Stav vyplnění - anketa FSv

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
11101 101KGA1 Konstruktivní geometrie A 180 119 6 3%
11101 101KGR Konstruktivní geometrie R 18 12 0 0%
11101 101KG01 Konstruktivní geometrie 22 21 3 14%
11101 101KOGG Konstruktivní geometrie 28 20 2 7%
11101 101MAR1 Matematika R1 5 4 0 0%
11101 101MAR2 Matematika R2 15 10 0 0%
11101 101MA01 Matematika 1 63 49 4 6%
11101 101MA02 Matematika 2 328 225 31 9%
11101 101MA03 Matematika 3 84 62 3 4%
11101 101MA2G Matematika 2G 30 18 2 7%
11101 101MMR Matematické metody v řízení 38 38 3 8%
11101 101MT02 Mathematics 2 10 7 0 0%
11101 101M1A Matematika 1A 53 36 1 2%
11101 101M2A Matematika A2 129 74 4 3%
11101 101M3A Matematika 3A 60 35 3 5%
11101 101PJS Projekt - statistika 11 11 0 0%
11101 101PMSG Pravděpodobnost a matem. statistika 31 29 1 3%
11101 101XANM Algoritmy a základy numerické matem. 14 14 0 0%
11101 101XFG2 Matem. metody ve fyz. geodézii 2 8 8 0 0%
11101 101XKA2 Konstruktivní geometrie - repetitorium A 54 54 0 0%
11101 101XMG2 Matematika 2 - repetitorium G 15 15 1 7%
11101 101XM2R Matematika 2 - repetitorium 57 57 4 7%
11101 101YMCD Metoda časové diskretizace 5 5 0 0%
11102 102FY01 Fyzika 378 266 25 7%
11102 102FY1G Fyzika G 31 21 2 6%
11102 102PH01 Physics 14 7 0 0%
11102 102POV1 Požár a výbuch 1 28 27 6 21%
11102 102XFS Fyzikální seminář 161 132 10 6%
11102 102XFS1 Fyzikální seminář 1 25 22 1 4%
11104 D04ANG Angličtina 25 15 0 0%
11104 104CL2 Czech/Foreign language 2 8 6 0 0%
11104 104CZLE Czech/Foreign language 32 0 0 0%
11104 104XAE2 Angličtina (ERASMUS 2 - jaz. příprava) 14 9 1 7%
11104 104XAK2 Angličtina (kritické psaní a poslech 2 8 3 0 0%
11104 104XAR2 Angličtina 2 - repetitorium 6 3 0 0%
11104 104XASP Angličtina (gramatické přednášky) 19 6 2 11%
11104 104XA2U Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 2 ) 7 3 1 14%
11104 104XA22 Angličtina (Business English 2) 8 3 1 13%
11104 104XA23 Angličtina (konverzace střed.pokr. 2) 53 22 6 11%
11104 104XA24 Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 2) 18 7 1 6%
11104 104XA25 Angličtina (konverzace pokr. 2) 23 9 1 4%
11104 104XCI2 Čínština (obec. jazyk začátečníci 2) 10 10 0 0%
11104 104XDAG Angličtina (Gramatická cvičení) 16 9 3 19%
11104 104XDA2 Angličtina (obec.jaz. začátečníci 2) 13 12 3 23%
11104 104XDA4 Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 2) 28 16 3 11%
11104 104XDF2 Francouzština (obecný jazyk - začát. 2) 5 4 0 0%
11104 104XDF4 Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 2) 10 7 2 20%
11104 104XDF6 Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 2) 9 7 1 11%
11104 104XDN2 Němčina (obecný jazyk - začát. 2) 24 14 1 4%
11104 104XDN4 Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 2) 25 10 2 8%
11104 104XDN6 Němčina (obec.jayzk stř.pokr. 2) 11 0 0 0%
11104 104XDR2 Ruština (obecný jazyk - začát. 2) 7 4 0 0%
11104 104XDS2 Španělština (obecný jazyk - začát. 2) 19 0 3 16%
11104 104XDS4 Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 2) 10 0 0 0%
11104 104XN23 Němčina (stř. pokr. konverzace 2) 16 6 1 6%
11104 104YC1A Angličtina 1 146 126 2 1%
11104 104YC2A Angličtina 2 367 336 25 7%
11104 104YC2N Němčina 2 15 13 1 7%
