Stav vyplnění - anketa FSv

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
11000 100SZZ1 SZZ - posun o 1 semestr 9 0 0 0%
11101 D01MS1 Matematická statistika I 6 4 0 0%
11101 101CG01 Constructive geometry 8 5 0 0%
11101 101KGA1 Konstruktivní geometrie A 28 22 2 7%
11101 101KG01 Konstruktivní geometrie 496 309 28 6%
11101 101MAR1 Matematika R1 27 3 1 4%
11101 101MAR2 Matematika R2 7 4 0 0%
11101 101MAT4 Mathematics 4 7 1 0 0%
11101 101MA01 Matematika 1 484 261 21 4%
11101 101MA02 Matematika 2 97 67 6 6%
11101 101MA03 Matematika 3 262 201 30 11%
11101 101MA04 Matematika 4 125 104 18 14%
11101 101MA1G Matematika 1G 41 30 3 7%
11101 101MA3G Matematika 3G 21 17 3 14%
11101 101MT01 Mathematics 1 6 0 0 0%
11101 101MT03 Mathematics 3 13 9 1 8%
11101 101M04B Matematika 4B 83 78 13 16%
11101 101M1A Matematika 1A 177 101 9 5%
11101 101M2A Matematika A2 61 43 5 8%
11101 101M3A Matematika 3A 97 81 8 8%
11101 101NMG Numerická matematika 29 28 7 24%
11101 101SPS Spolehlivost systémů 19 17 11 58%
11101 101STG Statistika 10 10 3 30%
11101 101STM Stochastické metody v ŽP 18 16 2 11%
11101 101XFG1 Matem. metody ve fyz. geodézii 1 6 6 1 17%
11101 101XKGR Konstruktivní geometrie - repetitorium 78 79 2 3%
11101 101XMG1 Matematika 1 - repetitorium G 30 30 0 0%
11101 101XM1R Matematika 1 - repetitorium 88 89 1 1%
11101 101XM3R Matematika 3 - repetitorium 41 41 10 24%
11101 101XZDG Základy deskriptivní geometrie 55 55 3 5%
11101 101YPZO Počítačové zobrazování objektů 61 51 2 3%
11102 102APOZ Aplikovaná fyzika a OZE 15 15 3 20%
11102 102FYZB Termomechanika 82 78 13 16%
11102 102FY01 Fyzika 13 7 0 0%
11102 102MSPL Pokr. metody studia vlast. pevných látek 7 7 2 29%
11102 102XMM1 Počítačové modelování v Matlabu 1 5 2 0 0%
11102 102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví 5 4 1 20%
11104 D04ANG Angličtina 36 19 1 3%
11104 104CZLE Czech/Foreign language 23 0 0 0%
11104 104CZL1 Czech/Foreign language 1 14 13 0 0%
11104 104XAER Angličtina (ERASMUS - jaz. příprava) 43 21 4 9%
11104 104XAR1 Angličtina - repetitorium 5 0 0 0%
11104 104XASP Angličtina (gramatické přednášky) 21 8 1 5%
11104 104XA1C Angličtina (přípravné kurzy k CFC zk 1) 8 5 0 0%
11104 104XA1T Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 ) 15 5 0 0%
11104 104XA12 Angličtina (Business English 1) 13 4 0 0%
11104 104XA13 Angličtina (konverzace střed.pokr. 1) 72 54 6 8%
11104 104XA14 Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1) 20 20 4 20%
11104 104XA15 Angličtina (konverzace pokr. 1) 37 37 3 8%
11104 104XCI1 Čínština (obec. jaz. začátečníci 1) 13 13 1 8%
11104 104XDAG Angličtina (Gramatická cvičení) 8 5 0 0%
11104 104XDA1 Angličtina (obec.jaz. začátečníci 1) 8 6 0 0%
11104 104XDA3 Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1) 44 30 1 2%
11104 104XDF1 Francouzština (obecný jazyk - začát. 1) 14 9 2 14%
