlučování tuhých emisí 12 11 0 0%
12116 2162056 Zdravotně technické instalace 15 12 0 0%
12116 2162064 Snižování hluku a vibrací 6 4 0 0%
12116 2162540 Základy technické akustiky 18 16 2 11%
12116 2162700 Experimentální metody 1 10 9 0 0%
12116 2163011 Projekt I. 9 7 2 22%
12116 2163013 Projekt III. 16 9 0 0%
12116 2163032 Projekt 18 2 0 0%
12116 2163034 Projekt IB II. 8 2 0 0%
12116 2163077 Základní experimentální metody 18 16 1 6%
12118 2181009 Tepelné výměníky 21 19 6 29%
12118 2181071 Projektování s podporou počítače 14 14 4 29%
12118 2181096 Modelování a řízení procesů 12 12 7 58%
12118 2181123 Základy zpracovatelské techniky 18 17 7 39%
12118 2181127 Difúzně separační procesy 16 14 5 31%
12118 2181136 Základy stavby procesních zařízení 54 51 8 15%
12118 2181141 Numerická analýza procesů 13 5 4 31%
12118 2182001 Fyzikální chemie 33 33 4 12%
12118 2183011 Projekt I. 18 18 2 11%
12118 2183013 Projekt III. 14 2 4 29%
12120 2211058 Výpočetní metody dopravních strojů 29 23 3 10%
12120 2211083 Úvod do dopravní techniky 25 22 3 12%
12120 2211131 Převodové ústrojí motorových vozidel I. 56 44 13 23%
12120 2211138 Experimentální metody a zkoušení strojů 40 40 3 8%
12120 2211139 Provoz a diagnostika vozidel 19 19 3 16%
12120 2211145 Pojezdy kolejových vozidel 9 9 0 0%
12120 2211146 Pohony kolejových vozidel 9 9 0 0%
12120 2211160 Přeplňování a chlazení (spalovací turbíny) 7 0 0 0%
12120 2211165 Úvod do techniky soutěžních vozů 11 10 3 27%
12120 2211581 Převody 28 26 3 11%
12120 2212045 Technika soutěžních vozů 6 6 1 17%
12120 2212111 Projekt I. 34 25 3 9%
12120 2212115 Projekt III. 27 19 1 4%
12120 2213018 Základy konstrukce kolejových vozidel 7 4 1 14%
12120 2213114 Projekt IV. 10 8 0 0%
12120 2213998 Diplomová práce 12 10 0 0%
12120 2216005 Koncepční řešení kolejových vozidel 8 7 0 0%
12120 2216051 Design v konstrukci strojů 1 19 9 0 0%
12122 2221104 Letecké konstrukce a stavba letadel 21 20 2 10%
12122 2221111 Aerodynamika I 24 22 1 4%
12122 2221158 Letecké pístové motory 7 7 0 0%
12122 2221164 Technologie výroby letadlové a kosmické techniky 17 17 0 0%
12122 2221165 Letecké radiové systémy 13 12 0 0%
12122 2221169 Letadlové soustavy a systémy 13 11 0 0%
12122 2221171 Pohon letadel 24 18 0 0%
12122 2221183 Provoz letadlové techniky 23 21 0 0%
12122 2221187 Mechanika letu II. 11 8 0 0%
12122 2221190 Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 18 14 0 0%
12122 2221210 Základy kosmonautiky 28 26 1 4%
12122 2221216 Kosmické systémy 5 4 0 0%
12122 2222021 Aerodynamický návrh letounu 9 3 0 0%
12122 2222049 Letecké vrtule 7 4 0 0%
12122 2222050 Letadlová technika 11 9 1 9%
12122 2222092 Oborový projekt 6 0 0 0%
12122 2222100 Projekt IV. 5 5 0 0%
12122 2223011 Projekt III. 16 1 0 0%
12122 2223030 Diplomový projekt 6 5 0 0%
12122 2223114 Projekt I. 30 8 0 0%
12122 2224001 Vyšší konstrukční systémy v leteckých aplikacích I. 23 4 0 0%
12122 2226007 Vybrané statě z letecké angličtiny I. 7 0 0 0%
12122 2226011 CATIA v leteckých aplikacích I. 11 0 1 9%
12132 2321039 Nauka o materiálu II. 469 325 32 7%
12132 2321071 Fyzikální metalurgie 78 61 8 10%
12132 2321073 Nekovové materiály 60 58 7 12%
12132 2321075 Integrita materiálu 75 64 6 8%
12132 2321100 Materiály jaderných energetických zařízení 10 10 0 0%
12132 2322041 Tepelné zpracování 32 32 4 13%
12132 2322043 Projekt tepelného zpracování 13 12 1 8%
12132 2322053 Technické materiály 14 13 1 7%
12132 2322091 Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství 21 11 0 0%
12132 2322114 Projekt I. 70 70 7 10%
12133 K331068 Technologie I. 13 7 1 8%
12133 K333008 Základy technologie I 43 26 2 5%
