Stav vyplnění - anketa FS

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
12101 2011049 Numerická matematika 378 221 1 0%
12101 2011068 Matematika II. 497 305 40 8%
12101 2011069 Metoda konečných prvků v aplikacích 6 4 0 0%
12101 2011081 Aplikovaná matematika pro mechaniku 53 19 0 0%
12101 2011084 Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích 8 7 0 0%
12101 2011089 Parciální diferenciální rovnice II. 6 5 0 0%
12101 2011098 Dynamické systémy 8 8 0 0%
12101 2012037 Počítačová grafika 16 12 0 0%
12101 2013019 Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v ap likacích 6 5 0 0%
12101 2013030 Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic 8 8 0 0%
12101 2013055 Numerické metody pro inženýry 6 5 0 0%
12101 2013112 Projekt II. 9 2 0 0%
12101 2013998 Diplomová práce 5 0 0 0%
12101 2015001 Programování inženýrských aplikací 6 6 0 0%
12101 2016008 Seminář z matematiky II. 78 28 2 3%
12101 2016066 Seminář z numerické matematiky 49 20 0 0%
12102 2021027 Fyzika II 454 181 19 4%
12102 2026003 Seminární cvičení z fyziky II. 284 129 12 4%
12104 2041061 Angličtina - bakalářská zkouška 254 115 1 0%
12104 2041062 Němčina - bakalářská zkouška 7 5 0 0%
12104 2041081 Angličtina - magisterská zkouška 7 6 0 0%
12104 2041082 Němčina - magisterská zkouška 60 21 0 0%
12104 2041083 Francouzština - magisterská zkouška 5 1 0 0%
12104 2041084 Španělština - magisterská zkouška 20 8 1 5%
12104 2041085 Ruština - magisterská zkouška 14 7 0 0%
12104 2043081 Angličtina - přípravná výuka 5 2 0 0%
12104 2043082 Němčina - přípravná výuka 57 42 0 0%
12104 2043083 Francouzština - přípravná výuka 7 6 0 0%
12104 2043084 Španělština - přípravná výuka 15 15 0 0%
12104 2043085 Ruština - přípravná výuka 8 8 0 0%
12104 2046069 Angličtina začátečníci 9 3 0 0%
12104 2046071 Angličtina nižší střední 37 12 1 3%
12104 2046073 Angličtina vyšší střední 52 24 5 10%
12104 2046075 Angličtina pokročilí 47 16 2 4%
12104 2046077 Němčina začátečníci 78 18 0 0%
12104 2046079 Němčina nižší střední 58 18 2 3%
12104 2046081 Němčina vyšší střední 20 11 1 5%
12104 2046083 Němčina pokročilí 9 5 0 0%
12104 2046085 Francouzština začátečníci 6 2 1 17%
12104 2046087 Francouzština nižší střední 10 10 0 0%
12104 2046089 Francouzština vyšší střední 8 6 0 0%
12104 2046091 Francouzština pokročilí 5 2 0 0%
12104 2046097 Španělština začátečníci 30 29 0 0%
12104 2046099 Španělština nižší střední 10 10 0 0%
12104 2046136 Ruština začátečníci 24 11 0 0%
12104 2046138 Ruština nižší střední 19 12 0 0%
12104 2046156 Anglická konverzace - rodilý mluvčí II 24 6 0 0%
12105 2111018 Pružnost a pevnost pro technology 90 54 0 0%
12105 2111035 Metoda konečných prvků II. 26 26 1 4%
12105 2111049 Teorie pružnosti 30 25 0 0%
12105 2111051 Pružnost a pevnost I. 438 188 7 2%
12105 2111052 Experimentální metody a certifikace strojů 24 24 0 0%
12105 2111704 Základy anatomie a fyziologie II. 7 6 0 0%
12105 2111706 Mechanika kompozitních materiálů 57 53 1 2%
