Stav vyplnění - anketa MUVS

Katedra Kód př.. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
32000 G00C4101 Diplomová práce 80 63 0 0%
32000 G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře 50 49 0 0%
32000 G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky 30 30 0 0%
32000 G88C0101 Seminář manažerských kompetencí 32 31 0 0%
32000 U00C4102 Seminář k bakalářské práci 17 9 0 0%
32000 U00C6101 Bakalářská práce 240 219 0 0%
32000 U00C6103 Tvorba bakalářské práce 33 22 0 0%
32000 U00C9907 Seminář k bakalářské práci 30 24 0 0%
32000 U00C9908 Pedagogická praxe 45 45 0 0%
32000 U00C9909 Tvorba bakalářské práce 13 10 0 0%
32000 U00C9910 Projekt bakalářské práce 13 11 0 0%
32000 U66C0103 Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy 109 108 0 0%
32000 U66C0104 Vývoj techniky 11 11 0 0%
32000 U88E0205 Zahraniční praxe 7 7 0 0%
32104 G04E0201 English for Intercultural Communication 42 41 0 0%
32104 G04E0202 Meetings and Negotiations in English 34 34 0 0%
32104 G04E4201 Concept Note 26 26 0 0%
32104 U04E0201 Networking in English 40 40 0 0%
32104 U04E0202 Business Correspondence 41 41 0 0%
32104 U04E0203 Presentation Skills 41 41 0 0%
32104 U04E0204 Critical Thinking 18 18 0 0%
32104 U04L0101 Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi 8 8 0 0%
32104 U04L2101 Anglický jazyk 2 162 148 0 0%
32104 U04L4101 Anglický jazyk 4 146 145 0 0%
32104 U04L4102 Anglický jazyk 4-1 22 22 0 0%
32104 U04L4401 Německý jazyk 4-1 11 11 0 0%
32104 U04L4502 Španělský jazyk 4-1 7 7 0 0%
32104 U04L4601 Ruský jazyk 4-1 8 8 0 0%
32104 U04L9909 Anglický jazyk 4-1 21 21 0 0%
32104 U04L9910 Německý jazyk 4-1 8 7 0 0%
32104 U04L9912 Ruský jazyk 4-1 6 6 0 0%
32104 U04L9913 Španělský jazyk 4-1 9 9 0 0%
32104 04BJA2 Anglický jazyk 2 20 18 0 0%
32104 04BJA4 Anglický jazyk 4 32 31 0 0%
32104 04JA2 Anglický jazyk 2 8 8 0 0%
32116 G16C2101 Manažerské rozhodování 117 113 0 0%
32116 G16E0501 Social Competences in Project and Process Management 40 36 0 0%
32116 G16E2201 Modern Approaches in Project Management 31 30 0 0%
32116 G16E2301 Lean Manufacturing 30 28 0 0%
32116 U16C2201 Projektový management 181 158 0 0%
32116 U16C2301 Logistika 234 210 0 0%
32116 U16C2401 Marketing 191 149 0 0%
32116 U16C5302 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 50 50 0 0%
32116 U16C5401 Marketingový výzkum 138 137 0 0%
32116 U16C5402 Design a brand management 123 123 0 0%
32116 U16C6101 Etiketa pro manažery 126 126 0 0%
32116 U16C6102 Prezentační dovednosti 51 51 0 0%
32116 U16C6301 Management jakosti 29 29 0 0%
32116 U16C9902 Provozní management a logistika 94 94 0 0%
32116 U16C9903 Řízení lidských zdrojů 93 93 0 0%
32116 U16C9904 Globalizace 207 207 0 0%
32116 U16C9925 Školský management 15 13 0 0%
32116 U16C9926 Školský management 30 28 0 0%
32116 16DPI Diplomová práce 7 7 0 0%
32116 16MATH2 Aplikovaná matematika 30 28 0 0%
32116 16MA1 Makroekonomie 24 24 0 0%
32116 16MNP Manažerské nástroje a propočty 11 11 0 0%
32116 16NSM Strategický marketing 37 37 0 0%
32116 16NSR Strategické řízení 22 22 0 0%
32151 U51C0101 Specifické poruchy učení a chování 11 10 0 0%
32151 U51C0103 Specifické poruchy učení a chování 5 5 0 0%
32151 U51C0104 Evaluace a autoevaluace ve škole 20 19 0 0%
32151 U51C0105 Environmentální výchova 20 20 0 0%
32151 U51C0306 Interkulturní psychologie 12 12 0 0%
32151 U51C0307 Self management učitele 20 17 0 0%
32151 U51C0308 Interkulturní psychologie 7 6 0 0%
32151 U51C0501 Člověk a zdraví 7 5 0 0%
32151 U51C1501 Filozofie 39 36 0 0%
