Stav vyplnění - anketa FSv

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
11000 100AMP Advanced Master Project 6 1 0 0%
11000 100ODPR Odborná praxe (3 týdny) 19 2 0 0%
11000 100STAT Předmet pro zapis 5 0 0 0%
11000 100STA1 Student na stáži první semestr 21 0 0 0%
11000 100STA2 Student na stáži druhý semestr 20 0 0 0%
11101 D01MS1 Matematická statistika I 6 4 0 0%
11101 101KGA1 Konstruktivní geometrie A 153 87 19 12%
11101 101KGR Konstruktivní geometrie R 17 9 2 12%
11101 101KG01 Konstruktivní geometrie 26 19 2 8%
11101 101KOGG Konstruktivní geometrie 32 12 3 9%
11101 101MAR1 Matematika R1 12 8 0 0%
11101 101MAR2 Matematika R2 8 8 2 25%
11101 101MA01 Matematika 1 91 51 5 5%
11101 101MA02 Matematika 2 297 174 15 5%
11101 101MA03 Matematika 3 94 43 7 7%
11101 101MA2G Matematika 2G 41 23 0 0%
11101 101MMR Matematické metody v řízení 48 48 8 17%
11101 101MPRS Probability and Statistics 5 5 0 0%
11101 101M1A Matematika 1A 50 26 1 2%
11101 101M2A Matematika A2 118 61 13 11%
11101 101M3A Matematika 3A 53 30 4 8%
11101 101PJS Projekt - statistika 9 9 2 22%
11101 101PMSG Pravděpodobnost a matem. statistika 22 15 0 0%
11101 101XANM Algoritmy a základy numerické matematiky 13 13 0 0%
11101 101XKA2 Konstruktivní geometrie - repetitorium A 38 38 3 8%
11101 101XKSM Kapitoly se současné matematiky 5 5 0 0%
11101 101XMG2 Matematika 2 - repetitorium G 21 21 0 0%
11101 101XM2R Matematika 2 - repetitorium 23 23 3 13%
11101 101YNUM Numerické metody 6 5 1 17%
11102 102FY01 Fyzika 394 257 21 5%
11102 102FY1G Fyzika G 31 19 2 6%
11102 102POV1 Požár a výbuch 1 14 13 1 7%
11102 102XFS Fyzikální seminář 215 197 18 8%
11102 102XFS1 Fyzikální seminář 1 11 11 0 0%
11104 D04ANG Angličtina 49 22 1 2%
11104 D04NEM Němčina 5 4 0 0%
11104 104CZLE Czech/Foreign language 18 0 0 0%
11104 104XAE2 Angličtina (ERASMUS 2 - jaz. příprava) 10 8 1 10%
11104 104XASP Angličtina (gramatické přednášky) 15 3 0 0%
11104 104XA22 Angličtina (Business English 2) 8 5 0 0%
11104 104XA23 Angličtina (konverzace střed.pokr. 2) 42 24 2 5%
11104 104XA25 Angličtina (konverzace pokr. 2) 29 16 1 3%
11104 104XCI2 Čínština (obec. jazyk začátečníci 2) 9 6 0 0%
11104 104XDA2 Angličtina (obec.jaz. začátečníci 2) 9 4 0 0%
11104 104XDA4 Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 2) 16 6 0 0%
11104 104XDF2 Francouzština (obecný jazyk - začát. 2) 12 7 2 17%
11104 104XDF6 Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 2) 6 2 1 17%
11104 104XDN2 Němčina (obecný jazyk - začát. 2) 31 26 0 0%
11104 104XDN4 Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 2) 29 12 4 14%
11104 104XDN6 Němčina (obec.jayzk stř.pokr. 2) 20 0 0 0%
11104 104XDS2 Španělština (obecný jazyk - začát. 2) 12 0 0 0%
11104 104XDS4 Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 2) 7 0 0 0%
11104 104XN23 Němčina (stř. pokr. konverzace 2) 9 0 0 0%
11104 104YC1A Angličtina 1 135 120 12 9%