12105 2111718 Biomechanika 1 7 4 0 0%
12105 2111723 Biomechanika III. 9 9 0 0%
12105 2112091 Oborový projekt - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky 30 11 1 3%
12105 2113017 Základy inženýrského experimentu 37 35 0 0%
12105 2113018 Plasticita a creep 16 16 0 0%
12105 2113112 Projekt II. 19 0 0 0%
12105 2113991 Bakalářská práce - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky 30 11 0 0%
12105 2113998 Diplomová práce 13 5 0 0%
12105 2116051 Seminář z pružnosti a pevnosti I.(1.zápis) 319 230 0 0%
12105 2116053 Seminář z pružnosti a pevnosti pro technology 57 26 0 0%
12105 2311019 Syntéza a optimalizace mechanických systémů 35 24 0 0%
12105 2311062 Kmitání mechanických soustav 89 45 2 2%
12105 2311074 Kmitání mechanických soustav 34 20 0 0%
12105 2311076 Simulace mechatronických systémů 41 37 1 2%
12105 2311078 Řízené mechanické systémy 20 16 0 0%
12105 2311081 Softwarové inženýrství 15 10 0 0%
12105 2311084 Vyšší dynamika 23 15 0 0%
12105 2311091 Identifikace systémů 24 23 0 0%
12105 2311102 Mechanika II. 414 177 1 0%
12105 2312021 Řízené aktivní struktury 9 9 0 0%
12105 2312027 Řízené mechanické systémy II. 22 3 0 0%
12105 2312091 Oborový projekt - Odbor mechaniky a mechatroniky 12 3 2 17%
12105 2313023 Mechatronika 20 19 1 5%
12105 2313027 Umělá inteligence 12 12 0 0%
12105 2313031 Systémy a procesory reálného času 11 7 0 0%
12105 2313040 Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky 81 72 0 0%
12105 2313076 Simulace mechatronických systémů 8 7 0 0%
12105 2313112 Projekt II. 24 23 1 4%
12105 2313991 Bakalářská práce - Odbor mechaniky a mechatroniky 12 3 2 17%
12105 2313998 Diplomová práce 12 2 0 0%
12105 2316008 Seminář z Mechaniky II. 278 49 0 0%
12110 2141006 Mikropočítače a aplikace 15 13 1 7%
12110 2141054 Regulované elektrické pohony 21 16 0 0%
12110 2141119 Elektrické měření a diagnostika 6 6 1 17%
12110 2141123 Elektrická zařízení motorů 5 4 0 0%
12110 2141124 Elektrická zařízení vozidel 14 8 0 0%
12110 2141126 Elektrická výzbroj kolejových vozidel 9 7 0 0%
12110 2141505 Elektrické stroje a pohony 348 229 32 9%
12110 2141506 Elektrické přenosy signálů 15 15 2 13%
12110 2142008 Mikroelektronika 16 5 0 0%
12110 2142027 Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku 23 21 0 0%
12110 2142028 Elektrotechnika pro mechatroniku 19 0 0 0%
12110 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice 40 41 1 3%
12110 2146047 Seminář "Elektrické stroje a pohony" 269 237 21 8%
12110 2361005 Technologie přístrojové techniky 13 13 1 8%
12110 2361006 Konstrukce optomechanických přístrojů 8 7 0 0%
12110 2361007 Technologie přístrojové techniky 5 5 0 0%
12110 2361018 Základy lékařských analytických a měřících metod 7 7 0 0%
12110 2361102 Konstrukce přístrojů II 5 5 0 0%
12110 2361196 Patofyziologie 8 8 0 0%
12110 2362503 Aplikovaná optika 14 14 1 7%
12110 2363022 Dějiny poznávání vesmíru 13 8 0 0%
12110 2366022 Dějiny poznávání vesmíru 7 1 0 0%
12110 2371047 Automatické řízení 388 236 32 8%