12133 2331012 Teorie a metodika tváření 64 51 7 11%
12133 2331068 Technologie I. 81 64 6 7%
12133 2331090 Teorie slévání 71 67 5 7%
12133 2331503 Aditivní a alternativní technologie 13 11 1 8%
12133 2331505 Technologie svařování 36 29 2 6%
12133 2332010 Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence 7 6 0 0%
12133 2332038 Technologie povrchových úprav 13 9 0 0%
12133 2332091 Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie 18 5 0 0%
12133 2332114 Projekt II. 14 12 1 7%
12133 2333008 Základy technologie I. 354 322 22 6%
12133 2333993 Bakalářská práce 5 4 0 0%
12133 2336005 Autodesk pro 3D návrhy ve strojírenství 7 3 0 0%
12133 2336012 Svařování v praxi 28 24 1 4%
12133 2336016 Kování a tepelné zpracování 14 6 1 7%
12134 K341014 Technologie II. 12 2 0 0%
12134 2341001 Strojírenská metrologie 46 44 3 7%
12134 2341002 Obráběcí nástroje 27 24 2 7%
12134 2341004 Projektování výrobních systémů 92 80 9 10%
12134 2341012 Teorie a metodika obrábění 92 89 12 13%
12134 2341014 Technologie II. 349 292 44 13%
12134 2341102 Automatizace montážních procesů 12 11 1 8%
12134 2342032 Automatizace programování obráběcích strojů 26 26 1 4%
12134 2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrolo gie 24 3 0 0%
12134 2342114 Projekt III. 59 46 5 8%
12134 2342119 Technická normalizace, jakost, metrologie 40 39 5 13%
12134 2343010 Základy technologie II. 212 139 12 6%
12134 2346007 Seminář z technologie II. 224 63 14 6%
12134 2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích 11 8 2 18%
12135 2351054 Výrobní stroje a zařízení 22 20 1 5%
12135 2351087 Průmyslové roboty a manipulátory 27 26 4 15%
12135 2351103 Tvářecí stroje 19 18 1 5%
12135 2351110 Modelování a simulace 23 17 3 13%
12135 2351122 Pohony výrobních strojů - servomechnismy II. 15 14 1 7%
12135 2351158 Hydraulické a pneumatické systémy 43 42 1 2%
12135 2352040 PLC řízení výrobních strojů a zařízení 15 11 1 7%
12135 2353111 Projekt I. 23 4 1 4%
12135 2353114 Projekt III. 13 0 1 8%
12135 2356009 CAD-CATIA v konstrukci strojů 6 0 0 0%
12135 2356022 Obsluha a provoz konvenčních strojů 7 0 0 0%
12135 2356024 CAD v konstrukci výrobních strojů 9 3 0 0%
12138 2381003 Základy ekonomie - teorie pro techniky 9 9 1 11%
12138 2381059 Průmyslový marketing 27 22 4 15%
12138 2381068 Kalkulace a rozpočetnictví 80 74 7 9%
12138 2381083 Finanční management 28 27 0 0%
12138 2381100 Finanční účetnictví 24 23 0 0%
12138 2381102 Projektový management inovací 12 11 0 0%
12138 2381141 Projektové řízení a marketing 24 22 0 0%
12138 2381147 Statistika 32 23 1 3%
12138 2381176 Operační výzkum 13 7 0 0%
12138 2381504 Účetnictví 30 20 5 17%
12138 2381514 Projektový management 29 26 5 17%
12138 2381515 Strategický management a marketing 13 13 0 0%
12138 2382052 Podnikatelství a management 60 56 7 12%
12138 2382087 Finance a bankovnictví 12 12 0 0%
12138 2382091 Oborový projekt - Ústav řízení a ekonomiky podniku 25 21 5 20%
12138 2382111 Projekt I. 26 25 1 4%
12138 2382113 Projekt III. 12 10 0 0%
12138 2383001 Základy práva 326 314 36 11%
12138 2383009 Komunikace a jednání s lidmi 216 184 17 8%
12138 2383011 Etika a psychologie v řízení 73 71 8 11%
12138 2383048 Projektování databázových systémů 26 25 0 0%
12138 2383107 Manažerské dovednosti 213 166 19 9%
12138 2383108 Organizace a řízení výroby 34 33 2 6%
12138 2383705 Podnikání na internetu 14 13 1 7%
12138 2386037 Soft Skills 31 24 3 10%
12922 2007546 Počítačové sítě a telekomunikace 14 12 2 14%
Celkem za předměty 20900 15508 1821 9%
Část ankety bez vztahu k předmětu 42
Celkem 1863
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 18:02