11104 104YC1N Němčina 1 6 6 2 33%
11104 104YC2A Angličtina 2 357 307 19 5%
11104 104YC2N Němčina 2 14 13 1 7%
11105 D05DRP Doktorandská propedeutika 17 11 0 0%
11105 105ESSO Estetika a sociologie 119 117 14 12%
11105 105RET Rétorika 32 32 3 9%
11105 105SSU Social Sciences 9 5 0 0%
11105 105SVAR Společenské vědy a vývoj architektury 130 110 2 2%
11105 105XPDF Praktikum digitální fotografie 5 4 0 0%
11122 122BAPL Bakalářská práce 46 45 2 4%
11122 122BOZF Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi 59 58 6 10%
11122 122BPS BOZP při práci ve stavebnictví 46 46 2 4%
11122 122DPM Diplomová práce 7 7 0 0%
11122 122ITSL Informační technologie L 43 38 3 7%
11122 122MEST Mechanizace staveb 7 5 0 0%
11122 122ORVY Organizace výstavby 20 18 2 10%
11122 122PRJL Projekt 59 43 4 7%
11122 122PR01 Projekt L01 39 33 5 13%
11122 122SPR Stavebně technologické projektování 59 58 5 8%
11122 122TDS Technologie dopravních staveb 45 43 9 20%
11122 122TES2 Technologie staveb 02 36 36 4 11%
11122 122TSVZ Technologie staveb Z 7 7 1 14%
11122 122TS1 Technologie staveb L1 14 7 0 0%
11122 122YTP Technologie přípravných procesů 12 12 1 8%
11122 122YTSN Technologie staveb N 21 21 2 10%
11122 122YZS Zvláštní stavby a technologie 8 8 1 13%
11123 D23IMP Interakce materiálu a vnějšího prostředí 6 3 0 0%
11123 123BM01 Building materials 13 11 0 0%
11123 123DSM Degradace stavebních materiálů 7 6 3 43%
11123 123CH01 Chemie 135 107 3 2%
11123 123SH01 Stavební hmoty 214 172 9 4%
11123 123TPM Transportní procesy v materiálech 6 6 3 50%
11123 123YNTP Num. analýza transp. procesů 5 5 0 0%
11124 124AKDO Akustika a denní osvětlení - vybrané statě 43 41 7 16%
11124 124BAPC Bakalářská práce 37 34 1 3%
11124 124BAPQ Bakalářská práce 8 8 0 0%
11124 124BAPR Bakalářská práce 5 5 0 0%
11124 124BC01 Non-Load Bearing Construction 23 15 0 0%
11124 124BIMR BIM - Revit Architecture 37 19 0 0%
11124 124BS1E Building Structures - E 9 7 0 0%
11124 124CAE CAD systems: AutoCAD 1 11 7 0 0%
11124 124CDC Civil Engineering in Developing Countries 13 11 0 0%
11124 124DISE Diplomový seminář 35 35 4 11%
11124 124DPM Diplomová práce 18 17 0 0%
11124 124FPJ Final Project 5 5 0 0%
11124 124FSHB Fire Safety and Healthy Buildings 19 13 0 0%
11124 124KKL Kompletační konstrukce L 50 48 3 6%
11124 124KKQ Kompletační konstrukce Q 26 26 8 31%
11124 124KKT Kompletační konstrukce 42 39 7 17%
11124 124KK01 Kompletační konstrukce 91 80 12 13%
11124 124PBZN Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov 124 124 11 9%
11124 124PDRE Failures,Deterioration,Renovations 15 14 0 0%
11124 124PPR Požární prevence 24 24 14 58%
11124 124PRO Projekt 35 35 3 9%
11124 124PRZP Požární represe a životní prostředí 17 17 2 12%
11124 124PR1Q Projekt 1-Q 23 0 5 22%
11124 124PSA2 Pozemní stavby A2 155 122 13 8%
11124 124PSA3 Pozemní stavby A3 146 93 11 8%
11124 124PS01 Pozemní stavby 1 216 173 25 12%