11104 104XDF5 Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 1) 9 3 1 11%
11104 104XDN1 Němčina (obecný jazyk - začát. 1) 38 11 4 11%
11104 104XDN3 Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1) 34 8 3 9%
11104 104XDN5 Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1) 14 10 0 0%
11104 104XDR1 Ruština (obecný jazyk - začát. 1) 15 8 0 0%
11104 104XDR3 Ruština (obec.jaz. mírně pokr. 1) 5 2 0 0%
11104 104XDS1 Španelština (obecný jazyk - začát. 1) 20 0 1 5%
11104 104XDS3 Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1) 13 0 1 8%
11104 104XN13 Němčina (stř. pokr. konverzace 1) 9 1 2 22%
11104 104YC1A Angličtina 1 515 425 15 3%
11104 104YC1N Němčina 1 18 17 1 6%
11104 104YC2A Angličtina 2 129 108 10 8%
11105 D05DRP Doktorandská propedeutika 19 10 0 0%
11105 105PRSP Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie 62 60 8 13%
11105 105SVAR Společenské vědy a vývoj architektury 313 253 10 3%
11105 105XHP1 Praktická hospodářská politika 5 3 0 0%
11105 105YPDF Digitální fotografie 13 11 2 15%
11105 105YRET Rétorika 8 4 2 25%
11122 122KVZC Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost 61 59 10 16%
11122 122MEST Mechanizace staveb 12 7 0 0%
11122 122MKST Manažerství kvality ve stavebnictví 50 50 4 8%
11122 122PPVT Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky 61 59 5 8%
11122 122PR02 Projekt L02 51 51 5 10%
11122 122PSBL Provozování a správa budov 49 49 5 10%
11122 122RSPU Řízení správy, provozu a údržby budov 61 59 6 10%
11122 122SPTE Speciální technologie 61 59 7 11%
11122 122TCD Technology of Construction 11 9 0 0%
11122 122TSC Technologie staveb C 103 100 8 8%
11122 122TSE1 Technologie staveb - E1 45 39 4 9%
11122 122TSR Technologie staveb R 20 18 1 5%
11122 122TS01 Technologie staveb 01 41 36 3 7%
11122 122TS03 Technologie staveb 03 51 49 4 8%
11122 122TS1A Technologie staveb 1 154 141 18 12%
11122 122YASP Automatizace stav.-technologického projektování 38 37 3 8%
11122 122YBPP Bezpečnost pracovního prostředí 9 8 1 11%
11122 122YRTS Robotická technologie ve stavebnictví 21 21 3 14%
11122 122YTES Technologie ekologických staveb 12 10 1 8%
11122 122YTRH Technologie rekonstrukce historických objektů 19 19 1 5%
11123 123CS01 Chemistry 6 3 0 0%
11123 123CHS Chemie silikátových materiálů 7 7 2 29%
11123 123CH01 Chemie 281 228 4 1%
11123 123MAI Materiálové inženýrství 106 105 6 6%
11123 123MED Material engineering 12 11 0 0%
11123 123MINZ Materiálové inženýrství 7 7 2 29%
11123 123SHMA Stavební hmoty 170 149 6 4%
11123 123SHR Stavební hmoty 27 14 1 4%
11123 123SH01 Stavební hmoty 224 153 10 4%
11123 123YTVM Technologie výroby stavebních materiálů 21 21 6 29%
11123 123ZFCH Základy fyzikální chemie 7 7 2 29%
11124 124BIMR BIM - Revit Architecture 28 19 0 0%
11124 124BPH Building physics 10 9 0 0%
11124 124BS01 Building structures 1 10 7 1 10%