12110 2371074 Projektování informačních systémů 17 16 0 0%
12110 2371095 Programování pro průmyslové řízení a vizualizace 9 8 0 0%
12110 2371097 Matematické a simulační modely 17 11 0 0%
12110 2371099 Teorie automatického řízení 7 7 1 14%
12110 2371129 Objektově orientované programování 12 10 1 8%
12110 2371134 Inženýrská informatika 12 10 0 0%
12110 2371136 Programovatelné automaty a vizualizace 6 6 1 17%
12110 2371509 Prostředky automatického řízení II. 15 0 0 0%
12110 2371530 Programování v jazyce Java 18 14 1 6%
12110 2372091 Oborový projekt - Odbor automatického řízení a inženýrské informatik y 24 11 1 4%
12110 2372507 Informační systémy 13 12 2 15%
12110 2373091 Prezentace projektu 14 9 0 0%
12110 2373112 Projekt II. 16 9 0 0%
12110 2373985 Bakalářská práce 12 8 0 0%
12110 2373991 Bakalářská práce - Odbor automatického řízení a inženýrské informati ky 8 4 1 13%
12110 2373998 Diplomová práce 6 6 0 0%
12110 2375004 Python pro vědecké výpočty a řízení 7 3 0 0%
12110 2376007 Seminář z automatického řízení 320 110 16 5%
12110 2376016 Úvod do řízení robotů 7 3 0 0%
12110 2376018 Programování v jazyce Java 5 1 1 20%
12112 R126033 Mechanika tekutin - seminář 38 27 1 3%
12112 R126034 Termomechanika - seminář 10 8 0 0%
12112 2121046 Termomechanika 459 190 28 6%
12112 2121050 Čerpadla pro energetiku 7 7 0 0%
12112 2121055 Termodynamika 43 42 1 2%
12112 2121056 Dynamika plynů 16 14 0 0%
12112 2121500 Mechanika tekutin 366 236 1 0%
12112 2122042 Malé vodní turbíny 7 7 0 0%
12112 2122091 Oborový projekt - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky 14 6 0 0%
12112 2123018 Přenos tepla a hmoty 24 24 0 0%
12112 2123991 Bakalářská práce 14 4 0 0%
12112 2126010 Dějiny techniky - letectví 19 6 1 5%
12112 2126033 Mechanika tekutin - seminář 251 155 0 0%
12112 2126034 Termomechanika - seminář 171 133 8 5%
12113 2131023 Strojírenské konstruování II. 504 203 22 4%
12113 2131026 Části a mechanismy strojů II. 353 275 32 9%
12113 2131035 Teorie transportních strojů I. 24 23 0 0%
12113 2131038 Zkoušení transportních strojů 18 18 0 0%
12113 2131040 Materiály a technologičnost konstrukcí 21 21 0 0%
12113 2131041 Zpracování technické dokumentace 19 19 0 0%
12113 2131120 Projektování ocelových konstrukcí 22 21 0 0%
12113 2132091 Oborový projekt - Ústav konstruování a částí strojů 31 7 0 0%
12113 2132112 Projekt II. 23 20 0 0%
12113 2132503 Projekt 47 19 1 2%
12113 2133014 Strojírenské konstruování IV. 39 21 0 0%
12113 2133025 Konstrukční cvičení 367 267 37 10%
12113 2133091 Prezentace projektu 47 23 0 0%
12113 2133114 Projekt IV. 18 8 0 0%
12113 2133985 Bakalářská práce 7 0 0 0%
12113 2133991 Bakalářská práce - Ústav konstruování a částí strojů 30 7 0 0%
12113 2133998 Diplomová práce 17 8 0 0%
12113 2136034 Autodesk Inventor I 24 3 0 0%
12113 2136035 Autodesk Inventor II 49 11 3 6%
12113 2136036 SolidWorks I 18 0 0 0%
12113 2136037 SolidWorks II 10 0 0 0%
12115 2151027 Tepelné oběhy v energetice 7 2 0 0%