11124 124P01C Projekt 1 87 51 9 10%
11124 124SDP1 Structural Design, Project 1 13 8 0 0%
11124 124SPB2 Specializovaný projekt 2 45 43 5 11%
11124 124ST2B Stavební tepelná technika 2 80 78 8 10%
11124 124VISE Visualization in Buildings 6 3 0 0%
11124 124XBGA BIM Graphisoft ArchiCAD 12 6 1 8%
11124 124XCAP Systémy CAD: AutoCAD pokročilý 12 0 2 17%
11124 124XCA1 Systémy CAD: AutoCad 1 78 20 2 3%
11124 124XCA2 Systémy CAD: AutoCad 2 9 4 3 33%
11124 124XZK Zakreslování stavebních konstrukcí 18 9 2 11%
11124 124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 62 33 5 8%
11124 124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy 32 15 2 6%
11124 124YHKB Hodnocení komplexní kvality budov 19 18 1 5%
11124 124YKSD Komplexní stavební detail 20 16 0 0%
11124 124YLOP Lehké obvodové pláště budov 8 6 0 0%
11124 124YMSD Modelování stavebně-fyzikálních dějů 9 9 0 0%
11124 124YPZB Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov 9 9 1 11%
11124 124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb 6 3 1 17%
11125 125BAPC Bakalářská práce 23 23 1 4%
11125 125BPA Bakalářská práce (A) 5 5 0 0%
11125 125BSE Buildings Services Systems 16 14 0 0%
11125 125DPIB Diplomová práce 16 14 0 0%
11125 125DPM Diplomová práce 7 7 0 0%
11125 125EABI Energetický audit budov 36 35 1 3%
11125 125EAB1 Energetický audit budov 1 79 78 6 8%
11125 125ESB Ekologické systémy budov 46 43 2 4%
11125 125LTZB Laboratoře TZB 35 35 3 9%
11125 125MEBU Modelování energetického chování budov 79 22 7 9%
11125 125MEC Modelování energetického chování budov 9 5 0 0%
11125 125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 11 8 0 0%
11125 125PIB1 Projekt 1 18 11 0 0%
11125 125SPB2 Specializovaný projekt 2 35 15 2 6%
11125 125STZB Systémy TZB 21 19 2 10%
11125 125TBU Technická zařízení budov - E 45 36 6 13%
11125 125TBUQ Technická zařízení budov - Q 23 22 4 17%
11125 125TB2 Technická zařízení budov 2 156 6 10 6%
11125 125TB2 Technická zařízení budov 2 156 95 10 6%
11125 125TIE Theory of indoor environment 5 3 0 0%
11125 125TZBL Technické zařízení budov L 36 33 4 11%
11125 125TZBR Technická zařízení budov R 19 14 1 5%
11125 125TZP Technická zařízení za požáru 34 34 5 15%
11125 125TZ01 Technické zařízení budov 1 89 80 11 12%
11125 125VKB Větrání a klimatizace budov 79 73 8 10%
11125 125YATM Aplikovaná termomechanika 7 6 1 14%
11125 125YNST Navrhování systémů TZB 17 15 0 0%
11125 125YOPZ Odběrní plynová zařízení 13 11 2 15%
11125 125YOZE Obnovitelné zdroje energie 17 17 1 6%
11125 125YPMT Počítačové modelování systémů TZB 19 19 0 0%
11125 125YUOB Umělé osvětlení budov 13 9 0 0%
11125 125ZTTB Zdravotně=technická a technologická zažízení budov 35 31 3 9%
11126 126BAPE Bakalářská práce 33 31 0 0%
11126 126BIMB BIM-informační modelování 23 23 2 9%
11126 126CMAN Construction management 30 28 0 0%
11126 126DISN Diplomový seminář 24 15 1 4%
11126 126DISP Diplomový seminář 48 31 1 2%
