Stav vyplnění - anketa MUVS

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
32000 G00C3101 Projekt diplomové práce 121 111 0 0%
32000 G00C4101 Diplomová práce 24 15 0 0%
32000 G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře 43 42 0 0%
32000 G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky 50 47 0 0%
32000 G77C0003 Projekty v dopravě 68 66 0 0%
32000 G77C0004 Technologie pro Smart Cities 36 33 0 0%
32000 U00C6101 Bakalářská práce 21 12 0 0%
32000 U00C6103 Tvorba bakalářské práce 12 8 0 0%
32000 U00C9901 Projekt bakalářské práce 209 208 0 0%
32000 U77C0003 Ekologie a technika 81 64 0 0%
32000 U77C0004 Materiály technické praxe 67 57 0 0%
32000 U77C0006 Umělá inteligence 17 17 0 0%
32104 G04E0201 English for Intercultural Communication 17 15 0 0%
32104 G04E0202 Meetings and Negotiations in English 19 18 0 0%
32104 G04E0203 Global Virtual Teams 7 6 0 0%
32104 G04E4201 Concept Note 25 24 0 0%
32104 U04L1101 Anglický jazyk 1 160 127 0 0%
32104 U04L3101 Anglický jazyk 3 123 114 0 0%
32104 U04L3102 Anglický jazyk 3-1 27 26 0 0%
32104 U04L3103 Anglický jazyk 37 36 0 0%
32104 U04L3401 Německý jazyk 3-1 13 12 0 0%
32104 U04L3501 Francouzský jazyk 3-1 5 5 0 0%
32104 U04L3601 Ruský jazyk 3-1 8 8 0 0%
32104 U04L9903 Anglický jazyk 3 8 7 0 0%
32116 G16C0102 Malé a střední podnikání 22 19 0 0%
32116 G16C1201 Projektové řízení 109 84 0 0%
32116 G16C1301 Projektový výrobní management 72 49 0 0%
32116 G16C1401 Marketing inovací 150 111 0 0%
32116 G16C3101 Strategické řízení 113 104 0 0%
32116 G16C3102 Řízení inovací a inovační projekt 113 109 0 0%
32116 G16E0501 Social Competences in Project and Process Management 57 53 0 0%
32116 G16E1201 Standards of Project Management 56 38 0 0%
32116 G16E1301 Business Process Management and Production Systems 43 38 0 0%
32116 G16E3301 Six Sigma 36 33 0 0%
32116 U16C1101 Základy managementu 149 122 0 0%
32116 U16C1102 Etika 75 66 0 0%
32116 U16C2401 Marketing 209 207 0 0%
32116 U16C3501 Řízení lidských zdrojů 148 141 0 0%
32116 U16C5302 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 112 112 0 0%
32116 U16C9905 Management jakosti 91 89 0 0%
32116 U16C9906 Projektové řízení 201 201 0 0%
32116 U16C9912 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27 27 0 0%
32116 U16C9917 Nové trendy v personalistice 114 114 0 0%
32116 U16C9919 Personální informační systémy 113 113 0 0%
32116 U77C0002 Technologie dopravy 135 97 0 0%
32116 U88E0101 Current Issues in Business from a V4 Perspective 54 50 0 0%
32151 U00C1101 Úvod do studia učitelství 10 8 0 0%
32151 U00C1102 Úvod do studia 74 74 0 0%
32151 U00C9905 Propedeutikum pedagogické praxe 28 24 0 0%
32151 U51C0102 Vzdělávání pracovníků ve firmách 10 5 0 0%
32151 U51C0106 M-learning 7 6 0 0%
32151 U51C0303 Multikulturní výchova 12 7 0 0%
32151 U51C0304 Utváření tvořivých dovedností 6 4 0 0%
32151 U51C0305 Sociálně psychologický trénink 12 9 0 0%
32151 U51C1101 Obecná pedagogika 12 7 0 0%
32151 U51C1102 Obecné otázky výchovy a vzdělávání 74 63 0 0%
32151 U51C1302 Obecná psychologie a psychologie osobnosti 88 79 0 0%
32151 U51C1401 Techniky mluveného slova 85 74 0 0%
32151 U51C1501 Filozofie 12 6 0 0%
32151 U51C1502 Biologie člověka 75 69 0 0%
32151 U51C3102 Sociální výchova 37 36 0 0%
32151 U51C3201 Elektronické vzdělávání 22 16 0 0%
32151 U51C3301 Sociální psychologie 37 35 0 0%
32151 U51C4201 Didaktika odborných předmětů 22 15 0 0%
32151 U51C5201 Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů 50 38 0 0%
32151 U51C9904 Duševní hygiena a stres 116 116 0 0%
32151 U51C9914 Mediální názornost ve výuce technických předmětů 15 13 0 0%
32151 U51C9915 Mediální názornost ve výuce technických předmětů 13 13 0 0%
32151 U51C9916 Vzdělávání pracovníků ve firmách 15 12 0 0%
32151 U51C9921 Sociální pedagogika 15 15 0 0%
32151 U51C9922 Sociální psychologie 15 14 0 0%
32151 U51C9923 Duševní hygiena a stres 15 15 0 0%
32151 U51C9925 Didaktika odborného vyučování 16 15 0 0%
32151 U51E0301 Psychology of Negotiation 5 5 0 0%
32151 U66C0102 Současné trendy techniky 12 12 0 0%
32163 G63C0303 Finanční účetnictví 18 17 0 0%
32163 G63C0401 Competitive Intelligence 34 31 0 0%
32163 G63C1101 Ekonomická statistika 191 115 0 0%
32163 G63C1301 Řízení podnikových financí 134 100 0 0%
32163 G63C2201 Mikroekonomická teorie 9 8 0 0%
32163 G63C3201 Makroekonomická teorie 111 105 0 0%
32163 G63E1301 Corporate Financial Management 47 29 0 0%
32163 G63E3301 Economic and Financial Modelling 36 33 0 0%
32163 U63C1101 Matematika 1 167 91 0 0%
32163 U63C1301 Podniková ekonomika 157 85 0 0%
32163 U63C1401 Informatika 159 111 0 0%
32163 U63C1402 Počítačová gramotnost 77 63 0 0%
32163 U63C3101 Statistika 1 165 140 0 0%
32163 U63C3102 Logika 22 17 0 0%
32163 U63C3201 Mikroekonomie 149 80 0 0%
32163 U63C3202 Základy ekonomie 37 35 0 0%
32163 U63C3301 Účetnictví 154 127 0 0%
32163 U63C3401 Informační systémy a projektování 149 141 0 0%
32163 U63C4302 Podnikové finance 99 93 0 0%
32163 U63C4402 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 37 36 0 0%
32163 U63C5101 Operační výzkum 90 71 0 0%
32165 G65C0101 Konkurenceschopnost měst 45 45 0 0%
32165 G65C0301 Korporátní právo 37 37 0 0%
32165 G65E1301 Smart Cities and Regions 80 62 0 0%
32165 G65E2301 Regional Development and Planning 9 8 0 0%
32165 G65E3101 City Competitiveness 43 42 0 0%
32165 G65E4101 European Union and Regional Policy 8 7 0 0%
32165 U65C0301 Školské zákony v praxi 7 6 0 0%
32165 U65C9902 Právo a podnikání 2 16 15 0 0%
Celkem za předměty 6594 5610 0 0%
Část ankety bez vztahu k předmětu
Celkem
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 19.02.20 18 18:16