Stav vyplnění - anketa FS

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
12000 2003002 Praxe 19 0 0 0%
12101 2011049 Numerická matematika 438 319 34 8%
12101 2011062 Matematika II. 538 395 23 4%
12101 2011081 Aplikovaná matematika pro mechaniku 41 24 4 10%
12101 2011084 Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích 5 5 1 20%
12101 2011098 Dynamické systémy 6 6 1 17%
12101 2012030 Pravděpodobnost a statistika 5 5 1 20%
12101 2012037 Počítačová grafika 484 411 16 3%
12101 2012091 Oborový projekt - Ústav technické matematiky 6 4 2 33%
12101 2013030 Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic 5 5 1 20%
12101 2013112 Projekt II. 5 4 1 20%
12101 2013991 Bakalářská práce - Ústav technické matematiky 6 4 2 33%
12101 2015001 Programování inženýrských aplikací 7 7 1 14%
12101 2016008 Seminář z matematiky II. 106 68 4 4%
12101 2016066 Seminář z numerické matematiky 97 25 3 3%
12102 2021041 Fyzika I. 562 327 16 3%
12102 2026002 Seminární cvičení z fyziky I. 414 192 10 2%
12104 2041061 Angličtina - bakalářská zkouška 305 245 8 3%
12104 2041062 Němčina - bakalářská zkouška 13 10 1 8%
12104 2041063 Francouzština - bakalářská zkouška 5 4 0 0%
12104 2041081 Angličtina - magisterská zkouška 10 10 2 20%
12104 2041082 Němčina - magisterská zkouška 55 46 2 4%
12104 2041083 Francouzština - magisterská zkouška 7 6 1 14%
12104 2041084 Španělština - magisterská zkouška 6 4 1 17%
12104 2041085 Ruština - magisterská zkouška 19 18 0 0%
12104 2042008 Letecká angličtina 6 1 0 0%
12104 2043081 Angličtina - přípravná výuka 7 6 1 14%
12104 2043082 Němčina - přípravná výuka 54 45 2 4%
12104 2043083 Francouzština - přípravná výuka 6 6 1 17%
12104 2043084 Španělština - přípravná výuka 7 7 1 14%
12104 2043085 Ruština - přípravná výuka 16 12 0 0%
12104 2046069 Angličtina začátečníci 15 5 0 0%
12104 2046071 Angličtina nižší střední 38 18 1 3%
12104 2046073 Angličtina vyšší střední 85 37 2 2%
12104 2046075 Angličtina pokročilí 62 28 4 6%
12104 2046077 Němčina začátečníci 95 23 2 2%
12104 2046079 Němčina nižší střední 70 32 5 7%
12104 2046081 Němčina vyšší střední 20 9 0 0%
12104 2046083 Němčina pokročilí 5 1 0 0%
12104 2046085 Francouzština začátečníci 10 10 3 30%
12104 2046087 Francouzština nižší střední 12 10 0 0%
12104 2046089 Francouzština vyšší střední 10 6 0 0%
12104 2046097 Španělština začátečníci 27 27 0 0%
12104 2046099 Španělština nižší střední 17 16 0 0%
12104 2046136 Ruština začátečníci 44 12 1 2%
12104 2046138 Ruština nižší střední 7 4 0 0%
12104 2046142 Ruština pokročilí 5 3 1 20%
12104 2046156 Anglická konverzace - rodilý mluvčí II 24 9 0 0%
12105 2111018 Pružnost a pevnost pro technology 115 89 2 2%
12105 2111035 Metoda konečných prvků II. 24 24 2 8%
12105 2111049 Teorie pružnosti 26 22 3 12%
12105 2111051 Pružnost a pevnost I. 561 350 32 6%
12105 2111052 Experimentální metody a certifikace strojů 20 20 2 10%
12105 2111704 Základy anatomie a fyziologie II. 8 7 1 13%