11126 126ECM Economics and Management 31 28 1 3%
11126 126ECON Economics 6 5 0 0%
11126 126EKMN Ekonomika a management 94 80 10 11%
11126 126FAMG Facility management 55 55 6 11%
11126 126FIK Financování, investování, kontrakty 37 36 1 3%
11126 126FIRL Finanční řízení a investování L 60 60 7 12%
11126 126FRIP Finanční řízení, investování a pojišťování 35 35 6 17%
11126 126INZG Inženýring 49 49 3 6%
11126 126KANR Kalkulace a nabídky R 18 15 0 0%
11126 126KIST Kalkulace inženýrských staveb 50 50 4 8%
11126 126KNL Kalkulace a nabídky L 41 35 4 10%
11126 126KN2E Kalkulace a nabídky 2E 42 30 2 5%
11126 126K2N Kalkulace a nabídky N2 24 24 1 4%
11126 126MCC Management in Construction Company 21 18 0 0%
11126 126MF1 Management stavební firmy 1 43 37 3 7%
11126 126MGTA Management A 104 103 8 8%
11126 126MMA2 Ekonomika a management 149 141 16 11%
11126 126PM2 Projektový management 2 72 72 8 11%
11126 126PPRI Počítačová podpora řízení 40 37 6 15%
11126 126PRSP Projekt PŘS 30 28 0 0%
11126 126STMN Stavební management 211 208 34 16%
11126 126YBIM BIM - Základy informačního modelování 8 0 0 0%
11126 126YBM Bezpečnostní management 25 23 5 20%
11126 126YCON Construction contracting 15 15 0 0%
11126 126YEMB Energetický management budov 36 34 2 6%
11126 126YIPO Individuální podnikání 33 29 2 6%
11126 126YMFL Management stavební firmy L 10 9 1 10%
11126 126YSSP Software pro oceňování stav. produkce 9 7 0 0%
11126 126YVSF Řízení vlastní stavební firmy 17 16 1 6%
11126 126YZP Základy inovačního podnikání 23 18 1 4%
11127 127ATUR Atelier urbanistický 16 13 0 0%
11127 127DISZ Projekt 7 2 0 0%
11127 127DPM Diplomová práce 21 20 1 5%
11127 127HPGB Historic Parks, Gardens and Built Environments 18 13 0 0%
11127 127UKKO Urbanistická a krajinářská kompozice 17 13 0 0%
11127 127UR2B Urbanismus 2 111 82 2 2%
11127 127UR3B Urbanismus 3 144 135 18 13%
11127 127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy 16 15 0 0%
11127 127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura 120 107 9 8%
11127 127XKRS Krajina a sídla 5 5 0 0%
11127 127XTIS Technická infrastruktura sídel a regionů 6 5 0 0%
11127 127XTKP Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán. 14 6 0 0%
11127 127YKRP Krajinné plánování 7 7 0 0%
11127 127YUSS Urbanistická struktura sídel 21 19 3 14%
11127 127YUZM Územní management 7 0 0 0%
11128 128ACU Advanced Computer Use 8 7 0 0%
11128 128OPMT Operační výzkum a matem. metody v technologii 59 58 5 8%
11128 128PMA Project management 22 20 0 0%
11128 128PMDB Process Modeling and Data Formats for BIM 11 6 0 0%
11128 128POS Počítačové sítě 6 4 1 17%
11128 128SDY System dynamics 5 5 0 0%
11128 128TGS Teorie grafů 9 8 2 22%
11128 128XCP1 C# Programovací jazyk a vývoj aplikací 5 1 0 0%
11128 128XCP2 C# Vývoj aplikací 5 1 0 0%
11128 128XPMB Procesní mod. a datové formáty pro BIM 6 3 0 0%
11128 128YNAP Navrhování a analýza algoritmů 11 8 1 9%