12115 2151059 Pokročilé energetické systémy 13 12 0 0%
12115 2151079 Tepelné oběhy v energetice 15 7 0 0%
12115 2151080 Řízení a automatizace energetických zařízení 7 6 0 0%
12115 2151082 Provoz energetických zařízení 7 7 0 0%
12115 2151089 Průmyslová energetika 9 8 0 0%
12115 2151095 Jaderná energetika 5 5 0 0%
12115 2151103 Vodní hospodářství 6 6 0 0%
12115 2151105 Termohydraulika jaderných reaktorů I. 6 1 0 0%
12115 2151117 Projektování energetických zařízení 9 8 0 0%
12115 2151118 Decentralizované energetické zdroje 7 7 0 0%
12115 2151130 Technologie palivového cyklu JE 6 0 0 0%
12115 2151137 Ekologie energetických zařízení 6 2 0 0%
12115 2151151 Parní kotle 5 5 0 0%
12115 2151157 Úvod do chladicí techniky a tepelných čerpadel 9 9 0 0%
12115 2151158 Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel 8 8 0 0%
12115 2151164 Chladicí technika a tepelná čerpadla 9 9 0 0%
12115 2151171 Kompresory - vybrané statě 8 8 0 0%
12115 2151177 Tepelné izolace 9 8 0 0%
12115 2151191 Jaderné systémy II. 7 1 0 0%
12115 2151562 Spalování a kotle 15 7 0 0%
12115 2151700 Biomasa a obnovitelné zdroje energie 9 7 0 0%
12115 2151702 Obnovitelné zdroje energie 7 5 0 0%
12115 2152028 Energetický audit a legislativa 5 5 0 0%
12115 2152045 Ekologická likvidace odpadů 7 5 0 0%
12115 2152091 Oborový projekt - Ústav energetiky 37 15 2 5%
12115 2153006 Technologie ochrany ovzduší 13 7 0 0%
12115 2153012 Seminář z jaderné energetiky II. 6 4 0 0%
12115 2153024 Ročníkový projekt II. 7 1 0 0%
12115 2153052 Projekt II. 15 0 0 0%
12115 2153091 Prezentace projektu 20 3 0 0%
12115 2153985 Bakalářská práce 6 5 0 0%
12115 2153991 Bakalářská práce - Ústav energetiky 15 13 1 7%
12115 2153998 Diplomová práce 9 5 0 0%
12116 2161039 Snižování hluku a vibrací 16 14 0 0%
12116 2161051 Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí 11 5 0 0%
12116 2161085 Vytápění 8 7 0 0%
12116 2161086 Větrání 13 11 0 0%
12116 2161087 Regulace v technice prostředí 15 11 0 0%
12116 2161109 Regulace v technice prostředí staveb 40 26 2 5%
12116 2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 37 32 2 5%
12116 2161112 Ochrana ovzduší 9 9 0 0%
12116 2161560 Základy zdravotně technických instalací 18 8 0 0%
12116 2161571 Základy ochrany ovzduší 18 9 0 0%
12116 2162023 Základy alternativních zdrojů energií 18 16 0 0%
12116 2162025 Základy klimatizace 18 15 0 0%
12116 2162035 Alternativní zdroje energie 11 5 0 0%
12116 2162063 Základy sálavého vytápění 17 13 0 0%
12116 2162070 Experimentální metody 15 14 0 0%
12116 2162073 Filtrace 6 6 0 0%
12116 2162076 Alternativní zdroje energie 10 9 0 0%
12116 2162091 Oborový projekt - Ústav techniky prostředí 25 24 2 8%
12116 2162102 Otopné plochy 8 8 0 0%
12116 2162105 Energetická náročnost budov a systémů 15 15 0 0%
12116 2162106 Nízkoenergetické chlazení budov 7 7 0 0%
12116 2162114 Vytápění 10 4 1 10%
12116 2162115 Vzduchotechnika 7 5 0 0%
12116 2163012 Projekt II. 12 1 0 0%
12116 2163033 Projekt IB I. 7 3 0 0%