11105 D05DRP Doktorandská propedeutika 21 17 0 0%
11105 105ESSO Estetika a sociologie 129 129 10 8%
11105 105RET Rétorika 42 42 4 10%
11105 105SSU Social Sciences 12 8 0 0%
11105 105SVAR Společenské vědy a vývoj architektury 106 92 5 5%
11105 105XAT1 Aplikovaná teorie ceny 6 6 1 17%
11105 105XKU1 Kulturní dějiny českých zemí 6 2 1 17%
11105 105XPDF Praktikum digitální fotografie 10 6 1 10%
11122 122BOZF Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi 73 73 3 4%
11122 122BPS BOZP při práci ve stavebnictví 76 76 4 5%
11122 122ITSL Informační technologie L 83 82 6 7%
11122 122MEST Mechanizace staveb 8 6 0 0%
11122 122ORVY Organizace výstavby 41 41 1 2%
11122 122PRJL Projekt 73 73 2 3%
11122 122PR01 Projekt L01 58 50 2 3%
11122 122SPR Stavebně technologické projektování 73 73 2 3%
11122 122TDS Technologie dopravních staveb 59 59 10 17%
11122 122TES2 Technologie staveb 02 52 49 2 4%
11122 122TSVZ Technologie staveb Z 16 16 2 13%
11122 122TS1 Technologie staveb L1 27 19 0 0%
11122 122YMKS Manažerství kvality ve stavebnictví 8 7 1 13%
11122 122YTP Technologie přípravných procesů 17 17 1 6%
11122 122YTSN Technologie staveb N 12 12 1 8%
11122 122YZS Zvláštní stavby a technologie 13 9 1 8%
11123 123BM01 Building materials 15 12 0 0%
11123 123CH01 Chemie 109 96 5 5%
11123 123SH01 Stavební hmoty 235 207 18 8%
11123 123YCHS Chemie ve stavebnictví 8 8 0 0%
11123 123YMPU Materiály pro povrch.úpravu stav.konstr. 5 5 2 40%
11124 D24FZS Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozem ních staveb 5 2 0 0%
11124 124AKDO Akustika a denní osvětlení - vybrané statě 55 55 4 7%
11124 124BC01 Non-Load Bearing Construction 10 8 0 0%
11124 124BIMR BIM - Revit Architecture 25 17 0 0%
11124 124BQCA Building quality complex assesment 12 12 0 0%
11124 124BS1E Building Structures - E 7 5 0 0%
11124 124CAE CAD systems: AutoCAD 1 13 8 0 0%
11124 124CDC Civil Engineering in Developing Countries 18 15 0 0%
11124 124FSHB Fire Safety and Healthy Buildings 20 19 0 0%
11124 124KKL Kompletační konstrukce L 76 74 6 8%
11124 124KKQ Kompletační konstrukce Q 19 14 9 47%
11124 124KKT Kompletační konstrukce T 41 35 3 7%
11124 124KK01 Kompletační konstrukce 119 108 7 6%
11124 124KP5 Konstrukce pozemních staveb 5A 146 137 12 8%
11124 124PBZN Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov 133 132 13 10%
11124 124PDRE Failures,Deterioration,Renovations 18 14 0 0%
11124 124PPR Požární prevence 14 14 6 43%
11124 124PRO Projekt 23 23 0 0%
11124 124PRZP Požární represe a životní prostředí 37 36 4 11%
11124 124PR1Q Projekt 1-Q 19 16 7 37%
11124 124PSA2 Pozemní stavby A2 172 133 5 3%
11124 124PSA3 Pozemní stavby A3 135 99 10 7%
11124 124PS01 Pozemní stavby 1 216 181 10 5%
11124 124P01C Projekt 1 115 107 6 5%
11124 124P04C Projekt 4C 10 10 0 0%
11124 124SDP1 Structural Design, Project 1 7 4 0 0%
11124 124SPB2 Specializovaný projekt 2 52 51 3 6%
11124 124ST2 Stavebně tepelná technika 2 6 3 0 0%
11124 124ST2B Stavební tepelná technika 2 93 91 6 6%
11124 124VISE Visualization in Buildings 11 11 0 0%
11124 124XBGA BIM Graphisoft ArchiCAD 35 20 1 3%
11124 124XCAP Systémy CAD: AutoCAD pokročilý 9 2 0 0%
11124 124XCA1 Systémy CAD: AutoCad 1 82 31 2 2%
11124 124XCA2 Systémy CAD: AutoCad 2 14 3 2 14%