11129 129AAKA Atelier architektonicko-konstrukční 107 106 4 4%
11129 129ACM1 Architectural CAD Modelling 1 23 17 0 0%
11129 129ADM2 Design studio 2M 5 4 0 0%
11129 129AD2 Architectural drawing 2 23 23 0 0%
11129 129AKR Architektonické kreslení 144 134 13 9%
11129 129ATZ1 Atelier architektonické tvorby - základní 1 140 117 10 7%
11129 129AT01 Atelier architektonické tvorby 1 131 118 6 5%
11129 129AT03 Atelier architektonické tvorby 3 117 102 6 5%
11129 129BPA Bakalářská práce (A) 127 125 11 9%
11129 129CTA Composition and Theory of Architecture 13 12 0 0%
11129 129DAR1 Development of architecture 1 11 11 0 0%
11129 129DA02 Dějiny architektury 2 102 85 6 6%
11129 129DEAR Development of architecture 18 16 0 0%
11129 129DE2A Dějiny architektury 2 16 9 0 0%
11129 129DPM Diplomová práce 106 103 4 4%
11129 129DS2 Design studio 2 (Civil buildings) 5 5 0 0%
11129 129IHT Industrial Heritage - Theory and Practice 10 9 0 0%
11129 129NB02 Nauka o budovách 2 129 122 10 8%
11129 129SAR Současná architektura 120 115 7 6%
11129 129TWP Prague Architecture - Field trips 49 37 0 0%
11129 129XA4K Kreslení v plenéru (1 týden) 19 0 0 0%
11129 129XIND Interiér a design 26 2 2 8%
11129 129XMEK Membránové konstrukce 24 24 2 8%
11129 129XPTF Praktikum tvůrčí fotografie 12 10 2 17%
11129 129XZPP Za památkami Prahy 15 15 2 13%
11129 129YAR1 ArchiCad 1- základní 55 41 2 4%
11129 129YAR2 ArchiCad 2- pokročilý 16 5 1 6%
11129 129YCIN Cinema 19 17 0 0%
11129 129YPR Průmyslové dědictví 27 23 1 4%
11129 129YREV Revit 59 51 6 10%
11129 129Y3D 3D max 19 9 0 0%
11132 D32EX2 Experimentální analýza konstrukcí II 13 11 0 0%
11132 D32TES Teorie spolehlivosti konstrukcí 8 4 0 0%
11132 132BAPC Bakalářská práce 5 5 0 0%
11132 132BAPK Bakalářská práce 6 6 1 17%
11132 132DISA Final Project/Dissertation 8 0 0 0%
11132 132DS01 Dynamics of stuctures 9 7 0 0%
11132 132DY01 Dynamika stavebních konstrukcí 1 93 60 14 15%
11132 132EADC Experimentální analýza a diagnostika C 44 43 4 9%
11132 132EADK Experimentální analýza a diagnostika K 51 44 10 20%
11132 132EXAN Experimental analysis 6 0 0 0%
11132 132KMAT Kompozitní materiály 6 6 2 33%
11132 132NTP2 Numeriská analýza transportních procesů 6 6 3 50%
11132 132PRA Pružnost a pevnost A 51 12 0 0%
11132 132PRPE Pružnost a pevnost 110 62 8 7%
11132 132SMA1 Stavební mechanika 1A 145 43 12 8%
11132 132SMA2 Stavební mechanika 2A 114 63 7 6%
11132 132SMR1 Stavební mechanika R1 8 5 0 0%
11132 132SMR2 Stavební mechanika R2 9 2 1 11%
11132 132SM01 Stavební mechanika 1 91 50 2 2%
11132 132SM02 Stavební mechanika 2 322 162 16 5%
11132 132SM3 Stavební mechanika 3 263 154 28 11%
11132 132SM3E Structural mechanics 3 10 5 0 0%
11132 132ST02 Structural mechanics 2 12 11 0 0%
11132 132XBBI Biomechanika a biomateriálové inž. 11 11 0 0%
11132 132XSR2 Stavební mechanika 2 - repetitorium 63 61 4 6%