12105 2111706 Mechanika kompozitních materiálů 51 50 3 6%
12105 2111718 Biomechanika 1 9 9 2 22%
12105 2112091 Oborový projekt - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky 17 16 1 6%
12105 2113017 Základy inženýrského experimentu 25 25 4 16%
12105 2113018 Plasticita a creep 16 16 2 13%
12105 2113112 Projekt II. 13 8 2 15%
12105 2113991 Bakalářská práce - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky 17 16 1 6%
12105 2113998 Diplomová práce 11 9 1 9%
12105 2116051 Seminář z pružnosti a pevnosti I.(1.zápis) 397 274 16 4%
12105 2116061 Seminář z pružnosti a pevnosti I.(2.zápis) 103 38 4 4%
12105 2311019 Syntéza a optimalizace mechanických systémů 29 24 4 14%
12105 2311062 Kmitání mechanických soustav 90 59 6 7%
12105 2311074 Kmitání mechanických soustav 26 19 1 4%
12105 2311076 Simulace mechatronických systémů 33 33 3 9%
12105 2311078 Řízené mechanické systémy 16 16 0 0%
12105 2311081 Softwarové inženýrství 5 5 1 20%
12105 2311084 Vyšší dynamika 19 19 4 21%
12105 2311091 Identifikace systémů 22 22 3 14%
12105 2311102 Mechanika II. 485 322 20 4%
12105 2312027 Řízené mechanické systémy II. 16 14 0 0%
12105 2312091 Oborový projekt - Odbor mechaniky a mechatroniky 14 14 0 0%
12105 2313023 Mechatronika 20 18 1 5%
12105 2313027 Umělá inteligence 6 6 0 0%
12105 2313040 Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky 80 73 4 5%
12105 2313076 Simulace mechatronických systémů 8 7 1 13%
12105 2313112 Projekt II. 20 19 0 0%
12105 2313991 Bakalářská práce - Odbor mechaniky a mechatroniky 14 14 0 0%
12105 2313998 Diplomová práce 6 5 0 0%
12105 2316008 Seminář z Mechaniky II. 373 166 11 3%
12105 2316048 Seminář z Mechaniky II. - Repetitorium 11 3 0 0%
12110 2141006 Mikropočítače a aplikace 10 8 2 20%
12110 2141054 Regulované elektrické pohony 21 21 0 0%
12110 2141119 Elektrické měření a diagnostika 6 5 0 0%
12110 2141123 Elektrická zařízení motorů 8 8 0 0%
12110 2141124 Elektrická zařízení vozidel 12 12 0 0%
12110 2141126 Elektrická výzbroj kolejových vozidel 8 8 0 0%
12110 2141505 Elektrické stroje a pohony 341 270 30 9%
12110 2141506 Elektrické přenosy signálů 11 8 2 18%
12110 2142008 Mikroelektronika 6 6 1 17%
12110 2142027 Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku 22 21 2 9%
12110 2142028 Elektrotechnika pro mechatroniku 17 17 2 12%
12110 2143006 Bezpečnost práce v elektrotechnice 17 16 0 0%
12110 2146047 Seminář "Elektrické stroje a pohony" 273 246 15 5%
12110 2361005 Technologie přístrojové techniky 10 8 2 20%
12110 2361006 Konstrukce optomechanických přístrojů 8 7 1 13%
12110 2361007 Technologie přístrojové techniky 5 5 0 0%
12110 2361018 Základy lékařských analytických a měřících metod 6 6 0 0%
12110 2362503 Aplikovaná optika 12 10 1 8%
12110 2363022 Dějiny poznávání vesmíru 10 8 1 10%
12110 2366002 Úvod do MATLABu 19 5 1 5%
12110 2366004 Pokročilé funkce v Microsoft Excel 6 2 0 0%
12110 2366005 Nanotechnologie 5 1 1 20%
12110 2366022 Dějiny poznávání vesmíru 11 4 1 9%