11124 124XRZ2 Inženýrství v rozvojových zemích 2     8 6 0 0%
11124 124XZK Zakreslování stavebních konstrukcí 127 46 5 4%
11124 124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 51 44 2 4%
11124 124YDPH Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr. 8 5 0 0%
11124 124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy 40 14 1 3%
11124 124YHKB Hodnocení komplexní kvality budov 21 18 2 10%
11124 124YKSD Komplexní stavební detail 34 27 0 0%
11124 124YLOP Lehké obvodové pláště budov 8 7 0 0%
11124 124YMMS Matematické mod. ve stavební fyzice 12 8 0 0%
11124 124YMSD Modelování stavebně-fyzikálních dějů 11 4 0 0%
11124 124YNAS Numerická analýza ve stavební fyzice 5 3 0 0%
11124 124YPZB Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov 36 31 0 0%
11124 124YRHS Rekonstr. historických a pam. staveb 5 4 0 0%
11125 125BPA Bakalářská práce (A) 7 7 0 0%
11125 125BSE Buildings Services Systems 9 8 0 0%
11125 125DPIB Diplomová práce 14 14 0 0%
11125 125DPR2 Design project 2 6 6 0 0%
11125 125EABI Energetický audit budov 40 40 3 8%
11125 125EAB1 Energetický audit budov 1 93 92 5 5%
11125 125ESB Ekologické systémy budov 48 38 5 10%
11125 125LTZB Laboratoře TZB 42 42 2 5%
11125 125MEBU Modelování energetického chování budov 93 91 4 4%
11125 125MEC Modelování energetického chování budov 17 16 1 6%
11125 125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 15 12 2 13%
11125 125PIB1 Projekt 1 21 16 0 0%
11125 125SPB2 Specializovaný projekt 2 38 31 2 5%
11125 125STZB Systémy TZB 30 30 1 3%
11125 125TBU Technická zařízení budov - E 37 29 2 5%
11125 125TBUQ Technická zařízení budov - Q 21 19 8 38%
11125 125TB2 Technická zařízení budov 2 113 98 9 8%
11125 125TB2A Technická zařízení budov 2 187 152 10 5%
11125 125TIE Theory of indoor environment 6 6 0 0%
11125 125TZBL Technické zařízení budov L 45 41 1 2%
11125 125TZBR Technická zařízení budov R 31 27 1 3%
11125 125TZP Technická zařízení za požáru 24 24 1 4%
11125 125TZ01 Technické zařízení budov 1 120 105 6 5%
11125 125VKB Větrání a klimatizace budov 95 90 4 4%
11125 125YATM Aplikovaná termomechanika 11 9 0 0%
11125 125YNST Navrhování systémů TZB 23 22 2 9%
11125 125YOPZ Odběrní plynová zařízení 17 15 0 0%
11125 125YOZE Obnovitelné zdroje energie 23 19 1 4%
11125 125YPMT Počítačové modelování systémů TZB 24 23 1 4%
11125 125YUOB Umělé osvětlení budov 18 11 0 0%
11125 125ZTTB Zdravotně=technická a technologická zažízení budov 38 37 2 5%
11126 126BIMB BIM-informační modelování 23 18 1 4%
11126 126CMAN Construction management 28 24 0 0%
11126 126DISN Diplomový seminář 20 18 1 5%
11126 126DISP Diplomový seminář 37 36 1 3%
11126 126ECM Economics and Management 27 23 0 0%
11126 126ECON Economics 11 11 0 0%
11126 126EKMN Ekonomika a management 109 96 3 3%
11126 126FAMA Facility management 37 37 3 8%
11126 126FIK Financování, investování, kontrakty 44 43 2 5%
11126 126FIRL Finanční řízení a investování L 73 73 2 3%
11126 126FRIP Finanční řízení, investování a pojišťování 23 23 1 4%
11126 126KANR Kalkulace a nabídky R 42 42 2 5%
11126 126KIST Kalkulace inženýrských staveb 47 47 3 6%
11126 126KNL Kalkulace a nabídky L 53 48 2 4%
11126 126KN2 Kalkulace a nabídky N2 22 20 1 5%