11132 132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí 14 4 0 0%
11132 132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2 6 0 0 0%
11132 132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 34 31 3 9%
11132 132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr. 14 9 1 7%
11133 D33BEK Betonové konstrukce 7 0 0 0%
11133 D33PDZ Komunikace v odborném zahraničním prostředí 21 21 0 0%
11133 D33TK1 Teorie konstrukcí I 6 3 1 17%
11133 133ARST Architektura a statika 102 98 9 9%
11133 133BAPC Bakalářská práce 23 22 1 4%
11133 133BAPK Bakalářská práce 9 6 0 0%
11133 133BAPQ Bakalářská práce 5 5 1 20%
11133 133BK02 Betonové a zděné konstrukce 2 127 113 15 12%
11133 133BZA2 Betonové a zděné konstrukce v arch. 2 107 75 6 6%
11133 133BZKV Betonové a zděné konstrukce V 12 12 1 8%
11133 133B03D Betonové konstrukce 3D 26 25 5 19%
11133 133B04C Betonové konstrukce 4C 44 44 5 11%
11133 133B04K Betonové konstrukce 4K 26 25 5 19%
11133 133CM02 Concrete and Masonry Structures 2 12 8 0 0%
11133 133CM04 Concrete structures 4 9 7 0 0%
11133 133DISE Diplomový seminář 14 5 0 0%
11133 133DPM Diplomová práce 8 7 0 0%
11133 133FSTD Fundamentals of Structural Design 12 8 0 0%
11133 133NKSR Nosné konstrukce R 13 7 0 0%
11133 133NNK Navrhování nosných konstrukcí 249 194 33 13%
11133 133P04C Projekt 4C 17 12 2 12%
11133 133YATK Aplikace teorie konstrukcí 9 7 1 11%
11133 133YBKC Navrhování betonových konstr. na poč. C 34 31 4 12%
11133 133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč. 19 13 0 0%
11133 133YBSV Betony speciálních vlastností 38 34 5 13%
11133 133YMVB Modelování a vyztužování bet.prvků 15 13 0 0%
11133 133YPNB Požární navrh bet. a zděn. konstrukcí 15 8 0 0%
11133 133YRZM Rekonstrukce a zesilování mostů 7 0 0 0%
11133 133YTBM Technologie výstavby a rekon. bet. mostů 10 4 1 10%
11133 133YVHB Vysokohodnotné betony 25 16 2 8%
11134 D34TO1 Teorie ocelových konstrukcí I 9 3 0 0%
11134 D34TO2 Teorie ocelových konstrukcí II 7 1 0 0%
11134 134BAPC Bakalářská práce 17 17 0 0%
11134 134BAPK Bakalářská práce 7 6 0 0%
11134 134DISE Diplomový seminář 9 6 0 0%
11134 134DK01 Dřevěné konstrukce 1 143 131 17 12%
11134 134DK02 Dřevěné konstrukce 2 43 34 5 12%
11134 134DPM Diplomová práce 12 9 0 0%
11134 134FSTS Fire des. of steel, comp. and timber str. 13 9 0 0%
11134 134GSTR Glass structures 35 33 0 0%
11134 134NKPS Navrhování konstrukcí při provádění staveb 64 58 8 13%
11134 134OCM2 Ocelové mosty 2 30 30 3 10%
11134 134ODA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v arc. 1 115 73 4 3%
11134 134ODKV Ocelové a dřevěné konstrukce 9 9 3 33%
11134 134O02D Ocelové konstrukce 2D 26 25 6 23%
11134 134P04C Projekt 4C 12 9 0 0%
11134 134SAL Stainless Steel and Aluminium Structures 5 5 0 0%
11134 134TISB Timber Structure Buildings 6 6 0 0%
11134 134TS01 Timber Structures 27 25 0 0%
11134 134TS02 Timber Structures 2 13 8 0 0%
11134 134YDK Pomocné dřevěné a kovové konst. 15 15 2 13%