12116 2163073 Hygiena a fyziologie práce 35 35 1 3%
12116 2163078 Základy simulačních metod 17 17 0 0%
12116 2163086 Diplomová práce 6 1 0 0%
12116 2163091 Prezentace projektu 22 21 0 0%
12116 2163985 Bakalářská práce 18 1 0 0%
12116 2163991 Bakalářská práce - Ústav techniky prostředí 5 3 0 0%
12116 2163998 Diplomová práce 13 1 0 0%
12118 2181006 Průmyslová chemie 21 19 0 0%
12118 2181026 Přenos hybnosti, tepla a hmoty 364 211 28 8%
12118 2181030 Fyzikální chemie 22 11 0 0%
12118 2181100 Výrobní linky 17 17 0 0%
12118 2181105 Čištění odpadních vod a plynů 15 15 0 0%
12118 2181112 Reaktory a bioreaktory 17 14 0 0%
12118 2181128 Tepelné procesy 18 13 0 0%
12118 2181129 Hydromechanické procesy 18 15 0 0%
12118 2181135 Konstrukce procesních zařízení 17 13 0 0%
12118 2181508 Tepelná zařízení 6 6 0 0%
12118 2182091 Oborový projekt - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 21 19 0 0%
12118 2183012 Projekt II. 19 1 0 0%
12118 2183014 Pokrokové procesy využití energií 30 17 0 0%
12118 2183091 Prezentace projektu 6 6 0 0%
12118 2183991 Bakalářská práce - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 16 5 0 0%
12118 2183998 Diplomová práce 13 2 0 0%
12120 2211043 Výpočetní metody a zkoušení kolejových vozidel 9 8 0 0%
12120 2211045 Konstrukce karosérií a rámů 13 12 1 8%
12120 2211050 Spalovací motory 29 20 0 0%
12120 2211052 Konstrukce kolejových vozidel 9 3 0 0%
12120 2211054 Teorie vozidel 50 38 1 2%
12120 2211057 Zkoušení vozidel a jejich částí 27 24 1 4%
12120 2211132 Převodová ústrojí motorových vozidel II. 68 46 2 3%
12120 2211150 Hybridní pohony 14 14 0 0%
12120 2211170 Teorie spalovacích motorů 5 0 0 0%
12120 2212020 Příslušenství kolejových vozidel 9 9 0 0%
12120 2212041 Pasivní bezpečnost vozidel 13 12 1 8%
12120 2212091 Oborový projekt - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 36 22 0 0%
12120 2213012 Technologie výroby kolejových vozidel 9 9 0 0%
12120 2213014 Dopravní, letadlová a kosmická technika 128 114 0 0%
12120 2213112 Projekt II. 28 8 1 4%
12120 2213115 Projekt IV. 17 2 0 0%
12120 2213985 Bakalářská práce 6 0 0 0%
12120 2213991 Bakalářská práce - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 37 10 0 0%
12120 2213998 Diplomová práce 16 0 0 0%
12120 2216044 Využití systému CATIA v dopravní technice 10 5 0 0%
12120 2216045 Vývoj automobilů a spalovacích motorů 6 4 0 0%
12122 2221087 Mechanika letu I. 19 5 0 0%
12122 2221112 Aerodynamika II 24 6 0 0%
12122 2221118 Spolehlivost letadlové techniky 18 17 0 0%
12122 2221122 Aeroelasticita 19 15 0 0%
12122 2221131 Konstrukce a projektování letadel 10 10 0 0%
12122 2221141 Zatížení letounu 10 2 0 0%
12122 2221157 Konstrukce a projektování motorů 8 7 0 0%
12122 2221176 Teorie motorů 8 2 0 0%
12122 2221177 Regulace a řízení motorů 9 6 0 0%
12122 2221205 Vrtulníky 9 8 0 0%
12122 2221217 Speciální letecké a kosmické technologie 18 17 0 0%
12122 2221219 Kosmický prostor 7 5 0 0%
12122 2222040 Numerické metody v mechanice 22 20 0 0%