11126 126KN2E Kalkulace a nabídky 2E 43 33 2 5%
11126 126MCC Management in Construction Company 28 22 0 0%
11126 126MF1 Management stavební firmy 1 38 33 1 3%
11126 126MGTA Management A 115 115 6 5%
11126 126MMA2 Ekonomika a management 184 177 7 4%
11126 126PLCO Plánování a controlling 38 37 2 5%
11126 126PM02 Projektový management 2 58 57 4 7%
11126 126PPRI Počítačová podpora řízení 36 32 2 6%
11126 126PRSP Projekt PŘS 49 47 3 6%
11126 126STMN Stavební management 251 245 29 12%
11126 126YBIM BIM - Základy informačního modelování 15 8 1 7%
11126 126YCON Construction contracting 24 23 1 4%
11126 126YEMB Energetický management budov 37 35 3 8%
11126 126YIPO Individuální podnikání 36 32 2 6%
11126 126YMFL Management stavební firmy L 5 4 0 0%
11126 126YSSP Software pro oceňování stav. produkce 12 11 0 0%
11126 126YVSF Řízení vlastní stavební firmy 37 32 3 8%
11126 126YZP Základy inovačního podnikání 15 14 0 0%
11127 127ATUR Atelier urbanistický 19 19 1 5%
11127 127DISZ Projekt 8 7 1 13%
11127 127HPGB Historic Parks, Garden and Built Environment 32 28 0 0%
11127 127UKKO Urbanistická a krajinářská kompozice 18 18 2 11%
11127 127URB1 Urbanismus 1 167 151 8 5%
11127 127UR3B Urbanismus 3 190 181 9 5%
11127 127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy 18 18 3 17%
11127 127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura 130 129 7 5%
11127 127XTIS Technická infrastruktura sídel a regionů 7 6 0 0%
11127 127YKRP Krajinné plánování 11 11 2 18%
11127 127YUSS Urbanistická struktura sídel 20 14 2 10%
11127 127YUZM Územní management 8 8 1 13%
11128 128OPMT Operační výzkum a matem. metody v technologii 73 73 2 3%
11128 128OR20 Optimization and Operations Research 20 10 10 0 0%
11128 128TGS Teorie grafů 12 12 0 0%
11128 128XCP1 C# Programovací jazyk a vývoj aplikací 6 1 0 0%
11128 128XCP2 C# Vývoj aplikací 5 1 0 0%
11128 128YIND Computer Use Fundamentals 5 4 0 0%
11129 129AAKA Atelier architektonicko-konstrukční 113 108 6 5%
11129 129ACM1 Architectural CAD Modelling 1 5 4 0 0%
11129 129AD2 Architectural drawing 2 15 0 0 0%
11129 129AKR Architektonické kreslení 162 141 3 2%
11129 129ATZ1 Atelier architektonické tvorby - základní 1 163 140 2 1%
11129 129AT01 Atelier architektonické tvorby 1 126 107 9 7%
11129 129AT3 Atelier arch. tvorby 3 158 144 7 4%
11129 129BPA Bakalářská práce (A) 178 173 7 4%
11129 129CTA Composition and Theory of Architecture 10 10 0 0%
11129 129C4D Cinema4D - free modeling 5 5 0 0%
11129 129DEAR Development of architecture 12 12 0 0%
11129 129DS3 Design studio 3 10 9 0 0%
11129 129IHT Industrial Heritage - Theory and Practice 17 14 0 0%
11129 129IN2 Interior 2 12 10 0 0%
11129 129NB02 Nauka o budovách 2 124 111 8 6%
11129 129SAR Současná architektura 132 128 6 5%
11129 129TWP Prague Architecture - Field trips 46 42 0 0%
11129 129XAMO Architektonické modely 5 2 0 0%
11129 129XA4K Kreslení v plenéru (1 týden) 17 9 0 0%
11129 129XMEK Membránové konstrukce 45 45 3 7%
11129 129XZPP Za památkami Prahy 20 20 0 0%
11129 129YAR1 ArchiCad 1- základní 59 52 1 2%
11129 129YAR2 ArchiCad 2- pokročilý 11 7 0 0%
11129 129YCIN Cinema 19 15 1 5%
11129 129YPR Průmyslové dědictví 29 28 2 7%
11129 129YREV Revit 80 65 3 4%