11124 124BS02 Building structures 2 7 5 0 0%
11124 124BS03 Building Structures 3 13 10 0 0%
11124 124BS1E Building Structures - E 11 10 0 0%
11124 124CADE CAD 1 (E) 20 19 0 0%
11124 124CAE CAD systems: AutoCAD 1 7 0 1 14%
11124 124CDC Civil Engineering in Developing Countries 22 18 0 0%
11124 124DRS Dřevostavby 85 79 13 15%
11124 124DSHB Diagn. and Surveying of Hist. Buildings 12 12 0 0%
11124 124EOB1 Seminar on Energy Optimized Buildings 1 21 17 0 0%
11124 124HRRB Historické konstrukce a rekon.budov 133 130 16 12%
11124 124IBD Integrated building design 29 25 0 0%
11124 124INBB Integrované navrhování budov 29 23 1 3%
11124 124INB1 Integrované navrhování budov 82 77 12 15%
11124 124IZSQ IZS a ochrana obyvatelstva Q 21 21 1 5%
11124 124KKR Kompletační konstrukce R 26 23 3 12%
11124 124KPKP Konst. pozem. staveb - komplex.přehled 26 23 6 23%
11124 124KPSQ Konstrukce pozemních staveb (Q) 22 22 1 5%
11124 124LGAE Lighting and acoustics 26 26 0 0%
11124 124MDPE Modelování dynamiky požáru a evakuace 36 36 15 42%
11124 124MTIB Materiál a konstrukce 46 45 8 17%
11124 124OSIB Osvětlení a akustika 37 32 9 24%
11124 124PE1 Projekt KPS E 36 34 5 14%
11124 124PRJR Projekt R 23 21 2 9%
11124 124PRPO Právo a požární ochrana 37 36 13 35%
11124 124PR2Q Projekt 2 - Q 16 15 7 44%
11124 124PSA1 Pozemní stavby A1 171 137 4 2%
11124 124PSA4 Pozemní stavby A4 91 82 9 10%
11124 124PS01 Pozemní stavby 1 126 112 11 9%
11124 124PS02 Pozemní stavby 2 115 106 10 9%
11124 124PS03 Konstrukce pozemních staveb 50 47 5 10%
11124 124PS2R Pozemní stavby 2R 30 29 2 7%
11124 124P02C Projekt 2C 29 27 2 7%
11124 124P03C Projekt 3C 7 4 0 0%
11124 124SDP3 Structural design project 3 8 3 0 0%
11124 124SFA Stavební fyzika 1A 167 122 11 7%
11124 124SF01 Stavební fyzika 146 116 17 12%
11124 124SF1 Stavební fyzika 1 14 7 0 0%
11124 124SPB1 Specializovaný projekt 1 52 49 10 19%
11124 124SPP Specifické požární provozy 37 36 11 30%
11124 124ST1 Stavebně tepelná technika 1 42 38 8 19%
11124 124XBGA BIM Graphisoft ArchiCAD 25 16 6 24%
11124 124XCAP Systémy CAD: AutoCAD pokročilý 10 2 1 10%
11124 124XCA1 Systémy CAD: AutoCad 1 54 18 6 11%
11124 124XCA2 Systémy CAD: AutoCad 2 11 2 1 9%
11124 124XCN1 Systémy CAD: Nemetschek 1 5 0 0 0%
11124 124XKSD Komplexní stavební detail 6 4 0 0%
11124 124XRZ1 Inženýrství v rozvojových zemích 1     5 4 0 0%
11124 124XSFO Stavební fyzika - (Osvětlení, akustika) 8 8 2 25%
11124 124XZK Zakreslování stavebních konstrukcí 13 9 2 15%
11124 124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 63 46 8 13%
11124 124YDSR Demolice staveb a recyklace materiálů 6 3 0 0%
11124 124YKSD Komplexní stavební detail 12 8 1 8%
11124 124YPZB Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov 7 4 1 14%
11124 124YZSK Zakreslování stavebních konstrukcí 115 81 5 4%
11125 125BSE2 Buildings Services Systems 2 6 6 0 0%