11134 134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba 35 29 2 6%
11134 134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce 12 11 1 8%
11134 134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech 23 6 2 9%
11134 134YOM2 Ocelové železniční mosty 5 4 0 0%
11134 134YPDK Pomocné dřevěné a kovové konst. 12 12 1 8%
11134 134YPNK Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. 6 4 0 0%
11134 134YPOD Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr. 8 3 1 13%
11134 134YSDO Styčníky ocelových a dřevěn. konstr. 10 7 1 10%
11134 134YSKO Speciální ocelové konstrukce 11 7 0 0%
11134 134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce 13 10 0 0%
11135 135FS02 Foundation of Structures 2 11 6 0 0%
11135 135GEMZ Geologie a mechanika zemin 221 131 19 9%
11135 135MZA Mechanika zemin a zakládání staveb 97 76 5 5%
11135 135P04C Projekt 4C 7 7 1 14%
11135 135YING Inženýrská geologie 12 11 1 8%
11135 135YPZU Podzemní urbanismus 14 13 1 7%
11135 135YVPZ Výpočty podzemních konstr. na počítači 8 8 0 0%
11135 135ZPS Zakládání a podzemní stavby 17 17 2 12%
11135 135ZSVT Zakládání staveb 15 12 0 0%
11135 135ZS02 Zakládání staveb 2 44 44 6 14%
11136 136BAPK Bakalářská práce 9 9 1 11%
11136 136DISE Diplomový seminář 17 17 4 24%
11136 136DSUP Dopravní stavby a územní plánování 94 78 10 11%
11136 136SS02 Silniční stavby 2 53 38 4 8%
11136 136S03K Silniční stavby 3K 27 16 2 7%
11136 136S04D Silniční stavby 4D 26 26 5 19%
11136 136TSUP Transp. Structures and Urban Planning 26 21 1 4%
11136 136YBD1 BIM pro dopravní a pozemní stavby 1 18 16 1 6%
11136 136YMKO Městské komunikace 25 19 3 12%
11136 136YMVZ Mechanika vozovek 20 20 4 20%
11136 136YPPK Projekt - křižovatky na poz. komunikacích 19 13 3 16%
11136 136YSSO Silniční software 39 33 3 8%
11136 136YSVT Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden) 31 14 1 3%
11137 137RKS Realizace kolejových staveb 19 6 1 5%
11137 137YZVT Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden) 11 11 0 0%
11137 137ZE01 Železniční stavby 1 47 29 2 4%
11137 137Z02K Železniční stavby 2K 27 20 3 11%
11137 137Z03D Železniční stavby 3D 24 18 4 17%
11141 141HYA Hydraulika 112 66 9 8%
11141 141HYAE Hydraulics 14 12 0 0%
11141 141PVH1 Projekt z vodního hospodářství 1 24 2 0 0%
11141 141VTO Vodní toky 29 24 1 3%
11141 141VYV1 Výuka v terénu (1 týden) 25 24 1 4%
11142 142BAPV Bakalářská práce 10 10 0 0%
11142 142HYST Hydraulic Structures 21 20 0 0%
11142 142NVS Nádrže a vodohospodářské soustavy 28 28 9 32%
11142 142PPVD Přehrady a provoz vodních děl 21 14 0 0%
11142 142PRVD Provoz vodních děl 16 9 3 19%
11142 142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí 210 162 18 9%
11142 142VVE Využití vodní energie 27 27 8 30%
11142 142XKKT Kovové konstrukce a technologie VS 5 0 0 0%
11142 142YOKV Ocelové konstrukce vodních staveb 5 5 0 0%
11143 143APE Aplikovaná ekologie 50 48 5 10%