11129 129Y3D 3D max 19 10 0 0%
11132 D32EX2 Experimentální analýza konstrukcí II 13 12 0 0%
11132 D32NU1 Numerické metody mechaniky I 12 4 0 0%
11132 D32PRE Přetváření a porušování materiálů 9 3 0 0%
11132 D32TES Teorie spolehlivosti konstrukcí 7 6 0 0%
11132 132DISA Final Project/Dissertation 12 11 0 0%
11132 132DS01 Dynamics of stuctures 5 5 0 0%
11132 132DY01 Dynamika stavebních konstrukcí 1 124 119 14 11%
11132 132EADC Experimentální analýza a diagnostika C 59 59 5 8%
11132 132EADK Experimentální analýza a diagnostika K 52 51 4 8%
11132 132EXAN Experimental analysis 7 7 0 0%
11132 132PRA Pružnost a pevnost A 46 26 3 7%
11132 132PRPE Pružnost a pevnost 98 69 2 2%
11132 132SMA1 Stavební mechanika 1A 168 95 5 3%
11132 132SMA2 Stavební mechanika 2A 114 77 5 4%
11132 132SMR2 Stavební mechanika R2 16 10 0 0%
11132 132SM01 Stavební mechanika 1 79 63 3 4%
11132 132SM02 Stavební mechanika 2 318 234 25 8%
11132 132SM3 Stavební mechanika 3 239 186 17 7%
11132 132SM3E Structural mechanics 3 11 9 0 0%
11132 132ST02 Structural mechanics 2 16 15 0 0%
11132 132XDEM Korelace digitálního obrazu v exp. mechanice 9 6 0 0%
11132 132XKPA Statika v architektuře 11 11 1 9%
11132 132XPM2 Program. Inženýrských výp. v MATLABu 7 5 0 0%
11132 132XSR2 Stavební mechanika 2 - repetitorium 54 54 8 15%
11132 132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí 12 8 3 25%
11132 132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2 5 2 0 0%
11132 132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 41 39 3 7%
11132 132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2 6 2 0 0%
11132 132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr. 18 10 2 11%
11133 D33PDZ Komunikace v odborném zahraničním prostředí 25 23 0 0%
11133 D33TK1 Teorie konstrukcí I 9 8 0 0%
11133 133ARST Architektura a statika 113 111 6 5%
11133 133BK02 Betonové a zděné konstrukce 2 161 155 12 7%
11133 133BZA2 Betonové a zděné konstrukce v arch. 2 166 148 9 5%
11133 133BZKV Betonové a zděné konstrukce V 10 8 0 0%
11133 133B03D Betonové konstrukce 3D 30 30 3 10%
11133 133B04C Betonové konstrukce 4C 60 60 7 12%
11133 133B04K Betonové konstrukce 4K 23 22 2 9%
11133 133CM02 Concrete and Masonry Structures 2 13 13 0 0%
11133 133CM04 Concrete structures 4 8 7 0 0%
11133 133FSTD Fundamentals of Structural Design 17 14 0 0%
11133 133NKSR Nosné konstrukce R 30 20 0 0%
11133 133NNK Navrhování nosných konstrukcí 268 243 21 8%
11133 133P04C Projekt 4C 19 19 2 11%
11133 133YATK Aplikace teorie konstrukcí 11 2 1 9%
11133 133YBKC Navrhování betonových konstr. na poč. C 32 31 1 3%
11133 133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč. 18 12 1 6%
11133 133YBSV Betony speciálních vlastností 57 51 10 18%
11133 133YCB Concrete Bridges 6 5 0 0%
11133 133YMVB Modelování a vyztužování bet.prvků 32 21 5 16%
11133 133YPNB Požární navrh bet. a zděn. konstrukcí 10 7 1 10%
11133 133YRZM Rekonstrukce a zesilování mostů 5 3 0 0%
11133 133YTBM Technologie výstavby a rekon. bet. mostů 5 4 1 20%
11133 133YVHB Vysokohodnotné betony 9 8 1 11%
11134 D34TO1 Teorie ocelových konstrukcí I 6 3 0 0%
11134 134DK01 Dřevěné konstrukce 1 175 172 23 13%
11134 134DK02 Dřevěné konstrukce 2 59 59 5 8%