11125 125EBU Elektrotechnika a inteligentní budovy 39 34 3 8%
11125 125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy 12 8 0 0%
11125 125OZEB Obnovitelné zdroje energie 29 26 5 17%
11125 125PBZQ Požárně bezpečnostní zařízení 17 17 9 53%
11125 125PIB2 Projekt 2 16 14 1 6%
11125 125P02C Projekt 2C 21 21 3 14%
11125 125SPB1 Specializovaný projekt 1 40 33 4 10%
11125 125SPB2 Specializovaný projekt 2 5 3 1 20%
11125 125SYB Systémy budov 234 220 28 12%
11125 125TBA1 Technická zařízení budov 1 180 126 12 7%
11125 125TECE Technologické celky 33 33 3 9%
11125 125TIE Theory of indoor environment 10 9 0 0%
11125 125TZ02 Technické zařízení budov 2 103 101 8 8%
11125 125VPV Vnitřní prostředí a vytápění budov B 43 39 7 16%
11125 125VPVA Vnitřní prostředí a vytápění budov A 39 35 4 10%
11125 125YNST Navrhování systémů TZB 17 17 2 12%
11125 125YPMT Počítačové modelování systémů TZB 14 13 0 0%
11126 126AES Aplikovaná a ekonomická statistika 37 25 2 5%
11126 126BIMB BIM-informační modelování 53 48 9 17%
11126 126ECMA Economics and management 25 23 0 0%
11126 126ECON Economics 18 18 0 0%
11126 126EKMN Ekonomika a management 223 205 23 10%
11126 126FIMA Finanční management 54 49 8 15%
11126 126INZG Inženýring 26 23 1 4%
11126 126KAN1 Kalkulace a nabídky 1 38 37 3 8%
11126 126KN1 Kalkulace a nabídky N1 28 25 1 4%
11126 126MF02 Management stavební firmy 2 33 32 6 18%
11126 126MJKP Management jakosti a rizika 52 51 8 15%
11126 126MSFN Management stavební firmy N 26 23 1 4%
11126 126OCNE Oceňování nemovitostí 56 47 8 14%
11126 126PKAN Projekt KAN 37 30 5 14%
11126 126PLCO Plánování a controlling 55 46 8 15%
11126 126PM01 Projektový management 1 78 72 10 13%
11126 126PRRS Příprava a řízení staveb 29 24 1 3%
11126 126PRS Příprava a řízení staveb 36 31 5 14%
11126 126RSP Řízení stavebních projektů 41 38 3 7%
11126 126SPSK Stavební právo, soutěže a kontrakty 145 139 15 10%
11126 126STMN Stavební management 58 56 7 12%
11126 126XEXC Excel pro praxi 13 10 3 23%
11126 126YBIM BIM - Základy informačního modelování 27 23 5 19%
11126 126YMIS Manažerské informační systémy 7 4 2 29%
11126 126YVSF Řízení vlastní stavební firmy 21 16 3 14%
11127 127AMG1 Ateliér tvorby - magisterský 1 17 14 2 12%
11127 127AMG2 Ateliér tvorby - magisterský 2 19 17 1 5%
11127 127CP11 City planning 11 20 15 0 0%
11127 127KAZP Krajinářská architektura a životní prostředí 120 119 9 8%
11127 127NUKP Nástroje územního a krajinného plánování 19 18 1 5%
11127 127TCL Transformations of Cultural Landscapes 14 14 0 0%
11127 127UB01 Urbanismus 1 118 103 8 7%
11127 127UR2B Urbanismus 2 145 138 18 12%
11127 127USRM Urbanistické struktury a rozvoj měst 17 15 3 18%
11127 127VIS Veřejná infrastruktura sídel 10 9 2 20%
11127 127XPVO Plánování venkovských sídel 12 11 1 8%
11127 127YNUP Nástroje územního plánování 7 7 0 0%
11128 128CGR Computer graphics 5 4 0 0%