12110 2371047 Automatické řízení 354 236 28 8%
12110 2371074 Projektování informačních systémů 6 6 3 50%
12110 2371097 Matematické a simulační modely 8 7 1 13%
12110 2371099 Teorie automatického řízení 5 5 0 0%
12110 2371129 Objektově orientované programování 6 5 0 0%
12110 2371134 Inženýrská informatika 6 6 0 0%
12110 2371509 Prostředky automatického řízení II. 6 6 0 0%
12110 2371526 Algoritmy pro inženýrskou informatiku 6 6 0 0%
12110 2371530 Programování v jazyce Java 10 8 2 20%
12110 2372091 Oborový projekt - Odbor automatického řízení a inženýrské informatik y 25 14 3 12%
12110 2372507 Informační systémy 10 8 2 20%
12110 2373091 Prezentace projektu 16 8 1 6%
12110 2373112 Projekt II. 6 6 0 0%
12110 2373985 Bakalářská práce 11 9 0 0%
12110 2373991 Bakalářská práce - Odbor automatického řízení a inženýrské informati ky 9 7 1 11%
12110 2375004 Python pro vědecké výpočty a řízení 6 0 0 0%
12110 2376007 Seminář z automatického řízení 284 40 15 5%
12110 2376016 Úvod do řízení robotů 10 2 0 0%
12110 2376018 Programování v jazyce Java 5 1 1 20%
12112 R126033 Mechanika tekutin - seminář 30 27 1 3%
12112 2121041 Čerpací technika 12 12 0 0%
12112 2121055 Termodynamika 24 24 1 4%
12112 2121056 Dynamika plynů 20 20 4 20%
12112 2121500 Mechanika tekutin 416 327 15 4%
12112 2122022 Vybrané statě z čerpací techniky 5 5 0 0%
12112 2122042 Malé vodní turbíny 14 14 0 0%
12112 2122091 Oborový projekt - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky 8 7 0 0%
12112 2123018 Přenos tepla a hmoty 21 20 2 10%
12112 2123112 Projekt II. 10 9 1 10%
12112 2123991 Bakalářská práce 7 6 0 0%
12112 2123998 Diplomová práce 11 11 1 9%
12112 2126010 Dějiny techniky - letectví 13 4 0 0%
12112 2126029 Nestacionární proudění a hemodynamika 5 0 0 0%
12112 2126031 Praktická aerodynamika 10 9 0 0%
12112 2126033 Mechanika tekutin - seminář 335 286 10 3%
12113 2131002 Strojírenské konstruování II. 553 383 15 3%
12113 2131026 Části a mechanismy strojů II. 353 277 34 10%
12113 2131035 Teorie transportních strojů I. 20 20 1 5%
12113 2131038 Zkoušení transportních strojů 23 23 1 4%
12113 2131040 Materiály a technologičnost konstrukcí 23 22 1 4%
12113 2131041 Zpracování technické dokumentace 20 20 0 0%
12113 2131120 Projektování ocelových konstrukcí 21 21 1 5%
12113 2132091 Oborový projekt - Ústav konstruování a částí strojů 47 41 5 11%
12113 2132112 Projekt II. 20 20 0 0%
12113 2132503 Projekt 43 27 2 5%
12113 2133014 Strojírenské konstruování IV. 34 20 1 3%
12113 2133025 Konstrukční cvičení 360 265 30 8%
12113 2133091 Prezentace projektu 43 29 1 2%
12113 2133114 Projekt IV. 22 22 0 0%
12113 2133991 Bakalářská práce - Ústav konstruování a částí strojů 47 41 4 9%
12113 2133998 Diplomová práce 22 22 0 0%
12113 2136022 Seminář z Konstruování II. 51 51 1 2%
12113 2136034 Autodesk Inventor I 49 14 2 4%
12113 2136035 Autodesk Inventor II 65 22 0 0%
12113 2136036 SolidWorks I 23 1 1 4%
12113 2136037 SolidWorks II 19 0 0 0%