11143 143ENE Environmental engineering 20 20 0 0%
11143 143GISE GIS in landscape engineering 7 4 0 0%
11143 143GPU GIS a pozemkové úpravy 8 6 1 13%
11143 143GRHY Groundwater Hydraulics 5 3 0 0%
11143 143PZ01 Projekt 1 6 1 1 17%
11143 143SCR Soil Contamination and Remediation 6 5 0 0%
11143 143VK1 Vodní hospodářství krajiny 1 22 14 1 5%
11143 143YTPR Transportní procesy 15 14 3 20%
11144 144BAPV Bakalářská práce 8 7 0 0%
11144 144CIV Čistota vody 16 14 3 19%
11144 144EKOU Ekotoxikologie a odvodnění urbaniz. území 16 16 0 0%
11144 144ENCH Environmental Chemistry 5 5 0 0%
11144 144HHZI Hydrobiol.,hydrochem. a zdr.inženýrství 7 7 1 14%
11144 144HZP Havárie a životní prostředí 34 34 5 15%
11144 144OUP Odvodnění urbanizovaných povodí 18 16 2 11%
11144 144SESY Sewer systems 12 12 0 0%
11144 144VHO4 Vodní hospodářství obcí 4 17 17 2 12%
11144 144VOKA Vodovody a kanalizace 17 17 2 12%
11144 144VO1 Vodní hospodářství obcí 22 13 0 0%
11144 144YISB Inženýrské sítě a balneo 5 4 0 0%
11144 144YMIB Městské inženýrství a balneo 16 16 2 13%
11144 144YVCV Vodárenství a čistota vod 7 6 0 0%
11154 154BAP Bakalářská práce 11 11 1 9%
11154 154DPM Diplomová práce 11 11 0 0%
11154 154GD04 Geodézie 4 24 20 0 0%
11154 154GD2 Geodézie 2 31 25 2 6%
11154 154ING3 Inženýrská geodézie 3 19 19 0 0%
11154 154LSK Laserové skenování 11 11 0 0%
11154 154MC3D Microstation 3D 11 11 0 0%
11154 154SGEA Stavební geodézie A 270 192 22 8%
11154 154SG01 Stavební geodézie 232 178 13 6%
11154 154VY1 Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) 31 0 0 0%
11154 154VY3 Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) 23 0 0 0%
11154 154YSPG Stavebně průmyslová geodézie 11 11 0 0%
11155 155BAP Bakalářská práce 11 9 0 0%
11155 155DPM Diplomová práce 19 18 0 0%
11155 155DPZE Dálkový průzkum Země 17 17 2 12%
11155 155FTG2 Fotogrammetrie 2 29 29 3 10%
11155 155GIS2 GIS 2 32 31 2 6%
11155 155GIT1 Informatika 1 33 26 0 0%
11155 155GIT3 Informatika 3 34 20 0 0%
11155 155GP2 Geodetické přístroje 2 23 17 0 0%
11155 155KAR2 Kartografie 2 29 28 1 3%
11155 155MAP1 Mapování 28 25 1 4%
11155 155PDM Projekt digitální mapy 10 10 1 10%
11155 155PKNZ Právo v KN a zeměměřictví 23 21 2 9%
11155 155PUG Pozemkové úpravy 27 26 1 4%
11155 155SVPD Sběr a vizualizace prostorových dat 15 15 0 0%
11155 155TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 27 1 1 4%
11155 155TG4 Teoretická geodézie 4 31 31 3 10%
11155 155VGM Výuka v terénu KN (2 týdny) 18 18 0 0%
11155 155VGP Výuka v terénu GP (1 týden) 20 0 0 0%
11155 155YFSG Free Software GIS 6 0 0 0%
11155 155YVDD Vizualizace a distribuce prostor. dat 8 4 1 13%
11210 210DIST Diagnostika staveb 20 19 3 15%
11210 210DPSM Diagnostika poruch stavebních materiálů 7 7 3 43%
Celkem za předměty 17180 13135 1288 7%
Část ankety bez vztahu k předmětu 62
Celkem 1350
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:09