11128 128CS1 C# Programming and Application Development 6 6 0 0%
11128 128IDBS Information Systems and Database Systems 5 4 0 0%
11128 128PMDB Process Modeling and Data Formats for BIM 6 5 0 0%
11129 129AAKO Ateliér architektonické kompozice 159 140 4 3%
11129 129AD1 Architectural drawing 1 17 0 0 0%
11129 129AMG1 Ateliér tvorby - magisterský 1 111 107 11 10%
11129 129AMG2 Ateliér tvorby . magisterský 2 102 99 5 5%
11129 129ATV4 Atelierová tvorba 4 - konstrukční 150 133 15 10%
11129 129ATZ2 Atelier architektonické tvorby - základní 2 148 134 11 7%
11129 129AT02 Atelier architektonické tvorby 2 119 102 10 8%
11129 129BPA Bakalářská práce (A) 7 7 0 0%
11129 129CTA Composition and Theory of Architecture 16 14 0 0%
11129 129DAR1 Development of architecture 1 5 5 0 0%
11129 129DA01 Dějiny architektury 1 111 85 8 7%
11129 129DEAR Development of architecture 16 15 0 0%
11129 129DEUM Dějiny umění 115 114 9 8%
11129 129DE1 Dějiny architektury 1 6 4 1 17%
11129 129DE3 Dějiny architektury 3 9 7 1 11%
11129 129DS2 Design studio 2 (Civil buildings) 5 5 0 0%
11129 129DS3 Design studio 3 5 5 0 0%
11129 129GPA Grafická prezentace architektury 164 148 6 4%
11129 129INT Interier 117 115 13 11%
11129 129NB01 Nauka o budovách 1 134 122 8 6%
11129 129NB03 Nauka o budovách 3 116 106 8 7%
11129 129ROPA Rekonstrukce a ochrana památek 145 138 14 10%
11129 129TWP Prague Architecture - Field trips 38 37 0 0%
11129 129UNA Úvod do navrhování architektury 164 147 6 4%
11129 129UPP Úvod do profesní praxe 119 118 5 4%
11129 129XAD2 Architektonická dílna 2 (1 týden) 7 0 1 14%
11129 129XAM1 Architektonické modely 1 11 6 1 9%
11129 129XA3K Architektonické kreslení 3 34 24 3 9%
11129 129XMEK Membránové konstrukce 15 15 1 7%
11129 129XUFP Úvod do fotografické praxe 11 6 0 0%
11129 129YREV Revit 5 5 0 0%
11129 129Y3D 3D max 6 1 0 0%
11132 D32EX1 Experimentální analýza konstrukcí I 5 5 0 0%
11132 D32MFA Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů 5 4 0 0%
11132 D32NU1 Numerické metody mechaniky I 6 6 0 0%
11132 D32PRE Přetváření a porušování materiálů 18 19 0 0%
11132 132ANKC Analýza konstrukcí 161 137 20 12%
11132 132DY02 Dynamika stavebních konstrukcí 2 29 28 7 24%
11132 132MPV Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu 36 36 11 31%
11132 132NAK Numerická analýza konstrukcí 102 95 13 13%
11132 132NAST Numerical analysis of structures 12 10 1 8%
11132 132PRA Pružnost a pevnost A 131 94 10 8%
11132 132PRPE Pružnost a pevnost 290 199 30 10%
11132 132PRPM Přetváření a porušování materiálů 51 34 9 18%
11132 132PRPR Pružnost a pevnost 14 6 1 7%
11132 132SMA1 Stavební mechanika 1A 47 38 4 9%
11132 132SMA2 Stavební mechanika 2A 44 27 2 5%
11132 132SMR1 Stavební mechanika R1 28 7 1 4%
11132 132SMR2 Stavební mechanika R2 6 4 0 0%
11132 132SM01 Stavební mechanika 1 489 254 14 3%
