Stav vyplnění - anketa MUVS

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
32000 G00C4101 Diplomová práce 100 54 0 0%
32000 G16C0104 Řešení reálných problémů 16 16 0 0%
32000 G16C0601 Technologické prognózy 7 7 0 0%
32000 G16C0602 Transfer technologií 13 13 0 0%
32000 G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře 54 51 0 0%
32000 G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky 39 39 0 0%
32000 G77C0004 Technologie pro Smart Cities 10 9 0 0%
32000 G77C2011 Průmysl 4.0 17 17 0 0%
32000 G88C0101 Seminář manažerských kompetencí 32 29 0 0%
32000 U00C4102 Seminář k bakalářské práci 24 4 0 0%
32000 U00C4103 Seminář k bakalářské práci 37 5 0 0%
32000 U00C6101 Bakalářská práce 220 190 0 0%
32000 U00C6103 Tvorba bakalářské práce 27 16 0 0%
32000 U00C9908 Pedagogická praxe 44 38 0 0%
32000 U00C9909 Tvorba bakalářské práce 17 8 0 0%
32000 U00C9910 Projekt bakalářské práce 17 9 0 0%
32000 U66C0103 Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy 81 81 0 0%
32000 U66C0201 Odraz řemesel v umění 9 9 0 0%
32000 U88E0203 Vybrané otázky managementu podniku B-1 7 7 0 0%
32104 G04E0201 English for Intercultural Communication 7 7 0 0%
32104 G04E0202 Meetings and Negotiations in English 27 25 0 0%
32104 G04E4201 Concept Note 21 20 0 0%
32104 U04E0201 Networking in English 37 36 0 0%
32104 U04E0202 Business Correspondence 32 32 0 0%
32104 U04E0203 Presentation Skills 64 62 0 0%
32104 U04E0204 Critical Thinking 14 11 0 0%
32104 U04L2101 Anglický jazyk 2 124 118 0 0%
32104 U04L4101 Anglický jazyk 4 120 118 0 0%
32104 U04L4102 Anglický jazyk 4-1 27 26 0 0%
32104 U04L4401 Německý jazyk 4-1 11 11 0 0%
32104 U04L4501 Francouzský jazyk 4-1 5 5 0 0%
32104 U04L4601 Ruský jazyk 4-1 8 8 0 0%
32116 G16C0102 Malé a střední podnikání 18 17 0 0%
32116 G16C2101 Manažerské rozhodování 113 71 0 0%
32116 G16C4501 Organizace a vedení lidí 103 102 0 0%
32116 G16E0501 Social Competences in Project and Process Management 53 47 0 0%
32116 G16E2201 Modern Approaches in Project Management 36 29 0 0%
32116 G16E2301 Lean Manufacturing 22 19 0 0%
32116 U16C2201 Projektový management 121 114 0 0%
32116 U16C2301 Logistika 123 109 0 0%
32116 U16C2401 Marketing 128 120 0 0%
32116 U16C4101 Školský management 53 8 0 0%
32116 U16C4401 Marketingové aplikace 50 49 0 0%
32116 U16C4501 Řízení a hodnocení pracovního výkonu 56 52 0 0%
32116 U16C5302 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 55 55 0 0%
32116 U16C5401 Marketingový výzkum 120 119 0 0%
32116 U16C5402 Design a brand management 116 113 0 0%
32116 U16C6101 Etiketa pro manažery 117 117 0 0%
32116 U16C6102 Prezentační dovednosti 43 43 0 0%
32116 U16C6104 Malé a střední podnikání 36 35 0 0%
32116 U16C6301 Management jakosti 54 52 0 0%
32116 U16E0101 Corporate Social Responsibility 54 53 0 0%
32116 U16E0102 Cross-cultural Management 12 12 0 0%
32116 U16E0501 Talent Management 17 17 0 0%
32151 U51C0104 Evaluace a autoevaluace ve škole 10 9 0 0%
32151 U51C0105 Environmentální výchova 24 20 0 0%
32151 U51C0106 M-learning 16 13 0 0%
32151 U51C0501 Člověk a zdraví 5 4 0 0%
32151 U51C1501 Filozofie 68 57 0 0%
32151 U51C2101 Obecná didaktika 9 7 0 0%
32151 U51C2201 Hodnocení vlivů techniky 10 5 0 0%
32151 U51C2202 Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání 71 37 0 0%
32151 U51C2302 Pedagogická psychologie 69 63 0 0%
32151 U51C2303 Sociologie 11 7 0 0%
32151 U51C2304 Sociologie mládeže 69 58 0 0%
32151 U51C2305 Pedagogická psychologie 10 10 0 0%
32151 U51C2401 Komunikační dovednosti 87 31 0 0%
32151 U51C2501 Biologie mládeže a školní hygiena 9 8 0 0%
32151 U51C2502 Školní hygiena a první pomoc 69 49 0 0%
32151 U51C4101 Výchova a vzdělávání dospělých 36 31 0 0%
32151 U51C4102 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 35 13 0 0%
32151 U51C4201 Didaktika odborných předmětů 37 32 0 0%
32151 U51C4202 Hodnocení vlivu vědy a techniky 35 22 0 0%
32151 U51C4501 Člověk a zdraví 18 15 0 0%
32151 U51C5401 Leadership a vzdělávání zaměstnanců 79 79 0 0%
32151 U51C6201 Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku 28 26 0 0%
32163 G63C0301 Oceňování podniku a projektů 44 35 0 0%
32163 G63C0302 Podniková krize 10 10 0 0%
32163 G63C0401 Competitive Intelligence 15 14 0 0%
32163 G63C2201 Mikroekonomická teorie 139 63 0 0%
32163 G63C2301 Controllingové řízení 106 101 0 0%
32163 G63C2401 Projektování informačních systémů 108 105 0 0%
32163 G63E2301 Financial Markets and Risk Management 26 24 0 0%
32163 G63E4301 Advanced Topics in Financial Management 37 34 0 0%
32163 U00C4101 Jak psát kvalifikační práci 139 0 0 0%
32163 U63C0201 Makroekonomická analýza 16 16 0 0%
32163 U63C2101 Matematika 2 167 89 0 0%
32163 U63C3201 Mikroekonomie 21 11 0 0%
32163 U63C3301 Účetnictví 130 67 0 0%
32163 U63C4101 Statistika 2 152 128 0 0%
32163 U63C4201 Makroekonomie 140 74 0 0%
32163 U63C4302 Podnikové finance 174 113 0 0%
32163 U63C4303 Účetnictví v České republice 36 33 0 0%
32163 U63C4401 Manažerská informatika 18 14 0 0%
32163 U63C4402 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 18 18 0 0%
32163 U63C5101 Operační výzkum 20 19 0 0%
32163 U63C5302 Manažerské nástroje a propočty 27 26 0 0%
32165 G65C0101 Konkurenceschopnost měst 8 8 0 0%
32165 G65C0102 Řízení a rozhodování ve veřejné správě 21 21 0 0%
32165 G65C0301 Korporátní právo 48 45 0 0%
32165 G65E2301 Regional Development and Planning 43 40 0 0%
32165 G65E4101 European Union and Regional Policy 37 35 0 0%
32165 U65C2301 Právo 6 5 0 0%
32165 U65C5301 Pracovní právo 52 52 0 0%
32165 U65C6101 Dotační management 99 98 0 0%
32165 U65C6301 Právní aspekty ochrany spotřebitele 106 106 0 0%
Celkem za předměty 5536 4434 0 0%
Část ankety bez vztahu k předmětu
Celkem
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.06.20 18 12:15