12122 2222044 Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel 6 6 0 0%
12122 2222051 Údržba letadlové techniky 13 13 0 0%
12122 2222091 Oborový projekt - Ústav letadlové techniky 18 1 0 0%
12122 2223010 Týmový projekt 22 0 0 0%
12122 2223012 Letecká a kosmická legislativa 18 17 0 0%
12122 2223031 Diplomový projekt 14 0 0 0%
12122 2223985 Bakalářská práce 7 0 0 0%
12122 2223991 Bakalářská práce - Ústav letadlové techniky 17 1 0 0%
12122 2224003 Vyšší konstrukční systémy v leteckých aplikacích II. 6 0 0 0%
12122 2226012 CATIA v leteckých aplikacích II. 6 1 0 0%
12132 2321067 Technické aplikace materiálů 37 29 0 0%
12132 2321072 Kovové materiály 69 52 1 1%
12132 2321074 Nano a biomateriály 26 24 0 0%
12132 2321078 Letecké a kosmické materiály 21 18 0 0%
12132 2321080 Materiálové inženýrství 20 20 0 0%
12132 2321501 Perspektivní materiály 21 19 0 0%
12132 2321503 Technické zkoušení materiálů 21 19 0 0%
12132 2321504 Experimentální metody studia materiálu 14 14 0 0%
12132 2322029 Nauka o materiálu I. 459 392 24 5%
12132 2322042 Perspektivní materiály ve strojírenství 76 60 2 3%
12132 2323010 Biomateriály a biotolerance 9 9 0 0%
12132 2323014 Materiály 21. století 17 10 0 0%
12132 2323993 Bakalářská práce 22 0 0 0%
12132 2323998 Diplomová práce 7 5 0 0%
12133 K331068 Technologie I. 18 10 0 0%
12133 2331065 Technologičnost konstrukcí 14 12 0 0%
12133 2331068 Technologie I. 338 254 0 0%
12133 2331071 Automatizace výrobních procesů 78 73 1 1%
12133 2331076 Navrhování povrchových úprav 28 25 0 0%
12133 2331097 Teorie spojování a dělení materiálu 67 49 2 3%
12133 2331506 Technologie slévání a tváření 15 8 0 0%
12133 2331507 Technologie zpracování plastů a kompozitů 27 27 0 0%
12133 2332025 Speciální technologie povrchových úprav 68 66 2 3%
12133 2332056 Přípravky a nástroje 16 9 0 0%
12133 2332091 Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie 26 7 0 0%
12133 2332114 Projekt II. 68 22 2 3%
12133 2333008 Základy technologie I. 145 126 3 2%
12133 2333040 Perspektivní výroba ve strojírenství 29 23 0 0%
12133 2333991 Bakalářská práce - Ústav strojírenské technologie 25 7 0 0%
12133 2333993 Bakalářská práce 15 0 0 0%
12133 2333998 Diplomová práce 21 1 0 0%
12133 2336012 Svařování v praxi 13 0 1 8%
12133 2336016 Kování a tepelné zpracování 10 7 0 0%
12134 K341014 Technologie II. 11 5 0 0%
12134 K343010 Základy technologie II. 21 11 0 0%
12134 2341014 Technologie II. 78 60 0 0%
12134 2341025 Optimalizace obráběcího procesu 43 41 0 0%
12134 2341031 Inovační inženýrství 13 12 0 0%
12134 2341063 Technologie obrábění s CAM 8 8 0 0%
12134 2341065 Simulace výrobních procesů 9 9 0 0%
12134 2341066 Programování obrábění na CNC strojích 67 60 1 1%
12134 2341068 Speciální technologie obrábění 24 22 0 0%
12134 2341515 Projektování výrobních procesů 46 37 1 2%
12134 2341702 Průmyslová metrologie 127 97 1 1%
12134 2342005 Řízení jakosti 91 69 1 1%
12134 2342045 Projektování výrobních procesů 12 12 0 0%