11132 132SM02 Stavební mechanika 2 91 59 4 4%
11132 132SM3 Stavební mechanika 3 81 58 4 5%
11132 132STA Structural Analysis 18 13 0 0%
11132 132ST01 Structural mechanics 1 10 7 0 0%
11132 132TELA Theory of elasticity 12 7 1 8%
11132 132XPPR Pružnost a pevnost - repetitorium 90 82 10 11%
11132 132XSR1 Stavební mechanika 1 - repetitorium 50 50 3 6%
11132 132YKPJ Projekt K 5 3 1 20%
11132 132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 17 16 1 6%
11132 132YPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 10 3 0 0%
11132 132YSEI Seizmické inženýrství 5 5 0 0%
11133 D33NZV Netradiční způsob vyztužení 6 3 0 0%
11133 D33PDZ Komunikace v odborném zahraničním prostředí 6 0 1 17%
11133 133BK01 Betonové a zděné konstrukce 1 156 130 19 12%
11133 133BM01 Betonové mosty 1 42 39 5 12%
11133 133BZA1 Betonové a zděné konstrukce v arch. 1 123 95 7 6%
11133 133BZKE Betonové a zděné konstrukce E 37 30 5 14%
11133 133BZKQ Betonové a zděné konstrukce Q 26 21 2 8%
11133 133BZKV Betonové a zděné konstrukce V 21 21 2 10%
11133 133B03C Betonové konstrukce 3C 48 42 5 10%
11133 133B03K Betonové konstrukce 3K 38 30 4 11%
11133 133CM01 Concrete and masonry structures 1 15 14 0 0%
11133 133CM03 Concrete and Masonry Structures 3 9 7 1 11%
11133 133KPST Konstrukce při provádění staveb 23 21 2 9%
11133 133NKSR Nosné konstrukce R 7 2 1 14%
11133 133NNK Navrhování nosných konstrukcí 56 45 1 2%
11133 133PSBZ Požární spolehl. beton. a zděných konst. 14 13 7 50%
11133 133P02C Projekt 2C 25 24 2 8%
11133 133P03C Projekt 3C 13 13 0 0%
11133 133RBZS Realizace beton. a zděných kostrukcí 86 63 8 9%
11133 133YBBD Basis of Bridges Design 16 9 0 0%
11133 133YBEX Beton v extrémních podmínkách 24 23 5 21%
11133 133YBKC Navrhování betonových konstr. na poč. C 25 20 3 12%
11133 133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč. 13 11 5 38%
11133 133YBM2 Betonové mosty 2 5 4 3 60%
11133 133YKPJ Projekt K 23 22 2 9%
11133 133YPRK Poruchy a rekonstrukce bet.konstrukcí 37 32 2 5%
11133 133YTB Technologie betonu 26 23 3 12%
11134 D34TO1 Teorie ocelových konstrukcí I 5 2 0 0%
11134 D34TO2 Teorie ocelových konstrukcí II 6 1 0 0%
11134 134FRST Fire Resistance of Steel and Timber Structures 7 6 0 0%
11134 134NKPZ Nosné konstrukce za požáru 37 37 11 30%
11134 134OCM1 Ocelové mosty 1 43 41 5 12%
11134 134ODA2 Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2 138 135 18 13%
11134 134ODKV Ocelové a dřevěné konstrukce 64 61 8 13%
11134 134OK01 Ocelové konstrukce 1 170 154 20 12%
11134 134O02C Ocelové konstrukce 2C 47 44 5 11%
11134 134O02K Ocelové konstrukce 2K 27 25 4 15%
11134 134PSOD Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí 15 15 7 47%
11134 134P02C Projekt 2C 30 29 6 20%
11134 134P03C Projekt 3C 22 18 3 14%
11134 134ROD Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí 74 67 5 7%
11134 134STB Steel bridges 8 7 0 0%