12113 2136038 Solid Edge I 6 1 0 0%
12115 2151010 Spalování a kotle 15 12 0 0%
12115 2151059 Pokročilé energetické systémy 18 17 0 0%
12115 2151079 Tepelné oběhy v energetice 17 14 0 0%
12115 2151082 Provoz energetických zařízení 6 6 0 0%
12115 2151094 Biomasa a obnovitelné zdroje energie 6 5 0 0%
12115 2151106 Termohydraulika jaderných reaktorů II. 5 5 0 0%
12115 2151117 Projektování energetických zařízení 11 10 0 0%
12115 2151118 Decentralizované energetické zdroje 11 11 0 0%
12115 2151137 Ekologie energetických zařízení 12 9 0 0%
12115 2151158 Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel 10 10 0 0%
12115 2151164 Chladicí technika a tepelná čerpadla 15 15 1 7%
12115 2151170 Stlačování a doprava plynů 10 10 0 0%
12115 2151177 Tepelné izolace 8 8 0 0%
12115 2151702 Obnovitelné zdroje energie 6 5 0 0%
12115 2152045 Ekologická likvidace odpadů 7 7 0 0%
12115 2152050 CFD pro tepelnou techniku I 5 3 0 0%
12115 2152062 Turbokompresory a ventilátory 6 6 0 0%
12115 2152064 Měření v oboru 6 6 0 0%
12115 2152091 Oborový projekt - Ústav energetiky 25 13 0 0%
12115 2153006 Technologie ochrany ovzduší 11 8 0 0%
12115 2153052 Projekt II. 21 16 0 0%
12115 2153091 Prezentace projektu 12 5 0 0%
12115 2153991 Bakalářská práce - Ústav energetiky 12 8 0 0%
12115 2153998 Diplomová práce 18 18 0 0%
12116 2161039 Snižování hluku a vibrací 20 20 0 0%
12116 2161051 Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí 18 15 0 0%
12116 2161085 Vytápění 15 15 1 7%
12116 2161086 Větrání 17 11 1 6%
12116 2161087 Regulace v technice prostředí 18 18 0 0%
12116 2161109 Regulace v technice prostředí staveb 45 39 5 11%
12116 2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 40 38 4 10%
12116 2161112 Ochrana ovzduší 16 16 0 0%
12116 2161560 Základy zdravotně technických instalací 7 5 1 14%
12116 2161571 Základy ochrany ovzduší 8 6 1 13%
12116 2162023 Základy alternativních zdrojů energií 9 7 1 11%
12116 2162025 Základy klimatizace 8 7 1 13%
12116 2162063 Základy sálavého vytápění 8 7 1 13%
12116 2162069 Úvod do experimentálních metod 11 11 0 0%
12116 2162070 Experimentální metody 19 19 0 0%
12116 2162073 Filtrace 5 5 1 20%
12116 2162076 Alternativní zdroje energie 18 17 0 0%
12116 2162091 Oborový projekt - Ústav techniky prostředí 25 23 1 4%
12116 2162102 Otopné plochy 10 10 0 0%
12116 2162105 Energetická náročnost budov a systémů 17 16 0 0%
12116 2162114 Vytápění 9 8 0 0%
12116 2162115 Vzduchotechnika 10 8 0 0%
12116 2163012 Projekt II. 19 13 0 0%
12116 2163033 Projekt IB I. 8 7 0 0%
12116 2163073 Hygiena a fyziologie práce 23 23 0 0%
12116 2163078 Základy simulačních metod 7 6 1 14%
12116 2163091 Prezentace projektu 18 16 1 6%
12116 2163985 Bakalářská práce 9 7 1 11%
12116 2163991 Bakalářská práce - Ústav techniky prostředí 7 6 0 0%
12116 2163998 Diplomová práce 22 18 0 0%
12118 2181006 Průmyslová chemie 8 8 0 0%
12118 2181026 Přenos hybnosti, tepla a hmoty 359 250 31 9%