11134 134GSTR Glass structures 21 14 0 0%
11134 134NKPS Navrhování konstrukcí při provádění staveb 73 68 3 4%
11134 134OCM2 Ocelové mosty 2 23 18 2 9%
11134 134ODA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v arc. 1 149 138 9 6%
11134 134ODKV Ocelové a dřevěné konstrukce 8 7 0 0%
11134 134O02D Ocelové konstrukce 2D 30 30 3 10%
11134 134P04C Projekt 4C 17 17 3 18%
11134 134SAL Stainless Steel and Aluminium Structures 13 13 0 0%
11134 134TBS Timber based structures 6 3 0 0%
11134 134TS01 Timber Structures 22 19 0 0%
11134 134TS02 Timber Structures 2 7 4 0 0%
11134 134XKDB Konstrukce na bázi dřeva 5 5 0 0%
11134 134YDK Pomocné dřevěné a kovové konst. 21 21 0 0%
11134 134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba 40 38 4 10%
11134 134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce 25 23 2 8%
11134 134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech 39 30 2 5%
11134 134YOM2 Ocelové železniční mosty 7 5 0 0%
11134 134YPDK Pomocné dřevěné a kovové konst. 23 23 5 22%
11134 134YPNK Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. 14 11 1 7%
11134 134YPOD Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr. 9 4 0 0%
11134 134YSDO Styčníky ocelových a dřevěn. konstr. 8 7 1 13%
11134 134YSKO Speciální ocelové konstrukce 6 5 1 17%
11134 134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce 11 9 3 27%
11135 D35GMZ Geotechnický monitoring a terénní zkoušky 5 5 0 0%
11135 135FS02 Foundation of Structures 2 14 13 0 0%
11135 135GEMZ Geologie a mechanika zemin 229 184 15 7%
11135 135MZA Mechanika zemin a zakládání staveb 25 22 1 4%
11135 135P04C Projekt 4C 6 6 0 0%
11135 135YGEM Geotechnický monitoring 9 7 1 11%
11135 135YING Inženýrská geologie 14 8 0 0%
11135 135YMPK Mechanika podzemních konstrukcí 13 13 1 8%
11135 135YPZU Podzemní urbanismus 12 12 1 8%
11135 135YVPZ Výpočty podzemních konstr. na počítači 8 6 0 0%
11135 135ZPS Zakládání a podzemní stavby 34 33 4 12%
11135 135ZSVT Zakládání staveb T 29 27 1 3%
11135 135ZS02 Zakládání staveb 2 56 55 4 7%
11136 136DSME Dopravní stavby ve městě 10 9 0 0%
11136 136DSUP Dopravní stavby a územní plánování 100 77 3 3%
11136 136SS02 Silniční stavby 2 49 41 6 12%
11136 136S03K Silniční stavby 3K 24 19 2 8%
11136 136S04D Silniční stavby 4D 30 30 3 10%
11136 136TSUP Transp. Structures and Urban Planning 24 16 0 0%
11136 136YBD1 BIM pro dopravní a pozemní stavby 1 10 10 1 10%
11136 136YMKO Městské komunikace 9 8 0 0%
11136 136YMVZ Mechanika vozovek 19 18 2 11%
11136 136YPKR Projek. křižovatek na pozem. komunikací 15 9 3 20%
11136 136YSSO Silniční software 25 22 5 20%
11136 136YSVT Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden) 40 39 6 15%
11137 137RKS Realizace kolejových staveb 28 25 1 4%
11137 137YVTK Vysokorychlostní tratě 5 4 1 20%
11137 137YZVT Výuka v terénu (1 týden) - želez. stavby 12 11 1 8%
11137 137ZE01 Železniční stavby 1 52 48 8 15%
11137 137Z02K Železniční stavby 2K 25 21 3 12%
11137 137Z03D Železniční stavby 3D 30 30 3 10%
11141 141HYA Hydraulika 108 77 5 5%
11141 141HYAE Hydraulics 17 14 0 0%
11141 141PVH1 Projekt z vodního hospodářství 1 32 28 6 19%
11141 141VTO Vodní toky 38 31 6 16%
11141 141VYV1 Výuka v terénu (1 týden) 40 37 6 15%