11134 134ST01 Steel structures 26 19 0 0%
11134 134ST02 Steel structures 2 11 6 1 9%
11134 134TBS Timber based structures 20 18 0 0%
11134 134TMZQ Tepelná a mechanická zatížení Q 23 21 1 4%
11134 134YDKM Dřevěné konstrukce a mosty 17 17 2 12%
11134 134YKPJ Projekt K 14 14 0 0%
11134 134YMOD Num. modelování ocel. a dřevěn. konstr. 18 14 3 17%
11134 134YNKS Nosné konstrukce ze skla 31 25 4 13%
11134 134YROK Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. 13 7 1 8%
11134 134YSMK Stabilita a modelování ocelových konstr. 15 11 1 7%
11135 135DYGK Dynamika geotechnických konstrukcí 27 26 3 11%
11135 135FS01 Foundation of Structures 22 17 0 0%
11135 135GEA Geologie 101 96 8 8%
11135 135GEMZ Geologie a mechanika zemin 139 100 11 8%
11135 135GET Geotechnika 55 53 7 13%
11135 135GGO Geologie pro geodetické obory 41 30 2 5%
11135 135GSM Geology and Soil Mechanics 13 7 1 8%
11135 135PSMH Podzemní stavby a mechanika hornin 42 39 4 10%
11135 135P03C Projekt 3C 5 3 0 0%
11135 135YDPJ Projekt D 12 9 1 8%
11135 135YVZK Výpočty základových konstr. na počítači 7 7 1 14%
11135 135YZAL Základy lomařství 10 10 3 30%
11135 135ZSH Zakládání staveb a hydrogeologie 9 9 2 22%
11135 135ZSVT Zakládání staveb T 81 76 3 4%
11135 135ZSVV Zakládání staveb V 25 25 2 8%
11135 135ZS01 Zakládání staveb 1 142 134 17 12%
11136 136DSA Dopravní stavby 141 135 15 11%
11136 136DSUP Dopravní stavby a územní plánování 239 208 19 8%
11136 136DSZP Dopravní stavby a životní prostředí 9 8 2 22%
11136 136RPK Realizace pozemních komunikací 29 20 3 10%
11136 136SS01 Silniční stavby 1 50 46 6 12%
11136 136S03D Silniční stavby 3D 32 26 4 13%
11136 136YDPJ Projekt D 26 24 3 12%
11136 136YEES Ekologie a estetika silničních komunikací 13 11 1 8%
11136 136YLET Letiště 21 20 4 19%
11136 136YSKL Stavba pozemních komunikací a letišt 18 15 1 6%
11137 137TENV Rail Traffic and Environment 27 25 0 0%
11137 137YDPJ Projekt D 6 5 0 0%
11137 137YMKK Městská kolejová doprava 5 3 1 20%
11137 137Z02D Železniční stavby 2D 24 21 3 13%
11141 141APHD Aplikovaná hydrologie 27 17 7 26%
11141 141HYA Hydraulika 231 196 21 9%
11141 141HYAR Hydraulika R 29 15 1 3%
11141 141HYA2 Hydraulika 2 22 12 3 14%
11141 141HYGI Hydrologie 16 16 3 19%
11141 141HYKL Hydrologie a klimatologie 17 17 3 18%
11141 141HY3V Hydraulika 3 23 18 6 26%
11141 141KMH Klimatologie, meteorologie, hydrologie 13 10 3 23%
11141 141YTHH Techniky modelování v hydraulice a hydrologii 8 3 0 0%
11142 142JVCE Jezy a vodní cesty 21 17 3 14%
11142 142VHSO Vodohospodářské soustavy 22 18 7 32%
11142 142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí 110 98 11 10%
11142 142VVCR Výstavba vodních cest R 24 20 4 17%
11142 142WEE Water and Environmental Engineering 30 25 1 3%
11142 142XGVH GIS ve vodním hospodářství 10 10 2 20%
11142 142XKGP Konstrukční a geotech. problémy VS 8 8 1 13%