12118 2181030 Fyzikální chemie 17 17 1 6%
12118 2181100 Výrobní linky 10 10 0 0%
12118 2181105 Čištění odpadních vod a plynů 8 8 0 0%
12118 2181112 Reaktory a bioreaktory 17 17 1 6%
12118 2181128 Tepelné procesy 17 17 1 6%
12118 2181129 Hydromechanické procesy 17 17 1 6%
12118 2181135 Konstrukce procesních zařízení 17 17 2 12%
12118 2181507 Difúzně separační zařízení 7 6 0 0%
12118 2182091 Oborový projekt - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 14 12 0 0%
12118 2183012 Projekt II. 17 16 1 6%
12118 2183014 Pokrokové procesy využití energií 67 57 4 6%
12118 2183985 Bakalářská práce 7 6 0 0%
12118 2183991 Bakalářská práce - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 13 8 0 0%
12118 2183998 Diplomová práce 9 9 0 0%
12118 2186012 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - seminář 281 281 25 9%
12118 2186030 Aplikace CFD v procesní technice 18 5 0 0%
12120 2211043 Výpočetní metody a zkoušení kolejových vozidel 8 8 0 0%
12120 2211045 Konstrukce karosérií a rámů 14 14 0 0%
12120 2211048 Příslušenství spalovacích motorů 10 9 1 10%
12120 2211050 Spalovací motory 30 28 1 3%
12120 2211052 Konstrukce kolejových vozidel 8 8 0 0%
12120 2211054 Teorie vozidel 50 50 2 4%
12120 2211132 Převodová ústrojí motorových vozidel II. 60 40 2 3%
12120 2211133 Zkoušení vozidel e jejich částí 30 30 0 0%
12120 2211134 Provoz a diagnostika vozidel 22 22 0 0%
12120 2211136 Základy trakční mechaniky 8 8 0 0%
12120 2211150 Hybridní pohony 14 14 0 0%
12120 2211166 Pohony soutěžních vozů 8 8 0 0%
12120 2211170 Teorie spalovacích motorů 11 6 1 9%
12120 2212020 Příslušenství kolejových vozidel 8 8 0 0%
12120 2212041 Pasivní bezpečnost vozidel 13 13 0 0%
12120 2212046 Paliva a maziva 11 11 0 0%
12120 2212091 Oborový projekt - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 21 18 2 10%
12120 2213012 Technologie výroby kolejových vozidel 7 7 0 0%
12120 2213014 Dopravní, letadlová a kosmická technika 123 107 3 2%
12120 2213112 Projekt II. 33 27 1 3%
12120 2213114 Projekt IV. 23 17 0 0%
12120 2213985 Bakalářská práce 7 5 1 14%
12120 2213991 Bakalářská práce - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 21 17 2 10%
12120 2213998 Diplomová práce 24 19 0 0%
12120 2216021 Vývoj železnic a kolejové dopravy 5 3 0 0%
12120 2216045 Vývoj automobilů a spalovacích motorů 5 2 0 0%
12122 2221087 Mechanika letu I. 17 14 1 6%
12122 2221110 Aerodynamický návrh letounu 11 10 0 0%
12122 2221112 Aerodynamika II 12 11 0 0%
12122 2221122 Aeroelasticita 15 14 0 0%
12122 2221131 Konstrukce a projektování letadel 9 9 0 0%
12122 2221157 Konstrukce a projektování motorů 11 10 2 18%
12122 2221170 Údržba letadlové techniky 16 16 0 0%
12122 2221176 Teorie motorů 14 10 1 7%
12122 2221205 Vrtulníky 9 9 0 0%
12122 2221213 Nebeská mechanika a astrodynamika 5 4 0 0%
12122 2221217 Speciální letecké a kosmické technologie 13 12 1 8%
12122 2221218 Kosmické mise 5 3 0 0%
12122 2221219 Kosmický prostor 5 4 0 0%