11141 141YHPM Hydrologické procesy v městských povodích 9 9 1 11%
11141 141YRIM Říční inženýrství a morfologie 16 14 4 25%
11142 142NVS Nádrže a vodohospodářské soustavy 25 24 4 16%
11142 142PPVD Přehrady a provoz vodních děl 34 28 6 18%
11142 142PRVD Provoz vodních děl 29 28 5 17%
11142 142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí 210 194 8 4%
11142 142VVE Využití vodní energie 28 28 3 11%
11142 142XMMH Matematické modelování v hydrotechnice 5 5 2 40%
11143 143APE Aplikovaná ekologie 72 71 5 7%
11143 143DISZ Projekt 12 11 1 8%
11143 143ENE Environmental engineering 25 23 0 0%
11143 143ESP Soil Physics for Engineers 16 13 0 0%
11143 143GISE GIS in landscape engineering 7 6 0 0%
11143 143GPU GIS a pozemkové úpravy 9 8 1 11%
11143 143PZ01 Projekt 1 5 3 0 0%
11143 143SCR Soil Contamination and Remediation 8 7 0 0%
11143 143VK1 Vodní hospodářství krajiny 1 34 30 5 15%
11143 143XHYS Hydromeliorační stavby 6 5 1 17%
11143 143YMPP Modelování povrchových procesů Z 9 9 1 11%
11143 143YTPR Transportní procesy 9 8 1 11%
11143 143YTUV Technické úpravy na drobných vodních tocích 9 6 0 0%
11144 144CIV Čistota vody 29 27 5 17%
11144 144EKOU Ekotoxikologie a odvod. urbaniz. území 24 23 2 8%
11144 144HHZI Hydrobiol.,hydrochem. a zdr.inženýrství 14 14 2 14%
11144 144HZP Havárie a životní prostředí 24 24 2 8%
11144 144OUP Odvodnění urbanizovaných povodí 28 28 4 14%
11144 144SESY Sewer systems 13 13 0 0%
11144 144VHO4 Vodní hospodářství obcí 4 28 28 6 21%
11144 144VOKA Vodovody a kanalizace 24 23 1 4%
11144 144VO1 Vodní hospodářství obcí 36 33 7 19%
11144 144YMIB Městské inženýrství a balneo 22 22 2 9%
11144 144YVCV Vodárenství a čistota vod 13 13 1 8%
11154 154GD04 Geodézie 4 31 29 1 3%
11154 154GD2 Geodézie 2 27 22 0 0%
11154 154ING3 Inženýrská geodézie 3 19 19 2 11%
11154 154LSK Laserové skenování 14 14 1 7%
11154 154MC3D Microstation 3D 15 15 1 7%
11154 154SGEA Stavební geodézie A 311 283 18 6%
11154 154SG01 Stavební geodézie 278 228 17 6%
11154 154VY1 Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) 29 20 0 0%
11154 154VY3 Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) 33 30 0 0%
11154 154YSPG Stavebně průmyslová geodézie 13 13 1 8%
11155 155DPZE Dálkový průzkum Země 18 18 1 6%
11155 155FTG2 Fotogrammetrie 2 31 30 2 6%
11155 155GIS2 GIS 2 42 39 3 7%
11155 155GIT1 Informatika 1 31 20 0 0%
11155 155GIT3 Informatika 3 37 24 1 3%
11155 155GP2 Geodetické přístroje 2 29 28 2 7%
11155 155KAR2 Kartografie 2 43 39 4 9%
11155 155MAP1 Mapování 44 42 3 7%
11155 155PDM Projekt digitální mapy 6 6 1 17%
11155 155PKNZ Právo v KN a zeměměřictví 20 20 2 10%
11155 155PUG Pozemkové úpravy 45 44 4 9%
11155 155SVPD Sběr a vizualizace prostorových dat 24 24 2 8%
11155 155TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 38 33 0 0%
11155 155TG4 Teoretická geodézie 4 32 29 2 6%
11155 155VGM Výuka v terénu KN (2 týdny) 20 20 2 10%
11155 155VGP Výuka v terénu GP (1 týden) 30 29 0 0%
11155 155YFSG Free Software GIS 6 6 0 0%
11155 155YJJ Jazyk Java 9 9 0 0%
11210 210DIST Diagnostika staveb 28 28 1 4%
Celkem za předměty 18480 15768 1140 6%
Část ankety bez vztahu k předmětu 53
Celkem 1193
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 10.12.20 17 23:09