11142 142YGPV Geotechnické problémy vodních staveb 14 12 3 21%
11143 143EKDE Ekologie a dendrologie 8 8 1 13%
11143 143ENE Environmental engineering 17 16 0 0%
11143 143ESP Soil Physics for Engineers 5 5 0 0%
11143 143HPVO Hydraulika podzemní vody 41 38 11 27%
11143 143HYP Hydropedologie 17 15 2 12%
11143 143ODKO Odpady a kontaminace 9 9 0 0%
11143 143PED Pedologie 10 9 2 20%
11143 143PVH2 Projekt z vodního hospodářství 2 29 27 3 10%
11143 143RPZP Rozhodovací procesy v ŽP 15 15 1 7%
11143 143TOK1 Tvorba a ochrana krajiny 7 6 1 14%
11143 143VK2 Vodní hospodářství krajiny 2 28 23 5 18%
11143 143YOPO Ochrana a organizace povodí 17 16 5 29%
11143 143YPEO Protierozní ochrana 7 6 1 14%
11144 144VO2 Vodní hospodářství obcí 2 31 26 4 13%
11144 144WS Drinking Water Management 14 14 0 0%
11144 144YCVD Čištění odpadních vod 5 5 1 20%
11154 154CAG Základy AutoCADu pro IG 13 13 4 31%
11154 154EKZ Ekonomika v zeměměřictví a katastru 21 21 5 24%
11154 154FS01 Fieldwork surveying 9 6 0 0%
11154 154GDZ1 Geodézie 1 39 30 0 0%
11154 154GD03 Geodézie 3 21 20 4 19%
11154 154INGE Inženýrská geodézie 33 33 2 6%
11154 154ING2 Inženýrská geodézie 2 19 19 4 21%
11154 154ING4 Inženýrská geodézie 4 19 19 3 16%
11154 154MEGE Metrologie v geodézii 11 11 2 18%
11154 154SG01 Stavební geodézie 221 135 7 3%
11154 154VTIG Výuka v terénu z inženýrské geodézie 19 19 3 16%
11154 154YKM Kontrolní měření 13 13 2 15%
11154 154YZAG Základy automatizace v IG 14 13 3 21%
11155 155ADKG Algoritmy digitální kartografie a GIS 8 2 2 25%
11155 155FTG1 Fotogrammetrie 1 29 27 3 10%
11155 155GEPL Geometrické plány 19 19 4 21%
11155 155GIS1 GIS 1 32 32 2 6%
11155 155GIT2 Informatika 2 24 22 4 17%
11155 155GIT4 Informatika 4 7 7 1 14%
11155 155GP1 Geodetické přístroje 1 39 28 1 3%
11155 155GS1 Interaktivní grafické systémy 1 38 32 0 0%
11155 155ISKN Informační systém Katastru nemovitostí 11 11 1 9%
11155 155KANE Katastr nemovitostí 28 28 5 18%
11155 155KAR1 Kartografie 1 32 30 2 6%
11155 155KAR3 Kartografie 3 13 12 1 8%
11155 155MSGA Systém MicroStation v geod. aplikacích 19 19 4 21%
11155 155OBJ Objektové programování 11 11 3 27%
11155 155PJIN Projekt - informatika 20 20 3 15%
11155 155PRGE Projekt - teoretická geodézie 26 26 4 15%
11155 155TCVI Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 33 31 11 33%
11155 155TG1 Teoretická geodézie 1 23 20 4 17%
11155 155TG2 Teoretická geodézie 2 32 32 1 3%
11155 155TG3 Teoretická geodézie 3 29 28 7 24%
11155 155UZPD Úvod do zpracování prostorových dat 7 7 1 14%
11155 155VFG Projekt - fotogrammetrie 25 25 5 20%
11155 155YCN1 Oceňování nemovitostí 17 17 4 24%
11155 155ZDDP Zpracování dat DPZ 5 5 1 20%
11220 220YLPG Laboratoř geotechniky 5 0 0 0%
Celkem za předměty 20049 16528 1783 9%
Část ankety bez vztahu k předmětu 86
Celkem 1869
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 18:08