32151 U51C2101 Obecná didaktika 23 21 0 0%
32151 U51C2201 Hodnocení vlivů techniky 23 19 0 0%
32151 U51C2202 Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání 39 35 0 0%
32151 U51C2301 Manažerská psychologie 180 147 0 0%
32151 U51C2302 Pedagogická psychologie 39 38 0 0%
32151 U51C2303 Sociologie 23 19 0 0%
32151 U51C2304 Sociologie mládeže 39 35 0 0%
32151 U51C2305 Pedagogická psychologie 23 20 0 0%
32151 U51C2401 Komunikační dovednosti 39 34 0 0%
32151 U51C2501 Biologie mládeže a školní hygiena 23 21 0 0%
32151 U51C2502 Školní hygiena a první pomoc 39 37 0 0%
32151 U51C4101 Výchova a vzdělávání dospělých 30 27 0 0%
32151 U51C4201 Didaktika odborných předmětů 30 26 0 0%
32151 U51C4501 Člověk a zdraví 6 6 0 0%
32151 U51C5401 Leadership a vzdělávání zaměstnanců 93 93 0 0%
32151 U51C6201 Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku 33 33 0 0%
32151 U51C9903 Psychologie práce a organizace 112 112 0 0%
32151 U51C9906 Podnikové vzdělávání 111 110 0 0%
32151 U51C9930 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 30 26 0 0%
32151 U51C9931 Hodnocení vlivu vědy a techniky 30 28 0 0%
32151 U51C9933 Komunikační dovednosti 14 13 0 0%
32151 U51C9934 Člověk a zdraví 15 14 0 0%
32151 51ITPGR Informační technologie a počítačová gramotnost 16 16 0 0%
32151 51ITP2 Informační technologie a počítačová gramotnost 12 12 0 0%
32151 51PE Podniková ekonomika 18 18 0 0%
32151 51SRL Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj 11 11 0 0%
32151 51TBP Tvorba bakalářské práce 16 15 0 0%
32151 51VIS Vnitropodnikové informační systémy 7 7 0 0%
32151 51XPU Podnikové účetnictví 6 6 0 0%
32163 G63C0201 Modelování v ekonomické analýze 6 5 0 0%
32163 G63C0301 Oceňování podniku a projektů 37 36 0 0%
32163 G63C0302 Podniková krize 20 18 0 0%
32163 G63C0303 Finanční účetnictví 25 25 0 0%
32163 G63C0401 Competitive Intelligence 21 20 0 0%
32163 G63C2201 Mikroekonomická teorie 118 69 0 0%
32163 G63C2301 Controllingové řízení 116 114 0 0%
32163 G63C2401 Projektování informačních systémů 116 112 0 0%
32163 G63E2301 Financial Markets and Risk Management 32 32 0 0%
32163 G63E4301 Advanced Topics in Financial Management 14 14 0 0%
32163 U63C1301 Podniková ekonomika 66 48 0 0%
32163 U63C1401 Informatika 6 5 0 0%
32163 U63C2101 Matematika 2 177 81 0 0%
32163 U63C3101 Statistika 1 12 12 0 0%
32163 U63C3301 Účetnictví 94 94 0 0%
32163 U63C4101 Statistika 2 203 195 0 0%
32163 U63C4302 Podnikové finance 48 44 0 0%
32163 U63C5302 Manažerské nástroje a propočty 34 33 0 0%
32163 U63C5401 Zpracování dat a informační bezpečnost 100 100 0 0%
32163 U63C9908 Vnitropodnikové informační systémy 94 94 0 0%
32163 U63C9922 Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling 112 111 0 0%
32163 U63C9930 Ekonomika vzdělávání 15 13 0 0%
32163 U63C9931 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 15 15 0 0%
32165 G65C0101 Konkurenceschopnost měst 32 32 0 0%
32165 G65C0102 Řízení a rozhodování ve veřejné správě 42 42 0 0%
32165 G65C0301 Korporátní právo 48 45 0 0%
32165 G65C9909 Ekonomické nástroje udržitelnosti 31 30 0 0%
32165 G65E1301 Smart Cities and Regions 41 40 0 0%
32165 G65E2301 Regional Development and Planning 40 35 0 0%
32165 U65C2301 Právo 178 148 0 0%
32165 U65C5301 Pracovní právo 61 61 0 0%
32165 U65C6101 Dotační management 125 125 0 0%
32165 U65C6301 Právní aspekty ochrany spotřebitele 107 107 0 0%
Celkem za předměty 6738 6217 0 0%
Část ankety bez vztahu k předmětu
Celkem
Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 10.12.20 17 23:15