12122 2222040 Numerické metody v mechanice 19 16 1 5%
12122 2222091 Oborový projekt - Ústav letadlové techniky 10 7 1 10%
12122 2222096 Projekt II. 6 6 0 0%
12122 2222100 Projekt IV. 16 11 0 0%
12122 2223010 Týmový projekt 18 17 0 0%
12122 2223030 Diplomový projekt 11 9 0 0%
12122 2223985 Bakalářská práce 5 5 0 0%
12122 2223991 Bakalářská práce - Ústav letadlové techniky 11 9 1 9%
12122 2226012 CATIA v leteckých aplikacích II. 11 2 0 0%
12132 2321067 Technické aplikace materiálů 52 42 1 2%
12132 2321072 Kovové materiály 64 60 10 16%
12132 2321074 Nano a biomateriály 27 26 0 0%
12132 2321078 Letecké a kosmické materiály 21 20 2 10%
12132 2321080 Materiálové inženýrství 16 16 0 0%
12132 2321501 Perspektivní materiály 20 19 1 5%
12132 2321503 Technické zkoušení materiálů 22 20 1 5%
12132 2321504 Experimentální metody studia materiálu 13 13 0 0%
12132 2322029 Nauka o materiálu I. 485 433 9 2%
12132 2322042 Perspektivní materiály ve strojírenství 60 58 10 17%
12132 2322091 Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství 5 3 1 20%
12132 2323010 Biomateriály a biotolerance 6 6 0 0%
12132 2323991 Bakalářská práce - Ústav materiálového inženýrství 6 4 1 17%
12132 2323993 Bakalářská práce 21 15 1 5%
12132 2323998 Diplomová práce 9 9 0 0%
12132 2326002 Seminář pro materiálové inženýrství 5 4 0 0%
12133 K331068 Technologie I. 17 9 0 0%
12133 2331065 Technologičnost konstrukcí 27 24 1 4%
12133 2331068 Technologie I. 401 344 16 4%
12133 2331071 Automatizace výrobních procesů 94 87 4 4%
12133 2331076 Navrhování povrchových úprav 22 22 0 0%
12133 2331097 Teorie spojování a dělení materiálu 63 63 10 16%
12133 2331506 Technologie slévání a tváření 31 25 1 3%
12133 2331507 Technologie zpracování plastů a kompozitů 22 22 0 0%
12133 2332025 Speciální technologie povrchových úprav 57 57 7 12%
12133 2332056 Přípravky a nástroje 32 25 0 0%
12133 2332091 Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie 22 14 1 5%
12133 2332114 Projekt II. 65 48 9 14%
12133 2333038 Základy technologie I. 112 105 1 1%
12133 2333040 Perspektivní výroba ve strojírenství 38 28 1 3%
12133 2333991 Bakalářská práce - Ústav strojírenské technologie 22 13 0 0%
12133 2333993 Bakalářská práce 28 18 0 0%
12133 2333998 Diplomová práce 17 15 0 0%
12133 2336012 Svařování v praxi 24 16 1 4%
12134 K341014 Technologie II. 12 5 0 0%
12134 K343038 Základy technologie II. 30 20 0 0%
12134 2341014 Technologie II. 95 71 4 4%
12134 2341025 Optimalizace obráběcího procesu 11 11 0 0%
12134 2341031 Inovační inženýrství 10 10 0 0%
12134 2341063 Technologie obrábění s CAM 10 10 0 0%
12134 2341066 Programování obrábění na CNC strojích 61 58 7 11%
12134 2341068 Speciální technologie obrábění 30 28 2 7%
12134 2341082 Nekonvenční technologie obrábění 59 59 10 17%
12134 2341515 Projektování výrobních procesů 58 50 3 5%
12134 2341702 Průmyslová metrologie 6 5 0 0%
12134 2342005 Řízení jakosti 99 88 1 1%
12134 2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrolo gie 17 15 0 0%