12134 2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrolo gie 29 2 1 3%
12134 2343010 Základy technologie II. 305 217 20 7%
12134 2343991 Bakalářská práce - Ústav technologie obrábění, projektování a metro logie 28 2 0 0%
12134 2343993 Bakalářská práce 23 0 0 0%
12134 2343998 Diplomová práce 26 1 0 0%
12134 2346007 Seminář z technologie II. 42 25 0 0%
12134 2346015 Základy souřadnicového měření 7 5 0 0%
12134 2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích 8 6 0 0%
12135 2351084 NC řízení výrobních strojů a zařízení 23 19 0 0%
12135 2351104 Obráběcí stroje 21 8 0 0%
12135 2351117 Tekutinové mechanismy a pohony 22 15 0 0%
12135 2351121 Pohony výrobních strojů - servomechanismy I. 23 18 0 0%
12135 2351123 Pohony výrobních strojů - servomechanismy III. 14 13 0 0%
12135 2351138 Automatizace výrobních zařízení 22 8 0 0%
12135 2351145 Konstrukce výrobních strojů 15 12 0 0%
12135 2352053 Měření a diagnostika výrobních strojů I. 24 22 0 0%
12135 2352091 Oborový projekt - Ústav výrobních strojů 8 2 0 0%
12135 2353041 Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky 39 31 0 0%
12135 2353112 Projekt II. 21 5 0 0%
12135 2353890 Projekt IV. 13 0 0 0%
12135 2353991 Bakalářská práce - Ústav výrobních strojů 8 2 0 0%
12135 2353998 Diplomová práce 13 0 0 0%
12135 2356025 Simulace výrobních strojů a zařízení 13 6 0 0%
12138 2381002 Základy ekonomie 59 52 1 2%
12138 2381024 Výrobní management 26 26 0 0%
12138 2381054 Management a ekonomika podniku 819 705 55 7%
12138 2381068 Kalkulace a rozpočetnictví 23 17 0 0%
12138 2381075 Management a ekonomika podniku 82 76 0 0%
12138 2381093 Ekonomika a finance 54 50 0 0%
12138 2381098 Financování podniku 97 67 0 0%
12138 2381107 Strojírenská ergonomie 63 52 0 0%
12138 2381114 Moderní nástroje výrobních systémů 12 12 0 0%
12138 2381153 Ekonomická teorie 28 23 0 0%
12138 2381168 Management kvality 12 9 0 0%
12138 2381175 Modely rozhodování v teorii a praxi 9 9 0 0%
12138 2381707 Controllingové řízení podniku 26 25 0 0%
12138 2381712 Manažerské propočty 23 21 1 4%
12138 2382048 Statistická a rozhodovací analýza 97 56 0 0%
12138 2382053 Právo v podnikání 11 11 0 0%
12138 2382070 Management a ekonomika podniku 7 7 0 0%
12138 2382071 Manažerské propočty 8 8 0 0%
12138 2382091 Oborový projekt - Ústav řízení a ekonomiky podniku 8 1 0 0%
12138 2382150 Počítačová simulace ve výrobě 15 15 0 0%
12138 2383001 Základy práva 92 82 0 0%
12138 2383006 Projekt II. 27 0 0 0%
12138 2383062 Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu 86 83 1 1%
12138 2383102 Personální řízení 85 79 0 0%
12138 2383991 Bakalářská práce - Ústav řízení a ekonomiky podniku 8 2 0 0%
12138 2383993 Bakalářská práce 24 0 0 0%
12138 2383998 Diplomová práce 12 0 0 0%
12138 2386037 Soft Skills 9 7 0 0%
12922 2003004 Praxe - semestr 20 0 0 0%
Celkem za předměty 17389 10906 527 3%
Část ankety bez vztahu k předmětu 11
Celkem 538
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:05