12134 2343038 Základy technologie II. 345 291 7 2%
12134 2343991 Bakalářská práce - Ústav technologie obrábění, projektování a metro logie 16 15 1 6%
12134 2343993 Bakalářská práce 32 24 1 3%
12134 2343998 Diplomová práce 12 12 0 0%
12134 2346007 Seminář z technologie II. 59 20 1 2%
12134 2346015 Základy souřadnicového měření 11 5 0 0%
12134 2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích 11 7 0 0%
12135 2351084 NC řízení výrobních strojů a zařízení 14 14 2 14%
12135 2351086 Spolehlivost a diagnostika 6 6 0 0%
12135 2351104 Obráběcí stroje 13 13 2 15%
12135 2351117 Tekutinové mechanismy a pohony 24 23 1 4%
12135 2351121 Pohony výrobních strojů - servomechanismy I. 12 12 2 17%
12135 2351123 Pohony výrobních strojů - servomechanismy III. 6 6 0 0%
12135 2351138 Automatizace výrobních zařízení 14 14 3 21%
12135 2351145 Konstrukce výrobních strojů 7 6 0 0%
12135 2352053 Měření a diagnostika výrobních strojů I. 16 15 2 13%
12135 2352091 Oborový projekt - Ústav výrobních strojů 16 13 0 0%
12135 2353040 Strojírenská výrobní technika a CNC technologie 85 71 2 2%
12135 2353112 Projekt II. 13 13 2 15%
12135 2353890 Projekt IV. 6 6 0 0%
12135 2353991 Bakalářská práce - Ústav výrobních strojů 16 13 0 0%
12135 2353998 Diplomová práce 7 5 0 0%
12135 2356009 CAD-CATIA v konstrukci strojů 12 3 1 8%
12135 2356025 Simulace výrobních strojů a zařízení 12 11 1 8%
12138 2381002 Základy ekonomie 41 40 1 2%
12138 2381024 Výrobní management 15 15 0 0%
12138 2381054 Management a ekonomika podniku 315 279 30 10%
12138 2381068 Kalkulace a rozpočetnictví 20 19 1 5%
12138 2381075 Management a ekonomika podniku 90 83 2 2%
12138 2381082 Strategický management 12 11 0 0%
12138 2381083 Finanční management 13 8 0 0%
12138 2381093 Ekonomika a finance 43 41 0 0%
12138 2381098 Financování podniku 113 85 5 4%
12138 2381107 Strojírenská ergonomie 73 66 5 7%
12138 2381114 Moderní nástroje výrobních systémů 10 10 0 0%
12138 2381153 Ekonomická teorie 12 10 0 0%
12138 2381168 Management kvality 10 10 0 0%
12138 2381707 Controllingové řízení podniku 12 12 0 0%
12138 2381712 Manažerské propočty 26 20 1 4%
12138 2382048 Statistická a rozhodovací analýza 125 93 6 5%
12138 2382053 Právo v podnikání 9 9 0 0%
12138 2382070 Management a ekonomika podniku 12 11 1 8%
12138 2382093 Projektové řízení a marketing 10 10 1 10%
12138 2382150 Počítačová simulace ve výrobě 13 12 0 0%
12138 2383001 Základy práva 140 124 5 4%
12138 2383006 Projekt II. 12 12 0 0%
12138 2383035 Strojírenská ergonomie 9 8 0 0%
12138 2383062 Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu 80 78 2 3%
12138 2383102 Personální řízení 92 88 3 3%
12138 2383993 Bakalářská práce 31 26 0 0%
12138 2383998 Diplomová práce 9 7 0 0%
12138 2386037 Soft Skills 20 18 3 15%
Celkem za předměty 17971 13555 873 5%
Část ankety bez vztahu k předmětu 26
Celkem 899
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 10.12.20 17 23:05